Aktivarum

Recension: Jämställdhetsbluffen av Pelle Billing – Introduktion till Mansfrågor | september 30, 2012

Pelle Billings bok är den perfekta introduktionen till forskningsområdet ”Mansfrågor”

När berättelsen börjar är det 1991, Pelle Billings familj har just flyttat tillbaka till Sverige efter fyra års vistelse i Förenade Arabemiraten. Han är 16 år gammal och skall börja gymnasiet…

”För att provocera brukar jag ibland svara frågeställaren att jag är svensk, född på 1970-talet och man. Mer än så behövs inte för att få någon typ av intresse för kön och jämställdhet.”

Jämställdhetsbluffen inleds med Pelle Billings bakgrund och tankar för att sedan gå vidare till att presentera hans syn på mansfrågor. Inte för att de är mer viktiga, utan för att de är mer okända.

Många av bokens pasager utgår från bägge könens situation. Vi lär känna både ”Conny och Camilla”

Boken kommer att vara enormt värdefull för minst två olika läsargrupper. Den ej insatte läsaren kommer för första gången att kunna få en snabb och behaglig överblick av ämnet Mansfrågor.

”En mansfråga är helt enkelt ett problem som drabbar gruppen män så pass mycket mer än gruppen kvinnor, att det är meningsfullt att åtminstone delvis se det som kopplat till kön”

Den mer insatte läsaren å sin sida kommer för första gången att ha ett ordentligt utgångsläge för vidare diskussion. Dessa två grupper kan sedan för första gången ha en effektiv kommunikation med varandra.

Den grupp som kommer att ha minst utbyte av boken är de som redan anser sig vara experter på genus.

Det beror dock inte på att de bestrider Pelle Billings beskrivningar av mansfrågor. Det beror snarare på att de har förklaringsmodeller som inte klarar av konkurrens eftersom de bygger på maktanalyser.

”Begreppet makt är helt centralt i den svenska jämställdhetsdebatten. Delvis har det att göra med den så kallade Maktutredningen som ursprungligen tillsattes av Ingvar Carlson och presenterades i färdig form 1990”

En av de fyra ledamöterna där var genusteoretikern Yvonne Hirdman. Maktutredningen ägnade ett helt kapitel åt att diskutera det genussystem med tillhörande könskonflikt som hon själv lanserade 1988.

Det historiska perspektiv där könen anses i konflikt med varandra ägnar Billing ett helt kapitel åt.

Han konstaterar genusteorins samhällssyn i hög grad bygger på förväxlingar av orsak och konsekvens. Genusteoretiker verkar ofta ta för givet att vad än som hände också var meningen.

Vad fanns det för orsak att göra uppror mot rådande roller så länge dessa roller var helt nödvändiga för att säkerställa att ens barn skulle överleva och ha en framtid?

Detta är en fråga Hirdmans anhängare sällan bryr sig om att besvara. För dem tycks det inte vara en fråga om vad som var möjligt att göra utan vad som var önskvärt att göra. Det sk Nirvana-felslutet.

Detta är min första riktiga bokrecension och jag försökte att inte ”spoila” för mycket.

Anteckningarna från första läsningen täcker dock upp 3 hela wordsidor och många av dem tar upp ämnen som redan finns beskrivna på bloggen. Det finns helt enkelt hur mycket material som helst.

Två underkapitel är direkt relaterade till Billings bakgrund som läkare. Det ena visar hur svenska staten lägger flera miljarder mer på kvinnors hälsa. Det andra tar upp frågan om manlig omskärelse.

Jämställdhetsbluffen består av 200 sidor uppdelade på 10 kapitel bestående av 3-5 underkapitel.

Nedan följer en uppräkning av bokens samtliga kapitel och underkapitel. Den som redan bestämt sig för att skaffa boken och vill överraskas behöver inte läsa texten i nedanstående citatruta.

Personer som är osäkra om just de frågor som intresserar dem tas upp i boken får dock här svar på det mesta. Är det något ni saknar är det bara att säga till i kommentarsfältet.

Kapitel 1: Könsroller som fungerar, Den manliga könsrollen, Kvinnorörelsens födelse

Kapitel 2: Båda könen har makt, Osynlig Makt, Rösträtt, Vem slår vem?

Kapitel 3: Kvinnorna på stark frammarsch, Money Money Money, Flickornas skola, Män – en outbildad underklass

Kapitel 4: Är du jämställd. Hur jämställdheten kidnappades, Jämställdhet i vardagen, Vem vill bli inkvoterad?

Kapitel 5: Mansfrågor och deras uppkomst, Hälsa och livslängd, Kampen om förhuden, Varför ingen stor mansrörelse?

Kapitel 6: Vår tids mansbild, En mans dåd, alla mäns skuld, Oskyldig tills motsatsen är bevisad, Män, kvinnor och krig, Män som defekta kvinnor

Kapitel 7: Pappan som självklar förälder, Föräldrars olikhet inför lagen, Vårdnadstvister,

Kapitel 8: Biologin gör sig påmind, Biologism kontra biofobim Hjärnans formbarhet

Kapitel 9: Sveriges feminism, Mediefeminismen, Feminism som allenarådande förklaringsmodell, Genuspedagogik, Att vända på steken

Kapitel 10: Framtiden, Författarens tack, Källförteckning

Beställ boken

Adlibris

Bokus

Länkar:

Pelle Billing: Jämställdhetsbluffen är släppt, läs smakprov

Genusnytt: Gästblogg, mannen på gatan förstår mer än forskarna.

Pelle Billing: Första utredningen om mansfrågor diskuteras i TV

Genusnytt: Marika formgren har farhågor när mansfrågor utreds

Fler länkar

Flashback: Pelle Billing släpper boken Jämställdhetsbluffen


17 kommentarer »

 1. Jaha. Det här var din första recension. Vad mig beträffar var den faktiskt mycket lyckad, eftersom den gjorde mig ytterligare nyfiken – och bok kommer att införskaffas.

  Gillade speciellt den här meningen om mansfrågorna: ”Inte för att de är mer viktiga, utan för att de är mer okända.”
  mvh

  Kommentar av Törnrosa — oktober 1, 2012 @ 2:14 f m

 2. Törnrosa:

  Jättekul att höra. Stycket om mansfrågorna som mer okända – inte mer viktiga, kommer direkt från Pelle Billings resonemang i boken. Som jag skriver i recensionen. De flesta håller med om beskrivningarna. Kvinnor har problem (kvinnofrågor) och män har problem (mansfrågor)

  Pelle Billings argument (och mitt för den delen) är inte att vi skall fokusera på mansfrågor för att de är mer viktiga (det är alltså ingen tävling i lidande) utan att vi redan har fokuserat på kvinnofrågor och mansfrågorna behöver komma ikapp för våra relationers bästa.

  Vidare så skulle jag säga att avsaknaden av mansfrågor är något som på mängder av sätt främst drabbar kvinnor. Jag väljer dock att inte fokusera på den vinklingen eftersom det om något är sexistiskt att mena den enda gång mäns problem är viktiga är kvinnor upplever dem som viktiga för dem.

  Kommentar av Aktivarum — oktober 1, 2012 @ 9:11 f m

 3. Tycker att Pelle börjar vifta med en vit flagg när det gäller mansfrågor och antifeminism. Han börjar slicka feministerna medhårs för att inte reta upp någon feminist som tar illa upp av verkligheten. Och resultatet blir halvdant och saknar egg.

  Han va mycket bättre förr.

  Kommentar av pether85 — oktober 1, 2012 @ 10:11 f m

 4. pether85:

  Tycker inte det där ger en riktigt rättvis bild. Jämställdhetsbluffen är som sagt en utmärkt introduktion till ämnet mansfrågor. Nytillkomna läsare får snabbt svar på vad det handlar om medan redan insatta får ett bra utgångsläge för fortsatt diskussion. För mig som i dagsläget jobbar med att summera Aktivarum-bloggen i bokform är den ovärderlig. Det råder ingen tvekan om att hans bok kommer att göra min kommande bok mycket bättre än den annars hade varit. Nu kan jag i högre grad koncentrera mig på mina bästa sidor istället för att behöva börja från början varje gång.

  Kommentar av Aktivarum — oktober 1, 2012 @ 10:41 f m

 5. Att säga att feminismen gjort mycket bra, är att ljuga alla läsare rakt upp i ansiktet, speciellt när han vet att det inte är sant. Han får skaffa tillbaka sina cohones.

  Kommentar av pether85 — oktober 1, 2012 @ 11:08 f m

 6. Erik: Ja men visst är det så att det ena ger det andra. Jag har alltid gillat att man försöker hitta en samtalston som leder någonstans.

  Alltså att problemen definieras, diskussioner för att hitta så mycket samförstånd att man kan gå vidare och försöka hitta förslag till lösningar – i stället för löjliga ställningskrig som pågår i det oändliga.

  Ständiga konfrontationer om vem som har det värst kan de fortsätta med som är omogna eller oförmögna att tänka snäppet vidare.

  Även om jag är på utgång, som bekant, så kommer även din bok att införlivas i min boksamling. mvh

  Kommentar av Törnrosa — oktober 1, 2012 @ 11:58 f m

 7. Pether85 – att säga att feminismen genom tiderna inte har gjort mycket bra saker är att ljuga i sin iver att smutskasta dagens feminism.

  Kommentar av chade — oktober 1, 2012 @ 1:06 e m

 8. Perfekta introduktionen till forskningsområdet

  En kil har slagits in, Glada nyheter.

  OT

  Claes Borgström uttalar sig inte ifall män i har samma rättigheter som kvinnor i Feminismens saudiarabien.

  http://m.metro.se/c.jsp?cid=25514721&itemId=http://www.metro.se/nyheter/kvinnor-gar-inte-att-retuschera-bort/EVHlja!2mPseJ6LPTrK2/

  Kommentar av Peter Benenson — oktober 1, 2012 @ 1:27 e m

 9. ”Två kapitel är direkt relaterade till Billings bakgrund som läkare. Det ena visar hur svenska staten lägger flera miljarder mer på kvinnors hälsa. Det andra tar upp frågan om manlig omskärelse.”

  Snubblade över detta:

  Klicka för att komma åt LKT0540s2846_2851.pdf

  Hur orkar de? Lägga pengar på att undersöka varför mäns tvättsäckar är fulla medan kvinnors är halvfulla? Enligt denna studie skulle det alltså vara skillnad mellan män och kvinnor vid behandlingen av psoriasis.

  Kommentar av Maria — oktober 1, 2012 @ 1:40 e m

 10. Chade:
  Att försöka koppla samman feminismen med franska revolutionens kvinnorörelser är endast att göra sig själv en otjänst.

  Kommentar av pether85 — oktober 1, 2012 @ 3:51 e m

 11. Pether85, jag håller inte med. För det första har dåtidens feminism medfört positiva saker och för det andra så är det väldigt bra att sammankoppla dåtidsfeminisim med nutidsfeminism för att visa hur extrem den nutida varianten är och hur lite den har gemensamt med dåtiden.

  För att bara ta ett exempel så kan man ju visa Gunilla Barrskog som på Newsmill för några veckor sedan försvarade statligt riskkapital som bara kvinnor får söka med att det för det första medförde att män och kvinnor fick starta företag på samma villkor (!) och för det andra var detta att anse som modern kvinnokamp ”lika legitim som den kvinnnokamp som fördes på 1900-talet”. Det är att ha tappat koncepten en hel del.

  Kommentar av chade — oktober 2, 2012 @ 6:22 f m

 12. […] på bloggen konstateras Pelles bok Jämställdhetsbluffen är en perfekt introduktion. Läs även Kristian Stålnes recension som gör liknelser till den […]

  Pingback av Mansfrågor och Genusforskning är inte samma sak – Del 3 Mansfrågeforskning på riktigt « Aktivarum — oktober 5, 2012 @ 3:32 e m

 13. […] Andra recensionen av Pelle Billings bok Jämställdhetsbluffen (första recensionen gjordes av mig och hittas här) […]

  Pingback av Genusfolket vs Jämställdismen! – Del 3 Medfött eller Socialt konstruerat? « Aktivarum — oktober 6, 2012 @ 12:05 e m

 14. […] har skrivit en lysande recensioner på dessa båda böcker, så det känns som onödigt arbete att göra detsamma. Jag rekommenderar båda […]

  Pingback av Inget har hänt sen “fittstim”? « Kvinna och antifeminist — oktober 12, 2012 @ 7:26 e m

 15. […] Genusforskning och Mansfrågor är inte samma sak Del 1 (Male Studies) Del 2 (Mansforskare) Del 3  (Mansfrågeforskning på riktigt) Se även Pelle Billings Bok “Jämställdhetsbluffen” (Recension) […]

  Pingback av MFJ – Män för vilken sorts jämställdhet? « Aktivarum — oktober 17, 2012 @ 12:05 e m

 16. […] Pelle Billing – Jämställdhetsbluffen. […]

  Pingback av Göteborgspostens agenda och Håkan Bjärsdals absurda argumentation « Aktivarum — oktober 19, 2012 @ 11:42 f m

 17. […] Det enda exemplet jag fått från mediafolk på sådan ”mer seriös” mansdebattör är Pelle Billing. Jo visst, det måste vara därför inte skriver en rad om hans bok ”Jämställdhetsbluffen”? […]

  Pingback av Kommentar på Hanna Fridéns krönika – Del 2 Vilka seriösa Mansdebatttörer? « Aktivarum — november 12, 2012 @ 10:22 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: