Aktivarum

Hypoagency – Girlwriteswhat om Män som agenter och Kvinnor som objekt | juli 31, 2012

Detta inlägg handlar inte om objektifiering av kvinnor utan om hur kvinnor betraktas som hjälplösa objekt.

Vi börjar med en snabb förklaring av begreppen. Hypo står för ”mindre”, Hyper står för större och Agency står för aktivitet. Hypoagency betyder alltså på svenska att graden av passivitet. Här får GWW ordet:

Hon börjar med att besvara en kommentar från Stardusk om den kvinnliga tendensen att pressa sig in på mansdominerade fält för att sedan ”boss everybody around and police their behavior and speech”

GWW håller dock inte med om att det bara beror på osäkerhet över effekten åldern har på sexualvärdet.

Hon presenterar istället flera argument för att hypoagency är kvinnors naturliga tillstånd. Hon parodicerar även feministers magiska förvandling från ”kvinnor lönediskrimineras” till ”kvinnor väljer inte sina jobb alls”

”…being ”steered” by social norms or ”guided” by institutional sexism towards certain fields and away from others. Women not really wanting to prioritize family but being ”forced” to because men still dont do their share of domestic childcareduties”

Kort sagt alla kvinnors fria val blir betraktade som ”guided” ”steered” eller ”forced” av saker utanför dem själva. Kvinnornas val beskrivs som helt ineffektiva och de liknas vid löv som blåses omkring av vinden.

GWW undrar om feminister inser att de beskriver kvinnor som om de saknar viljekraft och önskemål.

Hon blir dock inte ett dugg förvånad. Det är nämligen mer regel än undantag att feminister beskriver kvinnor som viljelösa föremål. Exempelvis när kvinnor inte försöker få politiska poster anses detta inte vara deras val.

”…those women arent ”being encouraged” enough. Or they are ”discouraged” by institutional discrimination. Not enough is being done to ”get” more women into politics”

Åter beskrivs kvinnor inte som individer vilka väljer att antingen eller inte ge sig in i politiken. Istället är det upp på tåget till akademiskt antagna strukturer närhelst det inte går den väg feministerna ville.

”…they are objects that are ”gotten” into politics. With other words women dont make choices, choices are made for them by society, by institutions, by circumstances and by men”

Modern feminism säger att kvinnor inte skall behöva anpassa sina handlingar, val och beteenden.

Istället skall samhället, institutioner, förutsättningar och männen alla anpassas så att kvinnor – som de föremål de anses vara – får en hinderfri väg. (Vilket både diskriminerar män och strider mot The Sexual Paradox.)

…along which they will be ”guided” by ”encouragement”, ”steered” into the proper direction and not ”forced” to  change course by any difficulty real or imaginary so that empowerment can be ”gotten” for them. 🙂

Detta är den nuvarande dominanta ideologin såväl hos statsfeminismen som hos övergripande kultureliten. Män ser till att saker händer. Kvinnor däremot ser saker hända dem. På egen hand anses de förmå ingenting.

I teorin är detta könsrollen som feminismen inte ”vill ha”. I praktiken ”gör” feminister ingenting för att avskaffa den.

Feminister avskaffar alltså inte könsrollen. De pratar om hur de vill ha könsrollen avskaffad – själva avskaffandet anses ligga på någon annans axlar och inte sällan är denna avskaffare en man.

”Hyperagency is an male-centric evolutionary trait that emphasizes action and independence , whereas Hypoagency is a female-centric evolutionary trait that emphasizes passivity and dependence. In other words being like an object. ”

Ta exempelvis debatten som Jenny Nordlander startat om hur kvinnliga krönikörer kränks. Det faktiska argumentet är att 3% av männen och 20% av kvinnorna har funderat att sluta pga kränkningarna.

Det var dock 72% av männen och 76% av kvinnorna som utsattes för kränkningar i samband med krönikor.

Men de kränkningar som manliga krönikörer utsätts för ges ingen vikt alls i diskussionen. De är män och skall skydda sig själva. Debatten handlar om att kvinnliga krönikörer genom att klaga skall ”få trygghet”

Alltså någon annan skall göra dem trygga. Det är inte de själva som skall skapa en bättre arbetsmiljö det är andra som skall göra det åt dem. Manliga journalister hotar inte med att sluta för ingen skulle bry sig.


21 kommentarer »

 1. ”Ta exempelvis debatten som Jenny Nordlander startat om hur kvinnliga krönikörer kränks. Det faktiska argumentet är att 20% av männen och 3% av kvinnorna har funderat att sluta pga kränkningarna.”

  Du kastade om könen här.

  Annars tycker jag det är en intressant analys av hur feministerna och andra samhällsledare bara ser kvinnor problem som viktiga (och att alla hinder måste undanröjas, inte övrvinnas).

  Se exempelvis hur Nordlander bygger upp ett argument/påstående.

  1. Först problemet och den kvinnliga sidan

  ”Det mest alarmerande resultatet är hur många som faktiskt övervägt att sluta som krönikörer på grund av det här: en femtedel av de kvinnliga deltagarna.”

  2. Sen ”analysen”:

  ”Det tyder på att det är ett arbetsmiljöproblem.”

  3. Sen slutligen i förbigående.

  ”Samma siffra bland männen är 3 procent.”

  Eftersom (3) till synes inte stämmer med (1) och (2) ensamt så borde en av två tolkningar gälla.

  Antingen är arbetsmiljön värre för kvinnor än för män ,vilket är Nordlanders tes (även om det blir ett cirkelresonemang eftersom statistiken som lägger grunden för tesen även får bli den som bekräftar den).

  Eller så är det inte direkt ett arbetsmiljöproblem utan både manliga och kvinnliga krönikörer får massa och likvärdiga (och man ska tänka på att ett hatmejl mot en man generellt sett inte bör använda samma förolämpningar som mot en kvinna eftersom män och kvinnor generellt sett tar lika illa upp av olika saker) ”hatmejl” men problemet är snarare att kvinnor ger upp enklare än män (vilket stöds av verkligheten).

  Kommentar av Chade — juli 31, 2012 @ 12:45 e m

 2. ”…löv i vinden.”

  Jag har bara hunnit dit än men det var så jävla bra formulerat så det måste jag bara kommentera. Mycket bra. Den kommer jag sno. Kom ihåg vart ni läste det först. 😉

  Kommentar av Nils Jungenäs — juli 31, 2012 @ 1:35 e m

 3. Och detta benämner jag vanligen: den förljugna feministiska offerkoftan.

  Vilket samverkar med kvinnors och flickors medfödda benägenhet att dra på sig offerkoftan.

  Vilket samverkar med vår kulturs historiska benägenhet att bereda flickor och kvinnor en offerkofta.

  Vilket samverkar med pojkars och mäns medfödda benägenhet att skydda flickor och kvinnor.

  Vilket samverkar med vår kulturs historiska benägenhet att skydda flickor och kvinnor.

  Kommentar av Liberalen — juli 31, 2012 @ 1:41 e m

 4. Intressant. Jag har träffat ett par rabiata feminister som utöver sina ideologiska villfarelser varit engagerade och skarpa människor som skulle kunna ta sig fram i vilken bransch som helst. Istället sitter de på vänsterpartiets feminismmöten och klagar över glastak. Sorgligt.

  Agens är viktigt. Människor generellt mår inte bra utan att uppleva agens anser man inom psykologin. Det ökar stressnivån bland annat. Jag har aldrig sett någon studie som sett på könsskillnader men det är intressant. Spontant upplever jag att man oftare pratar om kvinnor som stressade för att de försöker kontrollera tillvaron och män för att de känner sig maktlösa. En marginell skillnad kan man tycka men den kan vara betydelsefull. Kontroll handlar om trygghet, empowerment om möjligheten att påverka. Nåväl, det var en spontan tanke, jag får reflektera mer över det.

  Agens syftar förresten inte riktigt på aktivitet utan mer den fria viljan att styra sin aktivitet.

  Kommentar av Johan Grå — juli 31, 2012 @ 4:00 e m

 5. Johan Grå, intressant det du tar upp om skillnaden i synen på mäns och kvinnors stress. När Susan Faludi 1991 skrev den i Sverige tokhyllade feministbibeln ”Backlash” var hon orolig över utbrändhetsepidemin som just börjat härja i USA. Faludi såg den som ett sätt att trycka tillbaka kvinnor som börjat etablera sig i yrkeslivet; de skulle uppmuntras att känna efter om de inte var ohälsosamt stressade och välja att dra ned på karriärambitionerna för hälsans skull.
  En konspirationsteori om patriarkatet, javisst, men det fascinerande är att trots att Faludis bok som sagt hyllades i Sverige så var det ingen som mindes hennes varningar när utbrändhetsepidemin några år senare kom hit. Då var de utbrända kvinnorna i stället ett bevis på partiarkatet och kvinnoförtrycket.
  Kanske är det så att feminismen i Sverige är mer benägen att ta på sig offerkoftan än feminismen i USA?

  Kommentar av före detta feminist — augusti 1, 2012 @ 12:25 e m

 6. före detta feminist:

  ”Kanske är det så att feminismen i Sverige är mer benägen att ta på sig offerkoftan än feminismen i USA?”

  Det är möjligt men jag tror inte det för jag har läst flera böcker om amerikansk feminism, bland annat Buchanans ”Radical feminists” och många av teorierna som används i Sverige kommer från USA så det är knappast så att amerikanska feminister varit mindre benägna att ta på sig offerkoftan. En mer sannolik förklariing är att svenska feminister haft fler möjligheter att förverkliga teorierna pga de stora olikheterna mellan svensk konsensuskultur och amerikansk individualism.

  I Sverige tycks folk helt enkelt mer benägna att hålla med. Dels för att slippa bråk och dels för att framstå som goda och moraliskt högstående människor.

  Kommentar av Aktivarum — augusti 1, 2012 @ 3:06 e m

 7. @före detta feminism

  Jag håller med Aktivarium. Svensk ideologisk debatt, särskilt vänsterliberala strömningar som feminism får nästan allt från USA.

  Sverige tenderar dock bli radikalare eftersom det inte finns någon motpol. I USA är akademin vänsterliberal och de flesta stora tidningar men det finns några stora profiler och en del media som är höger, så inte i Sverige.

  Dessutom tror jag du tillskriver dem för mycket förnuft. Debatten är mer som ett gatuslagsmål. Man tar till alla tillhyggen som finns även om de råkar vara skadliga även för den egna gruppen.

  Kommentar av Johan Grå — augusti 1, 2012 @ 8:34 e m

 8. Johan Grå:

  Det finns även en till orsak. Sverige är ett vanligt land men USA är i grunden som 20+ normala länder. Att en delstat köper feministiska ideal betyder inte en annan delstat gör det men när Sveriges regering gör det så hamnar hela Sverige i samma situation.

  Sålunda är de feministiska ideerna ofta mycket farligare för länder som Sverige och England än de är för ursprungslandet USA. Det är bara att titta på Assangefallet – De juridiska teorier som Sverige använder kommer från USA – Men när jag talar med en amerikansk journalist undrar hon vad det är för dårar som skriver lagar i Sverige.

  Trots att ideerna kommer från USA har hon aldrig märkt hur galna de är för de kan aldrig få enskilt lika stor makt i USA. Man kan säga att de är anpassade från början till USA:s verklighet och att använda dem i ett land som Sverige är rena vansinnet.

  Kommentar av Aktivarum — augusti 2, 2012 @ 9:16 f m

 9. […] Mer om detta i diskussionen om Hypoagency Share this:FacebookTwitterGillaGillaBe the first to like this. Publicerat i Genus, JämställdhetTags: cockpit, gold diggers, Malin Ullgren […]

  Pingback av Malin Ullgrens felaktigheter om Gold diggers – Hur medelvärden inte skall användas « Aktivarum — augusti 2, 2012 @ 11:10 f m

 10. Följer GWW alldeles för lite (p.g.a. tidsbrist) men jag litar på att Aktivarum plockar ut de allra bästa nuggets 🙂
  Idag började jag fundera på vilket yrke GWW har, Evolutionsbiolog ? Etnolog ? Psykolog ? Historiker ? Eller bara organisk hyperallmänbildat humanist ? Bara helt allmänt. Jag tycker om hennes sätt att förlägga det kritiska perspektivet på feministernas egna planhalva, könsrollerna, fast på ett oändligt mer nyanserat och intelligent vis.

  Men vad har Sverige ? Var är Sveriges röst som kan matcha GWW och lira boll ? Vi har fått en hoper feministiska ikonoklaster som går igång på varm-korv reklam och skriver spydiga artiklar dagarna i ända. Var är krigarna ?

  Kommentar av Hurtbullen — augusti 2, 2012 @ 6:18 e m

 11. Hurtbullen:

  Girwriteswhat arbetar som servitris och erotika-författare och är sålunda ett typexempel på en människa som inte definieras av sitt lönejobb. Som hon själv påpekat är hennes ”kändisskap” också ett uttryck för mansdiskrimineringen. Flera män har sagt samma/liknande saker tidigare men fått betydligt mindre uppmärksamhet. När en kvinna påpekar mansdiskriminering i en kultur som diskriminerar män så kommer blir alltså budskapet mer uppmärksammat.

  Kommentar av Aktivarum — augusti 2, 2012 @ 8:03 e m

 12. […] om världen bara undanröjde alla hinder åt dem först. Precis som Girlwriteswhat säger i videoklippet om Hypoagency. Vi kommer att återkomma till Hypoagency i fler […]

  Pingback av Monica Antonssons stollerier om Statsfeminism är grundade på Feminismens TÄAG-princip « Aktivarum — augusti 6, 2012 @ 12:46 e m

 13. […] att denna fråga är en fälla. Detta handlar om kvinnlig hypoagency. Tanken är alltså att det måste finnas en särskild orsak tjejerna tackar nej, ett hinder som […]

  Pingback av Rättviseförmedlingens affärsidé verkar vara att sitta på två stolar « Aktivarum — augusti 7, 2012 @ 10:46 f m

 14. […] allting som förväntas anpassa sig efter vad som passar Aes Sedai. I enlighet med inlägget om hypoagency. Världen, förutsättningarna, samhället, […]

  Pingback av Robert Jordans Wheel of Time – Feministisk fantasy eller Pseudo-feministisk karikatyr? « Aktivarum — augusti 8, 2012 @ 11:40 f m

 15. […] ** Detta är helt i enlighet med Girlwriteswhats resonemang om hypoagency där kvinnor försöker kontrollera män för att män ej under kvinnors kontroll antingen är […]

  Pingback av Den ickefeministiska kvinnans sex punkter till klarhet « Aktivarum — augusti 14, 2012 @ 10:55 f m

 16. […] aktivitet, det är mest pojkar som skapar, köper och spelar. Det pågår dock idag en massiv Hypoagency-kampanj för att få kontroll över dataspelande pojkars […]

  Pingback av Misandri i Spelsrecensioner Del 1 – Kulturkritiken vill ha makt över Spelbranschen « Aktivarum — augusti 28, 2012 @ 3:50 e m

 17. […] [Hypoagency – Girlwriteswhat om Män som agenter och Kvinnor som objekt] […]

  Pingback av Kön och genusrelaterade sociala interaktioner « Yasers hörna — september 3, 2012 @ 10:53 e m

 18. […] [Hypoagency – Girlwriteswhat om Män som agenter och Kvinnor som objekt] […]

  Pingback av Kvinnlig hypoagency, manlig hyperagency « Yasers hörna — september 18, 2012 @ 6:33 e m

 19. […] har redan förklarat allt det här i inlägget om Hypoagency. Genusfolk tror dock det viktiga är att gå runt och fråga folk “Varför tror du kvinnor […]

  Pingback av Genusfolket vs Jämställdismen! – Del 2 Manlighet och Kvinnlighet « Aktivarum — september 23, 2012 @ 11:40 f m

 20. […] Aktivarum – Girlwriteswhat om ”female hypoagency” […]

  Pingback av 46 Minuters sågning av Könsmaktsordningen « Aktivarum — januari 25, 2013 @ 12:46 e m

 21. […] tvingad av yttre kraft (patriarkatet, tjat, uppfostran, andras förväntningar etc). Läs även Aktivarums inlägg i […]

  Pingback av Egenmäktigt av Ebba | En stilla undran — januari 10, 2014 @ 1:18 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: