Aktivarum

20 Exempel på hur Vänsterekonomerna ger en missvisande bild | juni 26, 2014

Här granskar jag Vänsterekonomernas påståenden om att feminismen har gått för kort. 

Erik Egelund hos Vänsterekonomerna ger 20 exempel på att feminismen gått för kort (inte för långt). När hans påståenden granskas närmare så finns dock stora hål i det resonemang som förs. Här besvarar jag Egelunds 20 exempel och påpekar problemen med argumenten som används.

1. Vi tjänar olika mycket Kolumnen längst till höger: Kvinnors lön i % av mäns lön. Värdet 100 = kvinnor och män tjänar lika mycket.

Först och främst så producerar vi olika mycket vilket reflekteras i lönerna. Sedan  är det mängden pengar vi kontrollerar som är det viktiga, inte mängden pengar som vi tjänar ***1. Det är direkt oärligt att bedöma jämställdhet efter lönenivåer i ett samhälle där exempelvis  kvinnan bestämmer över husköpen. Däremot pluspoäng för att han hänvisar till medianvärden och inte genomsnitt på denna punkt.

2. Vi har olika mycket förmögenhet

Se ovan. Det är hur mycket pengar vi kontrollerar som avgör jämställdheten ***1. Inte i vems namn de pengarna står. Den som vill uttala sig om hur mycket förmögenhet vi förfogar över måste undersöka handel och reklambransch (kunder och målgrupper). Det är levnadsstandard som avgör jämlikhet, inte tillgångar.

Vi lever inte i ett könssegregerat Saudiarabien. Män har inte förmögenhet med andra män. Kvinnor har inte förmögenhet med andra kvinnor. Förmögenheter är i regel uppblandade i familjer där slumpen avgör könet på barn som får ärva förmögenheten.

3. Vi jobbar olika mycket

Med samma logik jobbar slavarbetare mest av alla. Det betyder varken att deras situation är bra eller att de får behålla pengarna som de arbetar ihop. Bägge invändningarna är giltiga här. Män jobbar mer och behåller mindre pengar. Hur är det en fördel att män arbetar mer?

4. Vi jobbar olika många timmar

Som påtalas i denna video av Alan Soral är målet för arbetarkvinnor ofta att jobba mindre – inte mer. Målet för överklasskvinnor är att ha mindre tråkiga liv och det är deras agenda vi ser här.  Var de vänsterekonomer nu igen? Egelund verkar ju snarare föra överklasskvinnors talan. Observera att här används genomsnitt.

5. Vi jobbar deltid av olika skäl

Här verkar Egelund inte känna till den manliga kopplingen mellan jobb och kärleksliv***2. Kvinnor selekterar massivt män som jobbar mer så det spelar ingen roll hur genomsnittet av män ser ut. Denna koppling gäller bara män – inte kvinnor. Professor Bo Rothstein har påpekat problemet i ”Den moderna könsmaktsordningens grundbult”

6. Vi jobbar olika mycket hemma

Här jämför man med hennes man specifikt, inte män i allmänhet***2. Kvinnor har inte genomsnittet av man hemma. Detta är ett återkommande fel i den här sortens argumentation. (Man vill helt enkelt inte prata om vilka egenskaper som kvinnor tycker är attraktiva och väljer i högre grad till egna hemmet)

7. Vi tar hand om barn olika mycket

Även här jämför man med hennes man.***2.

8. Vi tar hand om sjuka barn olika mycket

Ännu en jämförelse med hennes man. ***2.

9. Vi blir professorer olika mycket

Vi skaffar professurer olika mycket.***3 Detta är ett typiskt exempel på manipulativ användning av språk se punkt 12 om hur högre utbildning ser ut.

10. Vi blir VD i börsföretag olika mycket

Vi jobbar som sagt olika mycket. De som har rätt bakgrund och jobbar mest blir VD i börsföretag. Det är tämligen absurt att påstå att man kan vara VD och inte jobba.

11. Vi klarar skolan olika bra

Skolan diskriminerar pojkar på alla nivåer från deras första skoldag. Tunga argument för detta faktum finns i IZA – Non-cognitive Skills and the Gender Disparities in Test Scores and Teacher Assessments: Evidence from Primary School  av Professor Christopher M. Cornwell, David B. Mustard & Jessica Van Parys.

12. Vi skaffar högre utbildning olika mycket

Vi blir högutbildade olika mycket menar han? ***3 Detta är ett typiskt exempel på manipulativ användning av språk. Se punkt 9. På en lägre nivå som domineras av kvinnor handlar det om att skaffa, på en högre nivå dominerad av män handlar det om att ”bli” saker. Ingen som helst hänsyn tas till könsskillnader i normalfördelningskurvan

13. Vi lever olika länge

Det är hos högutbildade män som livslängden ökar. Dessa män är mindre arbetslösa och jobbar mer. Män kan alltså inte öka livslängden genom att bli mer ”jämställda” efter de premisser som Egelund tagit upp.

14. Vi dör av olika skäl

Det dör många fler män än kvinnor på arbetsplasterna, helt uppenbart så finns hos statsmakten helt annan acceptans för dödsfall som drabbar män än som drabbar kvinnor. Typiskt exempel på detta finns från kvinnokonferensen i Pekin där Hillary Clinton menade kvinnor var de primärt drabbade i krig för när de blivit av med sin man (som dödats) var deras situation svår.

15. Vi utsätts för sexualbrott olika mycket

Lustigt nog är det ofta bara vid sexualbrott det här språket används eftersom män utsätts mest för våldsbrott i allmänhet***4

16. Vi begår våldsbrott olika mycket

…här när det handlar om våldsbrott är det plötsligt inte vem som utsätts olika mycket som diskuteras. Istället diskuteras vem som är förövaren. Så vid sexualbrott vill vi prata om de utsatta kvinnorna, vid våldsbrott är det plötsligt rånare, missbrukare och huliganer vi skall prata om. Detta är ett typexempel på föraktet mot svaga män ***4

17. Vi blir misshandlade olika mycket

Först här kommer motsvarigheten där män utsätts mer för våldsbrott. Fast här med vinkeln att det är skillnad på misshandel och misshandel ***4

18. Vi blir misshandlade av olika människor

Kvinnor blir i högre grad misshandlade av personer de valt att umgås med. Vad den här sortens statistik brukar glömma är hur både män och kvinnor blir misshandlade på arbetsplatser av personer som är bekanta för dem (klienter, patienter, elever)

19. Vi oroar oss olika mycket

Vad det här resonemanget inte tar hänsyn till är när vi oroar oss mest för olika saker. En annan sak som saknar är insikten att kvinnor oroar sig mer än män av biologiska orsaker. Det finns inget som säger att oron borde vara likadan och inga hänvisningar görs till könsneutral oro.

20. Vi tar olika vägar hem

Som frågan formuleras så kan vi tvärtom ta samma vägar hem, bara inte på grund av oro. Vidare som påpekas ovan har man missat att kontrollera för biologisk grund i kvinnors oro.

Missvisande argument att tänka på som återkommer i samhällsdebatten:

***1. Att bedöma jämlikhet via löner är vanskligt eftersom löner transfereras mellan olika personer efter att de tjänas in. Exempelvis barn till rika föräldrar har ofta ingen lön alls men det hindrar dem inte från att använda pappas kredit på Stureplan. Oavsett vem som betalar ett hus så bor också flera personer i regel under samma tak.

***2. Först jämförs data mellan de totala populationerna, sedan kritiseras skillnader i relationerna. Därmed ges intrycket att det förstnämnda borde följa det sistnämnda. I själva verket är våra relationer ojämställda från början för män behöver vara lite äldre lite mer utbildade och lite rikare för att hamna i relation jämfört med kvinnor.

***3.  Punkterna 9. och 12. beskriver exakt samma sak men vi ser tydligt hur man byter ut orden för att manipulera budskapet. Högre utbildning (där kvinnor dominerar) ”skaffar” man. Professor däremot (där män dominerar) ”blir” man.  Hur kan en lägre kompetens vara något man skaffar men en högre position något man bara ”blir”?

***4. Ett liknande fenomen ser vi när brottslighet diskuteras. När man nämner specifika brott där kvinnor är mest utsatta pratar man om offret. När man däremot nämner mer allmänna brott där män är mest utsatta vill man prata om vem som begår brotten. Detta fast de som riskerar att bli offer för brott i regel är många fler än förövarna.

Utöver dessa invändningar så har flera personer påpekat att flera av staplarna som används har fel proportioner. Detta gäller främst staplarna 3, 6 och 13.

För fler ekonomiska argument se GD-artikeln: Om kvotering – Vetenskapsgrund eller vetenskap på grund? För fler exempel på bemötande av den här sortens argumentation se de bägge GD-artiklarna: Nöjesguiden låter Hej Blekk låtsasbemöta manlig diskriminering och Nöjesguiden besvarar jämställdister utan att fråga jämställdister.


Publicerat i Genus

23 kommentarer »

 1. Klockrent Erik! Jag önskar att fler sådana här analyser nådde allmänheten och fick mer publicitet så att vi kunde stoppa indoktrineringen.

  Kommentar av Bladet — juni 26, 2014 @ 7:15 f m

 2. Jo visst är det kvinnorna som bestämmer i husfrågan. Jag brukar se på ett program med min favoritmäklare Stephane Plaza där han letar upp hus och lägenheter till sina kunder. I gårdagens program sa både han och speakerrösten att det är kvinnan som har sista ordet. När det gällde ett par var mannen entusiastisk för flera alternativ, frun däremot hade flera förbehåll och då blev det inget av heller.

  Kommentar av Maria — juni 26, 2014 @ 7:23 f m

 3. Lön är ersättning per tidsenhet. Det uttryck ”ekonomen” tydligen inte känner till är ”inkomst” (av tjänst)..

  Kommentar av lavazza1891 — juni 26, 2014 @ 1:03 e m

 4. 1a Om vi producerar olika mycket eller inte finns det ingen ordentlig forskning på. Du hittar på och förvränger fakta när du påstår det.

  1b Självklart bestämmer inte kvinnor över husköpen! Visserligen kanske kvinnor som kommer vara hemma mest har många synpunkter och ideer som män som inte är lika engagerade bryr sig så mycket accepterar. Män vill också framställa sig själva som offer men i verkligeten är det så klar den som har de ekonomiska resurserna som fattar besluten och det är männen som satsar på sin egen karriär istället för sin familj. Ointresse är INTE samma sak som maktlöshet!

  2 Statistik visar tydligt att eftersom män i genomsnitt tjänar mer och oftare (inom heterosexuella parrelationer)är den som betalar kapitalvaror som har ett 2:a hands värde (tex bil, TV mm) medan kvinnor i mycket högre grad betalar förbrukningsvaror ( mat, hygienarticklar mm) så är män i generellt sett mer förmögna än kvinnor.

  3. Kvinnor tvingas i hög grad arbeta deltid helt enkelt eftersom de inte erbjuds heltids jobb. Detta har satts i system av vissa arbetsgivare i kvinnodominerade yrken.

  4 Kvinnor tvingas till en hög grad av ickebetalt arbete. Män lönearbetar i högre grad än kvinnor men kvinnor tvingas i hög grad till oavlönat arbete . Därför slits arbetar kvinnor oftare ut. Kvinnors modersinstinkter missbrukas av män och syniska arbetsgivare.

  5 Kvinnor arbetar inte deltid av egen fri vilja. De arbetar deltid eftersom barnomsorgen är för dålig och för att män inte delar hushållsarbetet hemma.

  6 med tanke på hur många kvinnor som är tillsammans med fullständiga ”loosers” och kriminella så är det uppenbart att ditt resonemang inge gäller. Det kanske gäller en liten socialgrupp och ekonomisk grupp som just Aktivarium har hakat upp sig på men det kan knappast gälla som fakta.

  7 och 8. Vi TAR hand om barn olika mycket! Det vet alla som arbetar inom barnomsorgen, skolan polisen m.fl.

  9 och 12 Manipulativ användning av språk är annars något som män är experter på. Se ”Härskartekniker”.

  10. Kvinnor har mindre möjlighet att förvärvsarbeta än män. Även kvinnor utan barn drabbas eftersom de drabbas av negativa förväntningar och ges inte tillträde till männen kontaktnät Se typ Frimurarorden m.fl.

  11. Att skolan äntligen har slutat diskrimminera flickor är inte samma sak som att alla pojkar diskrimineras. Här är ännu ett exempel på att män gärna generalliserar och pratat om hela gruppen män när det är fördelaktigt för dem i debatten (tex manliga offerroller) men kräver att debatten ska handla om individer (tex när det handlar om män våld) när det är mer gynnsamt för män. Det kritiserar alltid kvinnor när de gör samma sak. kräver att man pratar om individer när.

  13 Rika lever längre och friskare men jämställda män lever längre än motsvarande män i samma sociala grupp.

  14a Det beror på att män slarvar mer. Skärpning.

  14b I många krig riktar sig attackerna just specifik mot kvinnor. Tex används just våldtäkt i krig. Det är knappast konstigt att män som många gånger frivilligt tagit värvning dör i krig.

  15, 16 och 17. Det väsentliga är att det är (nästan) enbart män som är förövare vid våldsbrott. Att män ser sig som offer för våld när de tex är berusade kan bero på att kvinnor alltid fått lära sig att de får skylla sig själva om de är berusade. Manliga offer för våld är inte speciellt svaga. De har snarare valt att ”mucka” med fel personer. Självklar ät det skillnad på en örfil och på att döda någon.

  18. Det har för det första alltid varit en försvårande omständighet i svensk lag att utnyttja någon som står i beroendeställning till en. Kvinnor blir misshandlade eftersom samhället inte skyddar dem när de vill ha skilsmässa och/eller har blivit berövade sina ekonomiska möjligheter till egen försörjning pga barnafödande mm. De flesta som blir misshandlade i sin yrkesroll är kvinnor.

  19 Eftersom kvinnor har sämre ekonomisk situation har de mer att oroa sig för. Kvinnor har större anledning att känna sig hotade i sina yrken eftersom de i högre grad arbetar med utsatta människor.

  ***1 men det är alltid den som har den höga lönen som har makten att nyckfullt dela ut pengarna till andra i hushållet. Det ger makt och kontroll.

  ***2 se punkt 6. De flesta grovt kriminella män har flickvänner i betydligt högre grad än tvårt om.

  ***3 Läs gärna boken om de Härskartekniker män använder för att förminska kvinnor.

  ***4 Det är de som är kriminella själva som utsätter sig för största risken att också bli offer. Det är inte speciellt anmärkningsvärt. Det som måste belysas är att vanliga skötsamma kvinnor så ofta blir offer och får sina liv begränsade.

  Kommentar av annalisamia — juni 26, 2014 @ 5:57 e m

 5. Bra skrivet som vanligt Erik.

  Här kommer ett tips på något att såga.

  http://fulskratt.blogspot.se/2014/06/25-tips-pa-hur-du-kan-vara-mer.html

  Kommentar av Casey Jones — juni 26, 2014 @ 7:24 e m

 6. @annalisamia,

  1a Om vi producerar olika mycket eller inte finns det ingen ordentlig forskning på. Du hittar på och förvränger fakta när du påstår det.

  SCB om antal arbetade timmar: Män jobbar i snitt 34 tim/vecka, kvinnor 28 tim/vecka.

  Endast ca 25% av de anställda i industrin är kvinnor (ännu färre inom övrig varuproduktion), medan drygt 70% av de sysselsatta i ”offentliga tjänster” är kvinnor.

  Kvinnor jobbar alltså mindre totalt sett, och jobbar i större utsträckning i offentlig sektor.

  1b Självklart bestämmer inte kvinnor över husköpen!

  Enligt vilken källa?

  Women Control about 80% of Household Spending: A Look at the Numbers

  Most realtors will agree that, while a man has the power to veto a home purchase, only the woman has the power to say, “Yes.” I’d say “the power of yes” is 90% of the value of the spending decision. Let’s credit women with spending power equal to 90% of the 65-68% of houses bought by couples, or about 60% (0.9 x 0.66) of all couples’ real estate dollars.

  Svenska kvinnor och hemelektronik:

  Siffror från US Socitey of Consumer’s Affairs Professional (Mazur 2001) visar dock att även om kvinnor står bakom hela 60 % av köpbesluten av hemelektronik, är detta en relativt blygsam andel jämfört med många andra branscher. När det gäller köp av möbler eller inredning står kvinnor bakom hela 94 % av köpbesluten. Motsvarande siffror för semesterresor är 92 %, för hus 91 % och för val av bankkonton 89 %. Laura Mazur (2001) menar att det vore förvånande om dessa amerikanska siffror inte också kan appliceras på övriga industriländer i väst.

  2 Se ovan

  3. Kvinnor tvingas i hög grad arbeta deltid helt enkelt eftersom de inte erbjuds heltids jobb. Detta har satts i system av vissa arbetsgivare i kvinnodominerade yrken.

  Källa?

  Workhours and worklife balance:

  For the men, only two (23, 29) of six studies supported a negative association between long workhours and worklife balance, while four did not find any association (17, 24, 25, 27). […] In one of the studies, overtime work was not predictive of work–family conflicts among men prospectively, but it was among women (24). […] In all of the studies among women, part-time, as compared with full-time, work was associated with (different measures of) better worklife balance (17, 23, 26–29, 31). […] A Swedish study found less work–family conflicts among part-time working women living with a full-time working male partner (compared with women in couples in which both partners worked full-time). For men, no association was found (36).

  4 Kvinnor tvingas till en hög grad av ickebetalt arbete. Män lönearbetar i högre grad än kvinnor men kvinnor tvingas i hög grad till oavlönat arbete .

  Enligt SCB’s tidsanvändningsundersökning (2011) är det gifta män med små barn som jobbar mest totalt sett (betald+obetald tid).

  5 Kvinnor arbetar inte deltid av egen fri vilja. De arbetar deltid eftersom barnomsorgen är för dålig och för att män inte delar hushållsarbetet hemma.

  Se 3 och 4 ovan. De flesta studier som gjorts om män som är föräldralediga indikerar att det är mamman som avgör om de skall få chansen eller inte.

  Kommentar av Ulf T — juni 26, 2014 @ 8:00 e m

 7. @annalisamia,

  6 med tanke på hur många kvinnor som är tillsammans med fullständiga ”loosers” och kriminella så är det uppenbart att ditt resonemang inge gäller.

  Källa?

  Rothstein: De dubbelt ratade – om marginaliserade män och framtidens kultur:

  En titt i statistiken ger t ex följande. För män mellan 25 och 45 och som har ett akademiskt yrke är sannolikheten för att leva i ett hushåll med barn omkring 73 procent men för män med ett LO-yrke sjunker detta till 50 procent och för män som är arbetslösa eller långtidssjukskrivna sjunker siffran till 23 procent. För kvinnor i denna åldersgrupp saknar emellertid ställning på arbetsmarknaden helt koppling till sannolikheten att leva med barn – den är konstant omkring 75 procent. För män är position på arbetsmarknaden en stark faktor bakom att leva i en familj med barn, för kvinnor inte alls.

  Det tycks alltså så att det är betydligt fler framgångsrika män som lever med kvinnliga ‘losers’ än tvärtom.

  7 och 8. Vi TAR hand om barn olika mycket! Det vet alla som arbetar inom barnomsorgen, skolan polisen m.fl.

  Se statistiken under (6). Aktivarums poäng var att kvinnor väljer män som jobbar mycket och ser själva till att jobba mindre. Alltså tar många kvinnor mer hand om sina barn än de män de själva valt gör.

  9 och 12 Manipulativ användning av språk är annars något som män är experter på. Se ”Härskartekniker”.

  10. Kvinnor har mindre möjlighet att förvärvsarbeta än män. Även kvinnor utan barn drabbas eftersom de drabbas av negativa förväntningar och ges inte tillträde till männen kontaktnät Se typ Frimurarorden m.fl.

  Are There Glass Ceilings for Female Executives?:

  Given executive rank and background, women are paid more than men, experience less income uncertainty, and are promoted as quickly. Amongst survivors, being female increases the chance of becoming CEO. Hence the gender pay gap and job rank differences are primarily attributable to female executives attriting at higher rates than males in an occupation where survival is rewarded with promotion and higher compensation.

  11. Att skolan äntligen har slutat diskrimminera flickor är inte samma sak som att alla pojkar diskrimineras.

  Redan 1929 framhölls att ”the behavior of girls conform more to the teachers ́ standards of acceptable conduct than the behavior of boys” (Wickman, 1929, s. 60-61). Han beskrev att dåtidens lärare upplevde pojkarna som minst dubbelt så besvärliga som flickorna då de påverkade undervisningen negativt genom att bland annat förstöra skolans material, uppträda avvikande och olämpligt.
  […] The fact that boys were considered to be more of a problem than girls is supported by casual observations and agreement among teachers generally, but, by very little empirical evidence in the secondary school sector. (Houghton, Wheldall & Merrett, 1988, s. 309)

  Dvs lärare har favoriserat flickor åtminstone i närmare ett sekel. Man har ansett att pojkar är ett större problem, men har inte haft mycket till empiriska data som stöd för det. Det man däremot kan se är att lärare behandlar flickor bättre än pojkar – inte minst bland lågpresterande elever. Dessutom vet vi att flickor får större betygspåslag i förhållande till provresultaten, vilket är i linje med att lärarna tycker bättre om flickornas sätt att uppföra sig än om pojkarnas.

  13 Rika lever längre och friskare men jämställda män lever längre än motsvarande män i samma sociala grupp.

  Källa? Du menar att män som jobbar mindre, eller jobbar i mindre riskabla eller slitsamma yrken, lever längre? Duh. Ett annat sätt att se på det är att kvinnor som är mer jämställda (dvs lever och jobbar mer som män) kommer att t.ex. löpa större risk för hjärtinfarkt.

  18. … De flesta som blir misshandlade i sin yrkesroll är kvinnor.

  Inte enligt NTU2013:

  Bland dem som utsätts för misshandel är det enligt NTU 2013 ungefär lika vanligt för kvinnor som för män att sätta händelsen i samband med sin yrkesutövning (24 % respektive 29 %). Det är en förändring jämfört med tidigare år, då resultaten tidigare visat att kvinnor betydligt oftare än män satte händelsen i samband med sin yrkesutövning.

  Men det är alltså andel av de män resp. kvinnor som blivit misshandlade, och ung. dubbelt så många män som kvinnor anger att de blivit misshandlade. Alltså är det mycket vanligare att män blir misshandlade på arbetet än att kvinnor blir det.

  Kommentar av Ulf T — juni 26, 2014 @ 9:54 e m

 8. Du förvrider varje påstående på ett alldeles för överdrivet sätt Erik!
  Håll igen och håll med om det som faktiskt stämmer helt eller delvis.

  Kommentar av JD — juni 28, 2014 @ 9:04 f m

 9. JD:

  ”Du förvrider varje påstående på ett alldeles för överdrivet sätt Erik!”

  Det är lätt för dig att säga, svårare att bevisa. Vill du klaga på något specifikt så specificera vad du menar är fel.

  ”Håll igen och håll med om det som faktiskt stämmer helt eller delvis.”

  Hela deras artikel är ETT påstående och det stämmer varken helt eller delvis att feminismen gått för kort. Så nej jag kommer inte att säga vad de säger stämmer helt eller delvis.

  Jag kommer tvärtom att påpeka närmare hälften av de 20 punkterna varken helt eller delvis har något att göra med vad den politik som ledande feminister driver idag så vad är relevansen för deras påstående?

  I övrigt är det ett skämt att personer kallar sig EKONOMER men inte vet att pengar bara är ett hjälpmedel som kan ersättas av andra saker som har precis samma effekt på levnadsstandard. Det här är andra gången personer som kallar sig ekonomer uppvisat extrem inkompetens på ämnet könsfrågor.

  Jämför med statsvetaren Bo Rothstein som grundade sina slutsatser i resonemang som kom från en nobelpristagare i just ekonomi.

  Kommentar av Aktivarum — juni 28, 2014 @ 9:34 f m

 10. @JD,

  Håll igen och håll med om det som faktiskt stämmer helt eller delvis.

  Frågan är ju inte om deras faktoider stämmer. Frågan är om de leder till den slutsats de förfäktar. De radar bara upp ett gäng fakta som de själva selekterat, men visar inte hur dessa observationer leder fram till att vi behöver mer feminism.

  Den fråga som därför lämnas obesvarad är: vad beror dessa saker på? Om de troliga förklaringarna är andra än de som feminister tror på, blir slutsatsen rimligen att vi inte behöver mer av en ideologi som formulerar svaren först, och sedan ser sig om efter indikationer som kan fås att passa in i förklaringsmodellen.

  Kommentar av Ulf T — juni 28, 2014 @ 9:43 f m

 11. Det finns ju ingen mening i att totalsåga 100% av någon annans åsikter punkt för punkt då vissa punkter faktiskt är korrekta. Tex att kvinnor generellt sett tar hand om barn mer eller att män jobbar mer än kvinnor.

  Kommentar av JD — juni 28, 2014 @ 1:52 e m

 12. Förtydligande: Det jag menar är att dessa så kallade ekonomer har helt rätt i att det finns ett problem med många av de punkter som tex får följden att kvinnor blir ekonomiskt mer beroende än män genom tex sämre pension.
  Det är lösningen som är viktig och där är feminismen det sämsta alternativet. Att bråka om relevansen i punkterna eller teoretiskt käbbla om detaljer istället för att komma med lösningar är slag i luften.

  Kommentar av JD — juni 28, 2014 @ 6:46 e m

 13. JD:

  ”många av de punkter som tex får följden att kvinnor blir ekonomiskt mer beroende än män genom tex sämre pension.”

  Men jösses hur många personer skall jag behöva förklara detta mycket enkla och helt obestridliga faktum för egentligen? Har ni alla gått samma dumskola Kvinnor lever med SIN man, inte med ”män”. Det är helt irrelevant vad män som grupp tjänar då ingen kvinna lever med ”män som grupp”. Ingen kvinna bildar familj med ”män som grupp” Det där ”män som grupp” begreppet verkar få folk att tappa förståndet.

  Kvinnan lever med DEN man som hon valt. Har folk svårt att fatta det? Så här ser det ut: Hennes man kan jobba mindre, han kan jobba mer, han kan tjäna mindre. Han kan tjäna mer. Det som avgör det är hennes val av man, inte vad ”män som grupp” eller liknande tjänar. Det är helt irrelevant för hela diskussionen förstår du inte det?

  Vad du klagar på är över en RELATIV skillnad mellan kvinnan och hennes man. Den som har mest makt över den relativa skillnaden är hon som bestämmer hur rik och ambitiös en man skall vara för att duga åt henne..

  Och vet du vad som gör mig förbannad? Det här VET nog du mycket väl redan. Det är inte det att det är en nyhet för dig att det saknas koppling mellan manliga genomsnitt och kvinnlig preferens av man.

  Det är det att ni befinner er i nåt slags ”program” där det är tvång på att lik förbannad härleda allting till genomsnittssiffror. Fast ni vet hur sinnessjukt det är att härleda en kvinnas partner till någon som helst medel, median eller annat. Spelar ingen som helst roll vad andra män får för pension det påverkar ju inte hennes mans.

  Kommentar av Aktivarum — juni 29, 2014 @ 9:43 e m

 14. @Erik
  Den relativa skillnaden är ett problem trots att orsaken till den är att kvinnor generellt sett, frivilligt jobbar deltid samt frivilligt söker sig till statliga jobb med lägre lönenivåer än inom privata sektorn. Det innebär att kvinnor generellt sett inte har samma ekonomiska makt som majoriteten av män och det är ett problem trots att problemet är självförvållat.
  Att kvinnor ”väljer” man med högre lön är irrelevant eftersom det knappast sker medvetet än i enstaka fall.

  Kommentar av JD — juni 30, 2014 @ 10:03 e m

 15. @JD,

  Det innebär att kvinnor generellt sett inte har samma ekonomiska makt som majoriteten av män och det är ett problem trots att problemet är självförvållat.

  Exakt varför är det ett problem? Och hur definierar du ekonomisk makt? Är det vem som tjänar in pengarna, eller vem som beslutar hur de skall spenderas?

  Ett problem jag tycker mig se är att många kvinnor (speciellt de som hörs i debatten), tycks leva kvar i föreställningen att ekonomisk makt är något som kvinnor skall ”få”. För män fungerar det inte så, såvida de inte råkar födas in i familjer som Bonnier eller Wallenberg. Majoriteten av män måste försöka skaffa ekonomisk makt genom kompetens och hårt arbete.

  Detta gäller förstås även för kvinnor, och bara så det inte blir några missförstånd, anser jag att de har minst lika goda förutsättningar som män att skaffa sig välbetalda jobb – jobb som dessutom erbjuder goda möjligheter att skaffa barn och anpassa sin arbetsbelastning i olika livsskeden. Det är hårt jobb, men vem tusan har någonsin påstått något annat?!

  Vill de skaffa sig ekonomisk makt utan att jobba för den själva, finns den traditionella vägen att söka en högpresterande hanne som gör det åt dem.

  Kommentar av Ulf T — juli 1, 2014 @ 6:21 f m

 16. JD:

  ”Den relativa skillnaden är ett problem trots att orsaken till den är att kvinnor generellt sett, frivilligt jobbar deltid samt frivilligt söker sig till statliga jobb med lägre lönenivåer än inom privata sektorn.”

  Varför skulle det vara ett problem för de kvinnor som gör det men inte ett problem för de män som gör exakt samma saker?

  ”Det innebär att kvinnor generellt sett inte har samma ekonomiska makt som majoriteten av män och det är ett problem trots att problemet är självförvållat.”

  MÄN HAR INTE MAKT TILLSAMMANS MED ANDRA MÄN!!! Män har ingen motsvarighet till kvinnlig homoseocialitet, systerskap, feminism, gynocentrism etc! De rika männen är ju på kvinnors sida i allting som ett sätt att konkurrera ut andra män.

  ”Att kvinnor ”väljer” man med högre lön är irrelevant eftersom det knappast sker medvetet än i enstaka fall”

  Hur sjutton menar du att kvinnor inte vet hur mycket mannen de skaffar barn med tjänar? Menar du att kvinnor skaffar barn med män de inte ens känner Givetvis vet kvinnorna vem/vilka de skaffar barn med. Vid paternity fraud när DNA-test visar att pappa inte är pappa och de pressar kvinnan så vet hon nästan alltid vem den riktiga pappan är. Cirka 90% av kvinnorna vill veta vem mannen är innan de ens har sex – med kondom.

  Kvinnor bedömer vem de har sex med genom att ta reda på sådana saker på förhand. Mycket mer medvetet kan det inte bli.

  Kommentar av Aktivarum — juli 1, 2014 @ 1:53 e m

 17. @Erik

  ”Varför skulle det vara ett problem för de kvinnor som gör det men inte ett problem för de män som gör exakt samma saker?”

  Därför att kvinnor i högre utsträckning än män själva sätter sig i en situation där de blir ekonomiskt beroende av sin partner för att kunna behålla tex huset vid en separation. Problemet är att samhället inte vågar ställa några krav på kvinnor över att de själva bär stor del av ansvaret för att många kvinnor slutar yrkeslivet med en minimipension att se fram emot. Att kvinnor inte förstår sitt eget ansvar för sina liv då det gäller personlig ekonomi och framtid är verkligen ett stort problem. Män kan inte skylla på att de inte förstod sin egen roll i sin egen framtid eftersom samhället påtalar för dem sitt eget personliga ansvar hela tiden!

  ”Hur sjutton menar du att kvinnor inte vet hur mycket mannen de skaffar barn med tjänar? Menar du att kvinnor skaffar barn med män de inte ens känner ”

  Det jag säger är att det är betydligt vanligare att en kvinna (eller man) väljer partner utifrån sitt sociala umgänge där kärlek och gemensamma värderingar är avgörande och inte hur hög lön som partnern får ut varje månad. Majoriteten av alla kvinnor är inte så beräknande att de sorterar ut män utifrån deras lön och sedan beräknande väljer den med högst lön som sin partner därför är lönen i sig irrelevant för kvinnans val.

  Ibland känns Jämstäldismens inte är ett dugg mer tolerant och öppen än vad feminismen är.
  Liknande intolerans mot intern kritik, ifrågasättanden och nya perspektiv och samma akademiska navelskåderi vars syfte är att med alla medel korrigera andra och inte att finna egna idéer och lösningar.

  Kommentar av JD — juli 2, 2014 @ 9:24 f m

 18. JD:

  ”Därför att kvinnor i högre utsträckning än män själva sätter sig i en situation där de blir ekonomiskt beroende av sin partner för att kunna behålla tex huset vid en separation.”

  Det är klart man blir ekonomiskt beroende av sin partner om man väljer en partner som är mycket rikare än en själv men det finns mig veterligen ingen lag eller regel som tvingar kvinnor att välja en partner som är rikare än dem själva. För övrigt hur menar du att de (färre) män som har exakt samma inkomst som de (fler) kvinnorna klarar sig? De är väl individer i samma situation?

  Hur klarar sig männen i samma situation?

  ”Problemet är att samhället inte vågar ställa några krav på kvinnor över att de själva bär stor del av ansvaret för att många kvinnor slutar yrkeslivet med en minimipension att se fram emot.”

  Samhället kan inte ställa krav, det kan bara människor göra. Så specificera vem du menar.

  ”Att kvinnor inte förstår sitt eget ansvar för sina liv då det gäller personlig ekonomi och framtid är verkligen ett stort problem. Män kan inte skylla på att de inte förstod sin egen roll i sin egen framtid eftersom samhället påtalar för dem sitt eget personliga ansvar hela tiden!”

  Samhället kan inte påtala saker. Bara människor kan påtala saker. Så även här: specificera vem du menar.

  ”Det jag säger är att det är betydligt vanligare att en kvinna (eller man) väljer partner utifrån sitt sociala umgänge där kärlek och gemensamma värderingar är avgörande och inte hur hög lön som partnern får ut varje månad.”

  1) Jag sade aldrig att kärlek var oviktig. Poängen var att kvinnor oftare blev kära i män med högre status.
  2) Med andra ord så har kvinnor oftare socialt umgänge med män som är rikare än dem, hur går det till?
  3) Vem är en kvinna mest sannolikt att bli ihop med? En vän med gemensamma värderingar som hon känt flera år men aldrig velat ha sex med eller en man hon ligger med efter två dejter och några drinkar?

  ”Majoriteten av alla kvinnor är inte så beräknande att de sorterar ut män utifrån deras lön och sedan beräknande väljer den med högst lön som sin partner därför är lönen i sig irrelevant för kvinnans val.”

  Jag har aldrig sagt att kvinnor sorterar ut män efter lön. Det är du som tog för givet jag menade det. I själva verket så kan en man ljuga om vad han tjänar och jobbar med för att oförtjänt få ligga med kvinnan så vad skall en stackars kvinna göra för att sortera ut oärliga fattiglappar till män? Svaret är givetvis att hon går på manlig subkommunikation av högre status. Vilket är när kvinnor lär sig bedöma manliga hierarkier på kroppsspråk, tonläge, reaktioner på mothugg m.m.

  Därav orsaken kvinnor blir lika kära i män som i filmer bara låtsas vara de här sakerna genom träning.

  ”Ibland känns Jämstäldismens inte är ett dugg mer tolerant och öppen än vad feminismen är.”

  Öppen för vad? Struntsnack och skvaller eller välgrundade resonemang?

  ”Liknande intolerans mot intern kritik, ifrågasättanden och nya perspektiv och samma akademiska navelskåderi vars syfte är att med alla medel korrigera andra och inte att finna egna idéer och lösningar.”

  Poängen är ju tvärtom att feminismen inte bryr sig det minsta om vad som är sant. Där är det de stora namnens åsikter som styr vad som anses rätt. Här är det huruvida saker på goda grunder kan anses sanna som styr.

  PS: Feminismen äger egna akademiska discipliner, gör vi det?

  Kommentar av Aktivarum — juli 2, 2014 @ 2:27 e m

 19. @JD,

  Problemet är att samhället inte vågar ställa några krav på kvinnor över att de själva bär stor del av ansvaret för att många kvinnor slutar yrkeslivet med en minimipension att se fram emot. Att kvinnor inte förstår sitt eget ansvar för sina liv då det gäller personlig ekonomi och framtid är verkligen ett stort problem.

  Om du menar att problemet är att kvinnor inte tar/förstår sitt eget ansvar, så är min tolkning att du inte alls håller med om påståendet att ”feminismen har gått för kort”, eller?

  Majoriteten av alla kvinnor är inte så beräknande att de sorterar ut män utifrån deras lön och sedan beräknande väljer den med högst lön som sin partner därför är lönen i sig irrelevant för kvinnans val.

  Nej, så är det nog, men likafullt finns konsekvent en åldersskillnad på ca 2 år – och motsvarande löneskillnad – mellan man och kvinna i parbildningen. Så har det varit åtminstone flera årtionden, och innan dess var det sannolikt ännu mer markant.

  Det som skulle vara välkommet är om kvinnor blir lite mer ‘beräknande’, eller åtminstone mer medvetna om hur deras egna preferenser, partnerval m.m. leder till de skillnader som de sedan tror att feminismen skall lösa. Men det är svårt att se att det skulle vara det som Hegelund är ute efter.

  Kommentar av Ulf T — juli 2, 2014 @ 3:05 e m

 20. JD:

  ”Majoriteten av alla kvinnor är inte så beräknande att de sorterar ut män utifrån deras lön och sedan beräknande väljer den med högst lön som sin partner därför är lönen i sig irrelevant för kvinnans val.”

  Så det är bara en olycklig slump att de stackars kvinnorna i PewResarch-studien – även när de själva var högutbildade och männen lägre utbildade – lyckades hittad 58% män som tjänade bättre än dem själva?

  https://aktivarum.wordpress.com/2014/07/03/ny-studie-hogutbildade-kvinnor-gifter-sig-oftare-med-rikare-man/

  Kvinnorna bara råkade bli kära i just de lågutbildade män som tjänade bra. Det var en ren olyckshändelse statistiken blev som den blev? Det hade inget alls att göra med kvinnornas egna urval och datingbeteenden?

  Kommentar av Aktivarum — juli 3, 2014 @ 8:43 f m

 21. @Ulf T

  ”så är min tolkning att du inte alls håller med om påståendet att ”feminismen har gått för kort”,”

  Absolut, feminism bör och ska ersättas av något annat. Därför måste alternativ bli mer synliga för allmänheten,
  Många av de frågor som feminismen driver är varken irrelevanta eller helt obefogade även om de drivs utifrån ett vridet och felaktigt perspektiv. Jag tror på en rörelse som även driver delar av de feministiska frågorna på ett tydligt och könsneutralt sätt som människor kan förstå. Kraften som används för att argumentera emot enskilda feministiska frågor borde istället användas till att driva dessa frågor på vårt eget könsneutrala sätt som tilltalar människor och inte bara skrämmer bort dem!

  Kommentar av JD — juli 3, 2014 @ 8:44 f m

 22. Jag tror på en rörelse som även driver delar av de feministiska frågorna på ett tydligt och könsneutralt sätt som människor kan förstå.

  Ja, men det där med förståelsen är lite knepigt i början, när man försöker visa att förklaringsmodellerna som folk vant sig vid är helt fel. Dvs man kan utgå från samma observationer, och vara överens om att de är problematiska, men ändå hamna i diametralt olika slutsatser om vad som behöver göras.

  Kommentar av Ulf T — juli 3, 2014 @ 8:24 e m

 23. Man ska nog se urvalet av män med högre lön och status som ett uttryck för bakomliggande värderingar och att det är relativt ovanligt att dessa uttalas i direkt form, även om det sker då och då.

  Det som egentligen utvärderas är sedan markörer på makt, pengar och status o.s.v. men mer sällan att de kollas upp i skatteregistret före dejt.

  Kommentar av En annan Andreas — juli 10, 2014 @ 6:52 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: