Aktivarum

Assange-fallet, Statsfeminismen och Genusvetenskapen | augusti 22, 2012

Ingen händelse de senaste åren har sammanfattat statsfeminismen bättre än Assange-fallet.

Den senaste episoden skedde när journalisterna Helene Bergman och Anders Carlgren under rubriken ”Fallet Assange ett hot mot den svenska rättsstaten” summerade problematiken.

”Fallet Julian Assange har synliggjort den statsfeminism med tillhörande propaganda­maskineri som för närvarande gäller här i landet. Det är ett maskineri där manshatande radikalfeminister utan historisk förankring, samverkar med journalister som inte begriper journalistikens kritiska uppgift och medlemmar av rättsväsendet som gör karriär på numera lagstadgad jämställdhet.”

Detta är en alldeles utmärkt redovisning av begreppet statsfeminism som framför allt består av mediefeministiska journalister och radikalfeministiska teorier om människans natur.

Vad handlar då radikalfeminismen om? Den frågan avhandlas i en av mina nyaste böcker.

Paul D. Buchanans ”Radical Feminists – A Guide to an American Subculture” ger en detaljerad och ingående beskrivning av hur radikalfeminismen bröt sig ut från antikapitalistiska vänstern.

”The radical feminist of the 1960s slowly veered away from the New Left radicals, when the women realized they also were being repressed all over again. Thus began Second Wave Feminism, when women advocated for equal opportunities with men in practice as well as in name.”

Eller på enkel svenska, när feministerna efter att ha misslyckats att kontrollera kvinnors val bestämde det var de andras ansvar att kvinnor ville göra andra saker i livet än män ville göra.

En av Sveriges mest uppenbara beundrare av radikalfeministisk teori är Claes Borgström.

Det är sålunda knappast förvånande att hans replik ”Många felaktigheter i artikeln om Assange” förutsätter läsaren är lika insnöad på radikalfeministiska tolkningar som han själv är.

”Bergman/Carlgren tycks inte ha uppfattat att det råder ojämställdhet mellan kvinnor och män i Sverige. De bör läsa Statistiska centralbyråns skrift ”På tal om Kvinnor och Män” som är en ”Lathund om jämställdhet”

Jämställdhet betyder dock i folkmun att människor har samma rättigheter. Det är när man är anhängare av radikalfeministisk teori man tror jämställdhet handlar om korrelationer hos grupper.

Vad SCB:s lathund om jämställdhet visar är hur olika val män och kvinnor gör i vardagen.

När Borgström alltså vill hävda skriften visar det råder ojämställdhet mellan män och kvinnor i Sverige visar han bara sin tendens att förväxla kausaliteter (orsaker) med korrelationer (överenstämmelser).

”Den utkommer vartannat år och beskriver hur det står till med jämställdheten inom en rad olika samhällsområden såsom hälsa, utbildning. tidsanvändning, barn- och äldreomsorg, förvärvsarbete, lön, inflytande och makt m.m.”

Eftersom män och kvinnor inte är mer lika än män och män är lika och ingen behöver förklaringar på varför två helt olika män hamnar på olika platser i livet är detta ett fullkomligt absurt påstående.

Det är bara genom att låtsas män och kvinnor är lika som Borgström kan hävda nåt så idiotiskt.

”Den som efter läsning av skriften hävdar att Sverige är jämställt får, som jurister brukar uttrycka det, en betydande förklaringsbörda.”

Snarare är det den som hävdar att män och kvinnor bara kan ha lika rättigheter i Sverige om vi har lika många manliga som kvinnliga byggarbetare som får ”betydande förklaringsbörda”

Inte minst blir det jobbigt att bevisa lika många kvinnor som män vill jobba som byggarbetare (när vi med byggarbetare menar de risker och uppoffringar männen i det jobbet redan gör)

Radikalfeminismen hoppar dock över biten där dessa saker bevisas och går direkt till slutsatserna.

Vad det betyder är att de inte försöker ta reda på varför saker är som de är utan från början tar för givet att olikheter måste bero på kollektiva skillnader i makt (där kvinnor behöver ha mer makt)

”Genusvetenskap är studier av maktstrukturer i sociologisk tappning dvs i relation till identitet, kön och genus (som händelsevis inte råkar vara samma sak) ursprung, etnicitet, samhällsposition, bakgrund och diverse annat.”

Så beskriver genus/statsvetaren Susanna Holmström det hela på Newsmill. Därmed bekräftas hur genusvetenskapen bara är en förlängning av marxismen där allt ses som maktrelationer.

Sedan fortsätter hon på samma spår och menar genusvetare ofta blir feminister pga analysens resultat.

Man har alltså från början bestämt det är makt allt handlar om. Ingen är mer duglig än någon annan, alla är antingen förövare eller förtryckta i genusvetenskapens världsbild.

”Att feministiska värderingar sedan är vanligt hos genusvetare beror snarare på att en grundläggande analys av den samhälleliga maktstrukturen visar att det är just en könsmaktsordning.”

Med andra ord, genusvetare är inte feminister, de blir däremot vanligen feminister genom att lära sig genusvetenskap. Att detta visar ett problem med metodiken har de inte en tanke på.

fortsättning följer


48 kommentarer »

 1. Citat
  ”Med andra ord, genusvetare är inte feminister, de blir däremot vanligen feminister genom att lära sig genusvetenskap. Att detta visar ett problem med metodiken har de inte en tanke på.”

  Jag hade varit nöjd med om de i alla fall började fundera på att skapa hypoteser som faktiskt är falsifierbara. Om de blir feminister eller inte bryr jag mig nog inte om, men det hade varit jävligt skönt om de slutade dra ordet vetenskap i smutsen.

  Kommentar av robjoh — augusti 22, 2012 @ 2:23 e m

 2. Äntligen en kommentar till (sågning av) Borgströms artikel.

  Kommentar av Maria — augusti 22, 2012 @ 2:31 e m

 3. Som vanligt ett lysande inlägg!!

  Klockren analys också för den delen;
  “Med andra ord, genusvetare är inte feminister, de blir däremot vanligen feminister genom att lära sig genusvetenskap. Att detta visar ett problem med metodiken har de inte en tanke på.”

  Jag skulle vilja addera alla dessa ”genuspedagoger” a.k.a. Zampolit som ”utbildar” oss till att bli feminister på våra arbetsplatser, skolor och daghem.

  Kommentar av Anders Senior — augusti 22, 2012 @ 4:22 e m

 4. SUSANNA HOLMSTRÖMS BAKGRUND

  Susannas Newsmill-artikel är logiskt undermålig. Det kan vara värt att läsa en presentation av hennes bakgrund:

  ”Susanna Holmström har läst statsvetenskap och genusvetenskap vid Uppsala Universitet. Hon är i nuläget civilanställd inom Polismyndigheten, och har tidigare arbetat för flera organisationer för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Susanna är nyligen hemkommen från Chile, där hon har jobbat som forskningsassistent i en undersökning om socialistpartiets villkor och struktur under statskuppen och diktaturen. Hon har också jobbat med en del översättning, och många år bakom bardisk och i restaurang.”

  http://blogg.konfront.nu/?page_id=318

  Tog hon någon akademisk examen? Det framgår inte. Av den ovanstående länken framgår däremot, att hon särskilt inspirerats av den lesbiska och misandriska författarinnan Gerd Brantenbergs kända bok Egalias döttrar (googla).

  Kanske t.o.m. innan hon började ”läsa genusvetenskap”? Vad kom först? Hönan eller ägget?

  Kommentar av Info — augusti 22, 2012 @ 7:25 e m

 5. […] Quick- och Assange-skandalerna med Claes Borgström i huvudrollen, där hans feministiska agenda lyser igenom, är det senaste feministiska […]

  Pingback av Att dra vitakränktamän-kortet. « Malte on the Roxxx — augusti 22, 2012 @ 8:57 e m

 6. Inte sællan hævdas meningen att , en øvervægande mængd svenska journalister , gærna bedriver folkuppfostran i sann marxistisk anda och med detta har tagit skamgrepp på journalistikens grundlæggande uppdrag.

  Per Hagman

  Kommentar av per Hagman — augusti 23, 2012 @ 5:18 f m

 7. verligen bra artikel i dn kring fallet Assange.
  tack før din lænk aktivarum.

  Per Hagman

  Kommentar av per Hagman — augusti 23, 2012 @ 6:01 f m

 8. Det är mycket bra att du sakligt belyser denna groteska sörja av våra karriärskåtaste könskommunister.

  Själv blir jag så förbannad att det nästan ryker ur öronen. Djupt bedrövad över hur det har kunnat förfalla så ohyggligt illa att några av våra mest verklighetsfrånvända dogmatiker, ”feministiska” riksdårar, yrkeslögnare som Borgström och Marianne Ny, bara slickas i röven av media, politiker och rättsväsendet.

  Kommentar av Liberalen — augusti 23, 2012 @ 9:42 f m

 9. Kommentar av Peter Benenson — augusti 23, 2012 @ 4:11 e m

 10. Sveriges främste journalist Hannes Råstam debatterar svenskt rättsväsende och medias roll.

  R.I.P

  Kommentar av Peter Benenson — augusti 23, 2012 @ 4:19 e m

 11. Ah, ännu en genusfantast i media som tuffar på enligt den vetenskapliga metoden:

  Premiss: det finns en förtryckande könsmaktsordning
  Data/Analys: WAHRGARBL !
  Slutsats: därför finns det en könsmaktsordning

  Hatarna undrar givetvis var vetenskapligheten tog vägen, varvid NAFALT hoppar in och förklarar att ”De är bara en högljud minoritet galningar. Vi riktiga feminister och genusforskare pysslar med riktig vetenskap, men den visas aldrig upp i media.”.

  Har de bytt namn på ”sociopsykologi”, eller är det fältet minerat för allt annat än studier av gruppmekanismer hos flockdjur?

  Kommentar av Grodan Boll — augusti 23, 2012 @ 5:47 e m

 12. Jag skrev hos Pär, men jag skriver det här också så du inte missar det i havet av komentarer:

  du skrev: Steven Pinker, Beteendegenetik (The five laws of behavior genetics and what they mean)

  Den låter superspännande så jag sökte efter den, men får inte en träff. Heter den så?

  Kommentar av NinniTokan — augusti 23, 2012 @ 6:00 e m

 13. Som vanligt ett genomtänkt inlägg! Jag vet att du funderat lite på ditt format tidigare, framför allt vad gäller längden på inläggen. För min del så spelar det absolut ingen roll, är det intressant så läser man oavsett om det är långt!

  Kommentar av toklandet — augusti 23, 2012 @ 8:53 e m

 14. Ett önskemål! Angående det Ulf Brunnberg nu bolmar över.
  Kvinnor inte lämpar sig på fängelser för att de inte får respekten av fångarna, o allt mkt mer. Har läst och hört att det snarare kan vara så att kvinnor har en lugnande effekt? Finns det studier på det?
  Hur funkar det rent teoretiskt? Hur funkar grupper?

  Egen teori: Är det inte snarare så att man mot man kan trigga respektlösheten. Fången blir argare av att se mannen. För inte är männen som jobbar där alltid 100kg och 190cm långa och säker på att inte bli överfallen. Klart en man också har risk att bli överfallen. Han har delvis rätt och delvis fel anser jag.

  Att fångvaktaren är själv visar ju självklart på bristande säkerhet. Inte ens en man får gå själv/hantera fångar själv. Jag vill även veta hur många överfall manliga fånvaktare fått!?

  Han har rätt att kvinnor i den storleken inte lämpar sig att vakta fångar med mord i sinnet.

  På vilka grunder gjorde fången överfallet? Egentligen? För att hon var kvinna?

  Att bli överrraskat slagen bakifrån är inte många människor som klarar av. Hur hade man kunnat göra för att unvika denna situation?

  Hans koppling är ändå väldigt långsökt?

  Tydlighet tack!

  Kommentar av Kissen — augusti 23, 2012 @ 9:09 e m

 15. En annan sak som stör mig är att folk verkar tro att kvinnor är svaga individer som inte ens klarar av fysiska jobb och att de mest går runt som sladdrande fett klumpar. Det råder stor brist i kunsap på anatomi, fysiologi, rörelselära och biokemi och träningslära i landet! Kan man det så brusar man inte upp sig så på skillnader mellan män och kvinnor, dock förstår man också att det finns likheter. Vad jag menar är att musklerna har samma funktion, fast de flesta verkar inte tro det utan tror att kvinnor är uppbyggda av fett…

  Kvinnor har muskler. Punkt. Problemet med kvinnors rädsla är att de inte vill träna på gym eller inom förening liv för de är rädda att bli betraktade som muskulösa och okvinnliga. Stor lår vill dom inte ha för det är fult. Killarna tycker så. Lägga på för mkt vikt på gymmet får kvinnan inte göra för gör hon det får hon för stora muskler och det är minnsan inte fint. Det är det jag ständigt får höra av mina tjejkompisar och jag är så trött på det, orkar inte höra mer om vad man inte får göra för att inte passa in. Jag tränar i första hand för att kroppen ska må bra och kunna orka ett långt arbetsliv, fritid, barn/familj, mm Och för att det är skönt och befriande, få utlopp för känslor och endorfiner. Finns ingen bättre känsla än när man känner sig vältränad, man behöver inte se ut som ett muskelberg för det. Dessutom minskar benskörheten avsevärt när man tränar styrketräning och benskörhet drabbar oftast kvinnor…..inte så konstigt så de flesta kvinnor struntar i att träna eller jojo- bantar o håller på med sånt tjafs. Kommer aldrig gå på den där skiten om bantning, urlöjligt. Dessa damtidningar sen då? Står det nånting vettigt i dom nån gång eller? Köper hellre vetenskapens värld än solo? Hemmets journal är kul för där finns det korsord att knåpa med, annars är det mesta trams. Känner att jag är lite upprörd, du får ursäkta mig.

  Kommentar av Kissen — augusti 23, 2012 @ 9:30 e m

 16. Ninnitokan:

  Jag råkade förväxlade namnen på två arbeten. Behavior Genetics har tre lagar, inte fem. Den är skriven av Eric Turkheimer och citerad i Steven Pinkers ”The Blank Slate”

  Klicka för att komma åt three_laws.pdf

  Kommentar av Aktivarum — augusti 24, 2012 @ 7:05 f m

 17. Kissen:

  Ingen har sagt att kvinnor saknar muskler. Däremot visade ”Gender Combat Study” det är mycket större skillnader mellan män och kvinnor än vad som var politiskt populärt att säga. Vissa fysiska övningar som är standard hos män (exempelvis bära bort sårade kamrater) är det nån enstaka procent av alla kvinnor som klarar av på den tid män gör. Sedan har vi den där kvinnliga brandmannen på fångarna på fortet som var sämre på att forcera hinder än en kille som inte alls var brandman. Vidare har vi kvinnan som blev dödad i fängelset för att de hade två kvinnor samtidigt som hade vakten och när den ena blev påhoppad kunde den andra kvinnan inte göra något åt det. Betänk vad som hade hänt om den som kom till hjälp hade varit en manlig vakt.

  Kommentar av Aktivarum — augusti 24, 2012 @ 7:25 f m

 18. Kisssen…stora lår ….ær verkligen kvinnligt snyggt , tycker jag.
  Starka o humoristiska kvinnor ær topp.
  Enig med dig om att i en vårdsituation kan en avsaknad av empati och egen hænsynsfull hållning , få fatala føljder.

  Per Hagman

  Kommentar av per Hagman — augusti 24, 2012 @ 7:31 f m

 19. Kissen:
  Det har inte stått någonstans om han som slog ihjäl den kvinnliga häktesvakten var rasist, men det skulle inte förvåna mig om en faktor i det hela var att hon var mörkhyad (etiopiska). Men framför allt att hon var liten och späd gjorde att hon var ett lätt byte. Den andra kvinnliga vakten som kom till undsättning var ju också lätt att utmanövrera. Det var med hennes batong som Karen slogs ihjäl. När däremot en manlig vakt kom fram till mördaren så lade han av direkt. Man ska inte underskatta kroppsstorlekens betydelse när det gäller slagsmål. Folk i allmänhet drar sig för att ge sig på någon som är större och starkare än en själv.

  För övrigt kan jag bara hålla med om att styrketräning är viktigt, faktiskt den viktigaste faktorn för ett hälsosamt liv vid sidan av att låta bli rökning. Kosten är förstås också viktig. En orsak till kvinnlig benskörhet är förresten fettsnål kost.

  Kommentar av Maria — augusti 24, 2012 @ 8:58 f m

 20. Om storleken inte har någon betydelse i fängelset, hur kan det då komma sig att så många kriminella väljer att pumpa upp sig?

  Så uppenbarligen så har fysisk styrka en väldigt stor betydelse för dem.

  Fast å andra sidan om vi lär dem lite om genus och hegemonisk maskulinintet så kanske de tycker annorlunda.

  Jag skulle betala mycket pengar för att få se Ingemar Gens eller någon annan genusmupp föreläsa för en sal full av kriminella biffar.

  Kommentar av Daniel — augusti 24, 2012 @ 10:13 f m

 21. Daniel, det skulle vara obetalbart roligt att se någon tala om för dem att de är bara sociala kontruktioner. De kanske kan göra som norrmannen i Hjernevask, tala om för dem att de kanske kan bli homosexuella istället för det kunde man ju välja som man ville enligt honom? Och vad de än säger så kan man bara hävda att det är omodernt och gammaldags…

  Kommentar av toklandet — augusti 24, 2012 @ 11:20 f m

 22. Problemet med argumentet att ”det blir lugnare/bättre av kvinnor” är vad man gör när det inte blir det. Män kan hantera situationen när/om det går överstyr. De finns där för säkerhets skull helt enkelt. Med kvinnor kan man bara hoppas det aldrig går överstyr för OM det går överstyr är det kört. Likadant är det i brandkåren. Har man kvinnor på 50 kg är det bara att hoppas ingens liv hänger på att de kan bryta ner ett stort hinder i tid för OM det hänger på det är det kört.

  Det är likadant i polisyrket. Den här filmen som halva världen sett från Liveleaks med två svenska poliser har 900 kommentarer om hur amatörmässigt de bägge poliserna hanterade situationen med ett relativt lugnt fyllo. Hur gör de när det inte är ett lugnt fyllo de hanterar? Och England som tidigare ville ha fler kvinnliga soldater. Vad fick dem att ändra sig? Jo brittiska feministers ide om kvinnliga soldater i modern krigföring fick bakslag när man fick in uppgifter från Falklandskriget om hur brittiska soldater kämpade sig igenom argentiska skyttegravar med bajonetterna på gevären.

  Kommentar av Aktivarum — augusti 24, 2012 @ 11:22 f m

 23. Peter Benenson:

  Ja visst är det sorgligt, och dessvärre finns de alldeles för få journalister med den typen av integritet.

  F.ö. är de fullkomligt obegripligt hur Gubb-Jan Stigsson (eller ”Stefan & Krister” på riktigt) öht kan ges sån publicitet. (och varför medierna sen i praktiken aktivt medverkar till att legitimera idiotierna, genom att behandla honom som tillräknelig)

  Kommentar av Måns — augusti 24, 2012 @ 11:28 f m

 24. Aktivarum….hittar ingen film fra livleks om 2 svenska kvinnliga poliser och deras ”omhændertagande” av full kille.
  Kan du lægga upp en lænk ?

  Per Hagman

  Kommentar av per Hagman — augusti 24, 2012 @ 12:01 e m

 25. Det råder en allmän tro att bara för att du är man är du jättestark. Helt fel. Dessa späda killar som knappt tränar, är dom starka? Har en killkompis som är 1,75cm späd o spenslig, han ska jobba inom vården på den tyngsta avdelnignen där det är tunga lyft, vilket gjorde honom förvånad. Han ogillade denna placering skarpt. Han vill inte jobba tungt, han blev placerad där för att han är man. Föreställningen om att män är som hulken råder i de flestas indoktronerade små hjärnor. Han var missnöjd fast kommer dock börja jobba.

  Det gäller att träna rätt! Att bara gå poå gym, utan att veta att det är i den excentriska fasen som musklerna byggs så är man inkompetent angående träning. Vidare att gymma om man inte gör rätt är att låsa muskeln i en inlärd rörelse. Att gymma på maskiner är totalt värdelöst, förutom för pensionärer och nybörjare. Dock passar inte gym maskiner alla kroppar då de är byggda för genomsnittsmänniskan. För en som är 1.60cm och en som är 1.90cm är maskinen antingen för stor eller för liten. Det går inte att ställa in maskinen utefter sin specifika kroppsbyggnad. Därför är det av 10av10 fall mycket bättre att träna fria vikter. Dels låser du ej rörelsen i övningen, du punkttränar ej. Med fria vikter får du ut mer av träningen. Gör du dessutom explosiva övningar, t.ex hopp. Ha en stång på trapezius och lägg på 20kg ungefär och göra upphopp. Det är att träna explosivitet, när du dessutom bormsar ner landningen då byggs musklerna då det är den excentriska fasen för vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedialis, rectus femoris. Det är frams framsida lår du använder i denna övningen men även hamstrings muskulaturen, glutesus maximus/medialis. Gör du detta på ett ben, ett upphopp på ett ben och landning på samma, ja då har du extremt mycket balans med i träningen, samt att gluteus medialis pectoralis mfl aductorer hjälper höften att behålla dess raka tillstånd som är så viktigt för att inte tippa över åt sidan. Andra hjälp muskler hjälper också till.

  @Per Hagman: Ja jag hålelr med dig. Jag tycker också det är snyggare med större lår, det ska va lite o ta i. Dock skall man inte förakta smala tjejer, de kan vara så att de lider av att vara för smala, de vill inget hellre än att gå upp i vikt. Dilemmat blir att, sluta träna o lägga på fett vilket tar år att göra. Fortsätta träna äta mycket mat tillsätta proteiner mm. Ja ni förstår nog.

  Aktivarum: Du har delvis rätt. En man kan mycket väl skapa en större hotbild, spänntuppar. Man vet inte vad som hade hänt om en man i samma storlek hade haft för effekt. Man måste ha i åtanke att kvinnan har ryggen emot. Hade en man klarat sig bättre om han också hade ryggen emot. Ja hennes kropp är liten, dock kan man inte från gå att det är rutinen som det är fel på, att hon ens överhuvudtaget blir självär ett stort misstag. Där har vi nyckeln till problemet som uppstod. Det finns män som blir överfallna i fängelser också. Att vara man är ingen säkerhet och en försäkran att aldrig bli utsatt för våld som de flesta verkar tro. ”bara du är man så klarar du dig undan slag” = FEL.

  En liten detalj: När mannen kom var förövaren färdig med sitt offer. Han hade gjort sitt. En viktigt detalj: Den ilska hanhade när har överfall, det adrenalin påslaget gör vilken människa som helst stark, starkare än man tror. Det är inte för inte som vissa männsikor kan få örevnaturliga krafter i ett adrenalin pålsag. Folk lyfter bilar, stockar.

  Men det viktigaste alla ser inte ut som Arnold. Mer parten av män kommer inte ens upp i den storleken utan prepprat. Inte ens dom som tränar på ”gym”, då vid långvarig träning uppnår endast ett steddy state av din muskulatur.

  Kvinnor kan också vara födda med en större fördel i sin genetik. Ha mer testoteron än merpraten av kvinnor, därmed får hon öven ”starkare” muskler, alltså hon har lätt att lägga på sig muskler, bygga muskler. Det bör även tilläggas att vissa männsikorhar långsamma vita muskler =uthålliga (långdistans löpare – Klarar inte av ett 10meterslopp lika bra som en som har explisov muskulatur), andra röda= explosiva muskler (häcklöpare- klarar inte av ett maratonlopp). Allt handlar om hur man tränar.
  Kvinnor som har mer testosteron i fostervattnet, t.ex tvillingar en tjej o en kille. Den tjejen blir sannolikt mer ”killig” än en ensamfödd flicka.
  Sist men inte minst, människokroppen är komplex. Det är inte bara genetik. Psykologi, biologi, social uppväxt, anknytnignsteori, erfarenheter, bemötande, upplevelser, hormonmängd, användning av p-piller eller inte, gener, i den enskilda indvidens kropp påverkar och gör oss till människor.

  Förklara för mig varför äldre kvinnor får mustach på överläppen? Varför vissa kvinnor lider av kraftig behåring mellan benen på låren (ja jag har sett det själv) eller varför vissa kvinnor är håriga på rumpan runt anus? Vad beror det på? Evolutionslära?

  Maria: Du har en poäng till benskörhet och den är viktigt. Därför skall kvinnor totalt skita i vad de äter o inte äter för de är rädda att gå upp i vikt o inte bli accepterade. Ät och var glad, träna i hälsosam mängd, var nöjd.

  En man slår inte en kvinna är en myt då?

  Att han skulle ha en sådan inställning til annan etnisitet har betydelse. Om det är konsekvens av hans handlande vet vi inte. Vet du? Vi vet inte handlingen till hans dödande. Ha i beräknignen att han var psykiskt sjuk. Vad slog slint?

  Hur vet du om mannen som stoppade honom var större?
  Storlek kan skrämma men också skapa ilska!

  Om du får ett aggressivt bemötande blir du sannolikt lika aggressiv tillbaka. Eller hur? Varför ska man sätta in storväxta Arnolds på fängelser då? Är det lösningen ha storväxta karlar som bara stor där och ser farliga ut, respektera mig annars slår jag ihjäl dig! Skulle det hjälpa de kriminella att vara mindre våldsamma?
  Får du ett bra bemötande sänker du garden och misstänksamheten. Vad tror du? Föredrar du bra bemötande eller hotfullt? Att bli bemött med empati är förmodligen bättre än ilska.

  Daniel: Kriminella pumpar upp sig för att se stora ut och inge respelt. Du vet fåglar burrar upp sig. Apan med störst bringa han är chefen det är endast ett sätt att se respektfull ut. Dom vill se stora ut för att undvika bli offer för slagsmål. Vad tror du själv?
  Fysisk styrka fångar emellan är endast dem emellan. Det är sällan de hoppar på de anställda.
  Det finns anställda män som blivit överbemannade av kriminella. Finns flera exempel på det. På Österåker var det en kvninna som gick emellan och förhindrade våld mot tjänste man. Så storlek och kön har betydelse?

  Om man inte har respekt för andra männsikor ha man sällan respekt för sig själv och det visar Ulf mycket. Han är bara en tragisk männsika som är bitter och dryg. Om han nu verkar vara så bra varför är det ingen kvinna som vill leva med honom? En som han som behöver hävda sig har mer problem med sig själv.
  Jag kan däremot hålla med att han rätt i att sätta upp en manskanal, jag ser gärna på det han säger och ändå är jag kvinna. För ja jag är också trött på dessa inredningsprogram o allt annat tjaffs. Jag vill se vetenskap, dokumentärer, fakta, sport, fiske och annat visste inte att detta endast var legitimt för endast män? Som tjej får inte jag vara intresserad av jakt och fiske eller? Knappast. jag som individ är intresserad av det. Jag vill utmana/underhålla mitt intellekt.

  Kommentar av Kissen — augusti 24, 2012 @ 12:12 e m

 26. @Aktivarum: Vilket ypperligt dåligt exempel på film, och vilken propganda film du visar. Vem är källan på denna filmen? Källkritik, tack.

  För det första: Mannen är vältränad, en kille med magrutor. Kvinnan verkar nyss ha fött barn. Hon har ju helt fel teknik. Inte alls tränad. Hon är lika lång dock inte vältränad. Sätt in Klyft eller Kallur och få se hur klarar uppgiften.
  kvinnan verkar tressa sig fram, hon gör flera undermåliga försök istället för att ta ordentligt med sats. Hon blir tillslut för trött då hon bara matar in hopp o slag. Mannen samlar sig och kör ett ordentligt krafttag. Helt fel jämfördelse att sätta dessa två mot varnadra. Välj en annan kvinna och hon hade klarat det. Välj en man med hängmage och fett och han hade knappt orkat dyrka upp låset på dörren

  Kommentar av Kissen — augusti 24, 2012 @ 12:21 e m

 27. Klyft o kallur ær eliten av kvinnor i det svenska samfundet.
  poengen med filmen ær att medelkvinnan inte ær i nærheten av de krav som skall stællas i olika sammanhang utan …kvinnorna ær undermåliga i førhållande till kønet …mænn…
  Visa på vad kønet kvinnna har gjort de senaste 3000 åren!

  Per Hagman

  Kommentar av per Hagman — augusti 24, 2012 @ 12:33 e m

 28. Per Hagman: Ja genomsnittligt. Vad hade hänt om kvinnor tränat som djur på riktigt ist för att fjamsa om bantning o allt obehag? Dessutom spelar ålder in här. Hon verkar ju vara äldre än vad han är, eller är jag blind?

  Kommentar av Kissen — augusti 24, 2012 @ 12:36 e m

 29. @Kissen
  ” Det råder en allmän tro att bara för att du är man är du jättestark.”

  Jasså gör det? Vänligen presentera bevis för detta.

  ”Fysisk styrka fångar emellan är endast dem emellan. Det är sällan de hoppar på de anställda.”

  Samma här, har du några som helst belägg för dessa påståenden?

  Men jag kan föregå med gott exempel:

  ”Machokulturen är ett hot även mot vakterna. Jag är emot att staten finansierar uppbyggnaden av potentiella mordvapen”

  Källa:http://www.expressen.se/nyheter/1-200-fangar-i-protest-mot-indragen-styrketraning/

  Om biffiga kriminella machokillar inte vore ett hot mot personalen, så skulle man knappast dra ned på deras möjligheter att bygga muskler.

  Jag har tagit mig tid att leta rätt på och presentera konkreta bevis som styrker min tes, om du inte kommer att göra samma sak utan nöjer dig med att sitta och häva ur dig vad du ”tror”.
  Så då behöver du inte bemöda dig med att svara.

  Kommentar av Daniel — augusti 24, 2012 @ 1:14 e m

 30. @Daniel: Tack. Fast varför väljer du en artikel från en av Sveriges största liberala svallerpress?
  Det fanns något vettigt att dra slutsatser av från den. Dock ingen fakta att hela vila sin tro i hur det är. Om du ”tror” på den fullt ut kan ju du inte bemöda dig att svara. Din tes grundar sig i egna tankar och en artikel från Expressen. Bra jobbat.
  Vi är överrens om att kriminella utgör ett hot både bland sina egna och personalen oavsett kön.

  Kommentar av Kissen — augusti 24, 2012 @ 6:56 e m

 31. @Kissen
  Om det inte ligger någon sanning i det artikeln tar upp, presentera fakta som bevisar detta eller knip igen.

  Så upp till bevis, hur jävla svårt ska det vara?

  Kommentar av Daniel — augusti 24, 2012 @ 9:02 e m

 32. Per Hagman:

  Googla ”Where is an American cop when you need one!” den finns både på Liveleaks och Youtube

  Kommentar av Aktivarum — augusti 25, 2012 @ 7:10 f m

 33. Kissen:

  ”För det första: Mannen är vältränad, en kille med magrutor.”

  Det visar att mannen är Idrottare; inte Brandman. Hon är tränad brandman. Hon har detta som jobb. Han är inte tränad brandman och har inte detta som jobb.

  ”Kvinnan verkar nyss ha fött barn. Hon har ju helt fel teknik. Inte alls tränad.”

  Det är just det som är poängen. Trots det är hon anställd brandman och trots det går andra kvinnor runt och tror hon är tuff.

  ”Hon är lika lång dock inte vältränad. Sätt in Klyft eller Kallur och få se hur klarar uppgiften.”

  Varför tror du jag skulle ha något emot att vältränade idrottskvinnor som Klyft eller Kallur blir brandmän? Min poäng är ju att kvinnor pga feminismen får bli brandmän UTAN att ha den kapaciteten för man skall till varje pris ha en viss mängd kvinnor oavsett om de är tränade som Kallur eller inte.

  ”kvinnan verkar tressa sig fram, hon gör flera undermåliga försök istället för att ta ordentligt med sats”

  Precis, tror du en kille som har den där tekniken skulle vara anställd som brandman? Nej brandstationerna har enorm press på sig att ha kvinnor oavsett hur tränade de är eller inte.

  ”Hon blir tillslut för trött då hon bara matar in hopp o slag. Mannen samlar sig och kör ett ordentligt krafttag. Helt fel jämfördelse att sätta dessa två mot varnadra.”

  Nej, det är du som missförstått jämförelsen.

  ”Välj en annan kvinna och hon hade klarat det.”

  Det är den HÄR kvinnan som redan är anställd brandman trots att hon inte klarar det.

  ”Välj en man med hängmage och fett och han hade knappt orkat dyrka upp låset på dörren”

  Precis och han skall enligt mig heller inte vara anställd brandman.

  Kommentar av Aktivarum — augusti 25, 2012 @ 7:20 f m

 34. Måns

  Vet inte om Gubb Stig är kvar på Dala demokraten (socialdemokratisk tidning)? Hursom katastrofalt journalistiskt beteende där Gubb Stigs dumma övertygelse och spekulationer drar med sig hela tidningsledningen i fallet. Många redaktioner inser inte läget. Allvarliga journalistiska misstag kan få omfattande konsekvenser likt blaskan news of the world som fick stänga igen butiken.

  Quick,Assange,Catrine da costa fallen fortsätter granskas och publiceras på nätet med samma kall Hannes Råstam visar svensk journalistik. Några få modiga oberoende journalister har kommit på lösningen med egen fri publicering. Varför envisas och kompromissa med objektiv granskning av makten och cencurerad publicering?

  Kommentar av Peter Benenson — augusti 25, 2012 @ 8:08 f m

 35. Bra Svd-artikel där, inte minst blev de tydligt vad konstigt den svenska åklagarsidans agerande i *fallet varit: från och med Ny:s & Claes Borgströms inblandning. Tveksam om media kan tiga om det länge till.

  *(som först lades ner, och är fortfarande ett ”icke-åtal”)

  Kommentar av måns — augusti 25, 2012 @ 9:50 f m

 36. Måns

  Ny kommer offras i försök att rädda Sveriges anseende som trovärdig rättsstat.

  http://www.dn.se/debatt/assange-fick-klartecken-att-lamna-sverige

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/12/07/fd-lagman-gripandet-av-assange-v-cker-allvarliga-fr-gor-om-den-svenska-r-ttsstate

  Och då har ännu inte Assange svenska försvar och internationella advokatteam avslöjat detaljer av de indicier som ligger till grund för våldtäktsanklagelser i Sverige. .

  http://m.expressen.se/nyheter/advokat-nya-uppgifter-i-assangefall/?partner=www

  Kommentar av Peter Benenson — augusti 25, 2012 @ 8:19 e m

 37. Polismans anteckningar fångade på bild. Diplomatisk kris rullar upp

  http://www.dn.se/nyheter/varlden/assange-ska-gripas-under-alla-omstandigheter

  Kommentar av Peter Benenson — augusti 25, 2012 @ 8:27 e m

 38. Den hær svenska krimnilogen GW Person flisar ær osaklig stor i kæften saknar koncis argumentation och avslutar med ett personpåhopp på det svenska justierådet Lamberts.
  Ær denne svenska kriminolog ensamm , en form av utdøende djurart i svergie, i sin storkæftade halsbrytande retorik.

  Per Hagman

  Kommentar av per Hagman — augusti 26, 2012 @ 9:39 f m

 39. GW Persson:

  – Men du tyckte inte du var jävig i quick-fallet
  – Claes Borgström är en av dina bästa vänner..

  Kommentar av Aktivarum — augusti 26, 2012 @ 10:14 f m

 40. Jag har fått ett mail av någon som trodde jag med ”min nyaste bok” menade att jag skrivit boken ifråga. Förhoppningsvis förstod de flesta att det var den senaste boken jag införskaffat. 🙂

  Kommentar av Aktivarum — augusti 26, 2012 @ 10:21 f m

 41. – Bära människor ut ur brinnande byggnader
  – Springa ikapp och brotta ner bovar
  – Hjälpa en kraftigt överviktig och gravt handikappad människa mellan sängen och rullstolen, rullstolen och toan, rullstolen och duschstolen etc.
  – Bära och lyfta barn många timmar i sträck, ständigt växla mellan barnnivå (alltså golvet typ) och vuxen stå upp-nivå
  – Städa en hel arbetsdag.
  – Storkök, skolmatsal, resautrang. (tunga lyft dagligen, tunga kantiner, lyfta potatis säckar, drickabackar, mm)

  De två första exemplen är, och rätta mig om jag har fel, förhållandevis exotiska inslag i en brandsoldats respektive polis vardag. De tre följande exemplen däremot är situationer som uppstår flera gånger varje dag om du är vårdbiträde, barnsköterska eller städerska. Fler män än kvinnor är brandsoldater och poliser, fler kvinnor än män är vårdbiträden, barnsköterskor och städerskor.

  Jag vill hemskt gärna att brandsoldaten som ska rädda mig ur det brinnande huset klarar av att bära mig. Men jag ser det också som viktigt att personalen på min gammal mamma och pappa vårdhem inte tappar henne i golvet och att mina hypotetiska barns dagisfröknar inte tappar barnen eller ständigt är sjukskrivna pga ryggproblem.

  Om nu män är starkare än kvinnor (vilket de olika kraven i antagningsprocesserna och flera skribenter här antyder), varför ägnar vi inte mer tid åt att slussa in dem i andra fysiskt krävande jobb? Chansen är större att jag behöver bli hjälpt ur sängen när jag är gammal än att jag ska hamna i en situation där en polis måste springa ifatt och brottas med någon som begått ett brott mot mig, och det känns därmed bra mycket viktigare att ha starka människor med bra fysik där det skall vara, alltså långvarig fysisk ansträngning såsom inom vården…Då är det bättre att kvinnor tar chefspositoner som är till största delen kontorsjobb och domderar vad alla dessa starka män skall utföra för jobb. Uppdelat och bra! Män riskerar sitt liv o gör skit görat, kvinnor sitter på kontor och bestämmer vad som skall göras.

  Dessa kvinnor som inte passar in i skolan som inte är teoretiskt lagda utan vill jobba praktiskt, Vad ska dom jobba med? Dom klarar ju inte fysiken. Dom är för dumma för att jobba på kontor men för svaga för att jobba som snickare. Vad ska dessa damer jobba med?

  Kommentar av Olle — augusti 26, 2012 @ 12:25 e m

 42. Sedan är det det där med om kvinnor nu verkligen är svagare än män, det brukar ju heta att kvinnor är mer uthålliga, och det borde vara lika viktigt som nått inom brandkår och polis.
  Tänker på 5 barnsmamman Pam Reed på 40 år som sprang i dryga 40 graders öken i flera timmar och vann över alla karlar och fruntimmer, flera år i rad i ungefär världens mest krävande tävling. Att lägga märke till var också att det enbart var karlar som hoppade av tävlingen för att det var för krävande, samtliga kvinnor fullföljde. Är vårt troende på den starkare mannen beroende på att vi jämför styrka med en manlig norm där framförallt explosiv styrka under mer normala förhållanden räknas? JAg tänker vidare på att djupdykningsrekord utan syrgas hålls ( fortfarande?) av en kvinna som alltså slagit både kvinnor och män i denna extrema sport. Är det så att när det kommer till riktigt extrema förhållanden klarar kvinnor det generellt, såklart inte på en individnivå, det bättre, pga större fettreserver annat? Kvinnor lever ju längre också, är alltså segare? Kvinnor kan föda barn i timtals. Så är det inte bara mkt konstiga biased mätningar som får det till att kvinnor är svagare.

  Kommentar av Olle — augusti 26, 2012 @ 12:28 e m

 43. Aktivarum

  Notera även Leif Gw Perssons mörka ögon i slutet av intervjun…

  Det är ord och inga visor det

  Kommentar av Peter Benenson — augusti 26, 2012 @ 12:47 e m

 44. Olle:

  ”Sedan är det det där med om kvinnor nu verkligen är svagare än män, det brukar ju heta att kvinnor är mer uthålliga, och det borde vara lika viktigt som nått inom brandkår och polis. Tänker på 5 barnsmamman Pam Reed på 40 år som sprang i dryga 40 graders öken i flera timmar och vann över alla karlar och fruntimmer, flera år i rad i ungefär världens mest krävande tävling. Att lägga märke till var också att det enbart var karlar som hoppade av tävlingen för att det var för krävande, samtliga kvinnor fullföljde.”

  Pam Reed sprang inte i full skyddsutrustning eller med stridspackning. När svagare personer belastas försvinner orken snabbare än när starkare personer belastas så en mindre uthållig men stark person kommer att bli mer och mer överlägsen ju tyngre packning de bägge har. Det går att sporta utan belastning (vilket faktiskt också är anledningen till kvinnor fördel här) men det går inte att vara polis, brandman eller militär i bara träningskläderna.

  ”Är vårt troende på den starkare mannen beroende på att vi jämför styrka med en manlig norm där framförallt explosiv styrka under mer normala förhållanden räknas?”

  Nej, det är snarare dagens allmänna fixering på kvinnofrågor som gör att du försöker ifrågasätta våra normala reaktioner utan att först kolla fakta i frågan. Vår troende på den starkare mannen är vad fakta förespråkar. Vår troende att kvinnor är mer lika män är vad genusflummare hittar på för att det stöjder politiska initiativ. Jag räknar alltid med att genuskunskap passerat utan den minsta granskning. De får påstå hur dumma saker som helst och ingen i officiell position vågar säga emot för då hotas deras karriärer.

  Därför är det på bloggar som Aktivarum man lär sig fakta. Det handlar heller inte om information som är svår att finna utan om total brist på intresse att granska ”önskvärd information”

  ”In summary, the most important physiological difference between male and female distance runners is that males tend to have larger VO2maxes even when the values are expressed relative to body size. This difference is due at least in part to the fact that women generally have (a) more body fat, which consumes virtually no oxygen”

  Alltså kvinnors uthållighet i dessa tävlingar beror på att kvinnor är muskel-svagare än män. Muskler gör föga förvånande av med mer ”energi”

  ”The information presented in the previous two paragraphs leads to the prediction that women might compete against men most successfully in events lasting several hours, where overheating and glycogen depletion are particularly common.”

  http://faculty.washington.edu/crowther/Misc/RBC/gender.shtml

  Dvs kvinnor kan vinna över män om kvinnor får bestämma just de specifika förhållanden råder.

  ”JAg tänker vidare på att djupdykningsrekord utan syrgas hålls ( fortfarande?) av en kvinna som alltså slagit både kvinnor och män i denna extrema sport. Är det så att när det kommer till riktigt extrema förhållanden klarar kvinnor det generellt, såklart inte på en individnivå, det bättre, pga större fettreserver annat?”

  Ingen aning om kvinnor är generellt bättre än män i djupdykning utan syrgas. Det spelar som sagt ingen roll eftersom dessa sporter utförs utan belastning och kvinnor såväl som svaga män tappar sin prestationsförmåga när de belastas.

  ”Kvinnor lever ju längre också, är alltså segare?”

  Kvinnor lever i medel längre än män för att de är bättre på att bli skyddade och omhändertagna. Läs senaste inlägget om Neoteni – Lagen om allt sött i världen.

  ”Kvinnor kan föda barn i timtals. Så är det inte bara mkt konstiga biased mätningar som får det till att kvinnor är svagare.”

  Nej,

  ”Soldiers under 30 had to carry 20kg of equipment and their rifle while running a mile and a half in 15 minutes, as well as carrying a colleague for 50 yards. Not one of the female soldiers were able to complete this task”

  ”Combat Effectiveness Gender Study, has found fewer than 2% of female soldiers are as fit as the average male soldier”

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/1901721.stm

  Kommentar av Aktivarum — augusti 26, 2012 @ 3:34 e m

 45. Medierna bär ett tungt ansvar

  http://www.newsmill.se/artikel/2012/08/28/medierna-b-r-ett-tungt-ansvar-f-r-quick-skandalen

  Kommentar av Peter Benenson — augusti 28, 2012 @ 8:23 f m

 46. ”varken jurist eller domarutbildningen innehåller
  något moment som stärker domarens färdighet
  i detta avseende att ifrågasätta om trovärdighets
  bedömningar ensamma kan läggas till grund
  för fällande brottmålsdomar. menar att bedömningar typen ”bär det självupplevdas prägel” är så belastande att trovärdighetsbedömningen som ligger bakom borde bannlysas. ”

  http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/26/karri-rdomare-i-st-llet-f-r-r-ttss-kerhet

  Kommentar av Peter Benenson — augusti 28, 2012 @ 8:56 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: