Aktivarum

Förutsättningarna för Feministisk GenusOvetenskap i högre utbildning | april 25, 2013

Det är bara att gratulera svenska skolan till den pajasforskning och låtsasvetenskap som nu bär frukt.

Nedan citat inleder den C-uppsats i Genusvetenskap från Umeå Universitet som först uppmärksammades av bloggaren Bittergubben. Här kommer jag att granska flera citat från uppsatsen.

”Syftet med uppsatsen är dels att undersöka om mediefenomenet Pär Ströms jämställdistiska diskurser går att förstå, genom att knyta an till maskulinitetskonstruktioner”

Observera att maskulinitetskonstruktioner inte är komparativ analys för för att jämföra socialt och biologiskt kön. Som Hjernevask visade är det ideologiska regelverk där ena alternativet förkastas från början.

”Precis som poststrukturalism är queerteori kritisk mot hävdandet av objektiva sanningar. Det är problematiskt i sig att tala om objektiva sanningar, när sanning i sig alltid är färgat av en historiekontext, forskaren bakom sanningen, men även av syftet med forskningen.”

Skrattretande nog är poststrukturalismen är i själva verket fullproppad av egna objektiva sanningar.

Låt mig demonstrera hur det ser ut tidigare i uppsatsen när några av dessa objektiva sanningar räknades upp. Givetvis kallade man dem inte sanningar eftersom man falskeligen låtsas vara emot sådana.

”Det teoretiska ramverket som tillämpas i analysen är diskursteori, queerteori samt maskulinitetsteori”

Här kanske ni tror att man med ”teoretiskt ramverk” menar saker typ Darwins teori om evolutionen eller Einsteins teori e=mc2. Helt felaktigt! Här är teorier ideologiska regler betraktade som objektiva sanningar.

Det är alltså bara objektiva sanningar som är resultatet av empiri och observationer som anses problematiska. 

Påhittade sanningar anses däremot inte alls problematiska. Tvärtom, de leder ofta till den sorts okritisk och persondyrkan som Alan Sokal påvisade genom att salta en massa nonsens med kända storheters citat.

”Analysen av empirin visar att Ströms jämställdistiska diskurser innehar ett essentialistiskt, statiskt och binärt förhållningssätt till könskategorier”

Här betraktas de omvända tre förhållningssätten som objektiva sanningar och deras motsats som något djupt problematiskt (pannan i djupa veck). Observera att genusfolk aldrig har för avsikt att argumentera denna positions validitet.

Man tar egna sanningen för givet samtidigt som man låtsas vara emot objektiva sanningar, Briljant! 🙂

Vidare så är det en barnlek att påvisa de bägge feministiska positionerna där forskaren antingen skall legitimera att man ignorerar män som kön (liberal feminism) eller att man attackerar män (radikal feminism)

”Slutsatsen i uppsatsen är att det, i de jämställdistiska diskurserna, hävdas en essentialistisk och objektiv sanningssyn, där det framläggs en syn på subjektspositionen kön som dikotomi.”

Bägge dessa positioner ifrågasätter mannens människovärde men det är förstås heller inga problem om man som bedömer mannen utifrån offerperspektivet där män antingen är hot eller verktyg för kvinnor.

Den första positionen är att män saknar problem, den andra positionen är det så kallade:

Shut the fuck up-argumentet

Med andra ord, antingen så finns inte män som kön och har inga problem eller så finns män som kön men det enda sättet män kan anses ha legitima problem är genom att de anses vara till nytta för kvinnor.

 

”Denna objektivitet är problematisk, då den i sin blindhet gentemot sociala strukturer inte kan  frångå varken det ”naturgivna” könet eller ett heteronormativt seende.”

LMAO! Samtidigt finns förstås inga som helst problem alls med de bägge objektiva sanningarna ”sociala strukturer” och ”heternormativt seende” Dessa bägge sanningars objektivitet blir såklart inte alls ifrågasatt på samma sätt.

I själva verket är objektiva sanningar i dessa fält betydligt mer statiska än de är i de discipliner de ifrågasätter.

Traditionell vetenskap ändras nämligen i takt med att nya fakta dyker upp. Modern GenusOvetenskap däremot rättar sig efter teorier dvs dikteras helt och hållet politiskt och säger alltid precis samma saker.

”Att sträva efter jämställdhet, parallellt med att inneha en blindhet inför diskriminerande samhällsstrukturer kan tyckas paradoxalt i sig.”

ROFL! Till skillnad från att först hävda objektiva sanningar är problematiska för sedan betrakta påståendet att ”strukturer diskriminerar” som en objektiv sanning? Och sedan har man mage att klaga på paradoxer???

Detta är rena komedin, det tar några sekunder att hitta exempel på när man säger emot sig själv.

Och sedan ytterligare några sekunder att hitta exempel på när de anklagar andra för – av alla dumma saker – paradoxala påståenden. Postmodernismen börjar med att hävda sig vara emot objektiva sanningar om världen.

Detta motiverar postmodernister genom att hävda sig objektivt veta att världen är för komplex för att kunna beskrivas. De VET att det är så, därför kan man INTE veta saker – förutom då vad de VET då eller nåt…

Analys med fokus på uppsatsens innehåll dyker upp senare.

Go Jämställdism – Genusdebatten.se


Publicerat i Genus, Jämställdhet

17 kommentarer »

 1. Igentligen är det ganska bizarrt att det, på riktigt, år 2013, finns en del höns och nyttiga idioter som faktiskt tror på den systematiska verklighetsförnekelsen i enlighet med det könskommunistiska genusevangeliet. Och som följaktligen tror att genus-sagorna som av genustanterna produceras är vetenskapliga fakta.

  Men jag kanske inte alls ska bli så förvånad över den ofantliga enfalden som grasserar så ohämmat ibland genuskalkonerna. Ser man till hela mänsklighetens hela historia så har ju en hel del groteska dumheter, lögner, tro, och myter förväxlats med fakta och sanning. I såväl religiösa såsom ideologiska förpackningar.

  De genusreligiösas största problem är att vi jämställdister har vetenskapen och verkligheten på vår sida. Och verkligheten och vetenskapen har en okuvlig tendens att förr eller senare knacka på den verklighetsförnekande dårens egen dörr. I detta fallet den genusreligiösa dårens egen dörr.

  Verkligheten, vetenskapen har genom hela mänsklighetens historia visat sig vara en synnerligen formidabel fiende i längden. Oavsett religion eller ideologi. Oavsett troende dåre som den faktiska verkligheten försökt bestrida.

  Kommentar av Liberalen — april 25, 2013 @ 3:35 e m

 2. God analys. Det är verkligen märkligt hur man kan bli godkänd på en sådan uppsats. Men jag misstänker att varken examinator eller opponenter läst Pär Ströms blogg. Halmgubbe-institution kallade jag den.

  Ställde en fråga på Twitter för någon vecka sedan varför det för poststrukturalister (postmodernister) är så oerhört viktigt att poängtera sin egen sanning, när sanningen enligt dem är något subjektivt, hämtat ur den sociala kontexten.

  Jag fick inget svar då, men nu är du inne på liknande frågeställning, så jag undrar – varför tror du att dessa är så oerhört aggressiva för att visa att just de har rätt? Jag uppfattar inte att andra vetenskaps-inriktningar har denna inställning till sanning. Jag hade en egen teori om det, men den kändes inte riktigt färdig.

  Kommentar av Mars — april 25, 2013 @ 3:41 e m

 3. Fast när genusvetarna stiger i graderna kommer de inte längre undan med vad för skit som helst, kolla detta:

  http://charlottehitochdit.wordpress.com/2013/04/24/den-tunga-sjalvkritiken/

  Kommentar av bashflak — april 25, 2013 @ 4:28 e m

 4. Mars:

  ”varför tror du att dessa är så oerhört aggressiva för att visa att just de har rätt? Jag uppfattar inte att andra vetenskaps-inriktningar har denna inställning till sanning. Jag hade en egen teori om det, men den kändes inte riktigt färdig.”

  Det är inget mysterium alls. Testa själv skillnaden mellan att spela basket med eller utan regler. När man tar bort reglerna blir folk mer aggressiva eftersom det utan regler är den som skriker högst och slår hårdast som får rätt och då är det logiskt att försöka vinna debatten just genom att skrika högst och slå hårdast. Sedan har vi också den moraliska överhöghet dessa människor får av sina offerperspektiv. De har inte nått sina slutsatser med argumentation så de räds de slutsatser argumentation leder till och vill hellre förhindra debatten än vinna den.

  Kommentar av Aktivarum — april 25, 2013 @ 5:53 e m

 5. @Aktivarum, Intressant tanke. Postmodernistisk basket. Spelet som inte har några regler. Faktum är att deltagarna inte riktigt kan vara säker på att alla spelar basket. Bollen kan i vilket ögonblick som helst bytas ut mot en banan. Det blir väldigt på måfå.

  Kommentar av Blåval Rödval — april 25, 2013 @ 6:49 e m

 6. REDDITBRÅK på ASKWOMEN över ordet FEMALES Vet inte om jag skall skratta eller gråta när jag läser vissa av motiveringarna.

  http://www.reddit.com/r/AskWomen/comments/15t0hd/mod_post_faq_qa_females_whats_wrong_with_calling/

  även

  http://www.reddit.com/r/AskWomen/comments/vmnsl/do_you_find_the_term_female_more_offensive_than/

  Kommentar av Aktivarum — april 25, 2013 @ 7:43 e m

 7. @ Aktivarum – Bra analys. Men jag undrar över detta:

  ”Detta motiverar postmodernister genom att hävda sig objektivt veta att världen är för komplex för att kunna beskrivas.”

  Jag håller med om att PM hävdar kunskapsrelativism när det gynnar dem och kunskapsabsolutism när det gynnar dem. Men jag har aldrig sett att de skulle hävda att det skulle bero på världens komplexitet (snarare à la Kant, Nietzsche och Derrida att vårt medvetandes struktur/ vårt perspektiv/vår språkliga grupptillhörighet hindrar oss från att varsebli verkligheten obereoende av medvetandets struktur/perspektiv/språkliga grupptillhörighet). Du får dem, säkert ofrivilligt, att verka mer objektiva än vad de egentligen är.

  Ulf E

  Kommentar av Ulf E — april 25, 2013 @ 11:41 e m

 8. Ulf E:

  ”Du får dem, säkert ofrivilligt, att verka mer objektiva än vad de egentligen är.”

  Ja det kan nog stämma, jag gör omedvetet deras resonemang mindre urkorkade eftersom dumheten i deras riktiga tankar är bortom all förståelse. Jag försöker göra deras dumhet begriplig och mina förenklingar gör deras dumhet något mindre idiotisk.

  I vilket fall som helst, de gör själva objektiva sanningsutsagor medan de hävdar objektiva sanningsutsagor är omöjliga, de är sålunda hycklare. Att de dessutom döper om sina egna sanningsutsagor till teorier visar de är medvetna om detta och alltså även lögnare.

  Det är ju precis den mentalitet som Noam Chomsky beskriver i ovan video. ”De (traditionella vetenskaper) har avancerade teorier, då skall minsann vi också ha det”

  Kommentar av Aktivarum — april 26, 2013 @ 8:21 f m

 9. Tack för uttömmande svaret. Ska väl säga att jag kom till ungefär slutsats som du, att om alla sanningar är lika mycket värda blir det viktigare att hävda sin egen i bruset, och att för dem blir sanningen av högst moral den viktigaste.

  Rekommenderar i alla fall denna länk: http://www.youtube.com/watch?v=7rGPD7F1oDc om solipsism

  Kommentar av Mars — april 26, 2013 @ 9:59 f m

 10. Mars:

  Kanonbra video med RockingMrE i den länken. Även mycket bra kommentarer nedanför videon där han hanterar ett troll som han slutligen blockar.

  Kommentar av Aktivarum — april 26, 2013 @ 10:56 f m

 11. Det är ju fascinerande hur du kan ha läst en uppsats och uppenbarligen inte ha förstått vad du läst. Som när du menar att skribenten ifrågasätter mannens människovärde. Vet du vad subjektspositition är? Vet du vad kön som dikotomi innebär? Det enda det citat du anför betyder är att man i jämställdistiska kretsar diskuterar kön som två väsenskilda saker (män och kvinnor är varandras motsatser) och att detta ses som en objektiv sanning. Menar du att jämställdister inte ser på kön så? Citatet har INGET med mäns (eller kvinnors) människovärde att göra alls.

  Bashflak: På min blogg skrev du att jag inte skulle tolka det att du gillade mitt inlägg som skadeglädje. Här tycker du att genusvetare i de högre graderna inte längre kommer undan med vad för skit som helst. Med all respekt (vilket i ärlighetens namn inte är så mycket efter vad du just skrivit här) så har ju du inte en aning om vad den artikeln jag skrivit handlade om. Så. Du vet. Då kan du ju hålla käft. Eller hur var det nu feminister brukade saga? Shut the fuck up?

  Kommentar av Charlotte — april 26, 2013 @ 6:23 e m

 12. @Charlotte,

  Suck, nu lurade du mig att läsa rapporten – vilken rappakalja! Tänk vad skönt det måste vara att glida omkring på ett postmodernistiskt floskelmoln där man kan kan bortse ifrån alla krav på verifierbarhet och blint lita på sina egna teser medan man misstänkliggör andras.

  Kommentar av Ulf T — april 26, 2013 @ 7:49 e m

 13. @ Charlotte – Menar du att vad du skriver går att fastställa objektivt?! Vad för slags postmodernist är du?

  Kommentar av Ulf E — april 26, 2013 @ 7:56 e m

 14. Charlotte:

  ”Det är ju fascinerande hur du kan ha läst en uppsats och uppenbarligen inte ha förstått vad du läst.”

  Du har nog missförstått. Jag kommenterade inte uppsatsens innehåll. Det står till och med sist i mitt inlägg att jag kommer att göra det senare. Jag kommenterade förutsättningarna. För att använda Filippas egna ord: Det teoretiska ramverket (från vilken innehållet skapas)

  ”Som när du menar att skribenten ifrågasätter mannens människovärde.”

  Det där stämmer inte alls Jag påstod inte att Filippa är den som ifrågasätter mannens människovärde. Jag hävdade den feministiska teorin utgår från offerperspektiv där mannens människovärde saknas.

  Vid den lättare graden skapar enligt male studies detta tomhet hos män, vid den tyngre graden manshat hos kvinnor (misandry). Bägge dessa är beskrivna av Drs Katherine Young och Paul Nathanson i New Male Studies #1, 2012.

  ”Vet du vad subjektspositition är? Vet du vad kön som dikotomi innebär?”

  Menar du vad de där bägge begreppen Innebär objektivt för alla eller subjektivt för dig? För mig innebär de ursäkter för de bägge feministiska positionerna ovan. Subjektivt innebär de bägge begreppen att man citerar Lingvisten Norman Fairclough. Vad är det då som enligt dig gör hans subjektiva åsikter mer sanna?

  ”Det enda det citat du anför betyder är att man i jämställdistiska kretsar diskuterar kön som två väsenskilda saker (män och kvinnor är varandras motsatser) och att detta ses som en objektiv sanning.”

  Det där stämmer inte alls. Inom jämställdistiska kretsar betraktar man kön som evolutionärt selekterade grupper med överlappning. Vilket också förklaras i första delen av Hjernevask där inte en enda evolutionsinriktad forskare beskrev kön som väsenskilda. Däremot hade genusforskare där åsikten att 1) behövs bara teori och inga belägg 2) biologi har ingen effekt alls.

  ”Menar du att jämställdister inte ser på kön så? Citatet har INGET med mäns (eller kvinnors) människovärde att göra alls.”

  Mäns människovärde förkastas i de bägge feministiska teoretiska positionerna. I den lättare graden ignoreras män och i den tyngre graden hatar man hur män är funtade. Den lättare graden bemöts utifrån male studies där vi rättar okunskapen om mäns natur. Den tyngre graden (radikalfeminism) attackeras som kulturrasister.

  Kommentar av Aktivarum — april 26, 2013 @ 10:29 e m

 15. @Charlotte:

  ”Det enda det citat du anför betyder är att man i jämställdistiska kretsar diskuterar kön som två väsenskilda saker (män och kvinnor är varandras motsatser) och att detta ses som en objektiv sanning. Menar du att jämställdister inte ser på kön så?”

  Jag har läst otaliga artiklar i ämnet bland det ganska lösa nätverk som kallas för jämställdister, och jag kan med bestämdhet hävda att få (om ens någon) jämställdister ser män och kvinnor som varandras _motsatser_. Däremot är det en ytterst vanlig fördom hos feminister och genusvetare att det förhåller sig på det viset.

  Dessutom blandar du ihop begreppen rejält. Vi ser genusvetenskapen som en stor samling av osanningar – objektivt sätt – och förbehåller oss rätten att visa inkonsekvenserna och myopiska perspektiven. De flesta har däremot en betydligt mer ödmjukt förhållande till sina egna sanningar. Till viss del går det nog att påstå att det just detta är en del av kittet som håller ihop oss. Att prata om jämställdistisk ideologi (såsom författaren gör) är att ta det hela på tok för långt, men visst – de flesta skriver nog under på Pär Ströms jämställdistiska manifest (som inte finns bland det som C-uppsatsen tar upp).

  Om man ska anmärka något på Pär Ström så är det möjligtvis hans raljanta tonläge, en spegling av den postmodernism han kritiserar. Det är intressant att se hur de som kritiserar honom ofta fastnar i de spegelformuleringar av postmodern terminologi han använder. Men Pär Ström är inte postmodernist. Däremot tror jag han tar ”prata med bönder på bönders vis…” lite för långt ibland.

  Kommentar av Mars — april 27, 2013 @ 8:47 f m

 16. […] megafoner för personligt bruk. Faktum är dock att jag redan påpekat att postmodernism och poststrukturalism är fundamentalt oärliga positioner där man bara låtsas tro sanning inte finns. I själva […]

  Pingback av Journalistik, postmodernism och sanning i media | Genusdebatten — maj 21, 2013 @ 9:29 f m

 17. […] Här är mitt Aktivarum-inlägg som citeras. Nu börjar det bli riktigt märkligt då Emma i nån sorts önskan att i själva verket vara journalist bara återberättar vad jag säger utan att ens reflektera över huruvida disciplinen eller den uppsats hon själv skriver följer de regler som jag beskrivit. Sålunda presenterar hon först vår vetenskapssyn. […]

  Pingback av Statsvetenskap att ”tolka” jämställdisters engagemang? | Genusdebatten — juli 17, 2013 @ 11:21 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: