Aktivarum

Förutsägbar Politisk Korrekthet från Feministiskt Perspektiv om Uppdrag Granskning | maj 20, 2012

Så var det åter dags för lite feministisk dubbelmoral signerad Feministiskt Perspektiv och Uppsala Universitet.

I veckan sände Uppdrag Granskning inslaget ”Imamernas råd”. När Feministiskt perspektiv skall kommentera programmet så kunde deras respons inte vara mer förutsägbar.

I Patricia Lorenzonis artikel är det nämligen bara om mannen tillhör ”Svenskheten” som lagbrott gällande hustrumisshandel, påtvingat sex och månggifte blir viktiga saker…

”Det är inte för att ”Imamernas råd” avslöjar svenska imamers patriarkala kvinnosyn som reportaget är problematisk. Ty denna kvinnosyn måste diskuteras och kritiseras. Problemet ligger i hur Uppdrag gransknings avslöjanden inordnas i en berättelse som, än en gång, talar om för oss att det onda kommer utifrån. Och att svenskheten är bästa försvar.”

….skulle mannen inte göra det plockar man omedelbart fram en annan regelbok för hur situationen skall hanteras.

Som Johan Lundberg påtalar på Axessbloggen så händer samma sak när Edda Manga, forskningsassistent på Uppsala Universitet skall uttala sig. Håll i er för nu  blir det identitetspolitik för hela slanten:

”Jag är inte säker på att polygami – även patriarkalt sådan – är mer kvinnoförtryckande än vårt monogamiska system. Uppfattningen att kärlek alltid måste vara i singularis har utmynnat i ett system av seriell monogami, där familjer ständigt bryts upp. I vårt patriarkala kontext resulterar detta i att många män lämnar sina äldre fruar för yngre kvinnor. Är det mindre kvinnoförtryckande? Är det bättre för barnen? På vilket sätt är det ett bättre system?”

Hela detta sammanhang är en halmgubbe hon själv har ljugit ihop. Diskussionen handlade om äktenskap – vilket inte är samma sak som kärlek. I Sverige får man vara kär i precis hur många personer man vill.

Man får dock bara göra en av de personerna man är kär i till sin fru, vilket förhindrar gamla tiders Haremsystem.

Edda Manga kanske för övrigt har lättare att förstå varför det svenska systemet är bättre om hon bedömer resultaten de bägge systemen uppvisar. Hur många svenska kvinnor utvandrar till imamers land nu igen?

Nej just ja, forskare skall ju inte utföra ”forskning” innan de uttalar sig. De skall bara okritiskt hålla med teorier. Allt är tolkning och forskning är numera inte längre en empirisk syssla – utan en retorisk.

Det är ingen nyhet att Uppsala Universitet tycker förhandsbestämda resultat i forskning är ok.

När Eva Lundgren granskades (PDF) så var man noga med att påtala det var hennes hederlighet som skulle granskas – inte kvaliteten på forskningen. Granskarna påtalade absurditeten i detta från början.

Som vi tolkar uppdraget och universitetets regelverk kommer vår granskning i själva verket att handla om en grundläggande kvalitetsaspekt i all forskning, nämligen att man som forskare har goda argument för sina påståenden.”

Uppsala Universitet höll inte alls med om denna tolkning. När Jörgen Hermansson och Margareta Hallberg sågade kvaliteten i Eva Lundgrens forskning på basis av tydligt redovisade vetenskapliga brister…

”Här finns empiriska påståenden som saknar empirisk grund, oklarheter vad gäller urval och antal intervjupersoner, avsaknad av alternativa tolkningar, påståenden som motsägs av egna data, generaliseringar utifrån ett litet underlag. För min del betyder det att trovärdigheten i Lundgrens forskning måste ifrågasättas. Vilka slutsatser som bör dras av detta vill jag dock överlåta åt Uppsala universitet att avgöra.”

…vilka slutsatser drog då Uppsala Universitet av denna kritik? De ansåg den oviktig och frikände sin forskare.

Därmed inte sagt att alla människor på Uppsala Universitet har samma syn på kvalitet i forskning. Trots vänner på höga positioner blev det omöjligt för Eva Lundgren att stanna kvar som forskare.

När vi sedan läser DN:s ledare om Uppdrag Granskning framgår det tydligt hur extrema åsikter som företräds av Feministiskt Perspektiv. Där DN kan ses som någorlunda balanserade är FPe uppenbart partiska.

Det fascinerande är hur förutsägbart det var att feministerna skulle ta ställning mot kvinnorna.

Vi har ett reportage som handlar om synen på påtvingat sex (vanligen kallat våldtäkt) partnermisshandel och oönskat månggifte. Lorenzoni säger att dessa måste diskuteras – sedan struntar hon fullkomligt i ämnet.

Sist men inte minst har vi det där med tolkning. Uppdrag Granskning redovisar i god vetenskaplig anda att den hårdaste tolkningen av islam inte kom hos moskén i rinkeby. Där ser Patricia Lorenzoni sin PK-chans.

Sålunda ägnar hon nästan hela artikeln åt att prata om detta enda exempel på imam som gör som han skall göra.

Där ser hon chansen att ”problematisera” Sverige. Filmerna på imamer i de övriga 8 moskéerna har hennes artikel en mycket enkel lösning på: First rule about fight club is you don´t talk about fight club.

Tidningen Feministiskt Perspektiv tar alltså först ställning för imamer mot kvinnor. De attackerar sedan Uppdrag Gransknings två kvinnliga reportrar för att ha sagt positiva saker om ”majoritetssamhället”

Den politiska korrekthetens första regel: När vi vet vilken grupp som man skall yttra sig om så vet vi redan svaret. 

Obs, fortsättning följer i nästa inlägg, det finns en vinkling utomlands som det inte fanns plats för här.

Uppdatering: Fortsättningen här

Pelle Billings senaste inlägg är ett bra exempel på detta. När kvinnofridsorganisationer diskuterar våld så verkar ämnet våld mot husdjur mer sannolikt att komma upp än ämnet våld mot män.


12 kommentarer »

 1. Pinsamt för dessa Feminister att ställa sig så totalt på en förtryckande patriarkal ”religion/ideologis” sida..! Detta anus i moralens unniversum..som är Islam. Jag menar all deras redan solkiga trovärdighet nu måste vara som totalt bortblåst…! Om inte dessa PK-kvinnor begriper bättre så låt dom göra politiska självmål på sig själva tills dom är borta från Sverige vilket kan gå riktigt fort med sådana uttalanden som dom har… 😉 !

  Hur mycket ska dessa kvinnor vrida sin egen ideologi för att passa deras jätteprojekt det multikultisamhälle som redan bevisats vara Sveriges största fiasko genom tiderna och det blir fortsatt ett bara större och större fiasko..! Det är roligt att se hur dom våndas men ändå försöker vrida orden så att dom ska passa att kunna sitta på två stolar…men som vi alla vet är det omöjligt.. 🙂 för rätt som det är ramlar man ner mitt emellan stolarna och DÅ gör det ONT..!! 😉

  Kommentar av gandalfgra — maj 20, 2012 @ 3:21 e m

 2. gandalfgrå:

  ”Pinsamt för dessa Feminister att ställa sig så totalt på en förtryckande patriarkal ”religion/ideologis” sida..!”

  Vänta på nästa inlägg så skall du få se vilken grupp människor som gjorde samma blunder i ett annat europeiskt land.

  ”Detta anus i moralens unniversum..som är Islam. Jag menar all deras redan solkiga trovärdighet nu måste vara som totalt bortblåst…!”

  Nej. Det är INTE islam utan vissa specifika tolkningar av islam, problemet är att vissa ärade politiker och akademiker inte har den minsta koll på ämnet och gör affärer med vem än som kan visa upp största och finaste organisationen utåt.

  Det är givetvis de rikaste. Vilket innebär de som är mest lojala med den form av islam som stöds av mäktiga intressen i hemlandet. Detta är heller inte första gången det påtalas att de värsta personerna finns i de finaste lokalerna. Det påtalade även Evin Rubar i dokumentären ”slaget om muslimerna”

  ”Om inte dessa PK-kvinnor begriper bättre så låt dom göra politiska självmål på sig själva tills dom är borta från Sverige vilket kan gå riktigt fort med sådana uttalanden som dom har… !”

  Nej de kan ju inte det. Sverige visar ju upp två sidor. På insidan så blir folk välmående tack vare svenska ideal som skapat en välmående ekonomi. På utsidan så blir de ännu rikare genom att hoppa på trenden att kritisera svenskheten vilket de till och med får statsbidrag för att göra.

  Kommentar av Aktivarum — maj 20, 2012 @ 5:22 e m

 3. Inte lätt då man måste förhålla sig till förtryckshierarkin. Vem är störst offer? Vem är förövaren? Det är däremot lätt att besvara då den alltid är densamma 🙂

  Den här artikeln visar på liknande problem när man ska bedöma vilka som är mer legitima offer och vilka som har ansvaret.

  http://www.helagotland.se/kronika/jenny_thomasson.aspx?articleid=7692393

  Problemet med de moderna akademiska disciplinerna inom mänskliga relationer, vare sig postkolonialism eller feminism, är att lyckas passa in ramverken i en komplex verklighet utanför textmassorna. Inte alltid så lätt, speciellt som vi alla vet att enkla lösningar måste undvikas med alla medel.

  Kommentar av Fredrik — maj 20, 2012 @ 5:23 e m

 4. Fastnade för detta istället.

  Edda Manga skriver:

  ”I vårt patriarkala kontext resulterar detta i att många män lämnar sina äldre fruar för yngre kvinnor. Är det mindre kvinnoförtryckande?”

  Mäns skilsmässa är en form av kvinnoförtryck enligt Manga (och den som kommenterar innan henne). Jag tycker det stycket är mer anmärkningsvärt än kulturrelativismen.

  Kommentar av Mars — maj 20, 2012 @ 6:13 e m

 5. Jag är inte särskilt förvånad över reaktionen. Genusfeminismens inställning brukar vara att utgå från kvinnans sociala underordning och de patriarkala strukturer som återfinns i alla samhällen. För det mer extrema, vilka tyvärr är mer eller mindre main stream-feminister i dagens Sverige, så är det fullt möjligt att jämföra kvinnors situation i en fundamentalistisk teokrati och kvinnors situation i länder som Sverige. Man håller fast vid sina teoretiska utgångspunkter med en enorm envishet – tyvärr med resultatet att en seriös debatt försvåras, eftersom svaren redan är givna på förhand.

  Kommentar av Valeria — maj 20, 2012 @ 7:51 e m

 6. Manga och Sveland får nog ta en diskussion över en vinlåda och komma till konsensus huruvida skilsmässa är kvinnoförtryck eller inte.

  Kommentar av Bashflak — maj 20, 2012 @ 7:53 e m

 7. ”I vårt patriarkala kontext resulterar detta i att många män lämnar sina äldre fruar för yngre kvinnor. Är det mindre kvinnoförtryckande?”

  Jag vill minnas att det fanns statistik på att det var kvinnorna som lämnade männen som ett resultat av kvinnornas frigörelse i vad vi kallar första vågen. Minns jag helt fel, eller någon som har en aning om vad jag pratar om?

  Kommentar av Gubbschlemmet — maj 20, 2012 @ 8:16 e m

 8. Gubbschlemmet:

  ”Jag vill minnas att det fanns statistik på att det var kvinnorna som lämnade männen som ett resultat av kvinnornas frigörelse i vad vi kallar första vågen. Minns jag helt fel, eller någon som har en aning om vad jag pratar om?”

  Jag vet vad du pratar om men om jag minns rätt var det vanligare män lämnade sina kvinnor för en yngre kvinna vid tiden för första vågen för på den tiden så var fler kvinnor försörjda av sin man. Det är däremot klart fler kvinnor än män som initierar separation/ skilsmässa idag (andra/tredje vågen) vilket tycks bero på att kvinnor i dagens jämställda klimat oftare lämnar en otillfredställande relation medan män av olika orsaker uthärdar den och hittar substitut i form av exempelvis sport/hobby/bilar/jakt/fiske etc.

  Kommentar av Aktivarum — maj 20, 2012 @ 8:37 e m

 9. Valeria:

  ”Jag är inte särskilt förvånad över reaktionen. Genusfeminismens inställning brukar vara att utgå från kvinnans sociala underordning och de patriarkala strukturer som återfinns i alla samhällen.”

  Jo fast här gjorde de tvärtom och utgick från kvinnans överordning som representant för ”Svenskheten” medan imamerna fick vara underordningen som dessutom ges pluspoäng för att de är konservativa gällande egna moraltraditionen.

  Svenska män får skäll när det är deras moraltradition som konserveras medan imamerna ses som ”hederskvinnor” (Young & Nathansson) i kampen mot det s.k. ”majoritetssamhället” Detta är helt i linje med M. Focault som trots sin homosexualitet stöttade revolutionen i Iran vilken skapade det mest homofobiska landet i mannaminne.

  ”För det mer extrema, vilka tyvärr är mer eller mindre main stream-feminister i dagens Sverige, så är det fullt möjligt att jämföra kvinnors situation i en fundamentalistisk teokrati och kvinnors situation i länder som Sverige. Man håller fast vid sina teoretiska utgångspunkter med en enorm envishet – tyvärr med resultatet att en seriös debatt försvåras, eftersom svaren redan är givna på förhand.”

  Absolut! Vad som är så fascinerande för mig är att ingen av dessa kvinnor som talar sig så varma för dessa fundamentalistiska autokratier någonsin väljer att tillhöra de länderna. I stort sett allihop väljer att bo nära svenskheten för att sedan så fort de är i ett akademiskt sammanhang hoppa på flugan och vara kritiska mot samma ”svenskhet” De utvandrar inte från Sverige till Imamland men de skall ändå tala sig varma för deras traditioner. Lätt för en kvinna att hylla imamernas råd – på säkert avstånd från dess effekter.

  Kommentar av Aktivarum — maj 20, 2012 @ 8:48 e m

 10. Det märkligaste med den affären tycker jag var något helt annat än vad som berörs här och i UG: En TT-artikel som publicerades i både DN och SvD hade rubriken

  ”6 av 10 moskéer gav lagstridiga råd”

  Oemotsagt vad jag har sett hittills. Dvs som om själva råden skulle vara kriminella och åtalbara!?! Vilket är fel förstås. Än så länge iaf FÅR man faktiskt ge även så här dåliga råd.. Och något annat vore förstås skandal!

  OK, det var förstås bara en dålig formulering, men skrämmande nog trodde en del faktiskt på den: ”Visar det sig att man brutit mot lagen kan pengarna komma att dras in”

  (Iofs kan jag tänka mig ANDRA bra skäl att dra in bidragen..)

  Kommentar av Lennart W — maj 23, 2012 @ 11:14 e m

 11. Lennart W:

  Ja det är ett bra exempel på dålig kommunikation men faktum kvarstår att man inte får statliga bidrag för att inte bryta mot lagen. Man får statliga bidrag för att göra saker bättre i det land där man får bidragen. Svenska folket/staten betalar inte polisen för att se till kvinnor inte kör bil i enlighet med Saudiarabiens lagar.

  Kommentar av Aktivarum — maj 24, 2012 @ 9:16 f m

 12. @Aktivarum

  ”Nej. Det är INTE islam utan vissa specifika tolkningar av islam”

  Nja, all mainstream-islam är ett moraliskt svart hål. Det finns däremot vissa specifika tolkningar av islam som detta inte gäller för. Ett exempel på en tolkning av islam som jag inte har något problem med är Irshad Manjis tolkning av islam. Tyvärr finns det inte speciellt många som henne.

  Kommentar av Anonym 3456 — juni 3, 2012 @ 12:27 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: