Aktivarum

Mansfrågesfären | september 3, 2012

Mansfrågesfären? (Eng. ”The Manosphere”) Vad sjutton är det för någonting?  

Jag nämnde Mansfrågesfären redan i förra inlägget som tog upp MRA-affischering men det fanns inte plats att utveckla begreppet där. Begreppet är min översättning av ”The Manosphere”

”Understand, up until the internet, most men, as well as young boys, intuitively knew something was wrong.  We had a hunch. But we could never prove it.”

Cappy Cap (Captain Capitalism) ägnar ett helt inlägg åt att förklara vad ”The Manosphere” är för någonting, varför den finns, varifrån den kom och vilka hemsidor som är av större betydelse.

Det centrala behovet som mansfrågesfären fyller är att göra det svårare att ljuga för män.

Anledningen Mansfrågesfären skapats är att mängder av människor på samhällsnivå har ljugit för män ända sedan de var småpojkar och med internet som vapen rullas dessa lögner upp.

”Since the advent of the internet thousands of men have compared notes, shared stories and made various philosophical, political, economic and even scientific observations, resulting in the millions of pages of wisdom that compose The Manosphere today.”

Ni kanske minns Neil Strauss bok ”Spelet – Om Raggningsexperternas hemliga sällskap” (2005) Hur många funderade över det absurda i att dessa PUA (PickUp Artists) kallades ett hemligt sällskap?

Relativt okänt sällskap javisst men hemligt? Som författaren Dan Brown påpekar i ”The Lost Symbol”

Frimurarna är inte ett hemligt sällskap – De är ett sällskap som har hemligheter.

En väsentlig skillnad. Den första stora lögnen som mansfrågesfären rullade upp var frågan ”What works with women?” De konstaterade snabbt all tillgänglig information på området var felaktig och började därför experimentera.

Resultatet blev det nya kunskapsområdet PUA eller ”Game” som förkastar alla konventioner till fördel för historier från verkligheten. Game är det första området, men inte det största.

Det största området i ”The Manosphere” är ”The Mens Rights Movement” (MRM)

Medan PUA är mest populär hos unga killar så är MRM relevant för betydligt fler grupper och åldrar. För att förstå sig på MRM måste man först vara insatt på området Misandri (Manshat)

“Beta males who were told to follow a responsible, productive life of conformity found that they were swindled.”

Det finns två texter som Cappy Cap anser är centrala för att förstå sig på The Manosphere. Den första av dem är PUA-bloggaren Roosh beskrivning ”The Manosphere for Dummies” 

”The term “manosphere” is generally applied to any game or men’s right blog that goes against mainstream thinking of pedestalizing women at the expense of men.”

Den andra är unik i det att författaren beskriver sig som en utomstående Observatör.

Man kan säga att det är vad genusvetenskapen hade sysslat med om den inte var föga mer än en feministisk front för att stryka teorier som könsmaktsordning och patriarkat medhårs.

”I am just an observer, and will not become an activist of any sort”

The Futurists arbete ”The Misandry Bubble” är en massiv kulturell och ekonomisk analys av situationen i västvärlden. Ur akademiskt perspektiv har den bara ett fel: Den handlar inte om kvinnor.

De hemsidor som utgör ”The Manosphere” placerar Cappy Cap i följande sex kategorier:

1. Kvinnobloggar 2 Bloggar för Äktenskap/Skilsmässor/Religion, 3 Manlighetsbloggar. 4 Politisk/Ekonomisk filosofi, 5 PUA/Gaming, 6 Men Going Their Own Way (MGTOW)

Kategorierna är dock inte utan problem. Girlwritewhat hittas i MGTOW medan A Voice for Men finns i Äktenskap/Skilsmässor. De ger dock ett hum om vilka olika ämnen som är centrala.

Nu återstår att se om vi kan inordna den svenska Mansfrågesfären på liknande sätt.

Jag skrev det här inlägget som ett slags introduktion. Bloggar som Genusnytt och Pelle Billing är givna liksom Tanja Bergkvist och Ninnitokan men i vilka kategorier skall de ordnas tycker ni?

Jag hade en till idé för ett tag sedan som stannat av men som ni gärna får kommentera. Bloggen MRA Sweden där vi kan kommunicera med engelsktalande personer som annars inte läser här.


22 kommentarer »

 1. Professor Menttu har en artikel på Spearhead:

  Slowly but surely, the Manosphere is gaining steam and extending its reach. Men in their late 30s and beyond who had the luxury of semi-rejecting the red pill while still finding moderate success are being outnumbered by a younger generation who realize they really don’t have a choice in the matter. Unlike the older men, these men didn’t choose to unplug; they were unplugged.

  http://www.the-spearhead.com/2012/09/03/the-manosphere/

  Kommentar av lavazza1891 — september 3, 2012 @ 7:49 e m

 2. Nå, ”The Misandry Bubble” är definitivt intressant läsning, men inte når den upp till akademisk standard. Flera starka påståenden lämnas utan referenser, och många av länkarna i texten går till ”opinion pieces” snarare än forskning.

  Med det sagt tycker jag absolut man skall läsa den och begrunda.

  Kommentar av Ulf T — september 4, 2012 @ 6:35 f m

 3. Ja, internet har betytt enormt mycket för ett ostyrt informationsutbyte som alternativ till de traditionella medierna. Jag undrar hur länge PK-journalisterna kommer att försöka klamra sig fast vid tanken på att hålla myterna vid liv, när ingen längre vill betala för de produkter deras arbetsgivare producerar.

  Kommentar av Bashflak — september 4, 2012 @ 6:38 f m

 4. Ulf T:

  ”Nå, “The Misandry Bubble” är definitivt intressant läsning, men inte når den upp till akademisk standard.”

  Når inte upp till akademisk standard jämfört med vad? Om akademiska standarden idag skall föreställa så är hög hur kan min dator ha mängder av akademiskt material från Feminist Studies och liknande som knappast håller en högre klass än ”The Misandry Bubble”?

  ”Flera starka påståenden lämnas utan referenser, och många av länkarna i texten går till “opinion pieces” snarare än forskning.”

  Med undantag för att texten är skriven på tydlig engelska istället för postmodernt svammelmål på vilket sätt skiljer sig detta från feministiska akademiker som Judith Butler?

  The move from a structuralist account in which capital is understood to structure social relations in relatively homologous ways to a view of hegemony in which power relations are subject to repetition, convergence, and rearticulation brought the question of temporality into the thinking of structure, and marked a shift from a form of Althusserian theory that takes structural totalities as theoretical objects to one in which the insights into the contingent possibility of structure inaugurate a renewed conception of hegemony as bound up with the contingent sites and strategies of the rearticulation of power.

  Jag sade aldrig texten vara bra jag sade att om den handlade om kvinnor behövde den inte vara det.

  Kommentar av Aktivarum — september 4, 2012 @ 9:38 f m

 5. Den viktiga standarden här är inte den akademiska standarden. Den viktiga standarden är vad män kommer fram till genom att jämföra anteckningar med varandra. Alla män har varit med om saker som strider mot påståenden i media såväl som i akademiska kretsar men de flesta har trott det rörde sig om isolerade händelser. Enstaka undantag som de trodde sig vara relativt ensamma om.

  Jag använde omslaget från Neil Strauss ”Spelet” för det mig veterligen är den första mainstream bok som faktiskt för fram idén att dessa inte är undantag utan allmängiltiga regler. Jag vill också krossa myten att detta skulle röra sig om hemliga sällskap. Raggningsexperter är inte mer hemliga än Journalister eller Poliser, snarare tvärtom.

  Kommentar av Aktivarum — september 4, 2012 @ 10:16 f m

 6. @Aktivarum,

  Når inte upp till akademisk standard jämfört med vad?

  Ja, det är iofs en bra fråga, men min bakgrund är de ”hårda” vetenskaperna. Sedan har jag satt mig in en del i hur hermeneutisk forskning bör utföras för att kunna ses som solid. Kärnan i det senare är att man behöver testa sina tolkningar genom att se om de går att falsifiera.

  Om akademiska standarden idag skall föreställa så är hög hur kan min dator ha mängder av akademiskt material från Feminist Studies och liknande som knappast håller en högre klass än “The Misandry Bubble”?

  För att de inte når upp till akademisk standard. 😉

  Kommentar av Ulf T — september 4, 2012 @ 11:16 f m

 7. @Aktivarum,

  Den viktiga standarden här är inte den akademiska standarden. Den viktiga standarden är vad män kommer fram till genom att jämföra anteckningar med varandra. Alla män har varit med om saker som strider mot påståenden i media såväl som i akademiska kretsar men de flesta har trott det rörde sig om isolerade händelser.

  Jo, så är det nog. Sedan kan jag tycka att de riskerar att hamna i sin egen bubbla, där man t.ex. tycker att man med bibehållen trovärdighet kan säga att det inte finns några bra kvinnor längre. Även om jag förstår det som en reaktion på den ständiga strömmen av mainstream-misandri, kan jag också tycka att man utesluter majoriteten av kvinnor lika effektivt som feministerna utesluter majoriteten av män.

  Kommentar av Ulf T — september 4, 2012 @ 11:23 f m

 8. Ult T:

  ”Ja, det är iofs en bra fråga, men min bakgrund är de “hårda” vetenskaperna.”

  Enligt källor som exempelvis Richard Dawkins ”Enemies of reason” så har de hårda vetenskaperna sedan länge varit på reträtt i den akademiska världen.

  ”Sedan har jag satt mig in en del i hur hermeneutisk forskning bör utföras för att kunna ses som solid. Kärnan i det senare är att man behöver testa sina tolkningar genom att se om de går att falsifiera.”

  Ja men nu gör du samma fel som folk brukar göra med feminismen. Du argumenterar för hur det är tänkt att fungera och sedan säger du Mansfrågesfären inte klarar kraven. Du har glömt att kontrollera om hermenutiken som den utövas klarar sina egna krav. Att döma av granskningen av Eva Lundgren är det inte så. De bägge granskarna tvingas gång på gång godkänna rena idiotier med tydligt hänvisning till ”sådant är fältet”

  ”För att de inte når upp till akademisk standard.”

  Kanske det. Men möjligheten finns också att akademisk standard inte är bättre än så här idag. Personligen stödjer jag skapandet av The Foundation for Male Studies och det fältet skapas ju för att den akademiska världen som helhet (med undantaget för några få evolutionspsykologer) klantat bort frågan fullkomligt. Man kan inte missköta en uppgift så grovt och samtidigt säga man har hög standard.

  Jag säger inte ”The Misandry Bubble” är särskilt bra. Jag säger att den fortfarande kan hålla långt högre standard än den akademiska världen kan visa upp i frågan.

  Kommentar av Aktivarum — september 4, 2012 @ 3:27 e m

 9. @Aktivarum,

  Ja men nu gör du samma fel som folk brukar göra med feminismen. Du argumenterar för hur det är tänkt att fungera och sedan säger du Mansfrågesfären inte klarar kraven.

  Ja, men om vi avfärdar genusvetenskapen som kvasivetenskap, kan vi inte gärna sätta ribban på samma höjd (inte för att jag nödvändigtvis menar att man gjort det: The Misandry Bubble utgav sig inte för att vara vetenskaplig – endast ‘profetisk’).

  Följande diskussion från kommentarerna får väl illustrera:

  Female quips:
  ”I want facts, scientific facts, to back up your theories. I’m not seeing them in your links.”

  ..while bringing none of your own FACTS to the table to support your visceral reactions. How apropos.

  Du skrev vidare:

  Du har glömt att kontrollera om hermenutiken som den utövas klarar sina egna krav.

  Nejdå, det har jag inte. Jag har kunnat konstatera att hermeneutik inom genusforskningen anses synonymt med ‘jag får tolka materialet hur jag vill’.

  Kanske det. Men möjligheten finns också att akademisk standard inte är bättre än så här idag.

  Det är en skrämmande tanke, men jag är böjd att hålla med.

  Kommentar av Ulf T — september 4, 2012 @ 3:47 e m

 10. Ult T:

  ”Jo, så är det nog. Sedan kan jag tycka att de riskerar att hamna i sin egen bubbla, där man t.ex. tycker att man med bibehållen trovärdighet kan säga att det inte finns några bra kvinnor längre.”

  Det där är helt och hållet (100%) en fråga om vilken klass yngre kvinnor tycker män behöver hålla. Om kvinnor tycker en man skall hålla en viss klass för att duga så är det helt upp till den mannen om han anser kvinnor duger för honom. Det enda sättet den åsikten KAN uppkomma är genom att kvinnor ratat för stor andel av männen de har råd med. Om det exempelvis går 3 kvinnor på varje man som räknas varför skulle männen inte börja fråga var de BRA kvinnorna är någonstans?

  ”Även om jag förstår det som en reaktion på den ständiga strömmen av mainstream-misandri, kan jag också tycka att man utesluter majoriteten av kvinnor lika effektivt som feministerna utesluter majoriteten av män.”

  Nej det där är felaktigt. En man kan bara utesluta de kvinnor som vill ha honom. Kvinnor skiter fullkomligt i vilka kvinnor de män de inte vill ha – vill ha. Anledningen kvinnor blir sura när män de inte vill ha glor på Slitz-brudar är att de vill ha de männen till andra saker som uppmärksamhet. Du har rätt i att det är misandri som är orsaken. Det är tack vare misandri som kvinnor känner det är rimligt att ställa högre krav på män men det är inte en motreaktion att kvinnor blir ratade. Det är den logiska följden av färre män på marknaden.

  Kommentar av Aktivarum — september 4, 2012 @ 3:56 e m

 11. @Aktivarum,

  Det här ämnet har du dålig koll på. Det där är helt och hållet (100%) en fråga om vilken klass kvinnor tycker män behöver hålla.

  Det (100%) kan jag inte hålla med om. Partnerval är inte så rationella. Vad kvinnor tycker utifrån någon ideologi behöver inte alls vara det som styr deras val av partner i slutändan.

  Det enda sättet den åsikten KAN uppkomma är genom att kvinnor ratat för stor andel av männen de har råd med.

  Den kan uppkomma på många andra sätt. Det vi ser omkring oss är delvis ett resultat av våra projektioner. Om vi förväntar oss att se vissa mönster, kommer vi med ‘confirmation bias’ att plocka upp dem. Ju mer vi isolerar oss i ‘bubblor’ där vi får en viss typ av uppfattningar förstärkta, desto mer kommer vi att se just sådana mönster omkring oss.

  Kommentar av Ulf T — september 4, 2012 @ 4:10 e m

 12. Ulf T:

  ”Det (100%) kan jag inte hålla med om. Partnerval är inte så rationella.”

  Partnerval är så rationella som man gör dem så ingen kan säga de är eller inte är någonting. Allt fler unga män med hög status ratar kvinnor idag och jag har förklarat att de normalt inte har råd att göra det. Det är inte bara något jag säger, kvinnor har klagat på detta till den grad att det är föremål för artiklar i världspressen.

  ”Vad kvinnor tycker utifrån någon ideologi behöver inte alls vara det som styr deras val av partner i slutändan.”

  Som PUA konstaterar: Vad som styr kvinnors partnerval mer än något annat är ”percieved status”. Ideologi som sänker mäns status kommer att göra att många färre män i hennes och tjejkompisarnas ögon tycks duga. De män som duger kommer att välja EN (dad) eller NOLL (cad/player) kvinnor.

  ”Den kan uppkomma på många andra sätt.”

  Nej det kan normalt bara uppkomma på ett sätt. Genom krig som dödar stora delar av de unga männen. Det finns inga andra observerade sätt den här situationen uppkommer i moderna samhällen. Förr i tiden kunde det ske genom att adelsmän bestämde grupper av kvinnor var ”off limits” för lägre stående män.

  ”Det vi ser omkring oss är delvis ett resultat av våra projektioner. Om vi förväntar oss att se vissa mönster, kommer vi med ‘confirmation bias’ att plocka upp dem. Ju mer vi isolerar oss i ‘bubblor’ där vi får en viss typ av uppfattningar förstärkta, desto mer kommer vi att se just sådana mönster omkring oss.”

  Ja och nej. Vissa slutsatser i PUA är resultatet av projektioner men situationen som skapade PUA är ett faktum. Kvinnor befriades från den sexuella beta-revolutionen och började attraheras mer och mer till de ursprungliga alpha-egenskaperna. Det är för få män som har dessa för att räcka till alla kvinnor.

  Kommentar av Aktivarum — september 4, 2012 @ 5:32 e m

 13. @Aktivarum,

  “Den kan uppkomma på många andra sätt.”
  Nej det kan normalt bara uppkomma på ett sätt. Genom krig som dödar stora delar av de unga männen. Det finns inga andra observerade sätt den här situationen uppkommer i moderna samhällen. Förr i tiden kunde det ske genom att adelsmän bestämde grupper av kvinnor var “off limits” för lägre stående män.

  Nu svängde du över till att tala om en konkret ‘situation’, men uttalandet jag kommenterade var ‘Det enda sättet den åsikten kan uppkomma’. Då menar jag fortfarande att man kan skapa en sådan uppfattad situation genom att snäva av sitt fokus, alternativt projicera åsikter och egenskaper på andra som gör att de framstår som mindre attraktiva.

  Om vi t.ex. gör antagandet att alla kvinnor är radikalfeminister, och söker tecken som bevisar detta – något som jag tycker mig ha sett tecken på i deras kommentarsfält, så vore det enkelt att dra slutsatsen att det inte finns några kvinnor värda att ha ett längre förhållande med. 😉

  Hursomhelst, det känns som om vi klyver hårstrån här. Jag har egentligen inga invändningar mot din artikel, annat än då det lilla att ”The Misandry Bubble” inte når upp till min ribba för akademisk kvalitet – men jag köper helt (och förväntade mig aldrig) att det inte var den standard du syftade på. Att den håller minst lika hög nivå som mycket av den feministiska forskningslitteratur jag läst, håller jag helt med om.

  Kommentar av Ulf T — september 4, 2012 @ 6:06 e m

 14. Hej Aktivarum! Hittade ett gäng youtube-videos. Har bara sett ett av dem än så länge men tänker att det kan vara av intresse. Vet inte riktigt vad jag ska tro om den här tjejen. Det luktar hjärntvätt…

  Kommentar av CaseyJones — september 5, 2012 @ 9:35 f m

 15. CaseyJones:

  Fånigaste jag sett på länge. Låt mig citera vad den amerikanska vänsterliberala komikern Bill Maher sade om republikanska partiets ”barnstjärnor”

  ”When 14-year old boys sound exactly like you do, and can produce radio shows and books and speeches that sound exactly like yours, maybe you should rethink the shit that’s coming out of your mouth”

  Observera hur bra jag är på multi-tasking. Jag kan såga både homofobisk jesushöger och misandrisk feministvänster på en och samma gång.

  ”If a 14 year-old can deliver you message it’s not because he’s gifted but it’s because intellectually you’re a child.”

  Här ser vi hur Genusfeministers budskap är så simpla de kan levereras av en flicka i 7-8 årsåldern. Grattis! (När Bill Maher sade vi inte kommer att se vänstern låta barn producera deras budskap glömde han uppenbarligen feministvänstern)

  Kommentar av Aktivarum — september 5, 2012 @ 10:03 f m

 16. @Aktivarum,

  Ja, den var kul, men även om jag håller med om att det är otroligt fånigt att paradera småbarn som skall försöka tala som vuxna, illustrerar Maher i hastigheten samtidigt en annan skillnad – mellan vänster- och höger-politik: den där styrofoam-debatten var lite mer nyanserad än han ville ge sken av:

  But Rep. Dan Lungren (R-Gold River), whose committee oversees the cafeterias, ended the $475,000-a-year composting program initiated by Pelosi after a study found it had increased energy use and barely reduced carbon emissions. […]
  Salley Wood, a spokeswoman for Republicans on the Committee on House Administration, said, ”I think you’d be hard-pressed to find taxpayers who consider blowing a half-million dollars on a failing program a ‘small thing’ in this economic environment.”

  Vill man dra växlar på den diskussionen (men det kanske man borde ha låtit bli) kan man lika gärna komma fram till att vänstern gillar slagordskorrekta symbolhandlingar, även om resultatet blir tvärt emot vad man tänkt sig, och högern (i något större utsträckning) bryr sig mer om hur det faktiskt funkar i praktiken. 🙂

  Kommentar av Ulf T — september 5, 2012 @ 10:21 f m

 17. @ Aktivarum

  Shit, det där var faktiskt lite skrämmande att se. En miniatyrpolitiker 🙂 Det är läskigt när barn utnyttjas för att föra fram vuxnas budskap… Även om de vuxna beter sig som barn.

  Kommentar av CaseyJones — september 5, 2012 @ 11:43 f m

 18. Ulf T skriver: ”vänstern gillar slagordskorrekta symbolhandlingar, även om resultatet blir tvärt emot vad man tänkt sig, och högern (i något större utsträckning) bryr sig mer om hur det faktiskt funkar i praktiken.”

  Det kan nog ligga flera korn av sanning i det, även i Sverige. Men mycket oftare än sällan så överträffar numera tyvärr alliansen till och med smygkommunisterna i S,V och MP när det kommer till ytterligen hjärndöda men slagordskorrekta symbolhandlingar. Jag tänker då på tex. myt- och floskelfabrikören Ullenhags miljonregn över ”utanförskapet” och miljonregnet över den könskommunistiska ”jämställdheten”, ”genusvetenskapen”.

  Kommentar av Liberalen — september 5, 2012 @ 12:02 e m

 19. @Liberalen,

  Det kan nog ligga flera korn av sanning i det, även i Sverige. Men mycket oftare än sällan så överträffar numera tyvärr alliansen till och med smygkommunisterna…

  Jo, tyvärr känns det så. Därav min lilla brasklapp inom parentes.

  Kommentar av Ulf T — september 5, 2012 @ 12:42 e m

 20. Högern finns inte representerad i Sverige så man kan inte resonera så. Annars är väl den stora skillnaden att högern inte är utopisk medan vänster är det. Det gör att vänstern är benägen att hitta på även sådant som för tänkande människor har uppenbart negativa konsekvenser eftersom de tror att det kommer åstadkomma något gott i en framtida drömvärld.

  @Aktivarum finns det någon manssfär i Sverige av de andra typerna, alltså utöver dig Billing, Ström och några fler samhällsintresserade? Jag har försökt Googla men hittar inga vettiga PUA typer och liknande i Sverige.

  Kommentar av Johan Grå — september 8, 2012 @ 10:30 f m

 21. […] Capitalism beskriver Mansfrågesfären där The (PUA) Community utgör kärnan. Vad män sålunda hade mest gemensamt med andra män var […]

  Pingback av IHM – Världens största kvinnodrivna sociala nätverk? « Aktivarum — november 6, 2012 @ 1:00 e m

 22. […] av att lära mig konsten, men det är säkert användbart för yngre singelmän. Bloggaren Aktivarum har skrivit mycket om […]

  Pingback av Trial and error | Bashflak — november 29, 2012 @ 7:10 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: