Aktivarum

Könsmaktsordningen är baserad på lögner från början till slut – Del 2

oktober 12, 2010
42 kommentarer

Vi konstaterande tidigare att debatten till stor del handlar om att starka aktörer skall positionera sig som svaga.

Detta är i sig en svår konst som den genuint svaga kanppast behärskar. Här hittar ni del 1 om könsmaktsordningen.

Överdrifter och fiktionella beskrivningar används för att rättfärdiga teorin om denna påstådda könsmaktsordnings existens. Ingen vikt läggs vid proportioner eller korrekt statistik. Det gäller för legitimitetens skull att få killar/män att verka så hemska som möjligt.

Och vad liknar då den sortens positionering? Jo som vi påpekat, och som här påpekas av Alice Teodorescu är den snarlik retoriken från det parti alla säger sig avsky. Polisprofessorn GW Persson har också påpekat hur tricket fungerar.

”…allt sammantaget handlar det om det politiska tjuvknepet att göra ytterst sällsynta undantag till allmänna exempel.”

Därmed blir det ännu mer uppenbart hur full av hål teorin om könsmaktsordning är om dess kritiker lånar metoden med annat resultat.

När sålunda Bitte Assarmo i SvD-artikeln Myten om den förtryckta skolflickan med samma kvalitativa ”hur jag upplever det” metod kommer fram till att könsmaktsteorin har fel så låtsas inte ens förespråkarna att de respekterar sin egen analysmetod.

Poängen här är inte metoden. Poängen är att det ideligen är precis på detta sätt de grundlagt iden att könsmaktsteorin är något annat än löst tyckande motiverat av politiska behov och möjligheten att få forskningspengar utan ansträngning eller resultatskrav.

Med den kvalitativa metoden kan man helt enkelt få vilket resultat som helst. Ändå är det genom att agera så här man skapat könsmaktsteorin.

För att citera feministiska skribenten Loretto Linusson på bloggen Kaffekopp.

”jag är ju etnolog så jag besitter noll om intet kunskap kring statiska undersökningar, bara kvalitativa undersökningar som utförts av kvinnliga forskare som har forskat om flickors situation utifrån feministiska begrepp.”

Bara kvinnliga forskare som utfört kvalitativ forskning (intervjuer med fåtal personer) om flickors situation utifrån feministiska begrepp. Man hade alltså sitt eget utgångsläge från början. Allt som behövdes var att hitta sätt att tolka fram det önskade resultatet.

I Bitte Assarmos fall är tolkning av resultatet inte ens en utmaning. Hon konstaterar att Saga inte är en nyhet utan brukade heta Asta.

”När jag gick i högstadiet i mitten av 1970-talet visades en TV-serie som hette Tjejerna gör uppror. Den handlade om Asta, som fått nog av patriarkatet och beslöt sig för att samla ihop resterna av tjejerna i klassen och visa att tjejer kan.”

Hade forskningen inom fysik eller medicin inte nått en ny stavelse sedan 70-talet gissar jag att vetenskapsrådet skulle dra in alla forskningsanslag. Hela poängen med vetenskap och forskning är att få ny kunskap men i ett politiserat fält går det såklart inte att komma på något nytt.

Sålunda blir ”tjejers uppror” modell 2010 Saga precis likadan som ”tjejers uppror” modell 1970 Asta. Gissningvis så fanns invändningarna på teorin här presenterade av Pelle Billing även de för fyrtio år sedan

Så precis som på 70-talet blir slutsatserna a) det behövs mer forskning och b) ungdomar skall luras av propaganda maskerad som underhållning.

Vid varje misslyckande att komma nån vart så kommer genuseliten fram till att det behövs mer av samma sak. Forskningens främsta kännetecken är kodord som ”synliggörande” Vilket dels innebär man är närmast sjukligt misstänksam mot vardagsförteelser.

Tanja Bergkvist har dock i sitt inlägg om Genusmotioner hittat ytterligare en dold innebörd i kodordet synliggörande.

”Dessutom betyder det att pumpa statskassan på pengar för att skriva nonsens-utredningar som aldrig kommer fram till något (jag har ju läst ett antal nu…) och de avslutas alltid med att ”här behövs mer forskning”

Den som tvivlar på detta kan läsa citat från en hel drös sådana utredningar på Tanjas blogg. ”Formuleringen ”skyddskläder” är i sig intressant, män ”skyddar” medan kvinnor ”vårdar” (motionen: genusskillnader i avdrag för skyddskläder)

Skall man skratta eller gråta? Det är kläderna som skyddar och definitivt inte personerna som bär kläderna. Men här ser vi hur det blir när samma personer som skriver är de som bedömer kvaliteten.

”vid den borgerliga regeringens utförsäljningar av statliga bolag finns risken att jämställdheten inom bolagen går förlorad. År av jämställdhetsarbete kan därmed slås sönder.” (motionen: jämställdhet vid försäljning av statliga bolag)

Om marknadskrafterna slår sönder jämställdhetsarbete så var det liksom inte jämställdhetsarbete. Bra att veta vad man betalar för.

”Idag är inte genusvetenskapen en naturlig del i lärarutbildningen och det på grund av att sådana krav aldrig har ställts. Genus bör genomsyra hela samhället” (Motionen: Genusperspektiv som obligatorium vid lärarutbildningarna)

Här ser vi tydligt graden av ovetenskaplig idioti det rör sig om.

(På tal om ovetenskaplig idioti, läs på Genusnytt vad Feministikonen professor Germaine Greer förespråkar. T o m Daniel Pernikliski hos AB Wendela tycker det är det dummaste förslag han någonsin hört.)

När man använder ord som ”genomsyra” eller ”färga” eller liknande så är det en kraftig varningssignal om total ovetenskaplighet. Dessa ord har nämligen ingen konkret innebörd.

Eller jo, som Tanja påpekar betyder de påfallande ofta vederbörande behöver några miljoner för att konkretisera vad ordet ifråga betyder.

”Vänsterpartiet vill synliggöra könsmaktsordningen för att kunna befria oss från den…” (motionen: feministisk strategi för en jämställd kultur)

Nu hör det dock till saken att så länge könsmaktsordning kan stå för vad som helst så är det såklart omöjligt att bli fri från den. Ta exempelvis teaterfolkets genusåsikt i del 1 att manlighet handlar om hur man med våld/hot skaffar sig makt.

Faktum är ju att det yttersta måttet på manlighet enligt de flesta inte alls är hur man med våld eller hot om våld skaffar sig makt.

Snarare verkar det att döma om genuselitens tjat vara de själva som vill skapa ett sådant mått på manlighet – tvärtemot den trilskande majoriteten människor som ser det yttersta måttet på manlighet i andra saker som fotbollsdribblingar eller skapande av musik.

Könsmaktsordningens påstådda fiender är ju dess främsta stöttepelare. Utan dem finns den inte, men hjälten behöver en skurk. Genusteoretiker påminner sålunda mest om poliserna i filmen Kopps som försöker skapa en brottsvåg för att inte förlora jobbet.

Anhängare av könsmaktsordning i ett nötskal. De ville bara ha upp statistiken lite.

Men till skillnad från poliserna i Kopps behöver genusfolk ingen riktig brottsvåg. Som de makthavare genuseliten är kan de lika gärna lura folk en sådan finns genom att göra underhållning om denna påhittade ”brottsvåg” de säger sig behövas för att avskaffa.

Observera även att vi med uttrycket ”anhängare av könsmaktsordning” beskriver de som säger en sådan finns och förespråkar den avskaffas. Frågan är om man kan hitta en enda människa av betydelse för andra människor som säger en sådan finns och att denne stödjer den.

(Vem skulle det vara som stödjer en sådan könsmaktsordning? Någon som kan nämna namn?)

Annars blir det inte särskilt ansträngande att vara genusteoretiker då man närmast spelar fotboll med ett mål på plan och utan motståndarlag

Och vad handlar det då om. Jo som Kajsa Ekis Ekmans artikel i DN beskrev handlar det om positionering baserad på att framstå som den svage. Detta för att nå det idag närmast heliga tolkingsföreträdet förbehållet till offer och offers sändebud.

Och detta med metoder som de – om de nu vore svaga – aldrig hade haft tillgång till. Hyckleriet är alltså totalt bland förespråkarna av denna uppvisning i hur dogmatisk utbildning i vad man skall tycka bara kan leda till att man tvingas ljuga om faktiska förutsättningar.

”För att legitimera sig som ”marginaliserad” krävs i själva verket att man kan koderna, att man vet exakt hur man presenterar sig som tystad. Det är en avancerad konst. Vem som helst klarar det inte och definitivt inte någon som är politiskt marginaliserad. Därför blir ett system som detta, byggt på marginalisering, betydligt mer uteslutande än ett system byggt på kunskap.”

Men i världen av anhängare av teorin könsmaktsordning gör det såklart ingenting då det ju är ett system som utesluter rätt personer.

Vad det kunskapsföraktande systemet inkluderar är människor som fått en utbildning i vad som är politiskt korrekt och en uppgift att förhärliga sig själva och skoningslöst attackera kritisera kritisera och kritisera de som har någon annan åsikt än den de lärt sig man skall ha.

Vad är då auktoriteten på den åsikt man skall ha? Att döma av denna debatt så är det att vara viljelös nickedocka till Michael Foucault. Deras beteende är ganska snarlikt vad han här säger vid 04.00 kritisera, attackera. Och vem är fienden?

Jo, enligt språkvetaren Ferdinand de Sassures teorier råder föga eller – i extrema versioner – ingen skillnad mellan språk och verklighet.

En följd av detta är att sanningsanspråk blir degraderade till rena maktanspråk. I det moderna samhället är humanvetenskaperna, enligt postmodernister som Foucault, bara maktinstrument för kontroll av befolkningen.

Då det inte är meningsfullt att skilja mellan vetenskap och makt, uppmanas historikerna att acceptera disciplinens politiska karaktär och ställa den i olika så kallade motmakters tjänst. Den fiende som Foucault kritiserade var den moderna vetanderegimen.

För feministiska anhängare av könsmaktsordningen är Foucaults tankar på detta område en gudomlighets heliga skrift.

Anledningen till detta är att kvinnorna för feminister blir den motmakt de vill ägna sig åt. Detta medan det ur Foucaults vrickade tes vore att stödja den manliga kunskapsregimen att ens försöka vara objektiv och hålla sig till fakta.

”Enligt en feministisk variant på Foucaults makt-kunskapstes kan endast kvinnor skriva kvinnors historia därför att män saknar kvinnors erfarenheter.”

Men som historikern Richard Evans påpekar får detta resonemang helt orimliga konsekvenser så snart man lämnar de bekväma ramarna.

Den logiska konsekvensen vore då att nazister är de enda som kan skriva nazismens historia och kommunister de enda som kan skriva kommunismens historia.  Inga empiriska redogörelser om brott mot mänskligheten vore möjliga utan brottslingens godkännande.

För kan sådana redogörelser så otidsenligt objektivt göras om en historisk händelse så kan de såklart i någon grad göras även på andra historiska händelser. Postmodernister klarar inte ens av de vetenskapliga grund-rekvisiten.

Annonser

Könsmaktsordningen är baserad på lögner från början till slut – Del 1

oktober 12, 2010
7 kommentarer

Detta inlägg kommer huvudsakligen att handla om de falska förutsättningarna för debatten om könsmaktsordningen.

I samband med släppet av filmen ”Tusen gånger starkare” så har Sverige fått se en låtsasdebatt utan dess like. Jag kallar det låtsasdebatt eftersom man debatterar en analysmetod som om det vore en förklaringsmodell – Vilket inte alls är samma sak.

Trots detta så gick pennorna varmaPär Ströms Genusnytt.

Först lite bakgrund. Den analysmetod som kallas perspektivism uppfanns av filosofen Friedrich Nietszche. Han förespråkade avskaffandet av sanningsbegreppet eftersom vetenskapen (som han stöttade i början) i hans ögon hade blivit för dogmatisk.

I dagens Sverige har dock de forna filosofernas kritik mot specifika system bara använts som ursäkt för nya mer politiskt korrekta dogman.

Enligt perspektivismen vore det värdefullt att ha feministers analys av världen utifrån perspektivet ”kvinnor som grupp har mindre makt än män som grupp” som ett i mängden av alla sätt att se på saken för att nå ökad förståelse om omvärlden.

Men när det är det enda sättet man ser på saken och dessutom hävdar att folk som inte håller med skall hålla käften så har man blivit just den sorts dogmatiska självförhärligande religion som vetenskapen kritiserade redan på 1700-talet.

Enligt filosoferna skulle en sådan ensidighet leda till sämre kunskap, sämre sanningar och sämre lösningar.

Tecknen på denna form av intellektuell latmask kan vi med lätthet se. Hur kritiserar man exempelvis, utan att behöva anstränga sig, en man som just vunnit nobelpriset i litteratur . Jo man utgår från könsmaktsordningen som gudagiven sanning.

”Män som grupp har mer makt än kvinnor som grupp och därför blir männens fantasier en smula osympatiska.” Manne Forssberg om nobelprisvinnaren Vargas Llosa

Om Manne tycker mäns fantasier är sympatiska så får han väl tycka det men då får han stå för att det är hans personliga åsikt också.

Den enkla sanningen är att ingen, förutom kultureliten som Manne tillhör – utbildade i något så idiotiskt som vilka åsikter man skall ha – har något emot att läsa segrarens samlagssagor. Det finns massor av storsäljande böcker och filmer med det innehållet.

Manne baserade sitt resonemang på könsmaktsordningen – verkligheten motbevisade honom på två röda och ger filosoferna rätt. Det är inte så att folk kritiserade Llosa. Det är så att kultureliten kritiserade folk och deras val av läsning och olydnad.

En till lättlurad Manne-klon som dessutom själv har maktposition men låtsas kritisera makten hittar vi i Evelina Svensson.

Hon (chefsredaktör på studenttidningen Mahskara) vill så gärna vara upprorisk rebell. Problemet är att i enlighet med Professor Katherine Youngs analys av misandry är både debatten och högskolan redan dominerad av kvinnor och så kallade hederskvinnor (minoritetsmän).

Vilka människor är det som Evelina vill bekämpa? (Sådana som Oh The Irony! kanske? Det största hotet kommer logiskt från de som håller upp en spegel.)

Givetvis framgår svaret inte alls – istället flummar hon om ”normer” och strukturer.

Men hon kanske som Expressen, som Katerine Kielos och som Tusen gånger starkare-gänget skall uppfinna några fiktionella män som får tolkningsföreträde att visa hur onda män är? Detta vore inget nytt utan är välkänt i forskningen på misandry.

Precis som påpekas av Professor Young är det kvinnor och ”hederskvinnor” som Guidos som tillskrivs såväl godhet som tolkningsrätten. Man skall inte vara kunnig eller ha genomtänkta resonemang för att ha rätt, man skall vara född politiskt ”rätt”.

Vår forskning visade ett mönster där män framställdes antingen som onda, odugliga eller som hederskvinnor – Professor Katherine Young.

Är man inte född rätt är det bara att utbilda sig i vilka åsikter som inte är minerad mark och spendera resten av livet med att be om ursäkt för att man finns. Och för att andra personer man inte känner gjort något man helt saknar koppling till.

Genusteoretiker förespråkar könsmaktsordningen, genom att styrka den på teoretisk nivå med fiktionella idiotkillar de själva har uppfunnit.

Det riktiga killarna är uppenbarligen sällan maktfullkomliga nog att duga till någon som helst utmaning. Nej flumnormer, flumroller (mansrollen – Oh The Irony!), flumstrukturer och flumskådisar som patriarkats-Simon i Expressen det är ”vetenskapliga grunden”

Eller, nej det finns ju de enstaka tillräckligt våldsamma kriminella männen också. Eliten vill kalla detta att utmana mansrollen, vi kallar det att utmana tre idioter som normalt funtade människor – av bägge kön – inte gav någon som helst betydelse från början.

Man kan fråga om kritiken av dessa våldsbrottslingar inte i själva verket är ett upphöjande av deras idiothandlingar till norm.

Pjäsförfattarna behöver nämligen dessa våldsbrottslingar precis som Kielos behöver våldtäktsmän och offer. Ju fler av dem desto bättre för pjäsförfattarnas teoretiska inbillning att det är någon slags norm som behöver göras uppror mot.

Normer är nämligen – till skillnad från det normala – något som kontrolleras av just eliten. När samma elit utifrån sina höga positioner på skolor och tidningar skall vara rebelliska måste de uppfinna en skurk de inte de själva kan ges skulden för.

”Vi är alla med och skapar ett samhällsklimat där yttersta måttet på manlighet handlar om hur man med hot om våld skaffar sig makt, säger hon.”

Problemet är att mediaeliten är medskyldiga till precis alla riktiga skurkar, så de måste fantisera fram flumskurkar som de kan kontrollera.

Sedan använder de sin egen maktposition (den de lögnaktigt hävdar sig sakna) till att fylla den publika debatten med just sådana påhittade exempel – samt skriva kopiösa mängder texter om den lilla kriminella minoritet som ens är i närheten av att motsvara ”strukturteorins bild”

Det handlar framför allt för mediaeliten om att framställa sig själv som de tystade när de bevisligen inte alls är det. Det handlar – som i fallet med Anna Laestadius Larsson – om att ha rätt trendig image av förtryck samtidigt som man kontrollerar vad som får sägas.

Genom att framställa sig själva som förtryckta får de legitimitet och kan trots sin makt begära arenor där de i ännu högre grad är envåldshärskare.

På genusvetarprogram går 9 kvinnor per man. Matte Matik featuring Tanja Bergkvist

Jättetack till alla som länkat till Aktivarum eller stöttat mig på ännu viktigare sätt. Till skillnad från de eliter som yttrar sig i denna fråga så är vi ständiga offer för riktig marginalisering. Dvs inte där vi på en statusfylld arena med intränad teknik framställer oss som tystade

Utan där vi inte kan eller får deltaga på sådana arenor alls. En betydligt mer genuin form av marginalisering.

Del 2 om könsmaktsordningen hittar ni här. Vi utvecklar resonemanget om hur man positionerar sig som svag och marginaliserad och gör åter ett besök i franska flumfilosofers flumteorier på jakt efter svaret


Sanningen om BDSM-Målet, Del 4 – Emilia ”Avslöjandet”

oktober 3, 2010
28 kommentarer

När vi avslutade förra delen så hade polisen förhört och häktat både Marcus och Jonas misstänkta för människorov och grova våldtäkter.

Efter lite kort juridiskt samråd för säkerhets skull konstateras att materialet vi utgår från här är offentliga handlingar och det är sålunda dags med lite länkar till delar ur förundersökningsprotokollet.

FUP – Brottsanmälan

FUP – Förhör Emilia 1 (Radiobilen, Kvinnokliniken)

FUP – Förhör Marcus (Polisen)

FUP – Förhör Jonas (Polisen)

FUP – Chattloggen (Jonas dator)

FUP – Förhör Emilia 2 (Drottninggatan)

FUP – Förhör Emilia 3 (forts Drottninggatan)

FUP – Förhör Emilia 4 (avslut Drottninggatan)

FUP – Förhör Emilia 5 (Fotokonfrontation, komplettering)

FUP – Förhör Emilia 6 (Videokonfrontation, komplettering)

Malmö Tingsrätt, Domen

Det finns även ett inslag i TV4-Nyheterna angående fallet där Åklagare Ulrika Rogland intervjuas. Praktiskt alla uppgifter i TV-inslaget är helt fel. Det är någon sorts rekord, de har till och med fel ålder. De påstår mannen var 38 år, han är född 1978 och blir sålunda 38 år först maj 2016

Rogland påstår att det (våldet) pågått under lång tid. Detta är också helt fel. Rollspelet har pågått under lång tid, våldshandlingarna är bara en minimal del av den tiden. I förhöret framgår att tjejen sov massor under de aktuella tre dagarna (Rogland säger det var två)

Dessutom kallar Rogland smisk/spanking att hon ”blir slagen” vilket är en förvanskning då att bli slagen konnoterar något helt annat i vardagligt tal.

Vidare behöver mannen inte medge handlingarna då det är han som berättat för polisen vad som hände medan flickan ljög ihop kidnappning och gruppvåldtäkt för först sina kompisar och sedan fortsatte den lögnen i polisförhör. Det är heller inte bevisat att flickan ångrar rollspelet.

Bara att hon inte ville berätta sanningen för kompisar eller andra vuxna. Tvärtom så har mannen berättat i förhör att hon var hur glad som helst när hon lämnade honom på Söndagen. Ju mer polisen pressar henne ju värre däran blir dock Emilia.

I en annan artikel om den friande domen i tidningen HD.se så finns kommentarer av RFSU och Rädda barnen.

”RFSU understryker att rätten slagit fast att det är upp till varje individ vad man får göra sexuellt så länge det är frivilligt mellan vuxna.”

”Olof Risberg, psykolog på Rädda Barnen, säger att flickan nu måste få så mycket hjälp det bara går.

– Det är otroligt viktigt att hon får stöd och förståelse och att man absolut inte skuldbelägger henne.”

”Risberg pekar på att den juridiska åldersgränsen för individuella sexuella beslut är 15 år – men också att svenskar räknas som barn till 18 års ålder. Han talar om en inre gräns där vuxna kanske oftare borde fråga sig om de vill att deras egna barn ska utsättas för samma handlingar.

– Det tycker jag ger mig en hjälp att navigera i det här.”

Olof Risberg pratar nonsens. Att blanda in sina egna barn gör inte folk mer kapabla att fatta riktiga beslut. Tvärtom. Å andra sidan är det inget nytt att Rädda barnen drivs av genusideologi där pojkar och män skall diskrimineras med hänvisning till strukturell maktanalys.

Sedan visste såklart inte Olof Risberg att flickan inte alls ville ange Jonas utan påstod sig ha blivit kidnappad och våldtagen av de tre rövarna Kasper (Marcus), Jesper och Jonathan

När berättelsen fortsätter efter förra delen är det följande kompletterande förhör som inträffar:

Namn, Datum, Förhörsledare, Klockslag

Förhör: Marcus, 30 Januari, FL: Snezana (9.00-9.35)

Polisen frågar Marcus om han ändrat sig gällande brottsmisstanken. Marcus säger att han inte ändrat sig och nekar till brott Polisen frågar Marcus om han känner till Jonas.O Marcus svarar han känner till en Jonas från darkside men han vet inte vad han heter i efternamn.

Angående relationen till Jonas svarar Marcus att Jonas har snackat skit om honom på darkside. Marcus har träffat 3 tjejer som Jonas ville träffa. Marcus tror att Jonas är svartsjuk. De bägge har spytt galla över varandra fram och tillbaka.

Marcus och Jonas kom i kontakt med varandra 1-2 år sedan på Darkside, troligen för att de snackade om samma tjejer. Marcus har aldrig träffat Jonas och aldrig pratat i telefon med honom heller. Marcus har bättrat på sitt alibi, han skickade SMS till en tjej som heter Kristina.S från hockeymatchen lördagen den 9 Januari.

Förhör: Emilia, 30 Januari , FL: Sara Svensson (11.46-12.03)

S – Jag undrar om du varit inne på en sida som heter Klubb sex?

E – Nej

S – Nej?

E – Min kompis har (ohörbart) varit inne på den

S – Och din kompis är?

E – Anna

S – Anna? Känner du någon som heter Jonas?

E – (ohörbart)

S – Mm berätta om honom

E – Han (18 sekunders tystnad) pratade med Markus och (21 sekunders tystnad) han pratade med mig på telefonen

S – När var detta?

E – Vägen till Malmö

Efter denna inledning så drar Emilia en vals om att hon pratade med Jonas på Marcus telefon och att han presenterade sig som Jonas och att hon inte vet om han var en av Marcus två kompisar i bilen.

S – Vi har ju pratat om det innan. Du berättade förra gången att det var Marcus som ringde upp dig. Hur kommer det sig att du inte nämnde Jonas?

E – (31 sekunders tystnad) För jag var rädd att ni skulle tycka det var mitt fel då?

S – Mm (15 sekunders tystnad) som jag sa så träffar jag ju barn och ungdomar som är med om svåra saker mm och man lägger skulden på sig själva mm nu är det viktigt för din skull att du inte utelämnar något utan berättar allt. Nämnde de varandras namn nån gång under helgen?

E – Nej

S – Nej?

E – Därför vet jag inte om… om det var han.

Därefter så handlar samtalet om hur Emilia känner sin kompis 21 åriga Anna (Lind) som skall bo i Hässleholm och som Emilia skall dela dator med. De har fler datorer hemma hos Emilias familj så ibland skall Anna ta med datorn hem till sig.

Snezanas sista fråga till Emilia är om hon hade tillgång till mobil under helgen. Varvid Emilia svarar att nej då hade jag ju ringt någon.

Förhör: Emilia, 31 Januari, FL: Snezana (10.00-10.40)

Förhöret dagen efter börjar med att Emilia ombeds berätta mer om sin kompis Anna Lind. Hur de känner varandra. Hon säger de är barndomsvänner från Skövde. Därefter försöker polisen få klarhet i hur det funkar om Emilia och Anna delar mailadress.

Emilia svarar att hon har två olika MSN och därför kan prata med Anna på den login som de (enligt tidigare förhör) delar på. Beträffande kontakten mellan Anna och Marcus så säger Emilia att de väl har träffat och haft sjuka lekar.

Förhör: Marcus, 4 Februari, FL: Snezana (15.30-16.00)

Förhör: Jonas, 5 Februari, FL: Snezana (9.00-9.35)

Jonas informeras om att polisen för närvarande tömmer både hans och Marcus telefoner och datorer. Han tillfrågas åter om sin senaste kontakt med Marcus. Jonas säger att han senast hade kontakt med Marcus efter sommaren -09, kanske i september. De har enbart haft kontakt via mail på Darkside.

Jonas tillfrågas om han känner någon som heter Anna Lind. Jonas uppger att han aldrig hört talas om Anna Lind. På försvararens fråga svarar Jonas att han bestämt vidhåller att några andra personer förutom honom och Emilia inte har varit i lägenheten under den aktuella helgen.

Jonas uppger att han jobbade mycket med sitt bokslut den helgen och hade därför en del kontakt med sina arbetskollegor. Han påpekar att polisen kan prata med dessa kollegor angående detta.

Jonas tillägger att Emilia vet hur Jonas ser ut, hon vet var han bor och har hans telefonnummer. Han tycker det är konstigt att hon trots detta bara pratar om Marcus i förhören.

Förhör: Emilia, 5 Februari, FL: Snezana (11.00-11.30)

Förhör: Jonas, 10 februari, FL: Sara Svensson (13.00-14.03)

Nu när länkarna till originaltexterna från FUP ligger uppe så kommer det inte att vara lika nödvändigt att skriva lika mycket text heller. Jag kommer att uppdatera detta inlägg löpande.

Del 1, Falsk våldtäktsanmälan

Del 2, Marcus ”Lydnad”

Del 3, Jonas ”Sadistisk gentleman”

Del 4, Emilia ”Avslöjandet”

Många har skrivit om detta mål. Här kommer relevanta länkar

Läs mer hos Pelle Billing eller Trollans tankar om stort och smått eller Cattas Bubbla eller No size fits all eller Mårten Schultz juridikblogg eller Kvalitetsbloggen eller LarsIvarsson eller Sydsvenskans Heide Avellan.


Sanningen om BDSM-Målet, Del 3 – Jonas ”Sadistisk gentleman”

oktober 3, 2010
8 kommentarer

När vår historia börjar har det gått 18 dagar sedan polisanmälan gjordes angående kidnappning och grova våldtäkter.

Som jag berättade i del 2 så har polisen upptäckt ett okänt nummer i Emilias mobiltelefon. Då numret tillhör 31-årige Jonas.O så plockar polisen den 28 Januari in honom till Gasklockan i Malmö. Det första ”förhöret” sker mellan 9.45 och 9.55

Snezana Stojavonic meddelar han är skäligen misstänkt för människorov och grov våldtäkt. Jonas.O uppger att det är helt befängt och att det självklart inte är sant. Därefter frihetsberövas Jonas.O tills ordentliga förhör kan hållas dagen efteråt.

Sålunda är det den 29 Januari klockan 11.39 som polisen håller förhör med Jonas.O om hans roll i vad som hänt Emilia.H under helgen 8-10 Januari. Polisen misstänkter nu att Jonas.O är en av de tre männen som kidnappat och våldtagit Emilia.

Förhöret leds av Sara Svensson, närvarande är försvarare Ulf Bragner och Åklagare Ulrika Rogland.

S – Du var hörd igår, kort var du väl?

J – Ja kort

S – Ja, precis

S – Du vet vad det gäller, alltså vad du är misstänkt för?

J – Ja

S – Ehh jag skulle vilja veta vad du gjorde helgen 8-10 Januari?

J – Alltså jag har väldigt svårt att veta datum och så jag kan inte garantera vad som (ohörbart) utan att kolla upp det men eftersom jag antagligen vet vad saken gäller så träffade jag en tjej den helgen tror jag. Om det är nu det jag tror vi pratat om så träffade jag en tjej den helgen

S – Okej, berätta mer

J – Jaa var skall jag börja? Hon raggade upp mig på nätet och vi pratade. Det finns en väldigt tydlig MSN-logg på min dator som ni kan läsa där hon… Ja vi pratar om att träffas, och vad som kommer att hända och allting, Jag har antagligen sagt 100 gånger (ohörbart) och eeh sedan kom hon hem till mig på fredagen och alltså det låter helt befängt att jag skulle ha hållit henne fången eller nåt sånt. Alltså vem…. varför skulle…  , hur gör man det i en 30-tals lägenhet liksom? Så var hon hos mig till Söndagen och så åkte hon hem, inga hårda ord hon var hur glad som helst. Så jag förstår inte alls var detta kommer ifrån, detta är jätte obehagligt.

S – Mmm ok

J – Åhhh, åh ja

S – Mm men om vi börjar om från början och berättar om, vi börjar med er kontakt

Jonas berättar de träffades på en site som heter Klubb Sex, hon sade hej, de började snacka sen flyttade de till MSN.

Sedan pratade de typ varje kväll i en vecka eller mer, hon bad om en massa saker

JSedan, dum som jag var så sade jag väl något i stil med ehh ja du verkar veta vad du ger dig in på och så sade jag att vi kan träffas på Fredag eller nåt och så gjorde vi det.

S – Men den här sidan klubb sex hur var det ni tog kontakt och när

J – I dont know, Sorry men som sagt jag har svårt för namn och ehh och ansikten och så. Men nån person att komma ihåg exakt en dag när några dagar gått är jättesvårt för mig

S – Men på ett ungefär, ni träffades på fredagen

J – Ja som jag sade, nån vecka minst pratade vi, och så övertalade hon mig att vi skulle träffas och jaa eehh vi träffades och

S – Jag tänkte på den här sidan, vad hade du för namn, vad hade hon för namn?

J – Ahh jag kommer inte ihåg vad hon… men … jag hette ju Sadistisk gentleman

S – Det är ditt (ohörbart) gentleman?

J – Ja (ohörbart)  jag antar att detta handlar också om min ehhh min sexuella läggning och sånt men det är inget jag skäms för eller tycker är konstigt. Och det är ju någonting, ja det i sig är ju ingenting olagligt så det får ju ni se över också

S – Berätta om hur ni bestämde träffen och det

Jonas svarar hon berättade sina fantasier, fick skriva en så kallad ansökan där hon skrev vad som hon ville skulle hända.

J – Där hon skriver till mig hon vill komma och vara min slav och sånt och det finns också på min mail som ni kan läsa. Alltså det jag vill ni skall titta på är mailen och logget till msn. Och sedan, alltså hon har ju haft tillgång till telefon hela tiden och SMS:at och sånt hemma hos mig. Hon satt och titta på TV medan jag handlade. Alltså det här med kidnappning.. vad kommer det?  Jag fattar ingenting, Det alltså ja sedan träffades vi, (hänvisning MSN-loggen)

Därefter frågar Sara Svensson om detaljerna för Emilas resa, Jonas berättar de försökte prata men det går inte, alltså oväsen och tåg och sånt så de SMS:ade mest när hon var på tåget. Som Jonas fattade det bor hon i Höör och tog femman till Nobeltroget där han hämtade henne.

Sara undrar vad de SMS:ade om. Jonas berättar att mest ”nu är jag på väg” ”nu är jag här” och sånt och så lite rollspelsgrejs men det blev inget med det för hon träffade en kompis på tåget.

J – Hon åkte tåg med en kompis, sedan åkte hon buss med en kompis, iaf sade hon det till mig, det står i SMS:en också.

S – (tystnad 5 sekunder) ok , så hon tar bussen till dig

J – Ja

S – Mm

J – Vi går in till mig, vi pratar vanligt i minst en timme, sedan frågar jag om det verkligen var det hon ville, om hon ville stanna alltså, Och så sade hon javisst ville hon det, och så sade jag då kan du ta av dig kläderna och sedan….

S – Mm vad händer sedan

J – (suck) Jag kommer inte ihåg exakt men det var ju ett rollspel liksom där hon är slav och jag bestämmer över henne.

Efter detta går samtalet in på specifika BDSM-detaljer, Jonas berättar att de inte heft samlag.

Att han lärt henne hur man suger av en kille. Sara Svensson ber om mer detaljer varefter Jonas sammanfattar

J – Alltså hela vår träff gick ut på att hon skulle visa hon ville det här Så jag ignorerade henne typ. Hon fick stå vid dörren och vänta. Det var liksom en del av grejen. Jag har liksom inte… Det är det som är så sjukt för hela mitt sätt och min läggning. Jag är liksom inte våldsam och så utan jag tycker om frivillig undergivenhet. Och ehh liksom det är helt fel

S – Mmm

J – Liksom, det finns inte att jag skulle göra nåt sånt

Efter denna episod så går polisen in på detaljerna för BDSM-lekarna, ni som vill läsa snuskiga detaljer får dock leta nån annanstans heh.

Det är alltså under detta förhör som Åklagare Rogland inser hon kan rädda ansiktet genom att stryka allt ni läst i del 1 och 2 (helst hemligstämpla skiten) och testa om BDSM-våld är tillåtet alls vilket innebär att hon slipper ett nedlagt fall.

Genom att enbart fokusera på några enstaka detaljerm jag några enstaka minuter av den berättelse som täcker 3 hela dagar så skapas illusionen av konstant lidande för Emilia.H inte helt olikt hennes berättelse om kidnappning och våldtäkter.

Som flera personer på Flashback påpekar är konsekvenserna av detta enorma. Är Ishockey tillåtet? Kan vi vara säkra på att 15-åriga killar som spelar ishockey inte har självskadebeteende? Observera att detta fall enbart gäller smärta och lidande, inte farliga saker som ridning.

S – Nåt jag funderar på, du sade detta är inget som man bara gör, du har gjort detta ett antal gånger

J – Ja alltså jag har ju alltid haft liksom

S – Ok

J – Det är inget som jag – det är ungefär som att vara homosexuell eller heterosexuell. Alltså det är jag liksom, så är det och det accepterade jag redan när jag var 20 liksom och det är ju… Det gör inte mig till en dålig människa. Det är hur många som helst tjejer…. som kan intyga verkligen, det inte är så att jag gör det för att förnedra eller vara elak utan det är ju ett samspel. Allt handlar om ett samspel.

Jonas tillfrågas vad han tycker om att han inte träffat tjejen tidigare. Han svarar att om du läser vår msn-logg som är (ohörbart) lång så ser du precis vad jag tycker om det. Det är ju hela tiden en öppen kommunikation ehh där man liksom pratar med varandra

S – Nu skall vi se vad heter den här tjejen

J – Alltså jag (suckar) jag kommer verkligen inte ihåg. Jag har legat och grubblat på vad hon heter i förnamn. Som sagt jag är hysteriskt dålig på det men hon har ju ett väldigt speciellt efternamn.

Vidare så går de in på detaljer hur de träffades. Polisen frågar hur Jonas fick hennes nummer och han berättar att hon gav det till honom på MSN. Sedan frågar polisen honom vad han kallar sig på MSN:

J – Ingenting, jag tycker det är extremt töntigt med en massa titlar och sådana saker. Ehh ja som sagt jag har inget stereotyp skinnbyxor eller så. För mig är det helt opretentiöst

Därefter kommer de in på detaljer hur de träffades på stationen, Jonas rättar att det var på Nobeltorget de träffades.

S – Du sa på sidan att du kallat dig Sadistisk gentleman

J – Mmm

S – Vad var ditt namn medan ni träffades?

J – Mitt namn?

S – Kallade hon dig sadistisk gentleman?

J – Nej, hon kallade mig ju Jonas, alltså (skratt)

S – Ja, nej jag vill bara förstå liksom

J – Jaja, nej nej nej

S – Ok

Nu återgår polisen till hur de fick kontakt, Jonas berättar att Emilia gick in på hans sida och tittade på bilderna, läste hans historier och att det var helt uppenbart hon visste vad hon gjorde.

S – Känner du till en sida som heter darkside?

J – Jaja jag har konto där också, Hon hade ju ett konto där också, efter att vi träffats typ ett tag så frågade hon om jag hade det också. Åh hon hette typ Soula eller nåt men vi pratade aldrig på den sidan så…

S – Ok när fick ni kontakt på den sidan

J – Nä vi hade ingen kontakt

S – Jaja

J – Hon var inne och tittade på mina bilder och läste mina historier som finns där. Och där är bilder på rottingen och alla grejer så… det är helt uppenbart hon visste vad hon gjorde liksom

S – Mm jam Mm nu är det ju så att du sitter inte själv

J – Ok

S – …för detta ärendet

J – Ok

S – Mm

J – Varför inte det?

S – Neej…. jag vill  bara höra vad du, hur du tänker om det?

J – Alltså grejen är ju att det finns en (ohörbart) på darkside som jag avskyr över allt annat på denna jord och ehh när jag pratade med henne visste jag inte de två hade haft kontakt men det hade de tydligen

När Jonas skall elaborera så säger han att den andra killen är allt som han inte vill vara, abusive liksom.

Han säger att den andra killen slår folk och blir arg medan Jonas aldrig blir arg under spelet och tjejer kan intyga att blir han arg är det ”gå hem med dig!” som gäller. Jonas säger att den andra killen är dålig och förstör tjejer. Han känner andra killens ex.

S – Men hur har det här börjat liksom, att du tycker detta om honom? Vad heter han?

J – Ly….jag på darkside?

S – Mmm

J – Då kallas han för lydnad (kommentar: Marcus heter Lydnad på darkside)

Därefter börjar Jonas berätta en lång historia om varför han avskyr marcus. Han anklagar Marcus för att vara knäpp och berättar att darkside är ett slutet community där ryktena går. Han berättar att flera tjejer gett honom rätt om Marcus.

Efter några fler historier om hur dålig Marcus är för tjejer så tar försvararen Ulf Bragner över.

B – Då är frågan till dig Jonas, den här tjejen hon var hos dig i tre dagar?

J – Ja

B – Ok, ehh och var ni ute vid nåt av de tillfällena, var ni utanför lägenheten?

J – Ehh nä hon ville inte gå och handla så jag gick själv och handla så satt hon kvar och tittade på tv

B – Mm hade hon möjlighet att gå därifrån om hon skulle velat?

J – Alltså hela vår grej… hela vårt spel går ut på att hon skall vara där frivilligt och att hon visar mig hon vill vara där. Så om hon jag sagt jag vill gå hade jag sagt bra gå. Det är liksom hela grundbulten i grejen.

B – Men hon hade möjligt att gå

J – Ja

B – ….ur lägenheten?

J – Ja hela tiden, när som helst.

Efter detta så frågar polisen om droger förekommit. Jonas berättar att absolut inte, jag tar detta seriöst och skulle aldrig göra det när jag var full. Dessutom blir jag bara glad när jag blir full. Avslutningsvis förstår inte Jonas var Marcus har med saken att göra, bara namnet ger Jonas ont i magen.

B – (Ohörbart) han måste få reda på vad som händer, han måste få besked vad som skall hända

S – Mmm

J – Men alltså får jag reda på mer vad det är än jag fått reda på?

S – Nej nu får du inte det

J – Ok

S – Du kommer att få reda på mer efterhand men det som kommer att hända är att jag kommer att begära dig häktad över helgen här.

J – Ok

S – Och så blir det häktningsförhandling förmodligen på Söndag, Så under tiden kontrollerar vi det du sagt, men datorn och så

J – Vill ni ha användarnamn och lösenord och sådana saker

S – Mm jag kan ta det

S – Då avslutar vi förhöret då (förhöret avslutas 12.30)

En utmaning i att förstå detta fall är att hålla koll på vilket förhör som hålls när. Detta säger nämligen när polis och åklagare hade en viss kunskap.

När detta fall hamnade i media angående grov misshandel så var det ungefär som en actionfilm där man klippt ut de tre värsta minuterna och använde dessa som helhetsbedömning på om filmen var lämplig för tonåringar att titta på.

I själva verket så är hur människan uppfattar ord, bilder och liknande helt beroende av andra saker än orden och bilderna i sig. Framför allt handlar det om sammanhang, kontexten. När media skrev om den påstådda sextortyren så skedde det i två former

* Sammanhanget saknades helt

* Sammanhanget återgavs falskeligen

En mängd personer som visste mer eller mindre om detta fall har gett en helt falsk bild av händelseförloppet i media och på bloggar.

Som Jonas sagt så handlade det mest om att han ignorerade henne och hon skulle visa hon verkligen ville detta. Hon spenderade en stor del av tiden med att sova för det är psykiskt jobbigt att inte få göra som man vill. Detta är en träningsak, Jonas har 10 års erfarenhet av hur man gör.

Om detta skall föreställa en ojämställd relation enligt Åklagare Rogland så vill jag att hon berättar vad tusan hon menar är en jämställd relation. Lilla Fridolf eller? För ju mer jag läser om detta fall ju mer undrar jag vad tusan människan pratar om.

Det finns ingen som helst möjlighet – ingen – att den som hade tillgång till detta material uppfattade relationen som ojämställd. Det vore som att det är ojämställt att spela blackjack för banken har fördel i reglerna.

Det vore helt enkelt att klaga över att vi lever i den riktiga världen och inte i en påhittade fantasivärld där ingen har fördel på någonting

Personligen tycker jag att Åklagare Rogland bevisar att det finns kvinnor är helt obenägna att agera objektivt och sakligt när de hela tiden pressas och utsätts för genusideologisk information. De tror att män har makten – och försöker sedan ”motarbeta” detta

Vad de i själva verket gör är diskriminerar män i radikalfeminismens namn. Hur skall man annars utläsa att de gick vidare med fallet efter detta förhör? Då skall ni veta att allt av vikt för fallet som Jonas sagt här kommer att styrkas när polisen tittar i hans dator.

Nu är alltså Marcus och Jonas häktade misstänkta för människorov och grov våldtäkt. Den 30 Januari genomför polisen vittneskonfrontation där Emilia får peka ut gärningsmannen/männen genom att titta på fotografier. Förhörsledare var Sara Svensson.

Efter konfrontationen så håller polisen kompletterande förhör med Emilia. Dessa förhör innehåller mängder av lögner och dem kommer vi att behandla i del 4.

Del 1, Falsk våldtäktsanmälan

Del 2, Marcus ”Lydnad”

Del 3, Jonas ”Sadistisk gentleman”

Del 4, Emilia ”Avslöjandet”

Många har skrivit om detta mål. Här kommer relevanta länkar

Läs mer hos Pelle Billing eller Trollans tankar om stort och smått eller Cattas Bubbla eller No size fits all eller Mårten Schultz juridikblogg eller Kvalitetsbloggen eller LarsIvarsson eller Sydsvenskans Heide Avellan.


Sanningen om BDSM-Målet, Del 2 – Marcus ”Lydnad”

oktober 2, 2010
9 kommentarer

När vi avslutade vår historia förra gången var det den 19 Januari 2010. Den av Emilia.H brottsutpekade Marcus.E har frihetsberövats.

Marcus har nekat till brottet med hänvisning till att han suttit vid sin dator den berörda helgen. När vi nu fortsätter så hinner det bli den 26 Januari och polisen håller nya kompletterande förhör med Emilia.H på Drottninggatan 18. Sara Svensson är förhörsledare.

Med på detta förhör är Nena Stojavonic, dock tycks inte Åklagare Rogland ha närvarat. Svensson börjar med att be om mer detaljer om hur Emilia träffade Marcus. Här nämns delar av förhörstexterna. (obs inte helt exakta citat)

Det första som händer är att Polis Sara Svensson vill ha bättre bild av Emilias relation till Marcus

S – Det vi undrar lite, det vi vill höra om är din kontakt med Marcus. Vill du berätta hur den började?

E – Ehh min kompis, han har en sida på darkside och sa typ att det fanns vanliga killar också så hade hon börjat prata med honom och sen vet jag inte så hade han lagt till mig på MSN och börja prata och så, han sade han var arton år så fråga han om vi skulle träffas, så var det bara lite på stationen och så, han verka snäll, så nu på fredagen skulle vi bara träffas en stund på stationen för jag skulle till en kompis

S- Mmm du säger det var via en kompis vem är det?

E – Nä hon vill inte jag skall nämna hennes namn

S – Mm det är ju viktigt för oss att veta vem den där kompisen är

E – Mmm

S – Mmm

E – Men hon ville inte, jag har försökt

S – Mmm när var det du började gå in på darkside

E – Det är inte min ehh, det är inte min alltså jag användare

S – Mm

E – Ehh jag och min kompis har den tillsammans men hon tänder på sånt så

S – Vad tycker du om sidan

E – Eh sjuk

Hår ser vi ett klassiskt exempel på hur värdelös kvalitativ vetenskap är. Människan du har framför dig svarar helt enkelt vad hon behöver svara för att uppnå sina specifika mål. Även tränade poliser har svårt att veta vad som är sant och inte.

Den mesta kvalitativa vetenskapen har gemensamt att intervjuare serveras svar med hög grad av social acceptans. Dvs om du tillfrågas tycker du vad du skall tycka för att folk tycker du är en vettig och bra person. Ingen är pervers, sverigedemokrat eller ickejämställd i ”forskning”

Kvalitativ vetenskap har som enda värde att nyansera fakta som du redan via riktig empirisk vetenskap vet är sanna. Vet du inte vad som är sant så är kvalitativ vetenskap ren bluff. Forskarna har ingen aning varken om personen vet svaret eller om denne talar sanning.

Vi återgår till förhöret. Nena Stojavonic gör nu ett försök att få detaljer om Marcus och Emilias ”kompis”

N – Den här kompis du pratar om, hur såg hennes kontakt ut med Marcus

E – Den alltså, vi vet inte så jättemycket om det för när hon sade det mena hon sexuell kontakt

N – Sexuell kontakt?

E – Ja men hon sade han inte var sådan (ohörbart)

N – Vad sade du Emilia?

E – Hon sade han inte var sån som dem därinne

N – Mmm  vad menar hon med det?

E – Som inte höll på med sånt BDSM och sånt

Efter denna ordväxling visar det sig att hon träffade Marcus på darkside, han lade till henne på MSN och de chattade, alltså ”normalt” Hon och hennes kompis som enligt Emilia delar dator. Polisen undrade när och hur. Emilia svarar att det var i somras och de pratade normalt, han sade han var arton

N – Hur skedde den här kontakten, du pratade om SMS tidigare

E – Hur menar du?

N – På vilket sätt hade ni kontakt?

E – Ehm (Tystnad 9 sekunder) Alltså jag vara bara inne på MSN och han var där när han var inne alltså

N – Har du pratat någon gång med Marcus i telefon?

E – Nä

N – Aldrig?

E – Nä

N – Det har ni inte gjort så?

E – Nä

N – Mmm

E – Men jag tror han har försökt ringa mig en gång, men jag vet inte

N – Mmm, när var detta?

E – Veckan innan det som hände

N – Vad är det som gör att du tror han försökte ringa dig?

E – Han sade (på MSN) att han hade mitt telefonnummer men jag vet inte var han hade fått tag i det men alltså han chatta med mig hela tiden

N – Hur vet du att han försökte ringa dig?

E – Det vet jag inte

Ja så här håller det på ett bra tag. Dessa citat är nedkortade och jag citerar bara de relevanta delarna.

Utöver att det rent retoriskt är intressant att se tekniken är förhör av denna sort urtråkiga. Det viktiga delarna är få och mellan är det massor av detaljfrågor enbart av bevismässig betydelse.

E – Jag gick till Burger King

N – Hur visste du att det var han?

E – Jag har sett honom på bild

…..

N – Men jag tänkte tidigare, du har sagt han sade han var arton,

E – Ja

N – Hur gammal uppskattar du att han är, alltså vet du hur gammal han är?

E – Ehh jag räknade ut att han inte var det, jag förstod att nåt var fel, han såg inte ut som på bilden och han var konstig, stel liksom

Jag kommer förmodligen att komplettera med utklippta bilder av dessa texter så ni kan se de exakta citaten.

Nu när vi vet att händelserna med bilen är rena lögner så är det enbart fascinerande i hur hög grad Emilia detaljerat kunde svara på polisens frågor om hur det gick till. Vilken sida mannen hoppade ut från, hur bilen såg ut invändigt och utvändigt (sätena var grå och av skinn)

Hon fick sedan ögonbindel, Marcus sade det skulle bli en överraskning och sedan körde de utan att någon i bilen pratade med varandra. Hon får berätta åt vilket håll trappan går, hur lägenheten såg ut, färgen på väggarna och golven och att det fanns en jättestor TV.

Efter beskrivningarna av omgivningen beskrivs den grova påstådda våldtäkten. Jag kommer att kopiera in bilder med detaljerna för den som vill se vad hon sade men då vi vet detta är påhittade vidrigheter så kommer jag inte att göra specifika texter.

Det intressanta i förhören är helt enkelt beskrivningarna av hurdana personerna är och hur hon kom i kontakt med dem.

Det är nämligen flera saker där som är sanna, andra som är halvlögner och åter annat som är hel-lögner. Den som vill ha en lektion i hur hög grad en liten 16-årig tjej trovärdigt kan hitta på värsta sortens smörja kommer att få länkar till ”våldtäkten”. Bara att klicka och läsa.

Efter den påstådda våldtäkten så frågar polisen Emilia vilka hon har kontaktat före och efter det inträffade. Emilia säger att hon innan hon steg av tåget i Malmö säger hon pratat med sina kompisar Malin och Anton. Här börjar troligen poliskvinnorna ana oråd.

N – Nu får du tänka tillbaka för det är väldigt viktigt det här, i din telefon ser vi att du haft kontakt med ett nummer och som har ringt dig precis till väninnan och bara en kanske tio minuter innan åtta. Och då har vi ett telefonnummer här som är 0708-xxx-xxxx. Vem är det du varit i kontakt med alldeles innan stationen, för det finns ingenting om Malin i telefonen precis innan. Så det är väldigt viktigt du inte utelämnar någonting utan försöker tänka tillbaka.

S – Så som det ser ut så ringer de dig från det numret vid sjutiden och sedan ungefär 19.40 så ringer du det numret.

E – (tystnad i 19 sekunder)

N – Känner du igen telefonnummret?

E – Nej men det kan vara (tystnad i 20 sekunder)

N – Vem kan det vara sade du?

S – Som vi sade innan så är det viktigt med detaljer så det är viktigt vi får (ohörbart) (tystnad 23 sekunder)

E – Åh shit det måste vara Marcus

N – Vad sa du?

E – Det måste vara Marcus

N – Måste vara Marcus (ohörbart)

E – Eller någon av hans …jag vet inte om han lånade ut telefonen nån av dem jag minns.

S – Minns du om han svarade?

E – (tystnad 7 sekunder) Jag tror inte det.

N – Men det finns besvarade samtal

E – Är det det?

N – Ja det innebär att ni har pratat, det är jätteviktigt det här, det är ett allvarligt brott. Vi har personer som sitter häktade för det här. Du måste försöka och säga, för jag… jag… jag skall vara ärlig jag får inte ihop det här (ohörbart) har inte haft kontakt och så är det fullt av folk på centralstationen. Det finns besvarat samtal från det här och du säger det kan vara Markus. Kan du tänka dig, vem är det du pratade med

E – Det var Marcus

N – Det var Marcus du pratade med?

E – Ja

N – Vad pratade ni om då?

E – (tystnad 10 sekunder) Han började ställa konstiga frågor

N – Mmm

E – Och han (tystnad 7 sekunder) sexuella alltså och så frågade jag vad han ville så sade han nej jag bara skämtade och så bröts det, så ringde jag upp och ”vad menade du?” och han bara ”nej det var inget” så jag frågade om han pratat med min kompis

N – Mmm

E – Så sa han ja, och (pladder om samtalets konstiga innehåll) sedan lade jag på, jag vet inte hur han fått mitt nummer

N – Du vet inte hur han fått ditt nummer

E – Antagligen så har de gett ut det, jag vet inte

N – Vem tror du gav ut ditt nummer

E – Min kompis

N – Vad heter den här kompisen, jag måste få veta det Emila

E – Anna

N – Vad sa du?

E – Anna, eller så har han letat upp det, jag har ju inte det vanligaste efternamnet (min kommentar. hennes efternamn är extremt ovanligt)

Emilia säger även hon har försökt bryta kontakten med Marcus men det går inte för då blir han arg och fortsätter kontakta henne på nätet, hon säger hon blockat honom på MSN men att han då byter MSN, detta skall Marcus göra varje månad enligt Emilia

Hon säger även att Anna varnade henne om Marcus men att hon inte lyssnade och att han hade lovat han skulle vara snäll

N – Har du haft kontakt med andra personer på darkside

E – Nej, det är Anna som lagt till mig

Därefter pratar de om darkside, hur Anna känner konstiga personer där. ”dom är inga såna killar jag tycker om” säger Emilia.  Sedan återgår Nena Stojavonic till vilken form av kontakt som Emila skall ha haft med den nu frihetsberövade Marcus.

N – Du har aldrig pratat (i telefon) med markus innan dess

E – Nej, bara på MSN

N – Det finns ju ett telefonnummer som… går till Marcus från ett mottaget samtal några dagar innan

E – Mm

N – Sent på natten

E – Okej

N – Men du har aldrig pratat med honom innan?

E – Eh nej

Efter detta så byter Nena ämne och vill prata om de två andra killarna i bilen. Emilia svamlar hejvilt om ”ganska lång” ”smal” ”som arab” ”jättemycket muskler” och ”han var i alla fall inte blond”

Tilfrågad av Nena hur det kom sig hon inte berättade hon pratat med Marcus innan svarade Emilia hon inte ville för att det river bara upp ännu mer, hon kommer ihåg hans röst. Därefter tillfrågas hon om det första nattliga samtalet med Marcus, hon svarar hon inte kommer ihåg.

Efter detta så tar polisen fullständiga namn på Anna och Malin samt frågar var de bor. Sedan så frågar de Emilia om det är något mer hon vill berätta. Emilia börjar prata om något hon inte villl, nu händer nåt, det är Målsägarebiträde Kerstin Hedelin som signalerat.

N – Okej, är det något du vill?

M – Nej egentligen inte jag bara tänkte… hållit på i tre och halv timme drygt

S – Ja

M – Och det behöver kompletteras med förhör

S – Ja, precis ja

M – Jag känner mig trött och jag är inte den som blivit hörd

S – Nej, precis

M – Så jag känner det kanske inte är meningsfullt.

S – Nej

M – Bra så här

S – Mmm då avslutar vi.

(Förhöret påbörjades 13.21 och avslutades 17.00)

Det kommer så småningom att framgå att Emilia inte har pratat med Marcus. Hon har däremot blivit uppringd av, samt själv ringt upp ett nummer som går till 32-årige Jonas.O

Den 28 Januari 2010 så plockar polisen in Jonas.O till förhör. Den fantastiska historien som rullar upp sig då får ni läsa om i Del 3.

Del 1, Falsk våldtäktsanmälan

Del 2, Marcus ”Lydnad”

Del 3, Jonas ”Sadistisk gentleman”

Del 4, Emilia ”Avslöjandet”

Många har skrivit om detta mål. Här kommer relevanta länkar

Läs mer hos Pelle Billing eller Trollans tankar om stort och smått eller Cattas Bubbla eller No size fits all eller Mårten Schultz juridikblogg eller Kvalitetsbloggen eller LarsIvarsson eller Sydsvenskans Heide Avellan.


Sanningen om BDSM-Målet, Del 1 – Den okända falska våldtäktsanklagelsen

oktober 2, 2010
24 kommentarer

Så var det dags för Aktivarum att presentera sanningen om det omskrivna BDSM-Målet.

Det är bara att tacka och ta emot Katarina Wennstams dumheter. Utan dem hade jag inte engagerat mig i detta mål och hade jag inte engagerat mig i detta mål hade jag heller inte vetat mer än vad som står i massmedia om målet ifråga.

Det visar sig att bloggar som juristens funderingar hade en bättre bild av händelseförloppet, men inte ens där så framkommer den sanna bilden. Så här skriver den funderande juristen på sin blogg:

”Tänk dig följande scenario: Du blir kontaktad av en person av motsatt kön som tar intitiativ till att ni skall ha sex. Du accepterar och sexualakten genomförs med fullt samtycke. I efterhand ångrar sig motparten. Du häktas och blir sedan åtalad. Verkar det rimligt?”

Inte nog med att detta i sig är helt orimligt. Den del där det påstås att motparten efter hand har ångrat sig är inte heller sanning.

Det är nämligen inte alls bara en person som häktades i detta mål. Det är två personer som häktades men pga massmedias oärlighet och Åklagare Ulrika Roglands karriärism så känner de flesta av er läsare antagligen inte alls till detta. Det framgår inte ens i domen.

Det var också enligt ryktet Åklagare Roglands tanke ni inte skulle få höra sanningen heller. Hon ville ha hela FUP (Förundersökningsprotokollet) hemligstämplat. Det är bara det att rätten inte beviljade den begäran och varför begriper man fort när man läser förhören.

Tre personer förhördes i samband med detta fall. Det är förhörens innehåll som är nyckeln till att förstå fallet. Vår historia börjar den 11 Januari.

Dagen innan har Annas flickvän Kim blivit uppringd av kompisen Emilia.H som behövde prata. Hon sade att hon blivit indragen i en bil av några okända personer som satte på henne ögonbindel, förde henne till en lägenhet och tvingade henne till sex med bland annat piska och handklovar.

Detta pågick under helgen 8-10 Januari tills hon släpptes från lägenheten. Emilia mådde dåligt, var jätteledsen och kände sig som en ”hora” Kim sade åt Emilia att kontakta polisen. Hon svarade att hon inte orkade. Anna.L polisanmälde händelsen 13.19 den 11 Januari.

Anna hade inte pratat med Emilia utan gick enbart på sin flickvän Kims berättelse. Emilia var i sin tur omedveten om att Anna kontaktat polisen.

Polisen rubricerade det hela som 9345 (grov misshandel inomhus mot flicka 15-17 år) 0404 (människorov) och o657 (våldtäkt) Någon gång under dagen så åker Radiopolisbil 3510 hem till Emilia för att ta upp anmälan. I bilen finns PA Lina.R och PA Christoffer.J

PA Lina.R håller förhör med Emilia.H som berättar att hon haft MSN-kontakt med en kille vid namn Marcus som hon träffat på Malmö centralstation i somras. Emilia skulle på fredagen besöka en kompis i Malmö och Marcus ville träffa henne på stationen.

De träffades där 20.00 och Marcus tyckte de skulle köra en runda med bilen. Med i bilen var då två män i baksätet som Marcus sade var kompisar. Ena mannen steg ur och Emilia fick sätta sig mellan dem. Hon säger hon tycket det var konstigt att ingen satte sig fram.

De åkte till en lägenhet där männen blev våldsamma och tog av henne kläderna. Emilia nämner kedja runt halsen, krokar i taket, piskad på låret, att hon svimmade, vaknade blev tvingad till avsugning och kommenterar det hela ”jag trodde jag skulle dö”

Hon fick huvudet nedtryckt, det gjorde ont i halsen ”de kom i mig snyftar hon”

Därefter skrattade de att hon var en hora som skulle straffas, turades om att ”sätta på henne” och kom i henne. Efter att ha berättat detta avslutade Lina.R förhöret för Emilia sade hon inte orkade längre, hon var dessutom chockad och det var svårt att höra vad hon sade.

Det kommer senare att visa sig en mängd av dessa uppgifter är helt falska.

Polispatrullen skjutsade nu Emilia till kvinnokliniken. Hon sade i bilen att hon inte ville ta samtalet framför sina föräldrar (Mamman agerade enligt polisen beskyddande, pappan kontrollerande) hon sade även att hon kanske hade Marcus nummer i mobilen.

Den 15 Januari så hålls nya förhör, nu på Kvinnokliniken. avd 49, Lunds lasarett Förhörsledare är Camilla Benke från familjevåldsroteln i Malmö och med under förhören finns nu åklagare Ulrika Rogland och målsägarebiträde Kerstin Hedelin.

Under förhöret på kvinnolkliniken den 15 Januari så berättar Emilia i stort sett samma saker som hon sade till Polispatrullens Förhörsledare Lina.R

Den främsta skillnaden är att Emilia inte får prata lika fritt. Polisen avbryter med frågor som ”beskriv vilken färg huset hade?” ”vet du vilken färg porten hade?” Dessa detaljer hjälper polisen när de skall hitta huset och bedöma tillförlitlighet så det är förståeligt man gör så.

När Benke dock frågar om Åklagare Rogland har några frågor spårar det hela ur fullkomligt då Rogland går in på detaljerna för sexhandlingarna med ledande frågor. Följande typ av konversation utspelar sig. Även dessa saker kommer att visa sig helt falska

U – Du står på alla fyra medan de turas om att sätta på dig har jag förstått dig rätt då?

E – Mmm

U – Och när du säger sätta på förstår jag du pratar om sex men det kan man ha på olika sätt och då undrar jag på vilket sätt

E- Vadå?

U – Ja det finns ju vaginalt och analen och olika ställen där de kan ha trängt in i dig

E – Både vaginalt och analt

U – Både och? Hur många gånger turadess de om?

E – Jag vet inte jag minns inte

U – Nej?

E – Det var länge

När Camilla Benke sköter förhöret så är det Emilia som pratar mest. När Åklagare Rogland pratar sex är det däremot som framgår ovan mer snack från Rogland än från Emilia. Man kan fråga sig vilket bevisvärde flervalstfrågor modell ”var det A, B eller C” har?

Till slut kommer Rogland bort från sexsnacket och går in på detaljer angående internetsajten Darkside.se.

Emilia tillfrågas om hon varit inne där. Hon svarar att hennes kompis är medlem där. De frågar henne om hon varit inne på kompisens identitet nån gång. Hon svarar att de varit inne tillsammans, Rogland får kompisen inloggning och lösenord.

U – Jag har förstått det som så att du träffade Marcus på internet

E – Ja, hon hade pratat med honom först

U – Var träffade ni honom, var det på darkside eller på någon annan sida?

E – Hon hade träffat honom där och så hade han sagt han inte alls var sådan som dem

U – Nej, okej

E – Så sade han, han pratade om att följa regler, han frågade om jag fattat, jag trodde han skämtade så jag svarade ja

U – Jag förstår det som att du hade träffat honom innan?

E-  Ja

U: Var det någon längre stund heller? Hur träffades ni då?

E – Det var min kompis och det var också på stationen i Malmö

Sammanfattningsvis så försöker Rogland inte ens bena ut om det var Emilia eller hennes kompis som gjorde vad. Rogland börjar sedan fråga Emilia om internetkontakterna och får veta att det är Emilia och kompisen. Datorn är Emilias men de har den tillsammans.

Av allt att döma är det en laptop som de turas om att ha i hemmet. Efter detta så tar Benke över men Kerstin Hedelin säger att Emilia inte orkar längre och Benke kommenterar att bandet är på väg att ta slut i bandspelaren. Förhöret avslutas.

När vår historia fortsätter har det hunnit bli den 18 Januari. Vi är på Gasklockan, Arresten, Malmö. Åsa Skotte delger brottsmisstanke.

Marcus.E (28 år gammal) delges misstanke om Grov våldtäkt och människorov tillsammans med två andra män. Marcus svarar att han aldrig varit med om något sådant, att han inte fattar någonting, säger att han är oskyldig och förnekar brott.

Den 19 Januari klockan 16.30 så förhörs Marcus.E av Snezana Stojavonic. Med på förhöret är offentliga försvararen Marie-Louise Norking och förhörsvittne är Henrik Ermin. Marcus delges misstanke och tillfrågas om sin inställning.

Marcus svarar att han nekar helt och fullt samt att han via sin dator kan bevisa han var hemma den 8-10 Januari. Marcus spelar poker 6 av 7 dagar i veckan och mängder av mail, MSN och sidbesök kan visa att han var hemma vid den här tiden.

Marcus tillfrågas om han känner Emilia.H och svarar att han pratat med henne på en sida för annorlunda sex som heter Darkside.se

Emilia pratade om vad hon gillade för sex, hon sade hon gillar dominanta killar, en sådan som Marcus är. De hade MSN-kontakt, han ringde henne kort en gång för att kontrollera att hon var tjej men de träffades aldrig. Marcus och Emilia har dock sett bilder av varandra.

Kontakten (mail, MSN) mellan Marcus.E och Emilia.H bröts på Emilias initiativ. Hon berättade att hon hört en massa skit om honom och inte ville ha mer kontakt. När han frågade vad det gällde ville hon inte berätta det.

Marcus får frågan hur ofta han är i Malmö. Han svarar Wow, det är sällan. Han träffade en tjej från Darkside.se i Malmö hösten 2009. Han tillfrågas om kontakter. Han berättar han inte känner någon i Malmö och det är i stort sett bara tjejer han har kontakt med på Darkside.se

Därefter får Marcus sitta i arresten och vår historia fortsätter i del 2.

Många har skrivit om detta mål. Här kommer relevanta länkar

Läs mer hos Pelle Billing eller Trollans tankar om stort och smått eller Cattas Bubbla eller No size fits all eller Mårten Schultz juridikblogg eller Kvalitetsbloggen eller LarsIvarsson.

Sydsvenskans Heide Avellan undrar varför flickan inte hördes i domstolen. Hej Avellan, om du läser detta kanske du har förstått svaret på varför Åklagare Rogland inte ville ha något material från Emilia i den rättegången?

Del 1, Falsk våldtäktsanmälan

Del 2, Marcus ”Lydnad”

Del 3, Jonas ”Sadistisk gentleman”

Del 4, Emilia ”Avslöjandet”


Katarina Wennstam representerar iden om det Viktorianska samhället

september 30, 2010
9 kommentarer

Ett par av bloggens stammisar har berättat de gärna ser en analys av Katarina Wennstams böcker och teorier.

Jag har inte hunnit läsa böckerna än men Wennstam har skrivit en debattartikel i Aftonbladet som hon nu även kritiseras för. Glädjande nog har Lisa Magnusson i detta fall beslutat sig för att vara riktig feminist. Det första jag tänker anmärka på här är Wennstams språk.

När jag gick i grundskolan så hade vi ett ämne som kallas ”Svenska” där man lär sig att specifika ord motsvarar specifika saker. I denna form av debatter så verkar den regeln sättas helt ur spel. Istället väljer skribenten det ord som bäst passar på den effekt som denne vill ha hos läsarna.

Att ljuga och överdriva är enligt förespråkare för detta synsätt bara berättartekniskt smart. De hyser inga skrupler.

Det värsta som kunde hända vore ju att texten gav läsarna en korrekt bild av händelseförloppet så att de var fria att bilda sig en egen uppfattning. Sålunda sätter Wennstam nivån redan i inledningen ”Friande dom i sextortyrfall” Att kalla denna form av handlingar tortyr är som att trampa på offer för riktig tortyr.

Vidare menar Wennstam att våld inte alls accepteras om det inte sker i samband med sexuella aktiviteter. Hon jämför med fotbollshuliganer medan åklagaren menar man inte skall vara tillåtet att göra avtal om frivillig misshandel. Se dock Swedish Karate Open nedan.

Vidare så nämner Wennstam inte ett ord om att flickan förmedlade en falsk våldtäktsanklagelse till målsägarbiträdet Hedelin.

Ur domen:

”Vid värderingen av Kerstin Hedelins vittnesmål måste dels beaktas att Kerstin Hedelin är ombud för målsäganden, som yrkat ett inte obetydligt belopp i skadestånd, dels att målsäganden i omedelbar anslutning till Kerstin Hedelins besök på sjukhuset berättat en osann historia om hur hon blivit bortförd av tre män som turats om att våldta henne. Mot denna bakgrund kan Kerstin Hedelins vittnesmål inte tillmätas något nämnvärt bevisvärde.”

Det avsedda vittnesmålet rör skadornas omfattning. Domstolen konstaterar alltså att det är möjligt att Kerstin Hedelin när hon trodde att målsäganden blivit utsatt för gruppvåldtäkt inte gjorde en särskilt objektiv bedömning av hur skadad målsäganden var.

Hur kan det komma sig att domen innehåller falsk anklagelse om våldtäkt utan att detta nämns med ett ord i de artiklar som kommenterar domen. Är alla journalister övertygade radikalfeminister som döljer obekväma fakta eller har de helt enkelt inte ens läst domen?

Wennstam: ”Hur kan det komma sig att det svenska samhället gång efter annan fortsätter att göra skillnad på hur skyddsvärda man anser unga pojkar och unga flickor vara?”

Detta är en ren lögn från Wennstam. Hon försöker hävda att sexuellt våld är en ”kvinnofråga” dva att en man inte kan utsättas för sexuellt våld.

Detta är rent nonsens (man skulle kunna prata om genuspanik). En homosexuell man kan utsätta en annan man för samma sorts handlingar och det skulle inte göra någon som helst skillnad på ”skyddsvärde” Faktum är att en kvinna sk ”domina” också kan utsätta en man för denna sorts handlingar. Googla ”femdom”

Wennstams argumentation kan i själva verket dras hur långt som helst. Rentav till viktorianska ideer att sex är något fult som bara skall ske med släckt lyse i missionärsställning och då endast i en viss takt som staten anser inte kan upplevas som våldsam.

Om vi skall hårddra det så skulle vi med Wennstams argumentation behöva en EU-standard på hur hårda samlag (i Newton) får vara.

”Den här gången i Malmö har åklagare åtalat för grov misshandel, men inte heller nu fungerar lagen. Skyddet för sexuella möten som utvecklas till övergrepp är en gråzon, ett laglöst land.”

Vad Wennstam menar är att skyddet för sexuellt samtycke som sker på ett sätt som helt utomstående människor inte gillar är en gråzon. Dvs Wennstams och åklagare Ulrika Roglands rätt att bestämma vilken form av sex flickan själv får gilla.

Låt mig nu poängtera att denna argumentation inte handlar om vad vi personligen tycker om handlingarna i sig.

Poängen är tvärtom att det är precis lika tillåtet att avsky denna form av sex som det är att gilla denna form av sex. Frågan är om Wennstam, som uppenbarligen avskyr den, skall ha rätt att bestämma att andra personer (då främst kvinnor) inte får gilla den.

Wennstam säger att lagen inte funkar, det är ett intressant påstående. Mannen friades nämligen för att det fanns att tydligt samtycke. Stoppord (rött, gult) och flickan gavs alla möjligheter att lämna sexleken både före och under.

Annars i sexvåldsdebatten så får vi ofta höra att det stora problemet är att mannen inte behöver ha samtycke från kvinnan.

Här ser vi dock att även när tydligt samtycke finns så kommer dessa människor inte att vara nöjda. Så när kommer de egentligen att bli nöjda? Har de ens funderat själva vad de försöker uppnå eller är de för upptagna med att jaga makt att lägga sig i andras privatliv?

Wennstam går på som en Bulldozer”Mannen lyckades på en internetsajt få tag på en ung, trasig tjej med självskadebeteende och övertala henne att ställa upp på att vara hans sexslav.”

Vi besvarar dessa påståenden i tur och ordning: Först och främst åldern. Det stämmer visserligen att tjejen var rätt ung. Det är dock en annan viktig detalj Wennstam inte nämner.

Ur domen:

”Det är ostridigt att hon för honom uppgav att hon var 18 år gammal. Inget har framkommit som ger anledning att anta att Jonas Olsson inte trott att målsäganden var så gammal som hon uppgett.”

Sedan det här med att tjejen skall vara trasig.

Målsäganden har inte hörts i målet varför det inte är möjligt att bilda sig en direkt bild av hennes mognad som person. Jonas Olsson har berättat att han uppfattat målsäganden som mycket bestämd, öppen, rak och ärlig.”

Beträffande självskadebeteendet

”Målsäganden frågade honom om han tyckte det var ett problem. Det kom han fram till att han inte tyckte; om målsäganden skurit sig själv för flera år sedan kunde det ju inte diskriminera henne för livet.”

Och den påstådda övertalningen som mannen skall ha gjort.

”Jonas Olsson hade ett konto på en site som heter Club Sex där han blev kontaktad av målsäganden en tid före den 8 januari 2010. Hon berättade att hon hade sett hans profil som fanns på sidan. På profilen hade han beskrivit vem han var.”

Mera angående den påstådda övertalningen:

Hon berättade att hon ville prova på olika saker. Jonas Olsson frågade henne vad hon skulle bli besviken om hon inte fått vara med om under helgen och målsäganden berättade om vad hon ville uppleva.”

Ja ni hörde rätt, det är från flickan själv som önskemålen om hur sexlekarna skulle se ut kommer. Hon har inte ”övertalats” som Wennstam hävdar.

Detta framgår tydligt i domen. Wennstam gör alltså helt uppenbara lögner i sin artikel. Hennes överdrifter går heller inte av för hackor:  ”Efter mötet med den uppenbart störde mannen”

Här har vi Wennstams politiska spektrum i ett nötskal. Kvinnor som vill ha sex i ovanliga former är ”trasiga” och Män som vill ha sex i ovanliga former är ”störda” Egentligen är detta en bra beskrivning på den åsikt som genusperspektiv går ut på att lära ut.

Nämligen mannen som förövare och kvinnan som offer. Mannen som den onde och kvinnan som den gode – det är universitetsämne 2010

Egentligen är det mannen ifråga som borde polisanmäla Wennstam för att hon kallar honom störd för att han inte delar hennes sjuka, viktorianska närmast religiöst grundade ideer om hur sex skall få gå till utan att inkvisitionen brännmärker medverkande som häxor.

Denna dom berör BDSM (Bondage, Dominans, Sadism, Machosism). Väl värt att veta är att socialstyrelen så sent som årsskiftet 08/09 tog bort sjukdomsklassningen på BDSM. Att ha denna läggning har alltså (precis som homosexualitet) en gång betraktats som sjukligt av svenska staten. Idag är läggningen vanligare än folk tror.

Ur domen:

”Hundratusentals svenskar har denna läggning i högre eller mindre grad. Som exempel kan nämnas att det på webbportalen darkside.se, som handlar om BDSM och som enbart vänder sig till svenskar, finns mer än 100 000 användare.”

Vidare är det inte bara BDSM/Sadomachosistiska sexlekar som denna dom berör även om det handlat mycket om just den aspekten.

Det handlar också om man kan polisanmäla sin motståndare i kickboxning även om allt denne gjort var enligt reglerna. Eller om man kan polisanmäla en tatuerare för att denna tillfogade sin kund den smärta som krävdes för den produkt kunden betalat för.

Mårten Schultz har försökt försvara åklagarens agerande med att det var en ”principiellt viktig fråga” Problemet är att detta inte stämmer.

Dels så är det inte flickan utan bekanta till henne som gjort polisanmälan. Dels är skadorna inte värre än de jag fått i kampsport med fullkontakt.

”Åklagaren har sagt sig vara intresserad av fallet av principiellt intresse, om det går att ”avtala bort misshandel”. Hon kommer att överklaga domen.”

Skulle hon även åtala tatuerare? Skulle hon även åtala kickboxare? Knappast, snarare så är det  åklagare Rogland som har en agenda. Detta fall handlar sannolikt, liksom Assange-fallet, om de sexualpolitiska aspekterna. Dvs om ofeministiskt/ ej jämställt beteende är åtalbart.

Jämställdhet är också mycket riktigt det exakta ord som åklagare Rogland använder i Svd-artikeln på ämnet.

”Men åklagaren tycker att det svåra självskadebeteendet visar att parterna inte var jämställda, och att gränsen har passerats för möjligt samtycke.”

Vi har alltså ytterligare en kvinnlig åklagare som skall hänga ut folks privatliv för att sexuella handlingar inte är i enlighet med hennes politiska övertygelser om könsmakt. Vilka krav finns på objektivitet hos (kvinnliga) åklagare egentligen?

Precis som i Assange-fallet så hjälper det inte de berörda om det blir friande dom. De har fått sina privatliv uthängda till allmän beskådan.

Ni kanske undrar varför detta fall inte rubricerades som våldtäkt trots att Wennstam pratar om sextortyr? Jag har ju redan förkastat ”tortyr-aspekten” Då återstår sexaspekten. Och för er som läser till slut har jag sparat det bästa till sist.

Ur domen:

”De satt sedan och pratade en lång stund om vad de hade gjort och vad som hade varit bra och dåligt under helgen. Målsäganden berättade att det hon tyckte var värst var att Jonas Olsson inte hade haft sex med henne och att hon inte förstod hur han klarat det. Hon berättade i övrigt vad hon gillat. Det sista hon sa innan hon gick var ungefär att hon var förvånad över att Jonas Olsson klarat av att inte ha sex med henne och att det skulle bli roligt att se om han klarade det också nästa gång de sågs.”

Slutsats: Hade han haft sex med henne som hon ville så hade han sannolikt åtalats för våldtäkt. Inte för sex mot hennes vilja utan snarare som Niklas konstaterar: för sex mot statens vilja.

”Det är ett mål där staten står som målsägare, där ett brott mot staten anses ha begåtts.””det vi har här är nämligen inget annat än att en åtalad utgör ett åklagarens juridiska försöksdjur, som ska laboreras med i denna utdragna process.”

Och processen skördar sina offer precis oavsett utfallet. Så här kommenteras domen av den friade mannen.

”Han har dock svårt att känna någon glädje, eftersom han anser att både han själv och den 17-åriga flickan fått sina liv förstörda då detaljer om deras sexliv valsat runt i media.”

”– Det här har handlat om att man ska skämmas för sin läggning, precis som homosexuella fick göra en gång i tiden. Allt för att en åklagare tyckte att det var intressant att pröva det rättsligt – med mitt och flickans liv som insats.”

För den som vill läsa mer om ämnet rekommenderas Sanna Raymans artikel i magasinet Neo.

Uppdatering:

Läs sanningen om detta mål på Aktivarum. Hur vet jag detta är sanning? Helt enkelt för att informationen kommer från polisens förundersökningsprotokoll FUP:

Del 1, Falsk våldtäktsanmälan

Del 2, Marcus ”Lydnad”

Del 3, Jonas ”Sadistisk gentleman”

Del 4, Emilia ”Avslöjandet”


Likheten mellan RFSU och Sverigedemokraterna

september 28, 2010
25 kommentarer

Nyligen skrev Pär Ström ett inlägg på Genusnytt där han kommenterade RFSU:s Jens Klitgaards Ottar-artikel ”Manlighet – en folksjukdom?”

Pär Ström var försiktigt positiv till frånvaron av uppenbart nedvärderande åsikter om män. Det är lätt att se varför han ansåg denna artikel vara en förbättring. Här beskrivs inte män som elaka rika fabriksägare modell 20-talets Europa som skall tryckas ner eftersom de annars trycker ner andra, utan mer som en redan nedtryckt grupp som behöver hjälp.

Kan detta betyda att RFSU plötsligt blivit positiva till manlighet? Har någonting hänt som fått dem mer positiva till män. Vi kunde hoppas de skulle ta sitt förnuft tillfånga men det vore att hoppas förgäves. RFSU  har bara anpassat sig efter rådande ideal – att skylla sitt agerande på idealet – en yttre faktor. Klitgaard skriver:

”Det är dags att börja kalla manlighetsidealet för en folksjukdom. 2007 dog 3 140 fler män än kvinnor i åldrarna 15-64 i Sverige, det motsvarar ungefär antalet människor som under samma år dog på grund av prostata- och livmodercancer. På varje löpsedel borde det stå »Manlighet – farligt för hälsan«”

Klitgaard utnyttjar den dubbla innebörden i ordet manlighet. En manlig läkare = läkare som är man. En manlig läkare – en läkare som är typ macho.

Hade det varit för Sverigedemokraternas räkning som Klitgaard skrev så hade det sannolikt stått ”Det är dags att kalla Islamidealet för en folksjukdom” samt ”Islam – farligt för hälsan” När Jimmie Åkesson skrev att Islam(idealet) är ett hot så döpte aftonbladet om rubriken till ”Muslimerna är ett hot”

I alla efterföljande debatter så ignorerades Åkessons åsikt att man kan attackera Islam(idealet) utan att man attackerat muslimer. Den som hävdar att det finns en accepterad delning mellan idealet islam och gruppen muslimer ljuger helt enkelt. Media förkastade den delningen.

Det är uppenbart att muslimer regelbundet betraktar attacker på Islams ideal som attacker på muslimerna själva.

Idealet och människorna som följer idealet betraktas alltså i praktiken som en och samma sak oavsett teoretisk skillnad och frågan är om det finns en enda journalist, forskare eller politiker som ärligt kan hävda sig ha representerat den motsatta åsikten och stöttat Åkesson.

Då Islam faktiskt har en officiell regelbok så skulle påståendet att Islamidealet är en folksjukdom dessutom ha större legitimitet än RFSU:s påståenden om manlighet. Vi kan bedöma om områden där Islams regler är särskilt åtlydda har större problem.

Desto svårare för forskare att bedöma om det är enligt maskulinitetens regler man lever i de grupper där de problem som RFSU nämner är som störst.

Det finns nämligen ingen regelbok som kan användas i det fallet. Medan det finns svårigheter med tolkningen av Islams bok Koranen så är faktumet att manlighetens bok inte existerar alls. Manlighetens nationella råd som kan avgöra tvistemål existerar heller inte.

Hade manlighetens internationella råd (MIR) existerat så hade de såklart agerat precis som muslimernas organsationer gör när de upplever hot. Anledningen MIR inte attackerat mediamänniskors ovana att attackera ideologin är att manligheten som organiserad ideologi (i stil med Islam) inte existerar.

Vad detta innebär är att medan attacker på Islam träffar såväl idealet som muslimerna så träffar attacker på mansidealet endast männen.

Någon annan måltavla finns inte. Man kan inte träffa skogen som består av träd utan att också träffa de träd som utgör skogen. Ursäkten ”jag skjuter på skogen – inte på träden” är alltså inte tillämpbar.

Faktum är att medan inte alla muslimer får uttala sig om vad som är rätt enligt islam så är vem som helst lika legitim auktoritet på manlighet. Medan Islam faktiskt kan betraktas som normativ så är det helt falskt av RFSU att hävda att manlighet är eller ens kan betraktas som normativ.

Sålunda kan följande enligt konsekvensens regler konstateras :

I och med det faktum att attacker på Islamidealet betraktas som attacker på muslimer, därmed kan konstateras att attacker på mansidealet också måste betraktas som attacker på män. Detta i högre grad än attacker på islam kan betraktas som attacker på muslimer då islam via koranen är normativ medan maskulinitet inte har någon sådan auktoritär källa.

Skulle vi sålunda tycka att det är fel att Jimmie Åkesson drar alla muslimer över en kant pga islamidealet så är det automatiskt betydligt mer fel att RFSU drar alla män över en kant pga manlighetsidealet. Det är omöjligt att kritisera manlighetsidealet utan att legitimera Sverigedemokraternas svartmålning av islam.

Betyder då detta att vi måste acceptera rasism och nedvärdering av grupper så snart man som Klitgaard lärt sig hur man skall formulera orden?

”Myten om att en man ska »leva hårt och dö ung« verkar tyvärr stämma, men det är skillnad på att födas till man och att vara manlig enligt normen om vad som anses manligt, och det är just manlighetsidealet som är problemet.”

Hur skulle denna text ha sett ut i en Sverigdemokratisk tidning? Just det, precis likadan. I Islam lever man hårt och dör ung, det är skillnad på att födas till muslim enligt idealet (normen) vad som är en god muslim och anses muslimskt, och det är just islamidealet som är problemet.

Faktum är att detta är ganska precis vad Sverigedemokraterna anser om Islam. Enligt RFSU:s  teori när de skriver om manlighet är denna formulering helt ok. Det är dock bara sant i teorin, i praktiken så har Sverige betraktat det som rasism mot muslimer och det har resulterat i tusentals människor som protesterat.

Att detta inte är ett engångsfall blir dessutom tydligt när vi läser vidare i Klitgaards text om manlighetsidealet.

”För även om det skiljer sig åt beroende på tid, kultur och klass, så står det »manliga« alltid i motsats till det som anses feminint. Och troligen är det mäns rädsla för att vara feminina som hindrar många från att ta till sig en mer hälsosam livsstil.”

Vad skulle Sverigdemokraterna säga om Islam? För även om det skiljer sig åt beroende på tid, kultur och klass så står det muslimska alltid i motsats till det som anses svenskt (europeiskt/västerländskt/modernt take your pick.) Och troligen är det muslimers rädsla för att vara svenska som hindrar många från att ta till sig en mer hälsosam livsstil kanske?

”Detta är häpnadsväckande och brutalt, det handlar om unga människor som borde ha ett långt och gott liv framför sig, men av olika anledningar dött för att de tagit stora hälsorisker, undvikit att hantera sina känslomässiga problem eller medvetet försökt ta sina liv.”

Här råkade Klitgaard försäga sig och ägna sig åt lite härlig blame-the-victim-mentalitet. Det blir lätt tragikomiska effekter när en person sitter med en tanke i huvudet hela tiden men inte får skriva ner den utan måste skriva runt den om och om igen. Här orkade inte Klitgaards hjärna med längre och resultatet blev att han hackade öppet på männen.

Föreställ er samma text angående exempelvis Palestina. Med en medelålder på under 18 år är det lätt att hävda att palestinier (pga Islamidealet) tar för stora risker, inte hanterar sina känslomässiga problem (inte minst attachment till en viss jordplätt) och medvetet tar sina liv meddels väpnad kamp mot uppenbart överlägsen motståndare.

Om det är männens eget fel så är det alltså också de palestinska muslimernas eget fel. Lösningen på detta har RFSU: Bort med alla ideal!

När Palestinska flickor kastar bomber på Israeliska tanks eller självmordsbombar hotell är det betydligt mer logiskt att hävda de tar hälsorisker eller dödar sig själv pga Islamidealet än att de tar risker pga något mansideal att tala om.

Vad som då återstår för den som ändå absolut vill svartmåla mansideal finns det bara en sak att göra. Hänvisa till skillnader i enskild statistik. Någon som blir förvånad om jag säger detta är precis vad Klitgaard gjorde? Det går dock snabbare att visa det.

”Unga svenska män dricker mer än dubbelt så mycket alkohol som kvinnor. Att det just är män som dricker och dör av alkoholen är inte en slump, det är en del av en manlighetskultur där en hög alkoholkonsumtion idealiseras.”

Med samma logik är det alltså enligt denna teoretiska räddning fortfarande mansnormen det handlar om när flickor kastar bomber på Israeliska tanks bara det är fler pojkar än flickor som gör det. Det är alltså enligt samma logik mansnorm att dricka när massor av flickor gör det bara det råkar vara fler pojkar som gör det. Detta även när flickorna är på väg ikapp.

Problemet är att i riktig forskning så tar man reda på så många faktorer som möjligt. Man beslutar sig inte för en enda.

Sålunda när vi ställer frågan ”kan det finnas andra orsaker än könet att det är fler pojkar än flickor som kastar bomber på stridsvagnar” så blir hela resonemanget tämligen löjligt. Det finns en miljon orsaker att fler pojkar än flickor hamnar i de situationerna. Inte minst nyttomaximeringsprincipen.

Dvs fler pojkar får utföra den uppgiften för då förstörs fler stridsvagnar (Av samma anledning har vi delat upp idrotten i en herrklass och en damklass). Fler pojkar får utföra den uppgiften för om flickorna gjorde det så skulle Israel vinna på det. På samma sätt finns såklart massor av orsaker att dricka alkohol som inte har med könet att göra.

Det är bara det att personer som Klitgaard VILL det skall vara könet i sig som är orsaken vilket blir uppenbart i längden.

”Det är också svårt att tro att anledningen till att unga män kör ihjäl sig i trafiken, blir förgiftade, eller omkommer i olyckor handlar om något annat än ett idealiserande av att män »ska« ta risker.”

Öhh, nej! Det finns tusen andra möjliga anledningar som riktiga forskare får fram när de gör riktig forskning och ”jag har svårt att tänka mig nåt annat” är för övrigt heller inte en valid vetenskaplig argumentation utan bara en politisk propagandafras som visar ensidigt tänkande. Detta är inte så svårt, jämför själv om nån skulle säga

”Jag har svårt att tänka mig det beror på nåt annat än Islam att de flyger in i tornen med passagerarplan.”

Det mest intressanta med ovanstående fras är att spekulera i hur många – och vilka – internationella organisationer som skulle få spel om den kom från en statlig källa. Och då pratar vi inte bara om islams egna organisationer. Vi pratar även om alla självpåtagna godhetens vakthundar som Amnesty och FN.

”Men vad ska vi göra åt detta? För det är klart att det måste gå att förändra beteenden.”

Måste det? Isåfall varför förändrar vi inte islamidealet-beteendet att inte ta i hand med motsatt kön till beteendet att ta i hand? Om vi inte ens kan förändra en sådan struntsak hos Islamidealet så varifrån får då RFSU-människor sin befängda ide att det går att förändra större saker hos ideal? Att det går i teorin är inte samma sak som att det faktiskt går att göra.

”Socialstyrelsen skriver i sin lägesrapport att skillnaden i medellivslängd i hög grad är påverkbar: »En central orsak till könsskillnader i hälsa är det så kallade genussystemet, det vill säga det system av socila mekanismer som verkar för att göra flickor och pojkar, kvinnor och män olika i en mängd aspekter av livet, exempelvis vad gäller hälsorelaterade levnadsvanor.”

Med samma logik så kan Sverigedemokraterna förklara att det är det så kallade Islamsystemet som skapar utanförskap, arbetslöshet, dåliga förutsättningar och terrorism. Islamsystemet är det system av sociala mekanismer som verkar för att göra rättrogna (believers) och otrogna (infidels) olika i en mängd aspekter av livet.

Detta säger såklart ingenting om någonting överhuvudtaget.

Oavsett om man pratar om genus eller om islam så är detta ”system” (som inte brukar kallas system utan struktur) rent nonsens!

Det är dessutom farligt nonsens. Det ursäktar rasism mot vilken grupp som helst i vilken omfattning som helst eftersom man har avhumaniserat människorna till den grad de inte betraktar sig själva som av någon som helst betydelse. Diskrimineringen utförs inte av människor längre den utgörs av ”mekanismer” i en byråkrati.

Skulle sålunda 6 miljoner av nån grupp diskrimineras eller dödas så var det ingens fel, dödandet utfördes av ”sociala mekanismer” i systemet. Där finns inga människor, ingen fri vilja, inget individuellt ansvar. Faktum är att individen inte existerar för om individen existerade så vore det bara en godtycklig frikoppling från detta töcken/myller som tycks vara det enda de anser sig kunna se.

Detta perspektiv har dock inget reellt vetenskapligt stöd även om dess företrädare gärna kallar sig forskare och låtsas ha vetenskapen på sin sida.

Så här sammanfattas det hela av Professor Bo Rothstein i Statsvetenskaplig tidsskrift:

”Denna slags struktur-funktionalistiska förklaringar har emellertid sedan början av 1980-talet utsatts för en närmast förödande vetenskapsteoretisk kritik.”

Samhälleliga strukturer skapas och reproduceras av konkret handlande enskilda individer. Strukturella förhållanden är inga organiska fenomen som saknar koppling till enskilda individers handlingar därför att ingen formell eller informell regel eller systematisk ordning i samhället kan existera utan att de enskilda individerna agerar för att reproducera dessa. Därmed kan inte strukturförklaringar existera frikopplade från aktörsförklaringar, utan strukturförklaringar måste kombineras med en förklaring av vilka de sociala mekanismer är som förmår individerna att handla i enlighet med strukturernas krav och därmed reproducera dem (Hedström & Swedberg 1998; Rundqvist 1998).”

”De flesta strukturförklaringar, vare sig de avser det patriarkala förtrycket eller andra slags förtryck, bygger inte på en sådan metodologisk individualism utan istället på en funktionalistisk ide som bortser från de reellt agerande aktörernas motiv och intressen och de saknar därmed ett fundament på aktörsnivån som gör det möjligt att förstå och förklara varför aktörerna reproducerar de strukturella förhållandena de ingår i”

Eller på enkel svenska, beskrivningen av ett visst antal människor som agerar på ett visst sätt är inte i sig någon förklaring på varför de agerar på det sättet. ”Det beror på att det finns en struktur” – är ingen förklaring utan det är i bästa fall vetenskaplig lathet – i värsta fall rent bedrägeri.

Det är ingen slump det är Professor Bo Rothstein som ger detta svar. Som har påpekats av Tanja Bergkvist var det också han som drev med förespråkare av genussystemet genom att i ett svarsbrev angående könsfördelning driva den till dess yttersta konsekvens.

”Mina medarbetare kan som framgår ovan ha en könstillhörighet/genus på morgonen, en annan till lunch och en tredje till kvällen och hur skall jag kunna hålla reda på detta? Med förlov sagt har jag en del annat att syssla med.”

Vilken effekt har då dessa attacker på män (förlåt mansidealet menar jag – vi skall ju låtsas det är skillnad) haft? Svaret är enkelt. De har resulterat i att ett mansdominerat politiskt parti som använder samma retorik har växt och kommit in i riksdagen.

Har detta resulterat i att maktmänniskorna fattar vinken och slutar inbilla sig att de inte attackerar män, (dvs individer människor?) Glöm det! Senaste i raden av alla bevis på att man vill fler män röstar på SD är en artikel i DN.

Fredrika-Bremer-Förbundets ordförande, Birgitta Wistrand ondgör sig i en DN-artikel över att SD inte drar sitt strå till stacken

Det gäller den informella överenskommelse de partier och organisationer (som annars enbart motarbetar SD) gjort on kvinnlig representation. Först sparkar man på SD, sedan tycker man att SD skall visa respekt för deras åsikter. Korkat är bara förnamnet vad trodde de skulle hända?

Valet gick precis som väntat. Analyser gjorda på reella data hade förutspått exakt vad som inträffade. Trodde de på allvar att ett parti som kvinnor inte röstar på skulle skicka en massa kvinnor till riksdagen? På vilken grund då? (Jag såg just att någon sade Wistrand arbetar på Uppsala Universitet, vem är förvånad?)

”Många analytiker spådde att Sverige i årets val skulle kunna nå 50/50. En jämställd representation tycktes som något naturligt.”

Antalgligen så är det inte särskilt bra analytiker. De som känner till förutsättningarna för samhällsvetenskap vet dock att beskrivningarna i sig betraktas som en del av påverkan. I vilket fall som helst är ”det tycks naturligt” ingen vetenskapligt valid motivering. Det är dock inte bara SD som den här organisationens ordförande vill hacka på.

”Folkpartiet behöver exempelvis se över sin representation. Vad har hänt i det jämställda partiet som i förra valet hade 16 kvinnor på sina 28 mandat? (43% män, min anmärkning) Nu får endast 10 kvinnliga ledamöter ta plats i riksdagsgruppen med 24 mandat.” (42% kvinnor, min anmärkning)

”Centerpartiet däremot, som redan hade en dålig representation, är nu nere vid 30 procentstrecket – nedåt 8 procent trots kvinnlig partiledare! Detta är helt emot handboken som ofta framhåller att en kvinnlig partiledare lockar fler kvinnor. Vad har Maud Olofsson gjort för fel i sitt parti när resultatet blivit det motsatta?”

Snarare än att fråga vad Maud Olofsson gjort för att resultatet skall gå emot handboken kan man undra vad det är för ”handbok” som Birgitta Wistrand hänvisar till?

Finns det en sådan handbok? Isåfall vem skrev den? På basis av vilken kompetens och vad händer när det visat sig de ljugit sida upp och sida ner och lovat saker som inte alls inträffar? Vi har facit i Norge där man införde kvotering. Där verkar handboken som Wistrand pratar om heta ”många lovade”

”Jämställdheten har inte heller, stick i stäv med vad många lovade, sipprat ned i företagen och gjort att fler kvinnor blir chefer. Li Jansson menar dessutom att det faktum att kvinnliga chefer i Norge arbetar betydligt färre timmar än sina manliga kollegor utgör ett avgörande hinder för jämställdheten.”

Det är Li Jansson på Timbro som skrivit rapporten ”kvotering – inte bara en kosmetisk reform” där nackdelarna med kvoteringen i Norge blir tydliga. Inte minst blir det uppenbart att löftena, handboken eller vad de nu vill kalla det är rena påhittet. Ingen korrelation syns mellan kvinnor i styrelse och ledande position.

När det gäller ökad jämställdhet i företagen så ger Li Jansson obönhörlig kritik mot nuvarande politiska tankegångar. Det är bakläxa för praktiskt taget hela genusbranschen och alla andra som påstår män är ”inkvoterade” för att de är män.

”En viktig lärdom är att män inte blir styrelseledamöter för att de är män. De flesta män kommer aldrig i fråga för en styrelseposition. De män – och kvinnor – som blir styrelseledamöter har rätt utbildning, har varit företagare, gjort chefskarriär och har långa arbetsdagar. För fler kvinnor i styrelserna krävs att fler kvinnor gör samma val som männen.”

Samma val som männen? Betyder det månne att fler kvinnor skall få den där folksjukdomen som Klitgaard pratar om i RFSU-tidningen? Eller kommer man kanske att börja se den där sjukdomen som något annat när de som drabbas av effekterna är kvinnor?

Uppdatering: Som vanligt när genusfolk pratar om sina framgånger så har de liken gömda i garderoberna. Kvoteringen av kvinnor till styrelser i Norge har minskat antalet kvinnor i norska styrelser från 950 till 765

”Enligt enkäter säger sig företagen ha så svårt att hitta kompetenta kvinnor till styrelserna att de gör om ASA till AS. Lagen gäller ASA, allmänt handlade bolag, och inte AS, onoterade bolag med enstaka ägare.”

Det är alltså numera färre kvinnor i norska styrelser pga feministernas idiotlag.


Riksdagsvalet visar att Sverige har fått ett nytt politiskt klimat

september 20, 2010
39 kommentarer

Sveriges politiska, kulturella och massmediala elit tappade en del av sin makt vid valet 2010

Sverigedemokraterna kom med god marginal in i riksdagen trots alla ansträngningar som gjordes för att de inte skulle göra det. Bland de som försökte förhindra detta var den politiska eliten, den kulturella eliten och den massmediala eliten.

Därmed så tänkte jag härleda det svenska valet 2010 till tesen som presenteras i Christopher Laschs bok ”Eliternas uppror och sveket mot demokratin. Eliterna – rörliga och alltmer globala i sin syn vägrar att acceptera gränser eller band till en viss nation eller plats.

Eftersom eliterna själva valde att göra Sverigdemokraterna till valets stora fråga så handlade valet till stor del om dem.

Här kommer lite statistik från VALU 2010 som visades i SVT tidigare idag. Könsfördelning SD: Män 5%, Kvinnor 3%. Å ena sidan betyder detta att det precis som Matte Matik bloggade om var fler män än kvinnor som röstade på SD.

Å andra sidan var det nästan tre gånger fler kvinnor som röstade på SD än det var som röstade på Feministiskt initiativ. Kvinnor 1,1% (0,8% totalt). SD är andelsmässigt mer ”jämställda” än F! trots att F! har ”jämställdhet” som viktigaste fråga hos väljarna.

Slutsatsen blir att det inte bara är unga arga män utan även många unga arga kvinnor som har röstat på SD

Sålunda måste man spekulera varför partiet offentligt framstår så överrepresenterat av män. Vilket fick Matte Matik att kalla SD statsfeminismens draksådd samt att förutspå DN skulle kritisera SD för just denna mansdominans.

Matte Matik är den skarpa hjärna som skapade transgenusmotorn (En applikation som kritiserar kollektivt skuldbeläggande). Det var alltså inte så oväntat när han förutspådde kritik av SD:s könsfördelning i DN att detta är precis vad som inträffat.

DN ger SD skulden för att Sverige kommer att halka ner på listan ”Women in national parliaments.”

Frågan är dock hur stor förlust det är att tappa positioner på en lista där Rwanda, Sydafrika och Kuba har toppositioner. De länderna är inte direkt högt på listan över nationella förebilder.

Vidare så är det rätt många kvinnor som både röstar på och är medlem av SD. Hur kommer det sig att så få kvinnor är profilerade i SD? Kan vi kanske tacka organisationer som AFA för detta då tjejer inte riktigt har killars förmåga att hantera våld och trakasserier?

De senaste åren har hat/våldsaktioner mot SD varit en del av vardagen. Detta med argumentet att det är SD som förespråkar hat.

Vi kan sålunda summera argumentet från AFA så här ”Vi är dumma för att det är de som är dumma” I den här frågan så spelar det dock ingen roll vilken ursäkt som ges. Faktum kvarstår att det inte är konstigt att SD har killar som representanter när de utsätts för så mycket våld.

Hur skall tjejer kunna bygga sig en position i SD när positioner inom SD skapar en så stor utsatthet för våld och trakasserier? För att inte tala om att tjejer verkar mer känsliga än killar för saker som social press och popularitet.

Sålunda är det obegripligt att man baserar kritik mot Sverigdemokraterna på sådana saker.

Å ena sidan så är det inte bara män i partiet utan nästan tre gånger fler kvinnor som röstat på dem än som valt F! Å andra sidan så har partiet utsatts för kampanjer av det slag som slår särskilt hårt mot kvinnor.

Samma dubbelmoral råder gällande utbildning. Å ena sidan så finns det akademiker som fått veta att om de röstar på SD får de sparken. Å andra sidan blir SD kritiserade för att bestå av lågutbildade människor.

Den stora förändringen i det politiska klimatet handlar om att en stor mängd människor inte längre lyssnar på ”experterna”

Det spelar sålunda ingen roll att man i DN försöker analysera med perspektivet att etablerade partier bemötte SD på fel sätt. Den enkla sanningen är att det inte hade spelat nån roll vad de sade. En betydande andel av befolkningen lyssnar inte längre på eliten.

Detta är dock inget nytt. Det har alltid funnits samlingar av yngre människor som misstror allt och alla. Det nya med dagens situation är att missnöjesmänniskorna inte tillhör vänstern och kritiserar det som är ”mainstream”

En annan utmaning som uppkommit är förändringen inom partiet Sverigedemokraterna.

Å ena sidan så är en stark källa till kritik mot Sverigdemokraterna deras obestridligen rasistiska historia. Å andra sidan så har partiet gått från ett litet rasistiskt parti till ett större värdekonservativt parti där många av de nya medlemmarna och anhängarna inte har den bakgrunden.

Lyssna bara på samtalet mellan Samatius Ledonius och Pia Sjögren från SR P1.

Här är även att samtal mellan Samatius Ledonius och Täppas Fogelberg, SR P1

Den utveckling som skett i SD är inte helt olik hur Vänsterpartiet gick från ett extremt parti som romantiserade personer som Lenin, Mao och Stalin till dagens parti som står för ren utjämningspolitik och vars socialism mer liknar andemakt än ideologi.

Man bör i detta läge vara försiktig då det är lätt hänt att argument mot SD blir kritik mot hela det demokratiska systemet.

Oavsett vad folk tycker om Sverigdemokraterna i sig så har de nått sin nuvarande position enligt konstens alla regler. Budskapet är en sak, den demokratiska modellen en annan. Den som försöker påverka politiken genom att hänga ut folks namn på internet attackerar inte gruppen utan hela systemet.

Den demokratiska modellen har visat sitt värde. Oavsett vilken åsikt man har så handlar det i ett demokratiskt samhälle om att träffa människor och prata för sin sak. Inte revolutioner (som Bromsten-Rinkeby-David)

Uppenbart är att Sverigdemokraterna till stor del består av personer som känner sig ratade.

Och då inte bara ratade av de andra partierna utan även av massmedia, av experter etc. Att i den situationen utsätta den gruppen för kritik är var en taktik som redan från början var dömd att misslyckas.

För hur man än vänder och vrider på alla de teorier och osaker som presenteras av såväl statsvetare, politiker eller proffstyckare så kommer man inte ifrån att vänstern med Ohly och Sahlin i spetsen valde att censurera SD (på gammal klassisk kommunistisk maner)

Vänstern valde att göra så istället för det mer demokratiska alternativet att ta debatten.

Ett parti En-frågeparti, missnöjesparti eller blåbärsparti, som SD onekligen enligt många är behöver bemötas med logiska, snillrika och jordnära argument. SD har varken en ekonomisk, social rätts- eller utrikespolitik att tala om där de skulle kunna föra en nyanserad eller saklig debatt.

Istället hade etablerade partier kunnat vinna debatter mot dem om de inte valde att censurera dem. Inte helt förvånande valde vänstern istället att skrika högst för att vara mest politiskt korrekt.

Vågade de andra partierna ens prata eller hemska tanke debattera och ta seriöst på SD så skulle minsann vänstern kalla dem för rasister.

Vi ser nu resultatet av att man censurerat SD istället för att betrakta dem som ett oseriöst parti, ödmjukt erkänna att integrationspolitiken suger, segregationen är ett stort problem och lova förbättring.

Istället är Sverigedemokraterna nu i Riksdagen. Experterna står med brallorna nere. Alliansen vet inte vem de ska vända sig till och vänstern demonstrerar mot rasism ala politisk korrekthet (Hur smart är det att demonstrera mot resultatet i ett demokratiskt val?) Spänningen är olidlig!

Uppdatering natten till Tisdag! Angående uthängningssidan ”Finn en Sverigedemokrat”

Redan på Måndagskvällen en dag efter riksdagsvalet inträffade den första incidenten mot SD. DN rapporterar att en hemsida hängt ut sympatisörer och medlemmar som bett Sverigdemokraterna skicka information.. Aftonbladet skriver också om uthängningen.

Så gör även SvD

5700 människor hängs ut på sidan sverigedemokrater.se med Namn, Adress, Vägbeskrivning, Telefonnummer och E-mail. Om personen är medlem i Sverigedemokraterna anges även detta på sidan. Överskriften är ”lär känna din lokala Sverigedemokrat”

Med tanke på den redan existerande hotbilden mot Sverigedemokraterna så är denna lista ren idioti.

På Flashback startades en tråd angående sidan på måndagskvällen 22.47. Tråden låstes halv två för brott mot flashbacks länkregler. Oklart varför, det verkar som om moderatorn förväxlade officiella hemsidan Sverigdemokraterna.se och uthängningssidan Sverigedemokrater.se

Listan verkar äkta, jag sökte på min födelseort och med på listan finns bland annat en av min pappas vänner som är med i ett annat parti men med på listan för att han begärt information från Sverigedemokraterna.

Först trodde folk att listan var fejk men senare så ramlade kommentarer som dessa in på flashbacks forum:

”Shit! Jag finns med på listan. Gjorde en beställning av deras kampanjmateriell för några månader sedan. Hur kommer detta att hanteras av polis/säpo? Bör man vara orolig?”

”Ja jag stod med på listan, jag och några andra i byn som är SDare tydligen. Om några Afaiter orkar sig ut hit så ska jag ta debatten men dom!”

”kul att ha blivit outad för att beställt informationspaketet.. helvete”

”Jag är inte medlem men beställde informationspaket därifrån för några månader sedan. ett par flygblad. nu står jag på en lista där vem som helst kan hitta mig. skoj.”

”Står med och har snackat med polisen. de vill att sverigedemokraterna gör anmälan och att de omnämnda på sidan ska kontakta sverigedemokraterna så att de kommer med i anmälan, för att det inte ska bli liggande (som det hade gjort om enskild person gjort anmälan mot hemsidan). polisen här tog det på största allvar”

De flesta på listan varken är eller har varit medlemmar i SD. En stor andel är skolelever, politiska motståndare, fejkbeställningar, journalister etc.

Men det räcker med en enda dumskalle som inte inser detta för att listan skall kunna leda till allvarliga tråkigheter. Därför är det viktigt att sprida denna information. Utöver denna omåttligt omdömeslösa lista så finns även en liknande uthängning av poliser och väktare på vaktad.se

Visssa har valt att inte sprida den här länken pga faran den kan utgöra för de som finns med på listan. Men de som inte vet var listan finns kan heller inte undersöka om de är med på den. Vidare så finns ingen garanti att personer som är med på listan sympatiserar med SD. I praktiken kan folk ha skrivit in andra personer de vill jävlas med.


Veckan som gick, insanity galore och underdogretorik

september 13, 2010
4 kommentarer

Det är typiskt att det skall hända så mycket i Sverige nu när Assangefallet först tagit upp en så stor mängd tid och energi.

Riksdagsvalet är i full gång. Efter debatter med företrädare för partierna så har jag konstaterat att det är rätt meningslöst att diskutera vem man skall rösta på. Ni som är osäkra vilket parti ni skall rösta på. Glöm frågan! Det viktiga är vilket parti ni skall gå med och ändra i grunden inför nästa val.

Det är nämligen vad partierna själva förespråkar för oss andra. Däremot så vill de glatt behålla sin egen omoderna struktur som – för att citera en liberal författare – försöker lösa ett problem från 40-talet med en metod från 70-talet. De hävdar att Svenska folkets ”struktur” är omodern och inte funkar.

Men hur ser de politiska partiernas egen struktur ut? Hur modern är den? Hur många personer har reellt inflytande och på basis av vilka meriter?

Jag följde nyligen en debatt mellan ”blå och röd”. Det var bara det att killen som var blå hade ursprunget afrikan och killen som var röd var en av de där vita heterosexuella männen som de flesta politikers pk- retorik i allt högre grad beskriver som ett hinder och ett problem.

Pk-retoriken har helt enkelt spelat ut sin roll. Alla är numera en del av en skyddad grupp. Detta replikskifte utspelade sig exempelvis den 8 september på The Daily Show mellan programledaren Jon Stewart och amerikanska demokrathöjdaren Tim Kaine.

(youtube har raderat videoklippet)

TK: We are the underdog party! Even when we have the majority we are the underdog party

JK: You control the senate, the house and the executive branch, you are the underdog in what universe?

TK: We are the underdog party because we speak for the underdogs

Därmed är alltså alla underdogs, inklusive de rikaste i hela världen. Bara de säger sig stå för allt förutom sig själva

Vilket såklart alla politiker gör, ingen politiker säger denne gör karriär inom partiet för att egna ungarna skall få gå på fina skolor och familjen skall få bo i dyrare hus i finare stadsdel. Det ingår i spelets regler att  inte diskutera sin egen position i samhälle. Bara andra människors.

Metoden är heller inget nytt. Redan på grundskolan så är det lätt att se att det bästa sättet att hantera trakasserier och mobbning inte är att bemöta dem utan att försöka få mobbare att tycka någon annan är ett mer tacksamt offer för mobbningen.

På samma sätt ser den politiska debatten ut. De politiskt aktiva vita heterosexuella männen försöker se till att andra vita heterosexuella män får ta smällarna.

Vad är då problemet? Jo, den teorin förutsätter att man även mer eller mindre prenumererar på iden etnopluralism att olika människogrupper skall leva och bedömas åtskilda. Det parti som mest av alla utmärks för denna åsikt är nationaldemokraterna.

Därmed är det absurt att höra partier som utmålar sig som bittra meningsmotståndare till sådana partier med en politik som är en ännu värre variant där inte bara etniciteter hålls åtskilda utan även åldersgrupper, kön, sexuell läggning etc..

Alternativet är nämligen att vi inte är etnopluralister och att attackerna på en sort också drabbar andra sorter. Därmed blir även underdogs drabbade.

Den logiken blir desto enklare när man förklarar att Sverigedemokraternas angrepp på radikala muslimer också drabbar skötsamma muslimer. Att däremot angrepp på vita heterosexella män med samma logik drabbar skötsamma muslimer eftersom vi inte lever som nationaldemokratrerna förespråkar…

…ja det budskapet verkar ha desto svårare att nå fram.

Eller så kanske pk-retoriker menar att alla skötsamma muslimer som drabbas av attackerna på vita heterosexuella män…. ja de kanske menar att de muslimerna får skylla sig själv som inte håller sig till sin ”egen sort”? Och vad är då skillnad på deras människosyn och den de hävdar SD har?

Är det kanske så att de ”riktiga” politikerna som har mer vana har en mer slipad retorik och den stora skillnaden är hur man presenterar saker?

Faktum är att det finns stora likheter mellan vad sverigedemokrater och/eller nationaldemokrater förespråkar och den politik som deras bittraste röda och blåa meningsmotståndare vill föra. Låt oss följa logiken här. Tim Kaine är en vit hetersexuell välbetald man som representerar underdogs.

Flera partier förespråkar att vi skall ha färre vita heterosexuella män i politiken? Ok så vad hände då med alla de där underdogs som var representerade av den vita heterosexuella man som exempelvis miljöpartiet går till val på att avskaffa?

Om vi inte lever i ett nationaldemokratiskt etnopluralistiskt gruppseparerat samhälle. Vad händer då med underdogsmänniskorna?

Eller finns det kanske en osynlig gruppindelning som ingen pratar om där gruppen vita heterosexuella män i själva verket räknas som två olika grupper? Den goda ”Tim-Kaine-mannen” gruppen och den onda ”Joakim Von Anka” gruppen?

Isåfall, hur vet vi vilken av de två grupperna varje given person tillhör? Exempelvis Polischefen Göran Lindberg, vit, heterosexuell, man, höginkomssttagare, makthavare, och pratar på precis samma sätt som Tim Kaine, ”jag representerar de svaga” säger han om och om igen.

Men hur bestämmer vi isåfall om detta är sant eller inte? Eller behöver man bara säga det? Isåfall kommer ju alla vita män att säga det.

Isåfall är alla vita heterosexuella män underdogs – för att vi representerar underdogs. Det är nämligen det som de alla måste göra för att det inte skall vara deras lyxbilar och villor som attackeras utan någon annans. Helst ”strukturen” för den är ju aldrig dem själva.

Så uppenbart detta blir när en vältalig afrikan som represenetrar alliansen debatterar med en vit heterosexuell man från sossarna som representerar precis allting förutom sig själv. Det måste nämligen se ut så idag, endast underdogs får yttra sig, så alla betraktar sig som underdogs.

Annars hade ju socialdemokraten ifråga inte fått yttra sig alls. Han var ju fel sort och teorin är ju att alla förespråkar sina egna intressen.

Fast teorin följer såklart inte den logiken. Teorin lägger till en ad-hoc. Alla förespråkar sina egna intressen förutom förstås alla som säger de inte gör det. Om vi även betraktade alla dem som säger sig tala för underdogs (utan att vara en) som egoister så faller teorins starkaste företrädare.

Detta gäller inte bara teorin utan även de avsedda grupperna av underdogs. Utan de personer av fel sort som gav dem mer rättigheter så hade resultatet blivit att de grupperna paradoxalt nog hade fått det sämre av att få mer att säga till om.

Avslutningvis om vi inte vill ha ett samhälle med separerade grupper så kan vi logiskt heller inte stödja politik som utgår från att samhället ser ut så.


« Föregående sidaNästa sida »

    aktivarum@gmail.com

    Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 1 382 andra följare

    Arkiv

%d bloggare gillar detta: