Aktivarum

Lektioner från boken ”French Theory: How Foucault, Derrida, Deleuze, & Co. Transformed the Intellectual Life of the United States” | januari 13, 2014

Det här är det första av en serie inlägg som tar upp exempel från relevanta böcker.

french theoryNyligen kritiserade jag på Genusdebatten ett exempel på Intersektionell Genuspedagogik. Där nämner jag även kopplingen till så kallad ”French Theory” eller snarare ”Postmodrn literary theory”. Som för övrigt egentligen kommer från USA. Observera att teori här betyder ”regel”***

By moving from one intellectual context to another, these ”travelling theories” lost some of their political potency but also acquired new meaning and power. Deconstruction, post-structuralism, and French Theory are therefore, to a large extent, American inventions. s.

Francois Cussets bok ”French Theory (2003, Eng översättn. 2007)” – som skrevs från ett positivt utgångsläge – berättar hur några få franska filosofer och teoretiker, samtidigt som deras ställning i hemlandet Frankrike försvagades, uppnådde rockstjärnors status hos vissa vänsterintellektuella i USA.

Då våra universitet hämtar teorier direkt från USA har detta haft stor betydelse för Sverige.

Som framgår hos exempelvis ”Nätverk för poststrukturalistisk pedagogisk forskning” så forskar flera svenska pedagoger utifrån de fransk-amerikanska filosofernas perspektiv. Där påpekas även att Poststrukturalism i praktiken är samma sak som två teorier som i sin tur är samma sak som två personer.

* Poststrukturalism = Diskursanalys & Dekonstruktion

* Diskursanalys = Michel Foucault

* Dekonstruktion = Jaques Derrida 

Om man skall försöka sig på en begriplig innebörd så handlar diskursanalys/Foucault om att upplösa språklig makt medan dekonstruktion/Derrida handlar om att upplösa språkliga gränser. Rent praktiskt har dock språkvetaren Noam Chomksy sagt att deras teorier går ut på galenskaper.

Chomsky kopplar i sin tur dessa galenskaper specifikt till den franska akademiska miljön.

 Saker som var välkända i resten av världen var okända i Frankrike. Där fick Chomsky från stora intellektuella tänkare höra sånt som han i USA lärde sig som tioåring. Chomsky anser att franska intellektuella var bakåtsträvare som vägrade att arbeta med tankar som inte uppkommit i Frankrike.

Viennese positivism, studied around the world since the 1930s, is virtually unknown in France (the school’s major works were only published in French translation in the 1980s); most French biologists were, in the 1970s, still pre-Darwinian; most German philosophy is still unknown in France.

Kritiken mot franska intellektuela är massiv och begränsar sig på intet sätt till Frankrike utan riktar sig även mot USA där man anställer de största franska namnen och därmed förlänger radikala tillfälliga trender och rörelser som redan har dött ut i hemlandet.

Americans, incidentally, seem equally guilty of fomenting the type of cultishness that Chomsky decries. It is often the American academics that latch onto these trends, hire the leading lights at exorbitant salaries, and prolong the life spans of particular movements

Budskapet i ”French Theorys” är otroligt nog att Cusset ville ha en ny storhetsperiod i Frankrike.

Cusset beskriver en symmetiskt omvänd situation mellan USA och Frankrike där å ena sidan vi hade USA ett land styrt av en ny våg av konservativa politiker men vars intellektuella klimat på universitetscampus isolerade från resten av samhället består av:

a proliferation of radical discourses, minority theories, and bold textual innovations

Å andra sidan hade vi Frankrike, ett land styrt av en ny våg av vänsterliberala med Francoise Mitterand i spetsen och vars universitetscampus inte är isolerade från resten av samhället men vars universitscampus nyligen övertagits av unga vänsterliberala humanister…

sweeping away leftist and radical tendencies and replacing them with a universalist moral blackmail still on the front stage in today’s France. ”The politics of difference leads to fascism,” warned Bernard-Henri Levy in 1977, before he and his friends relegated the intellectual liveliness of the 1970s to the Middle Ages

Dem av er som lyssnade på Chomsky ovan vet att detta syftar till den franska anti-stalinismen.

Med dagens franska politikers nationella wake-up calls gällande kulturrelativism och västvärldens nedgång så ser Francois Cusset enbart nackdelar. Inte för att jag vet vad det påståendet grundar sig i. Om jag skall vara snäll verkar det hela handla mest om att anhängare tycker att radikala teorier är häftiga och coola.

Nicolas Sarkozy and his new intellectual allies (from Andre Glucksmann to Pascal Bruckner) urged a national wake-up call against the twin evils of ”cultural relativism” and the decline of Western values, evils both associated with the same old student unrest of May 1968

Södertörnshistorikern Anders Burmans recension i SvD beskriver ovan citat praktiskt taget ord för ord. Det kanske mest talande med dessa teorier är att anhängarnas påståenden är så absurda att jag ofta kan kritisera dem bara genom att ordagrant citera deras egna stollerier.

I Lyotards tappning formulerades det som att de stora berättelserna, som framstegstanken eller förnuftsutvecklingen, numera förlorat sin legitimitetskraft och ersatts av det som han i Wittgensteins efterföljd talar om som lokala, inte sällan inkommensurabla språkspel.

Galenskapen i ovan idé blir rätt uppenbar för den som läser på vad ”inkommensurabel” betyder.

Ordets innebörd är a) Väsenskild och b) Ojämförbar. På enkel svenska så kan då ingen teori vara mer sann än någon annat, Teoriers ”sanningsgrad” kan alltså inte jämföras. För att förstå det här närmare måste man dock förstå vad dessa människor menar med teori. Här är den definition som anges.

American object known as theory, born between the two world wars or in the crazy 1970s, depending on historical accounts, but definable today as a strange breed of academic market rules, French (and more generally Continental) detachable concepts, campus-based identity politics, and trendy pop culture. s.

Eller på enklare svenska Teori = regel (motiverad av amerikansk politik). Vad många svenska akademiker och journalister inte verkar fatta är att teorierna är skräddarsydda för politiska debatter i dåtidens USA. De har inget som helst värde gällande att lösa problem som finns i Sverige.

Dels har vi inte USA:s problem. Dels så är det bara att titta på hur Cusset redogör för resultatet.

A time of tensions on campus culminating in the harsh PC debates of the 1990s, a time of rhetorical and sometimes vainly lyrical conflicts, were it not for its very real and disastrous number one consequence: the cultural rise and final political triumph of the neoconservatives.

Till och med Cusset själv som stödjer skiten skriver svart på vitt att man inte ens i USA (vars klimat den skräddarsyddes för) fick det resultat man ville ha med ”Theory” Någon som ser paralleller mellan denna neokonservativa uppgång och en viss uppstigande politisk kraft i Sverige och stora delar av Europa.

Är det dags för somliga att lära sig av sina egna misstag snart?


Publicerat i Genus, Jämställdhet

14 kommentarer »

 1. Några exempel på hur teorierna redan finns och godkänns som resonemang på svenska universitet och i svenska massmedia.

  ”I en post-strukturalistisk förståelse av världen tas inte ordningen av världen för given. Det är genom språket som världen benämns och får mening för oss.” Anna Lindeborg”
  http://genusdebatten.se/min-granskning-av-anna-lindeborgs-masteruppsats-i-genusvetenskap-del-1/

  ”Poststrukturalismen som teoribildning är därför ofta definierad genom sitt motstånd mot det upplysningstänkande som postulerar förnuftet som grundstommen i mänskligt varande” (Hugo Ewald)
  http://genusdebatten.se/genusvetenskap-att-tolka-antifeministers-engagemang-annu-en/

  ”Inom feministisk vetenskapsteori ses inte kunskapsproduktion som en neutral och objektiv syssla, utan något som gynnar vissa gruppers intressen” (Anna Åhman)
  http://genusdebatten.se/statsvetenskap-att-tolka-jamstalldisters-engagemang/

  ”Kritiken mot Lundgrens forskning formuleras således utifrån tanken att forskaren neutralt kan, som man skriver, ”pröva teser”. Teori och empiri förutsätts på så sätt vara separata arenor, där empirin kan användas för att bekräfta eller falsifiera teorin.”
  http://www.dn.se/debatt/eva-lundgrens-granskare-saknar-kompetens-for-uppgiften/

  ”Jag vill lära eleverna att bli medvetna. Många bygger upp utbildningen på radikal feminism men det blir väldigt låst. Jag vill försöka jobba från poststrukturell feministisk analys då man diskuterar kvinnligt och manligt ur olika perspektiv.”
  http://www.stockholmsfria.se/artikel/79373

  ”Genuspedagogiska forskningsgruppen har genus- och utbildning som sitt övergripande gemensamma intresse. Gruppens medlemmar arbetar i flera olika forskningsprojekt och har det gemensamma att alla arbetar med poststrukturell och feministisk poststrukturell filosofi, teori och metod.”
  http://www.edu.su.se/forskning/forskningsmilj%C3%B6er/2.8293/genuspedagogiska-forskningsgruppen-1.48312

  Kommentar av Aktivarum — januari 13, 2014 @ 10:03 e m

 2. Ännu ett exempel på hur vi påverkas av fransk teori.

  ”Antirasistiskt forum bara för ickevita”

  Läs om ovanstående tre gånger så idiotin riktigt sjunker in.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5751241

  Kommentar av Aktivarum — januari 13, 2014 @ 10:18 e m

 3. […] Aktivarum: ”Lektioner från boken ”French Theory: How Foucault, Derrida, Deleuze, & Co. Transformed…” […]

  Pingback av Stor humor | WTF? — januari 14, 2014 @ 2:40 f m

 4. ”..Rent praktiskt har dock språkvetaren Noam Chomksy sagt att deras teorier går ut på galenskaper…”
  .
  Erik…hænger ej med hær…vad menar Noam med att…”går ut på galenskaper”..
  .
  Per Hagman.
  .

  Kommentar av per Hagman — januari 14, 2014 @ 4:09 f m

 5. Per Hagman:

  ”Erik…hænger ej med hær…vad menar Noam med att…”går ut på galenskaper”..”

  Så här säger han i det relevanta partiet (från 4.30)

  ”The french intellectuals tend to be media stars, they are on the front page of ”le monde” and such.

  If you want to be taken seriously, you have to have something exciting to say, like a movie star, and its not easy to come up with exciting new ideas so you have to come up with crazy ideas.

  And they can make it to the front pages. And this is kinda what went on. One other ways to have exciting new ideas is to tear everything to shreds and say everything is wrong.”

  Kommentar av Aktivarum — januari 14, 2014 @ 6:43 f m

 6. […] hade en poäng från början. Missen hon gjorde – som sannolikt kommer av att hon tillhör en väldigt flummigt utbildad generation – består av att tro att lagarna skall användas för att stöpa om människors attityder. […]

  Pingback av Domaren Ralph G Larsson friade i våldtäktsmålet – Motiverar på SVT debatt | Aktivarum — januari 14, 2014 @ 8:32 f m

 7. Ja, du har väl läst de här artiklarna, men jag tycker de förtjänar att komma med här ändå. De är ju på samma tema:

  Pernilla Ouis:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=4851668

  Lena Andersson:
  http://www.dn.se/ledare/kolumner/har-men-inte-dar/

  Kommentar av John Nilsson — januari 14, 2014 @ 9:49 f m

 8. ”most French biologists were, in the 1970s, still pre-Darwinian”

  !!!

  Kommer osökt att tänka på Holbergs ”Erasmus Montanus”:
  ”Erasmus” kommer hem från storstaden och vill visa sitt stora kunnande genom att ”disputera” med klockaren.

  Den viktigaste scenen återges av Svenska Familj-Journalen, 1881 (se runeberg.org):
  ”Klockaren har sökt draga sig ur klämman genom att helt ogeneradt rabbla upp de få glosor,
  som händelsevis glömt sig qvar i hans minne från hans skoltids latinska grammatika. Det har också lyckats; då ingen, utom hans motpart förstås, råkar begripa ett ord af klockarens latinska ”Gudsfred-Yxskaft.”

  Kommentar av Kristian — januari 14, 2014 @ 11:32 f m

 9. Personerna som Noam Chomsky beskriver som orsaken det inte är 100% pre-darwinian i Frankrike.

  Jaques Monod (Was in the Resistance)

  ”In October 1928 he started his studies in biology at the Sorbonne.[5] During World War II, Monod was active in the French Resistance, eventually becoming the chief of staff of the French Forces of the Interior.[7][8]”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Monod

  Francois Jacob

  François Jacob (17 June 1920 – 19 April 2013) was a French biologist who, together with Jacques Monod, originated the idea that control of enzyme levels in all cells occurs through regulation of transcription. He shared the 1965 Nobel Prize in Medicine with Jacques Monod and André Lwoff.[1][4]

  http://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Jacob

  Kommentar av Aktivarum — januari 15, 2014 @ 2:54 f m

 10. […] inlägget om ”Lektioner från boken French Theory” nämner Noam Chomsky på video ett häpnadsväckande påstående att de flesta franska biologerna […]

  Pingback av Hur kommer det sig att Darwin ignorerades i Frankrike? | Aktivarum — januari 15, 2014 @ 1:19 e m

 11. Att tysk filosofi skulle vara okänt i Frankrike, som du citerar Chomsky, är rent nonsens. Den franska filosofi han ogillar bygger i hög utsträckning på den tyska traditionen, och denna tradition var betydligt mer känd i Frankrike än i USA när Derrida och Foucault studerade filosofi.

  Kommentar av Zebra — januari 21, 2014 @ 12:18 f m

 12. Zebra:

  Jag vet inte vad du menar med ”känd” men vad Chomsky pratar om är vid vilken punkt som visst akademiskt material översattes till franska. Att den franska filosofin i hög grad bygger på delar av den tyska filosofin är ingen nyhet för mig. Exempelvis framgår kopplingen här:

  Ovan är ett utdrag från Stephen Hicks ”Explaining Postmodernism – Scepticism and Socialism” som för övrigt kan väntas i svensk version Februari 2014

  Låt mig även introducera Alain Renaut och Luc Ferrys bok på ämnet i boken ”French Philosophy of the sixties – An essay on antihumanism” Så här summeras boken i en av recensionerna på Amazon:

  ”This essay by Ferry and Renaut contains a large portion of the exceedingly rare ill-treatment Derrida, Foucault and co. have received in secondary literature, which is so rare that it is almost non-existent. I know of only two other individual that have formally opposed them with any profundity, Geoff Waite and Reiner Schurmann. Allan Bloom and Christopher Lasch have also produced some profound though less formally philosophical cases.

  Ferry and Renaut basically situate Derrida and co. in reference to Heidegger, since Derrida is just platitudinized Heidegger that’s reconstructed for liberal provincialism. Ferry and Renaut pursue this theme by tracing the place of ‘Humanism’ in both of their teachings, hinting at the complexity of Heidegger’s alleged anti-humanism while revealing Derrida’s for the half-measured fraud that it is. ”

  Alain Renaut är själv fransk filosof och behärskar läsning av postmodernismen på originalspråket, dvs innan den översätts och amerikaniseras.

  http://www.amazon.com/French-Philosophy-Sixties-Essay-Antihumanism/dp/0870236954/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1390268161&sr=8-1&keywords=alain+renaut

  Kommentar av Aktivarum — januari 21, 2014 @ 1:40 f m

 13. Att du på allvar ser det som rasistiskt med ett antirasistforum bara för icke-vita tyder på att du ute efter att bli upprörd. Reagerade du när Timbro ville prata om muslimer och bara hade vita icke-muslimska gubbar i panelen? Nej exakt, därför att ditt liv går ut på att få vita straighta män att tycka synda om sig själva och känna sig belägrade.

  Kommentar av Axel Edgren — januari 23, 2014 @ 8:34 e m

 14. […] detta följer inlägget med lektioner från boken French Theory. Sedan avstickaren om hur Darwin ignorerades i Frankrike med det påföljande inlägget om hur […]

  Pingback av Postmodernismen, Imperialismen och Antirasismen – Länkmaraton | Aktivarum — april 8, 2014 @ 6:30 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: