Aktivarum

Finns etniska svenskar? Bo Löfvendahl fånar sig i SvD | december 17, 2013

Ibland hittar man tidningsartiklar som av allt att döma inte ens försöker vara journalism.

Bo Löfvendahls SvD-krönika Finns det etniska svenskar?” hör definitivt till den kategorin. Det är helt omöjligt att förstå poängen med krönikan förutom möjligen för visa hur antikulturell som kulturjournalistik har blivit.

Om man tänker efter – vad skulle ”etnisk svensk” egentligen stå för? Ordet etnisk hör ihop med grekiska ethnos, som betyder ”folk”. Sammansättningar som bygger på samma förled är etnografi och etnologi.

Redan här har han utan att veta det svarat på sin egen fråga. Ämnet Etnologi introducerades av naturforskaren Sven Nilsson och blev sedan en akademisk disciplin under namnet ”Folklivsforskning”. På 70-talet återgick man till namnet Etnologi.

När man pratar om folklivsforskning på svenskar vad heter det egentligen då?

Den svenska etnologin inriktar sig både på det egna samhället och det västerländska kulturområdet, till skillnad från socialantropologin som fokuserar främst på att studera utomeuropeiska kulturer.

Enligt den här logiken finns givetvis etniska svenskar då vad etnologer forskar på är etniciteter och otroligt nog finns det folklivsforskning om det svenska folket. Huruvida det finns etniska svenskar är alltså en idiotisk fråga. Alla människor har en etnicitet.

Vill Bo Löfvendahl härnäst fråga om svenskar är människor? Nåväl en betydligt mer relevant fråga hade varit ”Är svensk en etnicitet?” 

 ”När vi använder ordet etnisk, syftar vi då på nationalitet, kultur, språk – eller kanske ”ras”?”

Här ställde Löfvendahl faktiskt en vettig fråga. Är nationalitet och etnicitet samma sak? Och svaret måste då bli ”inte nödvändigtvis” Turkar och kurder är exempel på två olika etniska grupper som finns inom samma nationalitet.

Med andra ord så finns inom nationaliteten ”svensk” personer som har olika etniciteter.

Här kunde man ha väntat sig att en seriös artikel hade diskuterat olika i sammanhanget relevanta begrepp som exempelvis ”svensk”, ”finnsvensk” och ”samisk”.

Demographics of Sweden 

…men i stället får vi sådana här idiotier:

När vi talar om etniska konflikter utgår de oftast från språk eller religion. Krigen i före detta Jugoslavien eller strider mellan olika muslimska grupperingar i Mellanöstern är exempel på etniskt laddade konflikter. 

Man kan unda varför Löfvendahl först skriver ”etnisk konflikt” om Jugoslavien för att sedan skriva ”etniskt laddad konflikt” om Mellanöstern. Av sammanhanget att döma så framstår de nämligen som exempel på samma sak men är det så?

Skall de vara exempel på samma sak så är det sista uttalandet felaktigt i sak.

Strider mellan olika muslimska grupperingar i mellanöstern sker inte främst över etniska gränser utan över politiska. Det handlar alltså ofta om krig där flera stridande parter tillhör samma etnicitet precis på samma sätt som många Europeiska krig sett ut.

Kan man tala om ”etniska fransmän”, ”etniska belgare och ”etniska amerikaner”?

Kan man prata om ”etniska fransmän? Ja utan tvekan kan man det. Frankrike är ett land som oerhört framgångsrikt integrerat nytillkomna folkgrupper. Allt från franker och burgunder till kelter, iberier och skandinavier har försvunnit och blivit fransoser.

Demographics of France

Frankrike skall till 85% bestå av vita fransoser med denna historiska bakgrund.

Belgien å sin sida hade 2010 cirka 10,8 miljoner invånare. Av dem var  6 miljoner holländskspråkiga etniska flamländare medan 4,1 miljoner var franskspråkiga etniska valloner.  En etnisk belgare skulle alltså generellt vara en flamländare.

Demographics of Belgium

Hur är det då med USA? Jo väldigt stora likheter med Frankrike. Befolkningen utgörs till 72% av Vita amerikaner som ursprungligen var tyskar, irländare, enlängdare etc. Som Tino Sanandaji påpekar så har USA oerhört starkt kulturellt självförtroende.

”Slutresultatet av framgångsrik invandring är integration”

Demograpics of USA

Men det här är såklart inte alls de saker som kulturjournalist Löfvendahl ville prata om. Hur mycket skall vi sätta på att han är en till Roessau-anhängare som tror på myten om den ädle vilden?

”Etniska amerikaner skulle väl i så fall vara indianer, som i USA i dag ofta går under beteckningen ”native Americans”

Knappast! Native americans är indianer medan ethnic americans, precis som i Frankrike är en blandning av de grupper som byggde nationen USA inte minst genom att besegra England.

Det är stor skillnad mellan att bygga ett land och att finnas där före/efter.

Personligen kan jag bara konstatera att etnisk som begrepp har samma betydelse som historisk. Etniciteter är de grupper som tillsammans delar nationens historia.

”Men när man talar om etniska grupper i ett land är det sällan majoritetsbefolkningen det handlar om utan en minoritet man lyfter fram. Och det är knappast fallet med begreppet ”etnisk svensk”.

Bo Löfvendahl får jag presentera världens största etnicitet Han-kineserna, de utgör 91% av Kinas, 98% av Taiwans, 74% av Singapores och 24% av Malaysias befolkning.

Demographics of China

Så det är struntsnack att bara minoriteter räknas som etniciteter.

Helena Palena – Klart det finns etniska svenskar!


Publicerat i Genus

14 kommentarer »

 1. Man brukar säga att en etnisk grupp existerar ifall dess medlemmar av sig själva och av andra uppfattas som sådana.

  Det finns flera miljoner människor i Sverige som uppfattar sig som svenskar. Så gott som hela omvärlden uppfattar dem som svenskar. Alltså: Det existerar etniska svenskar.

  Många begår misstaget att blanda ihop otydliga gränser med icke-existens, dvs. eftersom man kan peka på ett ganska stort antal invider som inte entydigt uppfattar sig som svenskar, men som delar vissa drag med svenskar (t.ex. uppvuxna i Sverige med annat modersmål än svenska eller helt svenskspråkiga ålänningar som aldrig bott i Sverige).

  Ifall icke-entydigt definierade gränser räckte som belägg för icke-existens, så kunde man göra samma sak i geografi och hävda att t.ex. Sibirien inte existerar.

  Trots allt koketterande i Sverige om att svenskar inte existerar har åtminstone jag aldrig stött på en enda f.d. svensk i Sverige, i motstats till t.ex. f.d. kristna eller f.d. feminister. Etnicitet verkar nämligen vara en sällsamt stark markör, som sitter djupare än t.ex. ideologi. Antagligen är det enda sättet för en svensk att på ett genuint sätt bli icke-svensk att i unga år emigrera och aldrig återvända till Sverige.

  Kommentar av Rick — december 17, 2013 @ 7:35 f m

 2. Mellanöstern etc handlar främst om religion inte politik eller etnicitiet. De skiter i etnicitet, det är tron som är avgörande. Iran har stött kristna grupperingar som stridit mot sunnimuslimer exempelvis. Muslimska grupperingar hatar varandra mer än de hatar andra.

  Al qaeda är sunni och främsta muslimska målet är shiitiska personer och gruppering.

  Kommentar av Andreas — december 17, 2013 @ 7:36 f m

 3. @ Andreas

  Det du skriver stämmer inte helt. Perserna definierar sig först och främst som en etnicitet och de brukar betrakta sig som kulturellt mer utvecklade än araberna (bl.a. talar de påfallande ofta om att deras språk minsann är indoeuropeiskt och inte semitiskt). Man kan undra hur mycket den i Iran förhärskande varianten av islam, shia, egentligen är att se som ett uttryck för persiskhet.

  Kommentar av Rick — december 17, 2013 @ 8:57 f m

 4. I min ägo finns ett verk i tre band som bär titeln ”Det glada Sverige” och har underrubriken ”Våra fester och högtider genom tiderna”. Varje band spänner över cirka 1500 sidor. Texterna är skrivna av diverse lärda personer. Tänk att dessa människor har lyckats fabulera ihop hela 4500 sidor text som skildrar något som kanske inte ens existerar, en specifik svensk kultur!

  Kommentar av Leif — december 17, 2013 @ 9:12 f m

 5. @Rick

  Du har rätt om perser, de ser sig själva som perser snarare än ”muslimer” och vill inte bli kallade för araber. De har ju dessutom ett eget språk och många kan inte tala arabiska förutom det de lär sig från koranen. Jag tror även att många/de flesta muslimer definierar sig utifrån etnicitet och att det är den övriga världen som har en tendens att klumpa ihop dem. Nordafrikaner är i regel väldigt noga med att påpeka att de är marockaner, egyptier, algerer t.ex.

  Kommentar av rocki — december 17, 2013 @ 10:42 f m

 6. Jag har perser perifert i släkten. Rocki har rätt, och det stämmer att persiskan inte är ett semitiskt utan ett indoeuropeiskt språk, för övrigt släkt med kurdiska och ossetiska. Persiska folkslag (perser, kurder, pashtuner, hazarer) har dessutom en massa pre-islamska traditioner som man återfinner hos andra indoeuropeiska folk, som julfirande (yalda) vid midvinter, nyår (nourooz) vid vårdagjämning etc. Till och med vår kalender, som bygger på romarnas, har EGENTLIGEN mars som första månad på året. December betyder den tionde, inte toflte…
  Innan turkarna kom inridande över Kaukasus och besatte Anatolien, så var greker, armenier och perser grannar. Samtiliga indoeuropéer och naturligtvis har kulturyttringar både spridits bland grannarna och att det funnits ett gemensamt arv. Det lär också finnas jordbruksmetoder som är gemensamma bland indoeuropeiska folk.

  Kommentar av Magnus — december 17, 2013 @ 11:17 f m

 7. Andreas:

  ”Mellanöstern etc handlar främst om religion inte politik eller etnicitiet.”

  Mellanöstern har inte haft någon reformation så politik och religion flyter ofta ihop där. Kanske tydligaste exemplet på det är hur troende kvinnor i dagens Egypten nästan alltid bär slöja men för några årtionden sedan var det ingen troende kvinna som bar slöja i Egypten. De trodde lika mycket på gud då. De var bara inte säkra på att beduinklädsel och gud hade så mycket med varandra att göra.

  Kommentar av Aktivarum — december 17, 2013 @ 12:06 e m

 8. Rick:

  Av naturliga skäl så är det väldigt få islamistiska (arabiska) iranier som flytt Iran. Desto fler persiska exiliranier avskyr den nuvarande iranska regimen. När några araber tillsammans med vad jag tror är fascister eller nazister skulle demonstrera mot Israel för Iranska regimen, Hisboallah och Hamas så kom det mångdubbelt fler exiliranier som demonstrerade mot den iranska regimen.

  Dra föreslagsvis ner volymen innan tittande.

  Kommentar av Aktivarum — december 17, 2013 @ 12:24 e m

 9. Etnicitet kan beskrivas på åtminstone tre plan: genetik, språk samt kultur & traditioner. Den genetiska delen är den svagaste och kan lätt brytas eller tunnas ut genom adoption eller ingifte.

  Här bör man hålla isär begreppen integration och assimilering. Tag de tre folkgrupper som invandrade till Sverige på 1600-talet: valloner, judar och zigenare (som de hette på den tiden). Vallonerna har så gott som helt assimilerats i Sverige, medan judar och zigenare fortfarande behållit så många etniska särdrag att de numera erkänns som nationella minioriteter.

  Kommentar av bashflak — december 17, 2013 @ 1:09 e m

 10. […] Aktivarum: Bo Löfvendahl fånar sig i SvD […]

  Pingback av Klart det finns etniska svenskar! Flyktingsmugglarna kör ända fram till dörren | Helena Palena — december 17, 2013 @ 1:34 e m

 11. I SOU 1999:68 (om brandkatastrofen i Göteborg) talas det om ”etniska svenskar” i alla fall:

  ”Etniska grupper i Sverige
  – en bakgrund”

  Klicka för att komma åt ee35efdf.pdf

  Ett citat:
  ”Många sekler tillbaka präglades Sverige av folkomflyttningar men från 1800-talet och fram till 1930-talet var Sverige ett utvandrarland: mer än
  en miljon människor utvandrade främst till Amerika.

  Under 1900-talets första decennier blev Sverige ett befolkningsmässigt mycket homogent land. Ytterst få människor, främst samer och finnar, hade en annan etnisk bakgrund än helsvensk.”

  Sen talar man dock om de olika ”etniska gruppernas” situation, och då blir det tydligt att begreppet ”etnisk grupp” handlar om ”icke-svenska grupper”:

  ”Arbetslösheten bland icke-svenska grupper har de senaste decennierna legat ungefär dubbelt så hög som för etniska svenskar. De senaste åren med allmänt stigande arbetslöshet har dock situationen särskilt förvärrats för den nya etniska grupperna. Bland utomnordiska grupper var arbetslösheten under första halvåret 1998 28,3 %, bland utomeuropeiska över 50 %. Nedanstående tabell hämtad från Svenska Kommunförbundets integrationsberednings slutrapport ”Fördel Mångfald” visar att sysselsättningsfrekvensen är lägre och arbetslösheten är högre ju längre det geografiska och sociala avståndet är till det svenska samhället.

  [Tabell]

  I jämförelse med andra stora invandrarländer är arbetslösheten mycket hög. I USA var arbetslösheten bland iranska medborgare 1996 4,9% mot drygt 50 % i Sverige. Motsvarande skillnad finns också bland chilenska invandrare. Jämförelsen kan inte göras fullt ut eftersom vissa av invandrarna till USA måste ha arbetstillstånd före inresan. Bland somalier är arbetslösheten i Sverige utomordentligt hög, ca 90 %. I England ligger deras arbetslöshet bara något högre än genomsnittet. Somalier söker sig därför från Sverige till England.”

  Lite gamla uppgifter, men ändå…

  Kommentar av John Nilsson — december 17, 2013 @ 3:35 e m

 12. Jag har svårt att förstå vad han vill ha sagt. Det är mycket ord och lite informationsöverföring.
  Det lilla jag tror mig uttyda är att västerländska människor saknar etnicitet, om dom inte är förtryckta eller få till antalet, vilket då också skulle betyda att någon svensk etnicitet inte heller finns.

  Kommentar av Kollen — december 20, 2013 @ 10:32 e m

 13. Märkligt att över 300 000 finländare har behållit sin etnicitet i svensk media ännu idag såsom alla norrmän och danskar också.

  Kommentar av sverigedansk? — december 23, 2013 @ 10:13 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: