Aktivarum

Girlwriteswhat om Mäns preferenser och Kvinnors könsidentitet – Typhonblue om Patriarkat 1.0 och Apexuals | mars 22, 2012

Här skall vi analysera ännu en video där Girlwriteswhat kritiserar statsfeminismen.

Girlwriteswhat kommenterar varför fler och fler män inte vill gifta sig och bilda familj på kvinnors villkor. Resonemanget börjar med en artikel av Suzanne Venker i NR ”Why men are slackers and women single”  Venkers analys ger svaret: ”Why buy the cow when you get milk for free?”

Transcribed at GWW:s blog

Suzanne Venker har jag bloggat om tidigare. Hon var en av de två författarna till boken ”The Flipside of Feminism” där konservativa kvinnor kritiserade baksidorna av progressiv feminism. Enligt Venker är det inte bara i yrkeslivet kvinnor har problem, nu blir allt fler kvinnor utan familj också.

Girlwriteswhat anser artikeln å ena sidan har befriande lite ”anti-male” retorik men desto högre grad av gynocentrism. 

Girlwriteswhat besöker PUA-sajten Chateu Heartiste för att få höra den andra sidans argument. Så här lyder argumenten i Heartistes artikel ”Its time for Women to Woman Up”  Obs! Inom PUA är saker antingen fungerande (sanna) eller oanvändbara (osanna) och man kommunicerar därefter.

”To the factory-farmed ivory tower sociologists studying marriage trends and turning out paper after paper of half-assed hogwash: there’s a whole other world out there. It’s the world of men, and in that world, men’s desires matter. You should think about incorporating that ugly reality into your theories.”

Girlwriteswhat tar upp en talande undersökning på dejtingsajten Ok Cupid. Kvinnorna där ansåg att inte mindre än 80% av alla männen låg under genomsnittet på attraktionsskalan. Girlwriteswhat konstaterar att kvinnors förväntningar på en normal man inte på något sätt korrelerar med verkligheten.

Hon konstaterar att konsensus hos dagens kvinnor är att dagens situation är ”the new normal” 

”The sentiment in the mainstream is that to men should ”Man Up” and go along with -Pairing up 2.0 who cares what men want?”

Föga förvånande så leder denna syn till att allt fler män struntar i den delen av livet och letar andra arenor där mäns preferenser betraktas som någonting av betydelse. Vilka arenor då? En uppenbar är internet. I stort sett varenda undersökning avslöjar en manlig dominans, exempelvis DN om fildelning. 

”Enligt en internationell undersökning som DN tagit del av är fil­delarvärlden ett grabbfäste.”

Girlwriteswhat nöjer sig dock inte med att påpeka inom vilka arenor det inte råder någon brist på män. Hon tar även upp ett mycket viktigare ämne: Skillnaden mellan hur män och kvinnor relaterar till det egna könet. Detta resonemang grundar hon i TyphonBlues ”Why feminism is wrong about Patriarchy”

Typhonblue kritiserar feministisk teori utifrån en text hon kallar Patriarchy Theory 1.0 And the Apexual

Typhonblue inför flera nya begrepp för att göra diskussionen mer lättförståelig och för omväxlings skull får vi här tydliga och konkreta definitioner. Hon börjar med ”male-bodied”

”Male-bodied individuals have a male body … but don’t necessarily have a male identity.”

Hon går vidare till Patriarkat 1.0 som beskriver hur feministisk teori ser på saken.

”Patriarchy 1.0 is the feminist proposition that male-bodied individuals benefit from the preponderance of male-bodied individuals occupying high-status positions in society.”

Den sista och viktigaste termen är Apexual (Jämför Apex Fallacy)

”The third term is ‘Apexual’. This is a portmanteau of ‘Apex’ and ‘sexual’ and refers to a male-bodied individual who derives its primary identity from its position within a status hierarchy rather then a positive relationship with other male-bodied individuals.”

Typhonblues huvudsakliga resonemang kring Apexuella individer är snarlikt det resonemang man hittar hos Roy Baumeister gällande genetisk forskning som visar fler kvinnor än män har bidragit till dagens genpool.

”The primary drive of the apexual to develop uniqueness compels it to move up the status hierarchy—at each step the apexual feels itself akin to fewer and fewer male bodied individuals until, at the pinnacle it shares nothing in common with any male bodied individual.”

Här har vi i enkla termer förklaringen till varför det behövs en mansrörelse som tar upp manfrågor.

Det enkla faktum att mansdominerade styrelser inte leder till mansvänliga beslut i de styrelserna. Ju högre upp en man sitter ju mindre har han nämligen gemensamt med de män som inte sitter däruppe. Dem har offrats för att skapa positionen. Hur ser det då ut hos kvinnor?

”it’s damn hard to make a woman give up her gender identity in favor of sacrificing herself and other women in a status hierarchy.”

Vad gjorde feminismen när den gjorde denna upptäckt? Svar: Den började skylla kvinnors val på preferenser hos de män som har minst makt i hierarkin och demoniserade de männens gemensamma drag (kulturen) under benämningen ”manliga normer” Den uppenbara frågan blir då:

”How have we, as a society, managed to justify blaming the behavior of apexuals, now and historically, on the male-bodied they’ve sacrificed? An apexual does not share any identity with the male-bodied. ”

Girlwriteswhat har dock redan svarat här.

Forskningen har för övrigt redan visat att kvinnor föredrar kvinnor och män föredrar kvinnor.

Fenomenet kallas inom forskningen ”Women are Wonderful”

”The concept of the apexual explains research into the in-group bias of men and women that found that women markedly prefer other women then men do other men.”

Vad innebär detta för samhällsvetenskapen? Ingenting, i DN kan vi läsa hur feministiska statsvetare som Maud Eduards lever i samma bubbla som Maria Sveland där Apexuals som offrar män för att gynna sin egen status är ”The good guys” och där manliga kulturen (maskulinitet) är källan till världens elände.

”Feminismen pekas ut som hotfullt maktlysten. Svensk jämställdhetspolitik sägs ha gått för långt och fallit i den statsfeministiska fälla som orättfärdigt ger till kvinnor och tar från män”

Observera hur hon inte säger ett ord om vilka män man pratar om. I samma bubbla hittar vi även sociologen Carin Holmberg, radioproducenten Johanna Langhorst och författaren Hanna Olsson. Å ena sidan är detta kvinnor som dras till Apexuals, vars frukter (statusposition) de vill njuta av.

”Denna föreställning lever vidare trots att Sverige varken har något jämställdhetsdepartement eller ens en jämställdhetsminister som kallar sig feminist.”

Å andra sidan innebär inte det att de vill ha det ansvar och avståndstagande som är hur män uppnår status.

Kort sagt feministiska akademiker som Eduards suddar bort kopplingen mellan den status vissa män har och de uppoffringar som de männen har gjort från mansgemenskapen. I Eduards värld är statusen en rättighet för kvinnor, inte en följd av att ge upp könsidentiteten och medföljande gemenskap.

”Again, apexuals do not share a primary, positive identity with the male-bodied, they don’t even share a primary, positive identity with each other.  Their primary, positive identity is with the status hierarchy itself and all the necessary actions and motivations required to climb it.”

Därmed blir det förståeligt varför så många manliga höga politiker, journalister och författare kallar sig feminister. Och ännu mer förståeligt varför det finns åtta politiska kvinnoförbund men noll mansförbund. Och minst sagt förutsägbart jämställdhetspolitiken kommer att vara gynocentrisk.

Den feministiska politiken är bara ett till sätt att offra andra män för att uppnå egen statusposition i hierarkin.

Och med detta i åtanke läs hur apexuals (politiker) svarar på medborgarförslaget att jämställda debatten om våld in nära relationer (dvs inte längre få bygga status åt sig i förhållande till män generellt genom att prata om ”mäns våld mot kvinnor”)


18 kommentarer »

 1. Vad betyder ‘Apex’ då?

  Kommentar av Mariel — mars 22, 2012 @ 12:07 e m

 2. Här är ett exempel på hur man kan få den manliga kulturen att framstås som negativ, på grund av snäva perspektiv: http://ladydahmer.alltforforaldrar.se/2012/march/tankvard-kommentar-om-konsroller-i-vardagen.html

  Kommentar av Mariel — mars 22, 2012 @ 12:10 e m

 3. Så det är kort sagt vissa män som har höga positioner medan resten typ offras för att apexualsarna ska kunna ha de höga positionerna? Och alla män är som enskilda träd med avstånd från varandra medan kvinnor är som en enda skål med mjöl tillsammans? Och att kvinnor inte har det hära offra-sig-tänket?

  Kommentar av Mariel — mars 22, 2012 @ 12:17 e m

 4. Mariel:

  Vad betyder ‘Apex’ då?

  Apex = Topp, Högsta punkten
  Apex Fallacy = Ser bara männen ovanför henne

  ”Så det är kort sagt vissa män som har höga positioner medan resten typ offras för att apexualsarna ska kunna ha de höga positionerna? Och alla män är som enskilda träd med avstånd från varandra medan kvinnor är som en enda skål med mjöl tillsammans? Och att kvinnor inte har det hära offra-sig-tänket?”

  Ja, enligt det här resonemanget så skapas de högre positionerna genom att man offrar ”male-bodies” dvs utan offer finns inte höga positioner och feminismen blir då delvis en rörelse som tycker det är orättvist att kvinnor måste offra som män för att få positioner som män. Dvs feminismen verkar tro manliga offer är något som är positivt, alternativt om vi utgår från ”Apex Fallacy” så är feminismen blind för de manliga offren och ser enbart de manliga högstatusmännen, vilket du kan hitta bekräftelse för i Maud Eduards et al. texten där hon säger saker i stil med.

  – Men vi har inget departement (hög status) ingen egen minister (hög status) osv men hon säger inte ett ord om vilka kvinnor som skall offras för att skapa de positionerna så min slutsats är att hon vill offra män för att skapa de positionerna åt kvinnor.

  Kommentar av Aktivarum — mars 22, 2012 @ 12:17 e m

 5. @ Aktivarium

  Genus vetare och feminister som Tappat kontakten med arbetarklassens kasskamp till förmån status. Dessutom på bekostnad av offra arbetarklassens män aka manliga normer. Det kan också vara så att feministerna blivit högmodiga vid akademiska medelklass.

  Det handlar inte om Sandemose utan en minoritet som hycklar med att framstå som en majoritet och lägger beslag på skattemedel till enbart kvinnojourer,feministisk lagstiftning etc etc och samtidigt benämna det jämställdhet.

  Mig veterligen är detta första inlägget som analyserat feminismens snobberi och status jakt på bekostnad av kvinnor där nere görs till offer och alla män blir förövare. Hur kan feminister i gammel media säga sig bekämpa näthat när de själva öppet bedriver manshat helt i linje med scum manifestet?

  Vad beror fenomenet med den tillåtna och högst medvetna utspårningen av radikalfeminismen i Sverige?

  Beror det på flera sammantagna variabler:

  Genusvetarnas och feministernas övertag på Högskolor? Socialdemokraternas tappade identitet och usla val av europeiska politiska strömmar efter bytt fot från marxismen och klasskampen?

  Svenskars tigande likgiltighet sen andra världskriget,folkbildningens okunskap om problemen,ointelligens,rädsla eller uteblivet politiskt mod till debatt?

  Behövs det nu mer än någonsin ännu större behov av mansrörelser,nyskapat parti som tar upp mansfrågor.

  Kommentar av Man & Woman United — mars 22, 2012 @ 12:40 e m

 6. @ Aktivarium

  Varför slutade Pär Ström i sitt långsamma metodiska arbete av att samla in information,granska,analysera och dra slutsats utan att aldrig börja formulera förslag och krav på förändring? Det sista inlägget slutade dock där j brinner för själva konkreta förslag på förändring ”Vad vill jämställdisterna?”

  En lista med krav och se mottagandet Pelle Billing fick

  Och med detta i åtanke läs hur apexuals (politiker) svarar på medborgarförslaget att jämställda debatten om våld in nära relationer (dvs inte längre få bygga status åt sig i förhållande till män generellt genom att prata om “mäns våld mot kvinnor”)

  Hur skulle du svarat på detta besked från Hägersten? Vad anser du om deras svar till Pelle Billing? Och anser du svaret är ett steg i rätt riktning?

  Sista frågorna såg du pinker i skavlan,vad tyckte du?

  Skriver om det ganska ofta men har ett önskemål om Aktivarium blogg kan göra repotage om:

  #Amerikansk Mansrörelse

  #Engelsk mansrörelse

  # Manwomanmyth.com

  Har ett minne kring repotage om 70talet och kvinnorörelsen och paralellt någon form av småskalig papparörelse som blev anklagade för både det ena och det andra. Det känns som tiden stått stilla. Men fortsätt på spåret om männen där nere som blir offrade i ett patriakat och som blir offrade i ett matriakat.

  Kommentar av Man & Woman United — mars 22, 2012 @ 1:05 e m

 7. Man & Woman United:

  ”Varför slutade Pär Ström i sitt långsamma metodiska arbete av att samla in information,granska,analysera och dra slutsats utan att aldrig börja formulera förslag och krav på förändring?”

  Han säger han tagit en timeout för han har andra projekt han måste syssla med.

  ”Det sista inlägget slutade dock där j brinner för själva konkreta förslag på förändring “Vad vill jämställdisterna?””

  Ja han avslutade på topp med att summera några av sina hotspots och fråga om det verkligen var så farligt och rättfärdigade den massiva kritik han fått ta emot.

  ”Hur skulle du svarat på detta besked från Hägersten? Vad anser du om deras svar till Pelle Billing? Och anser du svaret är ett steg i rätt riktning?”

  Jag anser svaret på många sätt är rena skämtet och påminner om hur ”mens studies” gänget försökte prata bort behovet av ”male studies”

  https://aktivarum.wordpress.com/2012/02/02/den-nya-vetenskapen-for-mansfragor-del-1-kritik-fran-feministiska-mansforskare/

  Här är min könsneutrala favorit:

  ”Både män och kvinnor som är utsatta för våld erbjuds vid behov insats i form av kvinno­stödjare”

  ”Sista frågorna såg du pinker i skavlan,vad tyckte du?”

  Ja jag såg Pinker i Skavlan och det var på det stora hela bra förutom att han klantade sig i den sista frågan och gjorde vad jag kallar ”gender value fallacy” i diskussionen om våld. Det finns inget som säger det blir mindre våldsamt med kvinnor. Däremot en hel del som tyder på att det blir mer kvinnor när det blir mindre våldsamt – vad som minskar mängden våld hade Pinker redan redogjort för så det var märkligt han gjorde den missen.

  https://aktivarum.wordpress.com/2012/02/27/the-gendervalue-fallacy-en-diskussion-om-ekonomi-fran-girlwriteswhat-till-keynes-vs-hayek/

  ”Skriver om det ganska ofta men har ett önskemål om Aktivarium blogg kan göra repotage om:
  #Amerikansk Mansrörelse
  #Engelsk mansrörelse
  # Manwomanmyth.com”

  Coolt! Bra att du tipsar om vad du vill se här. Det finns redan videos från amerikanska mansrörelsen (Bernard Chapin) vidare så är Manwomanmyth just representativa för den engelska mansrörelsen.

  ”Har ett minne kring repotage om 70talet och kvinnorörelsen och paralellt någon form av småskalig papparörelse som blev anklagade för både det ena och det andra. Det känns som tiden stått stilla. Men fortsätt på spåret om männen där nere som blir offrade i ett patriakat och som blir offrade i ett matriakat.”

  Det är både män och kvinnnor som blir offrade. Anledningen kvinnor har svårare att se det är könsidentiteten som gör att kvinnor kan få för sig att fira en helt okänd kvinna får makt. Vad som fick kvinnor att nyktra till i USA var när de skulle representeras av Sarah Palin.

  Du hittar samma fenomen hos personer som blir glada över att deras lag vann. ”Vi vann vi vann!” Nej ”ni” vann ingenting, Ett gäng killar som inte känner er vann. De som tjänar mest på det hela är sannolikt stadens krogar, strippor och callgirls för det är troligen hos dem laget kommer att fria segern.

  Kommentar av Aktivarum — mars 22, 2012 @ 1:32 e m

 8. @ Aktivarium

  Efter inspiration från Sofis text kommer även här önskemål förslag :

  # Blogg inlägg med Erin Pizzey och Doris Lessing som går längre i sin kritik av feminism än någon annan. Googla artiklar i svenska engelska och amerikanska medier samt Erin Pizzey egen litteratur. Här påbörjat blogg inlägg om för många vad hon egentligen står för”Den emotionella terroristen – en osynlig våldsutövare” – Daddys
  23 sep 2011 Erin Pizzey öppnade den allra första kvinnojouren i västvärlden Så här skriver PelleBilling.se/blogg:
  http://www.daddys-sverige.com/3/post/2011/

  # Är det genomförbart att göra en insamling till Aktivarium för specifikt projekt om te x intervjua Erin Pizzey där hon får berätta när hon var tvungen att fly england pga hot från radikalfeminister. Om varför hennes senaste youtube föreläsning togs bort där hon säger att det är bråttom att kvinnor och män gör någonting tillsammans för att enas och bekämpa viljan till könssegregering och könskrig. Mänsklighetens stora utmaning att könen inte utplånar varandra.
  Repotage och Intervju via skype med Manwomanmyth.com samt Am.mansrörelsen

  # Formulera jämställdhet 3,0
  # Konstruera redaktionell blogg med utsända som ställer obekväma frågor till beslutsfattare vid presskonferens,föredrag,bokade intervjuer,ställer frågor till journalister om deras repotage etc med te x bambuser och skickar in till Aktivarium.

  # Öppna Aktivarium youtube kanal? Personlig favorit Knapp Nytt

  Håller inte med allt i länken nedan, men kan du överväga skriva något om vänstern och socialdemokraternas utveckling och politik vilken efter palme blev akademisk hårdför kärna utan kontakt med folket där nere och varför partiet startades. Förklaring till varför uttalanden enligt länk nedan är möjliga där egna politiska förmåner och karriär är viktigare än partiets värdegrunder. Än mindre ansvar hur radikalfeministiska uttalandena präglar politisk agenda och operativa beslut vid myndigheter och medborgare. På fb förekommer rykten om att Sahlin åkte till usa och fick order att försöka fånga in ja mot hjälp vinna valet.Feminism spökar hela tiden och används som en bricka i ett spel. Något akademiska medelklass feminister inte har något emot då det gynnar fortsatt feministisk karriär och status. Vad kommer det realpolitiskt sätt betyda när Löfvén säger ”jag är övertygad feminist”?

  Socialdemokratiska uttalanden från Mona Sahlin – Yakida
  Följande har bland annat sagts av socialdemokratiska och feministiska representanter som Mona Sahlin, Claes
  http://www.yakida.se/socialdemokrat.html

  Skrev inte Aktivarium något i stil med människor kallar sig feminister, multikulti,hbtq osv på distansierad kultur nivå genom uttryck i klädstil,matvanor och musik stil. Men på individnivå blir allt detta något helt annat som vederbörande inte stod för när det krockar med verkliga livet aka konservativ akademisk medelklass. Det var mer som en modern storstads image. Om det var du Länka i så fall,

  Kommentar av Man & Woman United — mars 22, 2012 @ 2:13 e m

 9. Finns det behov att starta Mansförbund?

  Biologistiska reformer

  1922 Rasbiologiska institutet införs efter motion från socialdemokrater och bondeförbundare
  1934

  Tvångssterilisering införs som en samhällelig prevention mot exempelvis ”brott och degeneration av ”folkstammen” (slopas år 1975)

  ”På 2000-talet blev socialdemokraterna efter kongressbeslut (2001) ett feministiskt parti och 2007 fick partiet sin första kvinnliga partiledare,”

  ”Feministas
  Feministas är ett socialdemokratiskt feministiskt nätverk grundat av Marita Ulvskog på internationella kvinnodagen 8 mars 2005. Det har spekulerats i om grundandet skedde som ett taktiskt motdrag till det nystartade Feministiskt initiativ[källa behövs] för att konkurrera om kvinnor och män på den politiska vänsterkanten som är intresserade av feministiska sakfrågor.
  Feministas har enligt egen uppgift 518 aktiva medlemmar.
  Feministas hemsida är tills vidare stängd.”

  Löst sammanknutet nätverk av ”män” med fokus på avskaffandet av maskuliniteter och förtryck. Nätverket arbetar utifrån feministisk analys och kritiskt tänkande. Bildades 2003 och finns idag över större delen av landet. Har en icke-officiell blog: Mansligan

  Mansligan
  Mansligan är män som sympatiserar med S-kvinnor och våra idéer. Mansligan är en del av S-kvinnors organisation och engagerar sig i olika S-kvinnofrågor som t.ex. våld mot kvinnor, pappors möjligheter att vara hemma med sina barn, kvinnors arbete och lika lön.

  Alla har vi ett ansvar för att ingripa mot de övergrepp mot kvinnor som pågår runt om i vårt land. Därför uppmanar vi alla män att delta i arbetet mot våldet och i sina namn ta ställning såväl i det privata som i det offentliga mot våld mot kvinnor. Vi vill att män och pojkar ska bli medvetna om våldets utbredning såväl som dess orsaker och konsekvenser. Barn som drabbas av vuxnas våld direkt, men även indirekt som vittnen, ska betraktas som de brottsoffer de är. Det är en angelägenhet för hela samhället att det manliga våldet kan stoppas. De män som begår brott ska självfallet ta konsekvenserna i form av rättsväsendets åtgärder, men mäns våld ska även mötas med professionell behandling eller genom stöd till självhjälpsgrupper. Män i kris ska kunna ha någon att vända sig till och det måste samhället kunna erbjuda. Sverige har bra lagstiftning men det krävs fler redskap för att kunna bryta mäns våld och därmed kunna åstadkomma ett tryggare samhälle för alla.   

  Mansligan ska
  Verkar mot mäns våld och övergrepp.
  Vara positiva manliga förebilder.
  Verka för att utveckla vård och behandling för män.
  Vill du bli medlem i Mansligan?

  Då måste du vara en sjusärdeles karl! Du måste sympatisera med S-kvinnor och våra idéer. Du måste också vara beredd att då och då gå ut och säga ifrån – t.ex. när det gäller våld mot kvinnor, pornografi, kortare arbetstid, pappors möjligheter att vara hemma med sina barn, kvinnors arbete och kvinnors lika lön. Mansligan har ett hundratal medlemmar. Att vara medlem i Mansligan kostar 250 kronor per år. För den summan får du alla nummer av vår tidning Morgonbris. Du som vill bli medlem skickar ett mail till Berin Balta, berin.balta@s-kvinnor.se.

  Unga S-kvinnor Rebella bildades våren 2003. Då var vi ett 10-tal unga socialdemokratiska kvinnor som sökte ett sätt att kanalisera vårt feministiska engagemang och träffa likasinnade. Svaret blev Unga S-kvinnor Rebella. Idag är vi ca 45 medlemmar och ökar i stadig takt.

  Vårt syfte
  Rebellas syfte är tudelat. Å ena sidan vill vi driva opinion i frågor som berör jämställdhet och medverka till att bryta könsmaktsstrukturer, såväl i samhället i stort som inom arbetarrörelsens egna organisationer. Unga S-kvinnor Rebella verkar därför för att sätta frågor om könsmakt och jämställdhet på den politiska dagordningen.
  Å andra sidan vill vi använda systerskapet till att stärka och inspirera varandra.

   

  Kommentar av Man & Woman United — mars 22, 2012 @ 3:37 e m

 10. Vad gör Rebella?

  Rebella har möte den 8:e varje månad. För det mesta träffas vi  på ABF kl 18:00. På vissa möten har vi inbjudna gäster och diskuterar kring något speciellt tema. Andra möten ägnar vi åt att skriva motioner till Stockholms Arbetarekommun och till S-kvinnor, planerar kommande verksamhet eller diskuterar vad Rebella ska tycka i sitt manifest. Ibland går vi också på någon feministisk teater, utställning eller något annat roligt.

  Intresserade är hjärtligt välkomna att hälsa på oss, kontakta oss för säkerhets skull inann mötet om lokal eller tid skulle vara förändrat.

  Utöver våra möten den 8:e varje månad kommer vi under hösten starta en studiecirkel med tema våldtäktsdomar samt en kampanj mot vårdnadsbidraget och för förskolan. Vi kommer även medverka på Socialistiskt forum på ABF den 24 nov samt Feministiskt forum den 9-10 feb med seminarier och informationsbord.

  Vårt kalendarium hittar du här

  Copycat Alliansen behöver ingen närmare presentation. De tror i sin strategiska enfald att kunna locka fler kvinnor från vänstern och samtidigt behålla manliga väljare. Epic fail

  Kommentar av Man & Woman United — mars 22, 2012 @ 3:49 e m

 11. Det är uppenbart att det är något lurt när höga herrar plötsligt vurmar för kvotering. Alltså inte bara vara öppen för kompetenta kvinnor utan kvotering som innebär att kön blir merit som kan vägas mot kompetens. De tänker givetvis inte själv ge plats, men vill att män under dem ska göra det. Misstänker att de talar i egen sak och vill få bort farliga manliga strebrar. Feminister och apexuals (direktörer) i ohelig allians.

  Kommentar av AV — mars 22, 2012 @ 5:17 e m

 12. […] resoenameng korrelerar även med diskussionen om Apex Fallacy och “Apexuals” där män i högre grad försöker utmärka sig och kvinnor i mindre grad känner […]

  Pingback av Vetenskap: Könsskillnader – Män presterar sämre när de vet de observeras av en kvinna « Aktivarum — mars 23, 2012 @ 3:53 f m

 13. Eftersom mitt nyaste inlägg har så stark koppling till diskussionen om Apexuals passar jag på att göra en tydlig länk.

  https://aktivarum.wordpress.com/2012/03/23/vetenskap-konsskillnader-man-presterar-samre-nar-de-vet-de-observeras-av-en-kvinna/

  Kommentar av Aktivarum — mars 23, 2012 @ 11:46 f m

 14. […] framgångsrik högutbildad kvinna har hon inbillat sig vill ha en sådan make? Som påpekas av Girlwriteswhat “Pairing 2.0: who gives a shit what men want?” gör knappast män glada. Nu avtäcker Therese Larsson “Pairing 3.0: Who gives a shit what […]

  Pingback av Therese Larsson om kvinnors feghet – Feminism handlar om chefsrace mot män – Inte kvinnlig befrielse « Aktivarum — mars 25, 2012 @ 12:55 e m

 15. […] Det är likadant när vi diskuterar dagens politik. Vi har inte att välja mellan män och kvinnor. Vi har att välja mellan män, kvinnor och vad vi kan kalla ”Det ekonomiskt nödvändiga”. Vissa har sedan valt att låtsas det nödvändiga och det manliga är en och samma sak i total ignorans av fenomenet Apexuals. […]

  Pingback av Min kritik av Genusteori – Hur kan allt vara någons fel? – Hur kan allt öht anses fel? « Aktivarum — april 10, 2012 @ 10:11 f m

 16. […] var positiv till feminism. Hans fru är nämligen ingen extremist, hon har bara alltid trott att patriarkatet är källan för kvinnoförtryck i […]

  Pingback av Girlwriteswhat – Feminismens historieskrivning är falsk – Del 1 Hur män förvägrades P-piller « Aktivarum — juni 1, 2012 @ 1:08 e m

 17. […] sig förklaras av Typhonblue i texten “Patriarchy Theory 1.0 And the Apexual” Jag har bloggat om den tidigare men vi kan passa på att återproducera detta citat. “apexuals do not share a […]

  Pingback av Girlwriteswhat är på NOW:s årliga konferens i USA – Var finns de kritiskt granskande journalisterna? « Aktivarum — juni 30, 2012 @ 7:10 f m

 18. […] För de regelbundna läsarna borde Typhon Blue inte vara ett nytt namn. Hon har gjort radio med Girlwriteswhat och konstruerat Patriarkat 2.0: Apexuals. […]

  Pingback av Typhon Blue och Offerperspektivets makt | Aktivarum — april 23, 2013 @ 5:11 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: