Aktivarum

Roland Poirier Martinsson vs Gudrun Schyman angående feminismens kostnader | september 14, 2011

Här kommer en kort sammanfattning av hur Schyman debatterade och vilka svar som Poirier-Martinsson missade.

Det är alltså på TV4 Play debatten kan ses och den har kommenterats på Genusnytt. Anledningen till debatten var att Poirier-Martinsson (Timbro) i en SvD-krönika ifrågasatte genusindustrins värde.

”Det är 2011, och vi kan med största sannolikhet sortera in feminismen med frenologin och freudianismen, i kapitlet över historiska trender vars lockelse efterhand blir allt svårare att begripa.”

Poirier-Martinsson anser att den feministiska tolkningen om varför män och kvinnor lever olika liv och hur man skall förhålla sig till detta är en intellektuell trend som i mycket hög grad tappat mark och fortsätter att göra det.

Han påpekar genusideologin kostar mycket pengar och summerar argumentet ”feminism och jämställdhet inte är samma sak”

När Schyman svarar börjar hon med att göra en grundlös hänvisning till kvinnors rösträtt. Denna form av rösträttsdårskap dyker ofta upp i dessa debatter och i regel har hänvisningen mycket lite att göra med ämnet som debatteras.

Därefter kommer en mängd fula beteenden från Schyman. Hon anklagar Poirier-Martinsson för kunskapsförakt, som om inte det vore nog flikar hon in ”för du är väl en bildad man?” Här blandas alltså bildning ihop med åsikt.

Därefter menar hon feminismen har rätt för hela riksdagen har ställt sig bakom det samhällspolitiska målet.

Det samhällspolitiska målet Schyman citerar var dock att vi skall ha samma makt att forma våra liv. Vad Roland Poirier-Martinsson däremot kritiserar är den feministiska tolkningen av den målsättningen.

Schyman tolkar att vi skall ha samma makt att forma våra liv som en maktkonflikt mellan kvinnor och män som skall utjämnas. Poirier-Martinsson tolkar precis samma fras som att vi är fria att forma våra liv tillsammans.

Enligt Poirier-Martinssons tolkning är vi fria att forma våra liv även på sätt som varken Schyman eller riksdagen gillar.

Enligt Schymans feministiska tolkning är dock män och kvinnor en maktrelation där män har mer makt på kvinnors bekostnad och då får man enligt jämställdhetsmålet inte forma sina liv hur som helst.

Poirier-Martinsson svarar att Schyman är i sin fulla rätt att tycka män och kvinnor är en maktrelation men hon har inte rätt att hävda detta är någon slags vetenskapligt fastslagen sanning.

Ett bottennapp i debatten är när Schyman säger att man måste göra en analys av mönster av makt, struktur (2.20).

Mönster och struktur är dock precis samma sak så detta är bara retoriskt nonsens. Det finns mönster av makt, mönster. Är detta månne Schyman som försöker hypnotisera oss, observera hennes handrörelser haha.

Vidare så får man ingen förståelse av hur ett mönster uppkommer genom att titta på mönstret i sig. Om strukturen är att folk äter mer vaniljglass än chokladglass förstår man knappast varför genom att stirra på glass.

Framför allt kan man heller inte utan konkreta bevis hävda att om vi vore fria så borde mer chokladglass säljas.

Detta av den enkla anledningen att riksdagen har ingen magisk superkompetens som gör att de kan bedöma hur mycket glass som skulle säljas om inga strukturer såg till att de onda vaniljglassarna sålde bättre.

De kan på sin höjd fantisera fram en påhittad siffra och dela ut andra människors skattade pengar till försäljare av chokladglass som kompensation för den onda vaniljglassmaktordningen.

Trots att detta låter som ett löjligt exempel skiljer det sig inte nämnvärt från vad Schyman och Co sysslar med.

Jag läste någonstans att Schyman skall vara en skicklig retoriker. Det är möjligt hon i någon mening är det men om man i sammanhanget menar någon som faktiskt pratar om mämnet så är hon uslast tänkbara debattör.

Så här låter det när Schyman pratar: Det är en maktfråga, det är en kunskapsfråga, alla säger vi skall ha jämställdhet, det är ett etablerat kunskapsområde som vi måste ta på allvar. Detta är bara tomt prat.

Hon anser felet med Poirier Martinsson är att han tror samhället består av individer som gör fria val.

Själv är hon av uppfattningen det finns mönster av makt, det finns struktur som påverkar oss i hög grad. Observera att hon sade precis samma sak längre upp fast där så sade hon mönster av makt, struktur. Här flikade hon in ”det finns”

Därefter hamnar Schyman i gamla goda Vpk-takter. Hon klagar på löneskillnader mellan mekaniker och vården, mellan ICA och IT och slutligen mellan ekonomer och socionomer.  Detta menar Schyman är inte följden av fria val.

Det här är någon slags rekord i obegripligt trams. Låt oss göra en snabb analys av Schymans godtyckliga jämförelse.

Hon jämför yrken utan utbildning (ICA) med yrken med utbildning (IT) hon jämför privata yrken (Bilmekaniker) med statliga yrken (Vården) och hon jämför produktiva yrken (Ekonom) med välfärdsyrken (Socionom)

Schyman avslutar debatten med följande motivering: I framtiden tror hon folk kommer att tycka det var konstigt människor idag kunde ha olika lön för olika arbete som hade lika stort ansvar och utbildning

Ja ni läser rätt det står ”olika arbete” det är också vad Gudrun Schyman säger.

Poirier-Martinsson svarar då att han håller med om att människor påverkas av de sammanhang de lever i men att det definitivt inte följer att vara statens uppgift att bryta upp och forma de sammanhangen.

Han anser att det är människorna själva som tillsammans skall forma de sammanhang som de lever i. Schyman flikar in att fördomar är i vägen, P-M svarar ”fördomar för att du bestämmer de är fördomar”

När debatten är på väg att ta slut passar Schyman på att klaga över att kvinnor har ”föräldraansvaret”

När män har ansvar kallas det makt. När kvinnor har ansvar kallas det ansvar. När män vill ha partner så raggar de, när kvinnor vill ha partner så flörtar de. I genusdiskursen är det uppenbarligen alltid lite finare vad kvinnor gör.

Vid debatt med Schyman är det meningslöst att försöka följa hennes trådar. Hon kommunicerar ingenting, bara upprepar ord i närmast slumpmässig följd. Kunskap, struktur, mönster, makt, med ”vi måste” insprängt här och där.

Läs även: Pelle Billing försöker förklara hur feminismens framgång gick till.


Publicerat i Genus, Jämställdhet

20 kommentarer »

 1. Gudruns politiska makt inskränker sig numera till att rösta i kommunalfullmäktige huruvida torget i Simrishamn ska prydas av fem flaggstänger eller sju. För mig är det ofattbart att hon fortfarande bjuds in till debatter i riks-TV.

  Varför inte ta in någon av dem som verkligen är ansvariga för feminismens kostnader – Fredrik Reinfeldt, Beatrice Ask, Jan Björklund, Maud Olofsson eller någon annan från Alliansregeringen. Det är ju dom som de senaste fem åren gett oss mer genuspedagogik, mer genusforskning, skärpta sexköpslagar, extra bidrag till kvinnliga företagare och massor av annan skattefinansierad statsfeminism. Gudrun är bara en pladdrande pajas. Det är Alliansen vi ska ställa till svars, ingen annan.

  Kommentar av Backlash — september 14, 2011 @ 3:00 e m

 2. Gudrun är den ”kvinnliga” motsvarigheten till Christer Pettersson. Ett lögnaktigt gammelfyllo, med välsmort munläder, som rapar substanslösa floskler.

  Poirier-Martinsson är här intellektuellt hederlig och saklig, men smygkommunisten avbryter med osammanhängande svador av lögner, absurditeter och floskler.

  Intellektuell hederlighet och saklighet är väsentligt otympligare än manisk kommunist/feministfloskel-upprapning, speciellt på en så väldigt korthuggen TV- debatt.

  Kommentar av Liberalen — september 14, 2011 @ 3:52 e m

 3. Att veta om hur man argumenterar är knappast en förutsättning för att argumentera i Schymans fall.

  Kommentar av Hamstrn — september 14, 2011 @ 4:09 e m

 4. Debatten vanns av Gudrun på ett lysande och övertygande sätt. Inte för att hon hade rätt i sak, utan för att motparten inte fortsatte på sitt spår som sades i början. Gudrun bemöter en saklig fråga med ett luddigt svar, för att sedan komma med en oerhört lång salva av påståenden. Detta gör att motparten kommer av sig. Poirier-Martinsson hamnade i den fällan, liksom alla andra före honom. Man börjar bra men låter sedan Gudrun diktera villkoren.

  Kommentar av Pär.B — september 15, 2011 @ 12:25 f m

 5. Det är jävligt synd att alla ”liberaler” ska göra en h-v-fråga av feminismens skrotande. Det kommer att försena feminismens skrotande och syftet verkar vara att hoppa på en trend tidigt snarare än att avskaffa statsfeminismen.

  (Marxism ÄR vetenskap, möjligen kunde han ha tagit upp leninism som har fasta ideologiska punkter. Marxism är åsikten att vetenskap och beprövad erfarenhet ska styra politikens utformning.)

  Kommentar av profanum_vulgus — september 15, 2011 @ 6:11 f m

 6. Profanus_vulgo: Well. Why, don’t you? To begin with. Just. Get your head out of your own ass?

  Lycka till. Och skulle du mot förmodan verkligen lyckas med det: Välkommen till verkligheten!

  Kommentar av Liberalen — september 15, 2011 @ 6:43 f m

 7. Det är en orsak till varför hon är alkis. Jag tror inners inne att Gudrun är korkad, faktiskt

  Kommentar av Vinaren — september 15, 2011 @ 11:11 f m

 8. Liberalen:
  Gå ur grundskolan innan du försöker debattera politik.

  Kommentar av profanum_vulgus — september 15, 2011 @ 11:20 f m

 9. Profanus_vulgo, hehe, ”grundskolan” den var ny…

  Förstår du ens skillnaden mellan dina teorier, och fantasier, om ideologier, utopier. Och den faktiska verkligheten. I realiteten.

  Kommentar av Liberalen — september 15, 2011 @ 11:58 f m

 10. Profanum Vulgus:

  ”Marxism ÄR vetenskap”

  ”Marxism är åsikten att vetenskap och beprövad erfarenhet ska styra politikens utformning”

  Vetenskap eller åsikter, hur var det nu igen? Inte ens du själv håller en vetenskaplig förhållning till marxism. Ja marxism anser ”vetenskap” skall styra politikens utformning men marxister anser också att en massa skit som inte är vetenskap enligt dem skall betraktas som en annan form av vetenskap.

  Marxisterna ”löste” problemet med tre olika vetenskapsuppgifter, Naturvetenskapen (fakta) Samhällsvetenskapen (administration) Humanismen/marxism (emancipatorisk)¨

  Det är de två sistnämnda som sedan blir fulla av tyckande som genusteori, västkritik, postmodernism, queerlära etc… Dessa släpps inte igenom naturvetenskapens krav för vetenskaplig bevisbörda. Men marxisternas låtsasvetenskapliga fält släpper in vad som helst.

  Problemet är inte i åsikten att vetenskap skall styra politik. Problemet är vad många marxister ansåg skulle betraktas som vetenskap. I detta argument så refererar jag till källan. Professor Svante Nordin i Lund och hans bok ”Humaniora i Sverige”

  Kommentar av Aktivarum — september 15, 2011 @ 12:59 e m

 11. Aktivarum:

  Eftersom marxism är ren materialism så ÄR den ett vetenskapligt förhållningssätt. Jag vet inte riktigt hur man har ett vetenskapligt förhållningssätt till ett vetenskapligt förhållningssätt.

  Vad är det som ska betraktas som en annan form av vetenskap?

  Det du tar upp ser ut att vara någon vulgär bond-version av leninismen. Men hur som helst så är din kritik av materialismen alltså att den inte är materialistiskt?

  Vilka är de här många marxisterna?

  Varför tror du att jag började kritisera feminismen ett decennium innan en enda annan person hade gjort det offentligt i Sverige? Just det, jag är materialist.
  Varför tror du att jag propagerade för Quicks oskuld redan innan han var dömd för alla åtta morden? Just det, jag är materialist.
  Varför har jag ALLTID rätt? Just det samma sak. Vem var först på hela jävla internet med att skriva om att upproret i Libyen var islamistiskt? Just det jag. Vem skrev om att Pandemrix skulle ge autoimmuna sjukdomar innan man ens börjat vaccinera? Just det jag. osv osv osv osv.
  Det är vad som händer om man är materialist.

  Du är själv materialist, det syns i din kritik av feminismen. Men när det kommer till marxism eller höger-vänster-frågor så bygger du dina ståndpunkter på ofri grund (fel premisser) och därför blir det så fel.

  Kommentar av profanum_vulgus — september 15, 2011 @ 6:16 e m

 12. Profanus_vulgo:

  Hmmm…

  1. Marxism är vetenskap
  2. Du är marxist
  3. Du har ALLTID rätt
  4. Du var (är?) ett decennium före alla oss andra som är och var kritiska till feministisk ideologi, dvs. majoriteten av den svenska befolkningen.

  Är ovanstående Korrekt uppfattat?

  Månne kan nedanstående länk vara något för herrn?

  http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Storhetsvansinne

  Kommentar av Liberalen — september 16, 2011 @ 7:16 f m

 13. Profanus_vulgo:

  Vidare, bland andra Karl Popper har hävdat att marxismen är en pseudovetenskap eftersom den inte går att falsifiera.

  Har du någon kommentar på det?

  Kommentar av Liberalen — september 16, 2011 @ 7:34 f m

 14. Liberalen:
  Som materialist kommer man såklart att betraktas som en megaloman person av idealister. Det ligger i sakens natur.

  Evolutionsteorin kan inte falsifieras, är den därför ett resultat av pseudovetenskap? Nej, ordet du söker är falsifierbar, vilket är ett vetenskapligt krav.
  Popper kritiserade den dogmatiska marxismen som han själv tillhört, alltså idealism.
  När det gäller politik var däremot inte popper materialist utan idealist.

  Kommentar av profanum_vulgus — september 16, 2011 @ 9:13 f m

 15. Profanus_vulguo:

  Du får gärna fortsätta marinera dig själv i, och om, din egen fantiserade oerhörda förträfflighet. Hela helgen om du vill. Även nästa helg. Men. Vad HAR vi sagt om att du sniffar lim och sedan skriver inlägg?

  Evolutionsteorin gör tex. gällande att arter förändras över tid och att mutationer som främjar artens fortlevnad gynnas. Detta är fullt falsifierbart.

  Sedan kan du ju sitta och fantisera och teoretisera om vad du tycker marxism är och inte är, tills tidens slut om du vill. Det förändrar inte hur det ser ut i realiteten.

  Jag ser till vad marxismens troende och uttolkare praktiserar och praktiserat i realiteten. Och det är bevisligen inte vackert. Folkmord, misär och lidande av episka proportioner.

  Men det är ju bara en smärre detalj på din mentala resa mot utopin. Här lämnar jag dig till ditt öde.

  Och glöm aldrig min tidigare uppmaning till dig: ”Get your head out of your own ass.”

  Lycka till.

  Kommentar av Liberalen — september 16, 2011 @ 11:08 f m

 16. Liberalen:
  Nu har jag förklarat det ett par gånger, men jag tar det en gång till: Det är inte min förträfflighet utan materialismens förträfflighet.

  Låt mig se dig falsifiera att mutationer som gynnar genernas fortlevnad inte gynnar genernas fortlevnad.

  Nej det gör det inte.

  Vad menar du med marxismens troende och uttolkare då?
  Är det samma sak med liberalismens troende och uttolkare?

  En materialist eller marxist tror inte på något utopiskt slutmål. Man tror på ett samhälle i evig förändring (precis som de tidiga och närbesläktade liberalerna).

  Tack.

  Kommentar av profanum_vulgus — september 16, 2011 @ 2:33 e m

 17. […] att Roland Poirier-Martinsson kritiserat feminismen i SvD och debatterat Gudrun Schyman i TV så har nu reaktionerna från den svenska mediavänstern visat sig, och det är ingen vacker […]

  Pingback av Roland Poirier-Martinsson vs Kulturvänstern i massmedia « Aktivarum — september 16, 2011 @ 4:00 e m

 18. […] osynliga och obevisade strukturer som förklaringsmodell så är detta en utmärkt beskrivning. Struktur betyder mönster och i praktiken säger dessa personer att orsaken till mönster – är […]

  Pingback av Feminism är inte samma sak som Jämställdhet – Del 1 « Aktivarum — september 24, 2011 @ 12:05 e m

 19. […] har tidigare debatterat Gudrun Schyman såväl som blivit utsatt för personangrepp i P3 från Tankesmedjans redaktion.. Han säger att […]

  Pingback av Fyra Nationalekonomer vs Pär Ström vs Genusvetenkapen « Aktivarum — december 8, 2011 @ 12:01 f m

 20. […] beskriver genus/statsvetaren Susanna Holmström det hela på Newsmill. Därmed bekräftas hur genusvetenskapen bara är en förlängning av marxismen där allt ses som […]

  Pingback av Assange-fallet, Statsfeminismen och Genusvetenskapen « Aktivarum — augusti 22, 2012 @ 11:51 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: