Aktivarum

REFORM-Rapporten – Sammanfattning kommenterad 1-2 | mars 26, 2013

Här är REFORM-Rapportens sammanfattning med mina kommentarer för varje punkt.

Genusdebatten har redan uppmärksammat rapporten och här finns alla relevanta länkar. Vidare så har jag redan kommenterat REFORM i förra inlägget. Vad som dock saknas är en granskning och kritik av rapportens påståenden och det är vad detta inlägg handlar om.

Utgångsläge är sammanfattningen på ungdomar.se

Redan i första punkten visar sig rapportens sanna ansikte när man utan vidare blandar ihop ”threats” (olaga hot) ”harassment” (ospecificerade trakasserier) och ”hate speech” (hets mot folkgrupp).

1. We recommend that the Nordic governments ensure that threats and harassment on the basis of gender are made illegal. Hate speech online must be persecuted similarly to hate speech in other public spheres. Laws regulating online hate speech are currently not in place in all of the Nordic countries.

T&A 1

Observera formuleringen threats and harassment (T&A). Den kommer ni att få se mer av, mycket mer. Det finns redan lagar mot olaga hot så det finns ingen orsak för en rapport som kräver en lag mot ”threats”  Det är alltså enbart ett retoriskt fulknep för att styrka argumentet för trakasserier och denna sorts fulknep handlar ofta om hjärntvätt via upprepning.

Lägg även märke till att vad de menar med ”gender” i själva verket är ”women” och ”honorary women” (Nathanson & Young). Det finns (som ni kommer att se) ingen diskussion om det feministiska manshat som vi kan se mängder av i media, på skolor och myndigheter. När feminister skriver hatlagar räknas inte feministiskt hat in i de lagarna.

”2. While offensive, threats and harassment may not always provide grounds for legal persecution. Many targets of antifeminist harassment are also reluctant to approach the police about their experiences.”

T&A 2

Det borde inte förmåna någon att punkt 2 börjar med kritik mot att saker som är ”offensive” (förolämpande) inte nödvändigtvis är olagliga. ”While offensive may not always…” De har alltså redan gått från ”threats” (som vi har lagar mot) till att vilja skyddas från ”offensive language”. Helt i linje med Janne Josefssons kritik mot Sveland på Gräv 2013

Rowan Atkinson på ämnet ”offensive language” Intolerans betyder för övrigt just att man är intolerant mot saker man ogillar. Intolerans har aldrig handlat om intolerans mot saker man gillar och håller med om.

”We recommend that the Nordic governments establish a low threshold services for reporting antifeminist and extremist threats and harassment. This service should be accessible to women and men who are targets of antifeminist threats and harassments because they participate in the public debate and because they advocate for feminism or gender equality.”

T&A 3

Lägg nu märke till skillnaden mellan punkt 1 och 2. Den första punkten rörde gender (kön). Nu när vi pratar om vad som är ”offensive” är det plötsligt hur politiskt feministiskt du är som avgör vad som är förolämpande nog.

”The goal of the service must be to give social support, lower the thresholds for reporting antifeminism, and signal that threats and harassment are unacceptable and not to be taken personally. Equality and anti-discrimination ombudsmen and centres for gender equality, anti-racism and/or LGBT rights may be charged with establishing such a service.”

T&A 4

Här ser vi också att det varken handlar vom jämlikhet eller jämställdhet utan alla tänkbara minoritets-byråkrater. Vem som helst som utger sig för att representera en svag och tystad grupp blir i praktiken envåldshärskare, helt i enlighet med Arenas modell för samhällsdebatt

”Beskriv gruppen i fråga som marginaliserad, och dig själv som den sanningssägare som är ensam om att våga tala för gruppen.”

”Eftersom du talar för en marginaliserad grupp, och därigenom har ett underdog-perspektiv, kan du rikta vilka anklagelser som helst mot vem som helst och påstå vad som helst – du kämpar ju för de utsatta och därmed i motvind och för ”det goda”.

Det finns dock ett problem med modellen. Tänk om den grupp som förespråkas i teorin inte håller med om vad dess förespråkare säger och dessutom lyckas få skriva för sin egen sak i media istället för lämna över alltihop åt ”företrädarna” Typiskt exempel på detta är när Lidija Praizovic kritiserar Sveland i DN. 

”Den vita kvinnan är begriplig inom sitt system, medan den icke-vita kvinnan inte är det. Den vita kvinnan talar ”korrekt”, medan den icke-vita kvinnan talar ”inkorrekt”. Därför är den vita kvinnan ett säkrare kort att använda när politik ska diskuteras i de vita rummen. I mina öron är det surr och floskler, utan substans.”

I mina ögon är dock både feminister som Sveland och feminister som Lidija rasister helt enkelt för att de är besatta av att hela tiden berätta för mig hudfärgen på personen de hänvisar till. 


26 kommentarer »

 1. Elegant och precist! Mycket bra redovisat.
  Jag tog mig också tiden att lyssna till Rowan Atkinson som lämnar ett vittnesmål som jag helt och fullt skriver under på. Jag hävdar själv i mina inlägg att:
  1) För att införa de extremfeministiska idéerna med social ingenjörskonst och inte minst i det refererade dokumentet måst samhället göras repressivt gentemot all form av kritik.
  2) Det kommer införas en kader av kommissarier som med stolthet kommer att rapportera allt olämpligt till myndigheterna och som Atkinson säger kommer att fråga: What are you going to do about it?

  Det finns andra lösningar på problem. Men extremfeminismen säger vi har lösningen, nu skall vi bara visa er problemet!

  Kommentar av @Benanderii — mars 26, 2013 @ 11:41 f m

 2. Jag går med på denna lagstiftning ifall den också tillämpas på feminister och retroaktivt. Om samma regler gällde för feminister som för antifeminister så gör nog feminister sig oftare skyldiga till brott än antifeminister. Och hur skulle det då fungera i praktiken? Skulle Joseffson bli dömd? Skulle Mymlan bli dömd?

  Kommentar av Matias Hedstrøm — mars 26, 2013 @ 12:00 e m

 3. Jag går inte med på denna lagstiftning öht. Det är censur att bestraffa enbart ideologiska åsikter. Det är DDR-/-nazi fasoner.

  Inte överraskande iofs. När jag vart engagerad i olika tjejföreningar för några år sen vart det Maria Ferm och hennes närmaste mp-kompisar som kläckte idén att bestraffa kränkningar emot kvinnor/tjejer typ ”hora, svennehora, feministsvin osv” – Maria vart positiv till det hela iaf. Kanske det som växt från en fjäder till tupp nu?

  Intressant att göra ett nerslag här emellanåt och läsa Aktivarums intressanta och giftiga comments på all dårskap som feminismen producerar.

  Kommentar av Jonna, ex-feminist — mars 26, 2013 @ 12:26 e m

 4. Jag skulle gärna höra, från representanter som förespråkar denna slags lagstiftning, varför den är behövlig och vad och vem är hoten som utgör problemet som man försöker åtgärda med lagstiftningen. Jag skulle alltså vilja höra exempel på vem och vad denna lagstiftning skulle tillämpas på så följderna av lagstiftningen skulle bli klara.

  ”This service should be accessible to women and men who are targets of antifeminist threats and harassments because they participate in the public debate and because they advocate for feminism or gender equality.”

  Vad är en ”antifeminist harassment and threat”? Att jag säger att feminister har fel? Att jag förnekar existensen av Hirdmans patriarkat? Att jag säger att Sveland är misandrisk? At jag säger att kvinnor förhåller sig till män som medel? Att jag säger att kvinnor misshanlar män? Vad?

  Denna beskyddande lagstiftning är fullständigt idiotisk eftersom feministerna är ju i en maktposition i samhällsdebatten, de har alltså förtur att uttala sig i frågor om kön och (o)jämställdhet, men nu menar de att deras åsikter är hotade och behöver extra beskydd? Det är som att säga att rika människör är de mest utsatta och mest i behov av samhälleligt beskydd.

  Kommentar av Matias Hedström — mars 26, 2013 @ 12:31 e m

 5. ”The goal of the service must be to give social support, lower the thresholds for reporting antifeminism”

  Alltså skulle det räcka med att man är antifeministiskt så kunde man bli dömd? Det verkar som de försöker likställa antifeminism med hot och trakasserier.

  Kommentar av Matias Hedström — mars 26, 2013 @ 12:43 e m

 6. Matias Hedström:

  Varför denna lagstiftning är behövlig? Helt enkelt för att några lättlurade politiker inbillats att det ena är kopplat till det andra. Vilket blivit möjligt eftersom politikerna aldrig hör bägge sidor av saken utan de betalar den ena sidan stora summor pengar så de kan sitta och prata med SIG SJÄLVA på konferenser och seminarier – och sedan presentera resultatet som ”kunskap”

  Precis som många högre utbildningar idag bara säger åt eleverna att sitta i grupp och prata med varandra och när alla redan tycker lika blir det varken kunskap eller utbildning, bara en massa elitistiskt group-think.

  Kommentar av Aktivarum — mars 26, 2013 @ 1:18 e m

 7. Jag fick svar på min egen fråga om vad och vem utgör problemet som man försöker åtgärda, i Finland är det bla. Henry Laasanen som skrivit boken Naisten seksuaalinen valta (Kvinnors sexuella makt) och är den kändaste feminismkritikern i Finland som är måltavlan.

  Från Reform-gruppens finska medlem feministen Katariina Mäkinen:

  ”Talking back to antifeminism
  – A SHORT COMMENT BY Katariina Maakinen
  In 2009 I wrote an article about antifeminism
  for the Finnish internet journal Megafoni. This was one of the first times that someone
  addressed this phenomenon. I think that feminists in general and feminists inacademia in particular have mainly ignored antifeminists, thinking that “if we do not talk about them, they will eventually go away”.
  Also, one has not wished to sink to their level.
  My article in Megafoni caused quite a bit of
  stir, including verbal attacks and threats.
  After this, a group of feminist researchers
  and writers have established a blog called
  Feministen Vouro , which has as its aim to respond to the claims that antifeminists make.
  To illustrate the importance of what we do, I will talk briefly about the views of one of the most profiled Finnish antifeminists. He
  claims to be a gender researcher, runs five
  different blogs, and claims to be a spokesperson for men with a low status in society. His blogs are explicitly antifeminist and misogynist, and he is contributing to normalizing hatred towards feminism and women. In particular, he argues that women’s sexuality gives them power over men, and draws on wellknown theories about sexual capital to back up his arguments. Serious gender research
  is taken out of context and ridiculed. This blogger is regularly interviewed in the press, and there are several readers who believe that he is indeed a scholar and that his unscientific theories are valid.
  We started up the blog to make sure that it
  is not only voices like his that get to set the
  standards for the public debate about gender
  equality and feminism. We want to be a counter
  voice to antifeminism, and contribute to a real and open discussion in a controlled
  space.”

  Intressant formulering den här ”real and open discussion in a controlled space”, de vill mha. lagstiftning begränsa diskussionsutrymmmet men de gör det för att öppna diskussionen? Snacka om Newspeak!

  Och det är ju feministiska tankar som ”set the
  standards for the public debate about gender
  equality and feminism” och inte antifeministiska a la Laasanen, antifeministiska tankar är ju alternativa och de feministiska hegemoniskt förhärskande.

  Kommentar av Matias Hedström — mars 26, 2013 @ 3:41 e m

 8. Precis som Jonna #3 anser jag att reform-rapporten är DDR-/ nazifasoner. När östeuropakommunismen föll för drygt 20 år sedan, när demokratin segrade, kunde jag aldrig föreställa mig att vi år 2013 skulle tvingas försvara demokratin mot statsfinansierade faschister som vill avskaffa våra rättigheter.

  Dessa antidemokrater har tack vara sina goda kontakter med Makten dessutom goda möjligheter att lyckas med uppsåt; att kväva all opposition.

  Endast en (1) svensk journalist har reagerat mot tystnaden i MSM-media. Att de feministiska övergreppen ohindrade får fortgå är ett politiskt och journalistiskt fattigdomsbevis utan motstycke i Sveriges moderna historia.

  Kommentar av Hjalmar — mars 26, 2013 @ 4:06 e m

 9. Skrämmande att läsa om detta. Josefsson har helt rätt när han säger att det finns en feminism som är fascistisk och antidemokratisk. Att Svedland varit med och bidragit till den där rapporten visar att Josefsson gjorde helt rätt som ställde kritiska frågor till henne. Mest skrämmande är att inga andra journalister gör det. Inte har de skrivit om den här rapporten heller. Riktigt skrämmande. Man får ju rena DDR-vibbarna.

  Kommentar av Torbjörn — mars 26, 2013 @ 4:33 e m

 10. ponera att det här skulle bli verklighet, vad skulle då nästa steg bli?

  Eftersom exempelvis Flashback (som jag ser som en av fascistfeministernas främsta mål) inte har sina servrar i Sverige kommer de ju inte kunna komma åt dom med svensk lagstiftning.

  Nästa steg torde då bli en Nordkorea/kina-variant där man helt enkelt blockar sajter som inte passar regimens agenda.

  Kommentar av Patrik — mars 26, 2013 @ 5:28 e m

 11. Patrik:

  De behöver inte komma åt Flashbacks servrar, det räcker med att kriminalisera vad egna landets innevånare gör i enlighet med denna sinnessjuka rättsprincip som kan plockas fram under feministflagg trots att det skulle bli ramaskri om den seglade under annan flagg.

  ”Kriminalisera svenskars sexköp i länder som Thailand, Tyskland och Belgien, tycker Socialdemokraterna.”

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4413594

  Och vad svarar socialdemokraterna när ett annat land vill spionera på folk inom Sveriges gränser? Saudiarabien ligger ju bra till gällande att kriminalisera arabiska kvinnor från att köra bil i Sverige – VI EXPORTERAR BARA PROBLEMET säger landets shejker!

  Kommentar av Aktivarum — mars 26, 2013 @ 6:30 e m

 12. @Aktivarum

  Du menar att svenska politiker/lagstiftare skulle vara KONSEKVENTA?

  Nästan on topic:
  De flesta människor verkar ha någon form av respekt för både meningsmotståndare och kompletta idioter, så länge de är just konsekventa
  …vilket för oss till svenskarnas syn på sina politiker och journalister.

  Kommentar av Grodan Boll — mars 27, 2013 @ 12:32 f m

 13. Patrik:
  ”ponera att det här skulle bli verklighet, vad skulle då nästa steg bli?”

  Det logiska torde vara förbud mot pornografi och någon form av genusgranskning av musikgenrer som hårdrock och hip-hop etc (till att börja med), misstänker jag.

  http://www.dn.se/nyheter/varlden/island-kan-forbjuda-porr-pa-internet

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Parental_Advisory

  Kommentar av John Nilsson — mars 27, 2013 @ 12:22 e m

 14. jes:

  Tack för länken…

  Kommentar av Aktivarum — mars 27, 2013 @ 2:41 e m

 15. ”Vidare påstås det – av Mattias Gardell, en av experterna – att de individer som söker sin tillflykt till islamofobiska och antifeministiska diskurser hävdar att ”fakta är fakta och sanningar universella” – alltså det som benämns en epistemologisk och etisk realism – i en upplevd oförmåga att ”finna sig tillrätta i en värld där verkligheten är relativ och fakta och sanning partikulära, preliminära, förändringsbara och kontextbundna”.”

  Huruvida Gardell anser tyngdlagen är relativt och huruvida han är beredd att hoppa utan fallskärm från 20:e våningen för att bevisa han själv håller med om sin kritik av fakta förtäljer inte rapporten.

  Inte heller huruvida han i sina påståenden om dessa individer även räknar in de många meriterade professorer som sågat sådana påståenden fullkomligt, kanske mest känd är Alan Sokal som inte bara sade att denna sorts snack var felaktigt utan även genom att skriva en faktahatande parodiartikel bevisade relativisterna själva inte såg skillnaden mellan sin ”expertis” och Sokals avsiktligt parodiska idiotpåståenden.

  Kommentar av Aktivarum — mars 27, 2013 @ 3:14 e m

 16. ”fakta är fakta och sanningar universella” – alltså det som benämns en epistemologisk och etisk realism – i en upplevd oförmåga att ”finna sig tillrätta i en värld där verkligheten är relativ och fakta och sanning partikulära, preliminära, förändringsbara och kontextbundna”.”

  Men i en värld där verkligheten är relativ kanske de borde kunna acceptera att det som är ‘hat’ i deras ögon kanske bara är sund argumentation ur mitt perspektiv?

  Vad är det som säger att just deras subjektiva uppfattning skall få lagstöd över andras?

  Kommentar av Ulf T — mars 27, 2013 @ 6:23 e m

 17. Ulf T:

  I en värld utan fakta avgörs alla debatter av vem som skriker högst, slår hårdast och är mest populär i kollektivistiska sällskap.

  Kommentar av Aktivarum — mars 27, 2013 @ 6:41 e m

 18. […] Adam Cwejman påpekar nu antirasismens paradox. Nämligen att antirasister blivit helt besatta av hudfärgen hos den som uttalar sig, men det är bara argumentet som gör skillnad, inte […]

  Pingback av Massiv sågning av strukturella resonemang på SVT-debatt | Aktivarum — mars 27, 2013 @ 7:51 e m

 19. […] står bakom och som ska kunna kriminalisera allt som inte passar vissa människor, en medvetet otroligt luddig rapport där man kan tolka in vad som helst. Även Ann Heberlein har vaknat till och kritiserar rapporten […]

  Pingback av Lite som andra skrivit om « Toklandet — mars 28, 2013 @ 8:52 f m

 20. […] [REFORM-Rapporten – Sammanfattning kommenterad 1-2] […]

  Pingback av Feminister och yttrandefrihet | Yasers hörna — mars 30, 2013 @ 2:31 e m

 21. Bra grillning av radiojournalisten i alla fall. Jag önskar att fler feminister grillades lika hårt som löfven.

  Löfvéns kongresstal:

  ”VI HAR EN MANLIG KÖNSMAKTSORDNING I SVERIGE”

  ”VI BEHÖVER EN FEMINISTISK AGENDA”

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5495031&play=4506177&playtype=Ljudklipp

  Kommentar av Feminist Shaming Tactics — april 5, 2013 @ 11:55 f m

 22. Gardell, Sveland och Reform-fascism kan inte
  stoppa yttrandefrihet och debatt av feministisk
  partipolitik som diskriminerar mansfrågor.
  Feministisk partipolitik på bekostnad av mansfrågors
  osynliggörande.

  Feminism

  Socialdemokraterna
  Vår politik
  Vår politik A till Ö
  Jämställdhet

  Jämställdhet

  Socialdemokraterna har som grundläggande politisk princip att alla människor är lika mycket värda oavsett ursprung, klasstillhörighet eller kön. För oss är det självklart att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i hela samhället.

  Men vi ser att det finns strukturer i samhället som delar upp människor. En tydlig sådan struktur är den som delar upp oss i kvinnor och män och där kvinnornas villkor är annorlunda än männens. Det visar sig i sämre löner och mindre makt och inflytande. Vi uppfostras till vad som är kvinnligt och manligt och i hur vi ska bete oss. Det begränsar både kvinnor och män.

  Dessa könsstrukturer finns i alla samhällsklasser. Vi socialdemokrater tror att vi kan vidga möjligheterna för alla människor att leva ett rikare liv genom att bryta dessa strukturer. Vi tror att det skapar ett annat och i djupaste mening mera mänskligt samhälle. Med den grundsynen är Socialdemokraterna ett feministiskt parti.

  Kvinnors ställning på arbetsmarknaden måste stärkas. När män och kvinnor delar på ansvaret för jobb och familj förbättras både den ekonomiska tillväxten och människors livskvalitet. Många kvinnor jobbar deltid ofrivilligt och vi vill att alla ska ha rätt till heltid. Vi vill också sätta stopp för eviga visstidsanställningar, stärka kvinnors arbetsmiljö och satsa på barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

  För att öka jämställdheten i samhället vill vi verka för ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

  http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Jamstalldhet/

  Kommentar av Feminist Shaming Tactics — april 5, 2013 @ 12:08 e m

 23. Feminism

  Kvinnor diskrimineras fortfarande i arbetslivet, i hemmet och i skolan. Kvinnor har lägre lön, tar större ansvar för hemarbetet och är underrepresenterade i stora delar av näringslivet. Det måste vi ändra på. Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera den ojämlikhet som råder mellan könen.

  Vi vill synliggöra och bekämpa de maktstrukturer som underordnar kvinnor och som bevarar ojämlika villkor i samhället. Målet är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

  Genusordningen är ett tydligt ojämlikhetsmönster i samhället. Den skapar en systematisk över- och underordning mellan könen och skapar ojämlika livsvillkor för kvinnor och män. Inom alla samhällsklasser är kvinnors villkor olika männens, den genomsnittliga inkomsten lägre och ansvaret för hem och barn större.

  Denna ordning begränsar kvinnors livsval och utvecklingsmöjligheter, men den låser också männen i rollförväntningar som kringskär deras personliga utvecklingsmöjligheter. Vi måste bryta det tänkande, som hänvisar till biologiska olikheter för att motivera sociala skillnader mellan könen. Tillsammans måste vi ta ansvar för att skapa ett samhälle där alla människor, oavsett kön, ges möjlighet att utvecklas. Ett samhälle med lika rätt och lika ansvar för kvinnor och män, i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Med denna grundsyn är socialdemokratin ett feministiskt parti.

  http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Jamstalldhet/Feminism/

  Socialdemokratisk lösning mot rädsla,hot och näthat.

  Margareta Winberg, radikalfeminist och Socialdemokratisk politiker

  Kommentar av Feminist Shaming Tactics — april 5, 2013 @ 1:27 e m

 24. @Feminist Shaming Tactics,

  För oss är det självklart att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i hela samhället.

  Men…

  Kommer inte ihåg i vilken amerikansk film/tv-program jag hörde ”Everything a man says before ‘but…’ is meaningless”. 😉

  Kommentar av Ulf T — april 5, 2013 @ 1:51 e m

 25. Löfven säger i radiointervjun att kvinnor dubbelarbetar i ”betydligt större utsträckning”.

  Det stämmer ju faktiskt inte! De som enligt SCB’s tidsanvändningsstudie jobbar mest totalt sett är ju män i småbarnsfamiljer, men även i ett riksgenomsnitt. Enligt SCB dubbelarbetar kvinnor i snitt (3:49 + 4:08) 7:57 per dag, och männen (5:30 + 2:46) 8:16 per dag, förvärvsarbete + hemarbete.

  Det är väl lätt att blanda ihop det där att kvinnor lägger ned mer tid på ”obetalt arbete” med att det blir ”betydligt mer dubbelarbete”. Det låter ju bra, eftersom det ju är kvinnorna som skall drabbas värst. Men sant är det alltså inte. Rött ljus, Löfven.

  Kommentar av Ulf T — april 5, 2013 @ 2:02 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: