Aktivarum

Vad är Feminism? Den frågan är inte så enkel som vissa tror. | april 11, 2013

Jag har återkommit till den här frågan ett antal gånger men här skall vi försöka summera saken.

Hanna Kjellberg menar på sin blogg ORD OCH ORD att feminismen blivit missförstådd och försöker bringa sedan ordning i oredan genom att använda den minsta gemensamma nämnaren som lyder:

Man ser att det finns en ojämlikhet mellan de båda könen. Man tycker att det borde vara annorlunda, och vill förändra detta så att det råder jämställdhet mellan könen.

Sedan finns feminismen faktiskt inte mer definierad än så. Allt annat som du tolkar in är vanligen personliga tolkningar av feminismen, associationer, eller personer som du tänker på när du hör ordet ’feminism’.

Vad är då problemet med denna definition? Vi kan börja med konstaterandet att den överhuvudtaget inte besvarar frågan ”Vad är feminism?”. Den besvarar en helt annan fråga ”Vad vill feminister?”

Feminism är en politisk organiserad rörelse med egen ideologi.

Det är dess ideologi som Hanna Kjellbergs definition försöker besvara. Problemet är att vi kan ha tjugo olika politiska partier som alla har ideologin ”vill ha demokrati, öppenhet, rättvisa och välmående”

”Feminismen vill ha att vi ska ha lika rättigheter; socialt, politiskt och ekonomiskt. Lika rättigheter, lika skyldigheter, och lika ansvar, oavsett vad man har mellan benen eller identifierar sig som. Kan du skriva under på det, då är du feminist.”

Med samma logik om du kan skriva under på att du strävar efter lycka, demokrati, och frisk luft för dina barn så är du kristen, ateist, socialdemokrat, miljöpartist, moderat, kapitalist och kommunist –  alltihop samtidigt.

Problemet med definitionen som Hanna Kjellberg använder är att den inte säger vad feminismen INTE är.

”Feminism är kampen för jämställdhet. Sedan kan sätten genom vilka man vill uppnå jämställdhet variera på lika många sätt som det finns feminister.”

Som jag påpekat är ”kampen för jämställdhet” inte vad feminism är utan vad man vill. Sätten man försöker uppnå jämställdhet på och hur man definierar vad jämställdhet betyder blir då kritiska för definitionen.

”Det finns också väldigt olika uppfattningar om vad jämställdhet faktiskt innebär, där vissa tycker att vi redan har nått dit samtidigt andra tycker att vi har mil kvar att gå.”

Med andra ord rent tekniskt har feminismen någonstans på vägen blivit kampen för ”vad som helst” vilken kan ske ”hur som helst”. Rent praktiskt innebär det att relativism blivit överordnad feminism.

”Det låter krångligt, och framför allt splittrat, och det är det. Det finns nämligen inga definitioner av exakt vad som är total jämställdhet.”

Detta må låta fint men vad det egentligen betyder är att man har outsourcat beslutsrätten.

Antingen bestämmer man själv vad feminism är och inte är – eller så gör någon annan det – Vilket är precis vad som de insatta anser inträffat. Exempelvis ”Who stole feminism” (1995) av Christina Hoff Sommers.

”Det jag själv tolkar in i ordet ’jämställdhet’ är att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter att förverkliga sig själva; göra sin röst hörd; ha makten över sitt eget liv, kropp och sexualitet; arbeta med vad de vill; göra karriär; vara med sin familj; få samma lön för samma utfört arbete som en person av ett annat kön; ha tillträde till samma arenor i samhället o.s.v.”

Här börjar de stora problemen. Det finns nämligen mängder av beslut tagna på politisk nivå av feminstiska ledare som sagt att för kvinnor skall ha lika möjligheter skall män ha mycket sämre rättigheter.

Ledare har i alla organisationer (inklusive feminismen) rätten att tala för medlemmarnas sak.

Om alltså en feministisk ledare tycker jämställdhet är att diskriminera män – guess what? – då är det feministiskt att vilja diskriminera män. Den riktiga feminismen är vad än ledande feminister beslutar.

 ”i och med att feminismen kämpar för jämställdhet, kan den heller aldrig acceptera att män diskrimineras; det vore inte jämställt. Det är därför som feminismen inte är en kvinnofråga, utan en demokratifråga, för alla människor.”

Problemet är inte att jag som jämställdist inte håller med om vad Hanna Hellberg säger här. Problemet är att feminismen som politisk rörelse (eller samhällelig struktur) agerat i direkt strid mot detta..

”Att byta namn på rörelsen till ‘jämställdism’ eller något liknande vore snarare att antyda att feminismen inte skulle ha kämpat för lika rättigheter, utan för kvinnors upphöjelse över männen; det har den aldrig gjort och kommer aldrig att göra.”

Detta kausala (A leder till B) påstående är lika felaktigt som ogrundat.

Som framgår av titeln på Christina Hoff Sommers bok anser vi tvärtom att feminismen ändrat kurs de senate årtiondena. Den som läser vidare inser dessutom att det idag inte finns en feministrörelse utan  två olika.

”I don’t think that there is just one feminism. One form of feminism – what I call “egalitarian feminism” – is interested in equality of the sexes, and its adherents will oppose sex discrimination irrespective of whether the victims are male or female. This stands in contrast to another form of feminism – what I call “partisan feminism” – which is interested only in advancing the position of women and girls irrespective of whether they are better or worse off than males in a particular way.”

Filosofiprofessorn David Benatar kommenterar sin bok ”The Second Sexism – Discrimination against Men and Boys” Samma uppdelning hittas hos Katherine Young och Paul Nathanson som föreläste på Toronto Universitet.

”Feminismen betyder idag samma sak som den alltid betytt; rörelse för jämställdhet mellan könen. Feminism ÄR och BETYDER jämställdhet.”

Problemet var dock att jämställdhet – som framgår ovan – inte betyder samma sak längre.

Vi tar relevant citat igen.

”Det låter krångligt, och framför allt splittrat, och det är det. Det finns nämligen inga definitioner av exakt vad som är total jämställdhet.”

Och då återkommer vi till invändningen mot postmodern och relativistisk kunskap. Utan auktoritet som avgör tvistemål hur avgörs vad som är rätt och inte rätt? Svaret var rätt uppenbart på Toronto Universitet

Observera att feminister själva öppnat dörren för det här. Det finns inga definitioner för vad som är jämställdhet. Inom feminismen får man vräka ur sig vad som helst och kalla det ”jämställdhetssträvan”

Feminister kan alltså inte säga att det är fel av organisationer mot yttrandefrihet att kalla sig feminister.

Samtidigt som rörelsen samlar mängder av makt tar medlemmar noll ansvar för hur den makten används och påverkar män. Hade det inte varit för Genusdebatten.se hade få ens vetat om REFORM-Rapportens existens.

Feminister verkar helt enkelt tappat kontrollen över feminismen.

Bittergubben om Hanna Kjellbergs blogginlägg

Det fanns en tid när feminismen drog kraft från principen om universella mänskliga rättigheter, nu, när lagen diskriminerar män, förespråkar den oftare särskilda kvinnorättigheter, än att män skall ha samma rättigheter som kvinnor. Samhället har förändrats, och med det så har också feminismens förhållande till samhället, och feminismens mål, förändrats. Förutom att den fortsätter vara ”för” kvinnor.


Publicerat i Genus, Jämställdhet

31 kommentarer »

 1. Snälla feminister är feminister som har väldigt liten kontakt med andra feminister, utan som tillbringar mest tid med att berätta för icke-feminister hur snälla feminister är. Om de skulle umgås mer med andra feminister skulle de antingen radikaliseras eller vända feminismen ryggen.

  Kommentar av lavazza1891 — april 11, 2013 @ 5:19 f m

 2. Jag håller med i mycket av det du skriver. Enligt mig är feministernas två största problem:

  1) De har nått så många av sina verkliga mål (i Sverige) att de nu letar med ljus och lykta efter bekräftelse och skäl för sin egen existens.

  Nog för att det finns problem kvar att lösa, men feminismen har tagit på sig problemformuleringsprivilegiet och därmed automatiskt förvandlat tex jämställdister till antifeminister. På så sätt dör dialogen.

  Jag ställer mig tveksam till att någon feminist med överlevnadsinstinkten intakt skulle kunna ställa sig på barrikaden och ropa ”Vi har lyckats, systrar och bröder! Nu är vi jämställda!”

  Den ständiga kampen ligger i rörelsens natur, precis som i socialismens klasskamp, eko-rörelsens kamp och antirasismen. Det är inte så konstigt att dessa ofta dras till varandra och ofta nämns i samma mening. Kampen är evig och kampen är rättrådig.

  2) De har aldrig varit EN organisation eller EN rörelse och därmed har de inte kunnat entydigt definiera sig, sina mål och medel.

  De har sedan, åtminstone jämställdshetperioden i rörelsens början, behövt distansera sig från ”andra feminister”. Detta faktum gör att man aldrig kan debattera med en feministfraktion kring en valfri fråga eftersom de alltid kan säga att de inte är ”sådana” feminister. Det är en hal ål, eller som GWW säger: swordfighting the fart.

  För mig slutar feminism att vara ett alternativ så fort den person som förespråkar (sin version av) den säger: ”Män är a, kvinnor är b”, där a och b är valfria generaliseringar.

  Mitt andra stora No-no är ”Patriarkatet”, denna allsmäktiga, formlösa och alltigenom onda entitet. Patriarkatet är tydligen en effekt av individuella mäns handlingar och värderingar, men är samtidigt enligt feminismen inget annat än en struktur.

  Hur ska man kunna bekämpa något som inte handlar om enskilda män (de ska inte ta feministernas anklagelser personligt, som Sveland säger) utan manligheten/”männen”? Det finns inget sätt att ändra på ”männens” sätt att vara, man kan bara ändra på individernas attityder och sätt.

  Att föra en evig kamp mot en struktur med ständigt skiftande definitioner av målet gör att rörelsen har evigt liv och smidigt som en amöba drar sig undan det egna ansvaret.

  Just det egna ansvaret är en fråga jag ofta efterlyser bland feminister. Har de rannsakat de negativa effekter feminismen haft inom en rad olika områden? Är man mycket stark måste man också vara mycket snäll, och feminismen ÄR stark. Är den också mycket snäll?

  Kommentar av enstillaundran — april 11, 2013 @ 5:40 f m

 3. ‘Feminism är kampen för vad som helst’

  Lol på den, eftersom hon inte vill definiera vad jämställdhet är, så blir det ju faktiskt så. Intressant att du skrev ett långt inlägg som bara på enstaka punkter upprepar Bittergubbens slutsatser. Ändå har ni båda rätt i er analys av hennes text.

  Kommentar av bashflak — april 11, 2013 @ 6:01 f m

 4. Det jag tycker är lite lustigt det är att man talar mer om vad vad feminismen egentligen är och berättar mycket konstiga berättelser om vad vi jämställdister står för, än att faktiskt vända sig mot saker i samhället.

  Som om ”nu ska vi alla vara vänner” är viktigare, än det man faktiskt tror på och står för.

  Jag har funnit folk som delar min syn på jämställdhet här och tillsammans försöker vi påverka samhället. Och, ja, feminismens härjningar är ett av problemet i samhället. Vad de har för minsta gemensamma nämnare är helt ointressant, det är rörelsens påverkan på samhället som är av intresse och den har lett oss en himla lång bit bort från jämställdhet de sista decennierna.

  Kommentar av Ninni — april 11, 2013 @ 8:11 f m

 5. Svensk kommunist: Vi jobbar för arbetstagares rättigheter. Det tycker du väl om?

  Liberal: Jo, det är klart jag är för.

  SK: Jamen då är du kommunist som jag.

  L: Nej, jag tycker inte statlig konfiskation av privata medel och interneringsläger för oliktänkare är en bra metod.

  SK: Jamen det är de där Stalinisterna. Kommunism är en bred rörelse med många olika uttryck. Dessutom har vi olika åsikter om vad arbetares rättigheter är. Är man bara för arbetares rättigheter är man kommunist i grunden.

  L: Nja, det är väl lite mer än så. Nog anser ni att borgarklassen förtrycker arbetarklassen, även här i Sverige, och att statligt ägande av medel är bra?

  SK: I sin mest grundläggande definition i den här boken är det bara att vi är för arbetares rättigheter. allt annat är nyanser. Är man för arbetares rättigheter är man kommunist. Är man inte kommunist är man arbetsklasshatare, en borgarbracka, en förtryckare!

  L:…..

  Kommentar av AV — april 11, 2013 @ 9:54 f m

 6. AV;

  LOL, klockrent exempel…

  Kommentar av Aktivarum — april 11, 2013 @ 11:22 f m

 7. Om inte Godwin fanns skulle man kunna prata om de snälla nazisterna, de som vill ha motorvägar, folkvagnar och scoutverksamhet för ungdomen

  Kommentar av bashflak — april 11, 2013 @ 11:34 f m

 8. Hanna Kjellberg skriver… ”Man ser att det finns en ojämlikhet mellan de båda könen”.

  ?… En ojæmlikhet ( 1 ).

  Orættvisorna mot mæn er… legio.

  Per Hagman

  Kommentar av per Hagman — april 11, 2013 @ 12:05 e m

 9. Demokrati har misslyckats pga en liten grupp radikalmarxister infiltrerat sig in i studentrörelsen, Universitet, media sedermera stat och myndigheter. Det är demokratiskt misslyckande att breda lagren kvinnor och män tyst tillåtit detta. Kampen mot Kapitalet byttes ut mot Patriarkatet och samtliga män. Det har aldrig funnits en kvinnorörelse utan en marxistisk rörelse som påverkat andra kvinnor. Lika lite har det aldrig funnits en mansrörelse.

  Källa: This way to revolution: A memoir: Erin Pizzey

  Källa:

  Kommentar av Feminist Shaming Tactics — april 11, 2013 @ 1:09 e m

 10. […] att få överblick över diskussionen jag kommenterar. Med detta sagt till saken. Precis som i mitt inlägg om vad feminism betyder hamnar vi väldigt snabbt i […]

  Pingback av Feministisk retorik signerad Malin Michea (2 av 2) | Genusdebatten — april 11, 2013 @ 2:12 e m

 11. För mig framstår den könspolitiska floskeln ”feminist” allt tydligare bara som en fundamentalt förljugen offerkofta. Ett tomt, förljuget skal. En kritik-skyddande pope-mobile för fullständigt maniska egoister som till varje pris försöker vinna rättfärdiga eller orättfärdiga fördelar på alla andra människors bekostnad. En samvetslös, destruktiv och lögnaktig psykopat i ”för kvinnor, för jämställdhet” – skyddsförklädsel.

  En förklädsel påfallande ofta utnyttjad av just medvetna eller omedvetna, i realiteten, kollektivistiskt könshatiska vänsterextremister. Smygkommunister.

  Kommentar av Liberalen — april 11, 2013 @ 2:38 e m

 12. Tidningen Flamman kritiserar Maria Svelands ”Hatet”. Debatt skapad

  http://www.flamman.se/lundgren-altstadt-debatten-samlad

  I nästa veckas program följer Uppdrag granskning upp ”näthatet”.

  Kommentar av Feminist Shaming Tactics — april 11, 2013 @ 3:03 e m

 13. Förr behövdes beteckningen för att skilja på kvinnor som ville styra sitt eget liv, och de andra som överlämnade alla beslut och alla sin pengar till mannen och var lyckliga på kuppen. Men förmodligen var det tidningarna som hamrade in ordet – de vill ju korta etiketter för att slippa skriva några förklaringar.

  En tidig feminist var ju, som alla vet, morsan till Mary Shelley, skaparen av Frankensteins Monster. (Tidig hippie eller punkre, typ.). Vad ska man invända mot sammanfattningen här? Citat wiki: Mary Wollstonecraft, född 27 april 1759 i Spitalfields, död 10 september 1797 i London, var en brittisk författare och feministisk filosof. Under sin korta karriär skrev hon romaner, essäer, reseskildringar, en historik över franska revolutionen, en bok om etikett och en barnbok. Hon är mest känd för Till försvar för kvinnans rättigheter (A Vindication of the Rights of Woman) där hon argumenterar för att kvinnor inte är underlägsna män av naturen, utan bara framstår som sådana för att de saknar formell utbildning. Hon förde fram idéerna om att både män och kvinnor skulle betraktas som rationella varelser och att samhället bör grundas på förnuft. Hon drev bland annat en skola för flickor och skrev Thoughts on the Education of Daughters. I A Vindication of the Rights of Men (1790) kritiserade hon Edmund Burke och tog ställning för franska revolutionen. Wollstonecrafts make gav ut hennes memoarer året efter hennes död, Memoirs of Mary Wollstonecraft (1798).

  Kommentar av Claes-Peter — april 11, 2013 @ 6:01 e m

 14. @Feminist Shaming Tactics,

  Altstadt skriver:

  Jag står fast vid att feminismen tjänar på att vissa feminister gör upp med gamla trosföreställningar hellre än att vi, som Maria Sveland postulerar i Hatet, måste försvara Eva Lundgren för att få kalla oss feminister.

  Just så! Det där är centralt. Precis som Aktivarum säger, måste feminister ta ställning emot de som de anser stå för något helt annat än de själva.

  Å andra sidan kan man nog säga som GirlWritesWhat:

  And why the hell are you so attached to the word, anyway? Words mean things, people. And while the connotations and even denotations of words evolve over time, right now, in common parlance, feminism doesn’t mean what you think it means. It has come to mean something else to a growing number of people who aren’t feminists, even if they believe in equality.

  By your stubborn and single-minded attachment to the label ”feminism”, you do more harm than you can possibly know. By refusing to abandon the house, you give every man-hating kook who lives there more legitimacy than they deserve.

  Kommentar av Ulf T — april 11, 2013 @ 6:35 e m

 15. Claes Peter

  Lite bakgrunds check :

  ”Genombrytningen kom när de på femtiotalet tillsammans med SSU och de socialdemokratiska studenterna visade sitt radikala ställningstagande i atomvapenfrågan och utlandsbiståndet. Det var genom att skapa opinion i samhällsfrågorna som de också banade väg för kvinnofrågorna. Av den anledningen grundades Grupp 222, bestående av framstående socialdemokrater, däribland Olof Palme, journalister, kulturarbetare och tjänstemän.

  Gruppens främsta bedrift var att avskaffa sambeskattningslagen, som gjorde att det var mer lönsamt att leva på en inkomst istället för två, vilket innebar att kvinnor förblev hemmafruar.

   När de äldre i LO så småningom avgick och Tage Erlander ersattes av Olof Palme var det som att en ny tid hade kommit. Plötsligt diskuterades könsroller och Olof Palme gjorde frågorna om jämställdhet till partifrågor. Jämställdhetsarbetet började tas på allvar.

  Är feminism och jämställdhet samma sak?

  Feminismen går parallellt med jämställdheten. Det handlar om att kunna se kvinnor som undertryckta gentemot männen, och det ligger lite utanför jämställdhetens ramar. Jämställdhet kan vara att det är lika många män som kvinnor i en grupp, medan feminismen frågar sig vem det är som dominerar i gruppen.”

  Med det citerat står sig socialdemokraterna dock bleka i jämförelse med Alliansen 2005-2014 ; nyliberalismens radikalisering av radikalfeminism.

   

  Kommentar av Feminist Shaming Tactics — april 11, 2013 @ 6:39 e m

 16. Angående länken till Flamman så länkar jag här till Svar Direkt där Eva Lundgren, som så känt, prata om rituella mord på ofödda.

  Kommentar av David Holman — april 11, 2013 @ 8:23 e m

 17. Jag fattar bara inte hur man kan hitta på så mycket sakfel. Vad feminism är finns på wikipedia.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Feminism
  Trist att ni inte har lärt er läsa!

  Det går inte att säga att feminister är si eller så lika lite som det går att säga att liberaler är si eller så. Det finns många olika varianter.

  Orkar inte läsa alla felaktigheter måste bara påpeka EN sak. Maria Svelands bok Hatet handlar om hur det är att leva under ständigt hot inte bara mot sig själv utan också hot mot sina barn. Att tvingas fly från sitt eget hem och rycka upp sina barn från barnens skola och kompisar bara för att SÄPO insisterar på att sätta er i säkerhet. Maria hatar alltså ingen själv utan beskriver hur jobbigt det är att ständigt bli hatad av okända anonyma personer.

  Kommentar av Stina — april 11, 2013 @ 9:10 e m

 18. Till Claes Peter

  Tack för ett seriöst inlägg. Jag vill bara komplettera det lite.

  Hemafru-idealet kom ung samtidigt som barnarbete blev förbjudet. Tidigare hade fattiga barn arbetat på fabrikerna eller ute i jordbruket. Först när barnarbete blev förbjudet blev frågan ”vem ska ta hand om barnen” aktuell.

  Arbetarrörelsen motarbetade feminismen starkt i början. På 70-talet blev fortfarande grupp-8 medlemmar uteslutna ur fackföreningen om de inte lämnade grupp 8. Kvinnorörelsen såg som splittrare av arbetarrörelsen.

  Är feminism och jämställdhet samma sak? Det beror på vad man menar med jämställdhet. Är jämställdhet att förneka att det finns två kön och att kräva att även män ska ha lika mycket hjälp under förlossningar som kvinnor då är det inte feminism. Är jämställdhet att kräva att alla ska exakt lika mycket inkomst och osynliggöra allt som är kvinnligt då är det inte feminism.

  Kommentar av Stina — april 11, 2013 @ 9:24 e m

 19. […] håller förvisso inte med henne om särskilt mycket, vilket bl.a. kan utläsas i Bittergubbens och Aktivarums repliker, men eftersom hon har så artig framtoning och god intellektuell kapacitet, så finns […]

  Pingback av Play it safe | Bashflak — april 11, 2013 @ 9:46 e m

 20. När jag jobbade, så var det länge ca 95% kvinnor. Man hörde aldrig något om feminism, det fanns bara en tant som var bitter för att hennes man hade ”svikit” henne genom att lämna för 10 år sedan. Och senare hade en annan man begått det hemska brottet att föreslå sex! V.S.B. att män är svin. Men vid en stor ”konferens” eller personalmöte vi hade, gick på slutet en stereotyp-klädd, näbbstövlar och allt, vänsterböna upp på podiet och förklarade att det absolut inte fanns några biologiska skillnader på mån och kvinnor, förutom könsorganen.

  Lite brydd räckte jag upp handen, och påstod att det skiljer ganska mycket. -Nej! Inget! – Men man kan ju till och med se skillnader på skelett och kranium, tex vid arkeologiska utgrävningar eller brottsplatsundersökningar. — Men det var lögn, bluff, sagor och propaganda från männen, så ville hålla nere kvinnorna. Sedan smög sig mina kamrater fram till mig i rastsen och sa att jag hade rätt, men ingen ville bråka…

  Kommentar av Claes-Peter — april 11, 2013 @ 9:48 e m

 21. Stina

  Hat och hot på Pubträff, Gräv13 och false flag hot är inte bevis nog. Uppdrag granskning hycklar om trovärdighet i repotage om ensidigt näthat. Likaså saknas granskning av våldsvänstern.

  http://genusnytt.wordpress.com/2012/03/06/feministisk-invasion-pa-jamstalldistisk-pubtraff/

  Kommentar av Feminist Shaming Tactics — april 12, 2013 @ 6:36 f m

 22. ”Kvinnor anses vara bättre lämpade som chefer än män.” står de i Dagens Metro på första sidan. De du Aktivarum. Stämmer vdrkligen till skillnad från Dina floskler.

  Kommentar av Nina — april 12, 2013 @ 6:37 f m

 23. Stina, om man får tro Wikipedia som du länkar till, så har Erik rätt och Hanna fel, för så här står det i första meningen:
  Feminism är en samling rörelser som syftar till att definiera, upprätta, och försvara kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter.

  Inte en bokstav om jämställdhet, som Hanna pratar om

  Kommentar av bashflak — april 12, 2013 @ 6:59 f m

 24. Ulf T

  Girl writes what, Erin Pizzey och Warren Farrell strippar myter om sk kvinnorörelse och feminism. Aktiva rum ger substanstiell slutsats om fler kvinnor och mäns engagemang. Samtliga skärskådar intelligent historia fram till nutid och kommer med förslag till handling. Exempel på analys hur radikal grupp marxister infiltrerade studentupproret och dikterade villkor för hur andra kvinnor skulle bete sig.

  David

  Bra infilk i Lundgren – Alstadt debatt.

  Kommentar av Feminist Shaming Tactics — april 12, 2013 @ 7:58 f m

 25. @Nina
  Som kontrast kan vi ta följande citat

  ”Mobbing förkommer mer på arbetsplatser med kvinnliga chefer. Och personer som har kvinnliga överordnade är i högre grad missnöjda med sina jobb.
  Det visar en studie som gjorts av organisationen Eurofound och som bygger på enkäter bland 21 000 medborgare i EU.”

  http://www.aftonbladet.se/wendela/jobbet/article11814948.ab
  http://chef.se/mer-mobbning-med-kvinnlig-chef/

  Kommentar av WhyMisandry — april 12, 2013 @ 8:10 f m

 26. @ WhyMisandy:

  Kanske men ute i Europa är avundsjukan större när kvinnors kompetens och utnärkta och klart bättre ledareförmåga visar sig. Patriarkala länder som gamla Östblocket ingår ju liksom också i EU.

  Kommentar av Nina — april 12, 2013 @ 9:24 f m

 27. @Nina

  Avundsjuka mot kompetenta och duktiga kvinnor har jag bara stött på från ett håll – andra kvinnor. Min uppfattning är att män i allmänhet har lättare att se kompetens före kön. Den undersökning du hänvisar till tror jag snarare är färgad av WAW-effekten (http://en.wikipedia.org/wiki/Women_are_wonderful).

  Personligen tror jag att både män och kvinnor kan vara lika kompetenta chefer. Egna anekdotiska erfarenheter styrker också detta. Av mina två bästa chefer har en varit man och en kvinna. Av mina två sämsta chefer är det likadant. Att påstå att endera könet skulle ha en ”klart bättre ledarförmåga” låter ganska inskränkt.

  Kommentar av WhyMisandry — april 12, 2013 @ 10:35 f m

 28. Att slåss mot proxyn.
  Tveksamt om vänsterfeminister had ställt sig bakom retoriken män/mansroll om det istället hade handlat om romer/ziganism.

  Min gissning är att de då hade kunnat sympatisera med de individer som känt sig påhoppade.
  Min gissning är att de hade skrikit högt om att det bara var omskrivningar och att debatten skulle tas ner på individnivå.
  Min gissning är att de hade kallat de som ville förändra zigansismen för rasister.

  Analogin haltar säkert någonstans, men jag kan inte se var.

  Kommentar av Grodan Boll — april 12, 2013 @ 10:48 f m

 29. Nina:

  ”Kvinnor anses vara bättre lämpade som chefer än män.” står de i Dagens Metro på första sidan. De du Aktivarum. Stämmer vdrkligen till skillnad från Dina floskler.”

  LOL! Du glömde att berätta det också står svart på vitt att de agerar på ett sätt som visar de inte menar vad de säger utan bara ljuger för att slippa bråk.

  ”På frågan om män eller kvinnor är bäst lämpade som företagsledare svarar fler att kvinnor är det. Samtidigt vill de själva hellre ha en manlig chef.

  Ett utmärkt exempel på feministisk verklighetsförnekelse. Folks val av chef är en starkare indikation än vad de säger och hela diskussionen är meningslös för evolutionen skiter i vad du säger du vill ha. Den går enbart på vad du väljer.

  Kommentar av Aktivarum — april 12, 2013 @ 12:41 e m

 30. […] Vad är Feminism? Den frågan är inte så enkel som vissa tror. […]

  Pingback av Vad är Feminism? – Två olika ansikten i ett och samma videoklipp | Aktivarum — april 13, 2013 @ 1:41 f m

 31. Nina: Att bygga sin världsbild utifrån Metro? Läste i senaste Kalle Anka att vara rik innebär att man har hälften av alla landets mynt i en pengatank.

  Stina: Om det är diskrepans mellan en definition på Wikipedia och vad man kan observera i verkligheten, får man gå efter verkligheten. Har man sett för många feministiska uttalanden och göranden som strider mot definitionen, skorrar ditt inlägg falskt. Om feminism bara handlar om att män och kvinnor ska betraktas jämlikt, så handlar Stalinism bara om arbetares rättigheter.

  Kommentar av AV — april 13, 2013 @ 8:50 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: