Aktivarum

Girlwriteswhat argumenterar NAFALT – Pelle Billing intervjuad av Feministiskt Perspektiv | januari 27, 2012

Dagens inlägg blir ett dubbelnummer med Pelle Billing å ena sidan och Girlwriteswhat å andra.

Vi börjar med Girlwriteswhat. Hennes senaste video diskuterar fenomenet som hon kallar ”nafalting”. NAFALT (Not All Feminists Are Like That) handlar om tendensen att betrakta dålig feminism som väsenskild från ”riktig feminism”

Som respons på detta har hon spelat in en 20 minuter lång video där hon läser upp ena citatet efter det andra på saker som sagts eller skrivits av personer med framträdande position inom den feministiska rörelsen.

Här pratar vi inte om oviktiga personer på kommentarsfält utan om författare, politiker, domare etc.

Många av citaten är välkända sedan tidigare men det ger onekligen en extra dimension att höra girlwriteswhat läsa upp dem på rad och kommentera det faktum att så många av dessa innehåller uppenbart förakt mot män.

Uppdatering: Längst ner i detta inlägg hittas flera av citaten i textform.

Som bonus pekar hon särskilt ut Sverige för våra byråkraters förmåga att lyckas få en teater baserad på Solanas manshat godkänd som utbildning för skolbarn. Lilla Sverige har alltså lyckats bli internationellt känt för nåt annat än Ikea och Abba.

Från det ena till den andra. Feministiskt Perspektiv har intervjuat Pelle Billing om hans jämställdism.

Det hela började med den kartläggning Feministiskt Perspektiv gjorde av vad de kallade ”Mansrörelsen”. Pelle Billing kallades antifeminist vilket gjorde honom besviken då han inte alls tycker det är en rättvis beskrivning.

Nu har har Pelle Billing blivit intervjud av Edda Manga angående hur han ser på sitt engagemang för jämställdhet. Intervjun är publicerad i feministiskt perspektiv. Tilläggas kan att Billing tycker det gått juste till.

Låt oss sålunda titta närmare på vad som framkommer i Edda Mangas intervju av Pelle Billing.

Redan från början gör Pelle det klart att han inte är anti-kandidaten.

PB: Man får gärna kritisera mina idéer, men kalla mig inte antifeminist om det inte stämmer.

Han påpekar även att han inte kan ta ansvar för vad alla andra personer som tar upp mansfrågor gör.

Det är ingen som kommer till en liberal feminist som Louise Persson och håller henne ansvarig för vad Gudrun Schyman säger. Man vet att även om båda kallar sig för feminister så är det två olika typer av feminism och jag skulle önska att man kommer dit med mansrörelsen.

Därefter kommer de in på Pär Ström (vars förnamn konsekvent felstavas i tidningen) Kartläggningen menade ju att han och Pelle Billing är de två pelarna för mansrörelsen i Sverige, så här svarade Billing:

”Sen har han som sagt valt ett annat tonläge och det beror på hur man är som person. Per Ström är som han är.”

Här skulle jag vilja påpeka en sak. Pelle Billing har en bakgrund som läkare. Pär Ström har en bakgrund som tekniker (ingenjör). Är det förvånande en tekniker har sitt språk medan en läkare har ett annat språk? Näe det är det inte.

Därefter kommer de in på ämnet antifeminister. Anser Billing sådana finns?

Jodå men han kan inte komma på någon känd person som är det. När det handlar om antifeminism så gör han tolkningen att det skulle vara en stockkonservativ person som är emot alla former av frigörelse hos könen.

Här håller jag inte riktigt med. Jag förstår hur Pelle tänker men jag ifrågasätter iden det är feminismen vi ens har att tacka för frigörelse av könen. Jag vill istället påpeka att många saker hände i världen under feminismens storhetstid.

Att könen blev friare under samma tidsperiod betyder inte att könen blev friare enbart pga feminismen.

Jag säger inte feminismen var oviktig. Jag säger att den ofta varit en liten liten del av de större initiativen till demokrati, till individens rättigheter osv, saker som vi tar för självklara idag men som då var en väldigt ”big deal”

Beträffande antifeminism så har jag svarat på det där redan. Jämställdister är som jag ser det ofta kritiska till feminister men av helt andra anledniningar än att de är ”anti” att könen skall bli frigjorda.

Den viktigaste skillnaden mellan feminister och jämställdister är inte vad de vill utan hur de vill uppnå saker.

Exempelvis ville konstnärliga feminister människor skall tänka efter gällande könen. Det vill vi jämställdister också men ingen av oss anser att skälla ut skolpojkar på en teater är ett bra sätt för att uppnå det målet.

Denna distinktion mellan feminism och jämställdhet blir bara alltför tydlig när Edda Manga frågar Pelle Billing om maktstrukturerna i samhället och hururida han vill könsrollerna skall försvinnna.

Jag eftersträvar ett samhälle där alla får vara sig själva utan att fördömas för det. Om min pojke vill ha rosa träskor på dagis ska han kunna ha det och om en flicka vill spela amerikansk fotboll trots att alla hennes tjejkompisar vill läsa tjejtidningar, ska hon inte mobbas för det. Det vanligaste kommer alltid att vara vanligast i ett samhälle, så är det.”

Den där delen har Mariel bloggat om, jag passar på att citera henne.

”Wow! Gillar speciellt när han sa “Men pojken som går i rosa träskor ska inte bli mobbad.”För om man byter ut “rosa träskor” mot “klänning” så har man min föreställning om hur jag VILL att samhället ska vara inställda till det plagget.”

Här vill jag passa på att påtala skillnaden mellan mig och de flesta feminister jag diskuterat ämnet med.

De betraktar ofta mobbning som något man skall räkna med om mobbarna bara har tillräckligt bra ursäkter. För dem handlar sålunda en hel del om det politiska arbetet att hitta teorier som fråntar mobbare deras ursäkter.

Kvinnor kan enligt dem inte nedvärderas för olikheter om vi alla bara kan övertygas att skriva under Janet Hydes teori om könens likhet. Sålunda bedöms inte teorin efter hur sann den är utan efter allt gott de tror den kan åstadkomma.

Det jag har gemensamt med feministerna är att jag anser mobbningen är oacceptabel.

Vad som gör mig kritisk är att jag inte alls håller med. Varken om allt gott de säger teorin skall åstadkomma eller att det är acceptabelt att ljuga ihop teorier på det sättet bara för att passa den ideologi man vill ha.

Senare i intervjun finns följande replik

”EM: Varför är det problematiskt att man inte erkänner det biologiska?

PB: Det är problematiskt i sig om man inte vill erkänna kunskapsläget, om man inte vill vara intellektuellt ärlig med hur forskningen ser ut och vad vi vet i dag. Sedan tror folk att det ska bli negativt om vi erkänner biologins betydelse, men det finns tydliga exempel på att det kan vara positivt.”

Där är också poängen. Feministerna måste lära sig tåla konkurrens. Att det finns folk som vill ha jämställdhet (lika spelregler) men inte tycker att de teorier som feministerna har valt att satsa på är bästa sättet att nå det målet.

”Man ska få uttrycka sig fritt utan repressalier, vare sig man anammar ett beteende som 80 procent har eller som 1 procent har. Det ska vara tillåtet. ”

Pelle Billing pratar här åter om pojken med rosa träskor men citatet kan lätt användas i andra sammanhang.

Mariel nämner å sin sida pojken med klänning men texten ovan kunde lika gärna handla om min personliga syn på att vara kritisk mot feministiska teorier i genusdebatten utan att anklagas för att vara ”kvinnohatare”

”EM: Vad är jämställdhet enligt din mening?

PB: Jämställdhet är till att börja med lika rättigheter och lika skyldigheter. Det är grundbulten. Men man måste lägga till att det inte ska finnas diskriminering i samhället. Om man söker ett jobb ska man inte diskrimineras på grund av kön eller sexuell läggning. Det som ska avgöras är vem som är mest lämpad. Meritokrati om du så vill.”

Eller kort sagt (och elegantare formulerat) Lika Spelregler.

EM:Anser du att kvinnor har mindre makt i det nuvarande samhällssystemet än män har som grupp?

PB: Det beror på vad vi menar med samhällssystem. Rent lagligt har vi tagit bort de lagar som gjorde att kvinnor inte hade lika rättigheter – det är en enorm seger för kvinnorörelsen.

Här hade mitt svar haft stora skillnader jämfört med Billings. Precis som ni kan se i flera av mina andra texter hade jag här ifrågasätt hela teorin/iden man ens kan bedöma godtyckligt utvalda grupper på det sättet.

Därefter kommer Edda Manga in på ämnet manshat, dvs misandri (Misandry)

”EM: Tycker du att män är angripna?

PB: Definitivt. Det är inte bara som jag tycker. Jag kan ge dig hur många citat som helst på hur män i generella termer angrips i media på ett sätt som ingen annan grupp i samhället skulle få angripas.”

Det här har ni förstås redan själva kunnat konstatera i youtubevideon från girlwriteswhat ovan.

”PB: Som när man formulerar det där klassiska ”mäns våld mot kvinnor”, det är inte ”vissa mäns våld mot kvinnor” utan det är ”mäns våld mot kvinnor”, obestämd form, vilket då inkluderar mig. Som att jag skulle utöva våldet mot kvinnor. Det tycker jag var väldigt stötande.” 

Även detta hittar ni exempel på i girlwriteswhats uppräkning av feministiska citat. Flera av dem handlar inte om att den citerade personen anser det är fel på våldsamma män, utan att det är där mer eller mindre fel på alla män.

Jag hoppar här till slutet av utrymmes och tidsskäl. Inlägget kan uppdateras, bland annat med exempel på de citat som girlwriteswhat nämner fast i textform (så att de hittas av sökmotorer)

”EM: Hur skulle du i positiva termer beskriva din kamp?

PB: Jag kämpar för huvudsakligen två saker. Det ena är att vi har en jämställdhetspolitik i Sverige där vi vid sidan av kvinnofrågorna tar in de viktigaste mansfrågorna så att vi får en mer komplett jämställdhetspolitik. Det andra är att vi ska sluta med de mansföraktande uttalandena, generaliseringarna i media, att vi ska ha samma respekt för alla och att det ska inkludera män, även vita män. En media där misandrin, som jag kallar det, har försvunnit.”

Jag vill här påtala att Katherine Young och Paul Nathanson, världens två största auktoriteter på forskning angående hat mot män har skrivit en lång artikel om just misandri (misandry) i akademiska publikationen New Male Studies #01

Den överlägset främsta orsaken den anger till misandri (kulturellt hat mot män) är ideologisk feminism.

Observera att all feminism inte är ideologisk. Det är dock enligt deras forskning så att även icke-ideologisk (alltså ej manshatisk) feminism har negativa konsekvenser för mäns liv. Då är det tomhet (emptiness) det handlar om.

Detta inlägg avslutas med några av citaten från videon med Girlwriteswhat. 

Harriet Harman (mp labour) ”Ippr report 1990”

”It cannot be assumed that men are bound to be an asset to family life, or that the presence of fathers in families is necessarily a means to social harmony and cohesion.”

Supreme Court judge Baroness Hale ”Equal Treatment Bench Book”

”‘It is now well recognised that a misplaced conception of equality has resulted in some very unequal treatment for women and girls.’”

Hillary Clinton First Ladies’ Conference on Domestic Violence in San Salvador, El Salvador on Nov. 17, 1998 

”Women have always been the primary victims of war. Women lose their husbands, their fathers, their sons in combat.” 

Catherine Comins, Assistant dean of student life, Vassar College, 2001

”men who are unjustly accused can sometimes gain from the experience. ‘They have a lot of pain, but it is not a pain that I would necessarily have spared them. I think it ideally initiates a process of self-exploration. ‘How do I see women?’ ‘If I didn’t violate her, could I have?’ ‘Do I have the potential to do to her what they say I did?’ Those are good questions.'”

Robin Morgan (Editor Ms Magazine 1990-1993)

”I feel that ”man-hating” is an honorable and viable political act, that the oppressed have a right to class-hatred against the class that is oppressing them.”

”And let’s put one lie to rest for all time: the lie that men are oppressed, too, by sexism — the lie that there can be such a thing as ”men’s liberation groups.”


31 kommentarer »

 1. Kom för f..n inte påstå att det här är en vetenskaplig blogg! 🙂

  http://lenalilliedropssomewords.blogspot.com/2012/01/har-du-traffat-pa-en-psykopat.html

  Kommentar av Lena — januari 27, 2012 @ 11:58 e m

 2. ”Jag förstår hur Pelle tänker men jag ifrågasätter iden det är feminismen vi ens har att tacka för frigörelse av könen. Jag vill istället påpeka att många saker hände i världen under feminismens storhetstid.”

  Skulle du, Erik/Aktivarum ta upp något/några exempel på faktorer som varit viktigare och förklara kortfattat hur de har bidragit med mer?

  Kommentar av Saeed — januari 28, 2012 @ 1:52 f m

 3. Saeed:

  Jag skulle säga att en av de viktigaste historiska faktorerna var upplysningstiden när vetenskapen tog över religionens maktställning i samhället och politiken började handla om något annat än att vara adligt född. Religionen förespråkar väldigt ridiga könsroller med stränga regler. Vi blev utan tvekan mycket friare när vi blev mindre religiösa.

  En av upplysningens storheter var John Locke, han brukar betraktas som liberalismens fader. Redan 1689 publicerade han (anonymt) ”Two Treatises of Government” som kritiserade Monarkins maktställning och förespråkade den då väldigt radikala iden om politiskt legitim makt. En ide som hade stort inflytande på bla Alexander Hamilton, James Madison och Thomas Jefferson.

  ”Constitutional monarchy and parliamentary democracy were in their infancy during Locke’s time.” Wiki

  En annan som nådde storhet vid samma tidpunkt var John Stuart Mill, som även han skrev ett viktigt verk vid denna tidsperiod. Hans ”On Liberty” publicerades 1859 och förespråkade individens ekonomiska och sociala frihet från staten. Mills fru Harriet Taylor dog 1858 och hon var delaktig i både genom korrekturläsning och genom det inflytande hon hade på hans åsikter.

  Hon var dock mycket mer radikal än han och lutade åt det socialistiska hållet medan han var mer liberal. 1869 publicerade John Stuart Mill ”The subjection of women” som kritiserade sociala och juridiska ojämlikheter mellan könen. Mills motivering låg inom Utilitarianism.

  ”Mill was convinced that the moral and intellectual advancement of humankind would result in greater happiness for everybody” Wiki

  Ingen av dessa figurer var del av någon avgränsad feminism men det är lätt att se hur mycket dessa har lagt grunden för alla tänkbara rättviserörelser som aldrig hade kunnat existera utan de ideer som presenterats här och som på den tiden faktiskt inte alls vara självklara utan betraktades som mycket kontroversiella.

  Sedan har vi första världskriget, andra världskriget, en mängd olika mer eller mindre våldsamma revolutioner, etc.

  Kommentar av Aktivarum — januari 28, 2012 @ 2:35 f m

 4. Jeg skjønner ikke at det så ofte fra feministhold gjøres såvidt mye ut av at noen kaller seg anti-feminist, og jeg liker ikke tendensen til at så mange er redde for å ta avstand fra den ideologien,man skal hele tiden passe på å si at man ikke er antifeminist. Hvorfor?

  Om feminisme i bunn og grunn er en ideologi, altså noe man enten gir sin tilslutning eller ikke, i likhet med religion,tro eller la være, så må det i mine øyne være greit å være motstander om man synes den ideologien er skadelig/ikke ønskelig – at man ganske enkelt ikke tror på den. Vi har begrep som anti-fascisme og anti-kommunisme, hvorfor kan man da ikke kalle seg anti-feminist, blir ikke det i prinsippet det samme,at man er fri til å velge?
  Feminisme er i mine øyne ikke pr definisjon det samme som likestilling,det finnes selvsagt andre måter å forholde seg til utvikling av likestilling på, bare at disse ikke er utmeislet i form av noen ideologi, men jeg føler at feminister har tatt(mener de har) monopol på innholdet i likestilling,og er man ikke enig i deres syn så er man i verste fall en kvinnehater eller en person som ikke ønsker kvinner skal være likestilt menn, type kvinner tilbake til kjøkkenet osv.
  Ett slags ”godhetsmonopol” føler jeg de har tilranet seg, og det irriterer meg,jeg er IKKE anti-likestilt fordi jeg ikke gir feminisme min tilslutning,like lite som jeg er a-moralsk fordi jeg er ateist. Mange av de kristne har den samme tendens til å ta monopol på godhet,ateisme kan i deres øyne ikke innebære noen form for fungerende moral/etikk.
  Jeg ser poenget i å være diplomatisk,ikke gå i stillingskrig,men jeg liker ikke å selge sjela mi,og tar meg min rett å være ”anti”.

  Kommentar av Runar — januari 28, 2012 @ 9:39 f m

 5. ”Kvinnor kan enligt dem inte nedvärderas för olikheter om vi alla bara kan övertygas att skriva under Janet Hydes teori om könens likhet. Sålunda bedöms inte teorin efter hur sann den är utan efter allt gott de tror den kan åstadkomma.”

  Håller med tror jag. En mobbare kan alltid hitta något fel hos någon. Personer hittar saker hos andra att nedvärdera även om det inte är något värt att nedvärdera. För att höja sig själv oftast.

  Kommentar av Mariel — januari 28, 2012 @ 9:14 e m

 6. Jag hade som sagt lite frågor, mailas?

  Kommentar av Mariel — januari 29, 2012 @ 6:13 f m

 7. Mariel:

  Du kan maila frågor till mig på aktivarum@gmail.com

  Kommentar av Aktivarum — januari 29, 2012 @ 6:40 f m

 8. Hur är den inte vetenskaplig?

  Kommentar av Hamstrn — januari 30, 2012 @ 4:28 e m

 9. Fint att mejladressen kom upp igen Erik. Skrev troligen fel sist ser jag nu!

  Kommentar av Lena — januari 31, 2012 @ 2:08 f m

 10. Lena är ett troll eller?

  Kommentar av Hamstrn — januari 31, 2012 @ 8:26 f m

 11. På vilket sätt grundar du ditt påstående att jag är ett troll Hamstr? Eller handlar det mer om att du är dum i huvudet!?

  Är du putt för att jag inte svarade på din förra fråga!?

  Okay den första kommentaren av mig i just det här inlägget var en pik till Erik. Jag anser nämligen ett en blogg som utger sig för att vara seriös inte blir så av att ragga på brudar.

  Erik har talat med Mariel i ett par kommentarer hos Billing.Hon tycks vilja lära sig av Erik och tycks se upp till äldre män. Det får Erik att lyfta upp henne på sin blogg därför att det lyfter upp hans ego. Han blir smickrad.Kanske lite småtänd.

  Erik citerar henne som om det skulle vara något vetenskapligt hon sagt. När det faktiskt finns så många andra som verkligen skriver vetenskapligt.

  Det var alltså en mindre pik mer än att jag är ett troll, eftersom han kastar skit över mitt påstådda icke vetenskapliga förhållningssätt gentemot världen och ständigt i denna blogg.

  Det har skett i våra långa diskussioner i tidigare inlägg. Därför känns det förbannat hycklande och dubbelmoraliskt att inte leva efter det han anklagar bland annat mig för att inte förhålla sig till.

  Du får ursäkta men din typ stör mig ganska mycket.

  Kommentar av Lena — januari 31, 2012 @ 9:31 f m

 12. Lena: Men istället för att bara hårt anklaga honom och ta för givet att din teori stämmer, så varför inte bara fråga honom varför han citerade? Jag tror ingen tror att det jag skrev var särskilt vetenskapligt, men kanske fanns det en annan anledning?

  Kommentar av Mariel — februari 1, 2012 @ 3:21 e m

 13. Lena. Jag gillar inte din typ heller.

  Kommentar av Hamstrn — februari 1, 2012 @ 4:15 e m

 14. Mariel:

  Hur kommer det sig att du plötsligt ska tala i Eriks ställe? Ganska märkligt med er tjejer som plötsligt kommer in, blir upplyfta på deras bloggar och sedan talar som om ni befunnit er på plats hela tiden!? 🙂

  Dessutom har jag redan tagit upp det här med honom utan att ha fått något svar. Tror faktiskt inte han själv kan förklara det hela mer bättre än jag antog.

  Hamstr:

  Du påminner om en fluga som surrar irriterat i örat en kvalmig sommarkväll. Hur mycket man än viftar bort flugan så kommer den surrande tillbaka.

  Du lägger dessutom ner mycket energi på någon som du inte gillar. Smarta människor brukar göra det omvända. Fritidsproblem?

  Kommentar av Lena — februari 1, 2012 @ 4:36 e m

 15. Lena:

  ”Okay den första kommentaren av mig i just det här inlägget var en pik till Erik. Jag anser nämligen ett en blogg som utger sig för att vara seriös inte blir så av att ragga på brudar.

  Erik har talat med Mariel i ett par kommentarer hos Billing.Hon tycks vilja lära sig av Erik och tycks se upp till äldre män. Det får Erik att lyfta upp henne på sin blogg därför att det lyfter upp hans ego. Han blir smickrad.Kanske lite småtänd.”

  Det där var en värre pik till Erik (dvs mig).

  Upplysningsvis uppskattar jag inte att du eller någon annan skvallrar om vad ni tror jag gör och varför. Detta är inte Aftonblaskan, Veckoreveal eller liknande tidningar vars syfte är att ignorera personlig integritet för att sälja. Det här vet du redan, det är inte första gången jag tagit upp saken. Ju fler läsare jag får ju mer kommer det såklart att skvallras om mig precis som om alla andra som gör sig någon form av namn i den publika sfären men jag kommer aldrig att betrakta detta som seriösa inlägg.

  Är det någon jag respekterar i denna fråga är det Zlatan Ibrahimovic som om vi skall tro boken formligen skällde ut Aftonbladet efter noter när de skrev en kontaktannons åt honom i tidningen (något hans dåvarande flickvän inte direkt uppskattade)

  Kommentar av Aktivarum — februari 1, 2012 @ 6:32 e m

 16. Lena:

  ”Dessutom har jag redan tagit upp det här med honom utan att ha fått något svar. Tror faktiskt inte han själv kan förklara det hela mer bättre än jag antog.”

  Det är intressant du antar jag har någon slags skyldighet att förklara varför jag gör vad jag gör. Upplysningsvis sorterar antaganden om dunkla motiv inom något som kallas Ad Hominem.

  ”An ad hominem (Latin for ”to the man” or ”to the person”), short for argumentum ad hominem, is an attempt to negate the truth of a claim by pointing out a negative characteristic or belief of the person supporting it.”

  Beträffande varför jag citerar någon alls, skriver här etc så är detta en blogg och motiveras på samma sätt som de flesta andra bloggar av att sprida den information de tycker är mest viktig, få fler läsare, få mera feedback, etc. Alla bloggars syfte är att nå ut till andra människor.

  Kommentar av Aktivarum — februari 1, 2012 @ 6:42 e m

 17. Erik:

  ”Upplysningsvis uppskattar jag inte att du skvallrar om vad du tror jag gör och varför. ”

  Jag förstår att Zlatan är din idol men du kan varken jämföra honom med dig eller mig med aftonbladet!

  Skvallra är INTE heller när man talar direkt till någon på en öppen blogg! Dessutom har du ju inte förklarat syftet med din dubbelmoral. Lyfta fram någons citat som om det vore vetenskapligt efter ett par kommentarer inne hos Billing. När du samtidigt kallar det jag skriver för ”Flumteorier”,så blir det inte annat än ett stort förbannat hyckleri!

  Det är även lätt att föreställa sig att det kan sitta en 2-3 personer bakom namnet Mariel. Eftersom hon som nykomling tilltalar mig som om hon visste allting. Intrigerande säger hon ”var inte så hård” mot lillla Erik…Stackars liten..haha..så hon riktigt bjuder in till till vanliga lilla anhang.

  Vidare när Mariel ovan skriver:

  ”Jag tror ingen tror att det jag skrev var särskilt vetenskapligt, men kanske fanns det en annan anledning?”

  Ja vad är anledningen!?:-)

  Tycker bara det är underhållande Erik när du i diskussion efter diskussion förvränger det jag skriver och kallar det för flumteorier när du lyfter fram larviga citat kring rosa träskor..:-)

  Hej hopp.

  Kommentar av Lena — februari 1, 2012 @ 6:49 e m

 18. Lena

  ”Jag förstår att Zlatan är din idol men du kan varken jämföra honom med dig eller mig med aftonbladet!”

  Jag kan jämföra precis vad jag vill med vad jag vill. Vill du hävda nån regel för jämförelser så är du välkommen med en källa på den regeln. Upplysningsvis är dock inte påståenden som Godwins Lag riktiga lagar.

  ”Skvallra är INTE heller när man talar direkt till någon på en öppen blogg!”

  Skvallra är bland annat när man sprider sina gissningar /sitt skitsnack om en annan person utan giltig bekräftelse på att de stämmer.

  ”Dessutom har du ju inte förklarat syftet med din dubbelmoral.”

  Jag behöver inte förklara mina syften. En persons syften har inget att göra med hur väl ett påstående stämmer med de belägg som presenteras för det påståendet och som jag flera gånger påpekat handlar inläggen här på bloggen om vad som vi har relevant valid orsak att tro på. Eventuella syften påverkar inte den saken ett dugg.

  ”Lyfta fram någons citat som om det vore vetenskapligt efter ett par kommentarer inne hos Billing. När du samtidigt kallar det jag skriver för ”Flumteorier”,så blir det inte annat än ett stort förbannat hyckleri!”

  Flumteorer kallar jag teorier som det inte ges några som helst bevis för. Ofta är de cirkelresonemang där man först gör ett påstående, sedan gör nya påståenden baserade på att man nu betraktar sitt första påstående som bevisat faktum. Påfallande ofta verkar det första påståendet styrkas med upprepningar av samma påstående. Gärna med en hänvising att nån annan med lika lite bevis gjort samma påstående.

  ”Det är även lätt att föreställa sig att det kan sitta en 2-3 personer bakom namnet Mariel.”

  Det är lätt att föreställa sig precis vad som helst när man slipper gå på bevisade fakta.

  ”Eftersom hon som nykomling tilltalar mig som om hon visste allting. Intrigerande säger hon ”var inte så hård” mot lillla Erik…Stackars liten..haha..så hon riktigt bjuder in till till vanliga lilla anhang.”

  Vad blir nästa steg på skvallerstegen? Skall du kanske hävda det är kända jämställdister som låtsas vara Mariel för att senare när den flumteorin blivit etablerad spekulera över vilka de är som om det första påståendet redan hade bevisats?

  ”Vidare när Mariel ovan skriver: ”Jag tror ingen tror att det jag skrev var särskilt vetenskapligt, men kanske fanns det en annan anledning?”
  Ja vad är anledningen!?:-)”

  Anledningen är irrelevant. Det är dock intressant du missar att den som lyftes fram var Pelle Billing och vad som påpekades är vilken del av hans text i tidningen Feministiskt Perspektiv som Mariel tyckte var särskilt tilltalande.

  ”Tycker bara det är underhållande Erik när du i diskussion efter diskussion förvränger det jag skriver och kallar det för flumteorier när du lyfter fram larviga citat kring rosa träskor..:-) Hej hopp.”

  Citatet kom inte från Mariel utan från Pelle Billing. Blir nästa steg att anklaga mig för att fixa tjejer åt honom 🙂 I så fall är det inte bara jag som är underhållande här.

  Kommentar av Aktivarum — februari 1, 2012 @ 7:19 e m

 19. Boring

  Kommentar av Gabbe — februari 1, 2012 @ 10:52 e m

 20. Erik:

  ”Jag kan jämföra precis vad jag vill med vad jag vill. Vill du hävda nån regel för jämförelser så är du välkommen med en källa på den regeln.”

  Nej men Erik, ännu mer dubbelmoral. Du anklagar mig strax efteråt för att använda Godwins lag för att jag med glimten i ögat skrev att Zlatan var din idol 😉 Samtidigt som du ju jämför mig med en skvallerpress som Aftonbladet. Är inte det bruk av Godwins lag? Dessutom är det väl en tidning din kollega Pär Ström hjärtligt ofta refererar på tal om skvallerpress.

  ”Upplysningsvis är dock inte påståenden som Godwins Lag riktiga lagar.”

  Nej precis.

  ”Skvallra är bland annat när man sprider sina gissningar /sitt skitsnack om en annan person utan giltig bekräftelse på att de stämmer.”

  Jaha, så det är det du ständigt gör med mig när du insinuerar att jag är en radikalfeminist, kör med flumteorier och anammar genusteorier. Och inte protesterar när jag får de benämningarna stundtals kastade över mig på din blogg. Tror jag har nämnt det förut men du är inte alltid en så bra människokännare som du eventuellt inbillar dig 😉 Bland annat för att jag alltid avskytt folk som skvallrar och talar bakom ryggen på andra. Du har alltså gjort fel i din personanalys av mig. Beträffande Mariel så har jag ju inte gjort mer än att öppet fråga över något du själv skyltar med. Det är inte skvaller.

  ”som jag flera gånger påpekat handlar inläggen här på bloggen om vad som vi har relevant valid orsak att tro på.”

  Mariels åsikter är alltså av mer relevant valid orsak att tro på än t ex mina. Ok.

  ”Vad blir nästa steg på skvallerstegen?”

  Det är du själv som sår skvaller och intrigerar.

  ”Skall du kanske hävda det är kända jämställdister som låtsas vara Mariel för att senare när den flumteorin blivit etablerad spekulera över vilka de är som om det första påståendet redan hade bevisats? ”

  Nej är det något du själv sysslar med!? Däremot har Mariel kommenterat/tilltalat mig ett par gånger och då använt olika språk. Och även skrivit annorlunda från gång till gång.

  ”Det är dock intressant du missar att den som lyftes fram var Pelle Billing och vad som påpekades är vilken del av hans text i tidningen Feministiskt Perspektiv som Mariel tyckte var särskilt tilltalande.”

  När du själv tar upp det hela. Och varför är en plötslig preferenser hos en nykomling från Billing relevant valid att lyfta fram och av större trovärdighet än det du menar att jag har innanför pannbenet?

  Det är dock intressant att du själv missar att du tar upp Mariels preferenser, som om hon vore en professor från något designinstitut enligt nedan. 🙂

  ”Mariel nämner å sin sida pojken med klänning men texten ovan kunde lika gärna handla om min personliga syn på att vara kritisk mot feministiska teorier i genusdebatten utan att anklagas för att vara ”kvinnohatare””

  Mariel nämner..? och..:-) Nej ska inte vara hård mot dig. Du är ofta ganska rar ändå.

  ”Blir nästa steg att anklaga mig för att fixa tjejer åt honom 🙂 I så fall är det inte bara jag som är underhållande här.”

  Ganska bra förslag! 😉 Nej, Erik jag har inte anklagat dig för något. Jag är bara nyfiken, lyhörd och ganska observant. Dessutom får du lov att nämna vem du vill. Men kom bara inte och påstå att andra är mer trovärdiga eller vetenskapliga än mig.

  Kommentar av Lena — februari 2, 2012 @ 10:54 f m

 21. Lena:

  ”Nej men Erik, ännu mer dubbelmoral. Du anklagar mig strax efteråt för att använda Godwins lag för att jag med glimten i ögat skrev att Zlatan var din idol Samtidigt som du ju jämför mig med en skvallerpress som Aftonbladet. Är inte det bruk av Godwins lag?”

  Nu har du förvirrat dig själv bra ordentligt. Jag sade aldrig du använde Godwins lag, jag sade det inte är en lag överhuvudtaget. Det var alltså sådana saker som inte räknas som källor.

  ”Dessutom är det väl en tidning din kollega Pär Ström hjärtligt ofta refererar på tal om skvallerpress.”

  Nej han brukar inte särskilt ofta referera till skvallerdelen av tidningen. Det är vanligen andra delar av tidningens material han refererar till än där man spekulerar om Twilight-stjärnorna är ett par eller ”bara vänner” Vidare använder Pär Ström ofta massmedia som negativ referens – dvs exempel på hur man inte skall göra.

  ”Jaha, så det är det du ständigt gör med mig när du insinuerar att jag är en radikalfeminist, kör med flumteorier och anammar genusteorier.”

  Varför menar du jag gör det? Jag har aldrig sagt att du är radikalfeminist. Jag har aldrig sagt att NÅGON som resonerar enligt radikalfeministisk modell nödvändigtvis är radikalfeminist. Att du sedan verkar tro jag ”insinuerar” det är en annan femma. Det är en sak att göra något idiotiskt, en annan sak att VARA idiot!

  Särskilt här på Aktivarum.

  ”Och inte protesterar när jag får de benämningarna stundtals kastade över mig på din blogg.”

  Om du menar jag insinuerar det kan du inte sedan säga jag kastar de benämningarna över dig. Att insinuera saker och att kasta benämningar är inte ett kompatibelt beteende.

  ”Tror jag har nämnt det förut men du är inte alltid en så bra människokännare som du eventuellt inbillar dig Bland annat för att jag alltid avskytt folk som skvallrar och talar bakom ryggen på andra. Du har alltså gjort fel i din personanalys av mig.”

  Vilken personanalys pratar du om? Vem har påstått jag gjort en personanalys av dig? Be den personen prestera bevis innan du för den informationen vidare tack. Alla som känner mig vet att jag anstränger mig rätt ordentligt för att inte göra personanalyser, utan rättar mig efter TEXT-analyser. Dvs jag rättar inte varen efter vem jag pratar med utan vad som sägs.

  ”Beträffande Mariel så har jag ju inte gjort mer än att öppet fråga över något du själv skyltar med. Det är inte skvaller.”

  Vad pratar du om? Du har inte ställt frågor, du började göra påståenden om att hon hade omvänts av mig. Vilket innebär du helt ignorerade henne som aktiv part i dialogerna med mig.

  ”Mariels åsikter är alltså av mer relevant valid orsak att tro på än t ex mina. Ok.”

  Det är heller inte vad jag sade. Jag kan diskutera vad jag säger men saker jag inte ens sagt är irrelevanta.

  ”Nej är det något du själv sysslar med!? Däremot har Mariel kommenterat/tilltalat mig ett par gånger och då använt olika språk. Och även skrivit annorlunda från gång till gång.”

  Kan du nämna någon annan källa än dig själv på att detta visar någonting?

  ”När du själv tar upp det hela. Och varför är en plötslig preferenser hos en nykomling från Billing relevant valid att lyfta fram och av större trovärdighet än det du menar att jag har innanför pannbenet?”

  Jag skrev om ett ÄMNE, hon skrev om samma ämne. Du skrev inte om ämnet alls så på vilket sätt är du ens i samma kategori som henne beträffande att citeras i inlägget om intervjun med Pelle Billing? Om du bloggade om den intervjun och länkade här och berättade det för mig förstår du inte att jag hade läst den texten och citerat det som passade in då?

  Det är bara att göra samma som hon gjorde. 1. Skriva ett inlägg på samma tema som vad jag skriver om 2. Tipsa mig om det här så jag vet det. Det är inte fjäsk det är vanligt enkel common courtesy.

  ”Det är dock intressant att du själv missar att du tar upp Mariels preferenser, som om hon vore en professor från något designinstitut enligt nedan.”

  Det där är din tolkning, jag delar den inte alls.

  ”Mariel nämner å sin sida pojken med klänning men texten ovan kunde lika gärna handla om min personliga syn på att vara kritisk mot feministiska teorier i genusdebatten utan att anklagas för att vara ”kvinnohatare””

  Javisst, Pelle Billing nämner Rosa skor i intervjun. Jag nämner feministisk kritik, Mariel nämner Pojke med klänning,

  ”Mariel nämner..? och..:-) Nej ska inte vara hård mot dig. Du är ofta ganska rar ändå.”

  Och vad? Pelle Billing nämnde ett perspektiv. Mariel ett annat, jag ett tredje.

  ”Ganska bra förslag! Nej, Erik jag har inte anklagat dig för något. Jag är bara nyfiken, lyhörd och ganska observant. Dessutom får du lov att nämna vem du vill. Men kom bara inte och påstå att andra är mer trovärdiga eller vetenskapliga än mig.”

  Jag har inte ens påstått att du yttrat dig i den frågan. Om du har bloggat om intervjun så har du knappast varit tydlig med det. Däremot har jag varit tydlig i mitt inlägg från nyåret 2012 wordpressbloggar är enklare för mig att kommunicera med/på. Även om jag tycker bloggar som Shed Light och Noboytoy innehållsmässigt är skräp så skulle jag kommentera på dem om de var wordpressbloggar – de skriver om ämnen relevanta här och det är enkelt att skriva där.

  Kommentar av Aktivarum — februari 2, 2012 @ 11:24 f m

 22. Lena:

  Beträffande vetenskap så läste jag på din blogg…

  ”Även om jag kan känna viss sympati med honom. Så har han ändå medverkat till att det idag fortfarande saknas 21 personer. Ett val av fagert nöje som kan orsaka Francesco Schettino 15 års fängelse.”

  Det är inte Schettinos kvinnoaffärer som kan kosta 15 år i fängelse det är feghet och ordervägran i telefonkommunikation med Kapten De Falco som är främsta orsaken han riskerar långt fängelsestraff. Du kan tydligt höra De Falco begära namnet på den han pratar med och berätta samtalet blir inspelat. Schettino skall ”get the **** back onboard” och koordinera med deras luftburna räddningspersonal på platsen.

  Kommentar av Aktivarum — februari 2, 2012 @ 11:37 f m

 23. Erik:

  Here we go again!

  Jag skrev:

  ”Och inte protesterar när jag får de benämningarna stundtals kastade över mig på din blogg.”

  Du förvränger:

  ”Om du menar jag insinuerar det kan du inte sedan säga jag kastar de benämningarna över dig. Att insinuera saker och att kasta benämningar är inte ett kompatibelt beteende.”

  Det ena utesluter inte det andra! Och du påstår nu enligt nedan:

  ”Jag har aldrig sagt att NÅGON som resonerar enligt radikalfeministisk modell nödvändigtvis är radikalfeminist.”

  Jag har för tusan aldrig resonerat enligt en radikalfeministisk modell! I samband med dina ibland förekommande insinuationer har även kastade benämningar från andra förekommit.

  Radikalfeminister finns mer hos andra än hos mig! Jag lever och verkar därute mer än att hata och förstöra för andra. Eller vara avundsjuk på dem som jobbar och sliter. Jag har inte mindervärdeskomplex inför det andra könet som vissa andra grupper!

  ”Beträffande vetenskap så läste jag på din blogg…”

  Stycket du tagit från Inlägget du refererar till och vill belysa som icke vetenskapligt är inte relevant i sammanhanget.

  http://lenalilliedropssomewords.blogspot.com/2012/01/olampliga-relationer.html

  Hade jag själv påstått att min blogg endast var vetenskaplig eller anklagat andra för att inte vara vetenskapliga, så kunde jag förstått din pik. Nu har så inte skett!

  ”Det är inte Schettinos kvinnoaffärer som kan kosta 15 år i fängelse det är feghet och ordervägran i telefonkommunikation med Kapten De Falco som är främsta orsaken han riskerar långt fängelsestraff.”

  Och? Jag skrev att han ”medverkat” till att 21 personer saknats. Han hade dessutom 1-2 kvinnor på bryggan och hade enligt förhör blivit distraherad av dem. Något som ju inte utesluter att han styrde på grund! Troligen en ganska vanligt förekommande manöver även i andra sammanhang.

  Kommentar av Lena — februari 2, 2012 @ 12:32 e m

 24. Lena:

  ”Det ena utesluter inte det andra!”

  Jo faktiskt, om jag nu kan kasta dessa saker över dig behöver jag knappast insinuera dem.

  ”Jag har för tusan aldrig resonerat enligt en radikalfeministisk modell! I samband med dina ibland förekommande insinuationer har även kastade benämningar från andra förekommit.”

  Från andra? Aha nu börjar jag förstå. Men som jag påpekat flera gånger är andra personer inte mitt ansvar här. Jag har en hel sida med liberatarianen Ron Paul min syn på ansvarsfrågan borde vara uppenbar. Jag vet att jag påpekat att saker du sagt stämmer med saker radikalfeminister sagt liksom med PK i allmänhet men att du tar detta som direkta anklagelser är knappast mitt fel.

  ”Radikalfeminister finns mer hos andra än hos mig! Jag lever och verkar därute mer än att hata och förstöra för andra. Eller vara avundsjuk på dem som jobbar och sliter. Jag har inte mindervärdeskomplex inför det andra könet som vissa andra grupper!”

  Det är inte vad radikalfeminism handlar om. Det är främst en moralisk invändning där man vill ha en andra människors beteenden kritiserade pga teorier man själv har men sällan konkretiserar och utsätter för vetenskaplig prövning. Feminism är för övrigt bara ett redskap, radikalerna fanns långt innan de tog över feministrörelsen.

  ”Stycket du tagit från Inlägget du refererar till och vill belysa som icke vetenskapligt är inte relevant i sammanhanget.”

  Det är du som kritiserat hur jag väljer ut mina citat. Sålunda är dina citat i ämnen jag skrivit om relevanta. Något jag skrivit två inlägg om råkar vara Costa Concordia.

  http://lenalilliedropssomewords.blogspot.com/2012/01/olampliga-relationer.html

  ”Hade jag själv påstått att min blogg endast var vetenskaplig eller anklagat andra för att inte vara vetenskapliga, så kunde jag förstått din pik. Nu har så inte skett!”

  Jag visar hur jag väljer ut och hanterar citat. Ett ämne du har tagit upp för att jag citerade Mariel.

  ”Och? Jag skrev att han ”medverkat” till att 21 personer saknats. Han hade dessutom 1-2 kvinnor på bryggan och hade enligt förhör blivit distraherad av dem. Något som ju inte utesluter att han styrde på grund! Troligen en ganska vanligt förekommande manöver även i andra sammanhang.”

  Du skriver det där är ett fagert nöje SOM kan kosta Schettino 15 år i fängelse. Det är dock fel i sak. Han är en Italiensk fartygskapten, vill han roa sig med kvinnor kan han göra det och han får inte 15 års fängelse för det även om båten går på grund. Om båten går på grund utan att han gjort något fel alls så är det däremot hans ansvar att stanna ombord och lämna fartyget som sista person efter att ha sett till fartyget är evakuerat.

  Han riskerar bortåt 15 års fängelse för att ha struntat i detta och bevisligen varit i en räddningsbåt medan 100 passagerare var kvar på Costa Concordia. Detta även om olyckan inte alls var hans fel.

  Kommentar av Aktivarum — februari 2, 2012 @ 2:18 e m

 25. […] samma påpekande som Girlwriteswhat gör i sina videos: MRA-antifeminismen måste jämföras med NAFALT-ursäkterna angående feministers […]

  Pingback av Den nya Vetenskapen för Mansfrågor Del 1 – Kritik från Feministiska Mansforskare « Aktivarum — februari 2, 2012 @ 5:44 e m

 26. hahahaha jag dör XD

  Kommentar av Mariel — februari 3, 2012 @ 9:43 f m

 27. Erik:

  ”Du skriver det där är ett fagert nöje SOM kan kosta Schettino 15 år i fängelse. Det är dock fel i sak. Han är en Italiensk fartygskapten, vill han roa sig med kvinnor kan han göra det och han får inte 15 års fängelse för det även om båten går på grund.”

  Nu var ju inte andemeningen i mitt inlägg att vara moralisk över de kvinnor han höll på med. Utan som jag skrev var det ett nöje som ändå styrde båten på grund.

  Hade båten inte gått på grund hade han ju inte heller fegt flytt från båten, som den stora karl han var. Och genom den hariga handlingen riskerat 15 års fängelse. Därför hade jag inte fel i sak.;)

  Kommentar av Lena — februari 3, 2012 @ 8:58 e m

 28. […] vad feministrörelsen gjort och gör är ett vanligt försvar hos kvinnor som kallar sig feminister NAFALT – det är inte DERAS […]

  Pingback av Feministisk sexism mot män (Misandri) placerar Sverige på den politiska världskartan « Aktivarum — juli 8, 2012 @ 3:59 e m

 29. […] kallar detta försvar NAFALT Själv skulle jag kalla det “Tanken (med feminismen) är alltid god” TÄAG-försvar. […]

  Pingback av Godhetsrörelsen fortsätter att kapas av radikala vänstern. Från Feminismen till Pride-paraden och HBT-rörelsen « Aktivarum — juli 24, 2012 @ 10:04 f m

 30. […] Sedan går hon vidare till CloudsGetintheWay vars svar fick henne att göra videon (pga NAFALT) […]

  Pingback av Girlwriteswhat ger Feminismen skulden – Del 1 Patriarkats- och Könsmaktsteorin « Aktivarum — oktober 13, 2012 @ 3:49 f m

 31. […] här är så vanligt att det till och med fått ett eget begrepp, NAFALT, not all feminist are like that. Det är de ledande feministerna i samhället som påverkar […]

  Pingback av Diskussion på flashback: Skillnaden mellan jämställdist och feminist. | Genusdebatten — december 19, 2013 @ 1:49 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: