Aktivarum

Genusvetenskapen företräder inget av könen – Del 1 Genusfrågor = Maktfrågor | oktober 8, 2012

Malin Stenman menar det råder okunskap om feminismen idag. Låt oss granska hennes påståenden.

Newsmill-artikeln presenterar Stenman som magister i ”kulturanalys” dvs culture studies. Det är ett allt annat än neutralt fält i frågan. Alla Culture Studies tillhörde samma sida i kulturkrigen.

”Det första missförståndet handlar om uppfattningen om att feminister bara ägnar sig åt kvinnofrågor och inte vill att även män ska få fler valmöjligheter i livet, att feminister bara har ett perspektiv.” (Newsmill)

Mitt svar är att feminister idag inte alls ägnar sig åt kvinnofrågor. De ägnar sig med små undantag åt genusfrågor vilket är samma sak som maktfrågor utifrån marxistiskt konfliktperspektiv.

Det bekräftar för övrigt Stenman själv när hon säger det viktiga inte är könen utan maktförhållandet.

Hon hävdar att Pär Ström tror feminister strävar efter ett matriarkat, vilket hon menar är en tröttsam och felaktig utgångspunkt som gör diskussionen befängd och uppmuntrar till de…

”tankar som feminismen bekämpar, nämligen särskiljandet mellan könen och upprätthållandet av makt dem emellan.” (Könsmaktsordningen)

Med andra ord skillnaden i makt mellan kvinnor som grupp och män som grupp. Om bara kvinnor får lika mycket makt som män kan könen enligt Stenman-feminismen närma sig varandra.

Det är bara det att påståendet diskriminerar alla som inte ser människor som politiska kampgrupper.

Genusfolk inte bara tycker det är så människor funkar. De har dessutom stora problem med att andra vettiga åsikter skulle existera. Genuscertifiering skulle tvinga på alla fält detta sätt att tänka.

”stereotypa föreställningar om könen i vårt samhälle bör uppmärksammas och ifrågasättas, eftersom de leder till många destruktiva normer och värderingar och begränsar oss som individer.”

Observera att riktiga forskare inte kan säga A leder till B utan att ge bevis och tydliga alternativ. Stenman har inte ens vett att beskriva dessa som möjliga samband ”kan leda till…”

Istället garanterar hon att alternativen leder till destruktiva normer som begränsar individer.

Genusfolk lovar det är så och därmed behöver påståendet inte ledas i bevis. Istället för att motivera sig så passar hon på att kritisera att Pär Ström inte lyder under detta enda maktperspektiv.

”Han (Ström) frånser hur maktförhållanden analyseras och granskas i diverse riktningar, i diverse olika akademiska fält och ute i övriga samhället.”

Här har Stenman rätt. Liksom många andra människor ej betalda för att älta marxismens konfliktperspektiv så låter varken Ström eller Billing sådana åsikter styra diskussioner om jämställdhet.

”Han frånser att kvinnor och män med olika partitillhörighet, klass, etnicitet, uppfostran och generation enats om att kollektivt söka politisk förändring som fokuserar på att kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter skall vara likvärdiga med mäns…”

Helt fel! Han ifrågasätter däremot att en likvärdig kvinna automatiskt skulle följa i den mannens fotspår.

Genusforskningen handlar varken om män eller kvinnor den handlar om makt. Vilket märks tydligt i nedanstående citat. Se själva hur det tas för givet att makt (korrelation) = bevis (kausalitet)

”En återkommande replik från Pär Ström. Hur förklarar Ström att män är överrepresenterade på alla positioner där makt och pengar finns i samhället? Att det finns maktstrukturer där män överlag verkar bättre på att hantera vissa frågor, går knappast att förbise…

Här ser vi det ständiga antagandet att om människor har samma makt så måste de få samma representation och därför skulle Pär Ström behöva förklara varför representationen inte är lika.

Den åsikten har feminister som utgångsläge från första början. Allt annat tycks för dem ofattbart.

Vidare bekräftas här att det inte handlar om kön. Genusfolket tycker man ser precis samma sorts förtryck bara genom att jämföra olika etnicteter. Det går bättre för vissa folkslag = Förtryck.

Det gör inte maktstrukturen manlig per se, men den innebär att alla som kan spelreglerna klarar sig bättre och dessa spelregler är något många får med sig sedan barnsben, till synes i högre grad om man råkar vara man. Liknande strukturer och maktsystem kan man finna kring etnicitet…”

Malin Stenman skall föreställa utredare men hon är fullkomligt inkompetent gällande att leda påståenden i bevis. Istället menar hon bara ”dåliga människor” inte tycker exakt likadant.

”…där endast främlingsfientliga förnekar dess blotta existens.”

Vad säger då Stenman om exempelvis den indiska akademiker som visat asiater är bättre än vita i USA?

Är han främlingsfientlig? Vilka främlingar menar hon han pratar om? Jag kommer att skriva minst ett till blogginlägg som svar på Stenmans text.

Genusnytt: Pelle Billing och Pär Ström attackeras på Newsmill

Pelle Billing: Kristian Stålne om två olika världsbilder

Pelle Billing: Replik på Newsmill

Uppdatering 20/10

Ifall någon fortfarande inte förstått vad genusvetenskap handlar om här har ni ett citat från Genusprofessor Anna Wahl:

Det finns alltför många okunniga chefer i näringslivet. Den okunskapen medverkar till att en ojämn maktfördelning mellan män och kvinnor fortsätter att ses som något naturligt

Genusvetare sysslar alltså inte med kvinnofrågor utan med maktfrågor. Vad de vill göra är omfördela makt utifrån det politiska perspektivet som förkastar individer till förmån för kollektiv.


28 kommentarer »

 1. Varför lägger du inte in dessa svar på newmill?

  Kommentar av Nils Jungenäs — oktober 8, 2012 @ 12:51 e m

 2. Jag tror att feminism, antirasism, hbt-frigörelse uppstod med goda föresatser. Men många av dess företrädare har tyvärr spårat ur och börjat använda de nedsättande generaliseringar som de skulle bekämpa. Ta detta exempel: ”Vi måste arbeta mot rasism, åldersdiskriminering, kränkningar pga sexuell läggning och sexism. Vår fiende är den vite, medelålders, heterosexuelle mannen.”

  I en enda mening har man gjort sig skyldig till alla de fyra synder man skulle bekämpa.

  Ju mer jag tänkt på detta ju mer övertygad blir jag att lösningen måste vara ett liberalare samhälle där man ser människor som egna individer och inte som representanter för grupper.

  Kommentar av Patrik — oktober 8, 2012 @ 12:54 e m

 3. Nils Jungenäs

  ”Varför lägger du inte in dessa svar på newmill?”

  Som jag förstått det godtar inte newsmill inlägg under psedonym. De tillåter inte ens länkning längre.

  Kommentar av Aktivarum — oktober 8, 2012 @ 1:01 e m

 4. Är du särskilt anonym då? Det hade varit kul att se ett svar från någon annan är Billing/ström någon gång.

  Kommentar av Chade — oktober 8, 2012 @ 1:05 e m

 5. Patrik:

  ”Jag tror att feminism, antirasism, hbt-frigörelse uppstod med goda föresatser.”

  Det är möjligt de delvis uppstod med goda föresatser men det är lika uppenbart de nästan uteslutande uppstått och organiserats när någon vill stoppa utvecklingen av liberala demokratier. Samma människor som gastar om hur Hbt-folk förtrycks i USA kniper käften om hur Hbt-folk behandlas i Jordanien. Samma Hbt-folk som klagar på heteronormen i västvärlden stöttade glatt en omvandling av Iran till en teokrati vars president anser bögar inte finns.

  Alla påståenden om hur dessa är goda krafter är i grunden en kopia av situationen med terroristgruppen i filmen ”Who dares wins” som kidnappar engelska politiker för att tvinga fram fred i världen – givetvis är det demokratierna som skall avrustas först för det är allltid den liberala demokratin som är viktigast att åtgärda för dessa människor. Deras grundideologi är att den som har mest makt är störst problem så det är alltid de bäst fungerande systemen de anser behöver en känga.

  Filmen i övrigt handlar mest om antiterroriststyrkan S.A.S.

  Kommentar av Aktivarum — oktober 8, 2012 @ 1:18 e m

 6. Men alla vet väl ditt riktiga namn, vad har du för anledning att vara anonom på just Newsmill, när du heter Erik Wedin i Aftonbladet, med länk till denna blogg?

  Kommentar av Bashflak — oktober 8, 2012 @ 2:00 e m

 7. Aktivarum: Jo, du har rätt. Men jag slogs av paradoxen att dessa människor är motståndare till svepande stereotypa benämningar av vissa grupper men använder själva samma fraser om andra grupper. Jag hoppas på en framtida samhällsdeabtt med färre gruppetiketter och mer plats för individer och deras åsikter. Gemensamma åsikter kan förena personer av olika kön, hudfärg m.m. Det är en frivillig gemenskap som man kan gå in i eller lämna.

  Kommentar av Patrik — oktober 8, 2012 @ 2:07 e m

 8. Bashflak: Det är en väsentlig skillnad på att vara offentlig person på Newsmill med bild och allt och att ha ett namn på kontot, särskilt när det är ett rätt vanligt namn där många andra heter likadant. Det är exempelvis inte jag som har det här kontot.

  https://twitter.com/ErikWedin

  Kommentar av Aktivarum — oktober 8, 2012 @ 2:18 e m

 9. Patrik:

  ”Aktivarum: Jo, du har rätt. Men jag slogs av paradoxen att dessa människor är motståndare till svepande stereotypa benämningar av vissa grupper men använder själva samma fraser om andra grupper.”

  Det är ingen paradox. Varken dem eller deras guruer är kritiska till vilken stereotyp som helst. Det är de stereotyper som stödjer västvärldens liberala demokratier som är måltavla i ca 9 fall av 10. Andra kulturers rätt att vara stereotypa försvaras ilsket för det är så de blivit tillsagda.

  ”Jag hoppas på en framtida samhällsdeabtt med färre gruppetiketter och mer plats för individer och deras åsikter. Gemensamma åsikter kan förena personer av olika kön, hudfärg m.m. Det är en frivillig gemenskap som man kan gå in i eller lämna.”

  En debatt utan gruppetiketter kommer vi nog aldrig att få så länge vi inte har robotar som debatterar. Frågan är vilka etiketter som är mest funktionella. Jag menar ju att det är betydligt vettigare att diskutera exempelvis ”poliser” än att diskutera ”svarta” Som Tom Sellecks karaktär säger i Blue Bloods: Den enda hudfärg poliser har är blå. De är inte mörkblåa eller ljusblåa de är alla precis lika blåa.

  För genusfolk är ju allt det andra närmast livsviktigt. Inte kan en svart skurk fängslas av en polisstyrka bestående av kineser. Då ges ju intrycket bla bla bla…

  Kommentar av Aktivarum — oktober 8, 2012 @ 2:27 e m

 10. Antingen skämt/satir eller den nya dokusåpan Genderstudies gone wrong.

  Kommentar av Aktivarum — oktober 8, 2012 @ 3:16 e m

 11. […] Aktivarum tar upp Newsmillartikeln där Malin Stenman påstår att Ström och Billing sprider okunskap. Läs den och läs även hans senaste inlägg som tar upp frågor inom samma område! […]

  Pingback av Nu passar man på « Toklandet — oktober 8, 2012 @ 4:27 e m

 12. Aktivarum: Men vem har sagt att genusfolket kommer att ha så mycket makt i debatten längre. De hamnar allt oftare i försvarsställning. Stenmans artikel är ett bra exempel. De klagar och intar offerrollen. Det tyder på att de känner motvinden.

  Kommentar av Patrik B — oktober 8, 2012 @ 5:49 e m

 13. Genusvetenskap=Lysenkoism

  ”Från början trodde jag att Lysenkos påståenden måste innehålla en kärna av sanning. Ju mera jag hörde och läste, desto tydligare blev det emellertid att Lysenko och hans anhängare inte är vetenskapliga i ordets egentliga mening. De använder inte vedertagna vetenskapliga metoder, underkastar inte sina resultat normal vetenskaplig kritik och publicerar dem inte på ett sätt som möjliggör en vetenskaplig värdering av dem. De rör sig i en annan idévärld än vetenskapsmännen och diskuterar inte på ett vetenskapligt sätt.”

  Numera är namnet Lysenko synonymt med politiskt styrd pseudovetenskap.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Trofim_Lysenko

  F.ö. Angående feminismen och makten är det precis som jag alltid sagt, gamla avdankade kommunister som försöker trots att muren fallit….

  Jag har identifierat 3 sorters feminister:

  Första sorten är totalitära Kommunister, historiskt sprungna ur -68-vänstern, exempelvis f.d. KPLM(r).
  (embryot föddes faktiskt tidigare än så, men det tog fart på allvar först med -68 vänstern. Ställ er frågan hur man skall agera för att försöka införa kommunism i ett USA där kommunismen var förbjuden?) Då deras revolution kom av sig på 70-talet, och muren föll på 80-talet, försöker de nu istället smyga in sin irrlära under falsk flagg, feminism, via sina genuspedagoger, lysenkoismiska
  ”forskning”/genuspropaganda, osv. osv. Här torde vi tex. återfinna f.d. vänsterpolitiker.

  (Ganska genomskinligt faktiskt, om man jämför deras taktik, som är tämligen oförändrad: Zampolits i form av genuspedagoger. Ordet Kamrat som skulle ”ta bort” klassskillnaderna motsvaras av deras moderna Hen, som nu skall ta bort könsskillnaderna. Deras politiskt styrda pseudovetenskap är också densamma).

  Samma politik, samma mål, annan förpackning bara. Nästan samma taktik, men eftersom revolutionen kommit av sig, måste de nu gradvis införa sina läror istället varefter de indoktrinerar folk istället…..

  Andra sorten, är via genuskurser och annat indoktrinerade nyttiga idioter, som springer de förstnämndas ärenden. Här återfinner vi de flesta feministiska kvinnor, samt vissa män. Här återfinns också manshatare som Valerie Solanas.

  Tredje sorten, den värsta, är medlöpare som är medvetna om att det är det första som gäller, men som försöker utnyttja situationen, och underblåsa den för sitt eget berikande. Här borde vi rimligen finna många av dessa genuspedagoger, författare, forskare, ja personer som gjort feminismen till ett luckrativt levebröd helt enkelt. Samt många
  ”feministiska” män, som inte är kommunister, men som tror sig kunna få ligga mer genom att säga ”rätta” sakerna till feministerna….

  (Undrar förresten hur många av alla dessa karriärcoacher,teamcoacher, etc. etc. som var populära på 80-90-talet, som idag kallar sig Genuscoacher istället?)

  Och så har dessa feminister mage att påstå att det är deras motståndare som sprider okunskap…….

  Kommentar av Anders Senior — oktober 8, 2012 @ 6:12 e m

 14. @Patrik

  ”Jag tror att feminism, antirasism, hbt-frigörelse uppstod med goda föresatser. Men många av dess företrädare har tyvärr spårat ur och börjat använda de nedsättande generaliseringar som de skulle bekämpa.”

  Japp, dessa rörelser har utsatts för mer eller mindre medveten infiltrering av feministerna, som därefter kidnappat dessa rörelser för feministiska syften. Sak samma inom politiken, med deras ”tvärpolitiska” (!) arbete för att införa feminismen i alla partier……. Man baxnar över att folk går på det, har vi inte lärt oss något av historien?

  Kommentar av Anders Senior — oktober 8, 2012 @ 6:31 e m

 15. Aktivarum kan ju använda den här bilden om han inte vågar vara offentlig med namn och bild på newsmill

  Kommentar av Nils Jungenäs — oktober 8, 2012 @ 6:44 e m

 16. Nils Jungenäs: Tack men det har inget med att våga saker att göra. Det handlar om att fokusera på vad man gör bättre och inte bränna en massa krut på vad man gör sämre. Det är för övrigt precis samma problem med hur många feminister resonerar. De tycker det bästa i hela världen är att försöka pressa folk att lägga krutet på sina svaga sidor. Det roligaste de vet är att ”coacha” män att ”våga” gråta mer, våga visa känslor osv. Om en feminist coachade landslaget skulle denne förespråka mångfaldsperspektiv och låta Zlatan stå i mål. Eftersom Zlatan är bra på att skjuta är det precis vad han inte skall göra…

  Kommentar av Aktivarum — oktober 8, 2012 @ 7:50 e m

 17. Men du skriver ju väldigt bra – sakligt och insiktsfullt med lite lagom sting. Jag blir väldigt väldigt glad om du en dag ger dig ut på t.ex newmill.

  Kommentar av Nils Jungenäs — oktober 8, 2012 @ 8:09 e m

 18. Jag håller med Jungenäs. Det hade varit intressant att se dig i offentligheten. Jag respekterar, som du vet, behovet av att vara anonym. Det är inte det. Jag skulle inte outa mig, men du representerar en debattstil som saknas i Sverige, mer sting, mer amerikansk kanske? Vore spännande att se om Sverige är redo för det. Välformulerade, intelligenta och ifrågasättande krönikörer finns inte här men behövs så väl.

  Jag ser verkligen fram emot boken. Under den tid jag läst din blogg tycker jag att du gått från klarhet till klarhet.

  Kommentar av Johan Grå — oktober 9, 2012 @ 6:24 f m

 19. Håller med att det hade varit fint med en replik av Erik på Newsmill. Det verkar inte vara något krav att ha en bild på sig själv. Många artiklar har en bild på någon annan eller något annat som symboliserar vad debatten handlar om. I övrigt skickar man väl in artikeln digitalt och kanske ger sitt telefonnummer. Skaffar du dig ett oregistrerat telefonkort så kan de knappast spåra dig. Det behövs fler synliga jämställdister i media. En Erik som kompletterar Pär och Pelle skulle vara superbra.

  Kommentar av Torbjörn — oktober 9, 2012 @ 8:03 f m

 20. Jättekul att se folk vill jag skall skriva lite mer öppet. Jag kan såklart skriva en artikel och se om de godtar den. Det kan inte bli värre än att de tackar nej.

  Kommentar av Aktivarum — oktober 9, 2012 @ 9:06 f m

 21. Vill också stödja att Erik gärna hade fått synas mer i andra medier. Bara det att du har en vana att försöka vetenskapligt motivera vad du tycker gör det en fröjd att läsa vad du skriver.

  Kommentar av robjoh — oktober 9, 2012 @ 11:50 f m

 22. Ja, du borde absolut synas mycket mer i media!

  Kommentar av Elina — oktober 9, 2012 @ 12:43 e m

 23. Jag stöder också Erik, om han själv vill skriva mer öppet. Det behövs ett vetenskapligt synsätt på dessa frågor. Det är eländigt att genus”vetenskapen” tillåts dominera, även om den delvis är på defensiven.

  Kommentar av Hjalmar — oktober 10, 2012 @ 12:32 e m

 24. […] slog jag fast att Genusvetenskap = Maktfrågor. Här tänker jag titta på genusvetenskapens hantering av män och manlighet. Så här […]

  Pingback av Genusvetenskapen företräder inget av könen – Del 2 Misandri = Negativ syn på manlighet « Aktivarum — oktober 12, 2012 @ 11:48 f m

 25. […] Män för jämställdhet på sin hemsida den sedvanliga “teorin” om privillegier, “makt” och andra ihopljugna påhitt vi tagit upp tidigare. “Män för Jämställdhet anser att det […]

  Pingback av MFJ – Män för vilken sorts jämställdhet? « Aktivarum — oktober 17, 2012 @ 12:04 e m

 26. […] replik” sprider Män för jämställdhet på sin hemsida den sedvanliga teorin om privillegier, makt och andra ihopljugna påhitt som redan är avhandlade här. “Män för Jämställdhet anser att […]

  Pingback av Misandripatrullen » Komprimerad MFJ misandri — oktober 18, 2012 @ 10:02 e m

 27. […] Det sista är nonsens. Givetvis ignorerar hjärnforskare genusteori – det skall man enligt genusteorins egen grund göra. Vad hon säger blir förståeligt endast ur perspektivet att Genusfrågor ÄR Maktfrågor dvs….. […]

  Pingback av Genusforskare vill bedöma andra – Men vill inte bli bedömda av andra « Aktivarum — november 15, 2012 @ 10:05 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: