Aktivarum

Gudrun Schyman vs Pär Ström – Del 2 | maj 26, 2011

Här fortsätter vi inlägget som kommenterar Schymans respons på SvD brännpunkt till Pär Ströms bok.

Gudrun Schyman har en slutreplik i SvD angående denna fråga. Vi skall även avsluta kommentarerna om hennes första inlägg. Men först till den aktuella slutrepliken i dagens SvD.

”Grundfelet i Pär Ströms resonemang om feministiska myter är att han inte förstått, eller vill förstå, vad feminism är.”

Problemet med Schymans beskrivning är att hon inte förstått att feminism är en rörelse som bedöms efter vad feminister gör för någonting. Alltså vad de säger sig vara/vilja är helt irrelevant för beskrivningen ifråga.

”Att vara feminist är att ta ställning i en grundläggande samhällspolitisk maktkonflikt som i grunden handlar om mänskliga rättigheter. ”

Detta är givetvis nonsens, mänskliga rättigheter handlar nämligen om minimigränser, feminism pratar om börsstyrelser.

Hur mycket Schyman än inbillar sig det så blir det aldrig en fråga om mänskliga rättigheter vem som sitter i Styrelsen för börsnoterade företag. Och samhällspolitisk maktkonflikt är bara ett annat ord för partipolitik.

”Alla kvinnor är inte feminister och alla feminister är inte kvinnor. Ställningstagandet baserar sig på en maktanalys av samhället, där utgångspunkten är kön.”

Nästan rätt, ställningstagandet baserar sig på en kraftigt vänsterpolitisk analys av samhället där utgångspunkten är själviska grupper som i ett nollsummespel bekämpar varandra och alltid eftersträvar den andres lott.

”Den (feministiska) analysen är nödvändig att göra om vi ska förstå varför det ser ut som det gör, det vill säga varför vi inte har uppnått jämställdhet, trots att i princip alla officiellt ansluter sig till målet.”

Detta är givevis rent nonsens. Om alla ansluter sig till målet så finns inte den konflikt som hon babblar om.

Det är en fysisk omöjlighet. Det svar som Schyman helt missar är att vad folk ansluter sig till betyder olika saker för olika personer. Det handlar helt enkelt om mitt favorittämne – Effektiv Kommunikation till människor!

Den analysen är också nödvändig för att vi ska förstå vad som behöver göras, det vill säga hur vi ska kunna förändra nuvarande maktförhållandena.

Den feministiska analys som Schyman hänvisar till blir dock bara nödvändig med premissen att man tar för givet alla alla menade precis samma sak och nu likt nyfödda småbarn behöver de välvilliga goda feministerna som ledsagare.

”Den analysen är också nödvändig för att vi ska förstå vad som behöver göras, det vill säga hur vi ska kunna förändra nuvarande maktförhållandena.”

Även här blir svaret enormt förutsägbart. Låt mig gissa…

Vi behöver enligt Schyman & Co sluta betrakta våra liv som våra angelägenheter och underordna oss feministernas/statens/samhällets önskemål om hur vi skall leva. Och att förespråka frihetlig politik är likvärdigt med att vara nazist?

Schyman har m.a.o. gått från Vänsterpartiet Kommunisternas ide om planekonomi till Feministpartiet Genusvetarnas ide om planlevnad, planuppfostran och plan-allt annat de vill bestämma över.

”Att vara feminist är alltså att inneha en kunskap och medvetenhet om hur maktförhållandena i samhället ser ut, baserad på en analys utifrån kön men integrerad med en kunskap om hur kön samverkar med strukturer baserade på klass, etnicitet, sexualitet, och funktionalitet.”

Hängde ni med? Allting handlar enligt Schyman om samma sak. Det är de svarta bögarnas fel!

Nej givetvis var det inte vad Schyman menade. Jag ville bara visa hur illa det ser ut att bunta ihop en grupp på det sättet. Enligt Schyman är allt de vita heterosexuella männens fel, enorm skillnad eller hur?

Dylik ”maktanalys” innebär nämligen i regel att förväxla svaghet med godhet. Om sålunda Maltas landslag sparkar Svenska landslaget i fotboll på smalbenen så följer det helt Schymans logik.

En maktanalys visar det är helt rimligt att Malta istället för att förlora i en fair fight börjar sparka folk på smalbenen.

Hur skall de annars kunna vinna? Att vinna är enligt Schyman-logik en fråga om mänskliga rättigheter. En tävling där de som vann faktiskt förtjänade att vinna, vad är det? Åter till SvD Brännpunkt.

Schyman räknar där upp fyra punkter som enligt henne definierar jämställdhet. De är

1) Makt

2) Ekonomi

3) Staten skall styra vem som är hemma med barnen

4) Mäns våld mot kvinnor skall upphöra.

Den insatte vet att de första två ämnena definieras på två helt olika sätt beroende på ”fanfar” politisk tillhörighet (Sowell).

Åter glömmer Schyman bort att Sverige är en demokrati med befolkning från bägge positionerna.

Den tredje punkten är över 80% av landets befolkning emot. Den fjärde är enbart löjlig Detta dels för att det redan är olagligt att misshandla/mörda människor, detta oavsett kön.

Och dels pga att BRÅ-statistik som Pär Ström presenterar visar att män utsätts för mycket mer våld än kvinnor. 

Det sistnämnda är ungefär lika oväntat som när statistik i USA visar att svarta män i socialgrupp tre utsätts för mer våld än vita män. Skillnaden är att ingen då säger ”ja men det är ju de svarta själva som begår morden”

Jag har dock flera gånger i denna debatt hört folk säga att när män utsätts för våld är det ju andra män som är förövare. Som om det hade den minsta betydelse. Läs även Pär Ströms svar till Schyman.

Därmed var vi klara med Slutrepliken. Här följer avslutningen av förra inlägget Gudrun Schyman vs Pär Ström

….Detta är en flygande start men ni hittar stycket alldeles under den reklambanner som här visar Tastelines matkasse (jag vet inte om ni får den också)

”Precis som klassamhället har sina konflikter så har också ett samhälle präglat av en stabil könsmaktsordning sina konflikter. Konflikterna visar sig i allt från strukturellt och sexuellt våld till lönediskriminering. ”

De här påstådda kopplingarna är helt påhittade. Det har varken presenterats data som visar en våg, trend eller ett mönster. Det enda som har presenterats är spridda anekdoter helt utan representativt underlag i befolkningen som helhet.

Utöver detta så har dessutom Schyman tagit för givet kvinnor vill vad hon vill de skall vilja.

”Om förväntningarna i samhället är att kvinnor ska ta huvudansvaret för föräldraskapet försöker de flesta leva upp till det, även om man kanske skulle vilja göra på ett annat sätt.”

Även detta påstående har Schyman presenterat noll underlag för. Hon har inte presenterat några belägg för att de flesta kvinnor följer förväntningarna för att det förväntas av dem.

(Hon har heller inte lyssnat på Tanja Bergkvist som faktiskt vet hur det är att vara kvinna i ett mansdominerat fält)

Samma resonemang som Schyman använder kan med fördel appliceras på både kylskåpsstrukturer och brödroststrukturer. Vi använder enligt Schyman kylskåp och brödrostar inte av egen vilja utan pga normativa strukturer.

Men vänta, kallade inte Schyman tidigare dessa målsättningar ett samhällspolitiskt mål? Hur går det ihop?

När samhällets mål är att kvinnor gör mer karriär så gör kvinnor enligt Schyman mindre karriär pga samhällets förväntningar? Samhället tycks i Schymans värld lida av personlighetsklyvning.

”Kvinnor som arbetar tidigt efter barnafödande får höra att de är ”dåliga mödrar” och män som är hemma länge kan få höra på jobbet att de är ”kärringar”. ”

Även detta är anekdotisk bevisning. Dessutom är den ospecificerad vidare så är den i det sistnämnda fallet inte ens en konkret förteelse ”kan få höra…” ja och jorden kan gå under imorgon, allt kan hända.

Värst är dock att Schymans resonemang gör både ryktesspridning och mobbning till legitima förteelser.

Om det är problem med mobbning och skitsnack på jobbet är det kanske mobbning och skitsnack som man skall diskutera och inte hur man skall kunna ta bort mobbarnas ursäkter att mobba? (så de mobbar om något annat)

”Män har svårt att fullt ut bli respekterade som föräldrar vid separationer och vårdnadstvister. Kanske både mamma och personalen inom socialtjänsten har föreställningar om att ”mamma är alltid bäst”

Samma absurda resonemang igen! Det Schyman vill diskutera är inte det olämpliga i att socialtjänstens personal agerar på de föreställningarna och diskriminerar män. Hon vill istället legitimera mobbningen och förstå mobbarna..

Hennes slutsats är precis lika genusgalen som premisserna för hennes resonemang.

”En individualiserad/delad föräldraförsäkring skulle därför vara ett stort stöd för att stärka gruppen män i deras roll som föräldrar.”

Låt mig förtydliga. Schyman ser inget problem med diskrimineringen i sig. Hon tycker tvärtom dessa former av trakasserier och diskriminering är något helt naturligt som skall bekämpas genom att samhället ändras efter mobbarnas behov.

Att män måste ha en lag som tvingar socialtjänstens personal att vara objektiva är i Schymans värld ett tecken på att män får en starkare position som föräldrar. Frågan är om vi kunde fått en mer vrickad slutsats ens om vi betalade för det.

Snarare visar det att pappor inte har någon position alls, de enda som har talan hos soc är jurister och mammor.

Om det är så undrar jag om socialtjänsten också tänker sluta ta emot skattepengar från landets manliga befolkning? För varför skulle en myndighet som bara tjänar halva befolkningen försörjas av den halva de struntar i?

Detta oavsett vilka ursäkter Soc eller Schyman uppfinner för att ursäkta personalens beteende. Sedan undrar jag också varför inte soc-personal isåfall utbildas för att sluta diskriminera, mobba och agera fördomsfullt?

”Men det förutsätter att man vågar ifrågasätta ”friheten” i de val som i dag resulterar i att kvinnor tar ut den absoluta merparten av föräldraförsäkringen.”

Alltså är det något jag missförstått här? Denna situation är verkligen märklig.

Här konstaterar vi att statsanställd personal enligt Schyman diskriminerar, mobbar och på andra sätt missköter sitt jobb. Och så börjar hon leta ursäkter åt nämnda personal som om det spelade nån som helst roll varför de gör det.

Och sedan till råga på allt säger hon att de har rätt att mobba folk men folk har inte rätt att göra fria val gällande sina kärleksrelationer? Ja det blev långt och lite hackigt men man får mycket stollerier kommenterade för pengarna.


8 kommentarer »

 1. […] Fortsättning följer i Del 2 Postat i Demokrati, Genus, Jämställdhet GillaBli först att gilla denna post. […]

  Pingback av Gudrun Schyman vs Pär Ström – Del 1 « Aktivarum — maj 26, 2011 @ 9:44 e m

 2. Bra blogg! Ska kolla mer i morgon!

  Kommentar av Feminix — maj 26, 2011 @ 10:09 e m

 3. Som vanligt mycket underbart skrivet. Fortsätt såga sönder dem.

  Kommentar av robjoh — maj 27, 2011 @ 6:54 f m

 4. […] Schyman svarar, men inte på det Pär Ström skriver, utan hon försöker istället förklara vad feminismen är. Anledning: “Begreppsförvirringen är total och det är det som gör det […]

  Pingback av En spricka i den svenska feminismens Berlinmur? | Rut-rutan — maj 28, 2011 @ 1:09 e m

 5. Här är en tokfrans som propagerar för diskriminering i lagstiftningen baserat på snömos. Vore trevligt att se dig bryta ned denna juridikstuderandes argument och dessutom få höra vad du själv anser. Vänligen.

  http://fruochherrmiljopartist.blogspot.com/2011/05/till-forsvar-for-en-diskriminerande.html#comments

  Kommentar av Mats — maj 28, 2011 @ 2:24 e m

 6. Hej Erik

  Även bland oss jämställdister pratas det om sociala strukturer märker jag ofta. Ska själv erkänna att det kan vara svårt att se det, men några exempel så jag sett nyligen.

  ”Kvinnor uppfostras inte i samma utsträckning att behärska sig”.

  Killen som yttrade detta ville visa på det som alla vet att även kvinnor slåss i parrelationer och att det varit dolt i debatten. Han gör antagandet dock att deras våldsamma beteende beror på brist på viss uppfostran. Då får väl feministerna rätt när de säger att våra beteenden är formade utifrån och inte innefrån. En kommentar på detta vore önskvärt.

  En annan sak jag känner att jag vill ha förtydligande på är när feminister säger att genom att lära män mjuka världen och sätta barn på genusdagis så minskar männens våldsamma beteende. Frågan är; kan man via uppfostran mildra våldet? Har Gens och feminsiterna ändå inte lite rätt här? Vad säger EP ?

  Kommentar av Torstensson — maj 29, 2011 @ 11:54 f m

 7. Tjenare Torstensson:

  ”Även bland oss jämställdister pratas det om sociala strukturer märker jag ofta.”
  ka själv erkänna att det kan vara svårt att se det, men några exempel så jag sett nyligen.
  ”Kvinnor uppfostras inte i samma utsträckning att behärska sig”. Killen som yttrade detta ville visa på det som alla vet att även kvinnor slåss i parrelationer och att det varit dolt i debatten. Han gör antagandet dock att deras våldsamma beteende beror på brist på viss uppfostran. Då får väl feministerna rätt när de säger att våra beteenden är formade utifrån och inte innefrån. En kommentar på detta vore önskvärt.”

  Åter kommer vi till problemet att uppfostran beträffande olikheter mellan människor i stort sett saknar betydelse för personlighet. Det är genetiska förmågor och unika uppväxtmiljöer som formar dessa saker. Då våld i vår kultur inte regleras av oss utan av sociala myndigheter, skola, polis, massmedia och populärkultur så är det där man hittar förklaringen på de personer som tycker deras våld är ok. Att dumpa över det på föräldrar och uppfostran är bara larv – särskilt i en kultur där lagen ger barnen mer makt mot föräldrarna än vice versa.

  ”En annan sak jag känner att jag vill ha förtydligande på är när feminister säger att genom att lära män mjuka världen och sätta barn på genusdagis så minskar männens våldsamma beteende. Frågan är; kan man via uppfostran mildra våldet? Har Gens och feminsiterna ändå inte lite rätt här? Vad säger EP ?”

  Gens och feministerna kunde inte ha mer fel om de så fick betalt för det. Hela deras teori att personer som bemötts med snällhet blir snälla själva är svammel av värsta sort. Barn är inte tomma disketter som kan programmeras med önskat innehåll. Vissa barn ger mer respons på en sak, andra barn ger mer respons på en annan sak. Så några få killar som redan var ovanligt spaka kanske blir snälla av Gens-stilen medan några andra killar som var ovanligt sturska inte påverkas alls eller kanske rentav blir mer våldsamma pga att de märker deras personlighet diskrimineras.

  Gens tankegångar påminner om de som föräldrarna i följande exempel (här förenklat då jag skriver från minnet) hade.

  Deras adoptivson är en ung kille som är storväxt sportstjärna i sin åldersgrupp och har rätt dåliga betyg förutom i idrott där han har högsta betyg och spelar i flera skollag. Föräldrarna ser ett problem med hans dåliga betyg (G) och beslutar sålunda att han inte skall få spela mer i lagsporterna eftersom han enligt dem behöver tiden till pluggandet i de ämnen där han inte har så bra betyg. (det är ju för hans eget bästa)

  NÄR föräldrarna (bägge välutbildade nördtyper) tar ut sonen ur lagsporterna som de tycker tar för stor del av den tid han behöver för skolan sjunker hans motivering som en sten, hans betyg sänks (IG) och han börjar dessutom supa och ”röka på” med motiveringen att alla gör det och anledningen han inte gjorde det var att han spelade i laget Något han numera inte gör.

  Det var för övrigt också därför han lyckades hålla betygen på nivån (G) Det fanns en regel som sade att elever måste ha ett visst minimireslultat för att få spela i skolans lag. Så alla som spelade i laget hade godkända betyg och var drogfria…. men detta dög inte för föräldrarna som tvärtom trodde idrotten tog tiden från skolarbetet och att de skulle prestera bättre utan sporten att tänka på.

  Kommentar av Erik — maj 29, 2011 @ 2:29 e m

 8. Klockren analys Tanja. Jag beundrar att du tar dig tid att sitta och [copy]/[paste]’a för att klä av och smula sönder hennes enögda och självbedrägliga retorik.
  Jag önskar ditt arbete inte bara är en predikan för kören.

  Kommentar av Nils Jungenäs — juli 5, 2011 @ 11:32 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: