Aktivarum

Och så har vi konflikten mellan genusvetenskap och biologiska förklaringar | september 5, 2013

Jaha, så var det dags att se halmgubbarna brinna igen. Var ju ett tag sedan sist.

Charlotte på Hit och dit och tillbaka igen började med att hänvisa till min påstådda ignorans men nu är ordningen återställd och hennes nya inlägg handlar om icke-konflikten mellan genusvetare och biologer som hon menar alla antifeminster har fel om. Så här lyder argumenten:

”Man kan inte ställa biologers och genusvetares resultat mot varandra för de studerar inte samma sak. Biologer som studerar skillnader mellan könen gör det utgående från biologi – de studerar kön. Genusvetare gör det utifrån social kontext – de studerar genus.”

Vem är det som skall ha ställt biologers resultat mot genusvetare? Här tycks halmgubbarna ta fyr ordentligt. De som studerar effekterna av biologiska könsskillnader hos människor är inte biologer Vilket framgick tydligt i Norska TV-programmet Hjernevask 1 (eng sub)

Inga biologer så långt ögat kan nå i Hjernevask

Att hänvisa till en biologisk förklaring är alltså inte samma sak som att hänvisa till biologers resultat. Påfallande ofta är det inom medicin och psykologi som biologiska resultat har betydelse för människan. Konflikten råder alltså isåfall mellan psykologer och genusvetare.

”Dessutom är det i princip bara på antifeministiska bloggar som det råder en stor konflikt mellan biologi och genus. Inom forskarvärlden finns inte den konflikten.”

Detta är rena fantasier. I forskarvärlden finns sedan länge en massiv konflikt mellan s.k. traditionell forskning och socialkonstruktionism där könsskillnader bara är ETT av de omstridda ämnena. Hjernevask tog upp flera andra – bland annat effekten på skillnader i IQ.

Den riktiga skiljelinjen finns dock hos dem som forskar på manligt kön.

Där representeras Genusforskare av så kallad maskulinitetsforskning (Men´s studies) medan Psykologer representeras av de relativt nyligen startade fältet manfrågor (Male studies) Och där råder det inget tvivel om att det finns en konflikt – här presenterad i New York Times.

”Actually, the differences are a good deal deeper than that. One argument that male studies advocates make is that men’s studies has essentially been co-opted. According to Professor Tiger, the trouble with men’s studies is that it’s “a wholly owned branch of women’s studies.”

There is also a political dimension to the split. “I’d like to get away from this terminology but it’s true,” Professor Heasley said in a recent interview. “It’s left wing/right wing.” But ultimately the differences have to do with radically different notions of what it means to be a man in the first place.

The people in men’s studies, like those in women’s studies, take a mostly sociological perspective and believe that masculinity is essentially a cultural construct and that gender differences in general are fluid and variable. To Professor Kimmel, we live in a world that is increasingly gender-neutral and gender integrated and that this is a good thing for men and women both. “That ship has sailed — it’s a done deal,” he said recently, dismissing the idea that men and women are as different as Martians and Venutians.

The male studies people, on the other had, are what their critics call “essentialists” and believe that male behavior is in large part biologically determined. Men think and act differently from how women think and act because that’s how evolution shaped them. ”

Här visas alltså att vad Charlotte beskriver som en icke-konlfikt i själva verket i alla högsta grad är en verklig konflikt samt att genusfolk själva berättar deras utgångsläge inte bara är socialkonstruktionistiskt utan även vänsterpolitiskt. Och då är vår källa New York Times.

Male Studies utgår dock, till skillnad från Genusvetenskap, inte från sig själv.,

professing-feminism_haftad (1)Där är den stora skillnaden. Det faktum att genusfältet inte haft några riktiga forskare från början utan började sina dagar med folk från språk, historia och litteraturvetenskap. Ett faktum som poängteras av Womens Studies-folk själva i boken: Professing Feminism –  Education and Indoctrination in Women´s studies. 

Feminists have often called Women’s Studies the ”academic arm of the women’s movement.” But Daphne Patai and Noretta Koertge charge that the attempt to make Women’s Studies serve a political agenda has led to deeply problematic results: dubious scholarship, pedagogical practices that resemble indoctrination more than education, and the alienation of countless potential supporters.

Male Studies Foundation däremot har från början samlat forskare från en mängd olika fält, varav flertalet med en stabil grund i socialvetenskap (social science). Här är det inte TEORIER från litteraturkritik som utgör grunden för hur man tolkar saker.

Den stora skillnaden är genusforskningens negativa utgångsläge till män.

Man kallar det gärna ”kritiska” maskulinitetsstudier och vad det betyder är att man i enlighet med TEORI är ifrågasättande. Att vara kritisk betyder enligt den den beskrivning som lämnas av Professor Stuart Sim (som är Marxist) i själva verket att vara (vänster)politisk.

Being critical is being political: it represents an intervention into a much wider debate than the aesthetic alone, and that is surely something to be encouraged.

Psykologi är alltså ingen manlig motsvarighet till Genusforskning. Det existerar ingen manlig motsvarighet till genusforskning. Därav anledningen Charlotte pratar om vad antifeministiska bloggar säger och inte vad antifeministisk teori säger. Det existerar ingen sådan teori.

Genusdebatten – Min kritik av genusforskning får kritik av genusforskare.


Publicerat i Genus, Jämställdhet

19 kommentarer »

 1. ”Den stora skillnaden är genusforskningens negativa utgångsläge till män.”.
  Jupp…hær odlas de klassiska marxistiska/ socialistiska klasskampsidealen…der individer skall konfronteras mot varandra.
  Vi borde / ær bekanta med , 100 års socialistiskt føtryck av individerna i samfundet…værlden øver .
  Førutom alla kænda socialistiska krig / folkmord / massmord så kan vi dagarna se hur det socialistiska syrien gasar ihjæl sina egna civila medborgare.
  Med …samma …politiska argumentativa intoleranta vanførestællningar …som feministen katrines.
  Per hagman

  Kommentar av per Hagman — september 6, 2013 @ 2:49 f m

 2. ”Dessutom är det i princip bara på antifeministiska bloggar som det råder en stor konflikt mellan biologi och genus. Inom forskarvärlden finns inte den konflikten.”

  Min kommentar:
  Inte? Är det därför varje genusvetare skriker om 50/50 fördelning och kvotering utan att fundera på varför vi inte har 50/50 fördelning?

  Kommentar av robjoh — september 6, 2013 @ 6:40 f m

 3. robjoh:

  Jo, fast vad hon menar är att det inte finns någon konflikt mellan biologiämnet och genusforskarämnet, och där har hon på sitt sätt rätt. Men anledningen ingen sådan konflikt föreligger är att Biologi inte är den s.k. traditionellt vetenskapliga motsvarigheten till genusforskning. I den mån en sådan existerar är det i själva verket psykologi.

  Dvs genusvetare undersöker könsroller med utgångsläget inga skillnader borde finnas. Psykologer undersöker könsroller men utan det teoretiska utgångsläget att inga skillnader borde finnas. Psykologer har samma utgångsläge som Biologer, nämligen vad det finns empiriska bevis för att hävda i forskningen.

  Evolutionspsykologi grundar sig alltså på massiv empirisk bevisning i forskning. Genusvetenskap vilar sig knappt på någon empiri alls utan utgår snarare från ett synsätt där man inte behöver empiri för att göra utfästelser. Detta är vad genusforskaren menar i Hjernevask som svarar på frågan vad hennes vetenskapliga grund består av.

  ”I have what you would call a theoretical basis, there is no room for biology in there for me”

  Kommentar av Aktivarum — september 6, 2013 @ 7:11 f m

 4. […] kan jag inte avgöra vad som skulle vara den konflikt som inte finns. Sin vana trogen har däremot Aktivarum gjort ett gediget jobb och går i svaromål på det grundliga sätt som karaktäriserar […]

  Pingback av Den påstådda konflikten belyses! | snurrigtdotcom — september 6, 2013 @ 8:31 f m

 5. Kritiskanalys, fick jag förklarat för mig under mina egna studier, handlar om att utifrån ”folket” (i motsats till proletariatet) beskriva hur saker och ting borde vara. Den är alltså inte beskrivande utan normativ i sin essäns. Motsatsen, vars namn helt flugit ut genom fönstret för mig, handlar om hur saker och ting är. Detta ses, av dessa ”kritiska” personer som något för proletariatet, det återskapar status quo och kan inte leda till någon förändring. Vilket, såklart, är helt fel.

  Utan att veta vad något är för något kan man inte ändra på eller bli fri från det.

  Detta ska nog klara upp lite vad genusvetare menar. Deras syfte är inte, och har aldrig varit, att ta reda på hur saker och ting faktiskt ligger till utan endast hur det bör vara. Därav förespråkar de 50/50 fördelning och liknande idiotiska idéer.

  Kommentar av David Holman — september 6, 2013 @ 11:31 f m

 6. @Aktivarum
  ”Jo, fast vad hon menar är att det inte finns någon konflikt mellan biologiämnet och genusforskarämnet, och där har hon på sitt sätt rätt. Men anledningen ingen sådan konflikt föreligger är att Biologi inte är den s.k. traditionellt vetenskapliga motsvarigheten till genusforskning. I den mån en sådan existerar är det i själva verket psykologi.”

  Men om hon utgår från att det inte finns någon påverkan från biologi blir det en konflikt. Man kan inte ena stunden säga att X påverkar inte och så har man forskning som visar att X påverkar.

  Kommentar av robjoh — september 6, 2013 @ 2:20 e m

 7. Om ni män menar det mista lilla allvar med det här så gå då ut allesammans och kräv att bara mammor ska vara föräldralediga och alltid få barnet vid en vårdnadstvist. Kräv också att det är män som ska försörja sin familj dvs betala ordentligt med underhåll vid separationer.

  Så länge män som du själv hävdar att det bara finns skillnader mellan könen så fort det gynnar män och och löjligt förnekar dem så fort det gynnar kvinnor så blir det här bara hyckleri.

  Kom inte och förlöjliga 50/50 men samtidigt och kräv 50/50 vis separationer för att ni vill slippa betala underhåll. Erkänn då att män inte ska arbeta inom tex förskolan.

  I biologins värld finns inga hanar som springer runt och tar hand om barnen. Hanarna försörjer och försvarar flocken. Honorna ensamma koncentrerar sig på att bara vara mammor.

  Kommentar av Stina — september 6, 2013 @ 2:34 e m

 8. Charlotte har varit vänlig och initierat en dialog med ett nytt inlägg så nu kommer snart ett längre och mer ingående svar på Genusdebatten.

  Kommentar av Aktivarum — september 6, 2013 @ 3:03 e m

 9. @robjoh: Ja, visst är det lustigt att feminister och genusvetare som ständigt säger sig talar om genus och att det inte finns skillnad mellan könen alltid fokuserar på just könen. För de finns inget viktigare än könen.

  Kommentar av Torbjörn — september 6, 2013 @ 3:05 e m

 10. Stina – Om du läser våra bloggar så inser du att skillnaderna mellan könen ligger på statistisk nivå, inte på individuell. Båda könen har stor inbördes variation med breda normalfördelningskurvor som till större del överlappar varandra men som kan ha stora skillnader i ytterändarna.

  Man kan aldrig säga att ‘alla kvinnor är si och alla män är så’, utan är hänvisad till sannolikheten för att en man ska vara si och en kvinna så. Därför förespråkar vi individuell frihet, inte kollektiva lösningar.

  Kommentar av bashflak — september 6, 2013 @ 4:26 e m

 11. @Stina
  Min uppfattning är att ”Biologins värld” innehåller lite mer än så =)

  Kommentar av Grodan Boll — september 6, 2013 @ 7:37 e m

 12. Stina: Din förståelse för evolutionspsykologin och vår rörelse är handikappande dålig!

  Vi har aldrig förespråkat 50/50 i vårdnadstvister, vi vill att utgångspunkten ska vara 50/50 och sedan ska domstolar (om inte föräldrarna själva kan komma överens) avgöra hur det ska vara. men utgångspunkten ska vara att båda är lika bra föräldrar som kan ta hand om barnen utan problem.

  Precis som utgångspunkten ska vara att alla sökande är lika värda men man undersöker hur det ligger till med CV ju.

  Vet att du trollar och inte är intresserad av att veta vad vi tycker egentligen, men känner mig manad att förklara i alla fall för folk som inte förstår att du är ett troll och kanske läser detta.

  Kommentar av David Holman — september 6, 2013 @ 11:11 e m

 13. […] på Charlotte: Bittergubben, Aktivarum, Erik 1, Erik 2 (under produktion), […]

  Pingback av Auktoritetstro II | Bashflak — september 6, 2013 @ 11:56 e m

 14. Det är inte lätt att kolla genusforskningens rötter – ett tag kunde man inte inte på GU få fram listan på (de oförklarligt fåtaliga) avhandlingarna om man inte surfade med webbläsaren Firefox!

  Osökt kom jag att tänka på Douglas Adams och ”Hitchhiker’s Guide to the Galaxy” – Citat:

  ”`…You hadn’t exactly gone out of your way to call attention to them had you? I mean like actually telling anyone or anything.’
  `But the plans were on display…’
  `On display? I eventually had to go down to the cellar to find them.’
  `That’s the display department.’
  `With a torch.’
  `Ah, well the lights had probably gone.’
  `So had the stairs.’
  `But look you found the notice didn’t you?’
  `Yes,’ said Arthur, `yes I did. It was on display in the bottom of a locked filing cabinet stuck in a disused lavatory with a sign on the door saying ”Beware of The Leopard”.'”

  De papper man får fram tycks bilda en sorts informationsteknisk möbius-slinga – A refererar till B, som refererar till C, som refererar till A. Inga experiment av något slag, naturligtvis till skillnad mot exv. psykologin, och de mesta av data är tyckanden och åsikter, som blixtsnabbt förpassas från hypotes via teori till dogmer gjutna i betong.

  Råkade igår läsa en bok av Einhorn d.y., där det beskrevs hur vandringsmyrorna i Amazonas beter sig – varje myra följer kritiklöst myran framför. Och det händer inte sällan, att den första myran, i sin strävan att hitta någon att följa, ”hakar på” den sista myran i tåget – och så vandrar alla myrorna runt, runt i en obruten cirkel tills de dör.

  ”Det ontologiska gudsbeviset /…/ är ett argument som söker påvisa Guds existens genom en a priori-reflexion över gudsbegreppets rent begreppsliga innehåll, alltså utan att använda sig av erfarenheten eller den materiella världen som i exempelvis det kosmologiska gudsbeviset. Guds existens är enligt det ontologiska argumentet logiskt eller begreppsligt nödvändig. Om vi antar att Gud inte existerar kan vi enligt argumentets förespråkare härleda en motsägelse. Gudsbeviset finns i flera olika varianter, men ser i sin grundform ut så här:
  Enligt vårt gudsbegrepp är det omöjligt för oss att föreställa oss någonting mera fulländat eller mera fullkomligt än Gud. Om vi då antar att Gud inte existerar, skulle detta innebära en ofullkomlighet hos honom, nämligen det faktum att han inte existerar. Alltså kan vi föreställa oss någonting som är mer fulländat än Gud, nämligen något som har alla Guds egenskaper plus egenskapen att existera. Men detta strider mot begreppet Gud, som definitionsmässigt är det mest fullkomliga man kan föreställa sig. Alltså måste Gud existera. /—/”

  Immanuel Kant m.fl. höll inte riktigt med.

  Men det hindrar inte genusteoretikerna att hävda att män och kvinnor är lika på alla områden – för motsatsen skulle ju inte vara jämlikt, och just det är det grundläggande axiomet som aldrig behöver bevisas. Det kan inte bevisas, eftersom det förutsätter att man kan – eller får – föreställa sig att begreppet går att ifrågasätta som en absolut sanning.

  Kommentar av Claes-Peter — september 7, 2013 @ 1:01 f m


 15. Vad arg man blir

  Kommentar av AtheistEqualist — september 8, 2013 @ 5:58 e m

 16. […] [Och så har vi konflikten mellan genusvetenskap och biologiska förklaringar] […]

  Pingback av Feminism är verklighetsfrånvänt | Yasers hörna — oktober 22, 2013 @ 4:06 f m

 17. […] Lyckligtvis har man den här gången förstått vad en debatt är för någonting. Vi har sålunda lika många personer från vardera sida och en moderator – Laura Dawkins – som ställer frågor och följer upp när det behövs. För den som undrar över kritisk teori så har jag gett en kortfattad förklaring i slutet av detta gamla inlägg. […]

  Pingback av #TheLadDebate – Debatt om Grabbkultur med Milo Yannopoulus och Dr Theodore Koulouris | Genusdebatten — april 12, 2015 @ 3:29 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: