Aktivarum

Citerade debatter om Strukturer, Rasism och Vithet(sande) | mars 7, 2014

Efter gårdagens parodiska antirasism så fortsätter vi med några citat från debatten.

Som ni säkert vet är jag inget större fan av strukturella resonemang. Om man skall kunna bemöta dem är det dock nödvändigt att lära sig hur de resonerar och den pågående debatten ger unika möjligheter till det. Här kommer därför en mängd klargörande citat. Först kommer dock lite bakgrund till hur vithetsarna tänkt.

Ovan hittas en videorecension av Stephen Hicks bok ”Postmodernismens förklaring”. Hela videon är i mitt tycke mycket bra men den allra viktigaste delen är den på slutet som beskriver de postmodernistiska självmotsägelserna för via dem kommer ni att förstå hela rasistdebatten bättre. Ni hittar dessa (mellan 21.30-24.00).

Vithetsdebatt 1:

Om ni är antirasister, varför sprider ni rasism mot vita? (AH)

Eftersom att rasistiska strukturer systematiskt förtycker alla rasifierade kan i inte bara bli ”färgblinda” om vi ska bekämpa dessa strukturer. (DG)

Hur bekämpar man en struktur? (En struktur är ett tolkat mönster av nuläget) (FÅ)

 Man bekämpar strukturer genom att undersöka deras inverkan på en själv och andra i sin omgivning och försöka motverka deras effekt. Till exempel kanske jag går och tänker ”alla som lyssnar på hip-hop är fan ett attans pack” och eftersom att jag har bestämt för att jag är ”färgblind” så tror jag att det bara är min ”personliga åsikt” som jag har format helt självständigt. Men om jag undersöker de rasistiska strukturer som finns omkring så inser jag att ”hm, mitt hat mot hip-hop-kulturern kanske är influerat av det förakt mot svarta som varit så starkt i min kultur i hundratals år”. Ras finns. Inte som en biologisk kategori, men som en central del av den sociala verkligheten, och om vi blundar för det kommer det fortsätta vara så länge till. (DG)

Vithetsdebatt 2:

Jag uppmanar dig att starta en ny antirasistisk organisation, uttryckligen enbart för personer utan grisskär hudfärg och som kan uppvisa ett släktträd som är fritt från européer minst tre generationer bakåt. Då kommer ni säkert lyckas bättre. Ni skulle kunna kalla er Svenska Demokrater – separate but equal … (FÅ)

Du misstar dig, vi antirasister är inte intresserade av att dela in mänskligheten i raser. Mänskligheten är redan indelad i raser. Inte i biologiskt avseende, men som en central del av den sociala verkligheten. Om vi blundar för det så kommer vi inte kunna göra något åt det. (DG)

Rasbegreppet existerar genom biologin, så ditt utspel om en mänsklighet indelad i raser, men inte i biologiska avseenden, är paradoxalt. Det är bara lek med ord. Det finns många begrepp för socionomisk indelning, om det är vad du åsyftar med ”en central del av den sociala verkligheten”, så återigen – rasbegreppet är meningslöst, och har varit det sedan länge. (PJW)

Vithetsdebatt 3:

Jag trodde att själva poängen med antirasism skulle vara att hudfärg inte spelade någon roll. Det är iallafall den antirasismen jag skriver under på. Så sluta göra det till en rasfråga. (MEB)

Antirasism går ut på att se de rasistiska strukturerna som finns och de konsekvenser strukturerna ger, för att sedan arbeta emot dom och eliminera dom. Men det är väldigt svårt att jobba emot strukturerna om vi inte vågar erkänna att dom finns. (VC)

Här får du kanske svar på dina frågor: http://www.dn.se/debatt/en-fargblind-stat-missar-rasismens-nyanser/ (DG)

Rasbegreppet är föråldrat och dessutom helt meningslöst i alla avseenden – varför denna besatthet? (PJW)

Rasbegreppet är absolut föråldrat och saknar helt grund. Jag håller med om att det är mer relevant att prata om rasifiering. När jag skriver rasism använder jag det i den mer moderna definitionen som innefattar diskriminering pga etnicitet, religion och kultur. Här finns en förklaring av begreppen om du är förvirrad samt en massa härlig antirasistiskläsning. Luta dig tillbaka och njut! http://www.umr.nu/om-umr/var-antirasism/ (VC)

Jag kanske var otydlig, jag menade att själva poängen med antirasism är att hudfärg inte SKA spela någon roll. Och att då förespråka segregeringar i antirasistiska rörelser baserade på hudfärg verkar riktigt, riktigt kontraproduktivt. (MEB)

Jorge förespråkar ingen segregering i sin text. Han menar att det finns olika roller i den antirasistiska rörelsen och att vi antirasister måste förstå att även vi genomsyras av rasistiska strukturer och att vi därför måste rannsaka oss själva och reflektera över på vilket sätt den antirasistiska kampen idag är ojämnlik. Jag är en icke-rasifierad antirasist som är med och för den antirasistiska kampen. Men eftersom att jag är just antirasist förstår jag att: 1 det är inte min kamp, 2 jag kommer aldrig förstå hur det är att leva i en rasifieradkropp, 3 jag ska aldrig ta/få tolkningsföreträde i kampen, 4 jag utvecklar mitt antirasistiska tänk av att lyssna och utbyta tankar om rasism och antirasism.  (VC)

Det primära bör vara att arbeta mot strukturell rasism, inte att uppmärksamma människor på deras hudfärg och etnicitet, som att det skulle vara av någon betydelse.

Ni talar om uppdelningen av raser som att det skulle vara sprunget ur sociologin, och inte antropologin. Avseevärda skillnader, vilket de flesta som gått ut högstadiet förstår. (PJW)

Uppdelningen i raser är gammal, men studiet om den uppdelningen är sociologisk. (DG)

Jag förstår var du fått ditt förvirrade intryck ifrån. Det är dock problematiskt, ur flera aspekter. Rasbegreppet, oavsett hur mycket du och din krönikör vill det, är och förblir sprunget ur biologin. I Sverige används inte ras som begrepp i samma omfattning i många andra länder, men det faktum att det används i andra länder gör det problematiskt att använda i Sverige, med andra postmoderna definitioner. / (PJW)

Ras är värdelöst som biologisk kategori däremot värdefullt som begrepp i socialforskning eftersom att ras är en social konstruktion. Karim Jebari skriver klokt om det: http://politiskfilosofi.com/2013/08/12/varfor-ras/ (DG)

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100513143453.htm Det beror på hur man definierar ras. (MEB)

fortsättning JWB från ovan

…det är dessutom problematiskt att börja tumma på vad vi ska kunna säga och inte säga. Jag har och kommer alltid ha min övertygelse om att människors hudfärg, hårfärg, ögonfärg, religion, etnicitet etcetera är oväsentligt. Det är oväsentligt för hur jag uppfattar andra människor, och det är oväsentligt för hur jag bedriver min kamp mot ojämställdhet. Inga av dessa begrepp eller egenskaper är nödvändigt för antirasism, utan det är begrepp som ni nu normaliserar, en normalisering som kommer att användas av farligare krafter än så.  (PJW)

Att du tror att hudfärg är ”Det är oväsentligt för hur [du] uppfattar andra människor” är problemet. Det är klart är det inte är sant. Hur skulle du ha lyckats undvika den rasism så är så ingrodd i vår kultur? Det är jättebra att du *försöker* värdera alla lika högt oavsett deras etnicitet, men du måste vara en smula ödmjuk inför det faktum att du precis som alla andra är påverkade av den historia av kolonialism, slaveri, folkmord och systematisk nedvärdering som är så central för vår västerländska kultur. Endast när du förstått det kan du börja bryta ner de strukturerna såsom de manifesterar sig hos dig själv. (DG)

Vithetsdebatt 4:

Rasifierad är ett fult ord. Alla är lika mycket eller lika lite ras. Anti-rasism kräver ingen specialbehandling av någon person, utan likabehandling oavsett hudfärg. (FÅ)

Nej, alla är inte lika mycket ras. Ras är en social konstruktion – vissa människor tilldelas i samhället en ras, på bars grund de förpassas till en lögre position i den sociala hierarkin. Snälla ta reda på vad begrepp betyder och försök sätta in dig i diskussionen en smula innan du kommer och berättar hur det ligger till. (DG)

Det skulle ju underlätta grovjobbet väldigt mycket, om man bara såg de som är problemet som problemet, istället för att man ser alla som inte uppfyller kriterierna för den upplevda förtryckta gruppen som meningsmotståndare. Det tänket gäller universalt för kvinnoförtryck, homoförtryck eller hudfärgsförtryck.

Strukturtänk är bara gammal Marxism och Socialism som var en form av 150 år gamla religioner med dogmer som inte fick ifrågasättas med en osynlig konspirerande allsmäktig makt. Oavsett kom denna påhittade makt heter kapitalism, patriarkat, heteronormativitet eller vad det nu kan heta när det gäller hudfärg så kommer man inte åt en struktur genom att tolka samhällets trender… utan genom att förstå att det är när individer möter individer som skapar alla problem och all förståelse. (FÅ)

Ok du ignorerar ju helt vad jag säger… låt mig rekommendera en bra introbok på ämnet om du genuint är intresserad av att förstå social skiktning:  Ett delat samhälle makt, intersektionalitet och social skiktning av Christofer Edling och Fredrik Liljeros (red) Finns att låna på ett bibliotek nära dig, inte särskilt mycket förkunskap krävs: http://libris.kb.se/bib/11855608 (DG)

Social skiftning är samma typ av halvvetenskap som säger att kvinnor är underordnade och förtryckta av oss män. Trots att vi för 100 år sedan gav livbåtarna till kvinnor på Titanic. I modern tid ger vi den sista gasmasken till Halle Berry. Tack vare Rihanna finns inga rasister längre… eftersom att rasism inte ger utrymme till undantag, och alla män gillar Rihanna och tycker hon är cool, snygg och gör bra musik. (FÅ)

Det vore löjligt av en (cis) man att säga att han förstår precis hur det känns och är att vara kvinna och att han förstår exakt vad kvinnor upplever för diskriminering på grund av patriarkatet. På samma sätt vore det löjligt av en icke-rasifierad person (en person som inte utsätts för/diskrimineras av rasistiska strukturer) att säga att hen förstår precis vad en rasifierad person (en person som ständigt utsätts för rasism) går igenom. Därför borde aldrig den icke-rasifierade personen ta tolkningsföreträde och hävda att det minsann är hens kamp. (VC)

Vithetsdebatt 5:

Jag tycker att det är synd att det finns rasism som delar in människor i en rangordning. När man som antirasist erkänner att det finns en hierarki som ger fördelar och nackdelar till olika personer erkänner man inte att det på något sätt är rätt eller att någon är mindre värd pga rangordningarna finns. Strukturer eller normer och handlingsmönster om du hellre vill kalla dom det finns absolut över allt.

Du har helt rätt i att dom skapas när människor samspelar med varandra, dom är ”socialt konstruerade”. Du får ingen fördel av att i sig vara vit. Men om du är vit i dagens Sverige, där det är norm att vara vit får du många fördelar på grund av din hudfärg tex lättare att få jobb och bostad. Vi måste erkänna att det finns rasism om vi ska kunna arbeta mot den. (VC)

Vendela Carlfjord Nu får ju inte ofärgade jobb före människor som är färgade, för det finns bevisligen betydligt många fler ofärgade som är arbetslösa än antal färgade som är har jobb eller är arbetslösa, eller hur?  Så det är inget strukturellt förtryck det handlar om som ser till att färgade alltid förfördelas och att alla tillgängliga jobb går till ofärgade först och om det blir något jobb över, så kan det gå till någon som är färgad. (FÅ)

Fredrik Åström Jag är ledsen men du har fan ingen koll på vad du pratar om. Här har du ren fakta som visar att personer som är rasifierade har det svårare att få jobb. http://www.migrationsinfo.se/arbetsmarknad/diskriminering/ (VC)

De där i undersökningen hann inte ens komma på intervju och skapade 3000 timmar onödigt arbete för arbetsgivare genom att skicka jobbansökningar från folk som inte existerade för att försöka hitta stöd för sin tes. Vetenskapligt ska man ställa en tes, och sedan försöka motbevisa den. Inte bevisa den.

Och ett motbevis är som jag skrev om, som talar emot att det är omöjligt för invandrare att få jobb är att att fler arbetslösa är oinvandrade och att 87% av alla invandrare har jobb.  Man brukar säga, ”Lögn, Förbannad lögn, Statistik”. För med utvalda siffror och vinklade undersökningar kan man bevisa allt.  ALLT. Så nog har jag koll. (FÅ)

Där avslutar jag del 1. Debatterna hittas i originalform här. Jag har inte citerat precis allting de skrev utan gjort ett urval baserat på relevans för debatten, för de inlägg som skrivs samt den kronologiska ordningen. Tanken med detta inlägg är att läsare skall få förstå hur personer som pratar strukturer resonerar.

I dag har teori inom sociologin i stort kommit att beteckna en verksamhet som i allt väsentligt är frigjord från den empiriska analysen av sociala fenomen.

Citatet ovan kommer från presentationen av boken ”Social handling och sociala relationer (2007)” jag tar med citatet för det är samma Christofer Edling som är författare till boken ”Ett delat samhälle, makt, intersektionalitet och social skiktning (2010) ” som DG refererar till under vithetsdebatt 4

Då kan det vara bra att känna till att Edling redan 2007 beskriver TEORI som i allt väsenligt frigjort från empirisk analys. Teori kan sammanfattas politisk tvångströja och om ni sett hela den 30 minuter långa videorecensionen vet ni vilken politik det handlar om. Avslutningsvis länktips: Malmögruppen drar igång aktivisthjälpen (Genusdebatten)


Publicerat i Genus

6 kommentarer »

 1. […] Aktivarum: ”Citerade debatter om Strukturer, Rasism och Vithet(sande)” […]

  Pingback av Feministernas kampanj inför morgondagen | WTF? — mars 7, 2014 @ 12:43 e m

 2. […] Citerade debatter del 1 här. Detta är en direkt fortsättning där jag belyser hur förespråkare av strukturer och strukturellt seeende resonerar. Debatten rör vithet men kan precis lika gärna appliceras på exempelvis Mansfrågor i Genusdebatten där samma argument används för att kvinnor skall få styra mansfrågor. […]

  Pingback av Citerade debatter del 2 – Ännu mer om strukturer, vithet(s) och maktanalys | Aktivarum — mars 8, 2014 @ 11:08 f m

 3. […] vi haft från början gällande alla medfödda kategorier. Om man däremot med antirasism menar de strukturella resonemang om tolkningsföreträde och vithet(s) som vi har hört från Rädda barnens […]

  Pingback av Har massmedia ljugit om Nazistattacken den 8 Mars? | Aktivarum — mars 11, 2014 @ 5:02 f m

 4. […] Rädda Barnens Ungdomsförbunds viceordförande Jorge Londono så kunde ni läsa citerade debatter del 1 och del 2. Det var dock debatter som bara spreds i kommentarsfält på internet. Här kommer mera […]

  Pingback av Vänsterextremism som forskningsmetod när Scoutrörelsen bedöms | Aktivarum — mars 14, 2014 @ 10:14 f m

 5. […] ”svaga grupper” skall ha tolkningsföreträde om sexism och kränkningar. Se citat del 1 och del […]

  Pingback av Rena cirkusen när AFA anklagar ungvänstertjejer för att ljuga om kränkningar | Genusdebatten — mars 15, 2014 @ 12:31 e m

 6. […] själva huvudinlägget så passade ja på att citera de mest talande delarna av efterföljande vithetsdebatt 1-5 och vithetsdebatt 6-8. Konsekvenserna av dessa synsätt avhandlade jag i ett inlägg som handlade […]

  Pingback av Postmodernismen, Imperialismen och Antirasismen – Länkmaraton | Aktivarum — april 8, 2014 @ 6:30 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: