Aktivarum

Vetenskap: Könsskillnader – Män presterar sämre när de vet de observeras av en kvinna

mars 23, 2012
65 kommentarer

Nuförtiden måste även självklara saker argumenteras när de stödjer jämställdisters argument.

Det går att läsa i en DN om en studie som visade tydliga skillnader mellan könen. Mäns prestationer försämrades av att de visste de observerades av en kvinna men kvinnors prestationer påverkades inte av att de observerades av en man. Vad kan vi lära oss av detta?

”Den nya studien, gjord av forskare vid Radbound-universitetet Nijmegen i Holland, visar att kognitiv försvagning uppstår redan när mannen får veta att han ska interagera med en kvinna han inte vet vem det är.”

Ni som har följt mina resonemang vet att detta inte är en nyhet. Det är alltså fullt möjligt att förklara mäns beteenden med att de anpassar sig efter kvinnors behov utan att det automatiskt innebär kvinnors beteenden kan ursäktas med att de anpassar sig efter männen (som vissa tror)

På enkel svenska: Män bryr sig om genomsnittskvinnan betydligt mer än kvinnor bryr sig om genomsnittsmannen.

Forskaren Sanne Nauts med kollegors bägge studier styrker det påståendet.

”Testerna visade att de kvinnliga studenterna inte påverkades av om observatören var man eller kvinna. De manliga deltagarna presterade däremot sämre när de fick veta att observatören var kvinna.”

Detta resoenemang korrelerar även med diskussionen om Apex Fallacy och Apexuals” där män i högre grad försöker utmärka sig och kvinnor i mindre grad känner en press att utmärka sig från kvinnogemenskapen. Detta betyder dock inte på något sätt att kvinnor är utan press.

”Även om resultatet av studien på universitetsstudenterna inte har någon konkret förklaring, tror forskarteamet att den kan ses som en indikation på att män i större utsträckning än kvinnor anpassar sig efter potentiella möjligheter till parbildning.”

Vad det skulle betyda är att den press kvinnor känner inte kommer från män i allmänhet utan från en minoritet av högstatusmän eller som Typhonblue kallar dem ”Apexuals” vars position kommer av att distanisera sig från andra män som de alltså inte delar könsidentitet med.

Här ser vi problemet med ”könsteorier” på universiteten: De utgår från kvinnors verklighet med delad könsidentitet.

När de appliceras på det manliga könet så stämmer helt enkelt inte den bilden alls.

Samma problem uppstår när man diskuterar ”mångfaldsideologi.” Teoretiska akademiker älskar idag att ta för givet mångfald kommer att ha positiva effekter man forskningen visar tvärtom att mäns prestationer är sämre i mixed-group än de är när det är bara män i gruppen.

”Two studies, in which participants interacted either with a same-sex or opposite-sex other, demonstrated that men’s (but not women’s) cognitive performance declined following a mixed-sex encounter.”

Syftet var alltså inte att öka prestationen i gruppen och resultatet blev att kvinnor fick konkurrensfördelar på män medan gruppen som helhet (män och kvinnor sammanslaget) presterade sämre. Som förklarats tidigare kommer framgångsrika så kallade ”apexuals” knappast att se detta som ett problem.

”A more recent study suggests that this cognitive impairment takes hold even w hen men simply anticipate interacting with a woman who they know very little about.”

Apexuals främsta syfte är inte att gruppen skall nå högsta värde. De försöker trycka ner individer som de ser som konkurrenter om positionen i statushierarkin. Hur dessa apexuals i Sverige ser till att behålla sin position beskrivs i inläggen om Mobbning på arbetsplatsen del 1 och del 2 samt del 3

Det ligger inte den minsta sanning i att dessa individer agerar i ”allmänhetens” eller ens ”verksamhetens” bästa.

Tvärtom finns mängder av exempel på hur mobbning används för att skrämma folk till tystnad gällande inkompetens och rena olagligheter som medarbetare och chefer gjort sig skyldiga till. Och som påpekades av juristhusets advokat Fischbein: 90% av de skyldiga jobbar offentligt på skolor, myndigheter etc.

Problemet handlar inte om konkurrensen i sig utan om vilka beteenden som belönas. Feminismer och mångfaldsideologer belönar ideligen just de beteenden som gör att en verksamhet eller en uppgift sköts sämre än tidigare. Dessa ideologier bryr sig föga vad som är effektivt, de drivs av egoism..

Konkurrens i sig har dock genererat enorma värden för samhällen vilket är precis vad Roy Baumeisters bok handlar om.

Det är inte en slump Baumeisters bok har undertiteln ”How cultures flourish by exploiting men” Det råder ingen tvekan om att denna tävlan varit oerhört profitabel. Vad händer när vi slutar uppmuntra denna tävlan? Bloggen Musik och Signaler skriver om Varför män helst tävlar mot män och inte kvinnor

Vad händer då när samhällets apexuals  slutar uppmutra detta och föredrar mindre effektiva grupperingar?

Svaret på den frågan har vi egentligen redan i stapeln högst upp. Om vi skulle mäta prestationer med produktion så kommer uppenbarligen det att behövas flera individer för att producera samma mängd resultat. Eller som jag brukar beskriva Sovjetisk rättviseideologi: Alla har det lika jävligt.

Tanja Bergkvist skriver mycket intressant om hur Bruce Charlston, professor i medicin förklarar varför personer med hög IQ drivs att förespråka lösningar som går emot sunda förnuftet.

”Charlton menar att det är mer sannolikt att en icke-expert ur det breda folklagret drar en korrekt slutsats gällande ett socialt fenomen än en akademiker som i sin iver att producera något nytt finner något icke-intuitivt som strider mot den evolutionärt utvecklade psykologin manifesterad som ”sunt förnuft”

Beträffande diskussionen om Apexuals så hittar vi även ett relevant inlägg hos Pelle Billing.

Det är en krönika av Johan Fransson som analyserar texten Regeringens proposition 2005/06:155 – Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken.

Så här summerar Fransson hur den politiska makteliten i Sverige år 2005 såg på ”jämställdhetens” uppgift.

”Kvinnor ger inte tillräckligt med skatteintäkter. Män ägnar sig åt våld, och är generellt ett problem. Familjen förekommer inte som begrepp. Generella frågor som energi, miljö, etc. måste särbehandlas efter kön. Och den enda som kan rädda oss är staten.”

Staten skall alltså rädda oss från oss själva och vårt sunda förnuft. Detta med lösningar vars vetenskapliga grund ingen brytt sig om att redovisa ens.

”Jag tar detta igen eftersom det är anmärkningsvärt: ordet “våld” är alltså 170 gånger vanligare än ordet “frihet” i propositionen. Och detta ska då spegla jämställdhetspolitiken. Var hamnar vi då?”


Handlar internationella kvinnodagen om kvinnor?

mars 5, 2011
14 kommentarer

Så var det då dags igen! Internationella kvinnodagen, alla arga kvinnors chans att attackera män.

Detta av ingen annan anledning än för att de delar genitalia med minst en person de ogillar. Varje år så undrar jag alltmer om internationella kvinnodagen handlar om att fira kvinnor – eller att diskriminera män.

Med Bernard Chapins intervju av Dr Helen Smith som utgångspunkt presenteras ”The Apex Fallacy”

Vad det betyder är att kvinnor i allmänhet verkar ha mycket svårt att se de män som står under dem själva i statushierarkin. De männen blir i allmänhet osynliga för den s.k. kvinnliga blicken.

Warren Farrell nämnde fenomenet 1988 i sin bok ”Why men are the way they are” och antropologen Donald Symons, vars forskning utgör grunden, påpekade förteelsen redan Oktober 1984 i Success magazine.

Nyligen fick jag även hem Erika L. Milams bok vars titel talar för sig själv på detta ämne.

”Looking for a Few Good Males: Female Choice in Evolutionary Biology” Män i allmänhet är oviktiga för kvinnlig biologisk framgång och behandlas ofta därefter. Från Bernard Chapin får vi följande beskrivning över hur detta yttrar sig inom feminismen rent praktiskt:

”when judging female progress, juxtaposition is only made with those males at the apex of our status hierarchy. It seems that feminists can discern none but the elite.”

Vad ”Apex Fallacy” dvs Statusblindhet innebär är att feminismen får en felaktig och vinklad bild av samhället samt –  än värre – att feminister är helt oförmögna att uppskatta eventuella ändringar till det bättre.

Så fort kvinnor flyttas fram blir alla män som de flyttats fram över osynliga och blicken riktas uppåt igen.

Rent praktiskt så hopar sig bevisen på denna teori. Den tid som feminister spenderar med att debattera ”bristen” på kvinnor i styrelser och andra höga positioner motsvarar inte på något sätt mängden män som har dem.

Feminismen debatterar till synes inte alls förhållandet mellan kvinnor och män. Den debatterar förhållandet mellan kvinnor och mycket rika och mäktiga män. Endast männen i eliten är av intresse.

”This critique started when some women systematically looked up at the top of society and saw men everywhere: most world rulers, presidents, prime ministers, most members of Congress and parliaments, most CEOs of major corporations, and so forth — these are mostly men. Seeing all this, the feminists thought, wow, men dominate everything, so society is set up to favor men. It must be great to be a man. The mistake in that way of thinking is to look only at the top. If one were to look downward to the bottom of society instead, one finds mostly men there too.”

Chapin frågade i sin intervju med Dr Smith vad hennes intryck var av det manliga könet. Hon svarade:

”More men tend to be at the high end or low end in our society and because of this, people mistakenly believe that all men dominate in our culture because they see a few men at the top.”

Den finska sociologen Henry Laasanen gjorde liknande iakttagelser i sin bok ”Kvinnornas sexuella makt” och i Sverige så har precis samma saker påpekats av Professor Bo Rothstein i statsvetenskaplig tidskrift.

Vi kan även konstatera Apex Fallacy i de kritiska svar som den danska jämställdhetsministern fick.

Danmarks jämställdhetsminister Lycke Friis förespråkade i veckan att kvinnokampen avskaffas och kvinnokampdagen blir en dag för mäns och kvinnors lika rättigheter istället.

Så ogenus av henne! Detta initiativ kritiserades av både Jämställdhetsforskaren Anette Borchorst (på grund av bristen på kvinnliga ledare) och Aftonbladets krönikör Åsa Erlandsson som förespråkar ”Inflytelserika” Global Gender Gap Index.

En jämställdhetsminister som förespråkar lika rättigheter mellan könen kritiseras av både forskare och journalist. Vad händer?

Poängen verkar vara att feminismen numera har samma problem som kristendomen råkade ut för. ”Ortodoxa” och ”Protestantiska” (i brist på bättre namn) feminister har helt enkelt fundamentalt olika åsikter om vad jämställdhet skall innebära.

Protestanterna anser jämställdhet är lika behandling medan de Ortodoxa med ordet avser lika resultat. I SOU 2007:67 regeringsformen ur ett könsperspektiv beskriver Lenita Freidenvall den djupa sprickan inom feminismen. (de jure/de facto, formell/reell)

Den internationella kvinnodagen verkar med denna tolkning ha blivit de sistnämnda ortodoxas stora högtid.

Allt är enligt dessa fel eftersom så mycket är ”ojämställt” dvs inte lika nog med männen. Detta påstående är ej baserat på ojämställda förutsättningar utan helt oberoende av förutsättningarna som skapade ett ojämnt resultat.

Dessa ”fel” ses i sin tur som grönt ljus att attackera den grupp som anses bära skulden – männen. Och sådana attacker är inte sällan precis vad internationella kvinnokampdagen på senare år har handlat om. Med sedvanlig glorifiering av kvotering.

Skall den 8 Mars handla om vad kvinnor uträttat eller handlar den om att klaga på vad män har uträttat?

Lika rättigheter eller lika resultat vad är målet med den Internationella kvinnodagen? Och om målet är lika resultat hur kommer det sig att detta inte gäller betygsättningen i skolan och på universiteteten?

Där hör man inga feminister kräva ändringar så fler män kommer in och skapar mer jämnt resultat på exempelvis veterinärsutbildningar.

Varför försvinner den ortodoxa feminismen när det går dåligt för män?

(mer…)


    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 384 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: