Aktivarum

Åklagare Rogland gick från falsk våldtäktsanklagelse till ogrundat misshandelsåtal | september 22, 2011

Två män falskanklagade för våldtäkt för flickan ifråga var rädd vad vänner och föräldrar skulle tycka om hennes läggning.

Caroline Engvall har skrivit en Svd-artikel om det s.k. BDSM-målet. Förra gången var det Katarina Wennstam som serverade vinklade åsikter i Aftonbladet om detta rättsfall och sågades både här på Aktivarum såväl som av tidningens läsare.

Låt oss därför innan vi kommenterar Engvall se tillbaka på vilka fakta som visat sig. Det började med en falsk våldtäktsanklagelse. Annas flickvän Kim berättade att kompisen Emilia sagt hon blivit indragen i en bil.

Enligt berättelsen hade Emilia blivit bortförd av okända män till en lägenhet där hon våldtogs och kvarhölls i två dagar.

Kim sade åt Emilia att kontakta polisen, svaret blev att Emilia ”orkade inte” Kim pratade då med sin flickvän Anna. Hon polisanmälde händelsen på basis av Kims historia och en polispatrull åkte hem till Emilias föräldrar.

”Polisen rubricerade det hela som 9345 (grov misshandel inomhus mot flicka 15-17 år) 0404 (människorov) och 0657 (våldtäkt) Någon gång under dagen så åker Radiopolisbil 3510 hem till Emilia för att ta upp anmälan.”

Ställd inför valet att inför föräldrar berätta sannningen så behåller Emilia den falska anklagelsen. Hon pekar först ut 28-årige Marcus som en av de tre män som skall ha begått våldtäkten. Senare pekar hon även ut den 32-årige Jonas.

Det är misshandelsåtalet mot Jonas som Katarina Wennstam och Caroline Engvall skrivit om.

Wennstam i Aftonbladet 29 sept 2010: ”Den här gången i Malmö har åklagare åtalat för grov misshandel, men inte heller nu fungerar lagen. Skyddet för sexuella möten som utvecklas till övergrepp är en gråzon, ett laglöst land.”

Observera att Wennstam kallade det ”sexuellt möte som utvecklas till övergrepp”varför detta ordval? Anledningen: Det avslöjas de aldrig hade sex (se FUP) och flickan har själv på MSN uttryckt överraskning och besvikelse över detta.

Sedan detta faktum uppkom i förundersökningen kan det inte komma på tal att kalla det ”sexuellt övergrepp” Wennstams beskrivning ger på intet sätt läsaren klar information om detta faktum.

Därmed kommer vi till Caroline Engvalls Svd-artikel. Kan vi vänta oss ärlighet eller får vi fuffens även från henne?

Engvall i Svd 17 Sept 2011: Å ena sidan en (då) 16-årig flicka som skrev på ett slavkontrakt”

”Å andra sidan en nästan dubbelt så gammal man med läggning för BDSM-sex (bondage, disciplin och sadomasochism)”

Engvalls beskrivning i Svd är klart missvisande. Bägge personerna har läggning för BDSM-sex men hon ger intrycket att endast mannen är den som har den läggningen. Hon har ett feministiskt ”Man-förövare, Flicka-offer” narrativ alltså.

Men i BDSM är det inte mer värt att vara ”S” än det är att vara ”M” Engvalls argumentation är alltså inte bara missvisande utan genomfalsk. Hennes beskrivning av åklagare Ulrika Roglands motivering lyder i sin tur:

”Tingsrätten friade mannen. I hovrätten ställer åklagaren frågan: hur mycket våld får man använda även om den andre personen samtycker?”

Den frågan är dock redan besvarad i Tingsrätten. Det är inte tillåtet att samtycka till grov misshandel.

Som framgår ovan gällde åtalet bla grov misshandel (0404) och Jonas friades just för våldet mot Emilia under BDSM-rollspelet motsvarade inte ”grov misshandel” vilket framgick klart och tydligt i domen.

”Hur stort ansvar har den som har sex med någon, speciellt våldsamt sex, som den dominerande parten inom BDSM-världen?”

Som framgår av Jonas-länken ovan så hade han en veckolång MSN-konversation med Emilia om huruvida hon verkligen vill vara hans ”slav” och om hon förstår vad detta kommer att innebära.

”I princip: om någon säger ”döda mig” – har man rätt att döda någon då?”

Ställd och besvarad av lagen: Svaret är nej.

”Var går gränsen för hur mycket stryk man får ge någon?”

Ställd och besvarad av lagen: Gränsen för samtycke går vid grov misshandel.

”Frågorna är komplicerade och debatten kring just detta fall har ofta vridits till ”ska man inte få ha vilken sexuell läggning man vill?”. Det ska man givetvis. Den frågan missar målet.”

Det är inget komplicerat alls med dessa frågor de är tydligt besvarade i tingsrättens dom.

”Med överklagandet vill åklagaren sätta fokus på de unga som utsätter sig för destruktivt sex och använder andra som redskap för att skada sig själva. ”

Ren lögn av Engvall! Åtalet rör enbart våld, inte sex. De hade aldrig sex med varandra. Ingenting sexuellt i åtalet var olagligt förutom den påhittade historia som var åklagare Ulrika Roglands första anhalt i denna härva.

”Den 16-åriga tjej som skrev under slavkontraktet hade ett mycket svårt självskadebeteende, med armarna täckta av djupa ärr efter skärsår som hon tillfogat sig själv.”

Såren var vid detta tillfälle gamla och läkta, flickan var en drivande part och ljög om sin ålder (sade hon var 18). Jonas tog hänsyn till dessa saker (se förhörsprotokollet, däremot brukar ha inte kräva leg.)

”Rent medmänskligt: borde den 32-årige mannen hon träffade via internet ha backat när han såg ärren?”

Isåfall kommer personer som varit sjuka men numera är friska att behandlas som om de fortfarande vore sjuka.

Är det rimligt att stigmatisera personer som haft problem och vägra behandla dem som fullvärdiga individer även när de blivit friska? En gång sjuk alltid sjuk? Har du gått på kryckor en gång får du aldrig gå för egen maskin?

”Rent juridiskt: vilket skydd har våra unga som är mellan 15 och 18 år – de som alltså fortfarande är barn, men ändå räknas som vuxna enligt sexualbrottslagstiftningen från 2005?”

Vad har sexualbrottslagstiftningen med ett misshandelsfall att göra? Har Caroline Engvall ens fattat att alla sexuella bitar är bortplockade pga den bevisligen falska våldtäktshistorian eller säljer det inte böcker kanske?

”Större ansvar måste läggas på vuxna som söker upp unga för sex.”

Där ljuger Caroline Engvall om fallet igen: Det var Emilia som sökte upp Jonas på BDSM-sajten darkside

Det var inte han som sökte upp henne. Hon tittade på hans fetishbilder på Darkside (som har 18-års gräns) och kontaktade sedan honom. Det här vet både polisen och åklagare från de inledande förhören.

”Jaa var skall jag börja? Hon raggade upp mig på nätet och vi pratade. Det finns en väldigt tydlig MSN-logg på min dator som ni kan läsa”

Nu när Hovrätten har bekräftat Tingsrätten dom och friat Jonas från ”grov misshandel” så har även Ulrika Rogland gått ut i Svd och uttalat sig om fallet. Hon säger dock inget om våldtäktsanklagelserna.

Istället säger hon att rätten misslyckats att ta hänsyn till flickans så kallade självskadebeteende.

Det är inte bara att rätten inte tar hänsyn till ”självskadebeteenden” (odefinierat) som hon skyller sitt dubbelt förlorade åtal på. Hon har även hittat en till bov i dramat. ”beröringsskräck” (odefinierat).

”Ulrika Rogland menar att det finns en beröringsskräck bland landets domstolar att hantera sexfrågor, särskilt när den drabbade parten inte gjort uttryckligt motstånd vid sexakten.”

Därmed är det inte bara Engvall som är oärlig i media. Även åklagare Rogland gör lögnaktiga hänvisningar till ”sexakten” (ni vet den som i detta fall till flickans skriftliga besvikelse inte ens ägt rum)

Beträffande våldsamheterna och åtalet så har även SvD i allmänhet svårt att ge en ovinklad bild av händelseförloppet.

”Men rätten bedömer också, med stöd av mannens uppgifter, att flickan samtyckt till våldet.”

Det är inte mannens uppgifter som visar flickan samtyckt till våldet. Det är kvinnans egna texter som gör det ställt bortom alla tvivel. Är det dålig research eller politiskt korrekt vinkling som Svd lider av?

”I rättegången har hon åtminstone delvis förnekat det, men rätten anser att man bara kan ha ”begränsad tilltro” till hennes uppgifter.”

Detta eftersom hon säger emot vad hon själv skrivit ner på MSN-loggen där han försöker avråda henne. Hon har även ljugit för polisens förhörsledare och åklagaren vilket framgår tydligt av FUP.

Efter dessa tavlor är det målsägandebiträdet Kerstin Hedelins tur att släppa grodorna lösa.

”Flickans målsägandebiträde, advokat Kerstin Hedelin, säger att flickan genom sitt svåra självskadebeteende inte var vilken 16-åring som helst och att det borde vägas in i bedömningen.”

Det är dock de uppgifter Jonas hade om flickan som skall bedömas. Om en rättsundersökning visar ditt och datt är helt irrelevant eftersom han knappast kan anses haft tillgång till sådan bedömning då.

”Det är viktigt att man ser henne som den mycket sköra flicka hon var, säger Hedelin.”

Hedelin kände inte Emilia som hon var. Hon kan bara yttra sig om hurdan Emilia är nu efter att Annas polisanmälan pressat henne att ljuga om inte en utan två våldtäktsmän och där hennes lögner blivit allmänt kända.

”Hon hänvisar också till forskning som visar att flickor med självskadebeteende inte sällan också låter sig utnyttjas sexuellt som ytterligare ett sätt att skada sig själv.”

Att lyssna på Kerstin Hedelin påminner om Bagdad Bob som också kunde säga stollerier utan att blinka.

Att skära sig med kniv är definitivt att skada sig själv men jag finner inte ord för hur korkat det är att påstå att ha sex eller att bli spankad (eller hemska tanke sex och spanking) är likvärdigt skadliga saker.

”Det är precis som att sex är en rättighet och att det är barnen som måste ta ansvar att upplysa.”

Det är precis som om biträdet Kerstin Hedelin har svårt att fatta att Jonas och Emilia inte hade sex. Sannolikt anser hon privat mellan tänderna fortfarande att detta feministiskt sett är ett våldtäktsfall.

Det är intressant hur få som uppmärksammat att detta från början var en falsk våldtäktsanklagelse mot Marcus.

Marcus hade dock obestridligt alibi och polisens tekniska undersökning avslöjade Emilias kontakter med Jonas. Initialt blev då även Jonas haffad av polisen som misstänkt för påhittad kidnappning och våldtäkt.

Därmed kan det vara bra att uppmärksamma detta inte är den enda falska våldtäkten som anmälts. Pär Ström uppmärksammar ämnet i flera inlägg och citerar en kvinnlig polischef som uttalat sig radio.

”Inger Olsson, polischef på barn- och sexualbrottsroteln i Halland, anser att det blir allt vanligare med anmälningar om våldtäkt som sker på falsk grund. Hon tycker utvecklingen är oroande.”

Det är många som skrivit om BDSM-målet. Här kommer en lista på vad andra bloggar skrivit.

Jag skrev mycket om BDSM-målet när det var aktuellt i Tingsrätten. Nu har alltså samma cirkus gått upp i hovrätten med precis samma resultat. Enda skillnaden är att Rogland slösat ännu mer resurser på ingenting.

Medborgarperspektiv – Om ett ja inte alltid är ett ja, så är ett nej inte alltid ett nej 

Ann Mari´s blogg – Saknar ansvar för sina beslut pga självskadebeteende?

No Size fits all – Åklagaren och orättvisan

Zac´s åsikter på ett fat – Vaniljsex innan 18 års ålder? 

Avslutningvis för att jag förespråkar en öppen debatt så ger jag även länkar till den s.k. motståndarsidan. Jag summerar fel i deras argument redan i beskrivningen så ni vet vad ni har att vänta för dumheter.

Shed Light – Barns rättigheter är beroende av att barn inte har någon talan alls

Fattig dam dansar – Man är inte myndig vid 16 i Sverige – Vadå sexuell myndighetsålder? 

No Boy Toy – Vadå sexträff? Man kan väl inte träffas frivilligt i syfte att ha sex om man i efterhand inte hade samlag?

Blåeld – Han tog inte leg, det måste man göra, och för övrigt får omyndiga personer inte skriva på kontrakt. 

Vad Blåeld missade: a) Det finns ingen 18-årsgräns för BDSM-sex, åldersgränsen gäller själva webbsajterna dvs Darkside m.fl. b) Kontraktet är inget riktigt juridiskt bindande kontrakt utan en del av fantasivärlden och rollspelet.


Publicerat i Genus, Jämställdhet

81 kommentarer »

 1. Jag förstår att du läst Medborgare X inlägg!

  Och jag förstår även att du är en av dessa icke empatiska anhängarna till folk med självskadebeteende.

  Om några sår efter eget självskadebeteende är läkta och endast ärr kvarstår, bevisar inte att hennes sjukdom var över!

  Självskadebeteende kan ta sig uttryck utan att det behöver ge ärr.

  Jag kan bara säga att känner förakt för sådana som kärringar som Anna-Marie och övriga tanter som hänger ut tjejer tillsammans mer er andra!

  Det enda ni åstadkommer är hat och förakt.

  Kommentar av Lotta — september 22, 2011 @ 2:10 e m

 2. Lotta

  Nu börjar du igen. Vet du vad rättssäkerhet är? Moraliska kontra icke moraliska lagar? Guilty without reasonable doubth?

  Kommentar av Hamstrn — september 22, 2011 @ 2:32 e m

 3. Lotta, hatet och föraktet för den svenska feminismen är mycket välmotiverat och helt självförvållat. Dumskallar!

  Kommentar av Musse Pig — september 22, 2011 @ 2:33 e m

 4. Lotta:

  ”Jag förstår att du läst Medborgare X inlägg!
  Och jag förstår även att du är en av dessa icke empatiska anhängarna till folk med självskadebeteende.”

  Jag vänder mig mot att kallas ”icke empatisk” och jag har öht inte yttrat mig om självskadebeteende. Detta av den enkla anledningen att fallet inte handlar om självskadebeteende. Fallet handlar om vad man får besluta för sig själv – kontra staten. Våld motsvarande ringa misshandel är vid samtycke tillåtet, annars får vi även förbjuda fotboll, ishockey och karate då fallet som sagt handlar om våld – inte sex. Alla dessa aktiviteter leder till värre skador än spanking. Jag tränade karate runt 16 års ålder

  Vad det rent tekniskt betyder är att jag hade gett samtyckte till att folk fick försöka sparka mig så hårt de kunde i huvudet bara de slutade enligt reglerna.

  ”Om några sår efter eget självskadebeteende är läkta och endast ärr kvarstår, bevisar inte att hennes sjukdom var över!”

  Det har jag inte påstått heller och det är heller inte vad som skall bevisas. Jonas är inte doktor eller specialist på ämnet och det är inte hans jobb eller ansvar att vara det heller. Vad som skall bevisas är det intryck hon gav honom (där hon ljög flera gånger). Inte det intryck hon ger en tränad läkare.

  OM hon var så sjuk som de säger så är det föräldrarnas alternativt den skattefinansierade sjukvårdens ansvar. Det är isåfall en skandal men det är inte Jonas ansvar att de har misskött sina uppgifter. Hans jobb är inte att täcka upp så de kan klanta sig.

  ”Självskadebeteende kan ta sig uttryck utan att det behöver ge ärr.”

  Javisst, men det är åter föräldrars och den skattefinansierade vårdens ansvar. Vill de ge Jonas det ansvaret kan de börja ge honom en motsvarande lön och yrkestitel för att göra det jobbet också. Som det är nu FÅR han inte ens göra sådana utlåtanden om andra människor. Det får bara specialister göra annars kan ju amatörer utpeka vem som helst som sjuk med påföljande stigmatisering.

  ”Jag kan bara säga att känner förakt för sådana som kärringar som Anna-Marie och övriga tanter som hänger ut tjejer tillsammans mer er andra! Det enda ni åstadkommer är hat och förakt.”

  Du får tycka vad du vill om Ann-Marie och övriga, jag har aldrig sagt jag håller med om allt de säger. Jag har påpekat fakta i fallet, förtydligat att åklagaren slungade åtal till höger och vänster för att sedan se hela våldtäktshistorien upplösas i intet.

  Då blev lösningen att åtala honom för våldet i sig separat. Men om man tar bort alla sexuella faktorer så har hon fått skador motsvarande vad jag fått av att åka vissa vattenrutschbanor. Och inte hälften så ont som jag hade efter en cupfinal i Karate. Åtalet har redan separerat våldet och sexuella handlingar. Alla tidningsartiklarna lever dock på iden att fortsätta ge intrycket sexet är en faktor i åtalet.

  Det är helt enkelt fel i sak.

  Kommentar av Aktivarum — september 22, 2011 @ 2:39 e m

 5. Aktivarium hörde du det mycket vinklade reportaget på studio1 i går? http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=4707076

  Kommentar av susanna svensson — september 22, 2011 @ 2:54 e m

 6. Hamster och Mimmi Pigg!

  Någon har tydligen missat när de försökte göra rent med flugsmällaren, för det flyger omkring en stor ful äcklig hamster.

  Sedan finns det andra seriefigurer, som tror att kan rättförklaras genom feminism!?

  Ta och sopa rent framför din egen dörr istället, för att hänga ut eller sätta på sjuka småflickor.

  Utför någon ett bankrån, så är det troligen feminismen som ligger bakom.

  Idioter!!

  Kommentar av Lotta — september 22, 2011 @ 3:19 e m

 7. Hamster!

  Har någon sagt till dig att din bild är urfjollig!

  Kommentar av Lotta — september 22, 2011 @ 3:21 e m

 8. Maukonen!?

  Är du en riktig människa? Det är nämligen inte så normalt att som kvinna, hänga ut flickor och småflickor så regelbundet som du gör!

  Du missade inte att jag känner förakt för dig va?

  Varför skriva ett inlägg riktas till någon som inte skrivit här?

  Kommentar av Lotta — september 22, 2011 @ 3:25 e m

 9. Varför e det inte bannad? Finns ju inte ens en komisk mening att ha det här.

  Kommentar av Pether — september 22, 2011 @ 3:29 e m

 10. Pether!

  Låt mig gissa!

  Du våldtog en flicka och nu känner du sur för att du sitter på rättpsyk!

  Så därför försöker du trycka ner dumma människor som inte tycker om sånt..så du kallar dem ”det”. och känner dig riktigt påhittig.

  Stackkkkars dig.:(

  Maukonen kan nog komma och trösta dig framför sin grodbarm..

  Kommentar av Lotta — september 22, 2011 @ 3:46 e m

 11. Susanna Svensson:

  Nej jag har inte hört än, skall lyssna nu. Tack för länken.

  Kommentar av Aktivarum — september 22, 2011 @ 3:48 e m

 12. Vänligen sluta med överdriven pajkastning?

  Alltså det är tänkt att man skall debattera de olika frågor som jag skriver om på bloggen här. Det är inte meningen att slunga förolämpningar och anklagelser till höger och vänster. När någon skriver något upprörande som är helt off topic är det bästa att ignorera off topic innehållet och diskutera som om förolämpningarna inte fanns. När människor vill ha Drama hjälper det inte att jaga upp sig och skriva dramatiska svar för det var precis drama som var syftet.

  Kommentar av Aktivarum — september 22, 2011 @ 3:49 e m

 13. Erik, ta bort alla kommentarer med personangrepp är du snäll. De sänker debattnivån till under noll.

  Kommentar av Maria — september 22, 2011 @ 3:51 e m

 14. Maria:

  Jag föredrar att använda deletefunktionen som stryker dumheter framför att ta bort saker. Tar man bort saker så kan man få en diskussion om huruvida man censurerar åsikter eftersom det inte framgår vad som togs bort. Nu framgår det tydligt att dessa delar är ignorerade eftersom de inte har nåt med debatten att göra.

  Kommentar av Aktivarum — september 22, 2011 @ 4:12 e m

 15. Bättre så, det är synd om kommentarsfältet ska dra ner den här bloggens höga klass.

  Tomten har förresten kommit på besök och i säcken fanns de önskade klapparna, så nu råder inga fritidsproblem längre.

  Kommentar av Maria — september 22, 2011 @ 4:15 e m

 16. Maria:

  Om jag var du så skulle jag hålla en jävligt profil, som flugit på väg i flera inlägg!

  Kommentar av Lotta — september 22, 2011 @ 4:23 e m

 17. Du är en falsk satmara och har kallat mig för både det ena och det andra utan fog.

  Faktum är att du bara en simpel avundsjuk kossa.

  Kommentar av Lotta — september 22, 2011 @ 4:24 e m

 18. Erik:

  Nej det var inte drama som var syftet! Det enda som skett är att någon gått emot den lilla sektens åsikter.

  Kommentar av Lotta — september 22, 2011 @ 4:26 e m

 19. Lotta:

  Det är intressantare och mer givande att diskutera raggningsfrågorna med dig måste jag säga. Har du möjligen personliga erfarenheter av det här ämnet ”unga trasiga flickor” som gör det särskilt känsligt?

  Alltså för att ge en kort förklaring. Detta var en misshandelsrättegång där det enda som bedömdes var graden våld eftersom den måste nå upp till ”grovt misshandel” när det finns samtycke. Här har du ett exempel på den grad av skada/råhet som behövs för att misshandeln skall bedömas som grov.

  http://www.bt.se/nyheter/boras/slog-sonder-offrets-ansikte—domdes-for-grov-misshandel(2929498).gm

  Tänk dig att denna kille får höra att några slag med pinne/linjal skulle vara lika grov våldshandling? Hans anhöriga skulle flyga i luften av ilska. Åtalet mot Jonas är när man bortser från den sexuella delen (som åtalet inte berör alls) rena parodin. Våldet var aldrig i närheten av vad som krävs för den grova skalan.

  Kommentar av Aktivarum — september 22, 2011 @ 4:33 e m

 20. Tack för ett bra inlägg, Aktivarium. Debatten i media är så vinklad att man snart inte orkar med det längre.

  Jag höll även på med självskadebeteenden i mina unga år. Ryser vid tanken på att jag skulle ha kunnat bli ansedd som minderårig pga mina armar.

  När ska man börja lyssna på människor, istället för att gå sina egna intressens ärenden. Förståsigpåarna i media skiter totalt i vad den här tjejen har för åsikt i det hela.

  Kommentar av j — september 22, 2011 @ 4:41 e m

 21. Erik:

  Jag har en erfarenhet genom att jag var för flera år sedan blev kontaktperson till en kille med självskadebeteende. Han gjorde sig själv illa även på sätt som inte bara gav ärr som från rakblad. Han drack även olika gifter, som inte är synligt på kroppen. Ett självskadebeteende är inte en förkylning som går över.

  Jag struntar som sagt fullständig i folks privatliv och om de gillar BDSM. Det paradoxala som folk vägrar se är ju att en yngre människa med den problematiken ju inte kan sägas ha ett fullgott bedömningsunderlag för egna beslut. det struntar alla i. Hon är ju bara en tjej som njuter av BDSM, vilket den suspekta J ovan försöker framställa.

  Problemet är bara att ni oavsett priset söker finna fall där män ska ha blivit dömda felaktigt. Sedan skiter ni fullständigt i de inblandade.

  Speciellt när de är kvinnor eller tjejer. Det är INTE sunt! Allt handlar inte om feminismen!

  Jag med många andra är inte lika insnöade i feminismen som ni är. När ni vänder precis absolut allting till att handla om feminism från relationer, sex till arbete. Det är inte normalt!

  Kommentar av Lotta — september 22, 2011 @ 5:09 e m

 22. Erik:
  ”Det är intressantare och mer givande att diskutera raggningsfrågorna med dig måste jag säga.”

  Själv började jag tröttna på dem. Gillade inte dina påhopp kring att starka kvinnor inte skulle vara attraktiva.

  Du kanske kan diskutera med Maria istället? Är hon din KK? Du talade ju om att ni män hade flera knull erfarenheter, före ni valde någon seriöst.

  Det skulle ju kunna förklara hennes avund mot mig.

  Kommentar av Lotta — september 22, 2011 @ 5:34 e m

 23. Lotta:

  ”Jag har en erfarenhet genom att jag var för flera år sedan blev kontaktperson till en kille med självskadebeteende.”

  Mmmm, jag förstod det antagligen var något sånt. Jag har sett flame wars på fler bloggar på dessa bägge teman (barn och mentala problem)

  ”Han gjorde sig själv illa även på sätt som inte bara gav ärr som från rakblad. Han drack även olika gifter, som inte är synligt på kroppen. Ett självskadebeteende är inte en förkylning som går över.”

  Nej och det har jag inte sagt heller. Däremot kan man inte ta för givet personer som framställer sig som numera normala och glada i själva verket ljuger.

  ”Jag struntar som sagt fullständig i folks privatliv och om de gillar BDSM. Det paradoxala som folk vägrar se är ju att en yngre människa med den problematiken ju inte kan sägas ha ett fullgott bedömningsunderlag för egna beslut.”

  Nej det håller jag med om men ingenting i det gigantiska utredningsmaterialet ger oss orsak att tycka att Jonas skulle veta den saken. Antingen så var hon inte sjuk nog att det skulle synas eller så spelar det ingen roll hur sjuk en person är för det krävs proffs för att märka skillnaden.

  ”det struntar alla i. Hon är ju bara en tjej som njuter av BDSM, vilket den suspekta J ovan försöker framställa.”

  Rent generellt så anser normala människor att ingen kan njuta av de grovare elementen i BDSM utan att det finns något fel på dem. Ju mer detaljerad en BDSM-beskrivning av grövre sort blir ju mer sannolikt är att normala människor tänker ”de där är ju sjuka i huvudet”

  ”Problemet är bara att ni oavsett priset söker finna fall där män ska ha blivit dömda felaktigt. Sedan skiter ni fullständigt i de inblandade. Speciellt när de är kvinnor eller tjejer. Det är INTE sunt! Allt handlar inte om feminismen!”

  Hur vet du det? Jag har erfarenheter av feminismen i flertalet universitetskurser. De flesta visste inte ens det var feminism de utsattes för. Stora delar av feministiska teorin är så vanlig folk inte ens förstår vad det är.Jag fick en lärare att erkänna att vad vi lärde oss inte hade faktagrund utan lärdes ut för ”jamen universitetsfeminister i USA…” Och det satt långt inne och ledde till enormt dålig stämning i klassen.

  ”Jag med många andra är inte lika insnöade i feminismen som ni är. När ni vänder precis absolut allting till att handla om feminism från relationer, sex till arbete. Det är inte normalt!”

  Det är definitivt normalt att utgå från att det finns en koppling mellan relationer, sex och arbete. Som Charles Darwin påpekade är anpassning inom arterna styrd av det sexuella urvalet. Det är alltså inte en sak bland andra, det är det viktigaste av alla saker.

  Hur insnöade folk är i feminismen vet ärligt talat de flesta inte om för de flesta klarar inte längre av att skilja mellan feminismens åsikter och utbildning. Om inte ens lektorer och docenter gör den distinktionen vad får dig att tro vanliga människor vet vad som är feminism och vad som inte är det?

  Kommentar av Aktivarum — september 22, 2011 @ 5:43 e m

 24. Lotta:

  ”Själv började jag tröttna på dem. Gillade inte dina påhopp kring att starka kvinnor inte skulle vara attraktiva.”

  Vad är det här för konstigheter?
  Jag har aldrig sagt att starka kvinnor inte skulle vara attraktiva, Jag har sagt att om kvinnan inte vill ha sex med den mannen så spelar det ingen roll vad hon är om han vid det tillfället letar sexpartner.

  ”Du kanske kan diskutera med Maria istället? Är hon din KK? Du talade ju om att ni män hade flera knull erfarenheter, före ni valde någon seriöst. Det skulle ju kunna förklara hennes avund mot mig.”

  Vem tror du att jag är? Karen Owen eller?
  I dont kiss and tell. Svaret är varken ja eller nej.

  Kommentar av Aktivarum — september 22, 2011 @ 5:50 e m

 25. hehe..

  Kommentar av Lotta — september 22, 2011 @ 6:13 e m

 26. Att någon har eller har haft ett självskadebeteende innebär inte i sig att BDSM blir mer eller mindre lämpligt. Självskadebeteende är problematiskt eftersom det i sig är skadligt och riskerar att skapa permanenta och oönskade men.

  Att däremot omdirigera självskadebeteende till mindre skadliga aktiviteter och copingstrategier såsom sporter eller till och med ofarliga smärtskapande beteenden är inte ett ovanligt sätt att komma tillrätta med den skadliga delen.

  Om man inte anser att BDSM till sin natur är skadligt (oavsett sammanhang) är det då knappast värre än något annat sätt att omdirigera ångest, och bättre än många vanliga alternativ som alkohol eller lugnande.

  Däremot är ju självskadebeteende en indikation på ohanterade svåra situationer och att någon behöver hjälp, men det gäller ju oavsett om denne söker utlopp genom kampsport, manisk träning eller bdsm.

  Kommentar av Olof Hansen — september 22, 2011 @ 6:33 e m

 27. Mycket intressant.

  Kommentar av tryggve — september 22, 2011 @ 7:05 e m

 28. Erik:

  ”Hur insnöade folk är i feminismen vet ärligt talat de flesta inte om för de flesta klarar inte längre av att skilja mellan feminismens åsikter och utbildning.”

  Jag tror du har en ganska dålig bild av folks intelligens med den uppfattningen.

  Ingen av alla de kvinnor jag känner går omkring och tänker, -Ah jag lever i en könsmaktsordning! Jag är underställd alla män!

  Det handlar nog snarare om att ni som sitter på era bloggar vill att folk ska leva efter era värderingar. Eller att ni vill ha något gemensamt att revoltera mot. Det för er samman.

  ”Om inte ens lektorer och docenter gör den distinktionen vad får dig att tro vanliga människor vet vad som är feminism och vad som inte är det?”

  Hur stort kan ett problem vara, om det inte ens uppfattats av företagare, lektorer eller docenter!?

  Måste ni gräva fram problem i tillvaron?

  Kommentar av Lotta — september 22, 2011 @ 7:23 e m

 29. Intressant inlägg, minns att jag läste utdrag av förhöret som fanns (genom Aktivarum?) på nätet. Och där fick man bilden av att det fanns en hel kennel begravd och en åklagare med en spade bakom ryggen 🙂
  Radikalfeminismen har ovetandes förvandlat den svenska offentligheten till ett riktigt Studio S-helvete där moralens väktare nu också är lagstiftare och åklagare. Det gäller att ta skydd.

  Kommentar av Curtius — september 22, 2011 @ 7:28 e m

 30. Lotta:

  ”Jag tror du har en ganska dålig bild av folks intelligens med den uppfattningen.”

  Har inget med intelligens att göra. Den uppfattningen handlar om materialet man utgår från, inte om intelligens. Utan empiri så har man bara anekdotiska exempel.

  ”Ingen av alla de kvinnor jag känner går omkring och tänker, -Ah jag lever i en könsmaktsordning! Jag är underställd alla män!”

  Debatten handlar inte om vad kvinnor du känner går omkring och tänker. Den handlar om hur kvinnor i allmänhet beter sig. Det spelar ingen roll vad kvinnor tänker – det som spelar roll är vad kvinnor gör/väljer. Jag har påpekat det några gånger nu. Och kvinnor du känner visar vilka kvinnor du känner. Inte hur kvinnor i almänhet beter sig.

  Alla de där förklaringarna på varför kvinnor gör nåt. Det är ATT det händer som påverkar manligt beteende. Varför är helt irrelevant.

  ”Det handlar nog snarare om att ni som sitter på era bloggar vill att folk ska leva efter era värderingar. Eller att ni vill ha något gemensamt att revoltera mot. Det för er samman.”

  Folk lever redan i stor majoritet efter ”våra” värderingar då vi utgår från just empiri. Det är politiker och akademiker som vill ändra på dagens situation och pratar om att skapa en annan empiri. Folk som Arkelsten remember?

  ”Hur stort kan ett problem vara, om det inte ens uppfattats av företagare, lektorer eller docenter!?”

  De missade bara bankkrisen i USA. Är det stort nog? Att döma av den tillgängliga informationen så var poängen innan den ekonomiska krisen just att om problemet var stort nog så ville ingen riskera obehaget att vara den första att påpeka problemet.

  Att docenter etc inte vill säga de uppfattar problemet säger alltså ingenting om dess storlek förutom att det är stort nog att få dem att inte vilja vara den första att prata om saken.

  Kommentar av Aktivarum — september 22, 2011 @ 8:06 e m

 31. Erik:

  ”Debatten handlar inte om vad kvinnor du känner går omkring och tänker. Den handlar om hur kvinnor i allmänhet beter sig. Det spelar ingen roll vad kvinnor tänker – det som spelar roll är vad kvinnor gör/väljer. Jag har påpekat det några gånger nu.

  Du och ert gäng talar dagligen om feminismen!
  Och i den feminism ni talar om ingår könsmaktsordningen. Remember?

  ”Och kvinnor du känner visar vilka kvinnor du känner. Inte hur kvinnor i almänhet beter sig.”

  Trots att jag är säker på att du nog kan få en del kvinnor att falla för dig. Så är du ingen expert på kvinnor. Då hade du inte talat om, att kvinnor bäst bör säga ja i alla situationer bara för att få nöja sig med ett engångsligg.Och att det eventuellt kan leda till något.

  Dessutom Erik, så kan man inte bara plocka ut enstaka forskningsresultat för att stödja sin egna tes. Det ska jämföras internationellt och med olika forskares undersökningar.

  ”De missade bara bankkrisen i USA. Är det stort nog?”

  Ja förvisso. Trots att konjunktursvängningar ju ofta har psykologiska grunder som förväntningar vilka påverkar marknadens ageranden. Så det är ju inte alltid helt lätt att förutse.

  Vad är sedan era bevis för att feminismen är ett så stort problem!? Vilka ekonomiska konsekvenser har den bidragit till för samhället?

  Det problem ni ofta lägger upp är följande:

  1) Flickors och kvinnors brott ska målas upp så att det framstår att kvinnor ges positiva fördelar. Trots att kvinnor de facto döms för brott redan idag!

  En konsekvens ni då kan bidra med är att kvinnor kommer dömas hårdare än män, vilket de många gånger kan göras redan. Forskning har visat att när domare, åklagare och åtalade är av samma kön döms de hårdare. Idag finns många kvinnliga domare och åklagare, så det händer oftare att de kan dömas hårt redan.

  http://www.skyddosakerhet.se/iuware.aspx?pageid=92820&ssoid=123473

  2) Ni målar upp att kvinnliga företagare får en massa bidrag och stöd och att det annars inte klarar av att vara företagare, vilket ger kvinnliga företagare sämre konkurrensfördelar. Nu inkluderade jag dina vänners bloggar med.

  Förstår du varför inte alla hurrar?

  Kommentar av Lotta — september 22, 2011 @ 8:39 e m

 32. Aktivarum! Tack för ett mycket upplysande inlägg.

  Lotta skrev

  ”Jag med många andra är inte lika insnöade i feminismen som ni är”.

  Feminismen är tongivande i 6 av 8 partier (alla utom Kd och Sd) i riksdagen, Sveriges lagstiftande församling. Dess tankegods genomsyrar läroplaner för samtliga skolnivåer från förskola till högskola. Dess apostlar finns som avlönade tyckare i dom flesta tongivande medier.

  Om du känner dej oberörd av feminismen, så grattis och varsågod och fortsätt.

  ”Måste ni gräva fram problem i tillvaron?”

  Ställ gärna den frågan till dej själv först. Du verkar ju inte klara av eller må så bra av att läsa denna blogg (att döma av det du skriver här i tråden). Du prenumererar på inlägg från min blogg så då prenumererar du antagligen på Aktivarum och flera andra bloggar som kritiserar feminismen. Hur orkar du, har du inte nog med problem i privatlivet?

  Kommentar av rutrutan — september 22, 2011 @ 9:00 e m

 33. Rutrutan!

  ”Feminismen är tongivande i 6 av 8 partier”

  Och? Svarar det på frågan över hur feminismen skadar som jag frågade Erik och inte dig!

  ”Ställ gärna den frågan till dej själv först. ”

  Du är en av dessa tanter som hänger ut flickor vad är du för människa? Blev du slagen av mamma som liten?

  Kommentar av Lotta — september 22, 2011 @ 9:10 e m

 34. Rutrutan:

  Till skillnad mot dig, så har jag problem med folk som hänger efter som svansar utan egen hjärnverksamhet!

  Dumma människor som anammar allting för att känna gemenskap. Troligen är du en hemmapensionär.
  Sitter din gubbe på kåken? Han är väl oskyldigt dömd som alla andra män!?

  Det är inte normalt att vilja kasta skit på småtjejer som du gör. Avskyvärt!

  Kommentar av Lotta — september 22, 2011 @ 9:20 e m

 35. Lotta:

  ”Du och ert gäng talar dagligen om feminismen! Och i den feminism ni talar om ingår könsmaktsordningen. Remember?”

  Vad jag påpekar är att kvinnor i mångt och mycket väljer och beter sig som om de utgick från feministiska teorier som könsmaktsordning. Som om de trodde okritiskt att de kan fortsätta göra de empiriska val de gör för att den fria viljan inte finns när det finns skillnad i makt bla bla.. Jag påpekar även att mediefeministisk misandri säljer mer och mer i massmedia så den kvinnodominerade publiken hanterar uppenbarligen sina plånböcker som om de trodde på sånt.

  ”Trots att jag är säker på att du nog kan få en del kvinnor att falla för dig. Så är du ingen expert på kvinnor.”

  Behöver man vara det tror du? Vem som helst utom den värsta räddhare kan få kvinnor att falla för honom. Poängen är att för de flesta är det slump/tur/fyllebeteende medan jag vet bättre än de flesta vad som påverkar hur det går inte bara för mig utan även för de andra killarna. Så jag kan inte bara få kvinnor jag valt ut att falla för mig. Jag kan påverka hur kvinnor faller för andra killar också.

  Och jag kan prata med riktiga experter. Jag har lösenord till stängda communitys.

  ”Då hade du inte talat om, att kvinnor bäst bör säga ja i alla situationer bara för att få nöja sig med ett engångsligg.Och att det eventuellt kan leda till något.”

  Jag har inte sagt kvinnor bör säga ja jämt. Jag har däremot frågat dig varför kvinnor skulle behöva få ut mer av sex än sexet i sig idag?

  Det är ju inte medeltiden detta. Kvinnor behöver inte försörjas av sin sexpartner längre. Och många kvinnor är redan den som har mest pengar, tid och resurser så varför skulle hon behöva få ut nåt av det? Vi skall väl snarare fråga vad mannen får ut av henne?

  ”Dessutom Erik, så kan man inte bara plocka ut enstaka forskningsresultat för att stödja sin egna tes. Det ska jämföras internationellt och med olika forskares undersökningar.”

  Det där är bs! Det finns ingen som helst pålitlighet i många studier som säger samma sak. Det är hur väl slutsatsen i en studie stämmer med observerade data och hur väl experimentet kan göras om som avgör.

  Faktum är att metastudiers medelsiffror inte nödvändigtvis säger ett dugg. En metastudie kan ge ett resultat som inte en enda av studierna i undersökningen fick. Det är samma fenomen som när de sökte ”Mr Average” i England. De samlade in data som var average och upptäckte att det var svårt att finna EN enda person i hela England som deras data stämde på.

  ”Ja förvisso. Trots att konjunktursvängningar ju ofta har psykologiska grunder som förväntningar vilka påverkar marknadens ageranden. Så det är ju inte alltid helt lätt att förutse.”

  Det där stämmer i detta fall inte alls. Flera personer påpekade vad som skulle ske. Man valde att inte lyssna på de män och kvinnor som påpekade att lasset tippade. När den första banken ramlade så räddade (gov) den. När Lehmanbrothers följde efter klantade man sig. När gigantiska AIG sedan lutade så var katastrofen ett faktum.

  ”Vad är sedan era bevis för att feminismen är ett så stort problem!? Vilka ekonomiska konsekvenser har den bidragit till för samhället?”

  Det där är en felaktigt ställd fråga. Även om feminismen inte hade haft någon effekt så är enbart det antal arbetstimmar vi slösat på skolor och arbetsplatser på att älta feminismen en gigantisk summa. Feminismen är en informationsindustri i miljardklassen som beskostas enbart av västvärlden. Det är ingen slump att feminismen är stor i Europa, Japan och USA ingen annan har råd att slänga så mycket tid (dvs pengar) på ingenting förutom eget missnöje.

  Vidare så visade en grupp amerikanska forskare under sociologen Bradford Wilcox att kvinnor själva är mer missnöjda med sina relationer om de är feminister (politiskt progressiva) oavsett alla andra faktorer. Dvs även om kvinna är VD och den som tjänar dubbelt så mycket pengar än sin man är hon mindre nöjd med sin familj om hon är feminist än om hon inte är det. Gissa vad all terapi av dessa kvinnor kostar samhället? Vi lägger inte pengar på att bota cancer, vi lägger pengar på att bota feministiska kvinnor.

  Sedan så har vi utbildning. Sverige och USA har samma sorts skolor (samma ideologer man lyssnat på). Vi har en antipojkkultur och en antifaktakultur som börjar redan i förskolor och som syns till och med hos vissa Rektorer. Vi har elever som får högre självkänsla ju mer korkade de är jämfört med resten av världen (PISA). Detta gäller alltså både pojkar och flickor nåt Tanja B påpekat flera gånger.

  Avslutningvis så kommer vår befolknings medelålder tack vare feminismens intersektionella trams att stiga snabbare än befolkningskurvan. Och därmed så kommer våra nya ungdomar i hög grad inte att ha samma kulturella värderingar som du har medan du faktiskt inte har en aning om vilka kulturella värderingar de faktiskt har.

  Detta för deras värderingar syns först när en viss procent av befolkningen uppnås. Frågan du bör ställa är alltså vilken av de städer i världen som redan har den krävda procenten (i den kultur som av allt att döma blir vår nya ungdomskultur) Du skulle vilja bo i idag?

  Det där är bara några exempel på saker som bevisligen finns redan idag men där feminismen är främsta orsaken de inte hanteras via praktiska lösningar.

  ”1) Flickors och kvinnors brott ska målas upp så att det framstår att kvinnor ges positiva fördelar. Trots att kvinnor de facto döms för brott redan idag!”

  Det är bevisat för länge sedan att såväl åklagare som domare ger kvinnor positiva fördelar. Bla säger de att det är synd om barnen om mamma hamnar i fängelse. Ingen säger samma sak om pappa trots att barnen bevisligen hamnar oftare i fängelse när man kastat deras pappa i fängelse.

  Se effekten på USA:s svarta. Nu sitter svarta kvinnor i TV och förbjuder vita kvinnor från att norpa de få bra svarta män som finns kvar.

  ”En konsekvens ni då kan bidra med är att kvinnor kommer dömas hårdare än män, vilket de många gånger kan göras redan. Forskning har visat att när domare, åklagare och åtalade är av samma kön döms de hårdare. Idag finns många kvinnliga domare och åklagare, så det händer oftare att de kan dömas hårt redan.”

  Kvinnor döms redan mindre hårt än män för samma brott. Att kvinnor döms hårdare med kvinnlig personal än med manlig ändrar inte det förstnämnda.

  Kvinnor har en till fördel i domstolarna. De kan få vinsterna från brottsliga handlingar genom att ha sexuella relationer med kriminella män där kvinnan själv lever sitt kriminella liv via mannen och får fördelarna av kriminalitet utan att riskera särskilt hårda straff för det.

  Exempelvis en kvinna skulle göra upp en affär med en mans flickvän. Flickvännens grovt kriminella pojkvän följde med och brukade fysiskt våld mot kvinnan när hon var ovillig att göra affären. Flickvännen låtsades som om det regnade. Kvinnan var förbannad och gjorde en polisanmälan för misshandel. När flickvännen fick höra det hänvisade hon till att mannen inte var vem som helst utan numera medlem i ”känd våldsbenägen gangsterliga”

  Då blev det ny polisanmälan – denna gång mot flickvännen för olaga hot.

  Observera att feminismens iver att skydda kvinnor i detta fall drabbar en kvinna – offret.

  ”2) Ni målar upp att kvinnliga företagare får en massa bidrag och stöd och att det annars inte klarar av att vara företagare, vilket ger kvinnliga företagare sämre konkurrensfördelar. Nu inkluderade jag dina vänners bloggar med.”

  Nu har Norge redan kvoterat kvinnor i företagen och i Sverige så diskuterar Moderaterna att göra det. Jag sade så sent som för en vecka sedan att om inget händer i Sverige så får vi kvotering av kvinnor till ledande poster. Bara en tidsfråga.

  ”Förstår du varför inte alla hurrar?”

  För att förstå hur lite jag bryr mig om hurrande så kan vi ta en kort lektion i historia.

  Alla hurrade inte när USA ville invadera Europa och slåss mot nazisternas ockupation heller. Däremot hurrade de allra flesta – särskilt intellektuella eliten – åt den pacifism som dominerade Frankrike efter första världskriget.

  Så här i efterhand kan i konstatera att vi gillar att USA besegrade Nazisterna i Frankrike men det här med den franska pacifismen är det värre med. Under första världskriget höll den franska krigsmakten Frankrike fritt under fyra år. När Hitler angrep Frankrike i början av andra världskriget blev hela landet besegrat av nazisterna på ca fyra veckor.

  Den ideologi som dominerade Frankrike var att man trodde på den hos eliten enormt fashionabla iden att krig i sig är en sjukdom som skall avskaffas. Problemet var dock att det var en helt felaktig tro. Man avskaffar inte konkurrens genom att avskaffa sin konkurrensförmåga oavsett hur många intellektuella människor som påstår det.

  De missade alltså inte bara Bankkrisen, och Enron utan även att folk med sämre konkurrensförmåga inte råkar ut för mindre konkurrens.

  Kommentar av Aktivarum — september 22, 2011 @ 10:39 e m

 36. Lotta

  Kul att du spekulerar i mina motiv och skicklig Straw Man argumentation från din sida.

  ”Flickors och kvinnors brott ska målas upp så att det framstår att kvinnor ges positiva fördelar. Trots att kvinnor de facto döms för brott redan idag!”

  Ja, kvinnor döms för brott i andra fall. Men det enda brott som kan styrkas i den här historien är att flickan har utsatt 28-årige Marcus för falsk tillvitelse om våldtäkt. Men brottslingen åtalas inte, istället åtalas 32-årige Jonas.

  Men visst händer det att kvinnor döms. När kvinnor döms för våldsbrott får dom kvinnorabatt. Jag efterlyser jämställdhet inom rättsväsendet, det ska inte daltas med någon på grund av kön.

  ”Ni målar upp att kvinnliga företagare får en massa bidrag och stöd och att det annars inte klarar av att vara företagare, vilket ger kvinnliga företagare sämre konkurrensfördelar. Nu inkluderade jag dina vänners bloggar med. Förstår du varför inte alla hurrar?”

  Straw Man argument. Kan du citera den som har skrivit att kvinnor inte klarar av att vara företagare utan bidrag? Jag följer också dessa bloggar och det enda som jag ser krävas där är att stoppa alla riktade kvinnosatsningar mot kvinnliga företagare eftersom det snedvrider konkurrensen.

  Lika rättigheter, lika skyldigheter och lika möjligheter kräver ett stopp för diskriminering.

  Kommentar av rutrutan — september 23, 2011 @ 6:06 f m

 37. @Rurrutan

  Vad är du ute efter? hade jag velat diskutera med dig att jag gjort det på din blogg och inte med Erik!

  Hade du varit ute efter lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för män och kvinnor, så hänger man inte ut kvinnor och småtjejer.

  Som sagt avskyvärt.

  Jag har haft insyn i rättsväsendet med, så jag drar inga halmtrådar!

  ”När kvinnor döms för våldsbrott får dom kvinnorabatt.”

  ULLSHIT!

  Kommentar av Lotta — september 23, 2011 @ 6:46 f m

 38. Lotta det ska bli intressant att se vad mamman som dränkte sina två små pojkar får för straff och jämföra det med mannen som knivhögg sin son. Mannen fick 18 år han dödade bara 1 barn mamman 2 alltså borde hon få mycket högre straff. Att vi har kvinnorabbat i domstolarna är rätt starkt klarlaggt.

  Kommentar av susanna svensson — september 23, 2011 @ 6:59 f m

 39. Rutrutan!

  Du har dessutom missat att den ”stackars” 32 åriga mannen blev friad även i hovrätten. När han så ansvarsfullt satte fast klämmor i bröstet och slag mot blygdläppar och dylikt på en flicka med självskadebeteende! Tjusigt! Män är ändå för rara.

  Sedan kommer alla nördiga BDSM -brukar och säger att sådana som jag ger skuldkänslor till den stackars flickan.BULLSHIT! De som möjligt ger skuldkänslor på flickan är de som hänger ut henne på bloggar!

  Hade mannen haft något innanför pannbenet, så hade man inte startat den typen av lek av fler orsaker:
  1) Han var myndig och 16 år äldre. Hon var omyndig!
  2) Hon hade ett SJÄLVSKADE BETEENDE i bakgrunden. Vet du vad det är med ditt enorma rättspatos!?

  Jag har följt deras bloggar med, så stick och brinn!

  Kommentar av Lotta — september 23, 2011 @ 6:59 f m

 40. @Susanna Svensson

  ”Lotta det ska bli intressant att se vad mamman som dränkte sina två små pojkar får för straff och jämföra det med mannen som knivhögg sin son.”

  Intressant!? Kvinnor döms redan för straff idag! Vilken värld lever kommer ni från. Jag hoppas ni får många ryggdunkar av männen för att smutsa ner kvinnor och tjejer.

  Kommentar av Lotta — september 23, 2011 @ 7:07 f m

 41. @Sussanna Svensson

  Hur är det klarlagt!? Kasta fram bevisen för helvete?

  Det finns inga.

  Ni är emot feminismen, då den bland annat innehåller teorin könsmaktsordningen. Den säger att kvinnor är underställda män. Ni är morsor allesammans och ändå saknar ni empati för andra tjejer och kvinnor i rättssammanhang.

  Ni ser ner på kvinnor och tjejer och höjer pojkar och män i motsvarande omfattning.

  Ni är värre än radikalfeminister!

  Kommentar av Lotta — september 23, 2011 @ 7:14 f m

 42. Lotta:

  1. Han trodde att hon var myndig. Dessutom behöver man inte vara myndig för att ha sex.
  2. Man har självbestämmande över sin egen kropp även om man har självskadebeteende. Han visste för övrigt inte att hon hade det.

  Kommentar av profanum_vulgus — september 23, 2011 @ 7:23 f m

 43. @Profanum Vulgus

  1) Tack, jag vet att gränsen ligger vid 15. Nu hade de dock inte sex utan en mer störd variant av lek. Har dessutom hört att till och med i de kretsarna, så menar de att hon var för ung.Det borde väl gå att jämföra med att när du är på tivoli får du inte åka alla attraktioner på grund av ålder, för en del kan skada dig!

  2) Jo, han visste att hon hade haft självskadebetende.

  Kommentar av Lotta — september 23, 2011 @ 7:28 f m

 44. Lotta, har du svårt att respektera andra sexuella läggningar än din egen? Måste du verkligen kalla flickan för störd för att hon har en annan sexuell läggning?
  Vilka sexuella läggningar får man ha utan att bli ansedd som störd av dig?

  Kommentar av Joel Bergqvist — september 23, 2011 @ 7:47 f m

 45. @Joel Bergqvist

  Som sagt nu kommer alla BDSM-anhängar med sin falska påståenden! Är ni analfabeter allesammans?

  Kommentar av Lotta — september 23, 2011 @ 7:52 f m

 46. Lotta:

  ”den ”stackars” 32 åriga mannen blev friad även i hovrätten. När han så ansvarsfullt satte fast klämmor i bröstet och slag mot blygdläppar och dylikt på en flicka med självskadebeteende! Tjusigt! Män är ändå för rara.”

  1) Tycker du att gymnasietjejer skall få ägna sig åt exempelvis ridning eller gymnastik alls eller skall vi förbjuda även sådana substitut till ”självskadebeteende” pga de exempel där tjejer gjort de sakerna och skadat sig allvarligt? Här är det åter en sammanblandning mellan sex och våld. Han är öht inte åtalad för nån sexhandling längre. Klämmor i bröstet åsamkar ingen riktig skada. Det finns de (både män och kvinnor) som t o m piercar sig där frivilligt.

  2) Och vadå Män? Dels är det lika många kvinnor som har sexuella fetisher. Dels så är det inte män i allmänhet utan bara några män som har det. Precis som homosexualitet.

  ”Sedan kommer alla nördiga BDSM -brukar och säger att sådana som jag ger skuldkänslor till den stackars flickan.BULLSHIT!”

  Den ”stackars” flickan satt en längre tid med polisen och hittade på våldtäkter som aldrig ägt rum, lät först en kille hamna i finkan för våldtäkt (Visserligen en kille som Jonas hatar över allt annat), sedan ytterligare en (Jonas själv) när polisen gick igenom telefoner och datorer för att se vem hon pratat med. Därefter avslöjade den kvinnliga förhörsledaren hålen i hennes historia.

  ”De som möjligt ger skuldkänslor på flickan är de som hänger ut henne på bloggar!”

  Hon begick en grovt kriminell handling och försökte falskeligen sätta dit inte en utan två personer för våldtäkter som aldrig ägt rum. Uppenbarligen är det normalt att ha skuldkänslor för att ljuga om våldtäkter.

  ”Hade mannen haft något innanför pannbenet, så hade man inte startat den typen av lek av fler orsaker:
  1) Han var myndig och 16 år äldre. Hon var omyndig!”

  Sveriges sexuella myndighetsålder är 15 så enligt lagen så hade hon rätt att besluta vad hon vill och med vem. Avslutningsvis så sade hon till honom att hon var 18 och han har ingen rätt att tvinga av henne leg mer än han har rätt att göra medicinska utlåtanden om henne.

  ”2) Hon hade ett SJÄLVSKADE BETEENDE i bakgrunden. Vet du vad det är med ditt enorma rättspatos!?”

  Hon var inte ärlig med omfattningen av det beteendet heller så nu går du på information som inte fanns tillgänglig för honom när de träffades förra året. Det framgår dock tydligt vem som övertalade vem. Hon övertalade honom. Om hon nu var så sjuk så hade svenska vården om den hade något innanför pannbenet haft bättre koll på vad hon gjorde.

  Avslutningvis

  Det är lite märkligt det var först NÄR hon sade kasper, jesper och jonathan kidnappat och våldtagit henne som man börjar prata om hur sjuk hon var NÄR de träffades. MEN…..

  Om man vill prata om självskadebeteende så kan man först prata om hur skadligt det är att sitta och ljuga ihop sådana historier för föräldrar, förhörsledare feministiska biträden och polisen samt huruvida personerna som lyssnade på de historierna uppmuntrade hennes självskadebeteende och fick henne att skada sig själv med fler mörka påhittade sexhistorier?

  Kommentar av Aktivarum — september 23, 2011 @ 7:53 f m

 47. Joel Bergkvist!

  Jag har överhuvudtaget inte skrivit att flickan var störd! Jag skrev att hon led av ett SJÄLVSKADEBETEENDE!

  F Ö R S T Å R DU?

  Kommentar av Lotta — september 23, 2011 @ 7:54 f m

 48. ”Nu hade de dock inte sex utan en mer störd variant av lek.”

  Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att du anser att hennes läggning är störd.

  Kommentar av Joel Bergqvist — september 23, 2011 @ 7:59 f m

 49. Lotta jo det är sant i bdsm rörelsen finns en frivillig åldersgrän på 18 år för utlevnad. Däremot är det 15 som är den juridiska åldersgränsen. Ex är det 18 årsgräns på darkside, men denna flicka/unga kvinna hade reggat sig där och ljugit om sin ålder hon hade även ljugit om sin ålder när hon dejtade denna man. Varför jo hon visste att det inte skulle ha blivit nått om hon varit öppen med att hon bara var lite drygt 16.

  Kommentar av susanna svensson — september 23, 2011 @ 7:59 f m

 50. Erik:

  Om det är någon som har någon som helst kunskap kring tonåringar, så vet de att det kan förekomma lögner. Skulle nästan vilja säga att de flesta tonåringar ljuger emellanåt. När folk som ni blir upprörda av att tonåringar ljuger och hänger dem, så saknas nog visst vett.

  Nu har jag inte tid att svara mera!

  Kommentar av Lotta — september 23, 2011 @ 8:00 f m

 51. Lotta en enkel googling ger massor med träffar men du kan ju läsa den här uppsatsen samt källorna som anges i denna. http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1317621&fileOId=1317622

  Kommentar av susanna svensson — september 23, 2011 @ 8:04 f m

 52. Lotta:

  ”Om det är någon som har någon som helst kunskap kring tonåringar, så vet de att det kan förekomma lögner.”

  Lustigt, jag har jobbat flera månader i sträck med att prata med tonåringar och de värsta lögnarna under den tiden var vuxna personer. Ingen av ungarna ljög lika mycket som vissa ideologiska och ekonomiska konkurrenter.

  ”Skulle nästan vilja säga att de flesta tonåringar ljuger emellanåt.”

  Jag skulle kalla det där påståendet fördomar om barn. De flesta vuxna ljuger uppenbarligen också emellanåt.

  ”När folk som ni blir upprörda av att tonåringar ljuger och hänger dem, så saknas nog visst vett.
  Nu har jag inte tid att svara mera!”

  Om du läser högst upp på mitt inlägg så ser du tydligt och klart att vad jag hängde ut var åklagarens, målsägandebiträdets och därefter många mediefeministiska skribenters beteende. Flickans beteende kommer långt ner på listan över personer som jag skriver om. Det är åklagaren som förekommer i rubriken. Inte flickan.

  Kommentar av Aktivarum — september 23, 2011 @ 8:15 f m

 53. Lotta:
  1. Hur kunde hon skadas av det?
  2. Ja hade HAFT ja. Förlorar man självbestämmande över sin kropp resten av livet om man någon gång haft självskadebeteende?

  Kommentar av profanum_vulgus — september 23, 2011 @ 8:44 f m

 54. ”Du har dessutom missat att den ”stackars” 32 åriga mannen blev friad även i hovrätten”.

  Ja han hade inte gjort något brottsligt. Den enda bevisbara brott i den här historien är flickans falska tillvitelse. Men denna brottsling är det ju s y n d om, för hon är ju f l i c k a (tillhör det kvinnliga könet, det könet som ses som offer enligt könsmaktsordningen), dessutom hade hon ett s j ä l v s k a d e b e t e e n d e för flera år sedan.

  ”När han så ansvarsfullt satte fast klämmor i bröstet och slag mot blygdläppar och dylikt på en flicka med självskadebeteende!”

  Ja det är inte brottsligt om det sker med personens samtycke, vilket var fallet i det här fallet.

  ”Tjusigt! Män är ändå för rara”.

  Och där generaliserade du om män. Tjusigt!

  Kommentar av rutrutan — september 23, 2011 @ 9:04 f m

 55. Joel Bergqvist!

  Jag skiter fullständigt i din felaktiga tolkning! Hur någon kan få en ”störd lek” till att jag säger en störd människa måste vara ett stort problem för dig.

  Erik:

  Känner du makt när de stryker över allting som jag säger?

  Hur kommer det sig att du i dina tidigare inlägg lät folk hoppa på mig, helt utan reducering eller kommentarer!?

  Jag menade inte att alla tonåringar ljuger konstant. Utan hellre att VUXNA bör ha ett visst överseende när det gäller tonåringar.

  Kan även tillägga att jag inte tycker att just du märkbart hängt ut henne. Däremot många kommentatorer och andra bloggare. Allt för att visa att tjejer och kvinnor har mindre accepterade sidor.
  Precis som om det skulle vara märkvärdigt!?

  Inga tror idag att alla kvinnor är offer eller att alla män är förövare. Det är något som vissa mansbloggare mer propagerar!

  Profanum Vulgus:

  1) Jag tycker det låter ganska uppenbart att järnklämmor på bröstvårtorna inte är en smärtfri behandling mot känsliga partier.

  Hur skulle du själv ställa dig till att få en järnklämma i pungen?

  2) Ett självskadebeende är som sagt ingen förkylning eller något som går över efter ett par veckor. Det är ett psykiatriskt problem, som en äldre man borde ha tagit hänsyn till. Bara av att ha hört att hon haft problemet, så borde en sund man valt en annan lekkompis.

  Kommentar av Lotta — september 23, 2011 @ 10:16 f m

 56. Så det är bara det dom med den här specifika sexuella läggning gör för att njuta som är stört, inte personerna?
  Det är ungefär som att säga att du inte har något problem med homosexuella men att du tycker att homosex är stört.

  Kommentar av Joel Bergqvist — september 23, 2011 @ 10:23 f m

 57. @Joel Bergqvist

  Vi har åsiktsfrihet i landet. Om du gillar BDSM eller homosex rör mig inte i ryggen.

  Jag struntar i folks preferenser när det gäller människor, som har ett fullt sunt beslutsunderlag, för inte fatta dumma beslut. Eller bli lättmanipulerade.Något av naturliga skäl en ung flicka i nämnt fall skulle kunnat bli.

  När folk utnyttjar andras sårbarhet är det en svag handling av en svag människa!

  Möjligen borde jag känna medlidande även åt andra hållet. Måste nog tyvärr jobba lite mer på den biten först.

  Kommentar av Lotta — september 23, 2011 @ 11:04 f m

 58. Lotta:

  ”Känner du makt när de stryker över allting som jag säger?”

  Jag stryker över förolämpningar och liknande som på intet sätt ingår i debatten så att andra besökare skall förstå dessa saker inte skall besvaras och fylla forumet med sånt. Jag har till och med låtit angreppen stå kvar överstrukna just så att det skall synas inga åsikter har strukits.”

  ”Hur kommer det sig att du i dina tidigare inlägg lät folk hoppa på mig, helt utan reducering eller kommentarer!?”

  Ingen aning, det måste du specificera (citera) vad du menar för att jag skall kunna svara på. Som det är nu vet jag inte vilken/vilka texter från mig du pratar om.

  ”Jag menade inte att alla tonåringar ljuger konstant. Utan hellre att VUXNA bör ha ett visst överseende när det gäller tonåringar.”

  Gäller det även flickor som säger sig ha blivit våldtagna? Annars måste jag påpeka att om den här flickan kan lura skjortan av åklagare, målsägarbiträde och polisens förhörsledare i flera dagar är det rätt obegripligt folk tycker JONAS skulle sett igenom hennes lögner på en gång.

  ”Kan även tillägga att jag inte tycker att just du märkbart hängt ut henne. Däremot många kommentatorer och andra bloggare. Allt för att visa att tjejer och kvinnor har mindre accepterade sidor. Precis som om det skulle vara märkvärdigt!?”

  Ja men det funkar inte att kritisera dem utan att först citera vad du kritiserar för utan citat finns ingen debatt. Inte ens jag vet vad du menar, som jag förklarat så håller jag inte automatiskt med om alla ställen jag länkar till då skulle jag inte länka till galenpannan Shed Light.

  ”Inga tror idag att alla kvinnor är offer eller att alla män är förövare. Det är något som vissa mansbloggare mer propagerar!”

  Strukturella påståenden an den typ som feminismen gör handlar inte om vad alla gör. De jämför grupperna som helhet.

  Apropå en annan sak du sade:

  ”Hur skulle du själv ställa dig till att få en järnklämma i pungen?”

  Jag har inte den läggningen men hade jag haft den hade jag sannolikt tyckt det var ok för uppenbarligen är det så att personer med den läggningen gillar det.

  Kommentar av Aktivarum — september 23, 2011 @ 11:35 f m

 59. Lotta, du som är en stark kvinna med egna pengar: kan du tänka dig att försörja en man på heltid? Flyg inte i taket nu, jag är uppriktigt intresserad av ditt svar.

  Kommentar av Maria — september 23, 2011 @ 11:39 f m

 60. @Lotta Problemet med självskadebeteende är att det i sig är farligt och riskerar permanenta oönskade men. Att omdirigera det till mindre destruktiva och riskabla aktiviteter är ett sätt att förbättra situationen och anser man inte att BDSM i sig är skadligt och destruktivt finns ingen anledning att se det som en dålig coping strategi.

  Och jo, en klämma i pungen skulle säkert funka att distrahera från ångest. Och jämfört med alkohol, lugnande eller skärande så är det bra mycket mindre riskabelt.

  Jag håller med om att det är hemskt när någon utnyttjar någon annans sårbarhet. Men den enda som gjort det i det här fallet är åklagaren som utnyttjat flickan för att driva sin egen hatiska agenda.

  Kommentar av Olof Hansen — september 23, 2011 @ 12:32 e m

 61. Lotta:

  1. Det var väl krokodilklämmor och det lär inte orsaka någon skada. Till skillnad från den här tjejen så tänder jag inte på BDSM så jag har ingen önskan om en krokodilklämma i pungen men jag kan väl klämma dit ett par för att testa. Att det skulle skada håller jag för högst osannolikt.
  Min förra tjej ville däremot att jag skulle raka pungen, något mycket mer skadligt, farligt och smärtsamt. Borde hon buras in och isf hur länge?

  2. Tror du att människor som haft självskadebeteenden mår bättre av att bli avvisade och betraktade som mindre självbestämmande? En person med empati och kunskap skulle väl snarare vara mer försiktig med att avspisa en person som man vet haft självskadebeteende.

  Kommentar av profanum_vulgus — september 23, 2011 @ 12:56 e m

 62. @Olof Hansen

  Jag kan förstå att den formen av smärta kan dirigera om ångestsymtom. Liksom andra droger tillfälligt kan göra. Det borde därmed liksom vid alkohol, som du nämner ge efterföljder med värre ångestsymptom. Eller hur? Det blir en ond cirkel.

  Kan inte hålla med om, att endast åklagaren utnyttjat någons sårbarhet. Det som har den här läggningen borde väl ändå inse, att deltagarna ska vara fullt topfit fysiskt och mentalt. Det finns ju som sagt även en åldergräns vid 18 år i just de kretsarna, av någon anledning!

  Jag känner mig även skeptisk till att någon driver en ”hatisk agenda”. Åklagare kan ge hårda straff även till kvinnor. Dessutom hårdare när de är av samma kön.
  http://www.skyddosakerhet.se/iuware.aspx?pageid=92820&ssoid=123473

  @Maria

  Jag flyger inte i taket av sådant. Däremot känns frågan irrelevant. Vi bör nog hålla oss till ämnet, så inte debattnivån sänks under noll.

  Kommentar av Lotta — september 23, 2011 @ 12:56 e m

 63. Lotta:
  Du har rätt i att frågan är irrelevant under det här inlägget, men inte i relation till hur mycket du tidigare har skrivit om starka kvinnor. Du är en väl en sådan och då var frågan var din gräns går? Är du villig att försörja en man? Debattnivån sänks inte av konkreta frågor, däremot av personangrepp. Frågan kunde behandlas på annat ställe, men jag visste att du skulle komma tillbaka hit och läsa, därför ställde jag hden här.

  Kommentar av Maria — september 23, 2011 @ 1:19 e m

 64. @Profanum Vulgus

  1) Jag skulle nog beroende på omständigheter yrka på mellan 3-6 månader för ringa misshandel beroende på metod och omständigheter! Fick du utstå rakhyvel, vaxning, ryckning eller eldriven? Du kan säkert känna in vad som känns mest. Var du byxmyndig vid tillfället? Eller påverkad av andra sinnesförslöande medel som placerade dig i en försvarslös situation. Var du gott och gott vid dina sinnes fulla bruk?

  2) Om en man med storhetsvansinne tror att han kan flyga, mår han bättre eller sämre om vi hindrar honom från att kasta sig från Eiffeltornet? Vad är mest empatiskt?

  Kommentar av Lotta — september 23, 2011 @ 1:20 e m

 65. @Maria

  Jag förstår inte riktigt vad du syftar på med att jag skrivit om starka kvinnor? Eller att jag upprepade gånger sagt att jag är stark!? Syftar du på tidigare diskussioner med Erik där vi diskuterat relationer och raggning, så har det ju inget med mig specifikt att göra.

  Sedan rent vetenskapligt säger ett svar inget från mig som ensam kvinna huruvida jag agerar i olika situationer.

  Kommentar av Lotta — september 23, 2011 @ 1:37 e m

 66. @Lotta: Kroppsegna endorfiner fungerar inte alltid på samma sätt som t.ex alkohol och behöver inte resultera i en ‘bakfylla’. Jämför med, t.ex, hård träning.

  Jag tror fördömanden från omgivningen är mer sannolika att skapa ångest än själva aktiviteten i sig. Ser man det som en fysisk utmaning liknande t.ex att springa ett långt lopp kan det vara en framgång i sig. Ser man det som ett test av förtroende som man får bekräftat kan även det vara stärkande. Så det är väldigt beroende på situation.

  Visst är det bra att vara i bra skick, men viktigare är att man är medveten om skicket och drivkrafter. Återigen, så länge inte aktiviteten i sig är skadlig finns ingen allmängiltig anledning att undvika det speciellt framför någon annan aktivitet såsom sex eller sport.

  Vad gäller åldersgränser så är det nog minst lika mycket för att skydda de äldre som något annat och väldigt många har en personlig åldersgräns på 18 om inte högre för att ha någon form av relation alls. För de som har BDSM som exklusiv läggning är det inte nödvändigtvis positivt att vara utestängd från sin sexualitet tills åldern är inne, men subkulturen är för utsatt som det är.

  Vad gäller åklagarens agenda har jag svårt att se att hon skulle ha något annat än ett ogillande av BDSM som motivation. Det faktum att hon drar upp självskadebeteendet specifikt betyder ju att hon implicit anser att BDSM är skadligt och att människor med en sådan problematik bör hindras från att utöva det. Hon har inte uttalat sig om t.ex kampsport eller överdriven promiskuitet utövad av folk med självskadebeteende, utan det gäller bara BDSM. Då är det svårt att se det som något annat än ett rent angrepp på den sexualiteten.

  Kommentar av Olof Hansen — september 23, 2011 @ 2:48 e m

 67. Lotta:
  1. Hon utgick nog från att jag var vid mina sinnens fulla bruk och att jag var myndig. Hon brydde sig inte om metoden, det fick jag bestämma själv.

  2. Vad är beröringspunkten med tjejen som tidigare haft ett självskadebeteende och som du tycker att man borde avvisa och såra?

  Kommentar av profanum_vulgus — september 23, 2011 @ 8:57 e m

 68. För det första borde du stå för vad du skrivit, försök inte slingra dig. Du har uttryckt åsikten att BDSM är sjukt, försök inte få det att handla om vad jag har för åsikt om det. Jag tycker att din åsikt om hennes sexuella läggning är väldigt viktig för hela debatten. Du anser att hon är störd för att hon tycker om något sexuellt du inte gillar, hur ska du då kunna diskutera det här fallet på något vettigt sätt?

  Menar du verkligen att den flickan som varit drivande i att träffas och ägna sig åt BDSM lekar, som sedan var besviken över att inget mer klassiskt sexuellt skett har blivit utnyttjad?
  Bara för att en kvinna gör ett val Du tycker är fel betyder det inte att hon blivit manipulerad.

  Kommentar av Joel Bergqvist — september 24, 2011 @ 8:40 f m

 69. @Olof Hansen
  Jag förstår inte hur jag ska kunna bli tydligare men jag ska försöka:

  1)Jag har inte fördömt flickan!

  2) Jag anser att alla ska få syssla med vad de vill i sitt sovrum. Under friska omständigheter.

  3) Jag anser att äldre bör ta ansvar för sina handlingar och de som är yngre.

  4) En flickas sexdebut är omkring 15 år och det är ofta tillsäckligt omtumlande, utan en massa slag eller klämmor. Det sker ofta även med någon i ungefär samma ålder.

  5)Kunskap om BDSM eller invigning torde logiskt ha skett av någon äldre i en maktposition gentemot henne och ur ett åldersperspektiv.

  6)Jag har talat om hennes självskadebeteende, vilket jag har erfarenhet av när jag arbetade på barnsjukhus och före jag skolade om mig. Jag var då ansvarig kontaktperson för en 13-åring. En pojke med en diagnos av självskadebeteende. Han mådde mycket dåligt i början och skar sig med rakblad, stack sig själv hårt med knivar och drack T-röd eller andra gifter för att få uppmärksamhet och omtanke. Hans sjukdom fortsatte ett par år.

  Anser du att en äldre kvinna skulle tagit nytta av hans sjukdomsbild och invigt honom i BDSM?

  Eller anser du att han först skulle bli helt frisk och mycket äldre för att själva stå rakt och välja sina sexuella lekar?

  Nu har 33-åringen ändå friats och jag ser ingen som helst anledning att vare sig hänga ut flickan eller måla upp mannen som gud fader själv! Han fick olyckligt sitta häktad. Samtidigt borde han kanske tänkt sig för innan han drog in en så mycket yngre flicka i dessa lekar!

  Jag tycker även att det är befängt att jämföra kampsporter med BDSM! Det första är i total kontrast och att betrakta som en hälsosam idrott i jämförelse med klämmor och slag mot underliv.

  Kommentar av Lotta — september 24, 2011 @ 12:00 e m

 70. @Profanum Vulgus

  ”Vad är beröringspunkten med tjejen som tidigare haft ett självskadebeteende och som du tycker att man borde avvisa och såra?”

  Jag förstår inte riktigt frågan. Finns svaret i mitt svar till Olof Hansen möjligen?

  Kommentar av Lotta — september 24, 2011 @ 12:03 e m

 71. Lotta
  Läser man de avtryck på nätet som tjejen gjort på nätet vid de tiden detta hände så kan man få uppfattningen att ho mådde bra psykikt vilket även domen påstår.

  Kommentar av JD — september 25, 2011 @ 12:14 f m

 72. @Lotta
  Jag förstår inte riktigt hur du argumenterar emot Olof Hansen ovan. De fakta du radar upp stämmer ju inte med den information som vi har.

  1, Det handlar inte om att mannen i det här fallet ska ha kontaktat flickan för att inviga henne i BDSM. Det handlar om att flickan har kontaktat honom för att bli invigd.

  2, Flickan sa att hon var arton, hon lurade alltså mannen ifråga. Han trodde alltså att hon var myndig.

  3, Om flickan säger att hon inte skadar sig själv längre utan det var något som hon gjorde när hon var yngre. Ska mannen i fråga inte lite på vad flickan säger?

  Argumentationen i fallet måste väl utgå från vilken fakta mannen som står åtalad har haft? Du kan ju inte säga att han borde dömas för information du tycker han borde haft. Kan vara så att jag missförstår dig, men i så fall får du gärna förtydliga dig.

  Kommentar av robjoh — september 25, 2011 @ 6:10 f m

 73. Lotta:
  Jag tror nog att svaret finns där. Du fortsätter betrakta flickan som oförmögen att tänka själv eller handla självständigt. Trots att du vet att det var tjejen som tjatade på mannen så fortsätter du hävda att det var han som utnyttjade hennes intresse för BDSM då han motvilligt gick med på att uppfylla hennes önskningar.

  Du ser helt enkelt tjejer och kvinnor som svaga, dumma och osjälvständiga i förhållande till killar och män. Därför missförstår vi varandra.

  Kommentar av profanum_vulgus — september 25, 2011 @ 10:48 f m

 74. @RobJoh

  Jag svarade tidigare mer subjektivt och baserat på egna yrkesmässiga erfarenheter kring självskadebeteende och tonåringar. Samt av lösryckta och mer eller mindre upprörande åsikter hos andra bloggare och kommentatorer.

  Min kunskap kring BDSM har heller aldrig varit up to date. Den är tillfälligt något ökad.

  Nu har jag även läst samtliga nedan punkter. Och objektivt mot tidigare:

  1)Brottsanmälan

  2)Förhör Emilia 1

  3)Förhör Marcus

  4) Förhör Jonas

  5) Chattloggen (suddat igenom de 49 sidorna)

  6) Förhör Emilia 2

  7) Förhör Emilia 3

  8) Förhör Emilia 4 (avslut)

  9) Förhör Emilia 5 Fotokonfrontationen

  10) Förhör Emilia 6 Komplett. Video, avslöjas att hon sänt ett sms till Jonas att hon var på väg. Hon nekar.

  11) Domen Malmö tingsrätt (J blir friad)

  Det är uppenbart att flickan själv tagit initiativ till kontakten med J. Det är även bevisat via chatten att hon ljög om sin ålder. Hon nämnde dock sin anamnes för J. Likaså att hon ofrivilligt förlorat oskulden vid 11 år. Kan ju tolkas som någon form av övergrepp.

  Hon tycks överlag haft en otrygg uppväxt. Trots att hennes lögner kring kidnappningen får mig att vilja ruska om henne. Hon hade nog hellre behövs lite rutiner och trygghet hemifrån mer än via BDMS. Det sista är dock min privata preferens.

  J tycks dock försökt ”undersöka” hennes läggning och om verkligen ville gå med på aktiviteterna.

  Inget tycks heller ha skett utan att E haft möjlighet att stoppa det hela.

  Jag kan nu känna medlidande med alla parter. Inklusive J som fick sitta häktad 10 dagar.

  Sammanfattningsvis och som svar på din fråga RobJoh, så hade ju J viss information kring hennes bakgrund med självskadebeteende och den ofrivilliga förlusten av oskulden vid 11 år (läs chatten).

  Dock är det inget i hans agerande som bör leda till att hans ska dömas för misshandel.

  Möjligtvis om det inte hör till fördomar, så kanske en del människor med den här dragningen haft en viss rörig bakgrundsmiljö eller uppväxt. Något som deltagare kanske bör beakta vid framtida kontakter för att inte hamna i liknande situationer!?

  Kommentar av Lotta — september 25, 2011 @ 2:58 e m

 75. Det kom visst med en ofrivillig smilegubbe med solbrillor där punkt 8 skulle vara!

  Kommentar av Lotta — september 25, 2011 @ 2:59 e m

 76. @Profanum Vulgus

  Läs mitt svar till RobJoh.

  Jag hade inte läst allt tidigare. Ibland blir jag kanske för passionerat deltagande och glömmer objektiviteten hemma.

  ”Du ser helt enkelt tjejer och kvinnor som svaga, dumma och osjälvständiga i förhållande till killar och män. Därför missförstår vi varandra.”

  Nejdå. Du känner inte mig. Du baserar bara allt på att jag skulle vara någon feminist. Är fostrad till självständighet på gott och ont. Att tjejer och kvinnor skulle vara dumma, svaga och osjälvständiga är ju totalt befängt. Jag är ju kvinna själv! 🙂

  Kommentar av Lotta — september 25, 2011 @ 3:00 e m

 77. Lotta:
  Varför menar du att tjejen i det här fallet inte skulle få handla självständigt och att hennes tjat på en man att han ska göra något visst med henne innebär att han utnyttjar henne? Tjat från män betraktas ju som övergrepp, och män som faller för tjat begår också övergrepp. Kvinnor och tjejer blir alltså alltid utnyttjade, vilket bara kan förklaras med att tjejer inte är självständiga eller begåvade nog att själva bestämma över sig själva.

  Dina inlägg här blir helt obegripliga om det inte är så att du hyser dessa åsikter.

  Kommentar av profanum_vulgus — september 25, 2011 @ 3:38 e m

 78. […] DN:s ledare så kommenteras hovrättens friande dom i BDSM-målet. Det finns mycket som är bra med ledaren. För första gången kan personer utan koll på […]

  Pingback av Vilka feminister ville ha en friande dom i BDSM-målet nu igen? « Aktivarum — september 25, 2011 @ 3:41 e m

 79. @Profanum Vulgus

  ”Varför menar du att tjejen i det här fallet inte skulle få handla självständigt och att hennes tjat på en man att han ska göra något visst med henne innebär att han utnyttjar henne? ”

  När och vart har jag skrivit detta?

  Kommentar av Lotta — september 25, 2011 @ 3:43 e m

 80. […] X funderar på om nej betyder nej när ja inte betyder ja, Aktivarum benar ut upprinnelsen till åtalet, Hanna tycker att domen är juridiskt korrekt, Blåeld har fått uppfattningen att det är […]

  Pingback av Åklagare med självskadebeteende « No size fits all — september 26, 2011 @ 6:10 e m

 81. Hej
  Jag heter Stefan Petterson och skriver till er med anledning av nedanstående problem.

  Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående skall får det stöd och den hjälp som de behöver.
  Socialnämnden ska särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver. Lag (2012:776).

  6 § Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, ska dokumenteras, utredas och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål. Lag (2010:429).

  ·
  Jag försöker se problemen från ovanifrån med de lagar som redan finns.

  Enligt de lagen skall barnets bästa alltid ses först, även att barnet skall ha kontakt med båda föräldrarna. Det jag märkt och som är problemet är att några kvinnor tar in på kvinnohus och hindrar barnets rätt till kontakt med sin pappa.

  Många gånger finns det anklagelser, där ord står mot ord och att detta utgör den enda bevisningen. Det visar sig ofta att det faktiskt kanske inte förekommit våld på det viset mamman vill få det till.

  i dessa fall skulle jag tycka att en skyddad bostad för kvinnan skulle vara mycket bättre, eller bara en vanlig bostad.

  · Det svåra är när ord står mot ord blir att ta fram sanningen, Jag och hundratals av dem jag har kontakt med säger att utredarna inom Socialtjänsten intar en partisk ställning, Det är ett av Socialtjänstens största problem. Då det utgör ett hinder, att få fram sanningen.

  Jag skulle vilja att det läggs större vikt vid att lagar skall gälla både kvinna och man. Det måste ändras mer i socialstadgar så att pappor är lika mycket värda som mammor – samma lagar samma stadgar – lika värde oavsett kön.

  Att det skall läggas mycket större vikt på rätten till umgänget för barnet, än vad en mamma eller pappan vill, vid en vårdnads tvist.

  Det med falsk tillgivelse är ett allvarligare brott än vad lagen säger,

  · Bakgrund till min förfrågan: Ett exempel på något riktigt allvarligt

  Mamman gör en polisanmälan som enligt lagen klassas som våldtäkt mot barn.

  Lite beroende på hur anmälan ser ut, kommer olika åtgärder för att undersöka om barnet varit utsatt.

  Åklagaren driver förundersökningen, den blir ofta sekretessbelagd, pappan får knappt reda på vad han är anklagad för. Barnet blir undersökt av läkare.

  Läkaren har gjort rätt, läkaren måste undersöka, Problemet är att det är en falsktillgivelse.

  · Den undersökningen som läkaren gjort klassas som våldtäkt om det utförs utan anledning.
  Mamman har på grund av sin falska tillgivelse utsatt barnet för en våldtäkt på grund av sin anmälan.

  Hon har även kanske blivit vålande till pappans död/ självmord. skulle han orka med, så har livet han haft ändras mycket, han får troligt vis flytta i från området han bor i, Även om han blir friad finns alltid det kvar i hanns liv.

  I många länder bland anat USA är det upp till livstids fängelse för en sådan falsk tillgivelse. i Sverige är det ovanligt att det händer något med den som gjort en falsk tillgivelse.

  Det är viktigt att inte ändra på hur lagen ser ut runt det sexuella brottet.

  · Men uppsåtet för brottet måste klassas allvarligare en det gör i dag.

  Jag vet att det kom en ny lag som gör att pappor inte blir dömda för dessa ord mot ord lika lätt längre, den lagen kom i år om jag inte minns fel. Men Barnet har blivit utsatt, och många gånger fortsätter mamman med att hålla borta barnet även efter undersökningen som kan vara helt med det klara att inget övergrepp har förekommit.

  Barnet fortsätter att bli straffat igenom mamman, där kommer de problemen in som jag beskrev från början.

  Anser ni att det finns det anledning att utreda begreppet våldtäkt och ansvar i frågor om anstiftan/falsk tillvitelse som leder till undersökning av minderårig?

  Kommentar av stefan — juni 20, 2013 @ 4:30 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: