Aktivarum

Och så var det dags att kommentera Foucault igen – Konstruktivismens superstjärna | december 13, 2011

När maktkritiker får makt så är det sista de vill att kritisera den egna maktutövningen.

John Nilsson tipsar i kommentarsfältet hos Pelle Billing om att Pernilla Ouis återkommit till temat Foucault. Hon skrev vidare inte bara i DN-ledaren utan även om halal-hippiens paradoxer på Axess. 

”Foucault är Gud i den svenska universitetsvärlden, inte profet, utan Gud fader själv. Inom socialvetenskaperna är det han som banat vägen för det kritiska tänkandet kring hur språket formar våra sociala praktiker”

Med en sådan ställning kan man förvänta sig att han kom fram till sina upptäckter genom gedigen vetenskaplig metod right? Knappast, Foucault är det teoretiska imperiets och konstruktivismens superstjärna.

Ovan video är överdriven men ger ändå ett hum om vad problemen är med Foucault ”samhällsvetenskap”

Eller rättare sagt den totala frånvaro av allt som kan kallas vetenskaplig metod. När Ane Kirkegaard – doktor i freds- och utvecklingsforskning – skriver om Foucault hos P1 OBS blir denna paradox tydlig.

”Hon menar att det visserligen är sant alla samhällen hade kunnat vara annorlunda enligt Foucault…”

De som tror att det finns vetenskapliga bevis på att alla samhällen hade kunnat vara annorlunda räcker upp en hand. Sedan kan ni ta en titt på Jared Diamonds forskning om samhällsutveckling  i ”Guns, Germs & Steel”

Utifrån Diamonds upptäckter kan Foucaults lära om samhällen betraktas som aktivistisk önsketanke.

Ane Kirkegaard å andra sidan hänvisar föga förvånande till strukturer. Precis som genusvetarna upprepar hon bara påståenden från sina guruer att det GÅR att analysera och förstå dessa saker utifrån makt.

”I alla samhällen finns det strukturer, och för den som tittar närmare på dem går det att analysera och förstå det som verkligen spelade roll för Foucault: nämligen, makten. Hur den växer fram, och vad den vilar på.”

Detta verkar vara hela poängen med foucaults ”vetenskap” – Att kritisera makten. Man bygger inte teorier utifrån vetenskapliga upptäckter, man bygger dem mer utifrån sina politiska och personliga behov.

Då får man även rätten att förkasta precis allting man inte gillar. Som exempelvis ”kategorier”

Kirkegaard berättar om en professor på ett seminarie…

”Hans sätt att närma sig Foucault och postmodernismen var att rita upp ett antal boxar på white boarden och försöka få ordning på kaoset.”

Hur kommenterar då hon denna metodik?

”Och så satt vi unga där och skakade osynligt på huvudet, för så kan man inte få ordning på de tankar och propositioner och teorier som har gett upphov till postmodernism, poststrukturalism, postkolonialism, postfeminism.”

Och så satt de unga och kände sig smartare än sin professor, de tolererade hans åratals erfarenhet men de nickade inombords, de visste bättre. Haha! Men läs gärna min text om vad poststrukturalism innebär.

”De är svåra att boxa in, för de vill hela tiden ut ur den struktur de placeras i av oss forskare som söker kategorisering och ordning i våra vetenskapliga universum.”

Märker ni vad stollan säger? Hon påstår alltså att teorierna är svåra att boxa in för de VILL inte bli inboxade. Alltså ”vill” som om de vore levande varelser. Det är givetvis teoriernas skapare som har vilja, en teori har ingen vilja.

Anledningen dessa teorier inte kan boxas in logiskt är snarare att de är grundlöst svammel.

”Vad Foucault gjorde var att påpeka att människans samhällsorganisation snarare är ‘kulturlig’, än ‘naturlig’, alltså att varje samhälle skapas i förhållande till maktutövning i olika former, vilket avspeglas i språket och i samhälleliga och sociala praktiker. Därför liknar på sätt och vis alla samhällen i grunden varandra”

Jaså det är därför alla samhällen liknar varandra. Det har ingenting att göra med att de alla utvecklades för att bättre tillgodose behoven av mat, skydd, bekvämligheter och teknik? Nej nej makt säger store mästaren Foucault!

 ”Makt vilar alltid på diskurser som naturaliserar den, och neutraliserar motståndet mot den. Det är detta som är kärnan i Foucaults arbete och anledningen till att han fortsätter att vara aktuell och betydelsefull.”

Det är även av denna anledning de som förhåller sig till Foucaults lära beter sig som hjärntvättade stollar utan förmåga att tänka. De låter istället den stora mästaren Foucault sköta tänkandet åt dem.

Problemet är att vetenskap går ut på att hitta bästa alternativet. Foucault själv föredrog att klaga.

”I och med, att han så tydligt faktiskt erkänner existensen och betydelsen av strukturer bör han kanske snarare klassas som poststrukturalist, men det höll han inte heller med om.”

Detta är andra gången Kirkegaards invändning inte har någon annan grund än Foucaults personliga gillande. Men oroa er inte, hon är inte klar utan kommer med en ännu mer idiotisk motivering:

”Genom definitionen fångas man i akademins eget sätt att utöva makt inom forskarsamhället—genom att definieras som något utesluts andra möjliga definitioner ”

Här ser vi igen tydligt varifrån genusvetenskapen får sitt påhittade svammel. Det är fascinerande att ingen ”call on bullshit” när Focuault bara hittar på en massa ursäkter åt sig själv och sina elever att inte kunna bedömas.

Detta känner vi igen även i Sverige då Eva Lundgren använde samma taktik när felen i ”Slagen Dam” påpekades.

”På en praktisk nivå handlar det mycket om att förstå hur de strukturer som begränsar oss spelar en roll för just hur långt vi kan tänja gränserna, för hur långt vi kan gå i våra utmaningar mot de diskurser och praktiker som sätter de normativa gränser vi inte får överskrida.”

På en praktisk nivå handlar det om att tycka strukturer begränsar oss via diskurser som sätter normativa gränser vi inte får överträda. Svammel svammel och inte den minsta bevisning eller belägg.

Varför inte förenkla det?

Konstruktivistisk samhällsvetenskap är att tycka som Foucault, tala som Foucault och lyda Foucault.

Som kontrast till denna okritiska beundran av en naken kejsare har vi Pernilla Ouis.

”Foucault är pappa till diskursanalysen, som enkelt uttryckt handlar om insikten att den enda värld vi kan känna till är representationen, avbilden, som vi formar genom vårt språk.” 

När man får det uttryckt på det här sättet så slås man av häpnad över hur personer som å ena sidan vill bli sedda som seriösa forskare å andra sidan blir imponerande av uppenbar rappakalja.

”Det är alltså språket som är grunden för själva världsordningen. Världen är inte längre, den är bara representerad av olika värderingar med tillhörande språkliga termer.”

Om de nu inte kan se igenom uppenbart trams, hur kan de då förvänta sig att någon skall tro de är kompetenta att lösa något problem? ”Världen är inte –  bara representerad” Oj så imponerande sagt!

”Men med detta synsätt blir världen relativiserad och distanserad. Och nästan allting – särskilt det som anses rätt och gott, måste avslöjas. Begrepp som ”verkligheten” eller ”sanningen” eller ”det normala” skrivs med obligatoriska citattecken.”

Utom Foucaults ”vetenskap” och hans krets som sysslar med det verkliga medan alla andra sysslar med det ”verkliga”

Där har vi ju den stora paradoxen. De här människorna säger ingenting om sin egen makt, sina positioner, sin vetenskap. Det är alla andra som skall avslöjas, de har inte en tanke på att underkasta sig den egna analysen.

”Ut med modernitetens enfald och monokultur, in med mångfald och mångkultur! Ingenting är sant längre; sanning och verklighet är dinosaurier som ingen inom akademien längre vill befatta sig med.”

Varefter den stora frågan blir vad de akademikernas position egentligen grundar sig på idag? Om de förkastar det jobb som en professors position bygger på varför skulle de förvänta sig betalning och respekt?

”Eftersom Foucault bidragit till uppfattningen att väst är ont och ”the rest” är gott, är det problematiskt för diskursanalytiker att diskutera ”den Andres” problem. Ett exempel är det så-kallade hedersrelaterade våldet.”

Här ser vi åter hur det blotta faktum att Foucault tycker någonting saboterar vetenskapen.

Forskarna vågar inte göra ett dugg som kan råka gå emot den teoretiska grunden. Vi såg effekterna på Hjernevask där personer som kallade sig forskare sade att så länge inga bevis finns utgår man från att det är fel.

Vad var det som var fel? Jo biologiska förklaringar, så länge man inte bevisat biologi är fel så anser de alltså häpnadsväckande nog att egna teorierna om kultur (som inte beläggs alls) är korrekta.

Foucault bevisar aldrig samhällen skapas ”kulturligt” han hävdar istället att krav på bevis är maktutövning.

Och ”forskarna” skall ju vara mot makten så hur kan de rätta sig efter maktens krav på bevis? Detta är ju en praktiskt inställning för alla som vill kalla sig forskare men utan att ägna sig åt mödosam faktainsamling.

”Det var ett av den postmodernistiska vetenskapssociologins främsta slagord och användes gärna inom andra ämnen av folk som ville slippa utföra arbetskrävande empiriska studier och materialinsamling.”

Vi återgår till Pernilla Ouis och det hedersrelaterade våldet.

”Man är nämligen aldrig intresserad av minoriteternas egna, interna diskurser. Det är nästan så att man tänker sig att diskurser bara finns i västvärlden.

Det är alltid väst och det moderna som á priori är fel, och därför den part som blir utsatt för kritik. Inte ”den Andra”.”

Dvs vad som påstås vara forskning är här kulturrasistiskt vinklad bias.

Om bara personen som uttalar sig är från annan kultur skall han enligt dessa stollar bedömas på ett annat sätt.

Eller som Penn & Teller kallade det i programmet Bullshit (se klippet med Edward Nickols 04.05)

”the most inane gibberich we´ve ever heard!”

”En halal-hippie har, liksom Foucault, som utgångspunkt att den förtryckta Andra är god. En sådan person accepterar för ”den Andra” kulturella och sociala uttryck, som man egentligen aldrig skulle acceptera för sig själv.”

Först så säger socialvetenskapens företrädare att godheten skall avslöjas. Sedan förespråkar de en annan godhet som det saknas noll belägg för i verkligheten och som med alla objektiva mått mätt visar de glorifierar svaghet i sig.

Ju mer offer, ju mer inkompetent, ju mer lat och oduglig, desto bättre för socialvetenskapen.

Psykologiprofessorn Steven Pinker beskriver denna ”Standard  Social Science Model” som en sekulär religion. Och därmed måste man vara efterbliven för att tro socialsvetare har en kompetens som kan användas på riktigt.

Saker är kanske inte sanna för dem längre men för det ändrar ingenting för vanliga människor förutom att akademiker går från att vara kompetenta till inkompetenta gällande att lösa verkliga problem.


Publicerat i Genus, Jämställdhet

9 kommentarer »

 1. Mycket intressant. Jag skulle vilja påstå att det här nog är ett av våra allra allvarligaste samhällsproblem; att våra politiker fortsätter att kasta bort många miljarder av befolkningens pengar. Genom att år ut, och år in, försörja dessa kluster av antivetenskapliga smygkommunister, som ju faktiskt på heltid ägnar sig åt att antivetenskapligt förtala, försvaga och förljuga vår västerländska, kapitalistiska demokrati. Själva basen för vårt lands välfärd.

  Kommentar av Liberalen — december 13, 2011 @ 11:53 f m

 2. […] Lyssna på Nordegren i P1 – Genusvetenskaps ifrågasätts  och följ gärna Aktivarum-bloggens intressanta alster och Pelle Billing med ständigt aktuella debatter , nu senast om en ledarartikel på Corren om […]

  Pingback av Norge avskaffar genusforskning och lite om underkastelse, föda och evolution « Tanja Bergkvists Blog — december 13, 2011 @ 2:01 e m

 3. Ett exempel från studietiden: jag kommer ihåg en lärare som förbjöd oss att använda ordet ”verkligheten” i PM och dylikt med motiveringen ”vems verklighet? din eller min?” just med hänsyn till postmodernismen eller dyl. Vi studenter kringgick detta med att istället använda ordet ”i praktiken” och detta var tydligen helt OK fast åsyftningen eller sammanhanget egentligen var densamma. Om man var duktig på kvalificerat ordbajseri hade man alltså en rejäl fördel (i vart fall inom vissa kurser).

  Postmodernismen uppfattade jag som totalt obegriplig, men just det här att den inte låter sig definieras på något sätt kommer jag ihåg sades under föreläsningarna. Det är alltså en teori som säger vad den inte står för men som aldrig talar om vad den står för eftersom den då kan råka bli kritiserad för sina ståndpunk? Om ingenting får bestämmas på något sätt vad blir resultatet? Förespråkar man djungelns lag, eller?

  Kommentar av Martin — december 13, 2011 @ 5:37 e m

 4. Vårterminen 2011 hade jag en föreläsare i Falun på Dalarnas Universitet som var genusvetare, jag hade ett mål och endast ett mål med henne som föreläsare, undersöka allt hon gav oss i sömmarna.

  Hennes egna studier som hon tvingade oss att läsa (vilket är helt ok om studierna är bra) gav jag inte mycket för. Hon hade undersökt HBTQ kulturen genom att ha samtal med 20 olika tjejer i Umeå vid tre olika tillfällen och med tre olika grupper (förutom att en av personerna var med i två olika grupper), från denna undermåliga studie gjorde hon sedan svepande påståenden om HBTQ kulturen och sexualiteten i allmänhet.

  När vi så skulle diskutera hennes studier råkade det bli så att jag skulle börja, mina första och enda ord var:

  ”Detta är skräp och berättar inget om någonting som är nyttigt för oss, som mest kan jag lära mig något om dessa personer i studien men inte mer”

  Varpå hon svarade med ett skratt och gick vidare till nästa person.

  En lärare som höll ett seminarium i rummet bredvid, fick jag senare berättat för mig, öppnade med följande ord:

  ”Detta är skit och säger ingenting om någonting, så vi pratar istället om något annat”

  Great minds think alike har jag hört!

  (Ps. det sista är inte ett ordagrant citat utan en efterkonstruktion, men essensen var den samma)

  Kommentar av David Holman — december 14, 2011 @ 2:58 f m

 5. Aktivarum,
  Kul att du nappade på detta. Jag hoppas kunna återkomma till ämnet (Foucault), men har inte tid (just nu) och jag kan för lite om honom också.

  Du hänvisar dock till ditt kritiska inlägg om poststrukturalismen, som du menar är en efterföljare till Frankfurtskolan. Eftersom jag läst mycket av Erich Fromm, som en tid var drivande i denna ”skola”, men som sedan bröt med den, undrar jag om du har någon uppfattning av honom? Mitt intryck är att Fromm och Foucault inte bor på samma planet, så om du ”ogillar” Foucault, kanske du gillar Fromm? Jag anar att det kanske inte är så, men du får gärna svara på varför i så fall.

  Att titta titta/lyssna igenom ”Guns, germs and steel” var i alla fall väl investerad tid, känns det som. Mycket sevärt, så tack för tipset! Rekommenderas!

  Kommentar av John Nilsson — december 14, 2011 @ 9:20 f m

 6. Inspirerande läsning i vanlig ordning och som en person av lättsam natur kom jag att tänka på ett skämt kring ämnet postmodernism.

  ”What’s the difference between a postmodernist and a mafia boss? Answer: The mafia boss makes you an offer you can’t refuse, while a postmodernist makes you an offer you can’t understand.”

  Kommentar av Lorem Ipsum — december 14, 2011 @ 8:26 e m

 7. […] tavla i informationsbranschen? Det var denna sorts sug efter det nya som öppnade dörrarna för Michael Foucault, förkastandet av den objektiva verkligheten och högskolans införande av det konstruktivistiska […]

  Pingback av Nya resurser på Aktivarum och Presentation av Den Sjunde feministiska Myten « Aktivarum — januari 2, 2012 @ 10:22 e m

 8. Hittade det här ”gamla” inlägget om Foucault. Det känns inte mindre aktuellt idag. Tack för en trevlig läsning.

  Det skulle vara spännande att se Youtube-inslagen även om inte alla länkarna fungerar. Kommer du ihåg vad det var för filmer?

  Kommentar av Larsson — april 20, 2014 @ 7:15 e m

 9. Larsson:

  Hittade ett av de två saknade videoklippen. Se från 00.22.00 Ed Nickols ”diversity seminars”)

  Kommentar av Aktivarum — april 21, 2014 @ 9:42 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: