Aktivarum

Den nya Vetenskapen för Mansfrågor Del 2 – Reaktioner från Politiska Vänstern | februari 5, 2012

Här fortsätter jag att skriva om den nya akademiska disciplinen Male Studies.

Här hittas Mansfrågor Del 1. Förra inlägget visade hur kritiken från gender studies såg ut. Den här gången skall vi titta på kritik från den politiska vänstern i form av Joy Grays text i The Daily Kos.

Redan i inledningen slår hon fast att -studies är till för förtryckta minoriteter. Enligt vilken logik hon menar kvinnor – en majoritet av landets röstberättigade befolkning – skall räknas som minoritet förklarar hon inte.

”Up is down, black is white, and men are the world’s most oppressed minority.”

Budskapet är att om du inte tillhör en minoritet äger du ej tillträde till de akademiska fälten.

Låt mig kommentera detta: För det första är kvinnor inte mer minoritet än  män så hur förklaras Women´s studies? För det andra så är det uppenbart denna regel beslutats av just personer med makt som utövar förtryck.

Det är inte männen som har makten. Det är bevisligen människorna som bestämmer denna sorts regler som har makten. Forna tiders rebeller vill äta upp kakan (ha makt) och ha den kvar (bete sig som rebeller)

”That’s why a group of brave souls have decided it’s long past time for a new academic program to confront this oppression head on: Male Studies.” (länk till Forbes)

Här ser vi strategin ”upprepning”. Åter slår hon fast att akademin bara är för de förtryckta.

Att akademiskt arbete skulle handla om något annat än att slåss mot ”förtryck” är i hennes värld otänkbart. Här skall vi minsann inte ha någon positivistisk bevisbörda inte, sånt är för ”töntar” som i nedan exempel.

Kulturvetaren Peter Ahonen anklagade män som inte håller med om hans teorier för patologiska besvär. När han upprepade sin attack mot privilegieförnekare krävde jag bevis. Resultat ovan, hela Twitterflödet hittas längst ner.

PK-folk struntar helt enkelt i att bevisa saker. Här kan vi återkoppla till tidigare inlägg.

Nämligen texterna om 60s Culture Wars och hur Manliga feminister ofta beter sig svinaktigt där ”rätt sida” i kampen blir deras alibi. Vi återgår till huvudämnet. Lionel Tiger motiverar Male Studies i Forbes-artikeln.

“It’s not men’s studies as contrasted with women’s studies. It’s a study of males without all the ideology and self-righteousness of feminists about turning over patriarchy.”

Som svar på detta hävdar Joy Gray i Daily Kos att det redan finns en akademisk disciplin som studerar könsroller och maskulinitet, Men´s studies från 1970. Här följer först svaret från Male Studies, därefter tar vi upp hur Joy tolkade det.

”The supporters of the new discipline believe that existing programs are biased toward feminist ideology and critique masculinity rather than study it. ”

Ovan är alltså hur Forbes skribent Jenna Goudreau summerade argumentationen. Läs nu hur uttalandet Tolkades av Joy Gray på The Daily Kos.

”And that’s the problem for the sanctimonious male studies set. The already existing men’s studies programs do not critique the irritating, self-righteous almighty feminists.”

Här ser ni varför man som jämställdist måste citera ordagrant hela tiden. Vad hon säger är inte i närheten av sanningen. Lionel Tiger sade att de skulle ha ett program som inte gick ut på att feminister kritiserade män.

Joy Gray däremot hävdar att programmet skulle gå ut på att kritisera feminister. Att inte smutskasta män är alltså kritik – av dem som anser det är så man absolut skall göra! Endast en metod tillåten, kan det bli mer vrickat?

Än värre blir det när hon kommenterar svaret från Male Studies-grundaren Miles Groth.

”The male studies program initiative and a degree in the discipline as proposed would give serious attention for the first time to the unique experience and history of human beings who are male.”

Så här lyder hennes statusblinda invändning (apex fallacy).

”Yes, because our entire educational system has, for too long, ignored the contributions of men to history, art, literature, politics, economics, and science.”

Det här sättet att resonera känner jag igen från mitt första inlägg om Male Studies. Så här började artikeln från New York Times.

”IF you are a college graduate of a certain age, you probably remember that there used to be an all-purpose discipline that studied men and their behavior. It was called history. There was also a subject, called literature, that studied what men wrote. And art examined the pictures men painted.”

Det här är nonsens. Historia et.al studerar inte mäns generella situation, historia studerar selekterade män. Vad Joy Gray förespråkar är likvärdigt idiotiskt med att skriva om Obama och kalla det ”studies of black people”

Idiotierna tar inte slut där, hon går raskt vidare till att avfärda idén om skolans ”Boy crisis”.

Hon motiverar detta med en artikel från Washington Post. Problemet är att texten hon hänvisar till är korkad bortom all förståelse. Skribenten Jay Mathews verkar ha förlorat förståndet.

”The real story is not bad news about boys doing worse,” the report says, ”it’s good news about girls doing better.”

Alltså – Det går inte sämre för pojkar – Det går bättre för flickor –  Yee! Goda nyheter!

Behöver jag förklara varför detta är ett urkorkat påstående så kan jag göra det men jag hoppas ni läsare inser felet med Jay Mathews påstående på egen hand. Åter till Daily Kos:

”To the male studies set, it’s a zero sum game. Women’s success means men’s failure. And that success rightfully belongs to men.”

Vilket är precis hur Women´s studies (Gender Studies) ser på större delen av människans historia.

”Some defenders of male studies argue that it’s only fair. If women get their own area of study, shouldn’t men? Isn’t that equality? The short answer? No.

Vågar vi gissa att hon kommer att motivera detta med en syn på människans historia som ett nollsummespel där kvinnor inte hade lika mycket som män?

”Women’s studies emerged out of a need to give visibility and acknowledgment to the half of the population that had been left out of everything, including academia.”

Låt mig förklara för människor som inte förstått Apex Fallacy än: Alla män har heller inte fått högre utbildning! Högre utbildning för en större mängd människor är en modern ide, färre personer (totalt) gick på universitet FÖRR!

Det är alltå större andel kvinnor som fått högre utbildning idag än det var män som det förut.

De flesta män fick inte ordentlig utbildning förr i tiden. De flesta män får inte ordentlig utbildning idag heller. Kvinnor har helt enkelt varit främsta förmånstagarna av det system där fler individer skulle få chansen!

Ett system som nu har nått så långt i sitt manshat att en person som försöker inbilla mig han begriper ekonomi berättar forskning visar det inte är tävlan i sig som kvinnor ogillar utan konkurrens om vinsten.

”Resultatet var tydligt. Utan någon form av påverkan var antalet kvinnor som ville tävla bara hälften så stort som antalet män. Med tre av de fyra kvoteringsmetoderna visade kvinnorna betydligt högre större vilja att delta. Effekten var särskilt stor när kvinnorna var starkt gynnade.

Tävlan: försöka göra något bättre än andra personer. Såvitt jag kan bedöma är vad forskarna beskriver överhuvudtaget ingen ”tävlan” utan en situation där vissa inte behöver vara bättre för att domarna är partiska med effekten att tävlingsmomentet försvinner.

Läs även Pelle Billings inlägg om hur människovärdigt jämställdhetsarbete 

Nedanför denna punkt hittas ovan nämnda Twitterflöde.

Bild kommer…


15 kommentarer »

 1. Reblogged this on Prataomdom.

  Kommentar av Aktivarum — februari 5, 2012 @ 5:47 f m

 2. Om de där i realiteten fundamentalt lögnaktiga, vidriga civilisationsparasiterna hade fakta, sanning, och mera faktisk vetenskap om människan, människor och samhällen i siktet, då hade Male Studies mottagits med öppna armar.

  Kommentar av Liberalen — februari 5, 2012 @ 9:09 f m

 3. Bra kommenterat.

  Per Hagman

  Kommentar av per hagman — februari 5, 2012 @ 3:22 e m

 4. Tackar

  Kommentar av Aktivarum — februari 5, 2012 @ 5:12 e m

 5. Stort tips här:

  http://bigthink.com/ideas/20158

  ”Question: Why are you supporting the idea of ”male studies” as an academic discipline?

  Lionel Tiger: There has been in the whole women’s studies world a notion that sex roles are the result of which magazines you read and which sitcom you watch and that it’s all confection. It’s not indigenous out of the organism and so that and the idea of patriarch is if there were a bunch of guys sitting around and doing their very best to keep women down. Again, possible true and certainly true in a whole series of events, but the fact is that I think that it hasn’t worked, that that approach, the call it women’s studies approach, men’s studies approach, which is basically a branch plant of the women’s studies programs that hasn’t worked to yield for us a society of equal men and women equally enjoying, equally profiting from their educational experience and so it seemed to a number of us it was actually time to start again. When you have a situation in which two-thirds of the graduates of an institution are female and it’s supposed to be for everybody you’re entitled to ask, why is this trip necessary? How did it get this way? And so we were rather innocently saying just let’s review the matter. We’re not content with the result. It hasn’t worked.”

  Tiger säger även mycket annat intressant som visserligen inte är några nyheter för oss men som fortfarande aldrig skulle uttalas på SVT eller DN.

  Kommentar av 50/50 — februari 5, 2012 @ 6:22 e m

 6. 50/50:

  Klockren länk: Det är därför som jag skriver de här inläggen om Male Studies nu. Jag tänker inte skriva massor av likadana artiklar. Jag skapar en grund en så kallad ”base” som sedan kan användas som utgångsläge av vem som helst.

  Kommentar av Aktivarum — februari 5, 2012 @ 6:49 e m

 7. Har ni tänkt på teorin om förväntanseffekten?

  http://lenalilliedropssomewords.blogspot.com/2012/02/konsskillnader-forvantanseffekten.html

  Kommentar av Lena — februari 5, 2012 @ 11:49 e m

 8. Lena:

  Jodå jag känner till förväntanseffekten. Det finns dock enorma problem med den sk ”socialvetenskapen” som gör dessa påståenden. Det största problemet är att socialvetarna själva fått lära sig stereotyper är felaktiga på etisk grund. Här är en summering av de många problem som fanns redan på 90-talet.

  ”More recent studies have also found that males are assumed to have instrumental traits, whereas females are considered expressive (Best & Williams, 1993; Deaux & Lewis, 1983; Martin, 1987). This research has been cited as evidence for the existence of pervasive gender stereotypes which might ultimately lead to discrimination (e.g., O’Leary & Hansen, 1983). However, stereotypes are not by definition inaccurate (e.g., Judd & Park, 1993; Jussim, Eccles, & Madon, 1996; Lee, Jussim, & McCauley, 1995; Mackie, 1973). For example, there is truth to the stereotype that most mathematics majors are male. An intriguing question is whether stereotypes are inaccurate exaggerations of relatively minor real differences or whether they accurately reflect reality.”

  Det finns stora etiska problem med att påtala en stereotyp fördom är korrekt i verkligheten. Kritiker är rädda det kan ge ursäkter till rasistisk diskriminering om man forskare bekräftar att svarta exempelvis har lägre IQ. Forskarna har alltså tappat initiativet av rädsla för hur deras resultat användas politiskt. Det krävs inte världens främsta psykolog för att beskriva hur påverkade forskarna själva blivit av denna politiska ”consideration” Givetvis ville många fler forskare rapportera höga fördomar än låga fördomar och korrekta data.

  ”Attesting to the fact that research on stereotype accuracy is growing is the recent publication of Stereotype accuracy: Toward appreciating group differences (Lee et al., 1995). Such research represents an advance over previous research which presupposed that stereotypes are inaccurate. Some investigators have voiced concern over research on stereotype accuracy. They fear that this research ”at worst may result in our unintentionally communicating to the society at large that stereotypes are by and large accurate and, thus, geneally appropriate to use as a basis for judging others” (Stangor, 1995, p. 278).”

  Här är det alltså rädsla för sexism och rasism som det handlar om. Inte vetenskap.

  ”Martin (1987), Allen (1995), and Jussim et al. (1991) concluded that although there was a kernel of truth to gender stereotypes, they were overgeneralizations of real gender differences. However, self-reports represent a problematic measure of real gender differences because they may be fraught with social desirability biases. For example, female participants may describe other females as passive but present themselves in a favorable i.e., more active, light.”

  Här hittade man alltså överdrifter på förväntad könsskillnad

  ”Briton and Hall (1995) found that participants’ ratings of gender differences in nonverbal communication correlated very highly (r = .68 and r = .74 for males and females, respectively) with the gender differences reported in the literature (based mostly on observational studies).”

  Här hittade man korrelation mellan förväntningar och könsskillnader

  ”McCauley, Thangavelu, and Rozin (1988), McCauley and Thangavelu (1991), Swim, Aikin, Hall, and Hunter (1995), and Cejka and Eagly (1997) compared participants’ estimates of the percentage of females in various occupations to census data on female representation in these occupations. Respondents underestimated the gender differences in employment patterns i.e., they were unaware of the extent of occupational gender segregation. In other words, participants underestimated the percentage of females in feminine occupations and overestimated the percentage of females in masculine occupations. However, …(läs invändningen i texten)”

  Här hittade man folk vars förväntningar underskattade könsskillnaden och trodde könen var mer lika än de faktiskt var.

  Summering:

  ”The extant literature has found evidence for the inaccuracy of gender stereotypes. However, the direction of the inaccuracy is unclear. While research by Martin (1987), Allen (1995), Jussim et al. (1991), and Swim (1994, study 1) suggests that gender stereotypes are overestimations of real gender differences, the research by McCauley (& Thangavelu, 1991; McCauley et al., 1988) and by Swim (1994, study 2; et al., 1995) suggests that gender stereotypes are underestimations of real gender differences.”

  http://business.highbeam.com/435388/article-1G1-55844305/accuracy-academic-gender-stereotypes

  Observera att artikelförfattarna missade studien som varken visade överskattning eller underskattning utan hög korrelation av förväntad könsskillnad jämfört med vad litteraturen sade om könsskillnader.

  Kommentar av Aktivarum — februari 6, 2012 @ 6:39 f m

 9. Lena:

  ”Teorin är något som bekräftar min egen starka övertygelse kring att negativ information bara drar ner oss. Om nu staten satsar en massa mer på kvinnor, som om de vore mer behövande, mer dumma än män för att själva t ex starta företag. Lär de projekten endast få kvinnor mer osäkra. Och ovilliga att ens försöka. ”

  http://lenalilliedropssomewords.blogspot.com/2012/02/konsskillnader-forvantanseffekten.html

  Fast nya experiment på Göteborgs Universitet motsäger detta och hävdar att inga negativa effekter fanns med positiv särbehandling av kvinnor (förutom den blatanta diskrimineringen av män för att uppnå de goda nyheterna – och den minsandriteori som följer alltså…)

  ”Positiv särbehandling av kvinnor kritiseras ofta för att det främjar relativt svaga kvinnor – en fördom som vi bestämt kan avfärda – och inte minst att det kan skada samarbetsviljan i ett senare skede. Vår studie visar att det inte förekommer några negativa följdeffekter av kvoteringen vad gäller förmågan till samarbete och samordning, avslutar Matthias Sutter.”

  http://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/press/pressmeddelanden/nyheter-detalj//ny-forskning-visar-positiva-effekter-av-konskvotering-.cid1063783

  Observera att jag egentligen skulle vilja hålla med dig (Lena) på den här punkten. Det gjorde saker mycket lättare för mig om forskningen visade starka negativa effekter på kvinnor av kvotering. Jag är definitivt ingen vän av Matthias Sutters ideer. Skillnaden är att jag skriver om misandri och åsikten den är ok att diskriminera män bara det inte drabbar kvinnor är just extremt tydlig misandri och uppenbar gynocentrism.

  Jämför: Det är ok att diskriminera svarta – bara det inte kan visas det blir negativa effekter hos vita.

  Kommentar av Aktivarum — februari 6, 2012 @ 6:54 f m

 10. Lena:

  ”Även de männen lär insupa en mer än nödvändigt negativkänsla över sig själva. Eller sin situation med hjälp av teorier om misandri och information kring sämre resultat inom olika områden. Helt enligt förväntanseffekten.”

  1. Förväntanseffekten överdriver inte alltid inaccuracy – den som påstår et ljuger helt enkelt. Som jag bevisar ovan finns vetenskapliga studier där man visade folk underskattade hur stora könsskillnaderna var. Dvs förväntanseffekten hade rakt motsatt effekt vad förespråkarna av förväntanseffekten förväntade sig den skulle ha. Det fanns även alternativ där förväntan korrelerade med verklighet men det pratar de mindre om.

  2. Min poäng här är att du har den position som jag skulle tjäna på att ha men vetenskapen bestrider den positionen (och tvingar mig att ha en mindre gynnsam åsikt då jag får rätta mig efter data mer än egna önskemål) och framför allt så förstår jag inte hur man kan ifrågasätta konceptet misandri om man säger att den främsta orsaken vi inte skall diskriminera och förtrycka män via kvotering är hur det kan drabba kvinnor.

  Försök kritisera 30-talets tyskland på samma sätt och se vad som händer…

  Blotta iden att vi måste anse diskriminering mot män drabbar kvinnor för att se fel med diskriminering är ett mycket kraftigt bevis på att misandri (manshat) är realitet. Jag kunde inte begära bättre vetenskaplig bevisning på att teorierna om misandri (Katherine Young & Paul Nathanson, Warren Farrell & Christina Hoff Sommers) stämmer.

  Kommentar av Aktivarum — februari 6, 2012 @ 7:12 f m

 11. ”Many people believe that stereotypes are inaccurate and lead to bad things such as racism, sexism, and other forms of prejudice. Because they automatically assume that stereotypes are bad, they therefore assume that stereotypes are not true. Instead of checking to see if stereotypes are accurate, they attack the concept of stereotypes altogether.

  How do they attack stereotyping? By (1) attacking the concept of objective reality and concept-formation and (2) assuming a constructivist theory of truth. This strategy is self-refutting since all concepts eventually assume an objective reality to begin with. This attack is one cause of the tremendous amount of confusion in the western world.

  It turns out that stereotypes are generally accurate conceptual categorizations of groups. Stereotypes are accurate because human concept-forming faculties are reliable. Stereotypes are concepts that are close to objects in reality. According to the cognitive scientist, Steven Pinker,”

  http://gavinjensen.com/blog/why-stereotypes-are-accurate/

  Kommentar av Aktivarum — februari 6, 2012 @ 7:51 f m

 12. Erik:

  Det var ambitiöst skrivet. Hinner inte lägga ner fördjupad tid just nu på att sätta mig in i all teori nu.

  1. ”Dvs förväntanseffekten hade rakt motsatt effekt vad förespråkarna av förväntanseffekten förväntade sig den skulle ha. Det fanns även alternativ där förväntan korrelerade med verklighet men det pratar de mindre om.”

  Jag tolkade teorin om förväntanseffekten enkelt, att en grupp tenderar att göra sämre ifrån sig om de får veta att de som grupp brukar vara svagare. Sedan finns det sannolikt som du skriver, om jag tolkat det riktigt, undantag. Och som jag även förstår en motsatt effekt. Vissa tenderar att sporras av att höra de är sämre.

  2. ”Min poäng här är att du har den position som jag skulle tjäna på att ha men vetenskapen bestrider den positionen (och tvingar mig att ha en mindre gynnsam åsikt då jag får rätta mig efter data mer än egna önskemål)”

  Det stycket förstår jag inte. Vilken position?

  ”och framför allt så förstår jag inte hur man kan ifrågasätta konceptet misandri om man säger att den främsta orsaken vi inte skall diskriminera och förtrycka män via kvotering är hur det kan drabba kvinnor.”

  Du tycks vara inne på att kvinnor är emot män. Jag har inte skrivit något av det där. Jag står inte på någon könssida. Utan är på en allmän sida för alla. Jag menade att kvotering bara påvisar att kvinnor behöver särbehandlas. Något som borde innebära om teorin om förväntanseffekten är tillämplig endast förvärrar för kvinnor. Jag sade även att löpande negativ information om pojkar och deras sämre resultat även borde leda till en negativ förväntan hos dem själva.

  ”Försök kritisera 30-talets tyskland på samma sätt och se vad som händer…”

  Det var kanske en något överdriven jämförelse. Inga friska människor vill att män ska utrotas. Och jag känner mig ganska frisk. Du kan inte heller jämföra mäns situation idag med judar under nazitiden.

  ”Blotta iden att vi måste anse diskriminering mot män drabbar kvinnor för att se fel med diskriminering är ett mycket kraftigt bevis på att misandri (manshat) är realitet.”

  Du har misstolkat mitt inlägg. Jag motsäger mig inte att det förekommer vissa orättvisor mot män. Så jag förringar inte heller allt du säger. Däremot blir inte alltid effekten positiv att bara matas med negativ information.

  Kommentar av Lena — februari 6, 2012 @ 12:00 e m

 13. Lena:

  ”Jag tolkade teorin om förväntanseffekten enkelt, att en grupp tenderar att göra sämre ifrån sig om de får veta att de som grupp brukar vara svagare. Sedan finns det sannolikt som du skriver, om jag tolkat det riktigt, undantag. Och som jag även förstår en motsatt effekt. Vissa tenderar att sporras av att höra de är sämre.”

  En grupp har redan en åsikt om sig själv när de får höra en annan åsikt. Grupper köper inte okritiskt vad de får höra. Särskilt inte under normala förhållanden. Auktoriteter som tjatar kan få igenom sina åsikter (Se Milgramstudien)

  ”Det stycket förstår jag inte. Vilken position?”

  Att kvotering drabbar kvinnor

  ”Du tycks vara inne på att kvinnor är emot män.”

  Nej jag har inte diskuterat kvinnor men jag vet att socialvetenskapen är emot män för den är emot allting normalt, traditionellt och stereotypt. Det säger dess egna representanter i Hjernevask också.

  ”Jag har inte skrivit något av det där. Jag står inte på någon könssida. Utan är på en allmän sida för alla.”

  Jag har aldrig pratat om någon könssinda. Jag har pratat om en forskningssida.

  ”Jag menade att kvotering bara påvisar att kvinnor behöver särbehandlas. Något som borde innebära om teorin om förväntanseffekten är tillämplig endast förvärrar för kvinnor.”

  Som min länk visar påstår Göteborgs Universitet inga negativa konsekvenser drabbade kvinnor

  ”Jag sade även att löpande negativ information om pojkar och deras sämre resultat även borde leda till en negativ förväntan hos dem själva.”

  Nej så är det inte alls, däremot leder löpande diskriminering av pojkar till sämre resultat. Om man inte diskriminerar pojkar får de inga sämre resultat som kan ge negativ förväntan.

  ”Det var kanske en något överdriven jämförelse. Inga friska människor vill att män ska utrotas.”

  Det påstod jag inte heller. Men pröva att säga problemet med judeförintelsen var hur tyska folket (som var förmånstagare) kunde drabbas negativt av dess effekter.

  ”Du kan inte heller jämföra mäns situation idag med judar under nazitiden.”

  Klart jag kan det. Framför allt tidigare nazi-tid. Alltså långt innan man började mördandet så började man förberedelserna med diskriminerande lagar.

  ”Du har misstolkat mitt inlägg. Jag motsäger mig inte att det förekommer vissa orättvisor mot män. Så jag förringar inte heller allt du säger. Däremot blir inte alltid effekten positiv att bara matas med negativ information.”

  Det är inte informationen som ger den negativa effekten. Informationen är negativ på grund av den redan negativa effekten som det informeras om.

  Kommentar av Aktivarum — februari 6, 2012 @ 3:25 e m

 14. Svar till Erik:

  Tänkte jag skulle komma in och reta dig och andra lite..;)

  ”En grupp har redan en åsikt om sig själv när de får höra en annan åsikt. Grupper köper inte okritiskt vad de får höra.”

  Jo. Enligt ”tågvagns-effekten”, så följer många grupptrycket. Det finns inte många starka individer som går mot strömmen. Finns ofta fler får än lejon.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Bandwagon_effect

  ”As more people come to believe in something, others also ”hop on the bandwagon” regardless of the underlying evidence.”

  ”Nej jag har inte diskuterat kvinnor men jag vet att socialvetenskapen är emot män för den är emot allting normalt, traditionellt och stereotypt.”

  Skönt att inte alla verkar inom socialvetenskapen då. Förväntanseffekten kom dock från den socialpsykologiska vetenskapen.

  ”Jag har pratat om en forskningssida.”

  Ja och teorin om förväntanseffekten är ju sprungen ur vetenskap.

  ”Förväntanseffekter eller självuppfyllande profetior, Pygmalioneffekter, Rosenthaleffekter etc. som de ibland kallas, är väl kända inom socialpsykologisk forskning genom mängder av studier (se t ex Rosenthal, 1963; Rosenthal, 1966; Rosenthal & Rosnow, 1969; Rosenthal & Rubin, 1978, som redovisade de första 345 studierna redan för ett par decennier sedan). De är till exempel väl kända inom forskningen som störande faktorer vid beteendevetenskapliga undersökningar – till exempel kan försöksledarens eller intervjuarens outtalade förväntningar slå igenom på resultaten och även vid djurexperiment (se t ex Rosenthal, 1966) har det klart påvisats hur djur kan bete sig i enlighet med människors förväntningar.”

  Du kan ju även jämföra med börsens upp och nedgångar, vilket påverkas av marknaden och dess aktörers skiftande förväntningar.

  ”Nej så är det inte alls, däremot leder löpande diskriminering av pojkar till sämre resultat.”

  Du kan ju inte helt förkasta teorin om förväntanseffekten!? Även om jag givetvis ser att eventuell diskriminering kan dra ner människors resultat. På vilket sätt diskrimineras pojkar i jämförelse med flickor bevisligen?

  ”Om man inte diskriminerar pojkar får de inga sämre resultat som kan ge negativ förväntan.”

  Nej om det sker så. Hur sker det?

  ”Men pröva att säga problemet med judeförintelsen var hur tyska folket (som var förmånstagare) kunde drabbas negativt av dess effekter.”

  Tycker du låter lite grinig..:) Du vill kasta en mörk skugga över det jag skrivit och förvränga det hela till något diskriminerande vilket inte varit tanken. Och inte heller skett. Därför förstår jag inte varför jag ska förvränga något enligt ditt exempel som inte har något med jag skrivit att göra!?

  ”Klart jag kan det. Framför allt tidigare nazi-tid. Alltså långt innan man började mördandet så började man förberedelserna med diskriminerande lagar.”

  Vilka lagar idag för män är att likställa med diskriminerande lagar tidigare nazitid?

  Pappor blir enligt lagen inte direkt vårdnadshavare till barn om paret inte är gifta. En del kan ttcka att det är dåligt. Tror dock att vissa män kan tycka att det är skönt! Jag håller annars helt med dig att särbehandling för ”Firefighters” enligt ditt nästa inlägg är helt uppåt väggarna! Kvinnor ska komma in på utbildningar på helt lika premisser, både teoretiskt och i fystest, som för män och inte ges positiv särbehandling.

  ”Det är inte informationen som ger den negativa effekten. Informationen är negativ på grund av den redan negativa effekten som det informeras om.”

  Du har rätt och jag har rätt. Det finns ibland olika perspektiv. Annars tycker jag du skriver bra 🙂

  Kommentar av Lena — februari 7, 2012 @ 1:07 e m

 15. Lena:

  ”Tänkte jag skulle komma in och reta dig och andra lite..;)”

  Kan bli svårt att reta mig nu när jag är van med Anna Lundgrens nivå av inlägg.

  ”Jo. Enligt ”tågvagns-effekten”, så följer många grupptrycket. Det finns inte många starka individer som går mot strömmen. Finns ofta fler får än lejon.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Bandwagon_effect

  Det är inte enskilda individer som ändrar sig. Det är hela gruppen som ändrar sig när den får konkreta fakta. Människor kan inte leva i strid i med verkligheten. Det är bara enstaka personer som kan det. Påfallande ofta rika och kända personer, musiker som John Lennon som kan röka på och strunta i jobbet utan att drabbas negativt på slutet.

  ”As more people come to believe in something, others also ”hop on the bandwagon” regardless of the underlying evidence.”

  Om folk inte kunde lämna tågvagnen skulle vi ha samma åsikter om rymdresor idag som man hade 1901. Problemet är att de flesta människor ändrade sig på 60-talet när det faktiskt genomfördes månlandningar. Nåt väldigt få ifrågasätter idag och de få som gör det har väldigt usla argument.

  ”Skönt att inte alla verkar inom socialvetenskapen då. Förväntanseffekten kom dock från den socialpsykologiska vetenskapen.”

  Socialpsykologi är givetvis ett av fälten som ingår i sockalvetenskapen. Redan på 70-talet hade fältet en kris där det påpekades att forskningen påverkar samhället i sig så mer än en vetenskap är socialpsykologi en ”historical inquiry”

  Det finns bättre och sämre vetenskap och det är sålunda grunderna som bedöms – inte ursprunget. Beträffande förväntningar är de överdrivna ibland, underskattade ibland och ibland har man korrelation mellan förväntningar och vetenskapliga data. Det går inte att säga vad man har vid ett visst tillfälle.

  ”Ja och teorin om förväntanseffekten är ju sprungen ur vetenskap.”

  Teorin om förväntanseffekt är sprungen ur socialvetenskapliga axiomet att förväntningar och stereotyper är felaktiga. När Lee Jussim et al. undersökte det motsatta 1995 svor de i kyrkan.

  ”Förväntanseffekter eller självuppfyllande profetior, Pygmalioneffekter, Rosenthaleffekter etc. som de ibland kallas, är väl kända inom socialpsykologisk forskning genom mängder av studier (se t ex Rosenthal, 1963; Rosenthal, 1966; Rosenthal & Rosnow, 1969; Rosenthal & Rubin, 1978, som redovisade de första 345 studierna redan för ett par decennier sedan).”

  Som jag förklarat, fram till 1995 så antingen tog alla socialpsykologer för givet stereotyper var felaktiga eller ansåg att det inte spelade nån roll av ideologiska orsaker och pga risken för ursäkter för rasism om de påstods inte vara det.

  ”De är till exempel väl kända inom forskningen som störande faktorer vid beteendevetenskapliga undersökningar – till exempel kan försöksledarens eller intervjuarens outtalade förväntningar slå igenom på resultaten och även vid djurexperiment (se t ex Rosenthal, 1966)”

  Jag ser framför allt årtalet. Alla trodde på den tiden att stereotyper var jättehemska (arvet från WWII) – denna åsiktsrörelse leddes av judiska intellektuella. Dina data kommer från Robert Rosenthal vilken åsikt tror du han hade i frågan?

  ”Du kan ju även jämföra med börsens upp och nedgångar, vilket påverkas av marknaden och dess aktörers skiftande förväntningar.”

  Nej, på en fri marknad så skulle det vara så men om du lyssnat på Ron Paul vet du att den existerande marknaden inte är fri utan påverkas av var staten lägger kopiöst mycket pengar. Man bedömer inte varors värde man har stora institut som påstår sig veta det men som när de hade fel alla sade samma sak om sina felberäkningar ”They are just opinions”

  ”Du kan ju inte helt förkasta teorin om förväntanseffekten!?”

  När fanns det någonsin en orsak att förvänta sig pojkar skulle prestera dåligt i skolan? Alla världens främsta institutioner domineras sedan många år tillbaka av män (ett faktum än idag, för de män som är gamla nog slapp diskrimineras av en manshatande skola),

  Sedan när finns det material som ger nån orsak att FÖRVÄNTA sig pojkar skulle misslyckas med skolan? Tvärtom pratade man tidigare om en GIRL CRISIS! Resultatet av den var inte att man trodde flickor skulle misslyckades, resultatet av den var att alla pratade om hur viktigt det var att flickor skulle lyckas och stora delar av skolan ändrades att passa flickor och alla lärare fick enorm press på sig att ge flickor bra betyg med risk att annars anklagas för sexism.

  ”Även om jag givetvis ser att eventuell diskriminering kan dra ner människors resultat.”

  Kan? Om samhällets styrande motarbetar svarta KAN de inte få bra resultat. Dåliga resultat är sålunda inte bara förväntade utan dessutom garanterade. Du kan inte vinna en match där domaren är tillsagd att om du vinner så ryker domarens jobb. Det är omöjligt!

  Exempel: Kara Hultgreen: INGEN, och jag menar INGEN fick diskvalificera flottans första kvinnliga piloter. Instruktörer blev hotade med att aldrig befodras mer i hela sitt liv, och flickorna skulle ändå godkännas, TILL VARJE PRIS! Motiveringen var politisk, hade inget med flygningen att göra enbart med Tailhook!

  Är det konstigt att lärarna ger tjejerna höga betyg medan tjejerna utan politiska muskler aldrig når positioner som rättfärdigar de betygen?

  ”På vilket sätt diskrimineras pojkar i jämförelse med flickor bevisligen?”

  De får dåliga betyg i skolan trots att många killar bevisligen presterar bra i verkliga livet så länge inte politiker diskriminerar dem med betyg och formell utbildning som ursäkt.

  ”Nej om det sker så. Hur sker det?”

  Det skedde så att man sade flickor krisade i skolan och så ändrade man skolan, med 100% ändringar som passade flickor och 0% som passade pojkar. Man skrev om teknikämnet så att tjejer skulle få höga teknikbetyg genom att diskutera hur teknik används i samhälle och miljö (saker som har noll med teknikämnet att göra)

  ”Tycker du låter lite grinig..:)”

  Helt irrelevant till ämnet. Om så vore hade jag orsak och hade jag orsak så var det inte valid kritik.

  ”Du vill kasta en mörk skugga över det jag skrivit och förvränga det hela till något diskriminerande vilket inte varit tanken.”

  Nej det har inte med dig eller vad du skrivit att göra. Jag skrev om de här sakerna långt innan du skrev ditt inlägg. Letar du på Aktivarum hittar du flera inlägg om just diskrimineringen av pojkar i formell utbildning.

  https://aktivarum.wordpress.com/2011/02/10/svenska-skolan-betygsdiskriminerar-pojkar-varfor/

  ”Vilka lagar idag för män är att likställa med diskriminerande lagar tidigare nazitid?”

  Den politiska korrektheten i sig är precis samma sak. Nazisterna gav exempelvis judar en 2:a på poängskalan och arier en 8:a. Sålunda blev judar bara rättvist behandlade i konflikter mot andra judar som inte gick nazisternas ärenden så fort judarna var uppe mot arier så ansågs judarna bara vara ute efter att gynna sig själva och då judar ansågs så rika redan kan du själv lista ut fortsättningen när någon stal från en jude eller slog sönder en judisk glasruta.

  ”Pappor blir enligt lagen inte direkt vårdnadshavare till barn om paret inte är gifta. En del kan ttcka att det är dåligt. Tror dock att vissa män kan tycka att det är skönt!”

  Det spelar ingen roll vad de tycker, det är diskriminering av mannen oavsett vad de tycker. Idag har vi dessutom DNA-test. Kvinnor kan inte längre dölja vilken man som var far till barnen. Tekniken har dödat den möjligheten.

  ”Jag håller annars helt med dig att särbehandling för ”Firefighters” enligt ditt nästa inlägg är helt uppåt väggarna! Kvinnor ska komma in på utbildningar på helt lika premisser, både teoretiskt och i fystest, som för män och inte ges positiv särbehandling.”

  Det inlägget är också ett exempel på samma sak. Det var inte bara kvinnor, det var även ickesvenska män som skulle prioriteras. De ansågs ha kulturell kompetens som gick före fullgjord SMO-utbildning. Det där är bara nonsens och lögner men det var SMB som valde att ljuga om de där sakerna, vilket säger en hel del om hur pressade de känner sig att diskriminera män i allmänhet och svenska män i synnerhet.

  Observera att detta är samma politiker och andra tyckare som brukar fråga vad som är svenskhet. Men i det här exemplet visste de alltså mycket väl vem som är svensk och vem som inte är det. Det kan inte bli mycket löjligare.

  ”Du har rätt och jag har rätt. Det finns ibland olika perspektiv. Annars tycker jag du skriver bra ”

  Jag har aldrig sagt det finns ett enda perspektiv. Jag har sagt alla inte är lika bra. I övrigt tack

  Kommentar av Aktivarum — februari 7, 2012 @ 10:49 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: