Aktivarum

Holland – Landet där genusteorier kollapsat – Del 1 | juli 22, 2011

Att döma av flera artiklar på ämnet så har genusfeminismen misslyckats fullkomligt i Holland.

Jessica Oliens artikel publicerades i Slate Magazine den 15 november 2010 med underrubriken ”Women in the Netherlands work less, have lesser titles and a big gender pay gap, and they love it.”  

Den sjuttonde, två dagar senare så hittar vi ämnet på The Economist-bloggen ”Democracy in America” under rubriken ”Dutch Feminism, Why Dutch women don’t work longer hours” 

”Though the Netherlands is consistently ranked in the top five countries for women, less than 10 percent of women here are employed full-time. And they like it this way. Incentives to nudge women into full-time work have consistently failed”

Rubrikerna talar för sig själva. Holländska kvinnor har fullkomligt förkastat genusnarrativet.

Eftersom de holländska kvinnornas beteende inte stämde med FN:s dominerande radikalfeministiska världssyn så blev resultatet att det inom FN skapades antagandet kvinnor i Holland måste vara utsatta för ”ospecificerat förtryck”

”In the spring, the United Nations, suspicious that there was something keeping women from full-time jobs, launched an inquiry to see whether the Netherlands was in compliance with the women’s rights treaty.”

Alison L. Booth & Jan C. Van Ours gjorde 2009 en jämförande studie som visserligen konstaterade att holländska kvinnor arbetar mer deltid än kvinnor i andra europeiska länder men även bekräftade att:

 ”Dutch women don’t want to spend more time at work.”

Eller mer uttömmande hur NIS egen nyhetsbullentin summerade studiens resultat:

”Attempts to get more women working full-time are doomed to failure because nobody has a desire for this. Both the women themselves and their partners and employers are satisfied with the Dutch part-time culture for women.”

Vad de då menar är att ingen av de direkt berörda parterna önskar ändra på den kulturen. Ekonomerna, FN-experterna och Radikalfeministerna däremot vill uppenbarligen ändra på de sakerna.

Det är dock högst oklart varför dessa personer vill ändra på det. Som när Genusnytt rapporterar Norrländska kvinnor vill inte bli chefer. Den uppenbara frågan är då varför skulle de vilja bli chefer?

Där är feministernas akilleshäl, de vill ha en förklaring på varför kvinnor inte gör som de antar.

De vill däremot inte behöva förklara på vilken grund antagandet i sig vilar. Det feministiska antagandet att kvinnor vill vara som män är heligt. Du tar inte reda på om det är så, du tar för givet det är så. Så även i Holland.

”The Dutch began identifying women’s failure to participate in the workforce more aggressively as a major social problem in the 1990s, which led to a tax reform intended to incentivise women out of the cosy ”trap” of part-time work.

Denna genusbaserade skattereform verkar i figur 1 vara en framgång. Från 40% kvinnor 1980 till ca 70% kvinnor 2001. Ekonomerna kunde alltså gratulera sig till att få ut fler kvinnor på jobbet men…

”Instead, most women used the better tax treatment as a way to work less.” 

…siffrorna för totala arbetstimmar visade sig vara en katastrof för feminister i Holland.

De hade visserligen fått fler kvinnor att arbeta men teorin att slussa ut kvinnor i heltidsjobb via deltidsjobb gjorde fiasko. Idag har man ändrat språket och försöker stigmatisera kvinnors position som ”en fälla”

”the attitude towards part-time work among policymakers has changed. Now, a part-time job is often considered a trap in which the full potential of women remains unexploited.”

Varför fungerar då inte detta sätt att pressa holländska kvinnor att arbeta mer? En av de viktigaste faktorerna enligt SCP* är att deltidsjobb i högre grad är en del av de holländska institutionerna.

* Netherlands Institute for Social Research

Can you hear ”I told you so?” Kvinnor måste alltså i feminismens namn fråntas ogenus-alternativen.

”An important reason is that part-time jobs are much more institutionalised in the Netherlands (Bosch, Deelen and Euwals, 2008). Whereas part-time jobs are often marginal jobs in most countries, relatively high-skilled work can be done part-time in the Netherlands.”

Ser ni nu varför så många saker som radikalfeminister förespråkar ”Makes no effin sense?” Det beror på att man måste promota saker som skapar missnöjda kvinnor och förhindra saker som gör kvinnor lyckliga.

Man kan dock tydligt se att mediekvinnorna själva långtifrån är så kritiska till de Holländska kvinnornas sätt att göra saker som genusnarrativet föreskriver.

”It’s hard not to wonder: Have we gotten it all wrong? In the United States, the race for equality has gone mostly in one direction. Women want to shatter the glass ceiling, reach the top spots in the hierarchy, and earn the same respect and salaries as men do. But perhaps this situation is setting us up for a world in which none of us is having any fun. ”

Observera att den förvirrade genusteorin föreskriver att män inte respekterar kvinnor.

Som sagt först skall man skapa missnöjda kvinnor. Sedan skall man presentera den riktning man vill kvinnor skall drivas i som lösningen på detta ”problem”. Här är alltså temat att män respekterar yrkeskvinnor.

Kan ni fatta att denna uppenbara lögn sprids av samma personer som hävdar kvinnliga chefer är motarbetade? Först säger man till kvinnor att chefer får mer respekt. Sedan säger man till män de inte respekterar kvinnliga chefer.

Hur kommer det sig då att det är just i Holland som genusteorierna har kollapsat så fullkomligt.

Enligt Jacob Vossesteins bok ”Dealing with the dutch” så beror det på att holländare i allmänhet inte avundas personer som klättrar i hierarkier. Den mentalitet som beskrivs är ”I could do that, but I´d rather enjoy my life”

I del 2 skall vi titta närmare på hur bra holländarna lyckas med detta. Tills dess missa inte Tanja Bergkvists nyaste inlägg om svenska skolinsikter. 

PS: Är det något särskilt ni vill skall vara med i Del 2 om Holland (publiceras imorgon) så tipsa gärna.


Publicerat i Genus, Jämställdhet

25 kommentarer »

 1. Min syster är gift med en Holländare. Han har ett bra jobb och tjänar bra. Min syster hade också ett bra jobb och tjänade bra. De fick tvillingar och min syster fortsatte jobba i ytterligare 6 år som chef för en sjukhusavdelning tills hennes man en dag frågade om hon hellre ville vara hemma. Hon hoppade av glädje och tackade direckt JA.

  Hon sa till mig på telefon att hon fullständigt struntar i jobbet och vill gärna vara hemma med barnen och ta hand om sig själv. Hon vill inte ens jobba deltid. Hon undrade varför man måste hasa sig till jobbet varje dag när man kan vara hemma och göra andra roliga saker.

  Hon tycker att det Hollänska systemet där familjen kan klara sig på en lön är mycket bättre.

  Kommentar av Dan — juli 22, 2011 @ 5:43 e m

 2. Dan:

  Intressant, thanks for sharing.

  Men, men, men, hur är dynamiken hemma?
  Men, men är det inte lite gammalmodigt
  Men, respekterar han verkligen henne….

  Det där är min parodi på frågor som en feministiskt inspirerad journalist bombar en holländk kvinna med i del 2 (smygtitt)

  Kommentar av Aktivarum — juli 22, 2011 @ 5:49 e m

 3. En intressant grej jag alltid undrat är ifall ekonomin missgynnas av att en familj kan klara sig på en lön. Dvs en stannar hemma. Går det ?

  Kommentar av Torstensson — juli 22, 2011 @ 6:36 e m

 4. Ett lands ekonomi menar jag nu. Inte en familjs.Hur ser den holländska ekonomin ut? Jag har ofta hört att ett land mår bäst av att alla jobbar. Det kan ju vara sant, men jag undrar ändå.

  Kommentar av Torstensson — juli 22, 2011 @ 6:37 e m

 5. Undrar samma sak som Torstensson. Man har ju alltid hört att det är för ett lands ekonomis skull som kvinnor måste vara i arbetslivet. Och hur ser å andra sidan kostnaderna ut för att alla jobbar? Jag menar skulle till exempel jag med min lön ha två barn i komunal dagvård skulle skattebetalarnas kostnad för barnens vård vara en hel del högre än vad som fås in av mig i skatt. Jag förstår mig inte på ekonomi överhuvudtaget i och för sig, men jag förstår inte hur det lönar sig i en situation när det finns mängder av arbetslösa.

  Kommentar av Siiri — juli 22, 2011 @ 7:41 e m

 6. Beträffande ländernas Ekonomi.

  Wikipedia är ett utmärkt verktyg för att bedöma ekonomi eftersom de listar både BNP och inkomst per capita.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Nederl%C3%A4nderna
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige

  Som jämförelsen visar så har Holland klart större befolkning (16,5 miljoner) och BNP än Sverige men när vi jämför inkomst per capita visar det sig ändå att Holland med 38,618 dollar är något rikare än Sveriges 37,526

  Holländska familjer verkar alltså inte ha gjort någon ekonomisk förlust på ett system med högre frihet och lycka. Och Sverige visar ingen storvinst för att vi har många fler kvinnor i heltidsarbete.

  Kommentar av Aktivarum — juli 23, 2011 @ 12:06 f m

 7. Alltså mitt intryck är att Holland är anpassat efter att kvinnor ska jobba deltid. Om du sen kommer och försöker ändra detta så är det ju själklart att det skapar problem för strukturen är ju anpassad till deltid.
  Det är inte detsamma som att feministernas strävan efter ett mer rättvist fördelande av ansvar för försörjningen är felaktigt.

  Att folk inte vill ändra sin kultur sen när har vi brytt oss om det? Förbjudande av aga, barnarbete, könsstympning, slaveri, införande av sexrestriktioner, äktenskapsrestriktioner, alkoholgränser, knarkbegränsningar etc etc. Alla dessa åtgärder är avsedda att vara kulturförändrande åtgärder mot en eller annan grupp.

  Hur är det med män och deltid i Holland? Är det fler deltidsarbetande män i Holland än i andra länder?
  Underligt att män vill slava för att försörja kvinnor. Behövs nog en mansrörelse i Holland.

  Kvinnor har alltid jobbat, män har alltid jobbat. Hemmafru är ett modernt påfund. Om du har möjlighet att inte ”jobba” utan göra det du vill göra (stanna hemma, jobba med X etc) hur många tackar nä till det både män och kvinnor?

  Kommentar av Andreas Nurbo — juli 23, 2011 @ 9:53 f m

 8. Andreas Nurbo: Intressant kommentar! Ser fram emot Aktivarums svar.

  Aktivarum: menar du att kvinnor helt enkelt vill jobba mindre och män vill jobba mer? O i så fall varför är det så tror du?

  Kommentar av Alex — juli 23, 2011 @ 11:51 f m

 9. Alex:

  (För tydlighetens skull börjar jag med att upprepa de frågeställningar jag presenterade på Genusnytt)

  ”Aktivarum: Tack för sitt svar. Jadu, det var en intressant fråga. Jag vet faktiskt inte.”

  Det gör inte kvinnorna själva heller. Tror du det kan vara en del av problemet?

  ”Varför vill människor bli chefer?”

  Människor är ”män OCH kvinnor”, här pratade vi bara om kvinnor så det spelar ingen roll vad svaret blir om vi lägger på männen. De sakerna män gör kan inte förklara kvinnors beteende mer än mäns beteende kan förklaras av att ”människor” får mens.

  ”Kan det vara statusen?”

  Ok vi kör på den, vad tror du status är till för att uppnå?

  ”Pengar?”

  Pengar är ett redskap för att byta tjänster. Vilka tjänster är det då du menar kvinnorna vill byta till sig?

  ”Kärlek till yrket?”

  Men man får inte jobb på basis av vad man tycker är kul, man får jobb på basis av vad man är bra på. Du har inte större chans att nå landslaget i fotboll för att du tycker fotboll är roligare. (medfödd talang har dock en viss sådan effekt)

  ”Maktaspekten?”

  Makt är precis som pengar enbart ett redskap, frågan är då åter vad du menar kvinnor vill byta till sig?

  ”Självständighet?”

  Självständiga kvinnor finns inte. Min åsikt är att kvinnor är medfött osjälvständiga. De kvinnor du kallar självständiga är självständiga från sin man men de har andra personer i precis samma roll. Ytliga kvinnor byter ut sin man mot Oprah & Co.

  ”Varför tror du att dessa kvinnor inte vill bli chefer?”

  Varför skulle de i vår diskurs vilja bli chefer när de i samma diskurs hittills helt saknat orsaker att vilja bli chefer?
  Jag kanske skulle vilja ha massor av pengar av dig men varför skulle du ge bort en massa pengar till mig helt utan orsak?

  ”Är de inte intresserade av pengar, status, makt, självständighet?”

  Pengar, makt och status är bara redskap, de två sistnämnda är i sig bara redskap för att byta tjänster. Det sistnämnda, status har jag bett dig berätta vad du tror det är och till för.

  ”(Om vi nu antar för diskussionens skull att ovanstående spekuleringar är korrekta) Och varför är de i i så fall inte det?”

  Det är det jag försöker få svar på genom att coacha dig med föjdfrågor Alex.

  Kommentar av Aktivarum — juli 23, 2011 @ 12:09 e m

 10. Aktivarum:

  (För tydlighetens skull presenteras här Alex svar på Genusnytt)

  ”Det gör inte kvinnorna själva heller. Tror du det kan vara en del av problemet?”

  Gör de inte? Vad grundar du det påståendet på? Menar du att kvinnliga chefer inte har en aning om varför de ville bli chef? Men att män vet? Anledningen till att jag inte vet är att jag personligen inte strävar efter att bli chef, jag känner inte heller någon som är chef och jag har inte läst några undersökningar eller forskning på varför kvinnor vill bli chefer.

  ”Självständiga kvinnor finns inte. Min åsikt är att kvinnor är medfött osjälvständiga. De kvinnor du kallar självständiga är självständiga från sin man men de har andra personer i precis samma roll. Ytliga kvinnor byter ut sin man mot Oprah & Co.”

  Jag delar inte din åsikt. Antar dock att begreppet självständighet först borde definieras. Det är klart att ingen, varken män eller kvinnor inte påverkas av samhället: media, etc. Så i den bemärkelsen är ingen självständig eftersom ingen kan leva ett liv utan att bli påverkad av andra människor, inte män, inte kvinnor.

  ”Pengar, makt och status är bara redskap, de två sistnämnda är i sig bara redskap för att byta tjänster. Det sistnämnda, status har jag bett dig berätta vad du tror det är och till för.”

  Pengar, status och makt var enbart taget ur luften. Som jag sa har jag ingen aning om varför de vill bli chefer precis som jag inte har en aning om varför män vill bli chefer. Jag var nyfiken på vad människor som skriver här hade för förklaringar till varför kvinnorna i undersökningen inte vill bli chefer eftersom undersökningen handlade om just det. Jag har fått uppfattningen om att majoriteten som skriver här inte delar feminismens förklaringsmodell, om det nu finns någon sådan eftersom så som jag förstår det så är inte feminism ett enhetligt begrepp, och var därför nyfiken på andra förklaringar eller teorier.

  Kommentar av Aktivarum — juli 23, 2011 @ 12:12 e m

 11. Alex:

  ”Gör de inte? Vad grundar du det påståendet på? Menar du att kvinnliga chefer inte har en aning om varför de ville bli chef? Men att män vet?”

  Nej jag menar kvinnliga chefer vet varför de vill bli chef men kvinnor som inte är chefer – de kvinnor som feminister vill ha mer av på chefsposter – de vet det inte.

  ”Anledningen till att jag inte vet är att jag personligen inte strävar efter att bli chef”

  Snarare strävar du inte efter att bli chef eftersom du inte vet någon orsak att göra det.

  ”jag känner inte heller någon som är chef och jag har inte läst några undersökningar eller forskning på varför kvinnor vill bli chefer.”

  Kvinnor vill bli chefer av ungefär samma orsaker som män i allmänhet. Det är därför de kvinnliga cheferna jämfört med de manliga är så få. För att inte särskilt många kvinnor vill ha de saker som män i allmänhet vill ha.

  ”Jag delar inte din åsikt. Antar dock att begreppet självständighet först borde definieras. Det är klart att ingen, varken män eller kvinnor inte påverkas av samhället: media, etc. Så i den bemärkelsen är ingen självständig eftersom ingen kan leva ett liv utan att bli påverkad av andra människor, inte män, inte kvinnor.”

  Min poäng var – för att använda enkel svenska – att kvinnor är i mycket mindre grad självständiga än män är det gällande åsikter. Detta på både gott och ont.

  ”Pengar, status och makt var enbart taget ur luften. Som jag sa har jag ingen aning om varför de vill bli chefer precis som jag inte har en aning om varför män vill bli chefer.”

  Som sagt, kvinnliga chefer vill bli chefer av samma anledning som män i allmänhet vill bli chefer. Poängen är att det är många färre kvinnor som vill ha de saker män eftersträvar än det är män som vill ha de saker män eftersträvar.

  ”Jag var nyfiken på vad människor som skriver här hade för förklaringar till varför kvinnorna i undersökningen inte vill bli chefer eftersom undersökningen handlade om just det.”

  Om man undersöker varför kvinnor INTE vill bli chefer så har man vinklat det utifrån antagandet att kvinnor vill bli chefer. Det är ungefär som att ta reda på varför humlor inte tappar flygförmågan och ramlar ner. Om vi inte har någon orsak att förvänta oss humlor plötsligt tappar flygförmågan varför skulle vi ha en studie som förklarar varför det INTE inträffar?

  Av den anledningen ber jag dem att förklara varför kvinnor skulle vilja bli chefer.

  ”Jag har fått uppfattningen om att majoriteten som skriver här inte delar feminismens förklaringsmodell, om det nu finns någon sådan eftersom så som jag förstår det så är inte feminism ett enhetligt begrepp, och var därför nyfiken på andra förklaringar eller teorier.”

  Det är inte förklaringsmodellen jag motsätter mig. Det är antagandet (att kvinnor vill vara män) som ger ursäkt att ens behöva ha förklaringsmodellen jag motsätter mig.

  Kort sagt, feminismen erbjuder förklaringar på varför UFO:n inte landar på Sergels Torg i Stockholm. JAG frågar om varför vi skulle behöva förklaringar på att UFO:n inte landar där när vi helt saknar fakta som tyder på att UFO borde landa där.

  Kommentar av Aktivarum — juli 23, 2011 @ 12:30 e m

 12. […] Här följer den andra delen om de holländska kvinnornas inställning till feministiska samhällsideer. Del 1 hittas här. […]

  Pingback av Holland – Landet där genusteorier kollapsat – Del 2 « Aktivarum — juli 23, 2011 @ 1:30 e m

 13. Hej. Har läst igenom det mesta – dock inte alla länkarna än. Det finns nog lite olika förklaringar till varför kvinnor inte vill vara chefer.

  Vad jag tror är att de holländska kvinnorna kommit på vad som är viktigt i livet.

  Kanske ska männen sträva efter det livet i stället för att kvinnor för sakens skull strävar efter något som många inte vill ha egentligen. Borde ju bli fler jobb då eller…

  Alltså full frihet för alla att göra det de vill och är bra på – på lika villkor så klart.
  Funderingar utan att vara påläst på olika ideologier.

  Jag är ju bara en liten kugge, men håller mig till mitt resonemang. Uppriktigt sagt tror jag att jag skulle kunna vara en, vad jag menar, med bra chef. Jag har haft alla ”verktyg” i mina händer många gånger om.
  Hierarkier har aldrig intresserat mig, inte pengar heller enär jag har haft så jag klarat mig.

  Jag tror att jag är en superegoist, som bara vill syssla med det som jag är intresserad av. Och också haft förmånen att få göra det understundom :-). Det kan finnas många fler som är som jag. mvh

  Kommentar av Törnrosa — juli 23, 2011 @ 1:38 e m

 14. ”Kvinnor vill bli chefer av ungefär samma orsaker som män i allmänhet. Det är därför de kvinnliga cheferna jämfört med de manliga är så få. För att inte särskilt många kvinnor vill ha de saker som män i allmänhet vill ha.”

  Okej, kvinnor generellt vill inte ha det saker män vill ha. Följdfrågan blir väl då varför de inte vill det.

  ”Min poäng var – för att använda enkel svenska – att kvinnor är i mycket mindre grad självständiga än män är det gällande åsikter. Detta på både gott och ont.”

  Jag förstod vad du menade, men jag håller inte med
  dig.

  ”Det är inte förklaringsmodellen jag motsätter mig. Det är antagandet (att kvinnor vill vara män) som ger ursäkt att ens behöva ha förklaringsmodellen jag motsätter mig.”

  Min uppfattning är inte att feminism antar att kvinnor vill vara som män. Varför skulle de vilja de när flertalet feministiska inrikningar problematiserar begreppen kvinna och man och föreställningarna de genererar.

  Kommentar av Alex — juli 23, 2011 @ 6:56 e m

 15. Svaret till följdfrågan blir förmodligen ”varför skulle de vilja det?”. Ja, varför skulle de inte vilja det? Eftersom det finns kvinnliga chefer så är det iaf något som lockar och varför lockar detta ”något” mer män än kvinnor. Tror visst att det går att undersöka fast med andra formuleringar kanske.

  Kommentar av Alex — juli 23, 2011 @ 7:14 e m

 16. Du borde jag en redigeringskanpp för nu känns det som att jag spammar ditt kommentarsfält 🙂

  Jag medger att det kanske är krångligt att undersöka. Eller ärligt talat har jag ingen aning eftersom jag är inte så insatt än i undersökningar och forskning. Jag håller på att lära mig. Men tror du inte det lilla minsta på att det finns en liten möjlighet att människor associerar chefpositioner med stereotypiska föreställningar och att flertalet kvinnor inte anser att deras personlighet passar in i dessa föreställningar?

  Kommentar av Alex — juli 23, 2011 @ 7:29 e m

 17. Under WWII behövdes kvinnorna inom krigsindustrin för att tillverka krigsmateriel till fronten. Efter krigets slut öppnade man upp arbetsmarknaden för kvinnor och löneglidningarna initierades. Våg två kom som ett brev på posten; arbetskraftsinvandringen som skapade ytterligare löneglidning. Våg tre är massinvandring som tär på välfärden och skapar ytterligare löneglidning inom sjukhussektorn m.m. Kvinnans frigörelse och massinvandringen har inte skapat välfärd eller personlig lycka utan slaveri till en låg ersättning. På 40-50 talet klarade sig familjerna utmärkt på en inkomst och barnen fick en bra uppfostran med föräldrar som var närvarande i betydligt högre grad än dagens föräldrar. Devisen ”det var bättre förr” är en enormt träffande avseende dagens samhällsutveckling.

  Kommentar av Ritsurei — juli 24, 2011 @ 11:50 f m

 18. Erik

  Din blogg är ju fan en helig graal.

  Kommentar av hamstrn — juli 24, 2011 @ 4:59 e m

 19. Alex:

  ”Okej, kvinnor generellt vill inte ha det saker män vill ha. Följdfrågan blir väl då varför de inte vill det.”

  Varför skulle vi ta för givet de vill det in the first place? Du ber mig förklara ett negativ vilket är precis vad man inte gör i vetenskap. Man förklarar inte varför saker inte händer, man förklarar varför saker händer.

  ”Jag förstod vad du menade, men jag håller inte med
  dig.”

  Ok, vet du någonstans där kvinnodominans i antal är kombinerat med åsikter som går EMOT de socialt regerande ideerna? Annars verkar ju kvinnodominans innebära pratkoder, klädkoder, uppförande koder etc. och de få mansföreningar som inte tillåter kvinnor säger att om de tillät kvinnor skulle kvinnorna ta över medan de vill ha lugn och ro.

  ”Min uppfattning är inte att feminism antar att kvinnor vill vara som män.”

  Om du inte tror kvinnor vill vara som män varför behöver du en förklaring på varför kvinnliga chefer inte är just som män? Vilken orsak har du att tro kvinnor vill vara chefer alls av annan anledning än att män vill det?

  Män har sina orsaker men kvinnors enda orsak som kan presenteras verkar vara just vad män gör. Om män är chefer måste kvinnor vara det, om män spelar fotboll så måste kvinnor göra det. En feminist ansåg att vi i jämställdhetens namn måste slå ihop fotboll och damfotboll. Alltså så att HBK:s damer får tillgång till den ekonomi som herrmatchernas publik drar in.

  Du ber hela tiden mig antingen förklara varför kvinnor vill vara chefer (där jag har förklarat jag har svårt att se nån orsak men att du verkar mena sådan finns) eller förklara varför kvinnor inte vill vara chefer (som förutsätter det sistnämnda)

  ”Varför skulle de vilja de när flertalet feministiska inrikningar problematiserar begreppen kvinna och man och föreställningarna de genererar.”

  Föreställningarna de själva hittar på det genererar menar du? De kan påstå detta genererar de föreställningarna bäst det vill det blir ändå inte mer sant bara FÖR ATT de påstår det.

  Kommentar av Aktivarum — juli 24, 2011 @ 5:54 e m

 20. hamstrn:

  ”Din blogg är ju fan en helig graal.”

  Tackar! Om inte annat så jobbar jag på att göra den till det.

  Kommentar av Aktivarum — juli 24, 2011 @ 5:55 e m

 21. Alex:

  ”Svaret till följdfrågan blir förmodligen ”varför skulle de vilja det?”. Ja, varför skulle de inte vilja det? Eftersom det finns kvinnliga chefer så är det iaf något som lockar och varför lockar detta ”något” mer män än kvinnor.”

  Av en mängd orsaker. Den mest uppenbara är att allt det män skaffar genom att arbeta sig upp och bli chefer. Allt det kan Elin Woods LIKA GÄRNA skaffa genom sociosexuella relationer med Tiger Woods. Medan männen ifråga behöver de där sakerna för att bli sociosexuellt mer attraktiva för kvinnor är kvinnorna redan sociosexuellt attraktiva nog att få män som har de där sakerna. (Henry Laasanen)

  Kommentar av Aktivarum — juli 24, 2011 @ 6:18 e m

 22. Alex:

  ”Du borde jag en redigeringskanpp för nu känns det som att jag spammar ditt kommentarsfält ”

  Det är ok.

  ”Jag medger att det kanske är krångligt att undersöka. Eller ärligt talat har jag ingen aning eftersom jag är inte så insatt än i undersökningar och forskning. Jag håller på att lära mig.”

  Frågan är inte om något är krångligt att undersöka. Frågan är om det alls är falsifierbart.

  ”Men tror du inte det lilla minsta på att det finns en liten möjlighet att människor associerar chefpositioner med stereotypiska föreställningar och att flertalet kvinnor inte anser att deras personlighet passar in i dessa föreställningar?”

  Nej, och jag skall berätta varför.

  Varje gång någon hänvisar till saker sociologerna själva bevisligen hittar på (identitet,stereotyp, förställlning, roll etc) så kvarstår faktum att de få personer som faktiskt vågat studerat vetenskapen upptäckte en ideologisk bas där de disciplinerna anser de är TILL FÖR att attackera stereotyper. De anser från första början att stereotyper är både onda och felaktiga, vägrar att undersöka om detta är sant och regelmässigt tystar oliktänkande genom anklagelser om rasism och sexism medan de själva sätter näsan i vädret, och antar en ”holier than thou” attityd.

  https://aktivarum.wordpress.com/2010/06/06/kriget-mot-stereotyper-i-klassrummet/

  Om de där sakerna var det minsta sanna behövde man inte trakassera, mobba och hota forskare som undersökte dem närmare.

  ”First, research on any type of accuracy in social perception was all but unthinkable until the 1980s. Theoretically, social psychology has been and continues to be dominated by a focus on social cognition that emphasizes error and bias; research finding evidence of accuracy runs against the theoretical zeitgeist.”
  ”As Thomas Kuhn might have predicted, this is probably one of the major sources of resistance to accuracy research. Second, the idea that stereotypes may sometimes have some degree of accuracy is apparently anathema to many social scientists and laypeople. Those who document accuracy run the risk of being seen as racists, sexists, or worse.”

  Kommentar av Aktivarum — juli 24, 2011 @ 6:27 e m

 23. […] vill dock inte ha det som du säger. Ex. Holländska kvinnor vill arbeta mindre än sin man, de vill ha mer fritid. Att strunta i kvinnor torde vara mer kvinnodiskriminering än det vore att lyssna på dem. Låt oss […]

  Pingback av Radikalfeminismen – 10 korta lektioner via Certatio « Aktivarum — augusti 1, 2011 @ 4:33 e m

 24. […] tre mammor föredrar att jobba deltid. Vilket även kan jämföras med inläggen som jag gjort om jämställdheten i Holland. Studierna som Ström tar upp visar följande resultat – 11 procent vill jobba heltid – […]

  Pingback av Pelle Billing skriver om feminismen på Newsmill « Aktivarum — augusti 11, 2011 @ 11:47 f m

 25. […] ett tag sedan skrev jag inlägg i två delar om fördelningen mellan män och kvinnor i Holland (del 1) landet där Genusteorierna (del 2) kollapsat. Jag har även tagit upp forskningen av Catherine […]

  Pingback av Elise Claeson vs Katerina Janouch om Hemmafruar, Holland och Hook-ups « Aktivarum — oktober 25, 2011 @ 4:16 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: