Aktivarum

Gudrun Schyman vs Pär Ström – Del 1 | maj 26, 2011

Så har Gudrun Schyman tagit upp handsken som Pär Ström släppte i form av sin nya bok: Sex feministiska myter

Det är på SvD Brännpunkt som hon skriver sin syn på Ströms bok. Och det är även där som Pär Ström svarat henne. Här skall vi ge ett alternativt svar till Schyman som kompletterar Pär Ströms svar på brännpunkt.

”När Pär Ström lanserar sin bok Sex feministiska myter hyllas han av förvånansvärt många” (svarta) 

Schyman skrev såklart inte det var svarta som understådde sig att öppna munnen. Det var i detta fall en annan grupp (män) som buntades ihop och skuldbelades för att de delade genetiska drag. Att flera kvinnor håller med Ström låtsas inte Schyman om.

”En ledarskribent i en större dagstidning menade entusiastiskt att ”det genusindustriella komplexets problemformuleringsprivilegium behöver utmanas”. Flera andra kräver att vi som opponerar oss ska bemöta Ström sakligt.”

Dessa saker Schyman nämner är bara allmänna demokratiska principer.

I en demokrati så diskuteras flera olika politiska perspektiv offentligt inför publik i ett forum och istället för en kyrka med rätt att formulera sanningen så har vi vetenskaplig debatt (länk Tanja Bergkvist) som utgår från metodik, inte person.

”Svårigheten med att bemöta Pär Ström sakligt är att han saknar sakligt underbyggda argument.”

Detta är rena dumheter. Pär Ström har lämnat källor och den feministiska bloggen Sleepless har redan bemött Pär Ström sakligt på ett sätt som faktiskt inbjuder till fortsatt diskussion. Det är mer än Gudrun Schyman presterat.

”Det finns fakta och forskning i en stor omfattning som alla visar samma sak: det finns ett mönster av maktfördelning i samhället, där kön har grundläggande betydelse.”

För det första är ”det finns forskning” inget argument. Forskning måste specificeras för att vara giltig.

För det andra så är forskning inte statisk. Den är dynamisk och kumulativ. År 2000 visste vi mer än vi visste tio år tidigare. Idag vet vi mer än vi visste 2000. Schyman verkar ha sagt samma saker så länge att hon missat vetenskapens utveckling.

Låt mig ta ett exempel från framtida boken GenusLeaks: Berättelser från genusdebatten (arbetsnamn) För några år sedan möttes psykologiprofessorerna Roy Baumeister och Agneta Fischer för att diskutera ”The Glass Ceiling” som Fischer forskade på. (Myt 3)

 ”There is no glass ceiling, other than womens own widespread unwillingness to put in the long hours of planning and working to make it to the top. Women who are willing to pay the price succeed too, just like men” – Baumeister återger Fischers forskningsresultat.

Vi återgår till Schyman på Brännpunkt där hon nu börjar gå in på ämnet makt: 

Män som grupp har mer makt och inflytande, på kvinnors bekostnad. Vi är många som på fullt allvar menar att detta är orimligt och att det i grunden är ett stort demokratiproblem.

Problemet med detta påstående är att Schyman nu har blandat in sin egen partipolitik (Länk Pelle Billing). Hon anser att makt är ett nollsummespel problemet är att inte alla andra håller med om den beskrivningen.

Exempel: De flesta människor håller nog med om att de flesta människor hade mindre pengar för 500 år sedan. Samma människor håller antagligen med om att det fanns mindre pengar totalt för 500 år sedan än det finns idag.

Sålunda finns inte ett utan två demokratiska alternativ när vi beskriver makt.

1) Annan fördelning

2) Annan kaka att fördela.

Sverige är en demokrati där vänstern och högern inte krigar med vapen utan debatterar med varandra. Det faller sålunda naturligt att vi praktiskt hamnar någonstans mellan högerns och vänsterns syn på makt och pengar.

”Det samhällspolitiska målet Jämställdhet har länge varit varje regerings uttalade mål, oavsett politisk färg. Målet, som det är formulerat nu, är att vi ska ha lika mycket makt att forma våra liv, oavsett kön.”

…vilket INTE innebär att det automatiskt formuleras efter vänstertomtars syn på makt som ett rent nollsummespel.

Texten finns på regeringens hemsida. Det är alltså ett samhällspolitiskt mål och det handlar om makt. Makt är alltid en relation. Har någon grupp mer makt så är det på någon annan grupps bekostnad.

Nej, det finns personer som tycker så (Schyman är uppenbarligen en av dem) men det finns även många personer som tycker makt även i hög grad är ett samspel och inte bara ett nollsummespel.

Exempel: När Tiger Woods och Elin Nordegren skiljer sig så tycks domstolen anse att Woods framgång/makt är en följd av två personers arbete, inte en. Enligt Schymans logik har Nordegren bara vad hon själv tjänat.

Enligt Schymans nollsummeresonemang om makt så är det en förlustaffär för Elin att inte ha gjort egen karriär.

Vilken karriär som skulle varit i närheten av lika givande för henne som samspelet med Woods lär dock bli svårt för Schyman att svara på. Hon fattar nog precis som alla andra att mycket få föds med Woods genetiska förutsättningar för Golf.

Däremot föddes bevisligen många fler kvinnor med genetiska förutsättningar att attrahera Tiger Woods. Men där kommer ideologi in i bilden. När Schyman beskriver samhället så finns där socialismens önskemål:

Medborgare skall enligt den synen arbeta uteslutande åt staten – inte åt nära och kära (familjen)

Det är lätt att se varför det finns politiker och tjänstemän (byråkrater) som lockas av en ideologi där folk skall arbeta inte för sin egen eller familjens lycka – utan för politikernas och byråkraters och deras familjers egen lycka.

Det är även lätt att se att Schyman – som så gärna pratar om att fördela makt – inte säger ett ord om den enorma skillnaden i makt mellan den enskilde medborgaren och staten.

Fortsättning följer i Del 2


26 kommentarer »

 1. ”Det är även lätt att se att Schyman – som så gärna pratar om att fördela makt – inte säger ett ord om den enorma skillnaden i makt mellan den enskilde medborgaren och staten.”

  Ha ha, jo det skulle vara roligt att få se Gudrun ta sig an subsidiaritetsprincipen med samma retorik och kraft som hon gör om andra maktförhållanden. En ideologisk blindspot av magnitud, staten ska ju alltid ha mer makt anser dessa människor, då är maktproblematisering av ondo minsann. Konsekvent? – nej!

  Kommentar av Mats Lind — maj 26, 2011 @ 12:48 e m

 2. Det är obegripligt! Varför jublar inte radikalfeministerna? ”Här har vi gått och verkligen trott att kvinnor har mindre betalt för samma jobb etc och så visar det sig inte stämma. Hipp hurra!!!”

  Fast det är klart, då faller ju hela deras maktbas och själva ideologin blir förverkad …

  Kommentar av Ella — maj 26, 2011 @ 12:55 e m

 3. Ella:

  Precis, saken är ju att en större del av radikalfeministerna planerat att jobba i staten med just dessa saker – dvs säga åt folk vad den rätta etiska åsikten är och briljera med sina kunskaper om ”strukturer” och det viktiga i att ifrågasätta det normala – Detta utan att behöva bevisa de har alternativ som funkar bättre än det normala. Det är ju deras trumfkort – Det är nån helt annan persons jobb att få deras dumheter att fungera.

  Åt sig själva har de tänkt sig att säga till andra vad som skall göras och sedan sitta och vaka som hökar över den feministiska renheten (feministic purity). Det är verkligen precis som en religion. De lyssnar inte på vad icke-feminister säger och själva vill de undvika att kritisera andra feminister för precis som Katolska kyrkan så vill de ge enad image utåt och betrakta alla debatter som interna angelägengheter andra inte har att göra med.

  Apropå ingenting, sorry jag inte tänkte två steg längre fram vid min kommentar hos Genusnytt tidigare. Hade jag inte varit så stressad hade jag förstått det ”där” var en miss och agerat därefter. PS ändrade mitt svar också hoppas jag.

  Kommentar av Erik — maj 26, 2011 @ 1:08 e m

 4. Makt handlar om förmågan att få sin vilja igenom. Om två personer har olika viljor har den som får sin vilja igenom mest makt. I en demokrati röstar man om saken och där har alltså majoriteten makten.

  Vilket kön har majoriteten av de röstberättigade?

  Kommentar av 50/50 — maj 26, 2011 @ 5:05 e m

 5. Jag tror på fullt allvar att feministerna VILL att det ska finnas en könsmaktsordning som förtrycker kvinnor (eller män?!), annars har de ju ingen raison d’être.

  Kommentar av 50/50 — maj 26, 2011 @ 5:10 e m

 6. 50/50:

  ”Makt handlar om förmågan att få sin vilja igenom.”

  Det där är en korrekt definition av makt. Det är alla former av sätt att få inflytande över andra människor (inklusive att spela maktlös och be andra om hjälp)

  ”Om två personer har olika viljor har den som får sin vilja igenom mest makt.”

  Det där är dock felaktigt och grundar sig på synen på makt som nollsummespel. Att få igenom sin vilja på ett område innebär inte att få igenom sin vilja på alla områden.

  Vi kan i praktiken genom att låta andra ha mer makt inom ett område som de prioriterar högre ge oss själva mer makt inom ett område vi prioriterar högre. Detta sker genom sociala kontrakt där personer som inte betalar tillbaka stigmatiseras och i vissa fall tvingas betala tillbaka med lagens makt om de inte gör det frivilligt.

  Makt kan alltså ses som ett samspel där vi väljer vilka områden som är viktigast för oss att få vår vilja igenom (och väljer bort mindre viktiga) s.k. TRADEOFFS medan småungar mer kännetecknas av att tro de kan få som de vill i precis alla områden.

  ”I en demokrati röstar man om saken och där har alltså majoriteten makten.”

  Demokrati förutsätter det finns något att rösta om, att man har kunskap relevant för bägge sidorna av röstningen samt möjlighet att välja bägge sidorna av röstningen utan att sparkas från jobbet/slängas i fängelse/straffas på andra sätt. I brist på möjlighet att utöva den formen av demokrati så utövar de flesta människor något som kallas DIREKTDEMOKRATI, det betyder de röstar med fötterna och visar hur de vill ha det istället för att säga det.

  Kunskapsbiten ifråga kräver att personer som kan mer än den röstberättigade debatterar de olika synsätten i ett publikt forum där en moderator agerar, inte för att hjälpa endera sidan vinna utan för att se till publiken får så mycket information om bägge sidor som möjligt.

  ”Vilket kön har majoriteten av de röstberättigade?”

  När var det sist som man överhuvudtaget kunde rösta i jämställdhetsfrågan?

  Kommentar av Erik — maj 26, 2011 @ 5:22 e m

 7. ”Det där är dock felaktigt och grundar sig på synen på makt som nollsummespel. Att få igenom sin vilja på ett område innebär inte att få igenom sin vilja på alla områden.”

  Nollesummespel eller inte, den som får sin vilja igenom har mest makt per definition (i just den frågan, dock kan någon annan ha mer makt inom andra områden).

  Endast en eremit får sin vilja igenom på alla områden.

  ”DIREKTDEMOKRATI, det betyder de röstar med fötterna och visar hur de vill ha det istället för att säga det.”

  Det var då en ny definition av direktdemokrati. I vanliga fall brukar det betyda att alla röstar om en sakfråga i stället för att man väljer någon som gör det åt en… Fast det skulle förvåna mig om du inte hört det förut.

  Demokrati förutsätter kunskap i sakfrågan för att demokratin ska fungera, ja. Men kunskap krävs dock inte för att inrätta ett demokratiskt röstsystem.

  ”När var det sist som man överhuvudtaget kunde rösta i jämställdhetsfrågan?”

  I höstas var det riksdagsval. Rent teoretiskt hade man kunnat rösta in vilket parti som helst i riksdagen. Till exempel Fi, som bekant profilerat sig på området. Sedan är det ju sant att majoriteten inte bryr sig så mkt om jämställdhet att de är beredda att offra alla andra frågor för att bli av med feminismen (eller att få maximalt mycket feminism).

  Kommentar av 50/50 — maj 26, 2011 @ 5:55 e m

 8. Till saken hör ju att som även Pär Ström skriver i sin bok, att det finns en löneskillnad! Så kanske behöver man inte ens vara feminist för att störa sig på att folk hyllar en bok, som framhäver något med att ”slå hål på myten” när så inte är fallet i denna punkt.

  När du Erik skriver: ”Vilken karriär som skulle varit i närheten av lika givande för henne som samspelet med Woods dock lär bli svårt för Schyman att svara på.”

  Är du allvarlig nu? Du menar alltså att en karriär för en kvinna är att vara någons kuttersmycke? När jag var i tjugoårsåldern och träffade något äldre män med mer makt och pengar var känslan av att vara någons kuttersmycke inget eftersträvansvärt, så du kan sluta avundas yngre kvinnor denna ynnest. 🙂 Det är troligen samtidigt väldigt individuellt. Vissa kvinnor vill ha män endast för deras pengar. Andra vill även ha egna liv med möjlighet att kunna styra över.

  Kommentar av Lotta — maj 26, 2011 @ 7:04 e m

 9. ”Exempel: De flesta människor håller nog med om att de flesta människor hade mindre pengar för 500 år sedan. Samma människor håller antagligen med om att det fanns mindre pengar totalt för 500 år sedan än det finns idag.”

  Jag är nyfiken hur du resonerar, som jag fattar feministernas resonemang är det inte makten i sig som är viktig utan den ”relativa makten”, alltså hur mycket mer/mindre makt den andra gruppen har gentemot den egna, så om vi antar (behöver inte ha med verkligheten att göra) att män har 40% av makten och kvinnorna 60%, då kommer du om du sätter ett värde på makten att ha exakt samma sneda fördelning så länge makt0 (inte lika med)

  ”vilket INTE innebär att det automatiskt formuleras efter vänstertomtars syn på makt som ett rent nollsummespel.”

  Är det inte då mera intressant att hennes ståndpunkt menar att vi kommer ha jämställdhet om vi är jämställda inför lagen då detta är det ända bortsett från oss själva som begränsar vår frihet gentemot den andra könet?

  ”Exempel: När Tiger Woods och Elin Nordegren skiljer sig så tycks domstolen anse att Woods framgång/makt är en följd av två personers arbete, inte en. Enligt Schymans logik har Nordegren bara vad hon själv tjänat.”

  Kanske inte det bästa exempel då Woods om han hade varit smart kunnat slippa undan med en stor om än i sammanhanget litet underhåll. Men det kvittar faktisk, för med detta resonemangen måste man vara för en 50/50 delning vid separationen, vilket många är emot. Nu vet jag inte om du är förespråkare för en sådan lagstiftning men för de flesta tror jag inte att exemplet tjänar till att ta bort en påstådd snedfördelning av makten

  Kommentar av Wincent — maj 26, 2011 @ 8:20 e m

 10. Lotta: Det finns en förnärvarande oförklarlig löneskillnad på 1-2% beroende på yrke etc.
  Det GS m.fl brukar hävda 80% av mannens lön stämmer endast sett till den samlade inkomsten (om jag minns det hela rätt, kan ha stigit). Kvinnors totala inkomst relativt mäns totala inkomst.
  Sen kan man fråga sig om inte den faktiska spenderingsförmågan hos kvinnor överstiger männens då kvinnor fattar de flesta beslut om hur den gemensamma inkomsten ska användas.

  Sen skriver inte Erik att gifta sig rikt är en karriär. Snarare att det är mer ekonomiskt lönsamt att gifta sig rikt än ge sig på en oviss karriärsklättring som ändå inte kommer resultera i samma spenderingsförmåga. För att inte tala om att det är mindre ansträngande att gifta sig rikt än att arbeta sig upp till en VD position i ett större börsnoterat företag.

  Kommentar av Andreas Nurbo — maj 26, 2011 @ 9:12 e m

 11. @Andreas

  Nej det är inga större procentsatser. För mig är det mest en princip. Rubriken talar om att slå hål på en myt när den ju i det fallet inte helt kan slå hål på något. Jag anser annars att kvinnor är fult kapabla att löneförhandla som män.

  Sedan är det självklart mindre ansträngande att gifta sig rikt, än att ta sig upp till en VD position i ett större börsnoterat företag. Trots att i det sistnämnda ofta förekommer en viss svågerpolitik, som ju inte behöver göra den processen alltför ansträngande heller. 🙂

  Kommentar av Lotta — maj 26, 2011 @ 9:25 e m

 12. Lotta: Jo men en ej förklarad löneskillnad är inte detsamma som att kvinnor får lägre lön för att de är kvinnor. Det är den myten Ström riktar in sig på.
  Mha X antal variabler kan vi förklara y delar av löneskillnaden. Fler variabler kan helt enkelt också åtgärda de sista procenten. Sen finns det ju yrken där kvinnor tjänar mer än män.

  Kommentar av Andreas Nurbo — maj 26, 2011 @ 9:34 e m

 13. Lotta:

  ”Till saken hör ju att som även Pär Ström skriver i sin bok, att det finns en löneskillnad! Så kanske behöver man inte ens vara feminist för att störa sig på att folk hyllar en bok, som framhäver något med att ”slå hål på myten” när så inte är fallet i denna punkt.”

  Det finns inte en löneskillnad mellan könen. Det finns en löneskillnad mellan kvinnor och män – men samma löneskillnad finns mellan en man och en annan man och är sålunda inte en könsfråga. Sålunda beskriver Pär Ström (liksom den senaste forskningen på jämställdhet) en intresseskillnad – inte en löneskillnad.

  ”Är du allvarlig nu? Du menar alltså att en karriär för en kvinna är att vara någons kuttersmycke?”

  Det har jag aldrig sagt. Däremot så tjatar Gudrun något ofantligt om pengar och därför har jag förklarat att många kvinnor genom att vara någons fru får mer pengar än de någonsin kunnat få genom att vara något företags lönearbetare. Jag har dock aldrig sagt att jag är fixerad av pengar. Det är hon som är fixerad av pengar och jag som gett respons på hennes fixering vid att kvinnor skall ha mer pengar. Som jag redan förklarat så anser reklambranschen att kvinnor har mer pengar än män redan idag. Det anser även websajten She-conomy.

  ”När jag var i tjugoårsåldern och träffade något äldre män med mer makt och pengar var känslan av att vara någons kuttersmycke inget eftersträvansvärt, så du kan sluta avundas yngre kvinnor denna ynnest.”

  Nu är ett kuttersmycke och en fru inte i närheten av samma sak. Ett kuttersmycket är en tillfällig sexuell relation som saknar betydelse långsiktigt för företaget Jag AB. En fru är någon som är såväl attraktiv som intressant och intelligent och därför någon man vill ha som delägare i företaget Vi AB. Bildandet av Vi AB förutsätter upplösandet av Jag AB eftersom de bägge företagen annars konkurrerar ut varandra tills Otrohet AB ser till inget återstår.

  Sedan är det ju lite konstigt du säger det inte var eftersträvansvärt att träffa äldre män med mer pengar men säger samtidigt du faktiskt gjorde det vilket tyder på att det iaf var bättre än alternativen för ingen lär ha tvingat dig och precis som män dominerar samhällets höga positioner dominerar män även de låga. Ville du träffa män med inga pengar och trasiga jeans vad var hindret?

  ”Det är troligen samtidigt väldigt individuellt. Vissa kvinnor vill ha män endast för deras pengar. Andra vill även ha egna liv med möjlighet att kunna styra över.”

  Du pratar inte alls om samma sak som jag pratar om. Jag beskriver alltså vad tjejer faktiskt väljer/gör. Du vill diskutera teorier om varför tjejer gör som de gör. Du tycker det är viktigt varför en tjej väljer en kille med pengar. Men jag diskuterar följderna av att tjejer gör det, följderna är precis likadana oavsett varför tjejerna gör det så det spelar ingen roll hur vi förklarat det.

  Kommentar av Erik — maj 26, 2011 @ 9:35 e m

 14. […] Schyman har en slutreplik i SvD angående denna fråga. Vi skall även avsluta kommentarerna om hennes första inlägg. Men först till den aktuella slutrepliken i dagens SvD. ”Grundfelet i Pär Ströms resonemang […]

  Pingback av Gudrun Schyman vs Pär Ström – Del 2 « Aktivarum — maj 26, 2011 @ 9:45 e m

 15. @Erik

  Jag sade aldrig att jag var i en ”tillfällig sexuell relation”. Det var helt dina ord. Han hade seriösa känslor. Dock blev min upplevelse av relationen de sista åren, att vara ett kuttersmycke då ytan var väldigt viktig för honom. Han var inte ärlig och även otrogen. Det är ändå sådant som ger livserfarenhet.

  Det var då och inte idag. Sedan är det faktiskt intressant för på den tiden ramlade jag mest in relationer helt utan insyn i deras ekonomi eller position. Det blev emellertid aldrig kortvariga, simpla eller tillfälliga.

  När det sedan kommer till ”fru” så ser jag det mycket liksom med bilar och barn som en statuspryl och trend som varierar i styrka i tiden. Inget säger att en man älskar en fru mer än en sambo eller särbo.

  Kommentar av Lotta — maj 26, 2011 @ 9:49 e m

 16. Wincent:

  ”Jag är nyfiken hur du resonerar, som jag fattar feministernas resonemang är det inte makten i sig som är viktig utan den ”relativa makten”, alltså hur mycket mer/mindre makt den andra gruppen har gentemot den egna, så om vi antar (behöver inte ha med verkligheten att göra) att män har 40% av makten och kvinnorna 60%, då kommer du om du sätter ett värde på makten att ha exakt samma sneda fördelning så länge makt0 (inte lika med)”

  Visst är det så. Du kallar det ”relativ makt” Om du läser Schymans text så ser du hon kallar det för ”makt är alltid en relation” Det betyder ju precis samma sak men Schyman tycker antagligen det är mer ”kvinnovänligt” att skriva relation istället för relativ (som får folk att tänka på Einstein – en sådan där maktgubbe)

  ”Är det inte då mera intressant att hennes ståndpunkt menar att vi kommer ha jämställdhet om vi är jämställda inför lagen då detta är det ända bortsett från oss själva som begränsar vår frihet gentemot den andra könet?”

  Hur menar du nu? Schyman anser ju tvärtom att vi inte skall ha likhet inför lagen. Hon och Sverigedemokrater slåss ju om vilken grupp som det svenska samhället skall betrakta det legitimt att diskriminera om de får bestämma. Se denna debatt:

  https://aktivarum.wordpress.com/2010/08/25/debatten-mellan-schyman-och-akesson-en-pinsam-historia/

  ”Kanske inte det bästa exempel då Woods om han hade varit smart kunnat slippa undan med en stor om än i sammanhanget litet underhåll.”

  Det finns ingen chans i världen att Tiger Woods kan slippa undan en opartisk domstol eftersom vem som helst fattar att professionella marknadsförare skulle vittna till Elins fördel hur man sålt deras relation och hans familjestatus för att få fler kundgrupper.

  Kort sagt – utan sin fru hade han nått färre människor, sålts annorlunda och tjänat mycket mindre pengar. Den domstol som inte fattar detta bör entledigas. De är efterblivna om de tror en ensam svart man säljer lika bra som affischparet för diversity och den svarte mannen som en skötsam familjeman – inte den sedvanliga svarta gangstawannabeen.

  Tror du på allvar att Obama hade haft en chans på presidentposten om han var singel?

  ”Men det kvittar faktisk, för med detta resonemangen måste man vara för en 50/50 delning vid separationen, vilket många är emot.”

  Det där stämmer inte alls. Man kan diskutera hur stor del hon har i Woods ekonomi däremot (40%. 20% 10% etc) men man kan inte säga att Woods tjänat lika bra utan henne. Det är helt enkelt inte sant. Det är vetenskapligt faktum att hans äktenskap med en blond svenska och familj med henne innebär kraftig löneförhöjning när lönen styrs av reklam.

  Särskilt om sporten ifråga är Golf.

  ”Nu vet jag inte om du är förespråkare för en sådan lagstiftning men för de flesta tror jag inte att exemplet tjänar till att ta bort en påstådd snedfördelning av makten”

  Jag har aldrig försökt ta bort den påstådda snedfördelningen av makten. Jag har tagit bort den absurda iden Schyman har att kvinnor automatiskt skulle få bättre EKONOMI (mer pengar) genom att jobba. Många kvinnor skulle inte alls få det.

  Kommentar av Erik — maj 26, 2011 @ 10:09 e m

 17. Lotta:

  ”Jag sade aldrig att jag var i en ”tillfällig sexuell relation”. Det var helt dina ord. Han hade seriösa känslor. Dock blev min upplevelse av relationen de sista åren, att vara ett kuttersmycke då ytan var väldigt viktig för honom. Han var inte ärlig och även otrogen. Det är ändå sådant som ger livserfarenhet.”

  Få se om jag förstår dig rätt. Han hade seriösa känslor, han ljög, han hade sex med en annan kvinna/andra kvinnor, han behandlade dig på ett sätt som gav dig känslan att vara ett kuttersmycke (något du dessutom säger du inte gillar – fast jag vet inte hur bra du kommunicerade det till honom – eller hur mycket han brytt sig om du gjorde det). Tycker du verkligen det där låter som någon form av standard för en seriös relation?

  ”Det var då och inte idag.”

  Ja men ”då” är viktigare för killar än idag. Detta beror på biologi. En kvinna har som mest att säga till om när hon är runt 20, en man har som mest att säga till om runt 40. När en man utnyttjar sin makt runt 40 säger vi att han ”krisar” när en kvinna utnyttjar sin makt runt 20 säger vi att hon är ”omogen”

  ”Sedan är det faktiskt intressant för på den tiden ramlade jag mest in relationer helt utan insyn i deras ekonomi eller position.”

  Det gör de flesta personer. Det är det som är poängen när jag säger det är helt irrelevant om kvinnor gillar rika män för att de är rika eller om de gillar rika män för att del lättare utstrålar trygghet och självsäkerhet. Du får samma statistiska resultat oavsett vilken orsak som anges.

  ”Det blev emellertid aldrig kortvariga, simpla eller tillfälliga.”

  En tillfällig relation är inte tidsbunden. Den är tillfällig för att minst en av personerna vet från början det inte kommer att bli vi två. Den personen vill i regel inte vara ensam den tid det tar att hitta Fanfar! ”den rätta”

  ”När det sedan kommer till ”fru” så ser jag det mycket liksom med bilar och barn som en statuspryl och trend som varierar i styrka i tiden. Inget säger att en man älskar en fru mer än en sambo eller särbo.”

  Nej givetvis inte, kärlek är såklart helt oberoende av sådana saker så vad äktenskap säger är att mannen inte bara älskar henne utan även är beredd att satsa på henne långsiktigt (vill bilda familj). Det är en investering som ur manlig synpunkt är både mer värd och mer sällsynt än bara kärlek.

  Det finns såklart ingen regel/lag som säger det är mannen som måste vara den som satsar och kvinnan som blir satsad på. Det är bara det att med undantaget för kungligheter (där det inte är deras egna pengar som delas) Så kan man räkna de kvinnor som satsat på en man på det sättet med tårna.

  Ett mycket lätt sätt att konstatera detta är att jämföra de pengar som domstolar tilldömer rika mäns fruar vid skilsmässa och som de tilldömer rika fruars män vid skilsmässa. Madonnas förmögenhet övergick inte delvis till Guy Richie, Såväl Britney Spears som Jessica Simpson hade inte gjort denna satsning när de hade ihop det med ”lägre” män.

  Ergo: Typiska tillfälliga relationer.

  Kommentar av Erik — maj 26, 2011 @ 10:34 e m

 18. Erik:
  ”Få se om jag förstår dig rätt. Han hade seriösa känslor, han ljög, han hade sex med en annan kvinna/andra kvinnor, han behandlade dig på ett sätt som gav dig känslan att vara ett kuttersmycke(…..)Tycker du verkligen det där låter som någon form av standard för en seriös relation?”

  Jag visade på ett dåligt exemplar. Nej självklart inte. Jag har aldrig sagt att den relationen var någon standard för en seriös relation på slutet. Det finns även mer eller mindre goda människor i världen. Jag var då något mer naiv av naturliga åldersmässiga skäl. Och föll för en intensiv uppvaktning från någon, som sedan visade sig ha mindre goda sidor.

  ”Ja men ”då” är viktigare för killar än idag. Detta beror på biologi. En kvinna har som mest att säga till om när hon är runt 20, en man har som mest att säga till om runt 40. När en man utnyttjar sin makt runt 40 säger vi att han ”krisar” när en kvinna utnyttjar sin makt runt 20 säger vi att hon är ”omogen”

  Jo jag har hört dina teorier tidigare, att det är tjugoåringar som gäller för män på grund av biologin. Nu hade jag aldrig någon tanke på att utnyttja min ”makt” när jag var tjugo. Du är även ganska generaliserade. Det finns ju unga kvinnor som inte har någon nämnvärd charm liksom det finns äldre kvinnor som har mer dragningskraft än tjugoåringar för män.

  Och självklart ”krisar” män. En del kvinnor kan tycka att män krisar mellan 35-40..eller kanske till och med upp till 55..:)

  ”En tillfällig relation är inte tidsbunden. Den är tillfällig för att minst en av personerna vet från början det inte kommer att bli vi två. Den personen vill i regel inte vara ensam den tid det tar att hitta Fanfar! ”den rätta”

  Du låter alltid så positiv! Enligt din teori måste ju alla relationer i stort sett ses som tillfälliga, för hur kan vi egentligen veta vad den andra känner och tänker? Du har dock rätt i din pessimistiskt öppna beskrivning. Trots att jag med flera troligen inte har några problem att vara själva tills ”fanfar” den rätta dyker upp, hellre än att leva i ett fängelse med en tillfällig inte individuellt passande.

  ”Nej givetvis inte, kärlek är såklart helt oberoende av sådana saker så vad äktenskap säger är att mannen inte bara älskar henne utan även är beredd att satsa på henne långsiktigt (vill bilda familj). Det är en investering som ur manlig synpunkt är både mer värd och mer sällsynt än bara kärlek.”

  Du talar alltså för alla män. Du tror inte att alla är olika individer, utan varje man tänker precis som du? Rent juridisk finns ju givetvis fördelar med äktenskap, dels när det planeras gemensamma barn, dels vid arvsrätt och bodelning i samband med skilsmässa.

  Kommentar av Lotta — maj 26, 2011 @ 11:31 e m

 19. @Andreas
  I vilka yrken tjänar kvinnor mer än män?
  Jag tror att det kommer bli fler kvinnliga företagare framöver. Den gruppen har ju redan ökat. Bland dem finns inte heller samma lönediskussioner.

  Kommentar av Lotta — maj 26, 2011 @ 11:38 e m

 20. Och hade Sarkozy haft en chans på presidentposten om han varit singel? Det hade han inte, enligt rådgivaren i en scen i spelfilmen ”La conquête”, som nyligen gick upp på biograferna. Antingen fick han se till att få hem den förlupna Cécilia eller så fick han gifta sig med någon annan. Varpå Sarkozy såg till att alla medier hade hans historia med en yngre kvinnlig journalist på första sidan. Så kunde han sms:a till Cécilia: Antingen kommer du hem eller så gifter jag mig med henne. Cécilia kom hem, åtminstone för ett kortare tag, men som en annan rådgivare sa, det var oklart om hon kom hem på grund av kärlek eller svartsjuka.

  Kommentar av Maria — maj 27, 2011 @ 11:52 f m

 21. Lotta:

  ”Jag visade på ett dåligt exemplar. Nej självklart inte. Jag har aldrig sagt att den relationen var någon standard för en seriös relation på slutet.”

  Jag tycker inte att ditt exemplar var dåligt. När kvinnor hittar på hur de skulle vilja en relation ser ut ser jag det som dåligt exempel. En dejtingbok med kvinnlig författare hade en lång hyllning av hur en viss man hon träffat förde sig med avslutningen att hon inte hade sex med honom. DET var ett dåligt exempel.

  Föreställ dig en kille som träffade en tjej som enligt honom var den perfekta flickvännen. Han avslutar med ”vi hade ett skönt ONS sedan ville jag inte träffa henne mer” nähä… på vilket sätt menar han att tjejens beteende då är nåt andra tjejer vill härma?

  Att ta en av de riktiga relationer man faktiskt haft är anekdotiskt men ofta ett bra exempel. Ditt exempel är sålunda klart bättre än många jag läst i allehanda expertböcker på ämnet.

  ”Det finns även mer eller mindre goda människor i världen. Jag var då något mer naiv av naturliga åldersmässiga skäl. Och föll för en intensiv uppvaktning från någon, som sedan visade sig ha mindre goda sidor.”

  Riktiga människor är sällan goda eller onda som på film. De är oftare en responsmekanism på saker som ger glädje/smärta. Dvs människor ”lär” sig vara på ett visst sätt på basis av vad som får dem vad de vill ha till det pris de är villiga att betala. Vad vi väljer säger alltså MER om oss än vad våra uttalade önskemål gör – sedan vill såklart egot inte att i skall lära oss saker om oss själva.

  Jag kan ex. garantera det inte var intensiv uppvaktning du föll för. Snarare var det något hos honom som gjorde dig receptiv för intensiv uppvaktning. Samma sorts uppvaktning från en annan man hade upplevts helt annorlunda. Uppvaktning är en mans sätt att visa han är tillgänglig – Vilket i sig inte gör kvinnor mer intresserade men när kvinnan av någon anledning är intresserad så vill hon ha sådana tecken på att mannen är tillgänglig för henne.

  Det här är ett av de ämnen som de flesta människor vet absolut minst om. De utbildas i uppvaktning av filmer och serier, vilka oftast beskriver mäns tecken på att de är tillgängliga i sig som attraktivt just för att manliga filmstjärnor redan ÄR attraktiva. De flesta filmer visar alltså väldigt lite (närmast inget) av vad som gör en man attraktiv – bara hur redan attraktiva män hanterar den osäkerhet kvinnor känner innan den attraktiva mannen investerar i henne.

  Detta har effekten att de flesta kvinnor inte har en aning om vad hos en man som fick dem att välja den mannen, att fråga kvinnor själva är ofta meningslöst eftersom en enkel statistisk sammanställning avslöjar fakta som kvinnorna själva inte hade någon aning om – eller säger sig inte veta (då många tjejer vet mycket mer än de normalt säger om just detta)

  ”Jo jag har hört dina teorier tidigare, att det är tjugoåringar som gäller för män på grund av biologin.”

  Jag sade aldrig det var tjugoåringar för män. Jag sade kvinnor som är runt tjugo har mest att säga till om. Det är de som blir uppringda och tillfrågade om de vill festa med Kid Rock, Kungen eller någon annan som normalt folk får betala mycket mer för att få vara i närheten av.

  ”Nu hade jag aldrig någon tanke på att utnyttja min ”makt” när jag var tjugo.”

  Det är heller inte alla män som vid Minister Littorins ålder och position dumpar sin högstatusfru för att ha sex med kollegans pressekreterare. Poängen är att det är då som kvinnor har störst möjlighet ATT göra det, och det är då män har störst möjlighet ATT göra det. Jag säger inte de gör det, jag säger det är då de KAN göra det med störst chans på framgång.

  Kvinnor får alltså denna möjlighet tidigare i livet. Och fler kvinnor och män får den eftersom många fler män dör före 40 än det är kvinnor som dör före 20. Det är även större mängd kvinnor som kan ha skönhet än det är män som kan ha en hög statusposition i samhället. Vissa kvinnnor tror att om de var man skulle just DE vara en av de rika männen. Se själv denna krönika.

  http://www.metro.se/nyheter/jag-vill-aterfodas-som-vit-medelalders-man/Objicd!65991/

  ”Du är även ganska generaliserade. Det finns ju unga kvinnor som inte har någon nämnvärd charm liksom det finns äldre kvinnor som har mer dragningskraft än tjugoåringar för män.”

  Javisst är jag generaliserande, jag beskriver något som är i mängd, varenda människa som beskriver något i mängd är generaliserande, det gäller hundar, delfiner, frisörsalonger och Volvo-bilar. Det är helt enkelt något människors hjärna gör naturligt och skapats för att utföra.

  Något som dessutom tog över sanningsrätten från kyrkan för flera hundra år sedan. Vilket någon verkar ha glömt berätta för vissa självupptagna sociologilärare.

  ”Och självklart ”krisar” män.”

  Nej män ”krisar” inte. De är människor och i en situation där de kan få mer för mindre (eller för samma) är de mer sannolika att faktiskt ta den dealen. Det är samma sak för kvinnor men situationen där de KAN ta den dealen uppstår inte vid samma ålder – det är skillnaden. Kvinnnorna hade sin ”kris” när de kunde följa sitt eget ego i högre grad mycket tidigare.

  Skillnaden är exakt samma som ålderskillnaden mellan filmstjärnan Michael Douglas och filmstjärnan Catherine Zeta-Jones. Hans kris var alltså att gifta sig med henne – NÄR han kunde – istället för att – som feminister vill – göra det när han inte kunde det.

  ”En del kvinnor kan tycka att män krisar mellan 35-40..eller kanske till och med upp till 55..:)”

  Javisst, det är det som är poängen med generaliseringar. Vi säger inte 40 som nån dogmatisk regel, Vi säger det för att det sker när mannens förmåga att göra de valen är störst vilket för de FLESTA män sker runt 40 med följden att ”krisen” normalt sker vid 40.

  ”Du låter alltid så positiv! Enligt din teori måste ju alla relationer i stort sett ses som tillfälliga, för hur kan vi egentligen veta vad den andra känner och tänker?”

  Kul du gillar min positivism 🙂

  Men nej alla relationer ses givetvis inte som tillfälliga. Vi vet hur den andra känner och tänker på basis av hur den andra personen BETER sig. Det är därför det finns massor av normer i traditionella kärleksrelationer – så att folk kunde kommunicera – till skillnad från resultatet av feministslakten av normer i dejting där idag mycket riktigt – många inte vet någonting!

  Faktum är att flera undersökningar i USA visar att dagens kvinnor känner sig mer maktlösa än gårdagens kvinnor. Gårdagens kvinnor beskrivs som förtryckta men kände makt i att de visste vad som gällde och kunde agera i enlighet med sina mål. Dagens kvinnor beskrivs som fria men känner sig helt maktlösa då det inte finns något som gäller och de sålunda inte kan sträva mot något mål heller.

  Resultatet: De fattigaste kvinnorna får fler barn än de har råd med (inget mål) och de rikaste kvinnorna får knappt några barn alls (inget mål)

  ”Du har dock rätt i din pessimistiskt öppna beskrivning. Trots att jag med flera troligen inte har några problem att vara själva tills ”fanfar” den rätta dyker upp, hellre än att leva i ett fängelse med en tillfällig inte individuellt passande.”

  Pessimism? Jag är positivist snarare. Jag har heller aldrig sagt att ni har problem med att vara själva. Jag har sagt ni oftast VÄLJER (och utifrån val så finns vilja/preferens/prio) att inte vara det. Ni kan avstå men ni gör det oftast inte.

  ”Du talar alltså för alla män.”

  Nej, jag generaliserar – dvs talar för vad som är vanligast. Jag hade en gång en ornitologibok. För dem som då ville se en viss fågel så fanns en text som beskrev ”förekommer normalt” Att då läsaren om denna såg en viss fågel någon annanstans skulle inbilla sig denne hade rätt att ringa upp och skälla ut författarna för att inte varenda fågel enbart förekommer vid det område som fågeln beskrivs normalt besöka – skulle då och förefaller för mig än idag vara ett tecken på ”the retreat of reason” (från boken med samma namn)

  ”Du tror inte att alla är olika individer, utan varje man tänker precis som du?”

  Say what girl? På vilket sätt ändrar sammansättningen av ett fotbollslag att alla människor i laget är individer? En målvakt står i mål, och är individ. Enstaka målvakter som försöker spöa upp domaren och struntar i målet är de mer individer? Att vi skulle tjäna på att fler målvakter i ett fotbollslag struntar i målet, super eller försöker spöa domaren skulle alla som kan fotboll beskriva som en särdeles idiotisk ide.

  Om vi inte vet att en målvakt står i mål så kan vi överhuvudtaget inte anordna fotbollsmatcher. Man inte kan eftersträva ett mål utan regler.

  ”Rent juridisk finns ju givetvis fördelar med äktenskap, dels när det planeras gemensamma barn, dels vid arvsrätt och bodelning i samband med skilsmässa.”

  Rent juridiskt? Testa samhällsmässigt istället, utan äktenskap (eller liknande arrangemang) fler oskyddade barn, oskyddade barn gör vad som helst för att överleva. Samhällen har inte skapat äktenskap för att göra kvinnor till ägodelar. De har skapat äktenskap för att minska antalet föräldralösa barn som ställer till problem för stora för samhället att ens rå på.

  Nu blev detta långt men det är ju fritt val vilka delar man vill prata mer om.

  Kommentar av Erik — maj 27, 2011 @ 2:46 e m

 22. Schyman dekonstruerad 🙂 Underbart att läsa inlägget! Därtill är Eriks kommentarssvar sakliga, träffande, roliga och ibland överraskande…(Torr humor is teh sht!)

  Hmm…biologi-/matematiklärare/forskare kanske…

  Kommentar av Hjalmar — maj 27, 2011 @ 3:44 e m

 23. Erik:
  ”Att ta en av de riktiga relationer man faktiskt haft är anekdotiskt men ofta ett bra exempel. Ditt exempel är sålunda klart bättre än många jag läst i allehanda expertböcker på ämnet.”

  Tackar för att du ser ett av mina tidiga och mindre bra förhållanden som ett lärorikt skolexempel. Inget ont som inte heller medför något gott, som det ju heter. Jag tror ju att alla liv är unika och de relationer, som följer på dem blir helt i fas med hur vi själva för stunden mår. Och hur långt vi hunnit bearbeta den eventuellt icke perfekta uppväxten.

  Om nu någon egentligen haft en perfekt uppväxt. Allt blir ju relativt med vilka individer vi blivit. Någon händelse kan kännas oerhört betungande för en person. Samtidigt kan samma händelse vara som att snubbla till lite under promenaden.

  ”Vissa kvinnnor tror att om de var man skulle just DE vara en av de rika männen. Se själv denna krönika.
  http://www.metro.se/nyheter/jag-vill-aterfodas-som-vit-medelalders-man/Objicd!65991/”

  Läste krönikan och måste säga att den inte alls ger mig några som helst Aha-upplevelser. Trots att jag själv är kvinna och ekonomiskt självständig i karriären. Jag känner varken längtan eller avund, att sitta i en bar med medelåldersmän och sippa på en drink under affärsresan. Ser inte heller män som högre mig själv. Jag tror att det kan vara felet för vissa kvinnor att de ser upp till mannen, som om han vore bättre och högre än dem själva. Det är det som skapar problem.

  Sedan är det givetvis många mäns dröm att ha kvinnor som just ser upp till dem, nickar och ler och inte mer.

  ”På vilket sätt ändrar sammansättningen av ett fotbollslag att alla människor i laget är individer? En målvakt står i mål, och är individ. Enstaka målvakter som försöker spöa upp domaren och struntar i målet är de mer individer? Att vi skulle tjäna på att fler målvakter i ett fotbollslag struntar i målet, super eller försöker spöa domaren skulle alla som kan fotboll beskriva som en särdeles idiotisk ide”.

  Ditt exempel blir ju inte jämförbart med att alla människor är unika individer. Du talar om lämpliga normer eller regler. Jag talar om att vi alla kan göra våra egna val inom det mesta i livet.

  ”Vi vet hur den andra känner och tänker på basis av hur den andra personen BETER sig. Det är därför det finns massor av normer i traditionella kärleksrelationer – så att folk kunde kommunicera – till skillnad från resultatet av feministslakten av normer i dejting där idag mycket riktigt – många inte vet någonting!”

  Intressant, att ni ser feminismen i precis allting. Vad menar du med feministslakten av normer i traditionella kärleksrelationer? Jag och många av mina vänner har inte gjort några livsval på basis av någon ideologi. Vad vet vi inte? Och vilka normer talar du om? Att mannen ber om flickans hand genom fadern som förr?

  Jag förstår sedan att du ömmar för äktenskapet. Och det är helt ok. Jag har en avlägsen familjemedlem som närmar sig 90 år. Hon är helt klar i knoppen men säger att det finns en anledning till ordlydelsen ”gifta” sig, ty det är ett gift, menar hon. Alla har ju sina bedömningar.

  Kommentar av Lotta — maj 27, 2011 @ 7:05 e m

 24. Lotta:

  ”Tackar för att du ser ett av mina tidiga och mindre bra förhållanden som ett lärorikt skolexempel. Inget ont som inte heller medför något gott, som det ju heter.”

  Det var så lite så. Jag måste dock påpeka det är lite konstigt du pratar om ont/gott när jag redan besvarat en hänvisning till ont/gott genom att såga förteelsen att prata om det goda/onda annat än i underhållnings eller religiöst syfte.

  I alla andra syften (särskilt vetenskapliga) är alltså människan varken god eller ond utan en oerhört avancerad responsmekanism på vad som behövs för att överleva, fortplanta sig och må bra till lägsta möjliga kostnad.

  Ibland kallar vi det ondska när denna maskin inte funkar som den skall (dvs bedömer fel/onormalt) men precis som karaktären Lloyd Lowery kommenterar det i ett avsnitt av TVserien Breakout Kings, ”vissa föds trasiga”

  ”Jag tror ju att alla liv är unika och de relationer, som följer på dem blir helt i fas med hur vi själva för stunden mår.”

  Alla liv är givetvis unika. Detta eftersom vi inte har samma mamma/pappa, och heller – för att citera Professor Steven Pinker – inte är KLONER och utan nån av dem så kan vi inte vara lika. Däremot är det utan tvivel bevisat att vissa syskon med helt olika uppväxt är mycket mer lika varandra än personer med samma uppväxt som inte hade samma mamma och pappa.

  Det är även utan tvivel bevisat att personer som har kromosomparet XX på en mängd områden – och helt oasvett vilken uppväxt de hade – är mycket mer lika varandra än personer som har kromosomparet XY. Att jobba med att försöka ändra detta – eller inbilla folk det inte är så – måste betraktas som ett av världens i särklass mest korkade yrkesuppgifter.

  ”Och hur långt vi hunnit bearbeta den eventuellt icke perfekta uppväxten. Om nu någon egentligen haft en perfekt uppväxt.”

  Givetvis har ingen någonsin haft en perfekt uppväxt eftersom det inte finns någonting som ÄR en perfekt uppväxt. Om personer som inte haft perfekt uppväxt behöver hantera den så betyder det att varenda människa behöver hantera sin uppväxt. Det är lätt att se vilken yrkesgrupp som tjänar på att ha som affärside att förklara alla människor i världen i behov av att ”hantera” uppväxten.

  Det är även lätt att se vid vilken tidpunkt Hollywoodfilmer blev fulla av terapeuter och meningslöst ältande med huvudkaraktärens barndom. Allt för att sälja oss iden att normal mänsklig uppväxt är en sjukdom som behöver hanteras av att prata med helt okända människor.

  ”Allt blir ju relativt med vilka individer vi blivit.”

  Knappast! Då en förklaring inte är en ursäkt så blir det inte relativt huruvida väldigt DÅLIGA saker är väldigt DÅLIGA saker. Einstein sade själv att ”filosofer leker med hans relativitet som barnet leker med en klocka” Allt är inte relativt.

  ”Någon händelse kan kännas oerhört betungande för en person. Samtidigt kan samma händelse vara som att snubbla till lite under promenaden.”

  Javisst. En person som har en skottsäker väst klarar exempelvis av att bli skjuten bättre än en som inte har det. Men sedan när innebär att någon bär en skottsäker väst att det är fritt fram att skjuta på denne? När var det västen i sig ursäktar skjutandet? Och sedan när gör det inte förbannat ont att bli skjuten även MED skottsäker väst?

  ”Läste krönikan och måste säga att den inte alls ger mig några som helst Aha-upplevelser. Trots att jag själv är kvinna och ekonomiskt självständig i karriären.”

  Jag är rädd för att du helt missade poängen. Det spelar ingen roll om du tycker dig över/under de männen i artikeln. Poängen är att en massa män inte alls är de männen (utan UNDER)

  Rent statistiskt skulle alltså en kvinna som blev man få det sämre – inte bättre – det är som att spela på Roulette, en liten liten chans att vinna enormt mycket. All sannolikhet att bli lite fattigare.

  Det var så Norah Vincent upplevde det att klä ut sig till och behandlas som man. Eftersom hennes ”manskaraktär” inte var en av de där medelålders rika affärsmännen (eller andra männen som feminister är avundshjuka på) så blev det inte någon ”äntligen blir jag sedd som man” upplevelse för henne.

  ”Ser inte heller män som högre mig själv.”

  Vilket dock är hela iden bakom modern feminism. Dvs grundrekvisitet för att kalla sig feminist är att se män över kvinnor.

  ”Jag tror att det kan vara felet för vissa kvinnor att de ser upp till mannen, som om han vore bättre och högre än dem själva. Det är det som skapar problem.”

  Jag vet inte varför du säger kvinnor, problemet ligger hos den moderna feminismen och där anser ju även manliga feminister att mannen är över kvinnor.

  ”Sedan är det givetvis många mäns dröm att ha kvinnor som just ser upp till dem, nickar och ler och inte mer.”

  Vad har du för manssyn egentligen Lotta? Varifrån har du fått något så dumt? Jag vet ingen man som drömmer om en sådan kvinna, och repliker som ”du är sexig när du är arg” tyder på raka motsatsen. DÄREMOT är det precis så en man INITIALT vill bemötas av en kvinna han attraheras till eftersom detta signalerar att HON är tillgänglig.

  Dvs det signalerar inte hon är sådan som personlighet, det signalerar hon vill han tar stegen att lära känna hennes personlighet. Men många av dagens kvinnor verkar helt fixerade vid genusvetare och porrkritikers teorier att dessa saker signalerar normativ personlighet:

  ”Ditt exempel blir ju inte jämförbart med att alla människor är unika individer. Du talar om lämpliga normer eller regler. Jag talar om att vi alla kan göra våra egna val inom det mesta i livet.”

  Javisst vi KAN det om vi vill. Men där kommer den här jobbiga statistiken in och visar att nej vi vill bevisligen inte det så även om vi kan det så GÖR vi det inte. Kvinnor kan göra manliga val – men vill inte – inte i närheten av den omfattning män vill det.

  Vilket med lite genetisk magi blir förståeligt när man ser att kvinnor KUNDE göra saker och överleva för att få barn när män INTE kunde göra samma saker och överleva för att få barn. Det följer på viss logik att om män ville samma sak som kvinnor så hade fler män försökt saker som enbart funkade FÖR KVINNOR men inte för män.

  Och då¨hade inte människan funnits idag.

  ”Intressant, att ni ser feminismen i precis allting.”

  Jag ser inte feminismen i allting, jag ser feminismen där feminismen själv har placerat sig. Jag har massor av historiska källor på just dessa saker.

  ”Vad menar du med feministslakten av normer i traditionella kärleksrelationer?”

  Jag menar att traditionella kärleksrelationer bygger på att män arbetar och kvinnor inte gör det. Det är förståeligt att feminister bekämpade den delen. Poängen är inte att behålla den delen – det vill ingen – poängen är att feministerna trodde lösningen var att släppa precis allting fritt och ha inga regler alls istället.

  ”Jag och många av mina vänner har inte gjort några livsval på basis av någon ideologi.”

  Feministerna gav er aldrig några val på den punkten. När väl de hade nedmonterat de traditionella mönstren som ”patriarkala” och ”ojämställda” så byggde de inget annat åt er. Sålunda när du och era vänner gjorde livsval tvingades ni göra dem utifrån den normlösa ideologin. Vilket för oss åter till vad jag sade om fotboll. Hur anordnar du en fotbollsmatch utan normer som beskriver målvakter?

  Hade du och dina vänner velat göra någonting mer avancerat än att slumpa och lita på ödet så kunde ni inte det här i Sverige för alla normer som gjorde sådana val möjliga var avskaffade. Vill du ta semester från den påtvingade normlösheten får du göra det i Grekland, Italien eller nåt annat land vars könsroller får svenska genusvetare att hoppa jämfota av ilska och säga ”DET ÄR FEL”

  ”Vad vet vi inte? Och vilka normer talar du om? Att mannen ber om flickans hand genom fadern som förr?”

  Jag pratar om de normer som finns i relationer (även tillfälliga sådana) i länder som Grekland och Italien.

  ”Jag förstår sedan att du ömmar för äktenskapet. Och det är helt ok.”

  Nej jag ömmar inte för äktenskapet. Jag förklarade tvärtom för dig att det gör sak samma om vi gifter oss eller inte, poängen är att inte ha en massa föräldralösa oförsörjda oälskade ungar. Feministers lösning är att döda ungarna innan de föds. Om ungarna föddes behövdes relationer och feminister vill ha ensamma människor som är lätta att styra över så de motsätter sig kraftigt allt som inte resulterar i massor av ensamma människor.

  Det är så sekter funkar också. Jag har en bra bok på ämnet.

  ”Jag har en avlägsen familjemedlem som närmar sig 90 år. Hon är helt klar i knoppen men säger att det finns en anledning till ordlydelsen ”gifta” sig, ty det är ett gift, menar hon. Alla har ju sina bedömningar.”

  Det vore roande att fråga henne hur hon får ihop det med marriage och poison men hon kanske menar att det bara är när man gifter sig på SVENSKA det blir giftigt? 🙂

  Kommentar av Erik — maj 28, 2011 @ 11:32 f m

 25. […] undantag har varit förra F!-ordföranden Gudrun Schyman, som skrev om boken på Svd Brännpunkt. Hon kallar Pär Ström “osaklig” och bemöter själv inte […]

  Pingback av En spricka i den svenska feminismens Berlinmur? | Rut-rutan — maj 28, 2011 @ 1:09 e m

 26. Erik:
  ”Jag måste dock påpeka det är lite konstigt du pratar om ont/gott när jag redan besvarat en hänvisning till ont/gott genom att såga förteelsen att prata om det goda/onda annat än i underhållnings eller religiöst syfte.”

  Jag har aldrig direkt varit en förespråkare för svart kontra vitt. Onda eller goda människor. Ser mig som något klokare. Jag uttryckte mig dock lite felaktigt när jag tidigare sade; ”Det finns även mer eller mindre goda människor i världen”.

  Vad jag menade var istället, att det finns människor med mer eller mindre tydliga avsikter. Handlingar som kan ge sken av att vara bättre ytligt sett. Dock kan det finnas en bakomliggande mindre bra tanke bakom handlingen från samma människa.
  Se t ex på kvinnan som nästlade sig in hos en kvinna, blev hennes väninna och lurade sedan av henne alla pengar. Dessutom fick hon kvinnan att dra in sin dotter och hennes kamrater i försäljning av bostadsrätter som inte fanns och med förskottsbetalning.

  Varför människor utan samvete kan lura andra människor på det sättet kan vi ju spekulera om. Är det på grund av en bristfällig moralisk uppfostran, en genetisk ärvd brist eller en psykisk störning med dämpad empati som följd?

  ”I alla andra syften (särskilt vetenskapliga) är alltså människan varken god eller ond utan en oerhört avancerad responsmekanism på vad som behövs för att överleva, fortplanta sig och må bra till lägsta möjliga kostnad. ”

  Jag anser inte själv att vi ska kategorisera människor som onda eller goda. Människor är mer komplexa, som du uttrycker på ett annat sätt. Med andra ord försöker du lära en redan lärd. Åtminstone i det avseendet. 🙂

  När jag uttryckte: ”Inget ont som inte heller medför något gott”, så är det ju mer ett talespråk. Inget som heller talar för att människor är onda eller goda. Utan talespråket syftar ju på att det finns mer eller mindre lustfyllda erfarenheter, som ju ändå kan föda något positivt i slutändan.

  ”Däremot är det utan tvivel bevisat att vissa syskon med helt olika uppväxt är mycket mer lika varandra än personer med samma uppväxt som inte hade samma mamma och pappa.”

  Inget jag betvivlar.

  ”Det är även utan tvivel bevisat att personer som har kromosomparet XX på en mängd områden – och helt oasvett vilken uppväxt de hade – är mycket mer lika varandra än personer som har kromosomparet XY. Att jobba med att försöka ändra detta – eller inbilla folk det inte är så – måste betraktas som ett av världens i särklass mest korkade yrkesuppgifter.”

  Jag tycker ofta inom de flesta områden att det är onödigt att komplicera saker och ting. Låt istället alla vara som de vill. Oavsett om en högkonservativ människa vill ha ett visst strikt könsmönster. Eller en inlärd genusmänniska vill se människor som totalt androgyna. Ser jag inte genusområdet som något vi behöver satsa mer skatter inom.

  “Allt blir ju relativt med vilka individer vi blivit.” Knappast! Då en förklaring inte är en ursäkt så blir det inte relativt huruvida väldigt DÅLIGA saker är väldigt DÅLIGA saker. Einstein sade själv att “filosofer leker med hans relativitet som barnet leker med en klocka” Allt är inte relativt.

  Einstein talade ju även om den speciella relativitetsteorin. Enligt den bildar rummet (med de tre dimensionerna djup, höjd och bredd) och tiden tillsammans ett fyrdimensionellt system, den så kallade rumtiden och mätningar av tid och avstånd beror av observatörens rörelse. Det finns inga absoluta rörelser eller tidsförlopp utan dessa är relativa.

  Om vi använder den teorin på ett verkligt mänskligt exempel. En kollega för många år sedan beskrev sin dotters förtvivlan när damsugaren gått sönder och hemhjälpen var sjuk. Hon hade alltså växt upp i en helt annan klass än mig. För den här dotterns observationer i det rummet, så var det en katastrof. Men mina observationer i samma rum hade det hela troligen varit en baggis.

  Upplevelsen blir alltså relativ med hänsyn till observatören. Eller har jag missförstått något?

  ”Javisst. En person som har en skottsäker väst klarar exempelvis av att bli skjuten bättre än en som inte har det. Men sedan när innebär att någon bär en skottsäker väst att det är fritt fram att skjuta på denne? När var det västen i sig ursäktar skjutandet? Och sedan när gör det inte förbannat ont att bli skjuten även MED skottsäker väst?”

  Jag skrev:” “Någon händelse kan kännas oerhört betungande för en person. Samtidigt kan samma händelse vara som att snubbla till lite under promenaden.”

  Jag förstår inte hur du lyckas klämma in, omvandla eller tolka in en moralisk dimension i min mening? Jag talar om hur vi upplever olika erfarenheter i livet. Det sägs ju t.ex. med viss ironi att en man upplever det som att han befinner sig nära döden när hans temperatur stigit till omkring 37,1. En kvinna hade troligen tagit en alvedon och börjat diska.

  Självklart kan troligen(ingen egen erfarenhet)upplevelsen av, att bli skjuten med, eller utan skyddsväst variera och göra förbannat ont. Inget ursäktar heller att skjuta någon trots att människan har en skyddsväst (?)

  ”Jag är rädd för att du helt missade poängen. Det spelar ingen roll om du tycker dig över/under de männen i artikeln. Poängen är att en massa män inte alls är de männen (utan UNDER) Rent statistiskt skulle alltså en kvinna som blev man få det sämre – inte bättre – det är som att spela på Roulette, en liten liten chans att vinna enormt mycket. All sannolikhet att bli lite fattigare.”

  Ok, jag förstår vad du ville komma fram till. Är dock skeptiskt till om mannens odds verkligen är så dåliga i jämförelse med kvinnan? Inte är alla skolor så värdelösa idag att inte även män kan studera? Män är ju intelligenta, så det borde ju inte vara en större ansträngning för dem, än för en kvinna att studera vidare. Och sedan ta sig framåt på egna val.

  ”Jag vet inte varför du säger kvinnor, problemet ligger hos den moderna feminismen och där anser ju även manliga feminister att mannen är över kvinnor.”

  Sant. Det är ändå mest feministiska kvinnor jag hört.

  ”Vad har du för manssyn egentligen Lotta? Varifrån har du fått något så dumt? ”

  Ingen större fara med min manssyn Erik. Jag menade inte att alla män vill ha en nickedocka. I sådant fall hade jag ju aldrig lyckats få några relationer. Var troligen något påverkad av vissa manliga kommentarer jag läst på nätet som insinuerat liknande värderingar.

  ”Men många av dagens kvinnor verkar helt fixerade vid genusvetare och porrkritikers teorier att dessa saker signalerar normativ personlighet”

  Jag tycker ni gör det så onödigt invecklat. Kan inte tala för fler än mig själv och de jag haft omkring mig. Ingen av oss har haft någon genusuppslagsverk eller läst några ”porrkritikers teorier”..:) Vi har bara levt och låtit naturen ha sin gång.

  ”Sålunda när du och era vänner gjorde livsval tvingades ni göra dem utifrån den normlösa ideologin. Vilket för oss åter till vad jag sade om fotboll. Hur anordnar du en fotbollsmatch utan normer som beskriver målvakter?”

  Jag vet inte om jag tycker ditt fotbollsexempel är applicerbart med, låt oss säga mitt val av tidigare högskola eller mina tidigare val av relationer. Det går helt utmärkt att inleda och ha långa relationer utan för mig okända normer med lite vett, etikett och kvinnlig list.:).

  Menar du att det skulle funnits mer normer, som t ex hushållsskola för kvinnor och logdans med väntan på prinsen kanske utan egna kvinnliga initiativ?

  ”Vill du ta semester från den påtvingade normlösheten får du göra det i Grekland, Italien eller nåt annat land vars könsroller får svenska genusvetare att hoppa jämfota av ilska och säga “DET ÄR FEL””

  Nej, nu får du ge några exempel för jag fattar inte vad som finns i Grekland, Italien som inte finns i Sverige beträffade normer?

  ”Feministers lösning är att döda ungarna innan de föds. Om ungarna föddes behövdes relationer och feminister vill ha ensamma människor som är lätta att styra över så de motsätter sig kraftigt allt som inte resulterar i massor av ensamma människor.”

  Jag har uppfattat dig som en intelligent människa men det här låter tyvärr inte så vettigt. Varför skulle feminister vilja ta död på sig själva, vilket ju skulle bli resultatet av din teori?

  ”Det är så sekter funkar också. Jag har en bra bok på ämnet.”

  Sekter är ett intressant fenomen, som jag kan tycka är lite fascinerande. Ty ofta är det ju högutbildade och vanligtvis intelligenta människor, som likaså dras in i sekter. Det måste ju till någon form av hjärntvätt för att de människorna så blint ska kunna följa ledaren.

  ”Det vore roande att fråga henne hur hon får ihop det med marriage och poison men hon kanske menar att det bara är när man gifter sig på SVENSKA det blir giftigt? 🙂 ”

  Hennes analys var högst troligen begränsad till Sverige och svenskan både bak och fram. 🙂

  Kommentar av Lotta — maj 28, 2011 @ 4:24 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: