Aktivarum

REFORM-Rapporten – Fascistoida tendenser inom feminismen | mars 25, 2013

En rapport från bl.a Nordiska ministerrådet visar tydligt fascistoida tendenser inom feminismen.

Genusdebatten.se uppmärksammar allmänheten på rapporten Hvordan motarbeide antifeminisme og höyreekstremisme där kritik mot ideer som seglar under feministisk flagg betraktas som extremism.

”Rapporten är resultatet av nyligen arrangerade seminariet ”Maskulinitet, antifeminisme og fremmedfiendtlighet” anordnat i samarbete mellan Nordiska Ministerrådet, norska jämställdhetsorganisationen Reform samt norska Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet.”

Såväl Certatio (citerad ) som Susanna Varis och Ekvalist har kommenterat rapporten vilken även uppmärksammats av Norska Dagbladets Kjetil Rolness under rubriken ” Sensur av feminismekritikk”

”REFORM-RAPPORTEN hevder at antifeminisme representerer en demokratisk utfording, siden hets og trakassering bringer stemmer til taushet. Men ekspertene selv snevrer inn rommet for lovlige ytringer, klebrer legitim kritikk til hat og vold, og kaller meningssensur for kriminalitetsforebygging.”

Med andra ord, medan ”reform” HÄVDAR sig värna om demokrati vill de avskaffa dess grunder.

Att det här skulle handla om demokrati är skrattretande och kan helt enkelt inte vara annat än osant. Det hela påminner extremt mycket om den tendens i media som beskrevs redan 2009 av Kajsa Ekis Ekman ”Det har blivit inne att vara ute (DN)”

 ”Och mest marginaliserad av alla är – den intellektuelle. Detta kan ju inte vara annat än falskt, eftersom själva definitionen på en intellektuell är någon som skriver och talar. För att legitimera sig som ”marginaliserad” krävs i själva verket att man kan koderna, att man vet exakt hur man presenterar sig som tystad. Det är en avancerad konst. Vem som helst klarar det inte och definitivt inte någon som är politiskt marginaliserad.”

Detta är även uppenbart i rapporten som givetvis helt saknar konkreta definitioner för vad som är vad. Istället kallas det strukturer vilket i praktiken betyder vad än den person som tolkar data personligen tycker det skall vara.

”Feminism kan förstås som tanken om att det finns en strukturell olikhet mellan könen, att denna olikhet ofta favoriserar män, och att det är nödvändigt med åtgärder för att utjämna olikheten.”

Observera att det varken specificeras vad detta betyder eller vilka åtgärder som avses.

Rent praktiskt ger alltså den feminism rapporten förespråkar makthavare rätten att besluta precis vad de vill och ljuga om vad som helst – bara de kallar det feminism och hävdar dess syfte är att uppnå jämställdhet.

”Antifeminister utövar motstånd mot feminism och grundar motståndet med påståenden om att det antingen inte finns strukturella olikheter mellan kvinnor och män, att de strukturella olikheterna nu har blivit utjämnade, eller att de strukturella olikheterna i huvudsak favoriserar kvinnor”

Här har vi ett typiskt exempel på hur feminism idag kan definieras som konsten att – genom att om och om igen upprepa ordet strukturer – förespråka rätten att ljuga ihop vad som helst och det helt utan belägg.

I detta fall så har feminister genom att fyra gånger skriva ”strukturer” gömt undan sitt eget påstående.

Vad som skall bevisas är nämligen inte huruvida strukturella olikheter existerar mellan könen utan VAD skillnaderna mellan könen beror på? Och detta skall ske utifrån fakta – inte rent tyckande och påhitt.

RAPPORTEN gir inntrykk av at ytringer mot feminisme er illegitime avvik som kjennetegner en liten minoritet av krenkede menn som ikke fikser likestillingen. Men hva med de moderate, veltilpassede, bokutgivende svenskene som kaller seg jämställdister?

Här kommer vi till min artikelserie Jämförelse av Feminister och AntifeministerDet där ”tunga vetenskapliga” jobbet med att bena ut vad som är vad som reformarna i Norge struntade i har jag redan påbörjat.

Deras luddiga hänvisningar till strukturer ger jag inte mycket för. Professor Bo Rothsteins kommentar är talande:

Som påpekas i nedanstående citat är alla strukturförklaringar vetenskapligt ogiltiga när de inte kombineras med aktörsförklaringar. Strukturer existerar aldrig frikopplade från enskilda individers agerande.

”Jag skall här lämna de biologiska teorierna utanför diskussionen och koncentrera mig på de tre senare typerna av förklaringar. Utmärkande för de flesta förklaringarna är att destrukturella, dvs att det finns ekonomiska, politiska eller kulturella strukturer i den etablerade samhällsordningen som systematiskt gynnar män och missgynnar kvinnor. Eller annorlunda uttryckt, i samhällets ekonomiska,politiska och kulturella sfärer etableras ett strukturellt mönster av formella och informella regler som fungerar på ett sådant sätt att de var och en för sig eller gemensamt återskapar den rådande könsmaktsordningen.

Denna slags struktur-funktionalistiska förklaringar har emellertid sedan början av 1980-talet utsatts för en närmast förödande vetenskapsteoretiskkritik. Huvudinvändning har följt följande logik. Samhälleliga strukturer skapasoch reproduceras av konkret handlande enskilda individer. Strukturella förhållanden är inga organiska fenomen som saknar koppling till enskilda individers handlingar därför att ingen formell eller informell regel ellersystematisk ordning i samhället kan existera utan att de enskilda individerna agerar för att reproducera dessa. Därmed kan inte strukturförklaringar existera frikopplade från aktörsförklaringar, utan strukturförklaringar måste kombineras med en förklaring av vilka de sociala mekanismer är som förmår individerna att handla i enlighet medstrukturernas krav och därmed reproducera dem (Hedström & Swedberg 1998; Rundqvist 1998).”

Citatet hittas i ”Den moderna könsmaktsordningens grundbult” publicerad i Statsvetenskaplig tidskrift. Den stora frågan är dock varför så här fullkomligt självklara saker skulle behöva påpekas överhuvudtaget?

Den enda verklighet som Bo Rothsteins beskrivning inte stämmer på är den i Stjärnornas Krig-filmerna.

Janne Josefsson visste inte hur rätt han hade när han beskrev det finns fascistiska falanger inom feminismen. Maria Sveland visste det däremot mycket väl då hon är en av personerna i REFORM-Rapporten.

Genusdebatten – Alla REFORM-länkar samlade


Publicerat i Genus, Jämställdhet

21 kommentarer »

 1. Jag har lösningen. Vi kallar oss i fortsättningen också för feminister. Jämställdhetsfeminister?

  Kommentar av Malte Skogsnäs — mars 25, 2013 @ 12:28 e m

 2. Bra artikel av kjetil Rolness…många kommentarer under artikeln… før att vara norge.

  Feminismfacsim

  Per Hagman

  Kommentar av per Hagman — mars 25, 2013 @ 12:33 e m

 3. […] – REFORM-Rapporten, Fascistoida tendenser inom feminismen (eder ödmjuke skribent […]

  Pingback av REFORM-Rapporten som betraktar Antifeminism som Extremism | Genusdebatten — mars 25, 2013 @ 1:41 e m

 4. Malte, jag tycker det är en alldeles ypperlig idé. Problemet är väl att Svedland (som verkar vara den som bestämmer både vad som är feminism och vad som är antifemin… förlåt, hat) anser att även uttalade feminister som inte håller emd henne och har den oerhörda fräckheten att säga detoffentligt är hatare och således antifeminister.

  Så jag tror att även feminister kan vara antifeminister.

  Kommentar av Chade — mars 25, 2013 @ 2:01 e m

 5. Problemet med Maltes förslag är att det här gänget är vetenskapshatare som anser antifeminism är vad än de själva subjektivt hävdar det är.

  De lyssnar bara på varandra och tycker sociala sanningar är riktiga sanningar. Det är ju just för att de bara vill lyssna på folk som tycker lika som de gör sådana här förslag. Helt i linje med att de hatar

  * Demokratiska debatter (pga att folk får säga emot) och
  * Vetenskap (pga att man får säga emot med bevisning)

  Kommentar av Aktivarum — mars 25, 2013 @ 2:20 e m

 6. […] dagens ledning vara annorlunda än den för 8 år sedan? Och nog är det fascistiska drag i både Sveland och Roks… Och eftersom Joseph också har glömt att ta med Evin Rubars svar till Maria […]

  Pingback av De ”glömde” den viktigaste källan… « Toklandet — mars 25, 2013 @ 2:29 e m

 7. Det vore väl bra att vi inte fick ha åsikter längre….inte om något så slipper vi differentiera mellan kränkning och kränkning, diskriminering och diskriminering osv osv…….det vore ju enklare att landa på detta på en enda gång…eftersom de flesta ”påhitt” gå i den vägen för oss närmare ett samhälle där inte ens tyckanden får uttalas och förmedlas och publiceras…….

  Att sedan demokratin osv kommer att förloras på detta är givetvis uppenbart….men det kan ju vara så att alla våra demokratiska partier inte egentligen är speciellt demokratiska…….

  Tyvärr så är ju demokratin sådan att en majoritet kan i demokratisk anda ta bort demokratin…..men vi har ju en åsiktsgenerator som numer formligen flödar ut tyckanden….varför skulle vi lekmän i demokratisk anda ges plats och tillfälle att komma till tals…och de tappra med avvikande åsikter borde genast straffas för oliktänkande……….

  I ett samhälle där vi har supermänniskor som styr skulle detta iaf ge ett ”bättre” liv än det som vi vanliga kan rösta fram….men jag fruktar att de som styr i vårt land, de som hanterar informationsflödet, det högljudda tyckandena etc. inte är ett bättre liv i sikte för alla utan snarare ett mysigt liv för sig själva och sin grupp resten kan gärna dissas och hållas utanför inflytande både karriär, utbildning, utveckling samt även sina egna pengar…….allt passerar ju snart där uppe för att sedan allmosas ned…..och inte finns några riktiga argument för hur prioriteringarna rörande de 1,5Biljoner kronorna sker heller….men helt klart blir de tysta och konforma utan medan de skrikande och pockande får desto mer……..

  Undras om vi vore i en situation med ett starkt hot mot oss skulle ha samma ”muppet show” eller om vi då skulle tillsammans ordna saker eller det kanske är så illa att ett stort hot redan finns och vi har inget försvar på de som bara drabbar oss……

  Kommentar av oldman94 — mars 25, 2013 @ 2:40 e m

 8. oldman94

  ”Tyvärr så är ju demokratin sådan att en majoritet kan i demokratisk anda ta bort demokratin….”

  Stämmer inte alls. Demokrati betyder inte ”vad än majoriteten beslutar” utan ”ökad delaktighet i beslut” Ett beslut som minskar delaktigheten är alltså aldrig demokratisk anda oavsett hur många som luras att tro det.

  Anledningen man från början i antikens grekland uteslöt stora grupper från att få delta i beslut var av ren nödvändighet och helt i strid med demokratisk anda, vilket de visste. Abraham Lincoln tycks ha resonert likadant när USA hamnade i inbördes konlikt över frågan om slavarna. Han kunde inte demokratiskt ta bort slaveriet och han kunde inte demokratiskt behålla slaveriet… Så vad han gjorde var skapade förutsättningarna för att ta bort slaveriet och väntade på att fler människor skulle bli demokrater.

  Kommentar av Aktivarum — mars 25, 2013 @ 3:27 e m

 9. Ja, och vad ska man säga om Daniel Cohn Bendit (som representerar de gröna i Europaparlamentet) och hans nya bok där han ställer frågan om inte partierna bör avskaffas? Svaret från den lågmälda kvinnliga filosofen var att då får vi fascism. En annan filosof blev så irriterad på Cohn Bendit att han sa åt honom att hålla käften (”Tu la fermes!” observera duandet, men det kan också bero på att Cohn Bendit duar alla). Detta var i direktsändning i fredags kväll. Cohn Bendit ledde studentupproret i Paris 1968.

  Kommentar av Maria — mars 25, 2013 @ 3:34 e m

 10. Maria:

  Jo det där verkar ju vara en riktigt seriös och vettig pajsare. Lyssna på det här från samma MP-stolle. PS: Lägg märke till det upprörda kroppspråket.

  Wow, den här snubben trotsar alla beskrivningar. Här gapar han ännu värre om ännu dummare saker.

  Kommentar av Aktivarum — mars 25, 2013 @ 3:47 e m

 11. På frågan Varför den feministiska ideologin inte driver en enaste Mansfråga ges svaret att feminism uppmuntrar män att själva driva dessa frågor. När så män och kvinnor går sammen och driver Mansfrågor för att främja jämställdhet bannas det likt kätteri under medeltiden. Män och kvinnor på Genus Nytts sista jämställdhetspubträff fick sitt möte förstört och blev hotade. Menas det att radikalfeminism och våldsvänstern ska förbjudas i nytt lagförslag?

  Enligt sveriges grundlag, tryckfrihetsförordningen samt yttrandefrihetsförordningen har svenska medborgare män och kvinnor rätt och frihet att blogga, mötas, debattera,föreläsa och driva just Mansfrågor som te x självmord, kvinnors våld mot män, diskriminering i vårdnadstvister och larmrapporter om pojkars försämrade studieresultat.

  Rowan Atkinson on England and Freedom of Speech

  The right to freedom of expression and opinions. Citizen journalism and bloggers.

  Kommentar av Feminist Shaming Tactics — mars 25, 2013 @ 7:12 e m

 12. Dagens feminister tillämpar konsekvent den postmoderna filosofin: ingen debatt bör föras med meningsmotståndare, eftersom verkligheten ytterst är subjektiv, den kan vara vad som helst för vem som helst. Vad återstår då? Bara maktstrategier (härskartekniker och, ytterst, våld).

  Kommentar av Ulf E — mars 26, 2013 @ 12:31 f m

 13. Demokrati är ett statsvetenskapligt begrepp som syftar på några besläktade former av styrelseskick där makten i (oftast) en stat utgår från dess medborgare via allmänna och fria val, oftast av förtroendevalda representanter till dess parlament.

  Kommentar av oldman94 — mars 26, 2013 @ 2:10 f m

 14. Presidenter har skjutits för mindre uppseendeväckande saker än dessa feminister…

  Kommentar av Prozenth — mars 26, 2013 @ 4:11 f m

 15. Ulf E:

  Helt rätt, just den slutsats jag dragit (tror jag påpekat detta i ett av blogginläggen på ämnet). Och med samma logik är det bästa exemplet på det postmoderna samhället i praktiken Nazi-tyskland där man hade en låtsasdemokrati såväl som en låtsasvetenskap eftersom man vann makten med våld på gatorna.

  Kommentar av Aktivarum — mars 26, 2013 @ 7:20 f m

 16. oldman94:

  Demokrati är en samling värderingar om vad som fungerar bäst när det handlar om att ordna ett samhälle eller liknande samling människor. Den skapades i antikens Grekland (Atén) och givetvis var det inte alla personer som hade rösträtt där utan bara de sk fria männen. Demokratin behövde nämligen en upplyst utbildad tänkande och talande härskarklass för att kunna fungera och i antikens ekonomier krävdes det slavar för att frigöra tid att göra dessa saker.

  Demokrati skapades inte i ett kulturellt eller filosofiskt vacuum utan bygger redan från början på ideer om alla människors lika värde. När feminister kritiserar denna idé som ”orättvis” i SOU 2007:67 (Regeringsformen ur ett könsperspektiv) så anges till och med Aristoteles som källa för dessa ideer medan källan för den motsatta åsikten anges vara radikalfeministen Katherine MacKinnons rättsteori, vilken alltså anser samhällen behöver mindre demokrati och mer planering.

  Jämställdhet i enlighet med den demokratiska principen kallas formell jämställdhet.

  Jämställdhet i enlighet med rättviseprinciper kallas reell jämställdhet.

  Redan 2007 ville alltså feminister i en statlig utredning lämna demokratiska principer till förmån för den sorts radikala rättvisetolkningar som främst hittas inom FN.

  Kommentar av Aktivarum — mars 26, 2013 @ 7:39 f m

 17. Reform rapporten ett hot Yttrandefrihetsgrundlagen och kris för journalistiken

  Janne ”Gubbslem” Josefsson anklagas för kvinnohat mot Ebba von Sydow. Fast han i själva verket går på män och kvinnor lika hårt i sin kritik. Ska Janne Josefsson förbjudas, spärras in enligt det nya förslaget från Maria Sveland och Nordiska rådet?

  Journalisten Åke Ortmark om näthat: ”Alla vi som deltagit i det offentliga samtalet har råkat illa ut i just den här meningen i dom här deccenierna. Det är mycket farligt om vi, börjar begära skydd därför då kommer vi begränsa yttrandefriheten. Och yttrandefriheten är för mig ett övergripande värde. Man får inte tassa i dom marker som skulle innebär att man minskar yttrandefriheten.”

  Betraktas Magnus Betnér freedom of speach som mindre kvinnohatande jämfört med Janne ”Gubbslem” Josefsson?

  http://www.expressen.se/nyheter/tv-stjarnans-hat-mot-ebba/

  Börja vid 06.23

  Kommentar av Feminist Shaming Tactics — mars 26, 2013 @ 9:27 f m

 18. […] rapporten och här finns alla relevanta länkar. Vidare så har jag redan kommenterat REFORM i förra inlägget. Vad som dock saknas är en granskning och kritik av rapportens påståenden och det är vad detta […]

  Pingback av REFORM-Rapporten – Sammanfattning kommenterad 1-2 | Aktivarum — mars 26, 2013 @ 11:01 f m

 19. Uppmärksammades på #14 (Prozenth)

  ”Presidenter har skjutits för mindre uppseendeväckande saker än dessa feminister…”

  Det blir säkert en och annan disksussion om den eftersom personen som kommenterade lämnade öppet vad som menades. Är den ett hot? Betyder kommentaren det är ok att skjuta folk? Eller är det en beskrivande kommentar gällande hur prioriteringar sett ut historiskt?

  Stämmer det att presidenter har skjutits för mindre upseendeväckande saker? Isåfall vad är meningen med kommentaren? Skall den utläsas som kritik mot de bagateller som vi skjuter presidenter för och därmed alltså vara mot sådant våld?

  Kommentar av Aktivarum — mars 26, 2013 @ 11:24 f m

 20. Maltes förslag har redan praktiserats i USA med viss framgång. Steven Pinker vars åsikter om jämställdhet är i det närmaste identiska med Pelle Billing exempelvis kallar ju sig för ”equity feminist” i motsats till vad han kallar ”gender feminism”. Jämställdhetsfeminism är väl en ganska träffsäker översättning? Jämställdhetsfeminister vs genusfeminister?

  Faktum är att det inte vore helt fel eftersom den ursprungliga liberala feminismen ligger jämställdismen väldigt nära.

  Själv myser jag mest just nu när jag ser hur Sveland & co gör bort sig på löpande band. Den extrema svenska genusfeminismen håller på att rasa samman som ett korthus inför våra ögon, Sveland och hennes anhang håller på att skapa en feministisk backlash långt större än den som könskriget en gång skapade. Jag bara lutar mig tillbaka och skrattar högt.

  Kommentar av Jonte — mars 28, 2013 @ 7:44 e m

 21. […] Den som inte varit inlåst i en garderob på senaste tiden vet att en ledande kulturrelativist – Islamologen Mattias Gardell – var en av experterna i REFORM-rapporten. […]

  Pingback av Den antirasistiska rörelsen ifrågasätts av Hanna Gabdan och Jan Tullberg | Aktivarum — april 3, 2013 @ 10:38 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: