Aktivarum

Är det könskodade kvinnliga mindre värt än det ej könskodade manliga? | mars 14, 2013

Antagandet att kvinnor är mindre värda tycks ofta användas som bedömningsgrund.

Under rubriken ”Så här ser den manliga normen ut” ger genusvetaren Charlotte upprepade exempel på skillnaden mellan en förteelse och en förteelse för kvinnor. Epad, Epad för kvinnor, Pennor, Pennor för kvinnor, Lego, Lego för kvinnor osv.

”Att man har en produkt som måste ändras för att bli en produkt för kvinnor talar sitt tydliga språk om vem som är norm, och om vem som är avvikande.”

”Det är att säga att det finns någonting i kvinnors biologiska disposition som gör att de inte klarar av att vara som vanliga människor utan måste få sina produkter i enklare format och i rosa.”

Det tycks idag i många grupper vara allt enklare att påstå det – men är det ett sant påstående? Under rubriken ”Bevis för att mannen är norm, eller?” lanserar genuskritikern Ninni en alternativ förklaring på detta förhållande.

”Min förklaringsmodell – Män är individer, kvinnor är kollektivister”

”Denna skillnad mellan könen gör att det finns en marknad i att könskoda produkter till kvinnor men inte alls i samma omfattning till män. Därför ser vi ”kvinnoprodukter” på marknaden.”

Det här besvarar varför fenomenet finns men vi har fortfarande kvar påståendet om olika värde.

Det här handlar i mångt och mycket om den feministiska tron att vi har sexistiskt språk och den politiskt korrekta tron att om vi ändrar sättet att uttrycka oss ändrar vi också verlkligheten. Se Guardian-artikeln Göran Lindberg and Sweden´s dark side.

”The theory behind the PC view of the world is that if you change the language, you change what the language describes, because perception alters reality: non-sexist expressions, for example, help to foster non-sexist thoughts. But what if the prescribed opinion is a false consensus?”

Här blir det plötsligt dags att undra över om språket verkligen fungerar som genusvetare verkar ta för givet. Gör genusvetare positivistisk forskning för att testa sina teorier om hur man påverkar verklgheten eller hittar de bara på dem?

Det finns ett enda tillfälle då genusvetare uttalat sig om fältet i massmedia, det var när Eva Lundgren granskades.

Enligt 14 Genusforskare som skrev i DN saknade granskarna kompetens för den uppgiften. De beskrev sedan vad de ansåg genusforskningen handlade om och inte handlade om. Här kan vi alltså se deras egna ord om forskningen.

Forskning uppfattas här som en tolkningsprocess. God forskning handlar i ett sådant perspektiv mindre om att ”bevisa” eller ”testa” olika hypoteser och mer om att utifrån skilda teoretiska perspektiv, och med en övertygande argumentation, skapa ökad förståelse för olika fenomen.

Jag har citerat den här artikeln många gånger och praktiskt taget varje gång är det någon läsare som ser orsak att anmärka på den vetenskapssyn som genusforskarna ger uttryck för. Låt oss nu gå vidare till själva ämnet. Teorin om språkets sexism.

Den feministiska teorin vilar på åsikten att om man säger kvinno-EPad och Epad anses Epad:en mer värd?

Med andra ord feministerna tror att om det ena könet markerats i språket betyder det att det andra könet är norm. Enligt artikeln Aganist the theory of sexist language av Kelley L Ross PhD är detta fel så det stänker om det.

”Logically, English ”he” stands to ”she” as ”number” stands to ”prime.” Number, in a sense, is more ”fundamental” than primeness, just because it is more general; but prime numbers are certainly no less numbers than any other numbers. Prime numbers are simply marked with a certain property that other numbers do not have.”

Med andra ord är en kvinno-dammsugare mer specifik än en dammsugare. Den logiska tolkningen vore då givetvis att ”kvinnor nöjer sig inte med samma skit som män”. Skapandet av Volvos kvinnobil YCC ger tydligt stöd för den tesen.

”Idén bakom YCC bygger på grundtesen att om du möter kvinnors förväntningar överträffar du mäns. Resultatet blev en bil för den moderna människan byggd av kvinnor.”

Här blir den stora frågan om genusvetenskapen undersökt saken och hur man isf gick tillväga.

I vilket fall som helst så framgår det tydligt när vi återgår till kritiken av feministisk språkteori att det finns orsak att kraftigt ifrågasätta om genusvetare bryr sig om att undersöka sanningshalten i alternativa förklaringar.

”If ”she” is logically subsumed under a more general ”he,” it may then be because the female was regarded as more ”marked” than the male. Feminists sometimes notice this, to their irritation, especially in the structures of the words ”female” and ”woman” as compared to ”male” and ”man”:  each simply adds a syllable.”

Mannen skulle alltså inte alls betraktas som norm. Mannen skulle betraktas som mindre specifik jämfört med kvinnan. Mannen nöjer sig med vad skit som helst, när kvinnor är med måste det vara speciella regler anpassade för kvinnor.

Speciella debattregler som styr mäns beteende när kvinnor är med är precis vad Mymlan och flera tweminister förespråkade på Gräv 2013


48 kommentarer »

 1. genuskritikern Ninni

  Haha! Här blir man fint titulerad ser jag ;D

  Gör genusvetare positivistisk forskning för att testa sina teorier om hur man påverkar verklgheten eller hittar de bara på dem?

  Jag försökte under lång tid och med stor iver hitta uppföljning av resultatet av en genusförskola (hette den Egalia?) som bl.a. I Gens drog igång för många år sen nu. Jag misslyckades.

  Det tycker jag gör det läskigt på allvar. Man gör sociala experiment på våra barn, men man kollar inte upp om resultatet blev positivt eller ej. Man bara gasar vidare i blindo övertygad om att man har ”det rätta”.

  Kommentar av Ninni — mars 14, 2013 @ 1:15 e m

 2. Hahaha, titel och titel, jag bryr mig inte det minsta om titlar, jag bryr mig om att skapa informativa samtal. Dvs göra så bra beskrivningar som möjligt. Om det är någon titel jag vill ha vore det årets folkbildare 🙂

  Kommentar av Aktivarum — mars 14, 2013 @ 1:20 e m

 3. Ninni:

  Var det inte dessa ?

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Tittmyran_och_Bj%C3%B6rntomten

  Egalia är en senare konstruktion

  Kommentar av Mars — mars 14, 2013 @ 1:23 e m

 4. Det fånigaste med kvinno-Volvon var att motorhuven bara kunde öppnas av en auktoriserad märkesverkstad. Det var förstås ett sätt för Volvo att oavsett bilägarens kön säkerställa att även vinsterna från eftermarknaden hamnade i deras händer, men det är ju ganska typiskt att kvinnobilen blev först med detta.

  Kommentar av bashflak — mars 14, 2013 @ 1:31 e m

 5. Jag tycker att det borde vara någonting positivt ifall det finns en produkt som är könskodad utöver den vanliga (icke könskodade) produkten, det tyder ju på att de som designat den lagt ned extra tid och energi för att anpassa den till den tänkta köparen. Passar den inte kan man ju välja basprodukten istället.

  Kommentar av Pelle — mars 14, 2013 @ 1:32 e m

 6. Mænn har personlighet.

  Per Hagman

  Kommentar av per Hagman — mars 14, 2013 @ 1:35 e m

 7. @bashflak: Är det sant? Snacka om att driva på sterotypa könsroller om att kvinnor är otekniska. Jag hade blivit heligt förbannad av något sådant 🙂 Men visst var det väl även kvinnor som stod bakom designen av den bilen?

  Kommentar av Pelle — mars 14, 2013 @ 1:35 e m

 8. @ Mars

  Just ja! Så hette det. Tack:)

  Kommentar av Ninni — mars 14, 2013 @ 1:42 e m

 9. ”Att man har en produkt som måste ändras för att bli en produkt för kvinnor talar sitt tydliga språk om vem som är norm, och om vem som är avvikande.”

  Nej, det är att dra det hela på tok för långt. De prylar som är utvecklade för kvinnor är könskodade, men beror det på att ”mannen är samhällsnormen”.

  Jag tycker om Anders B Westins texter, som i sin blogg ibland pratar om männens arenor. Tesen är (mycket förenklad) att männen skapar och kvinnorna tar över efter hand, vilket tvingar männen till nya arenor. Det handlar om teknik i första hand men även konst och musik. Det är ett flöde som i och för sig är väldigt könsbunden, men beror inte på att männen är normen utan att det är männen som erövrar världen.

  Det finns ingen naturlag som säger att det alltid ska vara så, men så länge det är hans roll är att vara försörjare kommer det inte förändras.

  Kommentar av Mars — mars 14, 2013 @ 1:54 e m

 10. @Aktivarum

  ”Åretsts folkbildare”?
  Du fikk din tittlel for ett år siden:

  Kommentarfeltherre! 🙂

  Kommentar av Runar — mars 14, 2013 @ 1:58 e m

 11. Som jag fattar det går idén ut på uppfattar sig som en icke-hegemonisk och icke-avgränsad grupp av (oftast konkurrerande) individer, medan män i själva verket är en hegemonisk och avgränsad grupp som fungerar som ändå fungerar som en norm som bestämmer villkoren för alla andra som utesluts genom att den manliga kollektiviteten och avgränsningen är mycket starkare än vad männen tror, typ.

  För att säga något sådant måste man dock ha något att jämföra med, och den som säger något sådant säger därför indirekt att denne anser att kvinnor är något kollektivt och avgränsat (och därmed kan fungera som jämförelseobjekt).

  Kommentar av lavazza1891 — mars 14, 2013 @ 1:59 e m

 12. Mars: På en amerikansk blogg såg jag tanken att något som finns med i alla definitioner av en man är att han producerar (inbegripet försvar mot andra och erövrande från andra) betydligt mer än han konsumerar. Det är hans biologiska roll, medan kvinnans biologiska roll är att föda och ta hand om barn.

  Frågan är varför någon uppfattar mannens specifika biologiska roll som något som är en norm även för kvinnor?

  Kommentar av lavazza1891 — mars 14, 2013 @ 2:08 e m

 13. Runar:

  Den titeln har jag redan men den kommer från en källa jag inte ger någon som helst vikt (FE-P) Jag pratade om den titel jag vill knipa, inte en jag redan har 🙂

  Kommentar av Aktivarum — mars 14, 2013 @ 2:09 e m

 14. Jag håller nog med analysen i stort men nog finns det väl en mängd produkter som är utformade för att tilltala i första hand män och pojkar också? Inte minst när det handlar om Lego.

  Är det för att det i ett fåtal fall (hur många?) uttryckligen sägs att produkten är för kvinnor som genusvetarna slår bakut? Låter lite trivialt i så fall.

  G-vetarna brukar ju vara så lyhörda för nyanser och struktuuuurer så de borde väl se när saker är manligt könskodade också? Även om det inte står med stora bokstäver på paketet.

  Kommentar av Adam Bek — mars 14, 2013 @ 2:22 e m

 15. Dock kan det vara intressant att observera att smink/hudvård för män marknadsförs just som manssmink, på precis samma sätt som vissa egentligen könsneutrala produkter marknadsförs till kvinnor.

  Kommentar av Tanja Suhinina — mars 14, 2013 @ 2:31 e m

 16. Tanja Suhinina: Javisst, ingen har sagt att det helt saknas produkter specifikt till män. Vad som sagts är att när produkter är specifikt till bara ett kön är de vanligen till kvinnor.

  Vid Könskodning:
  Kvinnan: Regel
  Mannen: Undantag

  Det här är ju lätt för riktiga vetenskapsmän att kontrollera. Bara att ge sig ut och göra empiriska studier av exempelvis affärernas utbud.

  Här är ett liknande exempel från amerikanska universitetsvärlden.

  Kommentar av Aktivarum — mars 14, 2013 @ 2:36 e m

 17. Aktivarum: Att specifikt könskodade saker brukar rikta sig till kvinnor är väl alla överens om, det är anledningen som diskuteras?

  Hur som, tänkte jag ta upp smink/hudvård för att det det är ett område som ofta missas i den här diskussionen, tycker jag.

  Kommentar av Tanja Suhinina — mars 14, 2013 @ 3:54 e m

 18. Som jag skrev på Ninnis GD-inlägg: Minns vilket liv det blev när Ulf Brunnberg gick ut och föreslog mansanpassade produkter i form av TV-kanaler. Damned if you do, damned if you don’t.

  Kommentar av bashflak — mars 14, 2013 @ 4:07 e m

 19. Tanja Suhunina:

  Anledningen besvarar jag i inlägget. Som Volvotjejerna sade: Kvinnor nöjer sig inte med vad skit som helst så i de flesta fall duger det inte att ta vad män redan har och applicera på kvinnor. Killar kan festa och spela playstation. När tjejerna kommer skall det vara högre klass på festen.

  ”Hur som, tänkte jag ta upp smink/hudvård för att det är ett område som ofta missas i den här diskussionen, tycker jag.”

  Har smink/hudvård för män någon särskild egenskap förutom att den är för män? När AXE ”for men” visas så tycks det enda ”for men” stå för är att det kommer kvinnor springande och vill ligga. Intressant för övrigt att det är Deodorant som ges den rollen i reklam när det torde vara ”Eau de toilette, Homme” som har den rollen i verkligheten medan deo mest är för armarna.

  Kommentar av Aktivarum — mars 14, 2013 @ 4:47 e m

 20. Mao genusvetarna har en tendens att låta analysen baseras/styras av egna fördomar (t.om värderingar)? (och vad de själva lägger in i dem /anser negativt enligt eget godtycke). Vilket kan växla. Ena stunden är byggvaruhuset hemskt, allt är fult, grått och ”manligt” kodat. ”Varför finns de inga rosa verktyg!” nästa stund.. Va? Buä kvinnoförminskning! ”Ett rosa verktygssätt!!”…

  (Ja jag hårdrar lite, eller gör jag verkligen det? ;^)

  Kommentar av Måns — mars 14, 2013 @ 6:23 e m

 21. Det är MÄN som tycker att det könskodade kvinnliga är mindre värt eftersom de inte vill betala för det. Som vi alla vet är det män som sitter på den ekonomiska makten. Det är män som har bestämt att vård-skola-omsorg inte får verka på den fria marknaden.

  Annat:tex lego för flickor handlar bara om att vara passivt vacker medan lego för män uppmuntrar pojkar att skapa och vara kreativa. Flickor ska alltså uppmuntras att förbi passiva och söta så killarna får behålla initiativkraften och kontrollen

  Löjligt att anklaga feminister för att nedvärdera kvinnor!

  Kommentar av Stina — mars 14, 2013 @ 7:00 e m

 22. @Stina:
  Jag kan hålla med dig om att Legos flicklbyggsatser är rätt töntigta på ett sätt. Men gissningsvis är det baserat på marknadsundersökningar, Lego säljer bra fortfarande. Helt passiva är dock inte alla rollerna i flicklegot. Det finns en hel del som handlar om att ta hand om djur och liknande. Naturligtvis en tjejig könsroll det med, men inte passiv.

  Däremot så kan man ju ge blotta f-n i könskodningen på förpackningen vilket min dotter alltid gjort. Hon har köpt både ”flicklego” och ”pojklego” beroende på vad som intresserad henne för stunden. Dessutom tycker jag du uppförstorar förpackningens betydelse. När legot väl används och hamnar i en stor hög på golvet så finns det ingen könskodning kvar i bitarna. Det är bara att bygga och hitta på som man vill för både tjejer och killar. Vilket är precis vad mina barn gör. De bygger lite olika saker, dottern ofta miljöer, hus och rum och sonen ofta fordon men kreativa och initiativrika är de båda två.

  Ehhmmm…
  ”Det är män som har bestämt att vård-skola-omsorg inte får verka på den fria marknaden.”

  Du att vi lever i en demokrati med folkvalda väl?
  Du vet att alla folkvalda inte är män väl?
  Du vet att de folkvalda har beslutat om politiken på de områden du tar upp väl?

  ”…män som har bestämt…”
  Vad pratar du egentligen om?

  Kommentar av Adam Bek — mars 14, 2013 @ 7:35 e m

 23. @Stina:
  ”Det är MÄN som tycker att det könskodade kvinnliga är mindre värt eftersom de inte vill betala för det. ”

  Det konstiga i så fall med exemplen på kvinnligt kodade produkter är att de kommer som ett tillägg till den neutrala produkten. Det tyder ju snarare på att kvinnor inte vill köpa den neutrala produkten. De tycker helt enkelt inte det är värt pengarna förrän produkten kodats kvinnligt.

  Kommentar av Adam Bek — mars 14, 2013 @ 7:39 e m

 24. lavazza1891: ”Frågan är varför någon uppfattar mannens specifika biologiska roll som något som är en norm även för kvinnor?”

  Kanske för att den leder till hög status när den lyckas, och sökande efter status är mänskligt. Nu tror jag mig veta att AW också ser rollen som biologisk men jag vet inte om det är nödvändig begränsning. Mansrollen är helt enkelt så begränsad att det alltid är en majoritet män som skapar de nya arenorna – rent statistiskt. Och så som genusvetenskapen ser ut idag är vidgande av mansrollen knappast aktuellt.

  Kommentar av Mars — mars 14, 2013 @ 7:54 e m

 25. Adam Bek

  Jag kan hålla med dig om att Legos flicklbyggsatser är rätt töntigta på ett sätt. Men gissningsvis är det baserat på marknadsundersökningar, Lego säljer bra fortfarande. Helt passiva är dock inte alla rollerna i flicklegot. Det finns en hel del som handlar om att ta hand om djur och liknande. Naturligtvis en tjejig könsroll det med, men inte passiv.

  Jag tycker Legos satsning på Lego Friends är en verkligt positiv utveckling för flickors leksaker. Har du kollat vad serien innehåller?

  Lego friends är inte bara könsstereotypiskt. Om du tittar på produkterna här: http://lekmer.se/lego-friends/ så hittar jag saker jag inte förknippar med ”tjejigt” så som: uppfinnarverkstad, fotbollsträning, magiska trick, flygklubb, karateträning, vattenskoter, trädkoja och Campingäventyr.

  Och ja, det bygger på omfattande marknadsundersökningar för att nå en grupp barn man inte kunde nå tidigare. Det är vad flickorna ville ha, vad vuxenvärlden tycker om det är ointressant.

  Jag tycker Lego har gjort jättebra, inte minst för att dessa produkter är kompatibla till största del, för att de blandar könsstereotypiskt och könsastereotypiskt men framförallt för att de får flickor att inte sluta leka med lego. Lego är en kreativ lek och därför är det positivt om man även kan få mer flickiga flickor att leka med Lego.

  Och så är det extra bonus för oss att genusmaffian flyger i taket för det ;D

  Kommentar av Ninni — mars 14, 2013 @ 7:55 e m

 26. @Ninni:
  Ja, titta. Där fanns ju flertalet byggsatser som inte var könsstereotypa. Helt klart är asken utformad på ett ”tjejigt” sätt men som du säger, Lego vet vad som säljer och sälja måste de.

  Bättre med en könsstereotyp låda med kul innehåll än en neutral låda med tråkigt innehåll vilket garanterat skulle bli fallet om genusvetare fick konstruera legot. Då skulle de väl göra som forskarna bakom Androstolen (http://www.hh.se/6/559.html). Konstruera elakt lego som ingen vill leka med.

  Instressant att så fort man tittar lite närmare på exemplen med ”könsstereotypa produkter” så öppnar sig en hel värld av komplexa förhållanden. Ingenting är svart och vit.

  Kommentar av Adam Bek — mars 14, 2013 @ 8:21 e m

 27. @ Adam Bek

  Lego vet vad som säljer och sälja måste de.

  Saken är att Lego höll på att gå på konken, dom hade inget val mer än att utvecklas.

  Och då man gjorde omfattande satsningar på att skräddarsy produkter. Så från det neutrala lego vi lekte med började man att satsa på pojkar eftersom den satsningen var ett säkrare kort.
  (http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/ekonomi-lordag/gammal-leklust-fick-ny-fart-pa-lego/)

  Sen när det gick hem och pengarna ramlade in gjorde man satsningen som ledde till Lego Friends.

  Kommentar av Ninni — mars 14, 2013 @ 8:29 e m

 28. Ninni:

  Jag har förstått precis hur det hänger ihop. Lego satsade på pojklego först eftersom det är fler pojkar som blir utestängde av tjejlego än det är tjejer som blir utestängda av kill-lego. De hade inte kunnat satsa på tjejer först ens om de velat. De hade inte haft råd. Man måste som företagare satsa på största målgruppen först. Går det bra så kan man satsa på mer exklusiva grupper. I detta fall den grupp av tjejer man missade med kill-lego.

  Kommentar av Aktivarum — mars 14, 2013 @ 9:40 e m

 29. Upptäckte nyss en oerhörd sexistisk skandal! De kiosker och affärer som säljer tidningar, har mellan 10 och 20 magasin som avhandlar ämnet bröllop – MEN PÅ INGEN AV TIDSKRIFTERNA VAR EN MAN HUVUDPERSONEN PÅ OMSLAGET! Det var kvinnor, kvinnor, kvinnor! Man får ju intrycket att männen är helt överflödiga, både vid bröllop och andra familjebildningar! Vi måste snarast samla oss med plakat, banderoler, megafoner och talkörer och blockera dessa sexismens kolportörer!

  Sedan knäcker vi de tryckta alster som handlar om klädmode, hudvård, smink och frisyrer!

  LEGO för kvinnor? Är det legobitar med rundade hörn, i pastellfärger och evt. med doftämne inblandat i plasten? Suddgummi i rosa nyanser med parfym i finns ju redan, men pennor för kvinnor? Skulle de i så fall ha en diameter på 3 till 5 cm, och innehålla batterier och en liten motor?

  Kommentar av Claes-Peter — mars 14, 2013 @ 9:41 e m

 30. @ Erik

  Jag har förstått precis hur det hänger ihop. Lego satsade på pojklego först eftersom det är fler pojkar som blir utestängde av tjejlego än det är tjejer som blir utestängda av kill-lego. De hade inte kunnat satsa på tjejer först ens om de velat. De hade inte haft råd. Man måste som företagare satsa på största målgruppen först.

  Ja, flickor som är som mig leker med pojklego, men inte med lego Friends. Så den marknadsandelen består av pojkar och pojkflickor.

  Plus att man tidigare försökt göra satsningar för att vinna fler flickor och misslyckats. Det var alltså dessutom ett osäkrare kort.

  Kommentar av Ninni — mars 14, 2013 @ 9:51 e m

 31. @ Claes-Peter

  Skulle de i så fall ha en diameter på 3 till 5 cm, och innehålla batterier och en liten motor?

  JA! Vilken strålande idé! ^.^

  Kommentar av Ninni — mars 14, 2013 @ 9:53 e m

 32. @Claes-Peter:
  Nä, situationen i magasinshyllan hör man aldrig genusvetare tala om. Magasinshyllorna står i ett parallellt universum som inte har någon dimension gemensam med genusdimensionen. De känner helt enkelt inte till det.

  Kommentar av Adam Bek — mars 14, 2013 @ 11:21 e m

 33. angående genusdagisen.

  ”– Frågar man människor om de tycker att det är ojämställt i världen, så tycker nästan alla det. Frågar man om Sverige är det några som säger nej. Frågar man om deras arbetsplatser är det ännu fler som säger nej och frågar man om deras familjeliv tycker nästan ingen att det är ojämställt. Det är svårt att se sin egen del i en struktur, det blir smärtsamt då.”

  Säger Kajsa Svaleryd, Jämställdhetsstrateg (?!) i Gävle en av grundarna till genusdagisen.

  Det är fantastiskt att det finns människor som hon som kan visa vanligt folk att dom är förtryckta även fast de inte känner sig det!

  http://arbetarbladet.se/slaktvanner/grattis/1.2916068-15-ar-efter-tittmyran-det-roligaste-jag-gjort-

  Kommentar av Patrik — mars 14, 2013 @ 11:39 e m

 34. och som vanligt…

  ”Lever du som du lär?
  – Många som kommer hem till mig blir chockade när de ser att Tages rum är illgrönt och Sagas chockrosa. De tror att jag ska ha någon slags grå, neutrala rum. Men det handlar inte bara om färger och leksaker, utan om makt och villkor; vilken rätt har jag att säga ifrån?”

  gäller det alltså andras barn, inte hennes egna…

  Kommentar av Patrik — mars 14, 2013 @ 11:43 e m

 35. Patrik:
  Folk brukar upptäcka att det finns skillnader när deras egna barn börjar bli några år… Men då har de satsat så mycket pengar och prestige att de helt enkelt inte kan backa och det enda som återstår att skydda sina egna och fortsätta pracka på andra sin skit och hoppas på det bästa. Det enda de lyckas med att förvirra dem, de flesta klarar det nog bra men jag gissar att en större andel än det borde vara flippar senare. Könsidentitet är viktigt för barn, det kan man bara förneka om man läst genus.

  Att det ingår både arv och miljö är ju alla överens om, det är ju ganska självklart men är det någon som har klara fakta över hur mycket som är vad? Och då menar jag inte att det ena är 5-70% och det andra resten… Utan lite mer precist? Och inga gissningar utan fakta? Går det att säga t ex 50-50, 60-40, 70-30 eller liknande? Och då också vilken siffra som är vad?

  Kommentar av Toklandet — mars 15, 2013 @ 12:17 f m

 36. @Ninni,

  Det jag har emot legofriends är att det inte finns någon pojke alls med i de förpackningar jag sett. Däremot har vi en massa flickfigurer i vanlig lego. Jag tycker detta är en nackdel då jag vet att åtminstone jag tyckte om att leka med lego och göra små historier när jag var liten och i de flesta historierna så fanns det folk av båda könen med.

  Kommentar av trollan — mars 15, 2013 @ 7:28 f m

 37. ”Är det könskodade kvinnliga mindre värt än det ej könskodade manliga?”

  Det är viktigt att bemöta det könskommunistiska vanvettet, men:

  Är färgen rosa mindre värt än färgen grönt? Är en cementblandare värd mer än en häst? Är en klänning värd mer än en cykelpump?

  Who the fuck really gives a fuck? Really? På riktigt. Exactly zero fucks given. Ty. Ty själva frågeställningen är groteskt infantil, och i sitt ursprung fundamentalt, könskommunistiskt perverterad.

  Att frågan överhuvudtaget hamnat på tapeten ibland fritt tänkande människor, att tänkande människor slösar sin tid på dylikt nonsens beror på att en liten sekt navelskådande, könshatiska, och obildbara genuskalkoner faktiskt försörjer sig på att älta dylika, infantila cirkelresonemang, dylika infantila frågeställningar, och dylika, könshatiska lögner av välkänd, könskommunistisk dogm: ”Kollektivet kvinnor” är ALLTID goda offer, och ALLT är ALLTID ”kollektivet männens” fel.

  Well?

  Hur många av våra skattemedelsiglande, genus”vetenskapliga” könskommunister does it take to change a light bulb?

  12.

  – One to screw it in

  – One to excoriate men for creating the need for illumination

  – One to blame men for inventing such a faulty means of illumination

  – One to suggest the whole ”screwing” bit to be too ”rape-like”

  – One to deconstruct the lightbulb itself as being phallic

  – One to blame men for not changing the bulb,
  one to blame men for trying to change the bulb instead of letting a woman do it

  – One to blame men for creating a society that discourages women from changing light bulbs

  – One to blame men for creating a society where women change too many light bulbs

  – One to advocate that lightbulb changers should have wage parity with electricians

  – One to alert the media that women are now ”out-lightbulbing” men

  And one to just sit there taking pictures for her blog for photo-evidence that men are unnecessary.

  Kommentar av Liberalen — mars 15, 2013 @ 7:54 f m

 38. @Stina
  ”Det är män som har bestämt att vård-skola-omsorg inte får verka på den fria marknaden. ”

  De största motståndarna till vinst drivande sjukvård är vänstern. Den största grupp som röstar på vänstern är kvinnor.

  De som försöker konkurrent utsätta vård-skola-omsorg är högern, jepp män.

  Du kanske ska läsa något annat än feministiska fantasier.

  Kommentar av robjoh — mars 15, 2013 @ 8:01 f m

 39. @Erik, Adam Bek, Ninni
  Då jag är ett vuxet Lego fan skulle jag vilja ge mig in i debatten om just kvinnligt och manligt Lego. Ninni tog fram en bra, men lite gammal artikel om försäljningen. För 2012 ser det ut som följande:


  ”LEGO Friends significantly exceeded expectations
  The best-selling product lines in 2012 were LEGO City and LEGO Star Wars™, followed by LEGO Ninjago (launched in 2011). The new product line, LEGO Friends, delivered a strategic milestone in 2012, selling much better than expected and becoming the fourth best-selling product line. Even though the LEGO Group more than doubled its production of LEGO Friends versus expectations, it was not possible to deliver all of the products demanded.”

  http://aboutus.lego.com/en-us/news-room/2013/february/annual-result-2012/

  Lego friends säljer väldigt väldigt bra. Notera att de inte kunde levera tillräckligt, så det är fullt möjligt att Lego Friends kommer gå förbi Lego Ninjago om det fortsätter.

  Jag tycker dessutom Charlotte använder en väldigt konstig bild jämförelse mellan ”pojklego” och ”tjejlego”. Hon väljer att ta ut en av figurerna ur tjejlegot (en figur du kan få från en byggsats runt 100 SEK) och jämför med ett bygge som kostar minst 3000 SEK (antagligen närmare 5000). Jag hade med endast Lego Friends lätt kunnat bygga en stad med, bilar, flygplan, hus, labb, fik osv om jag hade haft de pengarna. Om man vill göra en jämförelse mellan tjejlego och pojklego kanske den borde vara någerlunda i samma prisklass. För om man gör det ser man att det inte är särskilt stor skillnad mellan Lego City och Lego Friends.

  Sedan har jag ett problem med hela tanken runt att mannen är norm för att Lego tog fram Friends serien. Om något tycker jag det visar på att Lego verkligen ville ge flickor vad de ville ha. För om det var så att flickor ville leka på samma sätt som pojkar utan någon slags bakgrundsstory så hade Lego Creator kunna fylla det syftet (om ni har flickor som gillar dockhus eller liknande skulle jag rekommendera de hus som ingår i Lego Creator serien).

  Visar snarare inte Lego Friends på att man vill sätta flickor i första rummet så att de INTE ska behöva anpassa sig efter pojkarna?

  Kommentar av robjoh — mars 15, 2013 @ 8:37 f m

 40. Liberalen:

  ”Är färgen rosa mindre värt än färgen grönt?”

  Nej, däremot utestänger färgen rosa många fler killar än färgen grön utestänger tjejer.

  Kommentar av Aktivarum — mars 15, 2013 @ 9:49 f m

 41. stina
  är fortfarande så extremt bakom flötet att hon får en fisk snart.

  Kommentar av Flina — mars 15, 2013 @ 10:30 f m

 42. Det kvinnliga mindervärdeskomplexet tar sig tyvärr uttryck i sådana här funderingar att det som är för kvinnor skulle vara mindre värt. Det ligger rentav till grund för hela feminismen.

  Kommentar av Maria — mars 15, 2013 @ 11:08 f m

 43. Haha, Aktivarum, don’t get me started… =)

  Kommentar av Liberalen — mars 15, 2013 @ 11:27 f m

 44. Om debatt kring Eva Lundgrens forskning. Eva Lundgrens forskning granskades år 2005. Granskningen kritiserades. Hur länge Eva Lundgrens forskning fortfarande tillåts ligga till grund för myndighet och stat är en tidsfråga. Norge är föregångslandet i att beivra vetenskapligt fusk och oredlighet. I kölvattnet av vetenskaplig ohederlighet avslöjas girighet när genusforskare desperat erbjuder samma arbetsuppgifter för halva priset. Utförligare redogörelse kring denna internationella feminist fraud går att se i nedan inslag A voice for men.

  http://genusnytt.wordpress.com/2011/11/27/norges-forskningsrad-lagger-ned-genusforskning/

  Rothstein Jarrick:
  Citat: Granskningen visar att siffran för hur många kvinnor som utsätts för våld har överdrivits mellan fem och tio gånger av Lundgren och hennes medförfattare!

  Oredlighet

  http://www.vof.se/folkvett/20062om-debatten-kring-eva-lundgrens-forskning

  http://www.pellebilling.se/2012/09/uppsala-universitet-anvander-slagen-dam-som-kurslitteratur-for-aklagare/

  https://aktivarum.wordpress.com/2010/02/02/sa-var-det-dags-for-eva-lundgren-igen/

  Kommentar av Feminist shaming tactics — mars 15, 2013 @ 11:33 f m

 45. Om produkter enbart för kvinnor visar på kvinnoförtryck så måste jag undra om whites only skyltarna i forna USA visar på ett förtryck mot vita?
  Tydlig är det att svarta var normen och man därför märkte ut platser/saker enbart vita fick använda.

  Kommentar av Plinkington — mars 17, 2013 @ 11:54 e m

 46. ”Grov kränkning av mitt namn”

  Öppet brev till Flammans redaktion.

  http://www.flamman.se/grov-krankning-av-mitt-namn

  Kommentar av Feminist Shaming Tactics — mars 18, 2013 @ 8:16 e m

 47. Hemsk sanning – engelsmännen hade bl.a en del spitifire-plan målade rosa/skära under WW2!
  Ser faktiskt lite ‘falliskt’ ut… 🙂

  http://nowiknow.com/invisible-pink/
  http://io9.com/5872484/why-world-war-ii-spy-planes-used-pink-camouflage
  http://www.colorhexa.com/997a8d

  Var det pålar av buxbom man skulle slå igenom hjärtat på trollpackor och vampyrer för att de skulle stanna i sin grav? (Analysera det svenska ordet ”jordfästning”!) Fast jag kan inte låta bli att undra om stekt spädbarn smakar som stekt spädgris? Kanske det bor en liten satanist-pedofil-kannibal även inom mig, trots att jag inte har någon maktpositioon i samhället?

  Norrskensflamman var den tidning som betecknade Finland som en fascistisk stat som skulle ‘befrias’ av Röda Armen senhösten 1939. Och de svenskar som på olika sätt stödde Finlands sak var fascister. Inte så svårt att begripa att det fanns de som ville spränga fanskapet i luften. Klantigt att man inte tagit reda på att det bodde folk på våningen över bara, nu blev de röda quislingarna en sorts hjältar för hela vänstern. (Börjar misströsta om jag ska få se STASI-akterna innan jag går i graven – kan ingen i USA få ut dem med hjälp av deras ”Right To Know-lag”?)

  Kommentar av Claes-Peter — mars 18, 2013 @ 10:32 e m

 48. Jämför med Tjejvasan, Tjejmilen, osv. som enbart är öppna för kvinnor. Dessa tävlingar existerar eftersom det finns en marknad, dvs. det finns en massa kvinnor som VILL vara med i ett könskodat sammanahang.

  Motsvarande för män är helt otänkbart. Inte för att män inte ibland uppskattar frånvaro av kvinnor, utan för att det är bastuklubbsvarning på allt som signalerar sluten manlig gemenskap.

  Ska det vara könskodat för män i marknadsföring måste det vara mer subtilt, än en något som skriker ”Bara för män”.

  Vill man förstå genus på detta område är det bara att vända sig till närmaste marknadsavdelning. Att lyssna genusvetare lär man inte bli klokare av.

  Kommentar av Anders — mars 26, 2013 @ 9:15 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: