Aktivarum

MRA-affischer vandaliserades – Feminister skyller allting på Patriarkatet | september 16, 2012

Som ni vet har den senaste tidens MRA-affischering bemötts med att de fick affischer nedrivna.

Nu har de feminister som var kritiska till MRA-affischer lyckas få ut egna affischer och sålunda kan vi äntligen få svar på vilka påståenden feministerna bestred och hur deras argument såg ut – Eller inte!

Patriarchy: The systematic opression of all who are not cisgender (non-trans*) men and cis men who fail to meet standards set by patriarchy of what a man ”should be”.

Patriarkat har alltså omdefinierats från det system där förtryck finns till själva förtrycket i sig. Man anar att orsaken till detta var svårigheterna i att beskriva vad för system som då inte är patriarkat.

Här blir dock patriarkat benämningen på ALLT som inte leder till det önskade resultatet ifråga.

Nog för att den förra definitionen (nedan) var trams men den gick i alla fall att diskutera. Den nya definitionen innebär att i patriarkat ingår precis allting! Den är inte bara bullshit, den är batshit crazy!

”Patriarchy is a social system in which the male acts as the primary authority figure central to social organization, and where fathers hold authority over women, children, and property” Wiki

Här hade jag tänkt kommentera de feministiska argumenten men i linje med deras helgalna nya definition av patriarkat så finns inga som helst argument på de feministiska affischerna.

Allt som finns är en mängd osammanhängande påståenden, som skulle vara relativt vettiga…

…om inte varenda ett av dessa påståenden argumenterades med orden ”Because of patriarchy”. Vilket innebär hela affischens budskap blir ett cirkelresonemang: Förtrycket beror på förtrycket som beror på…

Never ending stoooryyyy… Nanana Nanana Nanana

Feministernas problem tycks vara att de nu har kommit fram till samma slutsats som låg bakom kritiken av patriarkats-teori under den gamla definitionen. Patriarkatet är då = Allt i samhället.

”Gender-issues writer Cathy Young, by contrast, dismisses reference to ”patriarchy” as a semantic device intended to shield the speaker from accountability when making misandrist slurs, since ”patriarchy” means all of Western society.”

Medan normalt funtade människor inser den definitionen är värdelös och behöver bli snävare…

(Vilket är precis vad Girlwriteswhats radiokollega Typhonblue visar med sin totalt överlägsna Patriarchy  theory 2.0 som sågar idén att patriarkat gynnar män i tusen delar)

”The primary drive of the apexual to develop uniqueness compels it to move up the status hierarchy—at each step the apexual feels itself akin to fewer and fewer male bodied individuals until, at the pinnacle it shares nothing in common with any male bodied individual.”

…så breddade feminister den till ”Vad än vi tycker inte ger rätt resultat” varefter de på allvar affischerade deras rörelse handlar om att bekämpa ”odefinerat” som inte ger minoriteter önskat resultat.

Detta odefinierat kan vara allting från vetenskaplig standard till demokratiska värderingar.

Ger ”odefinierat” fel resultat? Låt oss slänga den framför tåget tillsammans med allt annat som Ovita Kränkta Hen och deras lobbygrupp Sociala Rättvisegänget Hen-ivisterna tycker är i vägen.

Sist men inte minst: En av de affischerande grupperna berättade att affischerna fått sitta kvar. Istället för att riva ner dem klottrade Femistasi sina egna budskap ovanpå affischerna.

Femistasi lyckas å sin sida med konststycket att ljuga om sin egen källa SPLC.

”It should be mentioned that the SPLC did not label MRAs as members of a hate movement; nor did our article claim that the grievances they air on their websites – false rape accusations, ruinous divorce settlements and the like – are all without merit.”

Genusnytt: Berättar hur tidningar räknar bilder och kvoterar kvinnors uttalanden.

Pelle Billing: Följ diskussionen om Eva Lundgrens Slagen Dam i kommentarsfältet.


15 kommentarer »

 1. Enligt deras affish är patriarkatet att män som blir misshandlade av någon, oavsett kön, inte blir tagna på allvar. Intressant. Då är radikalfeministerna i Sverige per definition patriarkala. De som anser att det inte finns relevanta mansfrågor. De som anser att kvinna slår man är en obetydlig ickefråga i våld i nära relationer. De som motsätter sig mansjourer. Statsfeminismen är patriarkal som inte ger pengar till mansjourer för slagna män.

  Kommentar av AV — september 16, 2012 @ 6:34 e m

 2. AV: Det är en helt korrekt iakttagelse enligt mig, och det är ju trevligt att de är öppna med det för en gångs skull. 😉 Feminismen är numera en tung maktfaktor och en del av det de själva kallar för ”patriarkatet”. Dagens feminism sållar ut de svaga männen, de som tar till sig av budskapet och eftersom den gör det lättare för kvinnor på mäns bekostnad blir det färre män i toppen. Likafullt verkar kvinnor inte vilja ta toppositionerna i samma utsträckning som män, vilket gör att det alltid kommer att vara ett fåtal män i toppen (precis som förut), och de går feministernas ärenden. Det är män som förstår att utnyttja systemet för sin egen vinning, och de sparkar nedåt mot de män som finns under dom.

  Retorisk fråga: ska vi tro att dessa män eftersträvar de egenskaper feminister säger att de önskar att män helst skulle vilja ha, eller ska vi tro att männen längre ner är de som stämmer bättre överens med dessa? Feminismen och patriarkatet sitter i samma båt, för det är knappast bara i Sverige som feministiska organisationer gör på det viset, samma mönster verkar gå igen i alla länder där feminister får makt. Faktum är att jag inte kan tänka mig att det någonsin kommer finnas en feministisk organisation som vill lägga en krona på mansjourer för slagna män.

  Kommentar av Matte Matik — september 16, 2012 @ 8:43 e m

 3. Matte: Ja det är intressant när män i toppen bashar medelålders män och vill kvotera in yngre kvinnor. Man misstänker att de talar i egen sak. Slå på strebrarna strax under en och ta in yngre mindre erfarna man kan styra och som har tickande biologisk klocka. Patriarken köper sig några år till på toppen och verkar radikal och inne. Jojo.

  Kommentar av AV — september 17, 2012 @ 5:28 f m

 4. Skönt att se att det är fler som insett att feminismen är mer ‘patriarkal’ än någon annan ideologi. Feminismen betraktar kvinnor som mindre vetande och mindre kapabla än män, som ständigt behöver de starkas beskydd. Det är de starka ‘patriarkala’ männen som förväntas ge kvinnor detta beskydd och gärna då genom samhällets omsorg. Män med makt och våldsmonopol ska skydda de stackars svaga kvinnorna, både fysiskt och ekonomiskt. Det är samma gamla system som finns i länder som Afganistan och andra ålderdomliga kulturer.

  Kommentar av Lars — september 17, 2012 @ 5:28 f m

 5. Lars:

  ”Skönt att se att det är fler som insett att feminismen är mer ‘patriarkal’ än någon annan ideologi.”

  Jag tror inte feminismen är patriarkal som ideologi. Den är snarare dum och naiv som ideologi medan det är resultaten som är patriarkala. Egentligen är patriarkal fel ord. Det är mer en fråga om att feminismen har progressiva åsikter men som pga ovetenskaplighet leder till konservativa resultat (som de inte tar ansvar på utan skyller på patriarkatet och samhälle) medan jämställdister har mer konservativa och/eller liberala åsikter just för att vi vill se progressiva resultat. Ett progressivt resultat vi förespråkar är att man slutar behandla män som problem och kvinnor som småbarn. Här är ett exempel på hur en feminist av akademisk rang resonerar på ämnet

  ”In contrast to other therapies that see women as “sick” or as being “responsible for their own problems,” feminist therapy holds the view that every woman who comes for therapy has been and continues to be oppressed, and is in need of liberation. It is from that basic assumption that therapy proceeds.”

  Dr Betty McLellan – Beyond Psychoppression: A Feminist Alternative Therapy (Citat av Greg Canning, A Voice for Men)

  Kommentar av Aktivarum — september 17, 2012 @ 6:30 f m

 6. Aktivarum:

  ”Jag tror inte feminismen är patriarkal som ideologi. Den är snarare dum och naiv som ideologi medan det är resultaten som är patriarkala.”

  Instämmer, jag skulle också vilja tillägga att resultaten blir totalitära. Feminismens ovilja att lyssna på kritik och argumentera om sakfrågan gör att de gladligen försöker tysta kritik.

  Kommentar av robjoh — september 17, 2012 @ 6:46 f m

 7. Håller med Aktivarum här, feminismen är inte ”patriarkal” rent ideologiskt, men resultatet av den blir det. Det är fascinerande att politiskt aktiva feminister inte verkar förmå inse det, men det blir väl lätt så bland de som öppet värderar känsloargument som minst lika viktiga (gärna viktigare) som logik.

  Kommentar av Matte Matik — september 17, 2012 @ 6:48 f m

 8. AV: Det låter som en rimlig teori. Till detta kan man lägga den sexuella aktivitet eller bekräftelse toppmannen kan få från de yngre kvinnorna som han rekryterar till sig. Redan de gamla franska kungarna brukade utse sina mätresser till ministrar i regeringen. Berlusconi gjorde väl också det.

  Kommentar av lavazza1891 — september 17, 2012 @ 9:11 f m

 9. Som exemplet Nicole Minetti visar går det också bra att utse sina tandhygienister till höga politiska poster. Samt låta dem köpa flertalet lägenheter där flera av nämnda ”mätresse” kan bo i väntan på nästa bunga bunga party 🙂

  Kommentar av Aktivarum — september 17, 2012 @ 10:29 f m

 10. Apropå Eva Lundgrens forskning Slagen dam som Pelle Billing skrev om i blogginlägget med titeln Uppsala Universitet använder ”Slagen dam” som kurslitteratur för åklagare.

  Margareta Hallberg, professor vid idéhistoriska institutionen på Göteborgs universitet, sammanfattade Lundgrens forskning med följande ord:

  ”…finns empiriska påståenden som saknar empirisk grund, oklarheter vad gäller urval och intervjupersoner, avsaknad av alternativa tolkningar, påståenden som motsägs av egna data generaliseringar utifrån ett litet underlag”.

  Jörgen Hermansson skrev följande om Lundgrens forskning:

  ”Lundgren med flera hävdar att de har avlivat myten om att våldet mot kvinnor kan knytas till särskilda grupper av män. Den analys som leder fram till denna slutsats innehåller dock flera brister, och en reanalys av samma data visar att slutsatsen borde vara den rakt motsatta”.

  Uppsala universitets rektor Bo Sundqvist konstaterade att Lundgrens forskning utgjorde en allvarlig avvikelse från god forskningssed.

  Artikel 19, Lundgrens genusvetenskapliga forskning underkänd:
  http://artikel19.blogspot.com/2005/12/lundgrens-genusvetenskapliga-forskning.html

  Kommentar av John Berg — september 18, 2012 @ 12:02 f m

 11. John Berg:

  Problemet med de där argumenten (nu skall jag vara jobbig och se till bägge sidor) är att flera av dem inte är specifikt Slagen Dam utan rör praxis inom hela det hermeneutiska forskningsfältet. Det är därför Eva Lundgren och många andra säger ”hon är en bra forskare punkt slut” De försvarar inte bara henne utan hela fältet. I vissa fall stämmer det att hon är en bra forskare i enlighet med disciplinens värdelösa forskningsdisciplin där pålitlighet ersätts med nyanser.

  Hon gör samma ovetenskapliga svammelresonemang som forskare som Maoud Kamali gör i ”Integrationens svarta bok” Ett rent bestämmningsarbete som Mona Sahlin ville ha med instruktionerna att forskare som inte hittar strukturell diskriminering av invandrare blir enledigade och ersatta med mer lojala individer. VIlket är precis vad som hände. 70 statsvetare däribland Bo Rothstein protesterade mot politisk styrning när forskare (däribland forskningsledaren) som inte ansåg data stödde omfattande rasism slängdes ut från gruppen.

  Kommentar av Aktivarum — september 18, 2012 @ 7:34 f m

 12. […] feministisk samhällssyn är alltså patriarkat inte ett system utan förtrycket i sig. Diskriminering bedöms i sin tur inte efter handling utan […]

  Pingback av Därför har Kawa Zolfagary och Vita Kränkta Män-rörelsen fel! « Aktivarum — september 19, 2012 @ 2:12 e m

 13. […] som Typhonblue beskriver dem: Apexuals. Exempelvis de män som försöker inbilla oss Carol Pateman är utmanade mot etablerade åsikter […]

  Pingback av Girlwriteswhat om Rösträtt och Värnplikt – Politisk Filosof får pris för flum om Strukturer! « Aktivarum — september 28, 2012 @ 9:29 f m

 14. […] Final Solution” så är de överrens  på flera punkter. Inte minst gällande teorin om patriarkat /könsmaktsordning. Patriarchy: “Men are in power and the system operates to benefit and […]

  Pingback av Girlwriteswhat ger Feminismen skulden – Del 1 Patriarkats- och Könsmaktsteorin « Aktivarum — oktober 13, 2012 @ 2:57 e m

 15. […] Ännu en gång pratar feminister om vad de inte menar. Observera att deras rättningar vanligen inte innehåller det rätta svaret, de bara säger vad som är fel. Låt oss då se vad feminister själva påstår är rätt förståelse av patriarkat: […]

  Pingback av Jämförelse av Feminister och Antifeminister – Del 4 Om att vi missförstår feminister | Aktivarum — mars 8, 2013 @ 12:47 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: