Aktivarum

Den Svenska Mobbningskulturen Del 3 – Arbetsmiljöverkets samlade bedömning: Noll mobbning! | mars 17, 2012

Så har vi kommit till tredje delen i vårt referat angående vuxenmobbningen i Sverige.

Här hittar ni Första och andra delen. Den artikel som jag hämar de flesta texterna ifrån heter ”De skiter i vilket ” – Så sviker vi de mobbade. Nu har turen kommit att beskriva den byråkrati där den svenska vuxemobbningen försvinner spårlöst. (Medan diskrimineringsärenden förflyttas)

”Birgitta S har inget förhållande till kommunen X. Hon har sagt upp sig. Därför undrar man från vilket konto som kommunen tar de 500 000 kronor som man helt plötsligt betalar ut till henne. För vad? ”Bra fråga”, säger hennes advokat. ”Det är nog för att sådana som du aldrig skall få veta vad hon varit med om.

Ni kanske minns advokat Michael Fischbein som uttalade sig om hur facket knorrar när hans klienter får för höga skadestånd?  Här återkommer han för att berätta om hysch-hysch-pengarna och framför allt påpekandet varifrån de pengarna vanligen kommer.

”Jag berättar om Birgitta S för advokat Michael Fischbein på Juristhuset i Stockholm. Han känner igen det mesta, säger han, har själv haft hundratals liknande fall. Ibland står tystnadslöftet i avtalet, eller så är det underförstått. Därför kan han inte ge mig några detaljer. Jag får använda min fantasi, säger han, för att inse vad en anställd fått uthärda när arbetsgivaren betalar 66 månadslöner för att det inte skall komma ut.”

Så här ser situationen ut: Å ena sidan har hans klienter nekats hjälp av både fack och myndigheter.

Å andra sidan innebär de uppgörelser han gör att de ansvariga kommer undan. Tystnaden finns inbyggd i uppgörelsen som gör att det ofta sjukskrivna offret får en summa pengar och viss upprättelse. Nu till baksidan…

”På det sättet blir aldrig någon ställd till svars. Förstår du? Man kan i Sverige köpa sig fri från ansvar – om man disponerar andras pengar.” Andras pengar, ja. Nittio procent av hans klienter finns hos stat och kommun. Fischbein tror att mobbning är vanligare där eftersom det är gratis. Om ett privat företag vill köpa tystnad måste man ta från kapitalet. Men en skola eller vårdcentral kan ta från skattepengar.

Som ni kunde läsa i ”Förödande att avvika i homogen grupp” är det värst problem med mobbning på kvinnodominerade arbetsplatser. Här framgår det tydligt varför förutsättningarna både för mobbare och ansvariga chefer är gynnsammast där. Man betalar inte sina egna hysch-hysch pengar.

”Jag försöker räkna ut vad vi betalar för att föras bakom ljuset. I de 20-talet fall jag granskat närmare blev det minst lika många miljoner. Det är ofta sociala avgifter på tystnadspengen, som maskeras till ”avgångsvederlag”.

Kort sagt svenska folket är inte bara grundlurade, de har dessutom finansierat bluffen som begåtts mot dem.

Zaremba berättar om ett till fall på en skola i kommunen Y som kostade skattebetalarna en miljon. Observera att samtidigt som detta får pågå så skall Skolverket kartlägga maktlekar hos småbarnen på skolgården. Våra myndigheter älskar låtsasproblem men skyr de riktiga problemen.

”Kriminalinspektör Thorbjörn Lundström är förbryllad. Det är sjutton år sedan ”kränkande särbehandling” på arbetsplatsen blivit kriminaliserad i Sverige. Han har arbetsmiljöbrott som specialitet. I åtta år har han väntat på att Arbetsmiljöverket skall se till att han får ett mobbningsfall att utreda. Men det har inte kommit några. Han undrar om myndigheten diskriminerar mobbningsoffren.  ”Varför anmäler de när någon skadats i en maskin – men aldrig när hon skadats av mobbning?”

Det här är egentligen en dum fråga men Zaremba går vetenskapligt till väga och börjar med att undersöka tänkbara alternativ. Anmäls vuxenmobbning? Att försöka besvara den frågan visar sig leda till ett bispår.

”Kan det vara så att utmobbade inte känner till sina rättigheter? Inte anmäler till Arbetsmiljöverket? Jo, det gör de, visar det sig. Men verket kan inte säga hur många de är. Det tar någon minut att få reda på hur många som skadats av buller. Med den faktor som troligen producerar flest sjuktimmar i Sverige har ingen egen rubrik i verkets tabeller.”

Det visar sig vara så att Arbesmiljöverket nyttjar ett statistiskt knep. De slår ihop mobbningen med andra förteelser i statistiken. Zaremba hamnar i ett bispår där man försöker få fram siffran för enbart mobbning.

Det tar mig en vecka att med hjälp av en vänlig statistiker på Arbetsmiljöverket bryta ned ”Exponeringsfaktor 500008”, där man under ”relationsproblem” buntat ihop mobbning med ”bristande flexibilitet mellan arbetstid och fritid”, etnisk diskriminering samt påfrestande kontakter med kunder, klienter och anhöriga. Anmärkningsvärt, eftersom i motsats till ”buller” är kränkande särbehandling ett välavgränsat brott. Det är som om anmälningar för våldtäkt försvann ur statistiken, uppsplittrade på ”överfall”, ”ofredande” samt, kantänka – ”relationsproblem”.

Efter denna veckolånga djupdykning i myndighetens statistik konstaterar Zaremba att resultatet är osäkert. All mobbning anmäls nämligen inte eftersom de berörda som exempelvis lärarnas riksförbund anser det inte är någon ide. En åsikt som statistiken bekräftar klart och tydligt.

 Sedan lagen trädde i kraft 1993 har Arbetsmiljöverket och dess föregångare Yrkesinspektionen fått in kanske 8 000 anmälningar om sjukdom till följd av mobbning. Ingen enda har man fört vidare till åtalsprövning. Där­emot har verket varit flitigt med att ringa åklagaren när någon slarvat med skyddsräcken eller rört spakarna till en obesiktigad maskin. Bara sedan 2007 finns 712 sådana ärenden.

Empiriskt faktum är alltså att om människor blir mobbade så struntar Arbetsmiljöverket i det.

Ursäkta min grekiska men som forskningen visade: Att ingen mobbning förekom var något som facken och kommuner bara hittade på. Sålunda finns garanterat riktiga fall av mobbning som verket struntar i. Den stora frågan är då varför? Varför struntar den ansvariga myndigheten i det brott den ansvarar för?

Zaremba tar upp ett exempel på hur Arbetsmiljöverket hanterar dessa situationer. Fallet Kerstin.

 I september 2008 söker hon hjälp hos Arbetsmiljöverket. Som lyssnar, med stor förståelse. Tjänste­anteckning: ”blivit syndabock, kränkt, behöver stöd från AV; arbetsgivaren har satt amatörmässiga diagnoser”. ”Ring till oss om inte facket ställer upp”, säger man till Lövdén.

Som ni redan kunnat läsa är det närmast garanterat att facket inte ställer upp. Fackets reflex är att vara på flertalets dvs mobbarnas sida. Psykologen Heinz Leymann påpekade redan på 80-talet hur absurt det var att ge facket uppgiften att hantera mobbning. Hur är det då med arbetsmiljöverket?

”I tjugo månader ringer hon till Arbetsmiljöverket, skickar in dokument, sina dagböcker, gråter i telefon. Man tar emot och frågar efter mera. I april 2010 går hon upp för att fråga om verket tänker hjälpa henne att driva rättssak mot Malmö kommun. Då får hon höra av chefen Mats Ryderheim, att hennes ärende avslutades samma dag som hon kontaktade AV, i september 2008. ”Vi har valt att inte gå in.” Varför inte? Mats Ryderheim svarar att hans inspektör gjort bedömningen att det inte skulle leda någon vart. På vilken grund? ”Jag har inte det svaret.” 

Vid denna punkt så blir Zarembas artikel mer cirkus än seriösa och förståeliga svar.

Den som undrade varför inga fall av mobbning skickas vidare behöver inte undra mer. Det framgår tydligt av arbetsmiljöverkets svar att de själva bestämt de inte skall syssla med mobbning. På vilken grund har de gjort den bedömningen? Det vill de inte säga men vi behöver heller inte ha deras svar.

Vi vet redan (från den andra delen) att det handlar om hur skämmigt mobbning är för alla inblandade. Det är därför jag ändrade ordningen i Zarembas artiklar. Den här delen handlar om tystnaden och hysh-hysch pengarna, vilka blir förståeliga endast när man först förstår skammen.

När det gäller mobbning på arbetsplatsen går vi inte in i enskilda ärenden. Vår roll är inte att hjälpa den som varit utsatt”, säger Ywonne Strempl på Arbetsmiljöverket i Stockholm. Men det gör man ju när folk bli sjuka av buller? Jag studerar verkets instruktion. Där står inget som låter myndigheten särbehandla mobbningsfallen. Så varför gör man det? 

Svaret på den frågan verkar vara att myndigheten särbehandlar mobbning dvs placerar mobbning i en låda i källaren där den inte syns.

Det framgår tydligt att arbetsmiljöverket inte kan motivera detta beslut på det sätt som vuxna människor vanligen kommunicerar. Istället är det luddiga hänvisningar till sig själv.

”Vi har gjort bedömningen”, svarar generaldirektör Mikael Sjöberg ”att inte fokusera på vad som hänt med den enskilde.” Men det är ju den enskilde som lidit skada? ”Vi har gjort den bedömningen att det är mer effektivt att stimulera det förebyggande arbetet.” Men på vilken grund har ni gjort den bedömningen? ”Vi har gjort den bedömningen.”

Vi? Vilka vi? Det är ju antingen DU eller din chef som bestämt det här. Och vad är det för luddig ”effektivitet” som ni hänvisar till?

Låt oss undersöka effekterna för att se vad Arbetsmiljöverkets bedömning leder till. Välkommen till cirkusen.

När det kommer till mobbning på jobbet står samhällets stöttepelare inte att känna igen. Dokument försvinner mystiskt för Metalls avd 27. I ett fall litar Försäkringskassan på vittnen som inte var där, i ett annat letar man upp en läkare som inte vill tro att någon kan bli svårt sjuk av mobbning – och låter denne doktor överpröva kollegernas diagnoser. En domare i Umeå avvisar utan vidare talan mot en högskola från vilken domaren har inkomst (och glömmer därefter att underrätta den klagande om beslutet).

En domare avvisar en talan mot sin egen arbetsplats? Ja det låter ju inte det minsta problematiskt.

En handläggare på Försäkringskassan vägrar att träffa den sjukskrivne med argumentet, ”våra lokaler är inte anpassade för besök”. Tjänstemän i Malmö kommun ställer psykiatriska diagnoser. IF Metall tappar bort brev från DO medan Arbetsmiljöverket, som skall stävja brott mot arbetsmiljön, självsvåldigt bestämmer att just mobbning av alla brott bekämpas bäst av att aldrig beivras.

Som ni vet är en ”favorit” på Aktivarum det här med privatpersoner som ställer psykiatriska diagnoser.

Vanligen brukar detta vara en variant av ”Tyck som jag eller så säger jag till alla att du är galen” Här finns dock någonting som smäller ännu högre: Arbetsmiljöverkets effektivitetsbedömning. Arbetsmiljöverket anser nämligen att brottet mobbning bekämpas bäst av att aldrig bekämpas.

Och ledamöter i en försäkringsnämnd, som fått läkarintyg på att socionomen utan tvekan drivits till sjukdom av sina chefer, finner efter ”en samlad bedömning”, där vi inte får veta vad som samlats eller hur det bedömts, att hon nog blivit sjuk av något annat. De skiter i vilket.

Samlad bedömning där vi varken får veta vad som samlats eller efter vilka premisser det bedöms? Det är inte svårt att veta vad den bedömningen är värd. Å andra sidan kanske det är slut på toapapper.

Ursäkta franskan. Men efter en samlad bedömning har jag funnit att från mobbningsoffrens perspektiv ser vår rättstat ut att hålla turkisk standard. Vilket förklarar deras misstro, som ­utomstående förväxlar med rättshaveri. Men det är faktiskt inte möjligt att så många regelbrott skulle drabba just deras ärenden av ren slump. Så låt oss pröva en annan hypotes. Kan det vara så att de utmobbade i Ljungby och Malmö nekas upprättelse av samma skäl som slagna kvinnor avvisas av rättvisan i Ankara?

Detta är som ni vet vad Del Två handlade om. Att mobbning är så skämmigt att ingen vill den skall finnas alls. 

Sedan har vi det här med ”samlad bedömning” som byråkrater verkar tycka låter så imponerande. Låt mig göra en samlad bedömning av vad vi vet.

Facket vill inte hjälpa mobboffer – de föredrar ofta brottslingarna. Berörda arbetsgivare / myndigheter vill heller inte anmäla mobboffer. Polisen vill utreda mobboffer men får inte för Arbetsmiljöverket som fått äran att ”sålla” har sållat 100% av anmälda fall.

Den enda instans som hjälper mobboffer är privata advokater som visserligen ser till att mobboffret får ekonomisk ersättning och viss upprättelse…men där ansvariga inte behöver ta ansvar och där pengarna ofta tas direkt från statskassan – inte från den ansvariga partens plånbok.

Detta anser advokaten vara en av anledningarna mobbningen är värst på kvinnodominerade arbetsplatser.

Helt enkelt att de ansvariga alltid kan betala sig fria för det är inte deras problem om en vårdcentral eller skola får betala 1 miljon i hysch hysch pengar. Anledningen till detta är att såväl ansvarig chef som mobbare även EFTER att ha betalat skadestånd inte anser att de gjort något fel. Skulden läggs på offret.

Avslutningsvis vet vi att andra länder framgångsrikt har åtalat och fällt ansvariga för mobbning, ett av de länder som verkligen tagit till sig den svenska psykologen Heinz Leymanns forskning är Frankrike där riksrevisorn pratar om hur det borde uppföras statyer över honom. (fotnot, Leymann dog 1999)

Om ni inte redan gjort det läs på Genusnytt om vad jämställdisterna vill.

Tanja Bergkvist har bloggat om genusvansinnet. Missa inte hennes nya inlägg.

fortsättning följer


68 kommentarer »

 1. Det var ju tragiskt. Och nu ser jag att du har en liten smiley längst ner på sidan! Typ strax under bloggens fält! Gulligt.

  Men det här med mobbingen i Sverige. Det är sticka huvudet i sanden och köpa folk som gäller? Det låter ju dumt.

  Kommentar av Mariel — mars 18, 2012 @ 9:57 f m

 2. Lena:

  Snacka om att du är totalt blind för ditt hyckleri. Och så fiskar du efter hjälp från Tanja Bergkvist genom att länka till henne med lite sentimentalt dravel när du sänder henne en kram för tre år sedan. Patetiskt.

  Jag har redan svarat vad jag tycker om ditt skvaller om mig och andra som skriver här. Har inget med saken (bloggen) att göra, helt irrelevant.

  Är det kanske hon som är Törnrosa om inte du!? En människa som själv hänger ut andra på sin blogg och hetsar till skitsnack och drev! S
  Du och hon är lika stora falska kålsupare påstå att din emot mobbning när det är sådamt du din falska människa sysslar med.

  Det där skvallret om Tanja B och Törnrosa är som sagt helt irrelevant.

  ”Detta anser advokaten vara en av anledningarna mobbningen är värst på kvinnodominerade arbetsplatser.”

  Och är kvinnodominerade arbetsplatser mer utsatta för mobbning. Torde det ju innebära att både du och din blogg med GenusNytt och Pelle Billing är totalt feminiserade! Ni är så kvinnliga att ni beter er som tanter med förtal, lögner, skitsnack och mobbdrev.

  Eftersom jag och Pelle är ett par av Sveriges mest kända jämställdister anser vi givetvis män har rätt att bete sig precis lika kvinnligt som kvinnor har rätt att bete sig. Om du försöker kritisera mig med argumentet ”som kvinnor” har du nog missat vad jämställdhet betyder.

  ”Kort sagt, jag skriver om personer i ansvarig position. Hur du kan inbilla dig JAG är ansvarig får bli en fråga mellan dig och den läkare du verkar behöva att, döma av den senaste tidens skriverier.”

  I samma andetag som du målar upp att du ratar psykiatriska diagnoser som slängs mot andra, insinuerar du att jag behöver en läkare!? Föddes du som falsk hycklare!?

  Om du tror att du själv är en massa andra personer eller om du tror vi tror det bara för att du kan fylla i dina kommentarer med någon annans signatur då är det inte insinuation utan ett simpelt konstaterade.

  PS: Jag svarar direkt i dina inlägg eftersom dessa för ämnet och inlägget helt irrelevanta frågor redan tar upp för mycket plats här. Så för sista gången, skvaller om andra människor är helt och fullkomligt irrelevant och behandlas därefter.

  Kommentar av Lena — mars 18, 2012 @ 10:25 f m

 3. Mariel:

  Jag guuud vad gulligt! Tror de har en ledig plats hos Big Brother istället sök dit istället Torstensson..

  Kommentar av Lena — mars 18, 2012 @ 10:28 f m

 4. Aktivarum:

  Jag gillar att du har högt i tak med kommentarer i din blogg men även takhöjden har någon form av begränsning innan den blir obekväm, kritik mot ämnet som avhandlas både av dig och i kommentarerna är ju givetvis både välkommet och nödvändigt om det skall utvecklas. Ju mer och hårdare motargument som försöker slå hål på dina, ju bättre är det för att kunna bedömma riktigheten i dem. Men denne ”Lenas” kommentarer är inte sakliga argument, utan rena personangrepp, och sådana blir endast störande i längden, vilket gör att man tröttnar på att läsa kommentarerna över huvud taget, vilket motverkar syftet. (Antagligen är det precis det som är ”Lenas” mål). Personligen tycker jag att ”Lena” visat vid ett upprepat antal tillfällen att hon inte har något berättigande i dessa kommentarer, och jag tror fler med mig skulle uppskatta att hon blockerades, du har redan bevisat att meningsmotståndare är välkomna här, det behöver inte dras till ytterligheter.

  Kommentar av Anders Senior — mars 18, 2012 @ 12:03 e m

 5. Anders Senior!

  Jag antar att du är en av sponsorerna!? 🙂 Kommentarer av ”min art”!?

  Jo jag tackar! Vart i h..e fanns du när jag blev radikalvagina, psykiskt störd m.m. Satt du upphetsad bakom skärmen de gångerna!?

  Dina fantasier om att ni gubbar kommer komma någon vart med ert falskspel, lär du bara se i dina drömmar!

  Kommentar av Lena — mars 18, 2012 @ 12:11 e m

 6. ”Men denne “Lenas” kommentarer är inte sakliga argument, utan rena personangrepp, och sådana blir endast störande i längden, vilket gör att man tröttnar på att läsa kommentarerna över huvud taget,”

  Jag har haft SAKLIGA diskussioner med aktivarum fullständigt utan personliga påhopp från min sida! Såp snälla ta dina lögner och stoppa dem någonstans!

  Men vet du vad ditt och era mäns problem sitter? Jo. ni klarar inte av skärpta kvinnor som inte kryper vid era fötter! Ni inbillar er att kvinnor ska vara dumma våp, som inte ska utbilda sig eller göra karriär. Sker det så tycker ni synd om männen!?

  Det är kanske på tiden att du följer med din utveckling!

  Kommentar av Lena — mars 18, 2012 @ 12:20 e m

 7. Sug på det du Anders Senior!

  Kommentar av Lena — mars 18, 2012 @ 12:22 e m

 8. Aktivarum har dessutom inte ”högt i tak” när han förflyttat mina kommentarer, raderat och förvridit dem. Så även där ljög du Senior Anders!

  1. Jag har inte förvridet dina kommentarer, däremot när man kopierar texten så plockar WordPress automatiskt bort mellanslag. Tror du mig inte så testa själv. All text är dock kvar.
  2. De kommentarer jag flyttade hade alla gemensamt de hade ingenting med blogginlägget de kommenterade att göra. Det handlar alltså inte om ”högt i tak” utan om rätten att skriva annat trams PÅ mina inlägg vilket i sin tur saboterar diskussionen OM det faktiska inläggets innehåll.

  Kort sagt, du klagar inte på att jag inte har högt i tak. Du klagar på att jag sätter diskussion som har någon som helst relevans framför vad jag flera gånger påpekat räknas som skvaller om mig och andra som skriver här. Detta är ingen skvallerblogg så skvaller har jag inget problem att radera om det behövs.

  Kommentar av Lena — mars 18, 2012 @ 12:31 e m

 9. @ Lena

  Kan det bero på konsensus i hela jämställdhetsdebatten månne?

  Så har skriver

  Att ogilla utan att vilja förbjuda
  AvJohan Lundberg2012-03-15 kl. 21:15

  I gårdagens Expressen intervjuades jag om hur man bör förhålla sig till Anders Behring Breiviks manifest – detta med anledning av den teaterpjäs som baserar sig på hans manifest. Går man, kort sagt, bara hans ärenden om man diskuterar och citerar ur hans manifest? Jag tycker inte att man bör spela pjäser som baserar sig på manifestet, men för säkerhets skull kan det finnas anledning att påpeka att detta inte innebär att jag – lika litet som rörande teaterpjäser som baserar sig på exempelvis Scum-manifestet – vill förbjuda dylika teaterpjäser.

  Tipsa en vän | Permalink | RSS

  Den ”sanna” toleransen
  AvJohan Lundberg2012-03-13 kl. 14:40

  Herbert Marcuse utvecklar i sin uppsats ”Repressiv tolerans” idén om tolerans som ett instrument för förtryck. Den tolerans som råder i västvärlden är, menar han, förtryckande genom att den ”beskyddar falska ord och orättmätiga handlingar”. Den förtryckande toleransen förhåller sig nämligen likgiltig till exempelvis kapitalismen och tar därmed inte tydligt ställning mot allt det som hotar ”sann” frihet, ”sann” lycka och ”sann” demokrati. I kontrast till detta ställer Marcuse den sanna, befriande toleransen, vars kännemärke är att den förhåller sig intolerant gentemot idéer som kommer från höger, alltmedan den är tolerant mot vänsteråsikter.
  Resonemanget ligger naturligtvis inte långt från ett religiöst perspektiv som beskriver olikartade mänskliga åsiktsyttringar i termer av språklig förbistring och förvirring, vilket hos Augustinus förknippas med djävulens rike, Babylon, alltmedan alla i Jerusalem, Guds rike, talar samma språk. I det senare fallet existerar blott en mening: gudomlig konsensus.

  Resonemanget ligger inte heller långt från de åsikter som möter läsaren av Maud Eduards, Carin Holmbergs, Johanna Langhorsts och Hanna Olssons artikel i dagens DN.

  ”Kritiken av Svelands artikel och motståndet mot feminism som politik ger näring åt en extremhöger med starkt konservativ och rasistisk människosyn, som hellre skramlar med vapen än för en öppen diskussion. (…) Hatet mot feminismen är en attack mot en samhällsmodell som bygger på rättvisa, jämlikhet och demokrati.”

  I förlängningen av denna artikel ligger en världsbild som börjar avteckna sig tydligare och tydligare i de många texter som nu produceras i parti och minut om kopplingar mellan å ena sidan liberala och liberalkonservativa värderingar och å andra sidan högerextremism och högerextremistisk terrorism. I dagens artikel i DN handlar det om att framställa kritik mot radikalfeminism och mot kulturrelativism som uttryck för krafter som hotar en ”samhällsmodell som bygger på rättvisa, jämlikhet och demokrati”. Ett samhälle byggt på sann rättvisa, jämlikhet och demokrati är enligt denna analys inte kompatibelt med ett debattklimat där det förs en öppen diskussion om radikalfeminism och kulturrelativism i den bemärkelse att kritik framförs mot dessa idériktningars själva fundament. I Eduards, Holmbergs, Langhorsts och Olssons perspektiv utgörs istället själva hotet mot demokratin av att det framförs åsikter som radikalt avviker från deras egna.

  Vetenskapen och postmodernismen

  Kommentar av Man & Woman United — mars 18, 2012 @ 12:42 e m

 10. @ Aktivarum:

  I rest my case…..

  Kommentar av Anders Senior — mars 18, 2012 @ 12:56 e m

 11. Anders Senior:

  Oj, nu blev det jobbigt när senior inte kunde stå för sina lögner eller backa upp sitt påstående att jag borde blockeras före andra.

  Ert gäng målar upp en bild av att det finns en invasion av radikalfeminister omkring er. Tyvärr finns inga som passar in i er propaganda så då försöker ni få mig till en med hjälp av Aktivarums förvanskning. Han har ju lögnaktigt påstått att jag är en radikalfeminist. Även mot min vilja.

  Mig – en människa som inte varit engagerad i feminismen. En människa som inte känner sig underställd något patriarkat. En självständig människa.

  Ert problem är inte att ni emot feminismen. Snarare självständiga och duktiga kvinnor, som inte kryper för er! Istället passar den feministiska teorin er som handen i handsken!

  Vad vore egentligen bättre än kvinnor som ser sig som underställda er män, genom en könsmaktsordning!? Inget! Det är ju perfekt! Det går ju utmärkt ihop med ett gäng äldre män, som vill vara den styrande parten!

  Kommentar av Lena — mars 18, 2012 @ 1:20 e m

 12. Lena: Jag försökte precis att skicka en hälsning och en fråga till dig på din blogg. Men jag kom inte in.

  Har du blockat mig? Kom in en gång tidigare.

  Kommentar av Törnrosa — mars 18, 2012 @ 1:50 e m

 13. Lena: Alltså jag undrar varför gnäller du på Erik och sedan själv sitter och modererar?

  Kommentar av Törnrosa — mars 18, 2012 @ 1:52 e m

 14. @ Lena

  Detta kommer att bli mitt första och sista svar till dig:

  Vad du är och vad du står för framgår med all önskvärd tydlighet i dina kommentarer, men eftersom kritiken här på tråden bör vara saklig och handla om ämnet som avhandlas, och inte hur vi är som personer, väljer jag att behålla detta för mig själv. Jag föreslår att även du gör detsamma om du skall ha ett uns av trovärdighet kvar.

  Jag finner för övrigt dina kommentarer som ypperligt goda exempel med tanke på vilket ämne som just nu avhandlas, så de kanske rent av skall stå kvar här just i detta fall, för att de på ett så träffsäkert sätt definierar hela den omtalade företeelsen som skall diskuteras…….

  Kommentar av Anders Senior — mars 18, 2012 @ 1:53 e m

 15. Fel av mig, ”exemplifierar” skall det vara på slutet, inte ”definierar”…

  Kommentar av Anders Senior — mars 18, 2012 @ 1:59 e m

 16. Erik: Jag begriper inte din kommentar i sammanhanget gällande maktlekar. Vad har bristande hantering av mobbing med att utreda potentiella mobbningsverktyg (vilket maktlekarna trots allt är) att göra?
  Verkar på dig som att det är slöseri och onödigt att ta reda på vilken typ av organiserad våldsanvändning som förekommer på våra skolor?
  Om något så går förmodligen mobbing på skolor och dessa maktlekar hand i hand.
  Man skulle vilja att Skolverket/staten även tog krafttag mot mobbingen som helhet inte bara vissa av dess verktyg.

  Kommentar av Andreas Nurbo — mars 18, 2012 @ 4:05 e m

 17. Kan man skriva både ”mobbing” och ”mobbning” eller är det bara mobbning som anses som OK stavning nu för tiden?

  Kommentar av Mariel — mars 18, 2012 @ 4:10 e m

 18. Andreas Nurbo:

  ”Erik: Jag begriper inte din kommentar i sammanhanget gällande maktlekar. Vad har bristande hantering av mobbing med att utreda potentiella mobbningsverktyg (vilket maktlekarna trots allt är) att göra?”

  Min kommentar påpekar att beteenden börjar hos personer med hög maktställning och sprids neråt. Det är inte chefen som tar efter vikarien, det är vikarien som lär sig av chefen.

  ”Verkar på dig som att det är slöseri och onödigt att ta reda på vilken typ av organiserad våldsanvändning som förekommer på våra skolor?”

  När man har organiserad mobbning mot vuxna på skolor där det t o m finns dokumenterade fall av rektorer som deltar i mobbningen är det rent slöseri med pengar att inbilla sig man skall uppfostra barnen i det ”rätta” sättet att bete sig. FÖRST ser man till rektorer och skolpersonal är juste mot varandra SEDAN tar barnen efter – inte omvänt.

  ”Om något så går förmodligen mobbing på skolor och dessa maktlekar hand i hand. Man skulle vilja att Skolverket/staten även tog krafttag mot mobbingen som helhet inte bara vissa av dess verktyg.”

  Poängen är att skolverket skall ge tusan i barnen. Om inte ens deras egen personal är/vill vara juste mot varandra så skall de sluta hyckla och försöka lära småbarn ideal de inte ens själva klarar av att motsvara. Jag citerar Zaremba:

  ”Jag kan bara hoppas att någon politiker tänker litet längre. Till exempel att för varje individ som mobbas ut är det femtio som ser det hända och lär den läxan för framtiden. Det är så vi får vår värdegrund. Inte på konferenser.”

  Det är så barn får värdegrund också. Genom vad de ser inträffa på riktigt. Inte genom att Skolverket kartlägger barnlekar och säger ”fy och usch” Barnen är väl inte dummare att de inser rätt fort att vad vuxna säger åt dem inte är vad de ser vuxna GÖRA själva.

  Kommentar av Aktivarum — mars 18, 2012 @ 4:22 e m

 19. Anders senior: Jag är mycket intresserad av mobbningsfenomenet, så det är egentligen det som varit mitt huvudintresse. Och jag håller med dig om att det som händer i den här bloggens kommentarfält rimmar inte alls med det som händer på Lenas egen blogg, som du skrev inne hos henne.

  Jag har inte blivit insläppt, kanske förståeligt, men det gick lätt för dig tydligen att skriva i Lenas eget kommentarsfält. Eller har du det egentligen?

  Gå för säkerhets skull in och kolla en gång till.

  Kommentar av Törnrosa — mars 18, 2012 @ 4:23 e m

 20. Man & Woman United:

  Mycket intressanta texter, tack för tipset.

  Kommentar av Aktivarum — mars 18, 2012 @ 4:24 e m

 21. Mariel:

  ”Kan man skriva både “mobbing” och “mobbning” eller är det bara mobbning som anses som OK stavning nu för tiden?”

  Jag tror Mobbning är korrekt svenska medan Mobbing är korrekt engelska. Wikipedia beskriver det så här:

  ”Engelskans variant ”mobbing” har en mer specifik betydelse som involverar gängbildning, och den korrekta översättningen är istället ”bullying” [3]. Samtidigt har dock ”bullying” en snävare åsyftning, mer jämförbar med ”översitteri” än ”mobbning”

  Det räcker dock att läsa på vårdguiden så hittar du svensk användning av ordet ”mobbing”

  Den svenska juridiska termen verkar vara ”kränkande särbehandling” problemet ligger då i den politiskt korrekta vinklingen som finns i Sverige gällande ordet kränkning, dvs för att det skall räknas som en kränkning skall det ske av rätt orsak (ex sexuell läggning eller etnisk grupp)

  Det stora problemet är alltså omledningen av ”specialbrott” det är ju därför man kan ha ett så uselt och misskött system gällande vanliga brott, för den sorts brottslighet som media skulle rapportera (ex. rasism) sköts av ett helt annat system fast det rör sig om precis samma kränkningar.

  Kommentar av Aktivarum — mars 18, 2012 @ 4:42 e m

 22. Aktivarum:

  Min kommentar påpekar att beteenden börjar hos personer med hög maktställning och sprids neråt. Det är inte chefen som tar efter vikarien, det är vikarien som lär sig av chefen.

  Så barn mobbar för att vuxna mobbar? Har du någon som helst belägg för det?

  När man har organiserad mobbning mot vuxna på skolor där det t o m finns dokumenterade fall av rektorer som deltar i mobbningen är det rent slöseri med pengar att inbilla sig man skall uppfostra barnen i det “rätta” sättet att bete sig. FÖRST ser man till rektorer och skolpersonal är juste mot varandra SEDAN tar barnen efter – inte omvänt.

  Så barn mobbar bara om de ser vuxna på skolan också mobba varandra? Några bevis för det?
  Mitt intryck från mobbning är att det är ren bullshit.

  Poängen är att skolverket skall ge tusan i barnen. Om inte ens deras egen personal är/vill vara juste mot varandra så skall de sluta hyckla och försöka lära småbarn ideal de inte ens själva klarar av att motsvara.

  Herregud. Barn ska lida för att vuxna inte kan samsas.
  Inte lönt att försöka minska barns lidande sålänge vuxna också lider. Shit pommes frites.

  Det är så barn får värdegrund också. Genom vad de ser inträffa på riktigt. Inte genom att Skolverket kartlägger barnlekar och säger “fy och usch” Barnen är väl inte dummare att de inser rätt fort att vad vuxna säger åt dem inte är vad de ser vuxna GÖRA själva.

  Barn mobbar för att de att de kan och kommer undan med det. Vuxnas och andra barns likgiltighet är det som skapar grogrund för det. Inte att vuxna själv mobbar och kommer undan med det.
  Barn kan mycket väl vara elaka helt utan intryck från vuxenvärlden, barns fantasi och förmåga till djävulskap är inte beroende av vuxna.

  Kommentar av Andreas Nurbo — mars 18, 2012 @ 4:46 e m

 23. Andreas Nurbo:

  ”Så barn mobbar för att vuxna mobbar? Har du någon som helst belägg för det?”

  Nej men det var inte mitt argument heller. Jag sade inte barn mobbar varandra FÖR ATT vuxna mobbar (barn behöver inte sådana ursäkter heller, barn får göra saker utan att vuxna får göra dem – vuxna kan inte skylla sitt beteende på barn). Vad jag sade att om vuxna inte ens kan ta hand om sin egen mobbning är det slöseri med pengar att inbilla sig de kan ta hand om barns. Det är som föräldrar som själva drog på rockspelningar och rökte gräs som unga men som sedan försöker förbjuda sina barn att göra likadant med motiveringen ”det var annorlunda på den tiden, idag är allt så mycket farligare” Som Steven Pinker påpekar är för övrigt generellt världen mindre farlig idag så varför tycker dagens föräldrar de skall förbjuda sina barn sin egen uppväxt? Blev de så illa själva?

  ”Så barn mobbar bara om de ser vuxna på skolan också mobba varandra? Några bevis för det? Mitt intryck från mobbning är att det är ren bullshit.”

  Nej, barn mobbar inte FÖR ATT de ser vuxna göra det. Men OM barnen ser vuxna göra det så inser de det är bullshit när andra vuxna försöker inbilla dem vuxna anser det är fel att göra så.

  ”Herregud. Barn ska lida för att vuxna inte kan samsas.
  Inte lönt att försöka minska barns lidande sålänge vuxna också lider. Shit pommes frites.”

  Varför skulle du ha rätten att säga åt barn att bete sig juste när du själv är ojuste och tydligt visar dem man i den riktiga världen har rätt att vara ojuste? Kom ihåg att dagens värld är uppkopplad, barn behöver inte lita på dina ord, de kan googla och se om du lever som du lär. Sålunda hamnar du i samma problem som katoliker som å ena sidan kallar andra syndare, å andra sidan tvingas dölja alla syndare (övergrepp mot barn) i egna leden.

  ”Barn mobbar för att de att de kan och kommer undan med det. Vuxnas och andra barns likgiltighet är det som skapar grogrund för det. Inte att vuxna själv mobbar och kommer undan med det.”

  Det där är fel, barn (generellt) mobbar för det första inte alls. VISSA barn mobbar och de gör det vanligen som ett medel som skall gynna dem på andras bekostnad (precis som ett lands politiker enar landet genom att starta krig mot ett annat land). Det är sedan upp till vuxna om de skapar en värld som belönar mobbaren för att bete sig som ett svin eller en värld som bestraffar mobbning. Uppenbarligen ligger Frankrike före Sverige och absurd nog är det svensk forskning som Frankrike utgår från. Sverige har pga ideologi struntat i sin egen forskning.

  Men det börjar med de vuxna själva, de skall inte inbilla sig de kan leva fria medan de fyller barns liv med en massa regler de själva inte behövde följa..

  ”Barn kan mycket väl vara elaka helt utan intryck från vuxenvärlden, barns fantasi och förmåga till djävulskap är inte beroende av vuxna.”

  Vuxenvärldens förmåga att kritisera barns moral är helt beroende av vuxenvärldens egen moral. Idag kan dessutom vilken tolvåring som helst köra över den vuxna personen med google och vad skall denne göra då? Uppmuntra väl underbyggd argumentation eller sprida åsikten till barn att det är viktigare med muskler som tvingar andra lyda än hjärna som samlar fakta?

  Det är dags för vuxna att fatta det inte är barnen under lupp, barn har ursäkten att vara barn – vilken är vuxnas ursäkt nu igen? Skall de kanske skylla allt de gör på strukturer?

  Kommentar av Aktivarum — mars 18, 2012 @ 5:12 e m

 24. ”Det är dags för vuxna att fatta det inte är barnen under lupp, barn har ursäkten att vara barn – vilken är vuxnas ursäkt nu igen? Skall de kanske skylla allt de gör på strukturer?”

  Exakt min tanke! Vare sig det handlar om jämställdhet, mobbing, rasism, etc. Så finns det bara EN sak man kan påverka.
  -Sig själv!
  Sedan är nästa steg i utvecklingen att inse att dessa ”strukturer” bara består av individer, precis som mig själv!

  Kommentar av Anders Senior — mars 18, 2012 @ 6:21 e m

 25. Törnrosa:

  Har inte blockerat någon.

  Kommentar av Lena — mars 18, 2012 @ 7:38 e m

 26. Lena: Konstigt eftersom jag precis försökte igen. Och kom inte in då heller. Däremot var det en konstig grej inne hos dig. Ett svar utan fråga som inte passade till min fråga i alla fall.

  Jag bara undrade varför du fortsätter att skriva hos Aktivarum när du inte trivs här.

  Men strunt samma. Skulle också uppskatta om du slutade att tjata på mig och använda mitt nick. Väldigt onödigt.

  Kommentar av Törnrosa — mars 18, 2012 @ 7:54 e m

 27. Törnrosa eller Eriks hantlangare:

  ”Och jag håller med dig om att det som händer i den här bloggens kommentarfält rimmar inte alls med det som händer på Lenas egen blogg, som du skrev inne hos henne.”

  Lägg ner ditt hycklande. Jag förstår precis er falska strategi!

  Jag finner det mycket märkligt precis som jag skrev till Anders Senior tidigare att ni alla hållit käften vid tidigare drev! Det är som att alla de skällsorden varit helt rättfärdiga eftersom varit emot mig.

  Det blir inte trovärdigt att tillåta drev på sin blogg och sedan plötsligt en dag spela Jesus. Även om ni själva inbillar er den saken.

  Kommentar av Lena — mars 18, 2012 @ 7:54 e m

 28. SOS Alarm är enligt Unionen en arbetsgivare som hanterar jobbiga anställda enligt de metoder du tagit upp i dina senaste inlägg. Sid 14 i deras senaste nummer av Kollega:
  http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=zhrgd36b&gInitPage=14

  Kommentar av Matte Matik — mars 18, 2012 @ 8:22 e m

 29. Lena: Nja vad jag kommer ihåg så ansåg du att jag ställde upp för dig en gång i alla fall, som du gav mig credit för här inne hos Erik.

  Jag hycklar inte, men folk som slutar uppföra sig ordentligt och bär sig åt som du har gjort i bl a det här kommentarsfältet liksom inne hos Billing och som både Lena och med snodd identitet hos Pär Ström, så är det självklart att jag slutar upp att ens tänka tanken på att backa dig.

  Trodde att du skulle vända här nu när Anders Senior berömde dig för ditt skrivande.

  Redan Lotta på sin tid intresserade mig med att skriva lika bra som du. Det var därför jag höll viss kontakt med henne och sedan dig.

  Det är fel när en enda människa ska mobba ut en hel grupp. Precis lika fel som när många människor mobbar ut en människa.

  Nej du förstår inte min strategi. Men den finns där.

  Kommentar av Törnrosa — mars 18, 2012 @ 8:24 e m

 30. Man upphör aldrig att förvånas…
  I dag har jag lärt mig något nytt, gammal som jag är! 😀

  Kommentar av Anders Senior — mars 18, 2012 @ 9:17 e m

 31. Matte Matik:

  ”SOS Alarm är enligt Unionen en arbetsgivare som hanterar jobbiga anställda enligt de metoder du tagit upp i dina senaste inlägg. Sid 14 i deras senaste nummer av Kollega:”

  Jupp, klassiskt exempel, arbetsplats med värdegrundsfrågor, cheferna mobbar ut anställda och slänger gladeligen iväg några hundra tusen bara för att få bort anställda som inte lärt sig ”hålla klaffen” Den där sortens chef skall ha grova böter och helst fängelse, annars gör de snart om det med en ny person. Om det funkar för dem så kommer det att upprepas.

  Kommentar av Aktivarum — mars 18, 2012 @ 9:55 e m

 32. Törnrosa:

  Var god och läs på kring mobbning! EN människa kan inte mobba en hel grupp! Däremot kan samma grupp försöka mobba en enda människa, för att hjälpa Erik när han tidigare inte hade några vettiga argument. Något han tillåtit trots sin mot-mobbning-kampanj han i dagarna sysslar med.

  Ditt beteende är sjukligt. Hoppa in hos mig, snoka på ett paranoidsätt, påstå en massa skit, spela under falska flaggor via e-post. Påstå att du inte har något med dessa bloggar att göra för att sedan visa sig vara den som kan styra och ställa härinne!

  Erik beter sig ju plötsligt som en lam mes när du skriker härinne. Är du hans fru kanske?

  Att någon finner en sådan falsk människa som dig trovärdig är däremot mycket häpnadsväckande!

  Adjö.

  Kommentar av Lena — mars 19, 2012 @ 9:05 f m

 33. Törnrosa:

  ”gjort i bl a det här kommentarsfältet liksom inne hos Billing och som både Lena och med snodd identitet hos Pär Ström, så är det självklart att jag slutar upp att ens tänka tanken på att backa dig.”

  Hur kommer det sig då …..att,

  1) Du menar att jag skulle vara värre än mobbdreven som pågått på denna hycklande blogg?

  2) Att det var jag som senast din lögnerska blev påhoppad inne hos Pelle Billing men du…påstod härinne att det var jag som hoppade på andra!? Matte Matik påstod t ex att jag var en radikalfeminist. Jocke S att jag hade mens.

  3) Inne på GenusNytt är det många som spelar under falska signaturer. Ditt förtal har du inget bevis för.c Och det forumet är dessutom mobbdrevens paradis!

  Försök leva ditt ditt lite mer ärligt om du har den förmågan, så kanske du kommer lite längre!

  Kommentar av Lena — mars 19, 2012 @ 9:15 f m

 34. Förbannat underhållande med en människa som Törnrosa som påstår att någon annan beter sig mer illa än henne/honom hon/han själv HOTAR och förtalar andra på sin blogg.

  Vad mig anbelangar kan dra så långt åt helvete du kan komma!

  Kommentar av Lena — mars 19, 2012 @ 9:22 f m

 35. Erik Wedin du är lika ynklig och falsk som Törnrosa! Kan du något annat än att stryka på mina kommentarer!? Och du påstår att du är emot mobbning. Jösses en mer falsk och hycklande människa får man leta efter.

  Vilka kommentarer? Du bör nog fundera över din definition av kommentar. Random förolämpningar och omotiverade beskyllningar duger inte längre.

  Hur h–e kom det sig att du aldrig strök alla psykiska diagnoser jag fick på den här bloggen!?

  Som jag förklarat tar jag inte psykiska diagnoser ställda av privatpersoner på allvar. Som jag också förklarat har jag bloggat om det ämnet.

  Ni är så små att ni måste skapa påhittade småbimbos som ska fjäska för er! 🙂

  Du har inte bevisat en enda gång någon skapat ett påhittad bimbo. Det påhittade är din åsikt om dem som ”påhittade” och ”bimbos”

  Kommentar av Lena — mars 19, 2012 @ 9:25 f m

 36. ”I dag läste jag också DN. Förstår inte de som skriver på kultursidorna hur osjälvständiga, fega och välstädade de är? De har ingen privat moral. De har inget minne heller. Jag vet inte om de skäms eller om de har förträngt Alcalá. De låtsas som ingenting. De äcklar mig verkligen. Var är Birgit Munkhammar? De som jag respekterar där, de går sin egen väg, arbetar på egna projekt, som Zaremba, Per Landin.” Lars Norén, En dramatikers dagbok(2002-03-28)

  Kommentar av Maria — mars 19, 2012 @ 9:28 f m

 37. Bakom Törnrosa sitter en man. Antingen är det Erik Wedin eller Anders Junior.

  Sådana där påståenden skall bevisas, i brist på motivering ryker texten.

  När jag började diskutera med Erik wedin, så verkade han vara en vettig männsika. Sedan visade han sig bli mer och mer elak och till slut körde han med rena mobbningmetioderna.

  Även här saknas motiverande citat

  Idag sitter han och ska fjäska för feministerna genom att rata arbetsgivare som mobbare!
  Något han själv sysslar med! Hyckleriet slår alla rekord på den här bloggen!

  Jag upprepar påståenden om mig som inte motiveras med citat stryks.

  Kommentar av Lena — mars 19, 2012 @ 9:36 f m

 38. Maria ovan är en av mobbarna på den här bloggen! Hon är en sådan som hoppar in så fort någon annan hoppat på mig.Hon älskar mobbdrev!

  Men det är helt ok för Erik Wedin för hon fjäskar ständigt för honom! Och hon hjälper ju honom när han själv saknar argument!

  Hon uttrycker sig även på olika sätt i sina kommentarer. Ibland lite mer grovhugget om att jag har fått rött kort härinne och blivit varnad och ibland att jag är ett psyko. När jag före själv blivit påhoppad av Eriks kamrater. Ibland ska hon vara lite mer kulturell som ovan. Och visa sig mer fint intellektuell. Hon kan då svänga sig med att skriva på franska. Nästan så man kan tolka det hela som att det sitter flera stycken bakom Eriks Wedins stammis kommentatorer som Maria.

  Hur som helst är hon inte mer än en simpel mobbare!

  Kommentar av Lena — mars 19, 2012 @ 9:48 f m

 39. Ja ibland skiter jag i signaturen Lena och skriver intellektuellt som jag är van vid men ibland reagerar jag på stolligheterna som Lena häver ur sig, vilket givetvis bara ger upphov till mer stolligheter. En ond cirkel med andra ord. Var det inte du Lena som skulle lämna den här bloggen?

  Kommentar av Maria — mars 19, 2012 @ 10:39 f m

 40. Som sagt Maria är avundsjuk mobbare och en av Eriks närmaste kommunistkamrater!

  Vi vet du tycker det redan så vad tror du dig få ut av att upprepa samma goja om och om igen?

  Hon brukar hoppa på mig med att säga att jag är en egoist och ett psyko. Och det har skett efter städade diskussioner. Precis som den störda falska Törnosa alias Erik ovan hoppar på mig med lögner.

  Påståenden om andra personer där belägg saknas, lär dig citera om du vill påstå saker om mig eller någon annan.

  Kommentar av Lena — mars 19, 2012 @ 10:52 f m

 41. Jag skulle givetvis kunna lämna dem här bloggen och låta alla lögner om mig stå kvar. Tyvärr har jag mer självaktning så jag försvarar mig mot kräk som dig. Är inte heller något offer som Törnrosa alias Erik brukar skrika till mig.

  Skulle även kunna skriva ett eget inlägg och klistra in alla invektiv som den hycklande i kontrast mot-mobb-kampanjen som Erik FALSKT sysslar med och berätta sanningen om ert eget beteende.

  [bortplockade anklagelser mot mig]

  Kommentar av Lena — mars 19, 2012 @ 10:59 f m

 42. Eller vad säger du Maria?

  Kommentar av Lena — mars 19, 2012 @ 11:01 f m

 43. Så här skriver Lena till mig:
  ”Försök leva ditt ditt lite mer ärligt om du har den förmågan, så kanske du kommer lite längre!”

  Lena som snott min identitet. Burit sig illa åt mot Erik, mot alla tjejer som kommer in till Erik och mot alla killar som över huvudtaget vågar be Erik om att rensa i fältet.

  Lena min strategi avslöjar jag inte för dig. Det kommer att bli upp till Erik om han vill använda sig av den.
  Det viktiga för mig var att du gick i fällan. Och det gjorde du – så det small om det.

  /Törnrosa
  som betraktar meningsutbytet med Lena som avslutat. Har inte läst allt men hoppas att Erik låter detta ligga kvar. Om inte så finns det naturligtvis dokumenterat på minst ett ställe. Men man kan betrakta kommentarsfältet under mobbningstrådarna som praktiska exempel på temat.

  Kommentar av Törnrosa — mars 19, 2012 @ 11:06 f m

 44. Erik _ Aktivarum:

  Vad är din relation till Törnrosa?

  Vilken relation? Inkludera bevis i svaret eller slösa inte min tid. Jag kommer inte att motbevisa saker du inte ens bevisat.

  Att jag skulle ”snott” Törnrosas identitet? Törnosa har för bövelen hotat mig!

  Jaså hon har hotat dig? Vad bestod hotet av? Inkludera citerade bevis tack.

  Jag förstår att Törnsosa är ute efter att få mig till den svarta fåret av någon sjuk anledning.

  Du har berättat du och Törnrosa hade mailkontakt, jag vet inget om innehållet i de mailen men det är uppenbart det leder ingen vart att du hoppar på henne vad än hon skriver.

  Jag förstår att din strategi tillsammans med Törnrosa varit att genom ett orättvist mobbarbeteende provocera fram ilska. Och sedan påstå att det skulle vara ett mobbarbetende! Jösses. Det är bara imbecilla människor som skulle gå på ert förräderi.

  Vad består förräderiet av? Observera att citerade bevis är obligatoriska. Inga påståenden kommer i sig att godtas.

  Det sjuka är att ni inte själva ser ert förrädiska och sjukliga beteende!? Ni ser inte själva hur lögnaktigt ni agerat!

  Vad har det med exempelvis dina attacker på Mariel och Ninni att göra?

  Vilken fälla talar Törnrosa om?

  Hur skall jag veta det? Få in i din skalle att vi är två olika individer.

  Mobbningstrådarna på alla räder som jag fått stå ut med på din blogg hoppas jag du även lämnar kvar Erik!

  Ingen annan än du själv bryr dig. Det finns nära 380 inlägg på bloggen och det är inläggen folk läser, inte kommentarerna – deras syfte är att hjälpa mig göra bättre inlägg. Din fixering vid kommentarstrådarna är sålunda enbart obegriplig.

  Kommentar av Lena — mars 19, 2012 @ 11:23 f m

 45. Vad jag säger? Jag säger att jag är trött på att du är här och förstör trådar med ditt egocentriska bullshitsnack. Sök hjälp för dina problem, det är det bästa råd jag kan ge dig. Jag lovar att inte skriva en rad mer om dig om du håller dig borta från de här bloggarna.

  Kommentar av Maria — mars 19, 2012 @ 11:24 f m

 46. Lena:

  Detta kommentarsfält är till för att diskutera innehållet i blogginlägget. Inte personerna som skriver här. Ingen förutom du själv bryr sig vad du skriver om mig, Törnrosa eller nån annan och jag kommer att plocka bort skiten så fort jag ser den. Du vet inte Törnrosa är en man, det är bara något du hittat på, det är inte första gången du påstår att kvinnor som skriver här är män heller vi kanske skall börja kalla dig en man tycker du det är ok?. Påhittade saker om personer här ryker numera på en gång. Vill du påstå nåt, inkludera bevis eller slösa inte tiden. Till skillnad från dig så kan jag som admin kan se vem som låtsas vara någon annan.

  Kommentar av Aktivarum — mars 19, 2012 @ 11:25 f m

 47. Maria:

  Du är en märklig människa som hoppat på mig från första stund utan vett eller fog! Första gången helt utan någon anledning. Du har ett klart mobbningbeteende. Med högsta sannolikhet baserat på avund.

  Kommentar av Lena — mars 19, 2012 @ 11:27 f m

 48. Meningsutbytet var inte riktigt avslutat ser jag.
  Måste göra ett par klarlägganden:
  Lena jag har ingen relation alls till Erik. Har aldrig träffat honom. Jag läser hans blogg.

  Jag behöver inte göra dig till det svarta fåret. Du har gjort bort dig i alla trådar som du hamnar i på alla de bloggar jag har läst. Både som Lena och ditt tidigare nick plus alla dina stulna identiteter. Det finns ingen som inte har klart för sig var du står och vad du är kapabel till.

  Du skapar själv det bemötande du får. Jag misstänker att du sett hur faktiskt oförskämt jag blivit bemött på bloggarna när jag ”experimenterat” och gett igen alternativt dragit mig undan. Men du är oförmögen att förstå någon annat än dig själv.

  Erik har ingenting med min strategi att göra så låt bli att anklaga honom för det. Jag har inte heller avslöjat för honom vad den här fällan gick ut på. Om jag var som du skulle jag lugna ner mig och lämna Erik i fred.

  Du har inte fått utstå någonting som inte andra människor också fått göra. Andra kanske klarar av det. Du gör det inte.
  /Törnrosa

  Kommentar av Törnrosa — mars 19, 2012 @ 11:37 f m

 49. Erik:

  ”Detta kommentarsfält är till för att diskutera innehållet i blogginlägget. Inte personerna som skriver här.”

  Förbannat märkligt att du då tillåtit påhopp på mig! Men det är väl för att du är är emot mobbning.

  Jag har bloggat om mobbning på arbetsplatser. Detta är ingen arbetsplats.

  ”Ingen förutom du själv bryr sig vad du skriver om mig, Törnrosa eller nån annan och jag kommer att plocka bort skiten så fort jag ser den.”

  Vad har du för relation till Törnrosa, eftersom du tillåter henne hota mig!? Är det Tanja Bergkvist? Och varför skulle ingen bry sig om vad jag säger! För att dina avunsjuka flickvänner påstår det!? Annars var det ett bra exempel på din egen mobbning. Du är en översittare, som fjäskar för dem som stryker dig medhårs.

  1. Citera dina belägg för att jag har relation alls. 2. Citera dina belägg för att hon hotat dig, vad bestod hotet av? 3. Tanja B är Tanja B – ingen annan. 4. Sluta spekulera, skvallra och hitta på att den och den är flickvänner, sådana påståenden ryker på en gång.

  ”Du vet inte Törnrosa är en man, det är bara något du hittat på, det är inte första gången du påstår att kvinnor som skriver här är män heller vi kanske skall börja kalla dig en man tycker du det är ok?. ”

  Din kamrat David Holman har redan skrivit ett inlägg om mig som man.

  På sin egen blogg ja, vill du klaga över det så gör det på den bloggen. Holman är för övrigt fellow-jämställdist, vi är inte kommunister som kallar varandra ”kamrat” till höger och vänster.

  ”Påhittade saker om personer här ryker numera på en gång. Vill du påstå nåt, inkludera bevis eller slösa inte tiden.”

  Vad synd att du inte var lika rak och rättvis när det kom till påhopp mot mig!

  Rättvis? Hur stor del av dina inlägg har haft med bloggen att göra? Du använder ju bara utrymmet här för att skriva om dig själv och skvallra om andra.

  ”Till skillnad från dig så kan jag som admin kan se vem som låtsas vara någon annan.”

  Vad lustigt att även Törnrosa sade sig kunna se den saken.

  Törnrosa får stå för vad hon säger, jag står bara för vad jag säger.

  Kommentar av Lena — mars 19, 2012 @ 11:37 f m

 50. Törnrosa:

  (du får tycka det om henne om du vill men det skall inte stå skrivet här)

  Kommentar av Lena — mars 19, 2012 @ 11:41 f m

 51. Törnrosa:

  ”Lena jag har ingen relation alls till Erik. Har aldrig träffat honom. Jag läser hans blogg.”

  Jag skulle råda dig till att söka hjälp. I din mejlkontakt med mig beskrev du att du med intresse följde diskussionerna mellan mig och Erik. Det var på den tiden då den skedde sakligt utan aggressioner från Erik! De kunde vara riktigt givande och iontressanta, som jag även skrev till Erik.

  Jag fann din åsikt märklig för det var lite stalker-betende över det hela och jag vet att jag även skrev och undrade varför du inte deltog själv i diskussionen.

  ”Jag behöver inte göra dig till det svarta fåret. Du har gjort bort dig i alla trådar som du hamnar i på alla de bloggar jag har läst.”

  Jag kan tyvärr inte hålla med dig. Anser att jag haft många bra diskussioner. Däremot har folk från era bloggar hoppat på mig med paraoida anklagelser om att jag var för eller emot vissa saker, som inte hade med inlägget att göra. Ofta kom även diskussioner in kring mitt psykiska tillstånd, som var totalt irrelevant för ämnet. Jag har haft bra diskussioner med flera män, så du ljuger djupt i ditt förtal!

  ”Det finns ingen som inte har klart för sig var du står och vad du är kapabel till.”

  Du låter som en galning. Får du betalt för dina lögner?

  ”Du skapar själv det bemötande du får.”

  Exakt Törnrosa!

  ”Jag misstänker att du sett hur faktiskt oförskämt jag blivit bemött på bloggarna när jag “experimenterat” och gett igen alternativt dragit mig undan.”

  Jag har haft annat för mig än att observera dig. Jag är inte du och skulle aldrig vilja bli!

  ”Men du är oförmögen att förstå någon annat än dig själv.”

  Kan jag knappats hålla med om. Att jag inte kryper för folk som slår mig är något annat!

  ”Erik har ingenting med min strategi att göra så låt bli att anklaga honom för det. Jag har inte heller avslöjat för honom vad den här fällan gick ut på.”

  Tycker du ska sätta dig ner och fundera på vad du sysslar med. En strategi mot mig och varför!? Om du inte har någon realtion till Erik, så varför engegerar du dig i en smutskastning av min person på hans blogg!

  ”Om jag var som du skulle jag lugna ner mig och lämna Erik i fred.”

  Åter igen, om du inte har en relation med Erik, så varför hotar du mig igen!? Och varför är du efter mig!?

  Sitt inte och skriv en massa lögner om mig när du själv betett totalt skruvat.

  ”Du har inte fått utstå någonting som inte andra människor också fått göra. Andra kanske klarar av det. Du gör det inte.”

  Ok men vi har ett samhälle där hot och förtal inte är tillåtet. Även om du anser det vara ok. Allvarligt talat struntar jag i dina åsikter om mig. Du får med glädje ha din Erik för dig själv.

  /Törnrosa

  Kommentar av Lena — mars 19, 2012 @ 11:57 f m

 52. Lena: Tack för att du fortsätter att strö bevis kring dig.
  /Törnrosa

  Kommentar av Törnrosa — mars 19, 2012 @ 12:02 e m

 53. Törnrosa:

  Bevis?

  Kommentar av Lena — mars 19, 2012 @ 12:03 e m

 54. Lena: Bevis?

  Nej inte till dig. Det får bli via myndighetspersoner i så fall.
  Slutdiskuterat.
  mvh Törnrosa

  Kommentar av Törnrosa — mars 19, 2012 @ 12:07 e m

 55. Sanningen kommer alltid fram som en manlig vän sade till mig en gång.
  Jag tänker inte slösa mer energi på falska människor.

  Erik vet mycket väl att Törnrosa hotade mig och det såg även andra. Hon skrev upprepade gånger att jag inte var anonym och att ni visste vem jag var.

  Nu ska låta Erik vara ifred med sina r-slickare, som Törnrosa brukar uttrycka det hela.

  Vilken del av ”citera” var det som du inte förstod? Du kan inte säga med egna ord vad hon påstod du skall isf citera det exakta stycket där hotet skedde.

  Kommentar av Lena — mars 19, 2012 @ 12:07 e m

 56. Aha jag såg den där smileyn på någon annans blogg också, så då är det troligtvis inte du Aktivarum som placerat den där 🙂

  Och det är förresten bakgrunden som den är på som jag förut pratade om, som var ”blommor”. Alltså hela den bakgrunden. Men det kanske inte är blommor? Bara mönster. Som en tapet =)

  Kommentar av Mariel — mars 19, 2012 @ 1:43 e m

 57. Jaså det var DEN smileyn du menade, nu såg jag den jag också hahaha jag hade ingen aning vad du menade till en början. Hmm en blom-mönstrad tapet kanske?

  Kommentar av Aktivarum — mars 19, 2012 @ 2:24 e m

 58. När Sverige är som sämst – det är alldeles för lätt att slösa med skattepengar.

  Inte oväntat att det är en mobbare (gissa vem?) som förstör diskussionen om ”den svenska mobbingskulturen”…

  Kommentar av Hjalmar — mars 19, 2012 @ 2:32 e m

 59. Aktivarum: ja det verkar vara en blom-mönstrad tapet absolut! 🙂

  Kommentar av Mariel — mars 19, 2012 @ 3:01 e m

 60. Ett klargörande!

  Törnrosa skriver i tråden klockan 11,37 i andra stycket till mig:

  ”Det finns ingen som inte har klart för sig var du står och vad du är kapabel till.”

  Vill bara säga att det är rent förtal! Människan har aldrig träffat mig. Hon är alierad på något sätt med Erik som låter allt hennes förtal och hot gå igenom totalt utan censur! Mycket märkligt eftersom de ju inte aaaallls känner varandra.

  Hinner inte söka fram hennes tidigare hot just nu, för jag måste rusa. Eventuellt har erik tagit bort det ”beviset” .

  Hon skriver annars hotfullt och ganska märkligt ovan att hon sökt bevis för mig som hon ska lämna till myndigheterna!? Hon skrev något sådant tidigare med.

  ”Det får bli via myndighetspersoner i så fall.”

  Beträffande mobbning så innebär det bland annat särbehandling av vissa personer. Erik som är ägare till den här bloggen kör stenhårt med särbehandling av mig och har så gjort under lång tid. T ex när han svarar mig i jämförelse med andra människor. Och det har även varit när jag varit saklig före!

  Det är anledningen till att jag finner inläggen om mobbning grovt hycklande.

  Kommentar av Lena — mars 19, 2012 @ 4:34 e m

 61. Lena: Ingen fara jag har precis ALLT sparat. Både det du skrivit och det jag skrivit. Och jag har inte en chans att manipulera det heller. Varken det du skrivit eller det jag själv skrivit, så det gör inget om Erik har kastat.

  Sedan är du inte särskilt kvicktänkt heller när du sitter och är mer eller mindre oförskämd mot folk som skriver på din egen blogg och sedan dömer andra bloggägare, som du bevisligen hotat, stalkat och trakasserat, precis som hans besökare.

  Om Erik nu skulle vilja särbehandla någon på sin privata blogg så är det något du bara ska uppriktigt sagt skita i. Det har du inte med att göra.

  Apropå att jag inte kan fälla några omdömen om dig för att jag inte känner dig. Hur kommer det sig att du fäller omdömen om mig? Och de är tio gånger värre än vad jag någonsin sagt till eller om dig.

  Känner du mig bättre än jag dig?

  mvh Törnrosa, som är innerligt trött på dig nu och beredd att gå vidare med dina trakasserier. Honeymoon is over sweatheart

  Kommentar av Törnrosa — mars 19, 2012 @ 5:24 e m

 62. Till Erik:
  Nu är valet ditt, Jag tänker inte lägga mer krut på en hänsynslös människa som snor identiteter och trakasserar folk.

  Vill du inte ha det så här och anser du att du behöver dokumentationshjälp så vet du var du ska nå mig. Och du ska få reda på vilka kopplingar som gjordes när en viss fälla smälldes igen.

  Till den lilla identitetstjuven kan jag ju säga att jag har varit ute och säkrat mitt IP-nummer på de sajter som jag är intresserad av och därför vet de att Törnrosa alltid skriver med denna signatur, mejladress och IP-nummersekvens.
  mvh Törnrosa

  Kommentar av Törnrosa — mars 19, 2012 @ 5:44 e m

 63. Törnrosa, om ja var du skulle jag 1) lägga av att hota, förtala och förfölja Lena 2) sluta göra bort både dig själv och den här bloggen.

  Jag har observerat er och ni är ett gäng ryggdunkare! Diskussion av kvinnor tillåts inte. Kan även bara beklaga eriks ryggradslösa beteende gentemot dig och dina kriminella hot. Intressant att du inte själv ser ditt skamlösa bteende mot Lena.

  Kommentar av Nicke — mars 20, 2012 @ 2:17 f m

 64. Tror knappast Lena är intresserad av din ” identitet” heller. Ha läst bakåt på den här bloggen och vid något tillfälle säger du att Lena inte är anonym. Vad exakt menar du med det hotfulla och vad har ni på bloggen tänkt göra med den informationen? Misshandel, mord eller vari ligger din skrämseltaktik?

  Kommentar av Nicke — mars 20, 2012 @ 2:41 f m

 65. Mariel, smileyn används troligen av WordPress för att samla trafikstatistik från bloggar på ett sätt som fungerar oavsett var blogg-programvaran är installerad. Smiley-bilden är inlänkad från ”stats.wordpress.com”.

  Kommentar av Shastra — mars 22, 2012 @ 9:14 f m

 66. […] Apexuals främsta syfte är inte att gruppen skall nå högsta värde. De försöker trycka ner individer som de ser som konkurrenter om positionen i statushierarkin. Hur dessa apexuals i Sverige ser till att behålla sin position beskrivs i inläggen om Mobbning på arbetsplatsen del 1 och del 2 samt del 3 […]

  Pingback av Vetenskap: Könsskillnader – Män presterar sämre när de vet de observeras av en kvinna « Aktivarum — mars 23, 2012 @ 3:53 f m

 67. […] låt oss titta på inläggen om vuxenmobbning på arbetsplatser. Så här lyder ett talande och intressant citat från advokat Michael Fischbein vid Rättvisehuset […]

  Pingback av CFR vs Byråkrati – Brandförsvaret fick böta 100.000 kronor för (mans)diskriminering « Aktivarum — juli 14, 2012 @ 1:48 e m

 68. […] längre analys av de tre artiklarna i DN finns på Aktivarum under rubriken ”Den svenska mobbningskulturen”. Här skall vi återgå till mobbningen i […]

  Pingback av Sanningen om Mobbning – Barn kränks INTE av normer och strukturer – Barn kränks av människor! | Genusdebatten — januari 16, 2013 @ 9:01 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: