Aktivarum

Genusforskare vill bedöma andra – Men vill inte bli bedömda av andra | november 15, 2012

Vår analys av Genusvetenskapen fortsätter, den här gången är ämnet hyckleri i vetenskapen.

I ett forskarporträtt på Uppsala Universitet menar genusforskaren och vetenskapshistorikern Isabelle Dussauge att hjärnan är överskattad och utnämner sig själv till uttolkare av neurovetenskaplig forskning.

”Upprinnelsen till projektet var ett forskningsrön som cirkulerade i den svenska pressen under 2008 som hette “Homosexuellas hjärnor annorlunda”. Samma rön har återkommit i pressen med rubriker som ”Hjärnan visar att du är homo” och “Homoläggning grundläggs tidigt”

Observera att det i så fall snarare är hur vinklat pressen presenterar nyheter inom forskningsvärlden som hon skulle behöva forska på.  Jag känner till de forskningsrön som hon talar om och de är ingen sensation alls.

Vad det handlar om är de biologiska könsskillnaderna i hjärnan mellan män och kvinnor.

Män och kvinnor använder inte hjärnhalvorna likadant och har inte samma kommunikation mellan dem. De utpekade forskningsrönen handlar bla om hur heterosexuella män i högre grad liknar homosexuella kvinnor och vice versa.

”Säger en hjärnvetenskaplig studie att den bevisat att människor föds homosexuella, så köper de flesta det. Men vem skulle till exempel bry sig om det rapporterades att sexuell läggning hänger ihop med skillnader i människors knän eller hjärtan?”

Vem förutom en genusforskare skulle inbilla sig knän och hjärtan är jämlika hjärnan gällande människans utveckling? Låt oss börja med att påpeka ämnet togs upp i det Norska Tv-programmet Hjernevask.

Sedan vill jag peka på konflikten mellan vad Dussauge säger och den metodologi genusvetenskap vilar på.

I Margareta Hallbergs avhandling ”Kunskap och kön – en studie av feministisk vetenskapsteori” framgår att feministisk vetenskapsteori i allt väsentligt utgår från det paradigmtänk som instiftades -62 av Thomas Kuhn. 

”Feministiska teoretiker som Evelyn Fox Keller har framhållit att feministisk kritik av vetenskapen möjliggjorts av två parallella processer – dels den radikalfeministiska rörelsen, dels den vetenskapsteoretiska nyordning som blev följden av Thomas Kuhns verk” (s.10)

Vad forskare vars teorier vilar på vetenskapstraditionen (kontexten) efter-Kuhn verkar glömma är att samma kritik som skyddar dem från att bedömas också gör det omöjligt för dem att analysera andra teorier.

Av särskild vikt för detta inlägg är därför den så kallade Inkommensurabilitetstesen:

Att teorier som tillhör olika paradigm inte kan mätas med samma mått. Detta följer av en stark tolkning av tesen om observationers teoriberoende då något neutralt språk för jämförelser mellan två rivaliserande teorier inte antas existera. (s.26)

Vilket för övrigt är det argument som Eva Lundgren använde när hon granskades av Margareta Hallberg och Jörgen Hermansson. ”Granskarna saknar kompetens för uppgiften” hävdade 14 forskare i DN

”Forskning uppfattas här som en tolkningsprocess. God forskning handlar i ett sådant perspektiv mindre om att ”bevisa” eller ”testa” olika hypoteser och mer om att utifrån skilda teoretiska perspektiv, och med en övertygande argumentation, skapa ökad förståelse för olika fenomen.”

Man kan tycka vad man vill om den motiveringen men de borde iaf tvingas följa sina egna regler. Och därmed blir Isabelle Dussauges påståenden om vad hjärnforskningens teorier handlar om värdelösa.

Hon saknar kompetens för uppgiften och verkar inom en helt annan tradition än vad hjärnforskarna gör.

Inte minst blir detta tydligt när hon kritiserar vad som är en uppenbar konsekvens av representativt urval. Detta pga att hon personligen tycker att minoriteter skall ges samma inflytande som majoriteter (ibland).

”Hittills har de bland annat kommit fram till att relativt få hjärnstudier faktiskt handlar om sexuell preferens men att de som gör det får oproportionerligt stor uppmärksamhet i medierna. Den största delen av hjärnforskning och sexualitet handlar istället om heterosexuella mäns sexualfunktion. ”

Å ena sidan kritiserar hon (korrekt) massmedia för medielogiken där man ger oporportionerligt stor uppmärksamhet till ovanliga händelser. Å andra sidan ifrågasätter hon att man forskar på heterosexuella.

Men heterosexualitet är vad man får om man använder slumpmässigt eller representativt urval.

Vad Dussauge påstår fungerar alltså varken i traditionell vetenskapstradition eller i den efter-Kuhnska vetenskapstraditionen (post-kuhnska kontexten). Hon både bryter och följer reglerna samtidigt.

”Exempelvis ignorerar det mesta av hjärnforskning om kön helt och hållet den omfattande teoriutveckling som finns inom genusforskning och relaterade fält, vilket snedvrider ytterligare maktbalansen mellan olika beskrivningar av människan och samhället.”

Det sista är nonsens. Givetvis ignorerar hjärnforskare genusteori – det skall man enligt genusteorins egen grund göra. Vad hon säger blir förståeligt endast ur perspektivet att Genusfrågor ÄR Maktfrågor dvs…..

Genusvetenskapen följer ingen teori alls. Den säger vad som helst som ger ursäkt att maktfördela.

Detta är den teori, det axiom, det paradigm, den disciplinära matris som bör användas närhelst något genusforskare säger skall bedömas. Säger de vad som ger politiker ursäkter att maktfördela eller inte?

Nu som avslutning till lite gladare nyheter. Zlatan ”ägde” Friends Arena i matchen mot England igår.

Som bonus hittar ni här Zlatans Zlatanistiska Zlattrick-fjärde mål från en utländsk TV-kanal som hade turen att stå med kameran på helt rätt ställe och i perfekt vinkel. Vad internet är toppen vid sådana här tillfällen.

Genusdebatten fortsätter


33 kommentarer »

 1. Målet hela fotbollsvärlden (och de flesta andra människor) talar om

  Kommentar av Aktivarum — november 15, 2012 @ 10:10 f m

 2. Z. gör själva definitionen av en soloprestation och definitionen av ett konstmål.

  Naturligtvis så tycker FIFA att någon spanjor är bättre… (ironi)

  Kommentar av Hjalmar — november 15, 2012 @ 10:54 f m

 3. Forskare som bara acccepterar kritik från vänner… Låter som nepotism och vänskapskorruption. Känns mycket unket år 2012 – det är dags att vädra ut genusraseriet från våra universitet och högskolor.

  Kommentar av Hjalmar — november 15, 2012 @ 11:01 f m

 4. Mycket bra artikel! Precist och viktigt resonemang.

  Kommentar av Ulf T — november 15, 2012 @ 11:12 f m

 5. Hur länge till tror ni Genusforskningen kan på maktfördela och spridalögner i Sverige?

  1. Har Sverige så god ekonomi? Bättre än Norges?
  2. Vågar Sverige riskera sitt anseende inom
  empirisk vetenskap?

  3. Vad föranledde granskning av Eva Lundgren tillskillnad från andra genusforskare? Var det dokumentär könskrigets avslöjanden?

  4. När kommer komikern Harald Ejas serie Hjernevask sändas i Sverige ? Hur få besked? Om inte staten är först och köper in så kanske TV4 hinner före.

  Kommentar av Under the hood — november 15, 2012 @ 11:35 f m

 6. Nu försöker Lena Lillie få WordPress att stänga Aktivarum också, åter med helt ihopljugna anklagelser.

  Den här gången anklagar hon mig för att ha skickat ut information jag varken har idag eller ens rimligtvis kan ha alls. För att komma undan det faktum att hon skrivit så mycket skit att jag spärrat henne så hon kan bara kommentera här från andra IP-adresser (typ kompisars Iphone) så har hon nu gett sig på Genusdebatten.

  Lena Lillies kommentar
  http://genusdebatten.wordpress.com/2012/11/09/hello-world/comment-page-1/#comment-303

  Mitt svar
  http://genusdebatten.wordpress.com/2012/11/09/hello-world/comment-page-1/#comment-323

  Givetvis är hela bloggen redan sparad. WordPress låter bloggadmin exportera alla data i xml till annan dator men nu vet ni orsaken ”om” något händer. Och om WORDPRESS tagit hennes ihopljugna fantasier på allvar så rekommenderas DE läsa här. Jag kommer att skicka denna information till dem så de vet att bloggen är under attack sedan länge. Tydliga likheter med när Girlwritewhat fick helt falska anklagelser på Youtube (några videoklipp togs tillfälligt bort, allt är nu återställt)

  Kommentar av Aktivarum — november 15, 2012 @ 11:51 f m

 7. Frågan att ställa till våra politiker är ju varför befolkningen fortfarande tvingas försörja ett antivetenskapligt och verklighetsförnekande kluster smygkommunist-tanter som lider av sina defekta logik-kretsar.

  Kommentar av Liberalen — november 15, 2012 @ 12:02 e m

 8. Hur har genusvetenskapen på våra universitet kunnat få en sådan hög status att den även anses kunna stå över läkarvetenskap?

  Varför är det idag mycket mer ekonomiskt lönsamt för ett universitet att anställa ett gäng imbecilla könsevangelister inom genusvetenskap än att satsa på intelligens och seriös forskning?

  Kommentar av JD — november 15, 2012 @ 12:03 e m

 9. har mailat dig!

  Kommentar av Mariel — november 15, 2012 @ 12:16 e m

 10. Aktivarum, frågan är ju om att du nog borde ta och polisanmäla stalker-feministen, kaninkokerskan ”Lena Lillie”.

  Kommentar av Liberalen — november 15, 2012 @ 12:17 e m

 11. Vore intressant med en sammanställning av vad mer etablerade debattörer än oss nätfigurer har sagt. Dessa diskussioner är ju trots allt inte helt nya utan har hållit på några år. Vad hände exempelvis med Tanjas debattutspel om Vetenskapsrådet i SvD m.m., blev det något efterspel?

  Kommentar av Fredrik — november 15, 2012 @ 12:29 e m

 12. JD:

  ”Hur har genusvetenskapen på våra universitet kunnat få en sådan hög status att den även anses kunna stå över läkarvetenskap?”

  Den frågan har jag också ställt och mitt svar är att det beror på att den är politiskt lämplig. Dvs ger ursäkter till vad dagens politiker vill göra för att gynna sig själva, sina partier och sina kompisar. Dagens generation av politiker betraktar sig inte som ”public servants” utan som en ledande elit. De har mer gemensamt med motståndarna i andra partier än de har med sina egna väljare.

  ”Varför är det idag mycket mer ekonomiskt lönsamt för ett universitet att anställa ett gäng imbecilla könsevangelister inom genusvetenskap än att satsa på intelligens och seriös forskning?”

  För att det i allt högre grad handlar om att ha rätt image och i allt lägre grad handlar om substans i någonting. Universiteten bryr sig inte för de ansvariga kommer inte att jobba kvar om/när smällen kommer. Forskarna bryr sig inte för de var inte intresserade av vetenskap från första början och vetenskapsrådet bryr sig inte för där sitter redan genusförespråkare.

  ”Det humanistiska forskarsamhället i Sverige har för två mandatperioder i rad (om tre år) valt att utse Lisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Ett besynnerligt val givet de ståndpunkter om centrala forskningspolitiska frågor Lisbeth Larsson lagt i dagen i den offentliga debatten. Låt mig ta tre exempel.

  I en debatt om forskningens självständighet i förhållande till politisk styrning har hon framfört att det inte finns någon anledning att som forskare hävda rätten till autonomi eftersom de medel som finns ”har sin upprinnelse i politiska beslut”. Det finns enligt Lisbeth Larsson inget att invända mot att de resultat politikerna beställer skall de också få. Forskarsamhället arbetar, enligt Lisbeth Larsson, direkt på uppdrag av den politiska makten och skall lojalt ställa upp vad gäller vilka forskningsfrågor och problem som den politiska majoriteten prioriterar.

  Forskningens autonomi är till och med ett ”hinder för utvecklingen av nya områden”. I stället anser hon att politiker skall avgöra vem som får tjänster och anslag och varnar landets forskningspolitiker för att sätta någon tilltro till forskarsamhällets integritet. Hennes argument är att ”vi genusforskare har staten att tacka för våra tjänster”. Må så vara i hennes eget fall men genusforskningen är mycket större i länder som till exempel USA och Storbritannien där politiker ingalunda kunnat styra på samma sätt som i Sverige”

  http://www.gp.se/kulturnoje/1.428712-19-8-humanisterna-far-skylla-sig-sjalva

  Det fanns som vanligt redan ett inlägg på Aktivarum om saken.

  https://aktivarum.wordpress.com/2010/08/19/forser-och-rothstein-om-humaniorans-marginalisering/

  Kommentar av Aktivarum — november 15, 2012 @ 12:41 e m

 13. Det är anmärkningsvärt hur genusvetenskapen ständigt försöker bedöma och kritisera andras forskning, men själva är de så speciella att ingen annan utanför genusvetenskapen har kompetensen att bedöma dem. Dubbelmoral kallas det.

  Dessutom är det ganska otäckt när de menar att homosexualitet är en social konstruktion, dvs endast beror på miljö. Det finns nämligen ett annat gäng som också hävdar det. Extremkristna. De anser ju att sexuell läggning är ett val och att man kan tänka om. Välja att inte vara homo. Och att man kan ”bota” deras beteende med förböner och terapi. Vi har en ganska smutsig historia om just ”botning” av homosexualitet med elterapi etc.
  Med genus”vetenskap” i ryggen skulle det öppna upp för t ex KBT och andra terapiformer för att ”bota” homosexualitet.

  Kommentar av AV — november 15, 2012 @ 12:52 e m

 14. Just Genusvetenskapens försök att styra annan forskning är inte mitt område (jag kan inte bli insatt i allting haha) men Tanja Bergkvist har varit fantastisk där. Inte minst tillsammans med Svante Nordin i radioprogrammet filosofiska rummet. Sedan gällande Sverige är det också en annan professor i matematik som varit väldigt engagerad.

  Internationellt är det dock utan tvekan Alan Sokal som är den stora stjärnan.

  Också kommenterat här på bloggen tidigare

  https://aktivarum.wordpress.com/2012/02/17/specialinlagg-om-den-intellektuella-elitens-religion-sssm-kommentarer-fran-bade-alan-sokal-och-steven-pinker/

  Kommentar av Aktivarum — november 15, 2012 @ 1:01 e m

 15. Det borde skrivas en artikel i media om den delade synen på homosexualitet som genusvetenskapen och extremkristna grupper har.

  Enligt genusvetenskapen är det alltså möjligt att med psykologins hjälp ”bota” homosexualitet!

  Kommentar av JD — november 15, 2012 @ 1:02 e m

 16. gemensamma syn är nog ett bättre uttryck än delade. 🙂

  Kommentar av JD — november 15, 2012 @ 1:04 e m

 17. Tjusigt! Det var en fröjd att läsa den här demonteringen.

  Kommentar av Matte Matik — november 15, 2012 @ 1:24 e m

 18. JD: jag har fått för mig att man redan prövat det där med omskolningsläger för homosexuella, vilket inte alls gick. Det ger ju inte direkt evidens för att sexualiteten är socialt betingat.

  Kommentar av Chade — november 15, 2012 @ 1:25 e m

 19. ‘Nu försöker Lena Lilie få WordPress att stänga Aktivarum…’

  Det tycks dock vara så att WordPress redan stängt Lena Lilie. Hennes kommentarer på min blogg hamnar per default i spamfiltret tillsammans med Nigeriabrev och skit, utan att jag ens gjort några egna inställningar för att det ska bli så. Efter att ha läst hennes text så tänker jag inte ändra på det.

  Kommentar av bashflak — november 15, 2012 @ 2:13 e m

 20. bashflak:

  Lena Lillies blogg ligger dock inte på WordPress. Det är ju därför hon överhuvudtaget skulle våga kontakta dem. Om hon låg på WordPress skulle de med en blick kunna jämföra vilken blogg som ägnar sig åt personangrepp och vilken som ägnar sig åt samhällsanalyser.

  Kommentar av Aktivarum — november 15, 2012 @ 2:27 e m

 21. Nej, jag menar inte hennes blogg, bara hennes kommentarer. De fastnar i mitt spamfilter, som fortfarande har WordPress grundinställningar.

  Kommentar av bashflak — november 15, 2012 @ 2:49 e m

 22. Jag är mållös. Har en forskare verkligen sagt det där? Det slår till och med mina låga förväntningar om genusforskning med råge.

  Jag kan för all del hålla med henne om att hjärnforskningens resultat ofta överdrivs. Det finns metodsvårigheter och forskningen är än så länge långt från att klargöra hur hjärnan fungerar. Men därifrån till att hon lika gärna kan hitta på en helt annan verklighet, som att vi tänker med knäna, eller förespråka idéer med ännu mindre empiriskt stöd är vägen lång.

  Kommentar av Johan Grå — november 15, 2012 @ 5:29 e m

 23. En sammanfattning där Isabelle Dussauge försöker motbevisa ”Født sånn eller blitt sånn?”, den sk Hjernevask-boken som ör skriven av bla Harald Eia som låg bakom TV-serien.

  http://kilden.forskningsradet.no/binfil/download.php?did=7541

  Kommentar av psodh — november 15, 2012 @ 6:06 e m

 24. Erik & bashflak:

  Hmm, WordPress har kanske tagit fram en speciell och för syftet särskilt ‘filter-algoritm’ som sorterar in vissa fall i en alldeles egen underkategori? Kommer här helt osökt att tänka på motsvarigheter till klassificeringen ”SVBK” som man tidigare använde som begrepp inom läkevetenskapen.

  Johan Grå:

  Precis, och steget därifrån är inte långt ifrån fullskalig kreationism och att det går att ”bota” homosexuella åkommor etc och den typen av dikotomi. Undrar om inte om ”genusvetenskapen” borde sorteras in direkt under ”Teologi” istället.

  Kommentar av Måns — november 15, 2012 @ 8:05 e m

 25. mailat igen!

  Kommentar av Mariel — november 15, 2012 @ 8:56 e m

 26. och några till

  Kommentar av Mariel — november 15, 2012 @ 9:16 e m

 27. twitter!

  Kommentar av Mariel — november 15, 2012 @ 10:12 e m

 28. […] Att hon hänvisar till de här egenskaperna är lustigt då det uppenbarligen inte är saker hon själv behärskar. Vidare hänvisar hon till genusvetenskapen – en disciplin där inte ens forskarna själva anser att utvärdera fakta är viktigt. […]

  Pingback av Gör kvinnor av pojkarna säger Laestadius Larsson i SvD « Genusdebatten — november 24, 2012 @ 10:28 f m

 29. […] Att hon hänvisar till de här egenskaperna är lustigt då det uppenbarligen inte är saker hon själv behärskar. Vidare hänvisar hon till genusvetenskapen – en disciplin där inte ens forskarna själva anser att utvärdera fakta är viktigt. […]

  Pingback av Gör kvinnor av pojkarna säger Laestadius Larsson i SvD | Genusdebatten — december 20, 2012 @ 10:19 f m

 30. […] Med pedagogik menar jag undervisningsteori – dvs hur man bäst lär ut saker. Paradigm är ett annat namn för den sorts teorier i akademiska ämnen som förespråkas av Thomas Kuhn. […]

  Pingback av Feministisk pedagogik bär skulden för pojkars skolresultat | Genusdebatten — januari 26, 2013 @ 12:46 e m

 31. […] detta orimligt? Det framgår tydligt i granskning gjord av Margareta Hallberg att Eva Lundgrens data inte ger belägg för hennes tolkning. Då gick 14 genusforskare ut i DN […]

  Pingback av Några ord om forskning – Mattheweffekten och Stiglers lag « Aktivarum — februari 21, 2013 @ 1:55 f m

 32. […] som samhällsvetenskapen – alltså hermenutisk. Den som tittar på vetenskapsteoretikern Margareta Hallbergs avhandling ser redan i underrubriken det knappast […]

  Pingback av Jämförelse av Feminister och Antifeminister – Del 2 Synen på vetenskap | Aktivarum — mars 6, 2013 @ 11:54 e m

 33. ”Att teorier som tillhör olika paradigm inte kan mätas med samma mått. Detta följer av en stark tolkning av tesen om observationers teoriberoende då något neutralt språk för jämförelser mellan två rivaliserande teorier inte antas existera.”

  Är inte konsekvensen av det påståendet rent katastrofal för genusvetenskapen egentligen? Den har ju själv ingen egen praktik annat än textanalys. I princip betyder ju det att de inte kan analysera texter som inte är en del av genusteorins eget paradigm och vad återstår då att analysera?

  Kommentar av Adam Bek — mars 7, 2013 @ 8:45 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: