Aktivarum

Pelle Billing skriver om feminismen på Newsmill | augusti 11, 2011

Här tänkte jag kommentera och komplettera det utmärkta inlägg om feminismen som Pelle Billing postat på Newsmill.

Här hittar ni Pelle Billings inlägg ”Dagens feminism är ett vänsterprojekt”. Han gör en klassisk uppdelning av feminismen i vågor. Första vågen krävde lika rättigheter, Andra vågen (60-talet) pratade om dolda strukturer och tredje vågen handlade om könets konstruktion i sig.

Denna historiska uppdelning har jag kompletterat med de olika resultat som uppstått i svallvågorna. Här kommer en kort uppräkning av dem. Jag har försökt beskriva dem så lättförståeligt som möjligt. Här hittar ni en video med exempel.

Radikalfeminism – Negativ syn på män, Negativ syn på kvinnor, Könsmaktsordning, Patriarkatet, Mansdominans,

Mediefeminism – Negativ syn på män, Neutral syn på kvinnor. Könsmaktsordning, Könsroller, Bryta normer

Liberal feminism – Neutral syn på män, Neutral syn på kvinnor. Individen, Uppmuntran

Konservativ Feminism – Positiv syn på män, Positiv syn på kvinnor. Olika fast lika bra, Intressen

Jag har även påpekat varför uppdelningen i likhetsfeminism och särartsfeminism inte funkar rent praktiskt.

Det är nämligen bara ursäkten som skiljer sig. Inte arbetsformerna. Likhetsfeminism gör det möjligt att nedvärdera män och manlighet för mäns eget bästa med målet att män anpassar sig och blir mer som kvinnor. Särartsfeminism ger samma resultat fast där blir män nedvärderade med argumentet att kvinnor föds lite bättre än män. Här anses kvinnor vara mer smarta, mer spirituella och den generella åsikten är att om bara kvinnor bestämde fick vi varken finanskriser eller krig.

Av naturliga skäl gör det män ingen skillnad om de anses medfött fel eller i behov av att ”pushas” åt rätt håll.

Pelle Billing går sedan vidare till att prata om radikaliseringen där extremism blev allt vanligare inom feminismen. Detta kan jämföras med hur socialismen funkade för arbetare. I början hade man det mycket dåligt och då hotade revolution. I takt med att man fick det bättre så ansåg sig många arbetare nöjda medan de mer radikala menade att man måste kräva mer och mer.

Man kan säga att de nöjda arbetarna blev socialdemokrater och de missnöjda blev kommunister.

Samma utveckling kan skådas inom feminismen. När man hade fått lika rättigheter som män enligt lag och abortfrågan hade lösts så lämnade helt enkelt många kvinnor den organiserade rörelsen. De mer extrema feministerna blev då den dominerande gruppen och radikalfeministiska mansfientliga queerteorier blev vardagsmat inom den  feministiska rörelsen.

Det är alltså denna lilla men mycket starka minoritet som utgör de ledande feministerna idag.

Samtidigt framgår det i flera studier, bla av Catherine Hakim att dagens radikalfeministiska och mediefeministiska åsikter passar dåligt in på majoriteten av den kvinnliga befolkningen vars ideal inte är att tävla och nå samma positioner som den manliga befolkningen på bekostnad av de uppoffringar männen gjort i form av hälsa, familjeliv etc. Den minoritet kvinnor som vill detta dominerar dock feminismen idag.

En studie som bla Pär Ström refererat till ger en betydligt rimligare bild.

Där avslöjas att två av tre mammor föredrar att jobba deltid. Vilket även kan jämföras med inläggen som jag gjort om jämställdheten i Holland. Studierna som Ström tar upp visar följande resultat

– 11 procent vill jobba heltid
– 63 procent vill jobba deltid för att få mer tid till familjen
– 26 procent vill vara så kallade hemmafruar

Det är alltså ingen som säger alla kvinnor vill vara hemmafruar, och ingen som säger alla kvinnor vill jobba deltid. Vad som påpekas är att det bara är 11% av kvinnorna som föredrar den manliga vägen i livet.

Del 2 och Del 3 här

Ett exempel på hur radikaliserad feminismen är idag är boken Female Chauvinist Pigs.

”Levy has a very strong point in that there is a danger for young people in confusing sexual visuality with sexual desire or pleasure”

Författarinnan Ariel Levy skriver om hur feminismen i praktiken splittrades i den radikala sexnegativa falangen och hur det i den andra gruppen uppstod vad hon kallar ”raunch culture. Levy pratar om unga flickor vars feministiska idoler är sexobjekt som Jenna Jameson, Britney Spears och Carmen Electra. I boken som recenseras här ställer hon i korthet frågan ”hur kunde det gå så fel?”

Avslutningvis frågar hon när feminismens aspirationer blev för kvinnor att bli precis som män.

”She wonders where women and society have gone wrong as they no longer seem to define themselves as a sex with unique attributes, equal to man without an aspiration to be him.”

Det här är något jag kommer att skriva mer om. Hur flera kvinnor som identifierar sig som feminister numera ofta associerar begrepp som ”strong independent woman” med en karaktär vars enda kvinnliga attribut är utseendet och där hon i övrigt kan bytas ut mot en man.


Publicerat i Genus, Jämställdhet

50 kommentarer »

 1. Erik:

  ..den manliga vägen i livet..”

  Hur är kvinnor som väljer den vägen? Är det sådana kvinnor som väljer sina egna vägar precis som män kan göra?

  Kommentar av Lotta — augusti 11, 2011 @ 11:55 f m

 2. Lotta:

  Den manliga vägen i livet är kvinnor som offrar lika mycket som män för sin karriär. Dvs kvinnor som väljer karriär inte efter vad de gillar utan efter avancemangsmöjligheter. Den enda egentliga skillnaden är att offra allting för sin karriär aldrig hade resultatet att män inte skaffade barn. Tvärtom!

  Männen fick visserligen sämre relation med sina barn när de var borta hela tiden och tjänade pengar (och kan numera ”straffas” statligt sanktionerat av familjerätter vid ev separation) men kvinnorna som gör likadant som männen hamnar allt oftare i situationen de antingen har ett eller inga barn vid 40.

  Långsiktigt är detta en katastrof för feminismen då ingen av de kulturer på denna planet som föder många barn är intresserade av kvinnokamp. Som Mark Steyn säger: Det spelar ingen roll evolutionärt vad vi har för ”värdegrund” det är den som överlever som bestämmer. Och Europas befolkning blir allt äldre.

  Den enkla sanningen är att filmen ”My big fat greek wedding” ger en helt falsk bild av verkligheten. Såväl som i Grekland som i Spanien så håller den stora familjen med många barn på att bli ett minne blott.

  Kommentar av Aktivarum — augusti 11, 2011 @ 12:07 e m

 3. Intressanta definitioner på olika typer av feminism.

  Kommentar av Pelle Billing — augusti 11, 2011 @ 12:16 e m

 4. Erik:

  Det var väl ändå långt före feminismens inträde som vi hade barnkullar lika stora som i början på förra seklet.

  En annan aspekt som många tycks glömma i denna barniver. Är ju att det inte blir speciellt samhällsekonomiskt, om alla människor skaffar barn med första bästa utan eftertanke. Det bidrar oftare till skilsmässor och otrygga barn, vilka i sin tur kanske drar sig för att spontant skaffa barn. (samtidigt lite sunt)

  En andra aspekt som även glöms bort är att kvinnor kanske har intresse av att arbeta, vara kreativa precis som män. Alla kvinnor ser inte som den främsta och första uppgiften att skaffa barn. Det sista behöver inte innebära att det skapas en smitta i samhället som göra att alla kvinnor ratar män och reproduktion. Eller att kvinnor som arbetar heltid väljer bort barn.

  Kommentar av Lotta — augusti 11, 2011 @ 12:18 e m

 5. Pelle:

  Tack, jag har jobbat en hel del med att få fram en kategorisering som är avancerad nog att säga något men enkel nog att kunna användas av alla. Den är som synes inte helt komplett men jag har fått en allt tydligare inblick i att olika feministiska kategorier definieras bäst av sin åsikt om män och kvinnor.

  Det oerhört fascinerande är att inse att ingen kategori av feminister förutom de konservativa (som lika gärna kan kallas ickefeminister idag) är positiva till det generella och unika med kvinnor. Jag hittar gång på gång texter som hyllar kvinnliga ”karaktärer” på basis av sin distans från verklighetens kvinnor.

  Exempelvis den mest populära kvinnliga karaktären i det så kallade ”Star Wars – Extended Universe” (berättelser som utspelar sig före och efter filmerna) har en egenskap som i stort sett ingen av de kvinnor som gillar henne har eller vill ha.

  Hon är mestadels helt ensam. Inga vänner!

  Detta är alltså vad kvinnor tycker är en realistisk kvinnlig hjälte. En kvinna som de aldrig i en miljon år själva skulle välja att vara som. Det säger en hel del om feminismens åsikter om kvinnor. Antingen direkt negativa (radikalfeminismen) eller total likgiltighet (medie/liberalfeminism)

  Jag upptäckte även att medan manliga författare beskrev starka ensamma, asociala kvinnliga hjältar så lutade kvinnliga författare mot att låta de kvinnliga karaktärerna bli manliga hjältars flickvänner. Detta utan några som helst egenskaper som beskrev varför killarna gillade dem förutom att de såg väldigt bra ut

  (Något som är i sak helt fel, att de ser bra ut är vad som attraherar killar sexuellt, vad som får killar att eftersträva relation med kvinnor de attraheras av är hur väl de kompletterar varandra.)

  Nåt värt att komma ihåg.

  Kommentar av Aktivarum — augusti 11, 2011 @ 12:33 e m

 6. Erik:

  Haha, vad du kämpar med att placera alla kvinnor i ett fack.

  Tänk om kvinnor skulle göra så med män!?

  Kommentar av Lotta — augusti 11, 2011 @ 12:38 e m

 7. Du sysslar med någon form av kategorisering där du straffar en grupp kvinnor genom uttalanden enligt nedan:

  ”har en egenskap som i stort sett ingen av de kvinnor som gillar henne har eller vill ha.”

  ”Hon är mestadels helt ensam. Inga vänner!”

  Du börjar bli obehaglig i din falska propaganda!

  Kommentar av Lotta — augusti 11, 2011 @ 12:40 e m

 8. Lotta!

  Feminismen har sitt ursprung i den upplysningstidens liberala ideal, men med tiden har den alltmer utvecklats till en kollektivistisk ideologi i kommunismens och socialismens anda. En ideologi som delar in människor i grupper och kollektivt ställer dessa mot varandra, där den ena gruppen systematiskt beskrivs som ondsinta förövare (män) och den andra gruppen som oskyldiga offer (kvinnor). Dagens feminismen bygger på konflikt och fientlighet.

  Feminismen har kort sagt blivit allt det den en gång sade sig vara emot:

  http://medborgarperspektiv.blogspot.com/2011/06/feminismen-har-blivit-allt-det-den-sade.html

  Kommentar av Medborgare X — augusti 11, 2011 @ 12:41 e m

 9. Mx:
  Jag har läst det inlägget. Förstår dock inte vad det har med mig, många av mina kvinnliga släktingar och kollegor inom näringslivet att göra. Några som varit ”fräcka” nog att driva företag. De har även familjer.

  Ska vi behöva höra att vi är okvinnliga, inte har några vänner, ingen vill vara som oss, ingen lyssnar på oss. Vi har tagit den ”manliga” vägen!

  Det är en ren förtalskampanj, för människor är vettiga nog att kunna göra sina val, utan att ni ska hacka på dem som fötts fria i landet att fatta sina egna beslut och ta sina egna vägar! Oavsett om de är kvinnor eller män.

  Kommentar av Lotta — augusti 11, 2011 @ 12:46 e m

 10. Mx:

  Det är sorgligt att vissa människors självkänsla hänger i en tråd och faller med andras framgång.

  Kommentar av Lotta — augusti 11, 2011 @ 12:56 e m

 11. Erik!

  Du säger att ”bara är 11% av kvinnorna som föredrar den manliga vägen i livet”. Att definiera det som ”den manliga vägen” är att göra det lite väl enkelt för sig. Det finns ju ingen motsvarande undersökning som påvisar att 100% av männen vill jobba heltid.

  Bättre hade varit att kalla det den ”traditionellt manliga vägen”.

  Kommentar av Medborgare X — augusti 11, 2011 @ 12:59 e m

 12. Lotta:

  Världen är inte svartvit.

  Kommentar av Hamstrn — augusti 11, 2011 @ 1:03 e m

 13. Medborgarex

  Eller generella.

  Kommentar av Hamstrn — augusti 11, 2011 @ 1:04 e m

 14. Lotta!

  Jag vet inte om dina kvinnliga släktingar och kollegor är radikalfeminister eller ej, så jag har svårt att uttala mig om inlägget har med dem att göra eller inte. Själv har du så vitt jag kan komma ihåg uttryck att du inte är feminist, så då torde heller inte inlägget ha speciellt mycket med dig att göra.

  Kommentar av Medborgare X — augusti 11, 2011 @ 1:06 e m

 15. Lotta:

  ”Det var väl ändå långt före feminismens inträde som vi hade barnkullar lika stora som i början på förra seklet.”

  Det är ingen som pratar om stora barnkullar. Vi pratar om kvinnor som trots bästa tänkbara ekonomiska förutsättningar föder ett eller inga barn när två st är minimum för att återbefolka landet (två föräldar, två barn) och tre i många fall skulle behövas för att hindra dagens utveckling..

  Att män trots bästa tänkbara förutsättningar skaffar så få barn är mycket ovanligare.

  Då pratar jag om hela Europa. De enda länder som kommer att ha kvinnors rättigheter på agendan om ett par generationer är USA (som räddas av invandring från Kuba, Mexiko och Asien) Kanada och Australien. De länder som föder många barn har varit väldigt tydliga med att de anser västkvinnor är för fria och tänker ändra det när de får mer att säga till om.

  ”En annan aspekt som många tycks glömma i denna barniver. Är ju att det inte blir speciellt samhällsekonomiskt, om alla människor skaffar barn med första bästa utan eftertanke.”

  Det är ingen barniver. Jämför med vilken annan kultur i världen som helst. Det är dagens situation som är extremt långsam här. Inte en ändring som i med några mänskliga mått mätt är ”IVER” Ni har vant att leva er med en extremistisk åsikt som trumpetas i media som en ”middle-road”

  ”Det bidrar oftare till skilsmässor och otrygga barn, vilka i sin tur kanske drar sig för att spontant skaffa barn. (samtidigt lite sunt)”

  Skilsmässor kan vi stå ut med. Det finns inget som säger att barn blir förstörda av skilsmässor. Pappa hittar ny kvinna, Mamma hittar ny man. Barnen blir en del av den utökade familjen och får plastsyskon. Men att västvärldens värderingar tappar sin dominans här leder knappast till tryggare barn. Londonkravallerna är ju ett uppenbart bevis på det faktumet.

  ”En andra aspekt som även glöms bort är att kvinnor kanske har intresse av att arbeta, vara kreativa precis som män.”

  Även om kvinnor vore bättre än män på att arbeta och vara kreativa så kan män inte föda barn. Om män är sämre både på barn och arbete så är fortfarande kvinnors förmåga att skaffa barn större än mäns oförmåga att arbeta. Det är helt enkelt en fråga om man vill vara ett rikare eller fattigare land. Det ena ger rikedom, det andra ger fattigdom.

  ”Alla kvinnor ser inte som den främsta och första uppgiften att skaffa barn.”

  Menar du att de föds på det viset så är det obegripligt eftersom vi med en sådan preferens aldrig hade kunnat finnas? Eller är det så att det är myndigheters och NGO:s försök att få billig arbetskraft och politiska aktivister med mycket fritid som är orsaken kvinnor har dessa negativa tankar om kvinnlighet idag.

  Det varken är eller kunde vara en naturlig eller normal åsikt för med den åsikten hade vi aldrig som nation kunnat nått den framgång där vi är idag.

  ”Det sista behöver inte innebära att det skapas en smitta i samhället som göra att alla kvinnor ratar män och reproduktion. Eller att kvinnor som arbetar heltid väljer bort barn.”

  Poängen var att männen som arbetar heltid och gör karriär har skaffat mer barn än medel. Kvinnorna som gjort det har gjort det omvända. Män och kvinnor använder sålunda karriär till helt olika saker.

  Kommentar av Aktivarum — augusti 11, 2011 @ 1:06 e m

 16. Hamstr

  Vad är det som får dig att tro att du har en intelligentare syn på saker och ting än mig!? Och vad i mina påståenden visar att jag har ett svart vitt tänkande!?

  Du har hoppat fram lite här och där med dina besserwisserkommentarer mot mig. Första gången ratade du hela min blogg på genusnytt.

  Kommentar av Lotta — augusti 11, 2011 @ 1:07 e m

 17. Medborgare X:

  ”Du säger att ”bara är 11% av kvinnorna som föredrar den manliga vägen i livet”. Att definiera det som ”den manliga vägen” är att göra det lite väl enkelt för sig. Det finns ju ingen motsvarande undersökning som påvisar att 100% av männen vill jobba heltid.”

  Det manliga är vad de flesta män väljer (och evolutionärt kunnat välja) att göra. Av naturliga skäl finns det ingenting som alla män väljer att göra (eftersom vi varken förökar oss genom delning eller genom kloning)

  Kommentar av Aktivarum — augusti 11, 2011 @ 1:09 e m

 18. Mx:

  Nej mina släktingar talar inte feminism. Men du länkade dock ett inlägg till mig som skulle på något sätt ”upplysa mig” kring ämnet. Ett inlägg jag redan läst, som du är mycket medveten om.

  Kommentar av Lotta — augusti 11, 2011 @ 1:10 e m

 19. Lotta:

  ”Haha, vad du kämpar med att placera alla kvinnor i ett fack. Tänk om kvinnor skulle göra så med män!?”

  Mina kategoriseringar har ingenting med kvinnor att göra. De handlar om feminister, personer som Claes Borgström, Lars Jalmert och Ingemar Gens.

  Den studie som jag länkade till var knappast ”mina” kategoriseringar utan kvinnors egna kvantitativa svar i en tvärkulturell studie som täckte Europa.

  Kommentar av Aktivarum — augusti 11, 2011 @ 1:11 e m

 20. Lotta!

  Ja, inlägget är en historisk betraktelse av feminismen och dess utveckling. Från en del av upplysningens liberalism till en del av den kollektivistiska kommunismen/socialismen.

  Kommentar av Medborgare X — augusti 11, 2011 @ 1:16 e m

 21. Lotta:

  Du sysslar med någon form av kategorisering där du straffar en grupp kvinnor genom uttalanden enligt nedan:

  ”har en egenskap som i stort sett ingen av de kvinnor som gillar henne har eller vill ha.” ”Hon är mestadels helt ensam. Inga vänner!”

  Du börjar bli obehaglig i din falska propaganda!

  Straffar kvinnor? Beskrivningarna handlade alltså om hur en fiktionell karaktär (hjälte) beskrevs av feminister som gör en stor affär om hur de vill kvinnliga karaktärer skall beskrivas i de historier där de förekommer.

  Vad jag påpekade var att de kvinnor de gillar att läsa om utmärks av att sakna de typiskt kvinnliga egenskaper kvinnor i allmänhet har. Det som gör det möjligt att framställa kvinnliga karaktärer på det viset är att de beskrivs ha ett väldigt feminint och fördelaktigt utseende.

  Denna extrema form av feminism associerar jag sedan till en bok som Ariel Levy skrivit som handlar just om ”tatadaaaaaa” tjejer som anser det är feministiskt att ha ett extremt feminint och fördelaktigt utseende. Som i sin tur skapar initial popularitet hos killar oavsett hur hon beter sig.

  Men som sedan har nackdelen att sexualiteten blir som en produkt som säljes och köpes och kvinnors idolisering baseras på hur mycket pengar kvinnan får för sin ”Hotness” inte på att hon faktiskt ville.

  Kommentar av Aktivarum — augusti 11, 2011 @ 1:21 e m

 22. Erik:

  ”Ni har vant att leva er med en extremistisk åsikt som trumpetas i media som en ”middle-road”

  Ni? Nej alla är inte lika insatta i något feministiskt tänkande. Om t ex min pappa, som var en intelligent man med ett par företag ansåg det, som självklart med utbildning även för flickor. Och tyckte att även flickor kunde starta företag. Skulle det i så fall innebära att han var en extremfeminist, enligt ert mot kvinnor på -manliga-vägar tänk!

  ”Även om kvinnor vore bättre än män på att arbeta och vara kreativa så kan män inte föda barn.”

  Det ena utesluter som sagt inte det andra. Och att propagera för att kvinnor blir mer populära och attraktiva både socialt och på relationsmarknaden av att avstå arbete kommer falla på sin egen unkna snikenhet.

  Dessutom är INTE kvinnor okvinnliga för att de arbetar eller driver företag!

  ”Menar du att de föds på det viset så är det obegripligt eftersom vi med en sådan preferens aldrig hade kunnat finnas? ”

  Jag är ledsen att krossa din romantiska bild av kvinnan i rosa tyllklänning och en ständig bullmage. Varför tror du själv att kvinnor vill utbilda sig, för att de anser studier som otroligt uttråkade? Åter igen den ena utesluter inte det andra. Har inte män idag tillräckligt stabil manlighet, så den rubbas av att kvinnor arbetar och studerar?

  ”Poängen var att männen som arbetar heltid och gör karriär har skaffat mer barn än medel. Kvinnorna som gjort det har gjort det omvända. Män och kvinnor använder sålunda karriär till helt olika saker.”

  Javisst och det är högst förståeligt med tanke på att en arbetsgivare inte uppskattar en kvinna som börjar med att ta grav.ledighet. Vi ska dock inte fråntas våra fria val i samhället. Det finns troligen massor av kvinnor som vill bli försörjda av män. Och inte har egna ambitioner. Låt dessa mötas. Frid och fröjd.

  Kommentar av Lotta — augusti 11, 2011 @ 1:33 e m

 23. Erik!

  De flesta män har knappast valt att ”göra karriär”. Att göra karriär är något som är av intresse enbart för ett fåtal män (och kvinnor). Det är överhuvudtaget ett ganska nytt påfund. De flesta män (och kvinnor) har ett behov av att försörja sig, att skaffa tak över huvudet, att skaffa mat på bordet, att skydda sin barn, osv.

  I jordbrukssamhället fick då män och kvinnor annorlunda roller beroende på att enbart kvinnor kan föda och amma barn samt att män vanligtvis har en större muskelstyrka. Män fällde träd, byggde hus, plöjde åkern, etc. Kvinnor tog hand om hushållet, mjölkade korna, etc. Barnen fick tidigt börja hjälpa till.

  Med industrialiseringen förändrades samhället och med det rollfördelningen. Inledningsvis blev de faktiskt mer separerade mellan könen, som störst under den korta period då männen arbetade i industrin och kvinnan var hemmafru. Det fanns även en klassaspekt på i vilka familjer som detta förekom. Det var vanligast i överklass och i medelklass än vad det var i arbetarklass. I många arbetarhem fortsatta både mannen och kvinnan att arbetar parallellt, men i olika yrken inom industrin. De hade helt enkelt inte råd med lyxen att kvinnan skulle vara hemmafru. Inte heller gjorde mannen någon ”karriär”, vilket även gäller merparten av alla medelklassmän.

  Att arbeta heltid har för de flesta män varit något som snarare förväntats av dem (för att kunna försörja sig själv och sin familj) än något som de önskat. De flesta hade säkert hellre vunnit på lotto eller fått 13 rätt på stryktipset. Så att de kunde gå in till verkmästaren och säga upp sig!

  Därför hade det varit mycket intressant att se en likadan undersökning för män som den ovan för kvinnor.

  Kommentar av Medborgare X — augusti 11, 2011 @ 1:38 e m

 24. Erik:

  ”Mina kategoriseringar har ingenting med kvinnor att göra. De handlar om feminister, personer som Claes Borgström, Lars Jalmert och Ingemar Gens.”

  Ibland kan det vara ganska otydligt att se att det inte handlar om kvinnor och dess roller. Ska föröka vara extra objektiv nästa gång.

  Kommentar av Lotta — augusti 11, 2011 @ 1:45 e m

 25. Lotta: (klanteri ändrat)

  ”Ni? Nej alla är inte lika insatta i något feministiskt tänkande.”

  Jo det är vi faktiskt, Sverige är det mest feministiska landet i världen. Att du sedan tycker de feministiska åsikterna är det ”normala” är inget konstigt alls. Det gjorde jag också när jag var yngre. De kallas ofta inte ens feministiska åsikter, de ses som ”normala” åsikter eller ”vettiga” åsikter.

  ”Om t ex min pappa, som var en intelligent man med ett par företag ansåg det, som självklart med utbildning även för flickor. Och tyckte att även flickor kunde starta företag. Skulle det i så fall innebära att han var en extremfeminist, enligt ert mot kvinnor på -manliga-vägar tänk!”

  Eftersom jag diskuterar stora grupper människors totala resultat så kan jag inte uttala mig om din pappa eller enskilda människor i den frågan. Rent allmänt så blir man den extrema sortens feminist när man tycker det vore bättre med kvinnor än med män. Detta är en åsikt jag vet många män har idag men jag vet inte om din pappa har den.

  ”Det ena utesluter som sagt inte det andra.”

  Jo tyvärr är det vad som statistiskt har inträffat. Därmed inte sagt att det ena MÅSTE utesluta det andra men här är det ändå vad som har hänt.

  ”Och att propagera för att kvinnor blir mer populära och attraktiva både socialt och på relationsmarknaden av att avstå arbete kommer falla på sin egen unkna snikenhet.”

  Det där är helt felaktigt. Kvinnor ÄR redan attraktiva på relationsmarknaden i den relevanta åldern. Problemet är att det inte finns tillräckligt med rika män för de kvinnor som vill ha rika män och ju rikare kvinnorna är ju statistiskt rikare man vill de ha.

  Vill du sålunda prata om ”snikenhet” så kan du prata om de kvinnor som använde sin rikedom inte för ett friare val av MAN (som det var tänkt) utan för att kunna rata alla män som inte hade cash nog (eller verkade ha det, många män ljuger) för att motsvarar den nya statusens behov av ytlig Sex & The City-skit.

  ”Dessutom är INTE kvinnor okvinnliga för att de arbetar eller driver företag!”

  Wut? Jag har aldrig påstått de är det heller. Jag pratade om en diskussion om vilka egenskaper kvinnor vill kvinnliga huvudpersoner skall ha. Hur många kvinnor känner du som har slank kroppsbyggnad, ser bra ut, trots detta är ensamma, arbetar i ensamhet, skyr vänskap och sociala kontakter och vars främsta intressen är skytte, kampsport, gymnastik och teknik?

  Det var nämligen en av karaktärerna som kvinnliga feminister ville läsa om. De ansåg hon var en ”stark” kvinna. Det starka var tydligen att hon till skillnad från dem föredrog att vara ensam och att hon hade alla intressen som manliga sexsymboler har.

  ”Jag är ledsen att krossa din romantiska bild av kvinnan i rosa tyllklänning och en ständig bullmage. Varför tror du själv att kvinnor vill utbilda sig, för att de anser studier som otroligt uttråkade?”

  Först och främst är det uppenbart att kvinnor ansåg manliga utbildningar av den form som fanns var tråkiga eftersom kvinnor har ändrat hur utbildningarna ser ut idag. Richard Dawkins berättar exempelvis (Enemies of Reason DVD) hur kurser i hårda vetenskaper läggs ner för kvinnodominerade ”mjuka vetenskaper” med mycket diskussioner, subjektivitet och kvalitativa studier – dvs sånt de flesta kvinnor gillade redan innan.

  Vidare när kvinnor började utbilda sig i USA så blev det inte många Harvard-bussiness school kvinnor i företagsstyrelserna helt enkelt för att kvinnorna som gick på Harvard dagligen träffade de män som var landets överklass och de flesta av dem gifte sig med sådana män. Ingen förutom de galnaste feministerna ansåg att antalet kvinnor som pluggade på Harvard skulle motsvara antalet kvinnor i företagen.

  Beträffande din fråga så är det uppenbara svaret att de flesta kvinnor utbildar sig i kunskapslösa diskussionsklubbar för att få status. Inte för att de är intresserade av ämnet. Därmed har skolorna glatt anpassat sig och minskat mängden kunskap (infört nya kurser som handlar om tyckande) – istället ökade man antalet grupparbeten.

  ”Åter igen den ena utesluter inte det andra. Har inte män idag tillräckligt stabil manlighet, så den rubbas av att kvinnor arbetar och studerar?”

  Tja, uppenbarligen inte eftersom kvinnorna statistiskt ratar manligheten ifråga idag. Något som aldrig sker åt motsatt håll. Ju omanligare man ju mer rik behöver han vara för att attrahera kvinnor. Ju okvinnligare kvinna – ju mer snygg och sexig behöver hon vara. Kan du se en röd tråd här från Ariel Levys bok som pratar om hur sexighet blir en vara att köpa?

  ”Javisst och det är högst förståeligt med tanke på att en arbetsgivare inte uppskattar en kvinna som börjar med att ta grav.ledighet.”

  Varifrån har en intelligent kvinna fått ett så DUMT argument? Vilken källa är det som du har på den där referensen?. Tror du en arbetsgivare uppskattar att mannen går hem och tar ledigt? Det gjorde en kompis till mig alldeles nyss, först skulle han ta semester, då ville chefen ha honom för övertid han blev då förbannad och sade ”ok då tar jag pappaledigt i ett par månader istället, vi säger så”

  ”Vi ska dock inte fråntas våra fria val i samhället. Det finns troligen massor av kvinnor som vill bli försörjda av män. Och inte har egna ambitioner. Låt dessa mötas. Frid och fröjd.”

  För att de skall kunna mötas måste det finnas lika många män i den socioekonomiska rankingen som det finns kvinnor som vill ha en man i den socioekonomiska rankingen. Annars blir det allt fler ensamma personer medan kvinnorna går till de är 35-40 och sedan får väldigt svårt att hitta man och skaffa barn.

  Och under tiden så föds totalt inte tillräckligt många barn här ens för att gå plus minus noll. Vi måste sålunda ha invandring av fler människor – men vi importerar dem från länder där man inte hört talas om jämställdhet och där vi får använda Sveriges skattebetalade rikedomar till vänsterns och högerns lyxpolitik.

  Dels att ta hand om problem som inte finns när ungdomarna i högre grad växte upp i den här kulturen eller i en likvärdig. (vänster) Gissa vad en nedbränd skola kostar i reda skattepengar?

  Dels använder vi även landets rikedomar till att subventionera arbetskraft så att personer som redan är rika kan anställa billig arbetskraft och få en del av lönen betald direkt från skattekassan.

  Kort sagt vi kommer att bli ett fattigare land genom att använda de pengar vi har på att köpa samma tjänst mycket mycket dyrare.

  Kommentar av Aktivarum — augusti 11, 2011 @ 2:57 e m

 26. ”Denna extrema form av feminism associerar jag sedan till en bok som Ariel Levy skrivit som handlar just om ”tatadaaaaaa” tjejer som anser det är feministiskt att ha ett extremt feminint och fördelaktigt utseende. Som i sin tur skapar initial popularitet hos killar oavsett hur hon beter sig.
  Men som sedan har nackdelen att sexualiteten blir som en produkt som säljes och köpes och kvinnors idolisering baseras på hur mycket pengar kvinnan får för sin ”Hotness” inte på att hon faktiskt ville”.

  Här du eller Ariel något på spåret. Just detta med att relativt många feminister är minst sagt utseende fixerade har jag tyckt vara en märklig paradox.

  Kommentar av CG — augusti 11, 2011 @ 3:09 e m

 27. Jag kommer osökt att tänka på några kvinnor jag känner som lever SATC-liv där det är viktigt att vara snygg, festa och ha många ONS, men som har berättat att de aldrig får ut något av allt sex de har eller ens gillar sex, istället tycks pippandet handla om att hålla upp bilden utåt inför väninnor och andra att man är en modern, häftig kvinna och ingen tråkmåns.

  Kommentar av Siiri — augusti 11, 2011 @ 3:35 e m

 28. Siiri:

  Jo jag känner igen det där. Det var ju därför jag valde källa som jag gjorde (intervjun med henne är riktigt bra) men det är en sak jag undrar. Det där ”modern häftig kvinna” hur vet de hur man är en sådan? De måste ju ha någon som berättar hur man gör.

  Det märkliga här är ju att ”moderna kvinnor” ofta verkar ta rådgivning i hurdana de skall vara – av homosexuella män. Ett av de mest irriterande programmen i världen måste vara ”Fab 5” där först homosexuella män var kvinnliga måttet på hurdan man skall vara och sedan så prackade man på deras värderingar även på hennes pojkvän.

  Kommentar av Aktivarum — augusti 11, 2011 @ 4:12 e m

 29. Erik:

  Du postade inte direkt till mig när du använder ”Erik”. Dock citerade du mig, så jag antar att det var till mig. Eller så ser du dig själv i mig. 😉

  Har nu även läst igenom inlägget mer ambitiöst den här gången. Det var intressant. Tillhör varken radikal-, marxistisk- eller mediefeminismen. Jag vill inte anamma könsmaktsordningen och antar att den ingår i den radikalfeministiska ideologin med patriarkatet. Står dock bakom jämlikhet när det handlar om lika människors värde. Och lika rättigheter samt skyldigheter för alla vuxna människor. Jag är liberal och har egna åsikter, så jag är nog min egen ideologi.

  ”Jo det är vi faktiskt, Sverige är det mest feministiska landet i världen. Att du sedan tycker de feministiska åsikterna är det ”normala” är inget konstigt alls. Det gjorde jag också när jag var yngre. De kallas ofta inte ens feministiska åsikter, de ses som ”normala” åsikter eller ”vettiga” åsikter.”

  Du talar nu om hela Sverige. Tidigare nämnde du mig, genom att skriva; ” Ni har vant att leva er med en extremistisk åsikt”. Det blir en viss skillnad.
  Jag undrar vilka av mina åsikter du ser, som feministiska och till vilken inriktning menar du?

  ”Rent allmänt så blir man den extrema sortens feminist när man tycker det vore bättre med kvinnor än med män..”

  Nej, den värderingen har varken jag. Eller några omkring mig haft. Eller har idag.

  ”Därmed inte sagt att det ena MÅSTE utesluta det andra men här är det ändå vad som har hänt.”

  Okey.

  ”Problemet är att det inte finns tillräckligt med rika män för de kvinnor som vill ha rika män och ju rikare kvinnorna är ju statistiskt rikare man vill de ha.”

  Männen behöver nödvändigtvis inte vara rikare. Åtminstone om jag ser mig omkring i bekantskapskretsen. Däremot lika rika. Ibland kan faktiskt även tjejen vara rikare. Men många kvinnor kan nog tänka på det sättet. Inte för att pengarna alltid är viktiga. Utan för att de visar att han troligtvis ändå har viss handlingsförmåga. Kanske pondus och intelligens. Eftersom han ju inte sitter på backen och lyckats skaffa sig pengar. Mer av den anledningen, än att han ska bjuda henne på allt, som jag läst manligt missnöje kring.

  ”Vill du sålunda prata om ”snikenhet” så kan du prata om de kvinnor som använde sin rikedom inte för ett friare val av MAN (som det var tänkt) utan för att kunna rata alla män som inte hade cash nog (eller verkade ha det, många män ljuger) för att motsvarar den nya statusens behov av ytlig Sex & The City-skit.”

  Vilka kvinnor har använt sin rikedom för att rata alla män utan cash? Kan du ge något exempel? Är inte huvudproblemet att just de människorna inleder relationer av fel anledning. Att referera till tv-serier är ju inte kompatibelt med verkligheten. Alla med vett och sans inser att Sex & The City är en underhållningsserie. Vilken skribent kan ha råd med hyra på en lägenhet i New York och de senaste dyrgriparna, av att sälja en och annan krönika i en tidning?

  ”Tja, uppenbarligen inte eftersom kvinnorna statistiskt ratar manligheten ifråga idag.”

  Det skulle vara intressant att veta definitionen på den ”manligheten” som blir ratad i den statistiken?

  Vanliga heterosexuella kvinnor ratar åtminstone inte den manlighet jag känner till.

  ”Något som aldrig sker åt motsatt håll. Ju omanligare man ju mer rik behöver han vara för att attrahera kvinnor.”

  Ok, kan hålla med dig, så länge vi inte talar om alla kvinnor.

  ”Ju okvinnligare kvinna – ju mer snygg och sexig behöver hon vara. Kan du se en röd tråd här från
  ”Ariel Levys bok som pratar om hur sexighet blir en vara att köpa.”

  Beträffande Ariel Levys bok, så tycks det mer handla om en tillfällig trend hos en grupp yngre tjejer. Några som vill vara riktigt radikala. Tror inte att det handlar om collegetjejer. Kan kvinnor vara okvinnliga och snygga samt sexiga på samma gång? Definition på kvinnlighet tack.

  ”Varifrån har en intelligent kvinna fått ett så DUMT argument? Vilken källa är det som du har på den där referensen?.”

  Tack du är ganska intelligent själv. Du har nog missförstått mig. Du skrev ju själv: ” Poängen var att männen som arbetar heltid och gör karriär har skaffat mer barn än medel. Kvinnorna som gjort det har gjort det omvända.” Jag menade då, att kvinnor mer ofta får avstå barn och graviditet, om de samtidigt ska begära att få högre poster i bolaget. Det är ju logiskt. Första tiden kan du t ex inte sitta och amma i styrelserummet. Utan får troligtvis vara hemma. Det blir lite enklare för en man att slippa den processen.

  ”Tror du en arbetsgivare uppskattar att mannen går hem och tar ledigt?”

  Absolut inte. Jag känner en kvinnlig företagare, där tre av deras manliga anställda skulle ta ut föräldraledighet samtidigt. Inte populärt.

  ”Annars blir det allt fler ensamma personer medan kvinnorna går till de är 35-40 och sedan får väldigt svårt att hitta man och skaffa barn.”

  Vi får väl hoppas att den socioekonomiska rankningen kommer modifieras något.

  ”Gissa vad en nedbränd skola kostar i reda skattepengar?”

  100 miljoner kronor var kostnaden för en skola som brann ner på Hisingen i Göteborg.

  ”Dels använder vi även landets rikedomar till att subventionera arbetskraft så att personer som redan är rika kan anställa billig arbetskraft och få en del av lönen betald direkt från skattekassan.”

  Talar du om ekonomiskt stöd för företagare, att anställa långtidsarbetslösa, genom sänkta arbetsgivaravgifter? Det ges även till mindre företag och medelstora företag. Och att bli riktigt rik som företagare idag, på hederligt sätt är en illusion. Åtminstone på kort sikt.

  ”Kort sagt vi kommer att bli ett fattigare land genom att använda de pengar vi har på att köpa samma tjänst mycket mycket dyrare.”

  Det arbetsgivarstödet för företag att anställa skapar ju enklare arbetstillfällen. De anställda i sin tur konsumerar och bidrar med pengar till statskassan genom momsen på de varor och tjänster de införskaffar sig. På det sättet blir landet ju inte fattigare.

  Kommentar av Lotta — augusti 11, 2011 @ 11:38 e m

 30. Erik: ”alla” berättar ju för en hur man ska leva som ”modern häftig kvinna”, man måste ju redan anstränga sig lite om man vill hitta något att läsa, något att se på ifall man inte vill ha ”goda” råd i frågan… Jobba, jobba, jobba och shoppa, shoppa, shoppa verkar vara vad an ska syssla med i livet. Själv får jag ibland förebrående frågor varför jag inte satsar mer på mig själv (det låter så vackert att satsa lite på sig själv), det vill säga använder större del av lönen till att vara snygg och följa mode. Det är svårt för endel att förstå att man kan ”veta” vilka skor man ”ska” ha, men ändå låta bli att köpa dem. 🙂 Nåja, ifall min pojkvän skulle klaga skulle jag tänka om, men han tycker att en snygg kjol är en snygg kjol fastän den är köpt för fem år sedan.

  Det lustiga är att samma kvinnor som har frivilligt sex med en massa karlar de inte egentligen bryr sig om att ha sex med är fruktansvärt upprörda över äckliga gubbar som går till stackars prostituerade.

  Kommentar av Siiri — augusti 12, 2011 @ 4:26 f m

 31. Siiri, tja, visst. Vissa människor är mera feminist-pk-fåret i skocken än andra. Fårskocksmentaliteten. Mediatro. Politikertro. Följare. Auktoritetstro.

  Jorde är platt, och kön är en social konstruktion, because i’m worth it. Jomenvisstserru=)

  Kommentar av Liberalen — augusti 12, 2011 @ 7:03 f m

 32. Siiri:

  ”Erik: ”alla” berättar ju för en hur man ska leva som ”modern häftig kvinna”,

  Jo det vet jag, liksom jag vet ”det anses” en massa saker och ”det förväntas” en massa saker. Vad jag försöker reda ut är denna informations ursprung. Dvs vem som börjar att säga det.

  ”man måste ju redan anstränga sig lite om man vill hitta något att läsa, något att se på ifall man inte vill ha ”goda” råd i frågan… Jobba, jobba, jobba och shoppa, shoppa, shoppa verkar vara vad an ska syssla med i livet.”

  Det beror på vem man frågar. Det verkar exempelvis konstigt att ställa frågan om shopping är bra till personer som lever av att andra shoppar så mycket som möjligt. Det verkar dock ännu konstigare högskolan skulle säga åt sina elever att shoppa en massa saker.

  ”Själv får jag ibland förebrående frågor varför jag inte satsar mer på mig själv (det låter så vackert att satsa lite på sig själv), det vill säga använder större del av lönen till att vara snygg och följa mode.”

  Ja men vad är då mode? Vem bestämmer vad som är mode och på vilka grunder? Magnus Betnér sade en gång att tidningarnas modeexperter inte alls sysslade med mode. De bara promotade en massa kända dyra märken. De borde kallas experter på ”brands”, inte experter på mode.

  ”Det är svårt för endel att förstå att man kan ”veta” vilka skor man ”ska” ha, men ändå låta bli att köpa dem. Nåja, ifall min pojkvän skulle klaga skulle jag tänka om, men han tycker att en snygg kjol är en snygg kjol fastän den är köpt för fem år sedan.”

  Liksom de flesta killar. Eftersom killar inte läser modetidningar som Vogue o dyl hur skall de utan ”kvinnlig” eller ”Fab 5” vägledning ens veta vilket mode som är årets eller förra årets?

  ”Det lustiga är att samma kvinnor som har frivilligt sex med en massa karlar de inte egentligen bryr sig om att ha sex med är fruktansvärt upprörda över äckliga gubbar som går till stackars prostituerade.”

  Ja och det är ju enbart en fråga om att upprätthålla den traditionella raggningsrollen hos killen där kvinnan är den bedömande parten som skall bedöma när killen har ansträngt sig nog för att motsvara allmänhetens ide av att hon får status genom hans uppmärksamhet – samt förstås att killen aldrig skall vara säker på att han duger. När killar går till prostituerade så behövs ingen sådan inledande demonstration.

  Kommentar av Aktivarum — augusti 12, 2011 @ 7:22 f m

 33. Erik: Jag förstår mig inte på ekonomi, men är inte tanken den att lever man ett sådant liv att man har som hobby att konsumera en massa, istället för att sitta i solen med en bok eller gå i skogen och söka svamp, så är det bra och mera folk kan anställas för att bygga köpcenter och sälja krimskrams. Inte vet jag. Här som jag bor ses köpcenter som civilisationens krona. Det krävs ju mode för att alla ska byta ut sina prylar tillräckligt ofta och känna sig nödgade att ta lån o s v, så att hjulen ska fortsätta rulla.

  Kommentar av Siiri — augusti 12, 2011 @ 9:01 f m

 34. Naturligtvis, män ska inte kunna fuska, vill ingen kvinna ha honom ska han gå runt ensam som varnande exempel för andra män, inte skaffa en fru från Ryssland som uppskattar honom.

  Kommentar av Siiri — augusti 12, 2011 @ 9:06 f m

 35. Siiri:

  Nu missförstod du nog mig. Jag ifrågasatte aldrig tankarna utan jag frågade från vem de kommer? Visst krävs det mode men vem bestämmer vilken pryl som är rätt och vilken som är fel – och på vilken grund avgörs sådana beslut? Varifrån kommer alla ”det anses” och ”det förväntas” från? Vem är det egentligen som bestämmer?

  Kommentar av Aktivarum — augusti 12, 2011 @ 9:43 f m

 36. Erik: Nu förstår jag inte alls…mode industrin väl?

  Kommentar av Siiri — augusti 12, 2011 @ 11:05 f m

 37. Eller menar du det här med att gaymän bestämmer hur kvinnor ska klä sig? Men vanliga män är ju inte fascinerade av kläder på samma sätt som kvinnor och homosexuella män? Och kvinnor klär sig för att visa status för andra kvinnor så modevärlden har väl mycket lite med straighta män att göra överhuvudtaget. Har det alltid varit så?

  Kommentar av Siiri — augusti 12, 2011 @ 3:59 e m

 38. Siiri:
  Jag och många kvinnor med mig brukar klä upp sig för att behaga sig själva. Inte tusan är det för att visa status för andra kvinnor!? Inte ens alltid för män.

  Om vi själva inte mår bra, så kan vi heller inte få andra att må bra. Därför är det inte egoistiskt att ta hand om den bästa vän du har i livet. Hon som alltid står kvar när andra har vänt sig om. Trognare än den bästa hunden. Hon du tvingas stå ut med i väder och vind – Dig själv!

  Ett av många sätt att må bra är att undvika kläder du använder när du städar badrummet. T ex joggingbyxorna med hål i knäna och en urtvättad tröja med fläckar. 🙂 Det sista var sagt rent allmänt som ett exempel.

  Istället sätter man på sig en dress med glada färger som gör en uppåt. Den behöver inte vara den senaste modellen men den får dig att känna dig snygg. Och det är väl tillräckligt. Sedan kan man väl vara snygg även när man plockar svamp i skogen. Om man känner för det.

  Sedan tror jag väl inte att de kvinnor som nämns, som hoppar runt och ligger med män och samtidigt tycker det är obehagligt är normativa i samhället. Det låter ganska korkat.

  Kommentar av Lotta — augusti 12, 2011 @ 4:41 e m

 39. ”Istället sätter man på sig en dress med glada färger som gör en uppåt. Den behöver inte vara den senaste modellen men den får dig att känna dig snygg.”

  Men är det du vill vara snygg inför? Vad är anledningen till att du vill känna dig snygg? Vem är det du vill locka?

  Jo män. Det är inlärt att en kvinna som är snygg premieras med bättre liv genom att attrahera de bästa männen.

  Kommentar av Torstensson — augusti 12, 2011 @ 9:12 e m

 40. Psst..Torstensson

  http://lottaonline.blogspot.com/2011/08/pafaglar-man-och-raggande.html

  Kommentar av Lotta — augusti 12, 2011 @ 10:52 e m

 41. Lotta:
  Visst klär man sig för sig själv också, jag trivs bättre om jag är snyggt klädd också när jag bara går hemma och städar och ingen ser mig. Men jag skulle ändå påstå att kvinnor klär sig för andra kvinnor. Åtminstone yngre kvinnor ser på och bedömmer andras utseende och kläder ganska hårt. Jag är åtminstone mest noga med vad jag klär på mig ifall jag ska träffa mina väninnor för jag vet att de lägger märke till vad jag har på mig. Manliga vänner verkar inte lägga märke till mina kläder förutom om jag har kort kjol/urringad top. Jag har lagt märke till att jag anstränger mig mera med kläder och smink till arbetet ju flere kvinnor jag kommer att möta under dagen, är jag säker på att se bara karlar är jag oftast helt utan smink.

  Inte tror jag heller att de där kvinnorna som nämndes är vanliga, jag har bara talat med såpas många sådana att jag börjat undra över fenomenet.

  Kommentar av Siiri — augusti 13, 2011 @ 12:49 e m

 42. Problemet är inte en höger-vänsterfråga egentligen, det kackiga med dagens feminism – den som gör sig hörd i vårt hörn av världen i alla fall – är att de som gått in för den mest kör fram sina egon och varumärken, eller en allmän strävan att ”kan inte en tjej få ha kul, va?” (det får ursäkta nyckfulla angrepp och hopplösa överdrifter).. Folk som Gudrun Schyman, Linda Skugge (på den tiden hon sade sig vara feminist) eller Sonja Schwarzenberger argumenterar oftast inte utifrån några klart genomtänkta principer som de följer till hundra procent; de är rätt tydligt inkonsekventa i det de vill ha från en gång till nästa men gud nåde den som påpekar detta. Och alla ansatser att få till luitet ärlighet och genomtänkta argument inom feminstlägret hindras av en seg inställning att det en tjej säger eller gör inte får ifrågasättas; alltså blir allting som intresserar en grupp tjejer och allt som tjejer kan få för sig att säga likställda uttryck för feminism och kvinnlig livsstil.

  Man förenas i första hand av vad man är emot, dvs ”patriarkatet” och män, mer eller ,mindre, och av sina egna neuroser. Att ”vara lojal mot feminismen” har blivit en slogan snarare än att stå för några genomtänkta värden. Men eftersom detta slagord har en stark position i medierna och i politiken blir det aldrig några klargörande diskussioner om vad det egentligen kan betyda eller vari dess problematik kan ligga. Vem som helst kan se att feminister, eller kvinnliga debattörer över huvud taget, idag förväntas uppträda som drama queens, och att detta krav upprätthålls även av dem själva. För fyrtio-femtio år sen var det inte så, då fanns det tydligt materiella och juridiska orättvisor som krävde argument leverade med huvudet kallt, ingen hade då något behov av att spela utflippat eller arrogant brudig för att kunna höras.

  Kommentar av Peter — augusti 17, 2011 @ 8:13 e m

 43. […] Genusnytt: ”Gubbar skalade Simpsons för att stärka Patriarkatet”, och mer om genudebatten på Aktivarum-bloggen och Matte Matiks […]

  Pingback av Genusdocent om genuskritik i Corren: ”surrealistiskt” och lite om Insynsrådet « Tanja Bergkvists Blog — augusti 18, 2011 @ 6:05 e m

 44. Lite kort OT här nu men har du checkat bloggen jag rekommenderade till dig Erik? Jag tycker att det är en väldigt bra blogg men många intressanta ståndpunkter och nu får gärna fråga han om du får citera en del av hans text här på din blogg och/eller länka från honom om du vill. Varför inte lämna en kommentar där då och då?! http://www.equil.net/ 😉

  Kommentar av JockeH — augusti 22, 2011 @ 11:33 e m

 45. JockeH:

  Jag skall kolla upp bloggen du rekommenderade. Har just suttit och funderat över hur jag skall gå vidare med bloggandet. Känns som om det blivit en hel del upprepningar på sistone.

  Kommentar av Aktivarum — augusti 24, 2011 @ 8:34 e m

 46. mo du har tid så kan du också regga dig på flashback.org

  Kommentar av JockeH — augusti 25, 2011 @ 8:56 f m

 47. om du har tid så kan du regga dig på flashback.org

  Kommentar av JockeH — augusti 25, 2011 @ 8:56 f m

 48. […] videoklipp på Youtube förtydligar skillnader mellan olika feministgrenar. Vidare så skriver Pelle Billing på Newsmill att dagens feminism är ett vänsterprojekt. Jag utvecklar hans resonemang till följande lathund. […]

  Pingback av Bristerna i Nina Åkestams mediefeministiska argumentation demonstrerade « Aktivarum — september 23, 2011 @ 11:42 f m

 49. […] på Youtube förtydligar skillnader mellan olika feministgrenar. Vidare så skriver Pelle Billing på Newsmill att dagens feminism är ett vänsterprojekt. Jag utvecklar hans resonemang i lathunden sist i […]

  Pingback av Om Mediefeminismen « Wikivarum — september 24, 2011 @ 11:01 e m

 50. […] Läs inlägget om Ariel Levys bok ”Female Chauvinist Pigs” eller lyssna på någon av de många videos där hon kommenterar vad hon kallar dagens ”Raunch Culture”. Det finns enligt Levy inte någon som helst likhet mellan den fria sexualitet feminismen förespråkade och tjejers nutida fixering på ”hotness” ”Vi hyllade de mänskliga rättigheterna, allas lika värde oberoende av kön. Vi krävde lika lön för lika arbete, lika möjligheter som männen på arbetsmarknaden. Mot den bakgrunden tycks mig dagens historielösa sex- och feministdebatt absurd. De kom till ett dukat bord av frihet och möjligheter, men vad gör de? […]

  Pingback av Hype om Aktivarum ONE – Helene Bergman om den Moderna Feminismens historia – Från fri sexualitet till helgalen sexualitet « Aktivarum — januari 31, 2012 @ 4:54 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: