Aktivarum

Fyra Nationalekonomer vs Pär Ström vs Genusvetenskapen – DEL 2 | december 11, 2011

”Här fortsätter jag att analysera fyra nationalekonomers kritik av Pär Ströms bok.

Observera! Inlägg i en serie, DEL 1 här

Det förra inlägget slutade mitt i radiodebatten mellan genusforskaren Staffan Bergvik och Timbros Roland P-Martinsson. De hade just gett sina olika åsikter om vad genusvetenskapen är för någonting.

Enligt Bergvik så är det jätte-jättesvårt att svara på vad genusvetenskap är för någonting men grundläggande handlar det om att förstå hur vi människor lever i enlighet med vad vi uppfattar som normalt. (se citat)

Poirier-Martinsson däremot kallar det en kulturpolitisk trend eller ett humanistiskt tolkningsmönster.

Staffan Bergviks svar är rejält flummigt. Jag skall göra mitt bästa för att förklara felen med hans resonemang på ett sätt som är förståeligt även för dem ej bevandrade i vetenskapliga termer.

Grundläggande handlar det om att han förväxlar korrelation med kausalitet.  Dvs ATT något inträffar säger inte VARFÖR det inträffar. Detta demonstreras enklast med den uppenbara korrelationen mellan sjukvård och dödsfall.

Med genusvetenskaplig logik skulle vi sålunda ha belägg för att dödsfall orsakas av att besöka sjukhus.

När Bergvik påstår vi människor lever i enlighet med vad vi uppfattar normalt så betraktar jag sålunda detta som helt grundlöst svammel. Det normala i en demokrati är nämligen normalt enbart pga hur många som VÄLJER det.

Vad detta betyder rent konkret är att det normala inte ens existerade vid den tidpunkt valet gjordes. Genusforskare hävdar alltså att något händer pga en faktor som inte ens existerade NÄR det inträffade.

Det borde sålunda vara fastställt att genusvetenskapen utgår från fakta-konstruktivistiskt perspektiv. 

I sin bok ”Fear of Knowledge” räknar filosofiprofessoren Paul Boghossian upp tre olika kategorier av konstruktivism. Social konstruktivism, Rättskonstruktivism och Faktakonstruktivism.

”Of the three constructivist theses before us, the most influential is the thesis of fact-constructivism— which is somewhat surprising given that it is also the most radical and the most counterintuitive.”

Vad detta innebär på enkel svenska är att av dessa tre samlingar åsikter om världen är den galnaste av dem också den som flest viktiga människor lyssnar på idag. För den oinsatte kan detta faktum låta helt overkligt.

”Indeed, properly understood, fact-constructivism is such a bizarre view that it is hard to believe that anyone actually endorses it. And yet, it seems that many do.”

Observera att det var här de fyra ekonomerna felaktigt trodde absurditeten i sig var ett argument.

Som Boghossian påpekar och som även jag exemplifierat är det dock inga som helst tvivel om att det finns stöd för galenskaperna. Att åsikterna är galna motbevisar inte stödet finns. Låt oss ta ett exempel:

”When French scientists working on the mummy of Ramses II (who died c. 1213 bc) concluded that Ramses probably died of tuberculosis, Latour denied that this was possible.”

Det är den franska vetenskapssociologen Bruno Latour texten åsyftar. Låt oss då se motivationen till hans påstående. Kom dock ihåg att Roland P-Martinsson påpekade vad som helst kan vara ett sociologiskt perspektiv.

‘‘How could he pass away due to a bacillus discovered by Robert Kochin 1882?’’ Latour asked.” ‘‘Before Koch, the bacillus had no real existence.’”

Här ser vi skillnaden mellan den sociala verkligheten och den faktiska verkligheten.

Sålunda ser vi även hur forskning som säger sig studera ”social verklighet” kan bygga sina ”sanningar” på bevisligen helt falska påståenden. Dvs utgå från att saker är sanna som inte bara är felaktiga utan även omöjliga.

Vad är det då som avgör vad som är sant inom dessa så kallade forskningsfält? Tja, mitt råd är att ni ser efter själva! Min egen slutsats är att dessa forskningsfält vilar på årtionden gamla politiskt grundade Ad Hoc-teser.

Dvs det är sant för det BEHÖVER vara sant och om det inte är sant så vore världen en hemsk plats att leva i.

Tanja Bergkvist är en av dem som kämpar mot galen konstruktivistisk forskning.

”Vet ni att gungorna är könsmarkarde? Och att genuskodat material kan skada hjärnvävnaden? Det har en framstående svensk genusvetare visat.”

Effekter av faktakonstruktivism ser vi även när Genusnytt citerar Kapten Tobias Blomqvists svammel om kvinnlig värnplikt.

”- Det är ofta killar och tjejer som har ett positivt minne av sin egen värnplikt, säger Tobias Blomqvist.”

Dags för call-on-bullshit-mode. Som Pär Ström påpekar är antalet kvinnor som ens kan ha positivt minne av sin värnplikt noll. Kvinnor har aldrig varit värnpliktiga vilket Kapten Blomqvist såklart vet.

Kaptenens hänvisning till kvinnliga värnpliktiga liknar massmedias ”…and servicewomen” i krigsrapporter.

Det verkar finnas en mängd människor som i sin yrkesutövning försöker ”rätta till” historien. Som Pelle Billing påpekar är det utmärkande att de tror de själva kan se helheten men att alla andra behöver ”hjälp”

Genuseliten vill inte ta risken allmänheten gör ”fel val” Istället ljuger de om fakta och fråntar folk möjligheten att alls göra egna val. Det hela kan liknas vid en TV-guide som ger fel tider för program man inte vill folk skall se på.

Utgivarna ser det då som en välgärning att se till ingen annan kan se dessa ”förlegade åsikter”

Vad säger förresten åsikterna är förlegade? Det är fel fråga, det är inte en VAD som säger de är förlegade utan en VEM som gör det och idag är det påfallande sällan de som påstår dessa saker tydligt anger källan.

Om hela ens forskningsfält bygger på resonemang vars motivation har samma nivå av galenskap som det från vetenskapssociologen Bruno Latour ovan, då är det förståeligt att man inte är alltför noga med varifrån ens teori kommer.

Man kan dock ana hur stolliga dessa människor här av tidningen Amelias senaste PR-trick ”dumstruten”

”Vi delar ut det till en person eller organisation som på ett förtjänstfullt sätt medverkar till att upprätthålla gamla normer och värderingar” 

Det är Rutger Stjernström på ”Ett städat yttre” som berättar om tidningen Amelias kulturradikala agenda. Amelia tar alltså ingen hänsyn till vad som fungerar eller inte. Allt gammalt skall ha dumstruten.

Tidningens första dumstrut gick till en man som sade vissa tjejer var apfula och andra tjejer apsnygga. I ett utslag av poetisk rättvisa går den andra dumstruten till tidningen Amelia själva med den idiotmotiveringen:

”man upprätthåller gamla normer och värderingar om vad kvinnor anser vara intressant, och därmed befäster fördomar.”

Påstår vem och på basis av vilka belägg? Som väntat är de inte alltför noga med hur man kom fram till påståendet. 

Annars kunde man tro en kommersiell tidning skriver vad läsarna är intresserade av men nån på Amelia tycker alltså tidningen skall säga till läsarna vad de skall gilla.

Föga förvånande följer tidningen inte de galna principen.

Fortsättning följer…

PS Jag håller på att byta jobb i dagsläget. Det nya jobbet har högre flexibilitet men är provisionsgrundat.

Eftersom jag vill vara så fri som möjligt att leta material och göra analyser så har jag tagit en kalkylerad risk i yrkeslivet. Av denna anledning är donationerna på bloggen särskilt viktiga fram till årsskiftet.

Jag har ingen brist på material (tvärtom ser mina kommentarer av ekonomernas artikel ut att kunna bli uppåt tio delar), det är helt enkelt en tidsfråga. Jättetack till alla som hjälper till hoppas ni gillar mitt arbete. Mvh Erik


Publicerat i Genus, Jämställdhet

9 kommentarer »

 1. Obs! Det blir givetvis fler inlägg på denna serie, i ärlighetens namn så hann jag knappt återkomma till ekonomerna i detta inlägg. I Del 3 blir det mer om radiointervjun såväl som om ekonomernas resonemang. Här behövde jag dock lägga ”the groundwork” för den vetenskapliga debatten, dvs observerad korrelation vs kausala (orsaks) samband och hur socialvetenskapen i allmänhet och genusforskning i synnerhet bryter mot dessa vetenskapens förutsättningar.

  Kommentar av Aktivarum — december 12, 2011 @ 8:28 f m

 2. När det gäller Amelias egen dumstrut, var det jag som först föreslog den. De skyller andra för att upprätthålla gamla förlegade fördomar om kön och ändå är hela deras affärsidé att göra en tidning med matrecept, smink, mode, relationer och annat som anses kvinnligt. Det är att kasta stenbumlingar i glashus!

  Kommentar av AV — december 12, 2011 @ 10:38 f m

 3. När det gäller kvinnliga värnpliktiga så har du fel. Kvinnor som valde att mönstra blev värnpliktiga precis som män, skillnaden var att de kunde välja plikten. Men när de väl hade valt plikten så var det en plikt precis som för männen.
  Vad kaptenen avser är dessutom egentligen inte värnplikt utan han använder termen talspråkligt för värnpliktsutbildning.

  Kommentar av profanum_vulgus — december 12, 2011 @ 3:00 e m

 4. Profanum Vulgus:

  Definition av plikt: ”A legal obligation that entails mandatory conduct or performance”

  Man kan inte välja en plikt, en plikt är något man måste göra. Ingen tjej måste göra lumpen så på intet sätt existerar värnplikt för tjejer. Ingen tjej som inte gör lumpen kommer att hamna i fängelse på det sätt som män som inte gjorde sin plikt gjorde på den tid då värnplikten existerade. Tjejer har aldrig gjort värnplikt, lyckligtvis behöver inte killar göra det idag heller då den delen av militärtjänstgöringen är avskaffad.

  Kommentar av Aktivarum — december 12, 2011 @ 3:18 e m

 5. Jupp jag gillar Dina artiklar.

  Ditt tänk är mycket läsvärt och ofta utvecklar dina tankar dialogen på PB bloggen.

  Verkligen kul att få uppleva bredden av kvalificerade kommentarer i cyber rymden kring kritiken av feminismen och utvecklingen av mannsfrågor , vilka bara på ett par år har fått genomslag .

  Per Hagman

  Kommentar av per hagman — december 12, 2011 @ 3:58 e m

 6. Aktivarum:
  Som sagt så var det en valbar plikt för tjejer. Om en kvinna valde att mönstra så blev hon värnpliktig (och är värnpliktig idag) på samma sätt som män. Kvinnliga värnpliktiga kan dömas för vapenvägran och de har samma brister i valfrihet som män.
  Jag tror inte att någon kvinna har fått fängelse men jag vet att kvinnliga värnpliktiga har hämtats av polis.

  Värnplikt är vidare inget man gör, det är något man har. Du tänker på lumpen, alltså värnpliktsutbildningen. Även de som inte togs ut, alltså utbildningsreserven, var värnpliktiga och idag är män fortfarande värnpliktiga (och kvinnor som har mönstrat).

  Med det resonemanget så skulle underhållsplikt inte vara en plikt eftersom den bara inträder om man väljer att skaffa barn eller väljer att utföra verksamhet som gör att barnalstrande ligger i farans riktning.

  Kommentar av profanum_vulgus — december 12, 2011 @ 5:33 e m

 7. Corren är inne på samma spår 🙂

  http://www.corren.se/asikter/ledare/?articleId=5873315&date=&menuids=

  Kommentar av 50/50 — december 12, 2011 @ 10:03 e m

 8. […] framtid. Som ni kanske märkt i inläggen om Fyra nationalekonomers kritik av Pär Ström Del 1 och del 2 (och kommer att märka i kommande del 3) så har det blivit många sidospår där jag fått […]

  Pingback av Gott Nytt År 2012 – Dags för en kursändring här på Aktivarum « Aktivarum — december 31, 2011 @ 4:32 e m

 9. […] Michael Foucault, förkastandet av den objektiva verkligheten och högskolans införande av det konstruktivistiska flum vars effekter Paul Boghossian varnar för i sin […]

  Pingback av Nya resurser på Aktivarum och Presentation av Den Sjunde feministiska Myten « Aktivarum — januari 2, 2012 @ 10:22 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: