Aktivarum

Vetenskapliga teorier som förkastar Människans fria vilja ökar sannolikheten läsarna ägnar sig åt Fusk, Lögner och Stölder | februari 25, 2012

Här kommer ytterligare en vetenskaplig smocka – Denna gång handar det om den fria viljan.

Många jämställdister känner sannolikt redan till Professor Roy Baumeister. Utöver att ha skrivit boken ”Is There Anything Good About Men?” och föreläst på det temat inför American Psychology Association så har han även en plats på the advisory board för nya tidskriften New Male Studies.

Mansfrågor är långtifrån Professor Baumeisters enda syssla. Här skall vi titta närmare på boken ”Free Will and Consciousness: How Might They Work?” som Baumeister sammanställde 2010 tillsammans med Filosofiprofessorn Afred Mele och Kathleen Vohs, Associate Professor of Marketing.

Redan i inledningen (som de tre skrivit gemensamt) hittade jag material som var rena dynamiten i Genusdebatten,

De tre forskarna berättar i första kapitlet (An Introduction and Overview of Perspectives) hur det kom sig att de skrev boken. Deras berättelse börjar med projektets initiativtagare, Alfred Mele.

”One of us (Alfred Mele) began a recent book defending the thesis that scientific arguments for the nonexistence of free will are unpersuasive and that conscious intentions and decisions do make a difference”

Som exempel på argument där man förespråkar det inte existerar någon fri vilja hos människor gör Mele utdrag från ett mail som han fick under under tiden han skrev på boken:

”Dear Dr. Mele, I recently purchased a DVD by Dr. Stephen Wolinsky. . .. He explains from the point of neuroscience that there is no such thing as free will, as we can only perceive an action after it has already occurred. Can you please help me with this? I can understand that I don’t know what thought will occur next. But that that has already happened is beyond comprehension.”

Om mailets innehåll inte var anmärkningsvärt nog så får vi veta det på intet sätt är ett engångfall.

Baumeister, Mele & Vohs uttalar sig först i generella ordalag om fenomenet människor som tror det är bevisat att vi inte har fri vilja. Detta anser de vara problematiskt. Den riktiga dynamiten dyker dock upp när de i specifika ordalag motiverar varför de anser detta vara problematiskt.

”This is not an isolated incident. The belief that scientists have shown that there is no such thing as free will is disturbing and two of us (Roy Baumeister and Kathleen Vohs) have produced evidence that lowering people’s subjective probability that they have free will increases misbehavior—for example, lying, cheating, stealing, and socially aggressive conduct (Baumeister, Masicampo, & DeWall, 2009; Vohs & Schooler, 2008).”

Lägg märke till årtalen. Kathleen Vohs studie gjordes 2008, Roy Baumeisters studie kom 2009, boken jag refererar till släpptes i Juli 2010! De flesta ”etablerade studier” och den mesta ”vedertagna kunskapen” på området är sålunda att betrakta som inaktuell och därmed värdelös.

Hur kommer det sig då att så många politiker och akademiker inte känner till dessa bevisade fenomen?

Ni kanke undrar hur stark bevisningen är? Låt mig då först berätta att det inte var en enda studie som Vohs & Schooler gjorde 2009. Det var en hel serie av studier där man låter två grupper av människor genomföra ett test. Syftet med studierna beskrivs så här:

”Examining the impact of exposing participants to genuine scientific claims that science has shown that people lack free will ”on their actual moral behavior”

Observera det sistnämnda stycket. Deltagarna hade ingen chans att påverka testet eftersom de inte tillfrågades om sin moraliska inställning. Det enda som bedömdes var deras beteenden och prioriteringar. De tillfrågas inte varför de gör som de gör för vetenskapsmännen vet redan orsaken.

Låt mig kort berätta om en av dessa studier. Så här skapade Vohs & Schooler rätt förutsättningar:

”Participants read one of two excerpts from Francis Crick’s The Astonishing Hypothesis.” 

Man använde alltså två stycken från samma person från samma text. Det ena av styckena hänvisade till fri vilja som vetenskapligt motbevisad. Det andra stycket innehöll ingen sådan hänvisning! Därefter fick deltagarna göra ett två uppgifter. Först svara på frågor om fri vilja, sedan göra en aritmetisk uppgift.

I enlighet med ett fuskparadigm från Hippel, Lakin, & Shakarchi (2005) skapades sedan en möjlighet för deltagarna att fuska på den sista uppgiften i Aritmetik. Deltagarna informeras det finns ett fel i programmet som visar rätt svar om man inte trycker blanksteg och att sådant fusk inte märks i svaren.

”those individuals who were exposed to the anti–free will passage were significantly more likely to cheat on the mental arithmetic test, and this increase in amoral behavior was mediated by a reduced belief in free will.”

Observera att detta bara är ett exempel på hur man bevisade den effekt anti-fri-vilja teorier hade på läsaren.

De gjorde många fler olika tester av samma sort för att vara säkra. Forskningen visar tydligt en korrelation mellan de personer som exponeras för information som beskriver fri vilja som ”vetenskapligt motbevisad” och en påverkan där läsarna fick en lägre moral (mer benägna att fuska)

Som slutkläm vill jag påpeka att denna forskning har enorma konsekvenser för hur vi ser på forsknings-områden där man förkastar människans fria vilja till förmån för strukturer och sociala normer. Som jag redan påpekat om man tror strukturer styr har man en ursäkt att göra vad man vill.

Pelle Billing påpekar David Eberhard hoppat in i Sveland-debatten och myntat en Breivik-variant av Goodwins lag.

Pär Ström sågar misandrin i konceptet bakom Eva Longoria-filmen Without Men.


99 kommentarer »

 1. Som slutkläm vill jag påpeka att denna forskning har enorma konsekvenser för hur vi ser på forsknings-områden där man förkastar människans fria vilja till förmån för strukturer och sociala normer.

  mm.. Just därför ser vi så många kvinnor med offerkofta idag.

  Kommentar av ninnitokan — februari 25, 2012 @ 6:01 e m

 2. Rasism är också kollektivism.

  Kommentar av per hagman — februari 25, 2012 @ 11:25 e m

 3. finns den fria viljan ?

  självklart…. alla beslut initieras av den fria viljan.

  med minskade möjligheter reduceras den individuella omvärldsanalysen samtidigt som individens fria val blir kontominerad.

  i ett förtryck utövat ex kollektivister / feministerna försvinner våra möjligheter till individuella val.

  den politiska strävan skall vara att ge individerna frihet till att kunna fatta okontaminerade självständiga val.

  Per Hagman

  Kommentar av per hagman — februari 26, 2012 @ 9:03 f m

 4. Fatalism med andra ord?

  Kommentar av Grodan Boll — februari 26, 2012 @ 10:00 f m

 5. ”Som slutkläm vill jag påpeka att denna forskning har enorma konsekvenser för hur vi ser på forsknings-områden där man förkastar människans fria vilja till förmån för strukturer och sociala normer.”

  Vilka forskningsområden är det?

  Kommentar av Sara — februari 26, 2012 @ 11:28 f m

 6. (flyttad)

  Kommentar av Lena — februari 26, 2012 @ 11:44 f m

 7. Genusvetenskap.

  Kommentar av hamstrn — februari 26, 2012 @ 6:08 e m

 8. (flyttad)

  Kommentar av Lena — februari 26, 2012 @ 7:49 e m

 9. (flyttad)

  Kommentar av Lena — februari 26, 2012 @ 7:50 e m

 10. (flyttad)

  Kommentar av Lena — februari 26, 2012 @ 7:53 e m

 11. (flyttad)

  Kommentar av Lena — februari 26, 2012 @ 7:59 e m

 12. Vad babbalar du om Lena? Och varför kan du inte sluta bete dig som ett troll? Det är inte roligt längre, sluta gå OT hela tiden, det blir tjatigt.

  Kommentar av David Holman — februari 27, 2012 @ 1:56 f m

 13. […] satir som jag hämtar ur Lenas egna offentliga tankar, så här skriver hon bland annat hos Aktivarum: Ninnitokan en kvinna skulle aldrig sitta och snacka så mycket skit om andra kvinnor som du. […]

  Pingback av Lena Lillie « David Holman — februari 27, 2012 @ 3:22 f m

 14. Då var städningen klar för den här gången. Alla inlägg av den där typen kommer att flyttas till en och samma rad där de sakerna redan diskuteras. Finns ingen orsak att ha samma saker i flera rader.

  Kommentar av Aktivarum — februari 27, 2012 @ 8:33 f m

 15. Lena = LottaOnline
  JustMe = Elvis

  Kommentar av JustMe — februari 27, 2012 @ 9:13 f m

 16. ”Vetenskapliga teorier som förkastar Människans fria vilja ökar sannolikheten läsarna ägnar sig åt Fusk, Lögner och Stölder”

  Instämmer.

  Kommentar av Josef Boberg — februari 27, 2012 @ 9:26 f m

 17. Nu är intervjuvn uppe med Aktivarum:

  http://mixifamily.com/2012/02/27/mariel-intervjuvar-erik-widell/

  Vill du också bli intervjuvad av mig? Säg bara till 🙂

  Kommentar av Mariel — februari 27, 2012 @ 9:33 f m

 18. Erik, ta bort min förra kommentar! 🙂

  HÄR är intervjuvn med Aktivarum: http://mixifamily.com/2012/02/27/mariel-intervjuvar-erik-wedin/

  Säg till om du också vill bli intervjuvad……… 🙂 /tröttmössan

  Kommentar av Mariel — februari 27, 2012 @ 9:38 f m

 19. Erik:
  Visst är det så att du hade koll på material om ”stereotyper”? Alltså det goda med stereotyper.. någon bok eller något som hanterade det. Vill minnas att du pratat om sånt.

  Kan du tipsa mig om det?

  Kommentar av ninnitokan — februari 27, 2012 @ 9:48 f m

 20. Det är dessa två böcker jag tipsar om angående forskning på stereotyper.

  Stereotype Accuracy – (Lee J. Jussim, Clark R. McCauley and Yueh-Ting Lee) 1995

  Social Perception and Social Reality – (Lee J. Jussim) Klar för boksläpp tidigt i April.

  Det finns massor av annan forskning på stereotyper men dessa är mig veterligen de enda i världen som är värt något vetenskapligt eftersom alla de andra bara mäter eventuella fel och sålunda inte ens ger svar på hur vanliga felen är jämfört med alternativet (dvs när stereotypen ger rätta svar)

  Kommentar av Aktivarum — februari 27, 2012 @ 12:39 e m

 21. Tack:)

  Kommentar av ninnitokan — februari 27, 2012 @ 2:33 e m

 22. Erik!

  ”Då var städningen klar för den här gången. Alla inlägg av den där typen kommer att flyttas till en och samma rad där de sakerna redan diskuteras.”

  Du tar bort saker som inte alls diskuteras på det stället, men jag antar att ditt rättspatos ser ut på förvrängda sättet.

  Finns ingen orsak att ha samma saker i flera rader.”

  Skulle du kunna förklara för alla andra läsare varför du tillåter David Holman ovan kalla mig för troll och länka till sig. Och samtidigt ideligen tar bort mina kommentarer!?

  Hör det till dina flumteorier!?

  http://lenalilliedropssomewords.blogspot.com/2012/02/sekter-fanatiker-och-hat.html

  Kommentar av Lena — februari 27, 2012 @ 4:43 e m

 23. Alla inlägg av ”den typen” flyttas inte utan du flyttar MINA kommentarer. Och det är en viss skillnad.

  Vet du vad som är vanligt med killar på nätet när det ska vissa upp sina goda sidor, då lägger de fram foton på sina bilar. Exakt som Mariel ovan har gjort på sin blogg. 🙂

  Kommentar av Lena — februari 27, 2012 @ 4:49 e m

 24. Åh, Erik får jag intervvjuuua dig….du anonyma männniska…hahahaha..

  Kommentar av Lena — februari 27, 2012 @ 4:50 e m

 25. Någon hade klistrat in den här hos David Holman:

  http://cafemaze.se/t2301

  Kommentar av Lena — februari 27, 2012 @ 4:58 e m

 26. http://lenalilliedropssomewords.blogspot.com/2012/02/sekter-fanatiker-och-hat.html

  Hamstr = Tanja Bergkvist 🙂

  Hamstr får jag fråga vad du gör för att dra in pengar till vårt samhälle?

  Du kommer med dina små korta syrliga falska intrigerande små kommentarer.

  Ni har en del gemensamma drag ni sektmänniskor. Alla är fulla av avund, hat och bitterhet. Ni gör inte ett skit för samhället mer än att sitta på dessa bloggar och förtala andra människor!

  Ninnitokan en kvinna skulle aldrig sitta och snacka så mycket skit om andra kvinnor som du. Och nu gällande offerkoftor. Dessutom är det högst hycklande när de huvudsakliga offerkoftorna på både Genusnytt, här och hos Billing är män.:-)

  Varför inte erkänna att du är en man istället. Eller förklara åtminstone dina teorier kring ALLA kvinnors sociala bojor så kanske någon går på ert skitsnack.

  Kommentar av Lena — februari 27, 2012 @ 5:00 e m

 27. Erik:

  Jag upprepar kan du förklara för läsaren varför du flyttar mina kommentarer och tillåter allt skitsnack om mig finnas kvar!?

  Hör det till dina vetenskapliga mansteorier!?

  Kommentar av Lena — februari 27, 2012 @ 5:03 e m

 28. Hamstr = Tanja Bergkvist

  David Holman = Ninnitokan och troligen några andra inhoppare

  Erik = Törnrosa

  Mariel = påhittad tjej via lånade fotografier som ska försöka höja Erik som kung på nätet för alla mindre skolade, naiva och lättlurade typer.

  Kommentar av Lena — februari 27, 2012 @ 5:07 e m

 29. JustMe = Erik

  Erik = Törnrosa

  Ninnitokan = David Holman

  Hamstr = Tanja Bergkvist

  (Är det där ditt slutgiltiga svar eller vill du använda en livlina? Reds anm.)

  Kommentar av Lena — februari 27, 2012 @ 5:11 e m

 30. @Lena
  Suck ge dig, om du inte tycker om hur Erik sköter sin sida lämna den. Det finns inget som tvingar dig att kommentera.

  Vet dessutom inte hur man ska bedömma dig när du i varje chans du får hoppar på alla som på något sätt vill ha en dialog med Erik. Vad jag vet har Mariel inte sagt ett ont ord om dig, men du har sedan Mariels första kommentar varit fruktansvärt nervärderande. Varför? Vad har hon gjort dig?

  Kommentar av robjoh — februari 27, 2012 @ 5:12 e m

 31. Undrar hur många som sitter bakom Eriks namn. Hursomhelst *suck* RobJoh jag skulle skitit fullständigt i hans sida, om han inte dragit in mig och dragit mig i skiten på hans sida! Något Erik har gjort och fortfarande gör med sitt inre kvinnohat. Något han projicerar ut och kallar för misandri.

  Hursomhelst, eftersom du anser dig vara så smart RobJoh, så kanske du kan förklara varför mina kommentarer ska flyttas men inte JustMe:s och David Holmans kommentarer ovan som inte är speciellt trevliga!?

  Kommentar av Lena — februari 27, 2012 @ 5:24 e m

 32. Robjoh:
  Sluta hyckla. Jag kan se många andra kommentarer som verkligen varit nedlåtande på den här bloggen. Tror inte heller Lena haft intresse av den här bloggen, om det inte vore för Eriks empatilösa orättvisa beteende. Han låter henne förövrigt inte ens försvara sig längre.

  Kommentar av Nicke — februari 27, 2012 @ 5:43 e m

 33. Nicke:

  Ingen aning vad du babblar om. Vad jag inte tillåter är att diskussionen och feedbacken angående mina nyaste blogginlägg förstörs av en diskussion som redan har förstört en kommentarstråd.

  Kommentar av Aktivarum — februari 27, 2012 @ 6:24 e m

 34. Robjoh:
  Vart fanns du när Lena blev kallad för extra gapigt äckel med vagina, kolerisk lögnaktig tant, otrevlig lögnaktig tant och bordelinestörd, narcisstisk personlighetsstörd, korkad, använder flumteorier, manipulativ,personlighetsstörd. obildbar och kolerisk feministtant?

  Kommentar av Nicke — februari 27, 2012 @ 6:27 e m

 35. Aktivarum:
  ”Babblar”? På vilket sätt tillför kommentarerna från Holman och JustMe din diskussion mer än Lenas gjorde?

  Kommentar av Nicke — februari 27, 2012 @ 6:38 e m

 36. Nicke:

  Varför räknar du inte alla fula ord hon själv använt i samma diskurs? Räkna för allt i värden även upp alla fula ord som Lottaonline (som Lena energiskt försvarat) använde. Så kan vi jämföra rättvist!

  Jag skrev den 20 februari ett inlägg om Stereotyper som förklarade vilken värdelös skräpmetod det är att tro man kan uttala sig utan att veta vad man har att jämföra med empiriskt.

  Det är inte vad de tillför, det är hur mycket de förstör. Lär dig vad empiri har för betydelse om du vill bli tagen på allvar här. Utan empiri har du anekdotisk bevisning värd precis – ingenting!

  Kommentar av Aktivarum — februari 27, 2012 @ 6:52 e m

 37. (Flyttad)

  Kommentar av Aktivarum — februari 27, 2012 @ 6:54 e m

 38. Aktivarum:
  Så en annan signatur är ditt vapen som försvar mot anfallen på Lena? Om vi ponerar att signaturerna är detsamma kan jag ändå inte se det som ursäkt för se senaste dagarna. Ingen annan än Lena har ju deltagit i diskussionen. Det finns ju vissa som menar att du är Törnrosa. Ska vi jämföra brott gällande svordomar och förräderi, så slår det sista ju högre. Baserat på att den sista signaturen spelat Lenas vän.

  Kommentar av Nicke — februari 27, 2012 @ 7:10 e m

 39. Nicke: Jag spelade inte vän. I sista mejlsvaret från signaturen Lena så var hon införstådd med mina råd till henne om att inte låta sig provoceras om hon blev påhoppad. Utan försöka hålla en bra ton i akt och mening att hon skulle tjäna på att delta i diskussionerna.

  Jag är inte vän med någon för att jag försöker uppträda vänligt mot dem. Inte falsk heller. Men jag är definitivt inte vän med en människa som inte kan uppföra sig – oavsett orsaken.

  Och jag är INTE Erik.

  Slutdiskuterat.

  Kommentar av Törnrosa — februari 27, 2012 @ 7:25 e m

 40. Nej ”vissa” påstår inte jag är Törnrosa, särskilt inte de som har deltagit länge i diskussionerna här och inte bara är nya nicknames som angivet falsk URL

  Kommentar av Aktivarum — februari 27, 2012 @ 7:30 e m

 41. intressant när vissa tar på sig rollen att avgöra om andra ”sköter sig”!. Jag tycker själv som man att det är var människans rättighet att försvara sig, slinker några svordomar med, so what!?

  Kommentar av Nicke — februari 27, 2012 @ 7:44 e m

 42. Nicke: Har ingen aning om hur multipel du är. Men har en känsla av att du klår hydra många gånger om.

  Ge dig Lena. Du är både avslöjad och genuint tröttsam.
  Och väck inte JV till liv heller.

  Kommentar av Törnrosa — februari 27, 2012 @ 7:50 e m

 43. Törnrosa: Nej jag är inte mutipel. Däremot vän till Lena! Av din förklaring ovan kan ja tyvärr förstå det låter ogripbart för dig.

  Kommentar av Nicke — februari 27, 2012 @ 8:03 e m

 44. @Lena
  Erik kanske börjar bli trött på att du gnäller och förolämpar folk hela tiden, ÄVEN folk som inte ens har diskuterat emot dig. Svara på frågan vad har Mariel gjort som gör att hon förtjänar det förnedrande snacket du för emot henne?

  @Nicke
  Med tanke på att första gången jag läste ett inlägg från Lena så var det ett ytterst förolämpande inlägg som hon fick först ett vettigt svar på. Sen förolämpande Lena igen och då brakade helvetet löst emot henne så noterade jag att hon fick vad hon bad om.

  Kommentar av robjoh — februari 27, 2012 @ 8:35 e m

 45. Om jag klampar in i andras hem med smutsiga skor så säger mina vänner till mig att så där beter man sig inte. Jag förväntar mig inte av mina vänner de skall försvara mig oavsett vad jag gjort. De är vänner, inte allierade i en försvarspakt.

  Kommentar av Aktivarum — februari 27, 2012 @ 8:36 e m

 46. Robjoh, hur kommer det sig att du blir så upprörd? Nästan så du själv tar åt dig över Lenas kommentar. Är det du som spelar Mariel?

  Kommentar av Nicke — februari 27, 2012 @ 9:06 e m

 47. Nicke: Om du är Lenas vän. Gör henne en stor tjänst. Läs igenom allt hon skrivit och ta sedan hand om henne.

  Du gör inte henne någon tjänst med att hålla på att försvara hennes beteende här inne.

  Kommentar av Törnrosa — februari 27, 2012 @ 9:21 e m

 48. Törnrosa, jag har läst tidigare inlägg. Såg även Lena försvara och redovisa påhopp i tidigare inlägg. Kanske borde ni istället ursäktat, tagit ert ansvar istället för mer smutskastning av Lena. Hon är inte den människa du försöker måla upp! Nu måste ja rusa.

  (Det handlar inte om hur hon är som människa, det handlar om innehållet i texter hon skrivit)

  Kommentar av Nicke — februari 27, 2012 @ 9:41 e m

 49. Först här tror man det varit kul diskussion med 47 svar och så möts man av skit. Suck.

  Sen jag tror inte det finns någon fri vilja och jag sköter mig exemplariskt. Så om man skippar vetenskapen så påverkar det en inte negativt? =)
  Undrar vad det är som har fri vilja och inte lyder under de termodynamiska lagarna. Att hänvisa till slumpmässiga kvantmekaniska fluktationer som grund för fri vilja är också det knepigt. Är slump det samma som vilja =).

  Kommentar av Andreas Nurbo — februari 27, 2012 @ 10:48 e m

 50. Andreas:

  Å andra sidan får du jättegärna skriva 48 kommentarer där du beskriver något mer intressant än det här ämnet, som exempelvis navelludd eller målarfärg som torkar….

  Kommentar av Aktivarum — februari 27, 2012 @ 11:13 e m

 51. @Nicke
  ”Robjoh, hur kommer det sig att du blir så upprörd? Nästan så du själv tar åt dig över Lenas kommentar. Är det du som spelar Mariel?”

  Två fel av två, duktigt…
  1, Jag är inte upprörd
  2, Jag tror Mariel är Mariel en vanlig individ, fast jag ser att du har köpt Lenas konspirationsteorier.

  Jag fokuserar på hur Lena behandlar Mariel för Mariel är ett ypperligt exempel på hur Lena behandlar folk som inte tycker som henne. Lena har från Mariels första kommentar lagt nervärderande kommentarer emot henne, detta trots att Mariel aldrig har sagt något negativt om Lena (vad jag vet har hon inte ens brytt sig om att svara). Lena och du blir sedan förvånade över att resten börjar beskriva Lena som ett troll eller feministsvin.

  Det blir extra roligt när man ser ditt svar till Törnrosa:
  ”Kanske borde ni istället ursäktat, tagit ert ansvar istället för mer smutskastning av Lena. Hon är inte den människa du försöker måla upp!”

  Vi behöver inte måla upp någon blid över vilken människa Lena är, det gör hon så bra själv. Det är bara att läsa hennes kommentarer till Mariel samt hennes gnällande på Erik. Man inser snabbt att Lena är en människa som gnäller över att hon blir illa bemött trots att hon gärna klankar ner på andra som inte gjort henne något. Hon förstår inte kopplingen mellan de två delarna.

  @Aktivarum
  Ber om ursäkt för mitt OT. Jag borde inte ha lagt mig i men blev rätt trött på skiten.

  Kommentar av robjoh — februari 28, 2012 @ 7:26 f m

 52. Robjoh, jag tror du är full av skitsnack liksom fler av er andra på den här bloggen. Hade du varit lika observant och mån om kvinnor hade du inte tittat på när er grupp behandlade Lena som skit.

  (Upplysningsvis Nicke är ”Lena” och ”Kvinnor” inte samma sak.)

  Gör inte bort er ännu mer nu. Jag tror du gör er grupp en tjänst om

  (Obevisad anklagelse mot Mariel, bevisa eller håll klaffen Nicke)

  Kommentar av Nicke — februari 28, 2012 @ 8:22 f m

 53. Tack Nicke! Du är en sann människovän:)

  Robjoh:

  ”…och du blir sedan förvånade över att resten börjar beskriva Lena som ett troll eller feministsvin.börjar ”

  Voaw ännu ett ord till den litterära icke jämställda jämställdistiska gruppen som sysslar med smutskastning! Jag tror nästan ni måste inbilla er själva en kvinna är ett svin för att klara den kriminella verksamhet ni sysslar med gällande mobbning, förtal och förtyck!

  (Själv inbillar du dig flera kvinnor är män för att upprätthålla den radikalfeministiska världsbiden)

  Jag är varken ett ”troll” eller något ”feministsvin”

  (Det sade han inte heller, han sade du blir kallad det när du beter dig på ett visst sätt)

  men vi kan ju lägga det till Nickes uppräkning ovan, kring ert förtal. Utan jag är en människa som försvarar sig mot en grupp som totalt brister i både moral, vett och hänsyn till mänskliga rättigheter och skyldigheter.

  (Grupp? Du attackerar Mariel, som ursäkt för att få göra det fantiserar du ihop helt obevisade påståenden och beter dig som om du på fullaste allvar inbillat dig det bara är att upprepa dessa påståenden om Mariel om och om igen så kommer vi att acceptera dem, en grupp består av individer, nåt du inte verkar fatta för du attackerar glatt den ena individen efter den andra)

  (Upprepning av tidigare tramspåstående om bloggen, de förra var illa nog, därefter ett nytt obevisade personangrepp mot Robjoh)

  När den här kommentaren är publicerad kommer Aktivarum/Erik/Törnrosa visa på sin diskriminerande verksamhet genom att flytta den här kommentaren bak, för att signalera att jag skulle vara ett troll eller en för deras medlemmar att kvinnor ska behandlas som skit.

  (Fel, delar av kommentaren plockas bort inte för att signalera någonting om personen som skrev den ”som flumteorier påstår” utan för att innehållet var irrelevant skräp, inte minst den avslutande kommentaren som var ytterligare en luddig obevisad anklagelse)

  Kommentar av Lena — februari 28, 2012 @ 9:01 f m

 54. Information kring mobbning:

  (irrelevant för inlägget och förväxling av det generella och det specifika)

  Kommentar av Lena — februari 28, 2012 @ 9:10 f m

 55. Aktivarum,
  ” upplysningsvis Nicke är ” Lena” och kvinnor inte samma sak”

  Tyvärr har ja jobbat me henne och kan garantera dig hon är en kvinna! 🙂 informationen kring mobbningen du tog bort av Lena skulle nog varit kvar.
  Sedan undrar jag varför jag ska hålla klaffen när ja försvarar Lena mot dina lögner. Skaffa istället fram bevis mot alla dina anklagelser mot Lena och annars käften själv!

  Kommentar av Nicke — februari 28, 2012 @ 11:11 f m

 56. Nicke:

  ”Tyvärr har ja jobbat me henne och kan garantera dig hon är en kvinna!”

  Jag sade inte att hon inte är en kvinna. Jag sade hon och ”kvinnor generellt” inte är samma sak. Det är vanligt din sort inte fattar skillnaden mellan kvinnorörelsen och kvinnor men att ni dessutom inte fattar skillnaden mellan en enda kvinna och kvinnor som grupp är någon sorts rekord.

  ”informationen kring mobbningen du tog bort av Lena skulle nog varit kvar.”

  Nej blogginlägget handlar inte om mobbning och eftersom Lena inte ens svarade Robjoh i rätt tråd betraktar jag numera detta som medvetet sabotage av bloggen. Det finns ingen orsak att gå till mitt nyaste inlägg där ingen skrivit ett ord och där skriva ett svar till Robjoh.

  ”Sedan undrar jag varför jag ska hålla klaffen när ja försvarar Lena mot dina lögner.”

  Du attackerade Mariel, du skall bevisa DIN anklagelse som ingen annan än DU bär ansvar för eller hålla tyst.

  ”Skaffa istället fram bevis mot alla dina anklagelser mot Lena och annars käften själv!”

  Gärna det, vilken av mina anklagelser vill du jag skall bevisa?

  Kommentar av Aktivarum — februari 28, 2012 @ 11:24 f m

 57. @Nicke
  ”Robjoh, jag tror du är full av skitsnack liksom fler av er andra på den här bloggen. Hade du varit lika observant och mån om kvinnor hade du inte tittat på när er grupp behandlade Lena som skit. ”

  Du får gärna tycka jag är full med skitsnack, det hade dock varit bra om du gjorde det av rätt anledning. Så en upplysning till dig.

  Jag bryr mig inte om kön, ålder, eller ras. Det enda jag bryr mig om är individer, och hur jag behandlar dessa individer beror på hur de uppför sig. Jag anser inte att kvinnor, eller för den delen män, har ett extra skyddsbehov.

  Lena är en individ som får sitt bemötande från hur hon som individ uppför sig. Mina slutsatser från hur Lena behandlar Mariel och andra är att Lena hoppar på alla, även de som inte har gjort henne något eller som bara försöker argumentera fredligt emot henne. Hon har dessutom en förmåga att hitta på argument, sk halmgubbar. Kan du förklara varför jag skulle bry mig om hur hon blir behandlad när hon inte är främmande att göra samma sak mot andra individer?

  @Lena
  Du är varmt välkommen att återigen försöka förklara varför du anser dig ha rätten att hoppa på Mariel, en som inte har gjort dig något utan att folk ska reagera på ditt sätt att argumentera.

  Jag räknar dock inte med något svar då du gärna undviker direkta frågor.

  Kommentar av robjoh — februari 28, 2012 @ 3:07 e m

 58. Robjoh, du är troligen Aktivarum själv och/ eller full av lögner! Det är bara pinsamt du hänge upp dig på ngn kommentar till Mariel, som en desperat livlina. Ännu mer när alla sett vilka påhopp Lena fått med diverse könsord. Inte i närheten av det Lena skrivit, så att du biter dig fast vid något som sagts till Mariel är larvigt. Sistnämda ”oskyldiga” har dessutom hängt ut Lena i ett blogginlägg tidigare.

  Aktivarum, tyckter du kan börja med din lögn att Lena är radikalfeminist.

  Kommentar av Nicke — februari 29, 2012 @ 7:50 f m

 59. Nicke:

  ”Robjoh, du är troligen Aktivarum själv och/ eller full av lögner!”

  Skall du också börja med sånt där nonsens? Bevisbörda hört talas om det någon gång? Hänvisingar av den där sorten slösar bara tid.

  ”Det är bara pinsamt du hänge upp dig på ngn kommentar till Mariel, som en desperat livlina.”

  Nu var det din kommentar till Mariel vi pratade om, inte någon annans. Här bedöms var person för sig.

  ”Ännu mer när alla sett vilka påhopp Lena fått med diverse könsord. Inte i närheten av det Lena skrivit, så att du biter dig fast vid något som sagts till Mariel är larvigt.”

  Du kan tycka det om du vill men nu är ju faktum att du inte fått några könsord och ändå attackerade du Mariel så det där är inget försvar för dig om du inte menar att du och Lena är korsikanska tvillingar.

  ”Sistnämda “oskyldiga” har dessutom hängt ut Lena i ett blogginlägg tidigare.”

  Även om det där är sant så ursäkter det inte påhopp på min blogg. Sådan kritik skulle hon lämnat vid det faktiska blogginlägget ifråga.

  ”Aktivarum, tyckter du kan börja med din lögn att Lena är radikalfeminist.”

  Jag har aldrig påstått hon är det, jag har påpekat hon resonerar i enlighet med deras tolkningar. Enligt den starkare betydelsen (där man skall ha någon form av medlemskap) har jag alltså aldrig påstått hon är radikalfeminist och enligt den svagare betydelsen (dvs en person som delar åsikter i relevanta frågor) är det bortom alla tvivel bevisat hon är en.

  Om du inte ens vet vad ordet betyder så kan du inte hävda dig veta om det är riktigt eller inte att påstå en viss person är det heller. Lär dig vad ordet betyder först. Mvh Erik/ Aktivarum

  Kommentar av Aktivarum — februari 29, 2012 @ 9:18 f m

 60. Erik:

  Jag tar mig friheten att svara i Nickes namn, eftersom du talar ner min person!

  ”Du kan tycka det om du vill men nu är ju faktum att du inte fått några könsord och ändå attackerade du Mariel så det där är inget försvar för dig om du inte menar att du och Lena är korsikanska tvillingar.”

  Som sagt varken du och/eller Törnrosa vet vad vänskap, lojalitet, hederlighet och ärlighet innebär! Er grupp agerar mer liknande en MC-liknande anda. Gruppen ryggdunkar varandra även om ett par precis rånat någon. Ni försvarar mer av grupplojalitet än rättvisande hederlighet.

  Därför är din kommentar till Nicke totalt befängd. Han försvarar mig för han känner mig. Något som inte förutsätter ett släktskap. Till skillnad mot din smutskastning av min person, utan att någonsin träffat mig.Dessutom förstår jag inte ens vad Nickes ”attack” finns i ovan text mot Mariel!? Hur ser den ut!?

  ”..har jag alltså aldrig påstått hon är radikalfeminist och enligt den svagare betydelsen (dvs en person som delar åsikter i relevanta frågor) är det bortom alla tvivel bevisat hon är en.”

  Var god och tvätta bort dina lögner om min person om du inte exakt kan slänga fram de lögnaktiga bevis du påstår dig ha!?

  Jag är ingen radikalfeminist varken via dina falska lögnaktigateorier eller via ditt skitsnack om mig, eller någons annan av dina radikalfeministiska kvinnohatandemän du har omkring dig!

  Förstått!?

  Nickes ”attack” kan jag som sagt inte ens se här uppe!? Mariel är förövrigt anonym som massor av andra är på Internet inklusive dig själv. Och om någon får uppfattningen att någon är man eller kvinna, så är det inte ett brott! Din kamrat David Holman frågasätter i ett stort blogginlägg om jag är kvinna eller inte. I jämförelse med att upprepade gånger bli kallad för gapig vagina, radikafeminist, otrevlig kolerisk tant, korkad, obildbar, personlighetsstörd eller bordelinepatient m.m, så förstår jag inte hur du kan påstå att, ”Även om det där är sant så ursäkter det inte påhopp på min blogg.”

  Jaså? Eller handlar det mer om att, liksom för Hells Angels stöttar varandra så länge de drar in pengarna tillsammans. Andra människor, moral, ärlighet och hederlighet är liksom omodernt trams.

  Hur kommer det sig kära Erik/Aktivarum att du håller käften de gångerna när ovan uppräknande påhopp skett? Eller till och med försvarar de påhoppen. Är det för att du är korsikanstvilling med t ex Liberal? Sedan att du mycket märkligt tar åt dig när Nicke ska ha nämnt Mariel kan ju inte han klandras över!?

  Robjoh skrev dessutom följande lögnktiga harang till Nicke: ”Lena och du blir sedan förvånade över att resten börjar beskriva Lena som ett troll eller feministsvin.”

  Alla utanför din blogg och din grupp skulle bli förvånad om jag blev kallad för en radikalfeminist eller feministsvin. Du däremot kämpar och gör ditt yttersta för att måla mig som en radikalfeminist som kan passa dina egna teorier! Till din hjälp behöver du yngre 20-åringar utan längre yrkes- eller liverfarenhet som lätt blir köpta via ett blogginlägg eller ett omnämnande på din blogg.

  ”Om du inte ens vet vad ordet betyder så kan du inte hävda dig veta om det är riktigt eller inte att påstå en viss person är det heller.”

  Nicke och många andra kan hävda jag inte är radikalfeminist, för de har träffat mig till skillnad mot dig. Så vem har egentligen bevisbördan!?

  Kommentar av Lena — februari 29, 2012 @ 10:49 f m

 61. Intressant att Nicke och Lena (LottaOnline) skriver så himla lika…

  Kommentar av an@n.ym — februari 29, 2012 @ 11:23 f m

 62. an@n.ym

  Ja eller hur Aktivarum……

  Kommentar av Lena — februari 29, 2012 @ 11:34 f m

 63. Visst är det även intressant att Maria, Doephner, samt an@n.ym beter som exakt likadana skvallriga, intrigerande, lögnaktiga gamla tanter allihopa…………

  Kommentar av Lena — februari 29, 2012 @ 11:38 f m

 64. Har ni även noterat att Aktivarum använder likadana uttryck som Törnrosa som, ”Tja”, ”Trams” och samma härskande översitteri…

  Kommentar av Lena — februari 29, 2012 @ 11:39 f m

 65. Har ni även noterat att det inte finns några riktiga män på den här sidan med definitionen, män = rakryggade, hederliga, ärliga och trygga.

  Sådana som inte behöver använda sig av ynkliga metoder som mobbning, skvaller, förtal, smutskastning eller lyfta sig själva med mycket yngre tjejer utan bildning.

  Kommentar av Lena — februari 29, 2012 @ 11:43 f m

 66. Lena: Jag undrar över några saker som du skrivit:

  1: Att du har 160 högskolepoäng.

  Det behöver man inte vara ett snille för att skrapa ihop, dock bör man vara begåvad med läsförståelse även om det är ”lätta ämnen” man valt. Och här brister du anser jag.

  2. Du anklagar människor för att sitta här inne hela dagarna.

  Jaha varför ska de inte få det. Du ger dig ju rätten att göra det själv.

  3. Sedan läste jag ditt svar till Nicke inne på din egen blogg. Du kallade den här sajten för forum.

  Än så länge upplever jag den här sajten som en privat blogg, liknande din. En ”privat” intressegemenskap. Forum på internet är lite annorlunda för mig. Och på ett sådant hade du blivit utkastad redan dag 1 eller 2.

  4. Varför sköter du inte ditt jobb och föregår med gott exempel, så att drönarna härinne lär sig hur man ska leva ett gott och nyttigt liv.

  Lena visa gärna att du kan utnyttja din IQ på rätt sätt med artiga trevliga svar.
  mvh

  Kommentar av Törnrosa — februari 29, 2012 @ 11:54 f m

 67. Törnrosa:

  Dina åsikter bryr jag mig inte speciellt mycket om huruvida du anser någon vara trevlig eller inte. Du ingår i er klan för att måla upp som radikalfeminist, otrevlig eller psykisk sjuk! Sedan att din definition på otrevlig är när jag lyckas försvara mig är mer ditt problem.

  Är du inte Aktivarum så agerar du som en förrädare. Hade du varit i det militära hade du blivit dömd enligt Brottsbalken 19 kap. 5 § för spioneri.

  En människa som mejlar till en annan med falska förespeglingar av att vilja ha en vänskaplig kontakt i kombination, med kommentarer om att du inte brukar vara på dessa sidor speciellt mycket, agerar falskt. Sedan sitter du plötsligt härinne på den här bloggen och agerar som om du ägde den och jämt varit härinne!?

  Förstår inte heller vad du får din pik om gällande huruvida jag skulle vara ett snille eller inte!? Totalt meningslöst och irrelevant då jag inte ens nämnt den saken.

  Blir någon kallad för felaktigheter eller orättvist behandlad, så är det en mänsklig rättighet att få försvara sig. Sedan får du gärna anse att det är otrevligt så länge opponenten saknas motargument!

  Sedan föregår jag med mer gott exempel än dig för jag visar att jag inte tar skit och agerar hederigt! Så ta du och sköt ditt jobb istället. Jag håller min skuta flytande.

  Kommentar av Lena — februari 29, 2012 @ 12:14 e m

 68. Lena: Du är inte anonym. Du har lämnat alldeles för många spår runt dig.

  Du är hänsynslös och respektlös. Däremot ställer jag inga diagnoser på dig. Det bör professionen lätt kunna göra.

  Vid det här laget har det samlats ihop så mycket bevis mot dig att myndigheterna, om inte de ingriper mot dig, i alla fall fått upp intresset för dig.

  Jag insåg på ett tidigt stadium vid mailväxling med en annan signatur att det fanns tendenser som inte var bra. Vilket äver signaturen Lena har bevisat.

  Så nej, vän med dig skulle jag inte vilja vara. Att vara vän med någon ska vara kravlöst, inte att man ska vara
  r-vslickare till ett lättkränkt troll som tar sig rätten att bära sig så fruktansvärt illa åt mot andra som du gör.

  Med läsförståelse och 160 högskolepoäng i bagaget så borde du lätt kunna dra slutsatsen att Erik och jag inte är samma person.

  Men inte ens det klarar du av. Sorgligt.

  Slutdiskuterat

  Kommentar av Törnrosa — februari 29, 2012 @ 12:43 e m

 69. Hahahaha jag dör av skratt……..

  Nej jag har aldrig sagt något ont om Lena eller någon annan här. Däremot har jag kritiserat sätt att uttrycka sig på, bl.a Aktivarum.

  Jag är en kvinna.

  Jag finns.

  Jag är inte anonym heller.

  haha.. är det bara jagsom ser det Komiska i allt det här?? robjoh? 😀

  Kommentar av Mariel — februari 29, 2012 @ 1:23 e m

 70. ”Mariel = påhittad tjej via lånade fotografier som ska försöka höja Erik som kung på nätet för alla mindre skolade, naiva och lättlurade typer.

  Kommentar av Lena — februari 27, 2012”

  hahahaha PÅHITTAD.. 😀 Lena, du kanske ska förtydliga att det är en TEORI.

  Kommentar av Mariel — februari 29, 2012 @ 1:28 e m

 71. ”Vid det här laget har det samlats ihop så mycket bevis mot dig att myndigheterna, om inte de ingriper mot dig, i alla fall fått upp intresset för dig. ”

  Jag är varken kriminell eller skattesmitare. Så deras intresse är troligen mycket ljummet. Hotar du mig?

  Mitt brott har varit att diskutera/svara på Eriks kommentarer. Som sagt det är var människas rättighet att få försvara sig!

  I det sista handlade det om huruvida jag var en radikalfeminist eller inte,, som han påstod.

  Jag dementerade det hela. Och blir efter det påhoppad av Törnrosa.

  Vi kan ju undra vem som behöver få en diagnos.

  ”till ett lättkränkt troll som tar sig rätten att bära sig så fruktansvärt illa åt mot andra som du gör.”

  Jag har förstått att vissa hamnar i facket ”lättkränkt troll” när någon inte niger och ler när de får en massa diagnoser eller könsord mot sig.

  Tydligen ska kvinnor bara vara tysta de tillfällena. Tyvärr gjorde min tuffa uppväxt mig så pass härdad att jag lärt mig säga ifrån. Det finns ingen anledning att be om ursäkt för den saken.

  Ingen av mina vänner är heller ”r-v slickare”. Och det har jag aldrig krävt av någon. Vi är annars helt ense att vänskap är uteslutet. Och liksom dig såg jag det hela som uteslutet ganska snart.

  Kommentar av Lena — februari 29, 2012 @ 1:29 e m

 72. Det här sista tyckte jag var väldigt intressant!

  Kommentar av Lena — februari 29, 2012 @ 1:59 e m

 73. Erik:

  ”Vid det här laget har det samlats ihop så mycket bevis mot dig att myndigheterna, om inte de ingriper mot dig, i alla fall fått upp intresset för dig. ”

  Vad talar din kamrat om?

  Kommentar av Lena — februari 29, 2012 @ 2:02 e m

 74. Lena: Din tuffa uppväxt är inte en ursäkt för hur du som vuxen får lov att bära dig illa åt. Löjlig offerkofta. Och ett omoget sätt som vuxen att gömma sig bakom.

  Jag har själv utmanat på dessa bloggar och fått på huvudet – just för att se hur folk bär sig åt – och lära mig hur det fungerar – det innebär inte att jag är medgörlig och går på allt.

  Och som sagt. Du är inte anonym – inbilla dig inte för en sekund att du är det.Tänk också på att efter diverse tragiska händelser så är myndigheterna mer observanta på lättkränkta människor på nätet.

  Och tänk på att du inte heller vet vem jag är eller vad syftet är att jag uppehåller mig på dessa bloggar.

  Tysta? Det handlar inte om att kvinnor ska vara tysta. Det handlar om att kvinnor inte ska sjunka ner till din standard i argumentationen. Du framstår inte som särskilt smart.

  Ja jag vet att jag skrivit annorlunda till dig. Jag skrev att du hade bra flyt i pennan och huvudet. På din egen blogg så klart. Men inne hos Erik och på andra bloggar klarar du inte av att hålla masken. Och värre än så – du springer omkring och attackerar andra människor, som inte har sagt något till dig.

  Och att vara så lättkränkt att du tar upp tid och kränker tillbaka ännu värre än du själv har blivit kränkt. tyder inte på någon generös människokärlek precis.

  Synd att du ger dig på andra tjejer. Mariel har inte gjort dig något. Kan det vara så att du vill ha Erik helt för dig själv, med tanke på hur du kapar tråd efter tråd hos honom?

  Du har faktiskt gjort minst en brottslig grej här inne som bör ha så högt straffrättsligt värde att det skulle kunna vara lönt att polisanmäla dig.
  Over and out

  Kommentar av Törnrosa — februari 29, 2012 @ 2:10 e m

 75. Törnrosa:

  ”Din tuffa uppväxt är inte en ursäkt för hur du som vuxen får lov att bära dig illa åt. Löjlig offerkofta. Och ett omoget sätt som vuxen att gömma sig bakom.”

  Det var ingen ursäkt! Och definitionen på en offerkofta är knappast någon som försvarar sig mot påhopp! Den får du dra på dig själv istället! Ett uttryck som mer ofta används av män om kvinnor Törnrosa.

  Ovan diskussion med Erik om det nu var han, var inte otrevlig. Däremot hade han inget försvar för varför han kallade mig radikalfeminist. Och då kommer Törnrosa fram
  Alla påhopp på mig härinne är tillåtna. Sedan drar ni till med era halmdockor över allt som jag sägs ha gjort!

  Inte heller förra gången när du senast kom in här och hoppade på mig, drog igång ett drev och menade lögnaktigt att jag betett mig illa för att en Panzarbjörn kallade mig lögnaktig otrevlig tant hade jag varit otrevlig mot honom före.

  Lägg ner dina hot mot mig nu tillsammans med din Erik annars gör ni bort er själva!

  Slutdiskuterat.

  Kommentar av Lena — februari 29, 2012 @ 2:19 e m

 76. Lena:

  ”Jag tar mig friheten att svara i Nickes namn, eftersom du talar ner min person!”

  Nej, dina texter och din person är inte samma sak och dig som person har jag inte yttrat mig om. Dina invektiv om mig som person är bortplockade på goda grunder men om nån tycker jag är orättvis så mailar jag gärna en word-fil med det bortplockade materialet intakt.

  ”Som sagt varken du och/eller Törnrosa vet vad vänskap, lojalitet, hederlighet och ärlighet innebär!”

  Vad du tycker det innebär menar du? Ingen har gjort dig till auktoritet på vad som är rätt sorts vänskap. Däremot som bevisas gång på gång på Flashback såhar Terje Hellesös gäng blivit alldeles röda av förlägenhet över den lektion i vad vänskap inte betyder som de fått.

  ”Er grupp agerar mer liknande en MC-liknande anda. Gruppen ryggdunkar varandra även om ett par precis rånat någon. Ni försvarar mer av grupplojalitet än rättvisande hederlighet.”

  Du har flera gånger upplysts om att folk inte automatiskt blir vänner/kamrater av att skriva här. Du har även upplysts om vad bloggen handlar om.

  ”Därför är din kommentar till Nicke totalt befängd. Han försvarar mig för han känner mig. Något som inte förutsätter ett släktskap. Till skillnad mot din smutskastning av min person, utan att någonsin träffat mig.”

  Jag har inte uttalat mig om dig, enbart om dina texter.

  ”Dessutom förstår jag inte ens vad Nickes “attack” finns i ovan text mot Mariel!? Hur ser den ut!?”

  Det vet han bäst själv.

  ”Var god och tvätta bort dina lögner om min person om du inte exakt kan slänga fram de lögnaktiga bevis du påstår dig ha!?”

  Vilka lögner? Läs vad jag skrev om den starka betydelsen igen. Du verkar ha missat den delen.

  ”Jag är ingen radikalfeminist varken via dina falska lögnaktigateorier eller via ditt skitsnack om mig, eller någons annan av dina radikalfeministiska kvinnohatandemän du har omkring dig!
  Förstått!?”

  Personligen tror jag inte du vet tillräckligt mycket om radikalfeminism för att yttra dig i den frågan.

  ”Nickes “attack” kan jag som sagt inte ens se här uppe!? Mariel är förövrigt anonym som massor av andra är på Internet inklusive dig själv. Och om någon får uppfattningen att någon är man eller kvinna, så är det inte ett brott!”

  Mariel presenterar sig som kvinna, då är hon kvinna tills motsatsen bevisats. Alla påståenden som sedan görs om saken utan bevis visar bara personen som gör påståendet sysslar med trollande. Att ifrågasätta folks presentation på internet utan att presentera bevis är sabotage plain and simple.

  ”Din kamrat David Holman frågasätter i ett stort blogginlägg om jag är kvinna eller inte.”

  Det är hans blogg, det får du ta upp med honom!

  ”I jämförelse med att upprepade gånger bli kallad för gapig vagina, radikafeminist, otrevlig kolerisk tant, korkad, obildbar, personlighetsstörd eller bordelinepatient m.m, så förstår jag inte hur du kan påstå att, “Även om det där är sant så ursäkter det inte påhopp på min blogg.”

  Om person A attackerar dig så ursäktar det inte påhopp på person B; kan inte bli enklare!

  ”Jaså? Eller handlar det mer om att, liksom för Hells Angels stöttar varandra så länge de drar in pengarna tillsammans. Andra människor, moral, ärlighet och hederlighet är liksom omodernt trams.
  Hur kommer det sig kära Erik/Aktivarum att du håller käften de gångerna när ovan uppräknande påhopp skett? Eller till och med försvarar de påhoppen.”

  Jag har redan påpekat att jag innan epoken Lotta & Lena inte gjorde någonting! Jag hade alltså bloggen i över 2 år utan att behöva åtgärda ett dugg av NÅGON på NÅGON sida.

  ”Är det för att du är korsikanstvilling med t ex Liberal? Sedan att du mycket märkligt tar åt dig när Nicke ska ha nämnt Mariel kan ju inte han klandras över!?”

  Mariel har inte sagt ett ord till Nicke, om han angriper henne bara för att han tror det är ok att upprepa nåt du sagt tror han fel. Han tar personligt ansvar för vad han säger.

  ”Robjoh skrev dessutom följande lögnktiga harang till Nicke: “Lena och du blir sedan förvånade över att resten börjar beskriva Lena som ett troll eller feministsvin.”

  Jag har redan förklarat att det där stycket inte kallar dig för troll eller feministsvin. Det där är en fråga om läsförståelse.

  ”Alla utanför din blogg och din grupp skulle bli förvånad om jag blev kallad för en radikalfeminist eller feministsvin. Du däremot kämpar och gör ditt yttersta för att måla mig som en radikalfeminist som kan passa dina egna teorier! Till din hjälp behöver du yngre 20-åringar utan längre yrkes- eller liverfarenhet som lätt blir köpta via ett blogginlägg eller ett omnämnande på din blogg.”

  Det var upplysningsvis Mariel som nämnde den här bloggen. Inte jag som nämnde Mariel. Det behövs en tidsmaskin för att få din teori att stämma.

  ”Nicke och många andra kan hävda jag inte är radikalfeminist, för de har träffat mig till skillnad mot dig. Så vem har egentligen bevisbördan!?”

  Om de inte vet vad radikalfeminist betyder hur skall de kunna säga om du är det eller inte? När du säger vissa saker verkar det snarare som om du inte ens själv vet vad radikalfeminism innebär.

  Kommentar av Aktivarum — februari 29, 2012 @ 2:22 e m

 77. Lena:Jag hotar dig inte. Konstaterar fakta.

  Nu ställer jag samma krav på dig som du har ställt på andra.

  Lämna mig ifred och sluta att koppla ihop Erik och mig.

  Vill jag skriva till Erik på hans blogg, så låter du mig vara ifred.

  Och du, det är ingen som har gjort bort sig här inne mer än DU – och du är inte anonym, tänk på det.

  Slutdiskuterat

  PS: Riktigt sött att se att du härmar mig. Har tydligen gjort ett visst intryck på dig.

  Kommentar av Törnrosa — februari 29, 2012 @ 2:35 e m

 78. @Nicke
  ”Robjoh, du är troligen Aktivarum själv och/ eller full av lögner!”

  Två fel av två möjliga igen, bra jobbat!
  1, Nej jag är inte Aktivarum. Det enda jag gissar att vi har gemensamt är att jag tror att Erik, liksom jag, har en naturvetenskaplig utbildning och därmed har läst vetenskapsteori. Från det har vi insett vilket flum Genusvetenskapen är. Då Erik har mer ork än jag skriver han bra inlägg om saken.

  2, Jag är inte full av lögner, du kanske inte instämmer med min tolkning MEN jag ljuger inte. Allt jag skrev stämde med hur jag tolkar situationen, jag har inte hittat på något för att skriva min kommentar.

  ”Det är bara pinsamt du hänge upp dig på ngn kommentar till Mariel, som en desperat livlina. Ännu mer när alla sett vilka påhopp Lena fått med diverse könsord.”

  Nej det är inte pinsamt för jag har sett Lenas vackra ordförråd också. Jag har även sett utvecklingen över varför Lena fick ta emot den skiten hon tar emot. Det är dessutom inte någon kommentar, det är varenda kommentar hon har lagt till Mariel. Mariel är dessutom bara ett exempel Lena har gjort så emot alla hon har debatterat emot oavsett om den hon debatterar emot har varit otrevlig eller ej. Jag har varit med om att hon har gnällt över att bli påhoppad när folk fredligt har påpekat fel i hennes påstående. Du kanske borde fråga dig varför folk inte precis verkar tycka om Lena.

  ”Inte i närheten av det Lena skrivit, så att du biter dig fast vid något som sagts till Mariel är larvigt. Sistnämda “oskyldiga” har dessutom hängt ut Lena i ett blogginlägg tidigare.”

  Ja efter att Lena hoppade på Mariel och beskrev henne som ett våp i det första blogginlägget som Mariel kommenterade.

  Kommentar av robjoh — februari 29, 2012 @ 2:41 e m

 79. Robjoh:

  ”Mariel är dessutom bara ett exempel Lena har gjort så emot alla hon har debatterat emot oavsett om den hon debatterar emot har varit otrevlig eller ej.”

  Lögner och jag har inget intresse att diskutera mer med dig. Du har hoppat på mig tidigare.

  Erik & Törnrosa:

  Jag drar mig ifrån er blogg nu. Det är lönlöst att sitta här när det har gått från mobbning till förtal och stora hot, så känns det som om det finns varmare plaster att beträda.

  Adjö.

  Kommentar av Lena — februari 29, 2012 @ 2:46 e m

 80. @Lena
  “Robjoh skrev dessutom följande lögnktiga harang till Nicke: “Lena och du blir sedan förvånade över att resten börjar beskriva Lena som ett troll eller feministsvin.”

  Och om du tar och läser den meningen ett par gånger till kanske du förstår vad jag skriver till Nicke. Jag förklarade till Nicke att om man uppför sig som skit får man skit tillbaka.

  @Mariel
  ”haha.. är det bara jagsom ser det Komiska i allt det här?? robjoh? 😀 ”

  Nej lyteskomik har aldrig varit min grej…

  Kommentar av robjoh — februari 29, 2012 @ 2:49 e m

 81. Siden jeg etter å ha lest alle kommentarene ikke lenger husker hva innlegget opprinnelig dreide seg om, er det plass til en person til i kranglingen deres?

  og så har jeg blitt veldig i tvil om Törnrosa igrunn er Erik,som muligens er Mariel,som kanskje ikke er en kvinne men en forkledd agent, mulig av utenlandsk opprinnelse…og jeg tror faktisk at Lena er Per Strøm, eller Pelle Billing som ikke liker at Erik(Tørnrosa/Mariel/Whatever) driver konkurrerende blogg innen likestilling, og at dermed hverken Per Strøm eller Pelle B er de hyggelige joviale menn de utgir seg for men herskesyke kverulanter og at alt snakket om radikalfeminisme og likestillingskamp i bunn og grunn er en kamp mot Lena/Lotta/Nicke m.fl, men at ingen forstår helt hvorfor det er opprettet så mange blogger for å ta rotta på Lena og det er dette hun(unnskyld – HEN) prøver å finne ut av, og at særlig Erik/whoever/m.fl ikke har annet å bedrive dagene med enn å spre invektiv, ja det skjønner antagelig bare Gudrun Schyman, som egentlig er personen bak alt dette(i forkledning), altså i rekkefølge: Erik/Törnrosa /Billing/Robjoh/Holman/Mariel, fler? Lena, hjelp meg, har jeg glemt noen?

  Nøkkelen til svaret på alt dette ligger begravet ett sted i ett landskap kalt ”google”.

  Hmm…som man reder ligger man…alle vil ligge…noen vil blogge(seriøst)…noen vil kverulere, alle vil ha kake.

  Nå tar jeg meg en kopp kaffe.

  Kommentar av Runar — februari 29, 2012 @ 3:08 e m

 82. Nei,nei,unnskyld, jeg hørte nettop en stemme som at at alt dette er en dekkoperasjon for Afghanske muldvarper i eksil.
  De vil ha mer gulrøtter!

  Anyone…?

  Kommentar av Runar — februari 29, 2012 @ 3:24 e m

 83. Ronjoh:

  ”Nej lyteskomik har aldrig varit min grej…”

  Jag förstår att du inte alls menade att jag var förståndshandikappad. Det handlar troligen istället om min radikalfeministiska feltolkning…(?)

  Erik:

  ”Dina invektiv om mig som person är bortplockade på goda grunder..”

  Ett indirekt hot om att sprida någon form av smutskastning av min person. Fint. Handlar det hela om att jag skulle hållit med dig om allt du skrivit om mig!?

  ”Personligen tror jag inte du vet tillräckligt mycket om radikalfeminism för att yttra dig i den frågan.”

  Även om du vill måla upp mig som dum i huvudet tillsammans med dina kamrater! Så vet jag själv att jag inte är radikalfeminist! Det brukar vara tillräckligt för normala människor att respektera andras åsikter om dem själva. Konstigt att den förmågan tycks fattas dig.

  ”Alla påståenden som sedan görs om saken utan bevis visar bara personen som gör påståendet sysslar med trollande.”

  Det är ni som gör en stor sak av det hela. Alla på nätet är anonyma tills de visar sig offentligt med samma ansikte och samma kommunikation i media. Människor har åsikter om min person hela tiden på din blogg och det har handlat om mycket värre saker än någons kön. Jag har även tidigare sagt att jag inte har bevis för någons kön.

  ”Jag har redan förklarat att det där stycket inte kallar dig för troll eller feministsvin. Det där är en fråga om läsförståelse.”

  Härligt ännu mer nedlåtande text om min intelligens. Du insinuerar att jag inte kan läsa. Nej men Robjoh ville med sin text förklara att mina kommentarer till Mariel ska ha berättigat andra att kalla mig för feministsvin enligt nedan:

  ”Lena och du blir sedan förvånade över att resten börjar beskriva Lena som ett troll eller feministsvin.”

  Något jag inte håller med om.

  ”Jag hade alltså bloggen i över 2 år utan att behöva åtgärda ett dugg av NÅGON på NÅGON sida.”

  Jag kan tyvärr inte hjälpa att andra kastar invektiv på mig. Även om jag är högst medveten om att ni vill ge mig skulden för allt som sker på din blogg!

  Törnrosa:
  ”Vill jag skriva till Erik på hans blogg, så låter du mig vara ifred. ”

  Meningslöst påstående då jag aldrig påstått du inte skulle få skriva här. Dessutom har det varit du som hoppat på mig. Nu senast när jag diskuterade med Erik!

  ”Och du, det är ingen som har gjort bort sig här inne mer än DU – och du är inte anonym, tänk på det.”

  Det förstår jag är din åsikt. Jag har dessutom inget att dölja privat. Och sitter ni och hotar mig med, att hänga ut flyktiga ogenomtänkta kommentarer. Eller privata mejl jag skrivit, så kan jag bara beklaga den låga nivån.

  Kommentar av Lena — februari 29, 2012 @ 3:39 e m

 84. Lena:

  ”Ett indirekt hot om att sprida någon form av smutskastning av min person. Fint. Handlar det hela om att jag skulle hållit med dig om allt du skrivit om mig!?”

  Nej det handlar om texter skrivna i ditt namn där vi alla är kvinnohatare, där vi är en sekt, något som det inte räckte att påstå en eller två gånger utan hela tre wikipedialänkar drog du till med osv. Den enda som smutskastar din person är alltså du.

  ”Även om du vill måla upp mig som dum i huvudet tillsammans med dina kamrater! Så vet jag själv att jag inte är radikalfeminist! Det brukar vara tillräckligt för normala människor att respektera andras åsikter om dem själva. Konstigt att den förmågan tycks fattas dig.”

  Vetenskap är inte att fråga hur lång du tror du är. Vetenskap är att göra egna observationer om saken baserade på saker du inte påverkar.

  ”Det är ni som gör en stor sak av det hela. Alla på nätet är anonyma tills de visar sig offentligt med samma ansikte och samma kommunikation i media.”

  Vill du påstå något om andra människor är det dig bevisbördan ligger på. Det är inte deras sak att motbevisa ett grundlöst påstående från dig.

  ”Människor har åsikter om min person hela tiden på din blogg och det har handlat om mycket värre saker än någons kön. Jag har även tidigare sagt att jag inte har bevis för någons kön.”

  Åsikter om andra människor är subjektiva. Däremot kön, hudfärg och nationalitet är objektiva värden.

  ”Härligt ännu mer nedlåtande text om min intelligens. Du insinuerar att jag inte kan läsa. Nej men Robjoh ville med sin text förklara att mina kommentarer till Mariel ska ha berättigat andra att kalla mig för feministsvin enligt nedan:”

  Jag insinuerar ingenting, Robjoh skrev till Nicke att beter man sig illa blir man illa behandlad tillbaka. Du däremot har ingen koll på vem som gör nånting. När Liberalen kallar dig nåt elakt så kallar du Ninnitokan nåt elakt. Sedan skyller du på ”mobben” och ”mig”

  ”Jag kan tyvärr inte hjälpa att andra kastar invektiv på mig. Även om jag är högst medveten om att ni vill ge mig skulden för allt som sker på din blogg!”

  Där har vi det där ”Ni” och ”Andra” tjafset igen. Normalt är det en person som kastar invetktiv på dig. Det är bara för dig att ge tillbaka ett invektiv och så är saken utagerad! Det behövs inte kärnvapenkrig!

  ”Meningslöst påstående då jag aldrig påstått du inte skulle få skriva här. Dessutom har det varit du som hoppat på mig. Nu senast när jag diskuterade med Erik!”

  Vad Törnrosa menar är troligen att så fort hon skriver så hoppar du på mig och menar jag är Törnrosa.

  ”Det förstår jag är din åsikt. Jag har dessutom inget att dölja privat. Och sitter ni och hotar mig med, att hänga ut flyktiga ogenomtänkta kommentarer. Eller privata mejl jag skrivit, så kan jag bara beklaga den låga nivån.”

  Där har vi det där ”ni” igen. Det enda jag sade var att personer som betvivlar mina raderingar gärna kan få ta del av dem. Det är inte jag som hänger ut dig det är du som hängde ut dig själv genom att posta de där sakerna i kommentarsfältet.

  Givetvis kan jag skicka texter som redan alla kunde läsa var jag vill. Vad dina konversationer med Törnrosa består av har jag ingen aning om.

  Kommentar av Aktivarum — februari 29, 2012 @ 4:02 e m

 85. @Lena
  Trodde du skulle lämna bloggen…men en sista kommentar från min sida:

  Lyteskomik är för mig när folk skrattar åt folk som gör bort sig, det har inget med förståndshandikapad att göra. Jag tycker du gör bort dig här på denna blogg, men jag skrattar inte åt dig.

  Kommentar av robjoh — februari 29, 2012 @ 4:05 e m

 86. Robjoh, ja tycker inte Lena gör bort sig på den här bloggen!, Ja har aldrig gillat nätmobbning. Hennes kommentarer ovan visar inte heller på någon som är mindre intelligent som vissa försöker göra gällande! Ja skulle inte råda henne att vara här inne igen. Något skrämmande me hot av ngn som försvarar sig.

  Kommentar av Nicke — februari 29, 2012 @ 4:42 e m

 87. @Nicke
  Du får tycka vad du vill, jag har dock inte påstått att hon inte är intelligent. Mitt råd från början var att om hon inte gillade hur aktivarum hanterade sin blogg så kunde hon visa sitt missnöje med att sluta att komma hit.

  När det gäller hot så låt oss nöja oss med att säga att leka barn leka bäst…

  Kommentar av robjoh — februari 29, 2012 @ 5:03 e m

 88. Robjoh, lika barn leka bäst menar du. Ja då är de inte riktigt lika. Ja råkar känna henne, så ja vet hon inte suttit å letat upp andras identitet för för att sedan hota med ngt avslöjande. Precis som hon avskyr skvaller om andra. Hon är tjejen du kan anförtro dig till.

  Kommentar av Nicke — februari 29, 2012 @ 5:13 e m

 89. Nicke: ”Hon är tjejen du kan anförtro dig till.”

  Håller inte med dig. Du gör bort dig.

  Gör du precis som Lena har sagt att hon ska göra. Lämna den här bloggen och skaffa er ett liv. Stäng av din Iphone eller what ever, ta bussen hem till Lena och hitta på något trevligt.

  Det är inte rätt att en lättkränkt människa ska sabotera för en bloggägare, som har en demokratisk rättighet att tycka vad han vill utan att bli uppenbart trakasserad av en kvinna på nätet och hennes ”vän”.

  Som sagt det står mig fritt att söka vad jag vill på nätet och använda mig av det också, så länge det är lagligt.

  Kommentar av Törnrosa — februari 29, 2012 @ 6:21 e m

 90. robjoh: jag skrattar inte åt det komiska i en enskild person, jag skrattar åt hela grejen att på allvar disskutera de här sakerna. det känns som att titta på en dokusåpa med inslag av … galenskap.

  skrattade mest åt det här: ”i bunn og grunn er en kamp mot Lena/Lotta/Nicke m.fl, men at ingen forstår helt hvorfor det er opprettet så mange blogger for å ta rotta på Lena og det er dette hun(unnskyld – HEN) prøver å finne ut av, og at særlig Erik/whoever/m.fl ikke har annet å bedrive dagene med enn å spre invektiv, ja det skjønner antagelig bare Gudrun Schyman, som egentlig er personen bak alt dette(i forkledning), altså i rekkefølge: Erik/Törnrosa /Billing/Robjoh/Holman/Mariel, fler? Lena, hjelp meg, har jeg glemt noen?

  Nøkkelen til svaret på alt dette ligger begravet ett sted i ett landskap kalt “google”.

  Hmm…som man reder ligger man…alle vil ligge…noen vil blogge(seriøst)…noen vil kverulere, alle vil ha kake.

  Nå tar jeg meg en kopp kaffe.” som någon ovan skrev.

  Jag vet inte om det var skrivet som ett skämt eller om personen menade det… men det var roligt (enligt mig).

  robjoh… är du säker på att inte du och jag är samma person? 😀 nä jag skoja bara..

  Kommentar av Mariel — februari 29, 2012 @ 6:48 e m

 91. Å kjære vene medborgere av bloggosfæren, jeg bekjenner herved at jeg fylles av en ubestridelig følelse av paranoia, genuin sådan,av å lese kommentarfeltene. Hvem er egentlig hvem her, og ikke minst HVA f.. er deres motiver for å utgi seg for å være den de sier de er som noen mener de faktisk ikke er og som jeg nå betviler at de er, men som ingen helt fatter at de kan være mens alle samtidig igrunn er eh…er..Tørnrosa?

  …..Mariel….jeg forsøkte litt humor-sarkasme-ironi.
  Og så tok jeg en kopp kaffe og litt kake.
  Nå kjenner jeg ett behov for å oppgradere til alkohol.

  Kommentar av Runar — februari 29, 2012 @ 6:57 e m

 92. Törnrosa:

  Allvarligt talat vad är ditt problem. Jag tror ingen har missat ditt budskap att du inte gillar mig! Och hur otrevlig du anser mig vara.
  Tycker det är tillräckligt. Den övriga smutskastningen att jag inte är någon att lita på o.s.v känns som överkurs. Speciellt när vi aldrig träffats. Några mejl säger inte heller något om min person. Inte heller eventuella skrivna svordomar på nätet.

  Budskapet har även gått hem att du å´ Erik Wedins vägnar hjälper till att få mig härifrån. Det övriga skitsnacket till Nicke verkar ganska lågt.

  Jag anser inte heller att jag med de sista kommentarerna ovan trakasserat bloggägaren!?

  Jag ber om ursäkt om jag uppfattat Erik Wedin som en fullvuxen man att själv säga, – nej jag vill inte diskutera med dig. Jag tänker tycka du är en radikalfeminist, för du passar in i den teoribok jag hittat på nätet. Även om jag aldrig själv träffat dig. Och även om du dementerar den saken.

  Drick lite choklad och le lite.

  Hejdå.

  Kommentar av Lena — februari 29, 2012 @ 7:03 e m

 93. Runar: Gillar din satir. Den var i sammanhanget mästerlig.

  Nu har Lena uppenbarligen fattat vad jag menat och lämnat oss härinne och förhoppningsvis kan vi alla gå vidare och hoppas på fortsatt respekt och delade meningar i framtiden. Och framför allt lämna det här bakom oss.

  Erik: Jag hoppas innerligt att du äntligen ska få ro till bokskrivandet och dina analyser.
  ha det bra 🙂

  Kommentar av Törnrosa — februari 29, 2012 @ 7:14 e m

 94. Jag hade kunnat lämna bloggen helt utan Törnrosas elaka härskarteknik och smutskastning. Något jag sagt sedan länge. Dock har andra påkallat min uppmärksamhet i form av att tala om och till mig.

  Dessutom trodde jag som sagt att det här var Erik Wedins blogg och inte Törnrosas. Svårt att skilja på dem ibland. 🙂

  Hejdå bloggägaren.

  Kommentar av Lena — februari 29, 2012 @ 7:27 e m

 95. Sjukt.:)

  Kommentar av Nicke — februari 29, 2012 @ 7:41 e m

 96. Vad håller ni på med här? Jag har inte ens sett Runars påhitt jag har varit upptagen med Jonas Colting Twitter-show.

  Tydligen har Colting lyckats reta upp halva PK-Sverige genom att göra narr av dels Anna-Klara Bratt och senare också ett par miljöpartistiska ängslighetspolitiker.

  Extra roligt är det då han är förespråkare av LCHF-mat och sålunda är han inte särskilt populär bland veganer ens innan han säger vad han tycker om tokfeminismen.

  Kommentar av Aktivarum — februari 29, 2012 @ 11:22 e m

 97. Erik: Jag tycker faktiskt att Runar har en satirisk ådra. Dessutom skrev han väldigt bra inne hos Pelle en gång om förhållande till kvinnor.

  Ska läsa in mig på Colting i morgon. Dock inte twitter – lite för modernt för mig. Föredrar långläsning.

  Dags att ta ett nattamål före sista hundpromenaden. Ha det bra
  mvh

  Kommentar av Törnrosa — februari 29, 2012 @ 11:50 e m

 98. […] kan se ett tydligt samband mellan detta och forskartrion Baumeister-Mele-Vohs konstaterande att människor som läser en teori som hävdar att deras val inte spelar någon roll […]

  Pingback av #400 – Hur könet blev en social konstruktion – De feminstiska vågornas historia « Aktivarum — april 23, 2012 @ 11:54 f m

 99. This item has actually been introduced by Civant Skin care and it claims to decrease stainings
  and dark spots appearing on your skin within
  a couple of weeks.

  Kommentar av Velma — april 24, 2013 @ 5:15 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: