Aktivarum

Radioinhopp hos Aschberg. Har radikalfeminister på fötterna när de gör sina påståenden? | maj 15, 2011

Som många redan vet gjorde jag ett snabbt inhopp i radio när Robert Aschbergs program i R1 var Pär Ströms kommande bok

”Sex feministiska myter”

Personligen så tycker jag inte formatet passar mig eftersom jag vill gå saker inpå djupet och Aschberg ville ha väldigt ytliga och enkla saker förtydligade. Hans standardkommentar var: ”vad har det med saken att göra?”. När människor saknar förhandskunskaper så krävs väldigt mycket tid bara för att komma till saken.

Men flera personer gav positiv respons och det var kul att snacka med Robban. När jag placerade mig på en nivå vem som helst kan förstå (kollar man på presidenter är de män, kollar man i fängelser så…) var han helt med på vad jag sade.

Det är förstås svårt att ta till sig detta i ett program vars förutsättning var man tror på underordningen ifråga.

I stort sett var ju budskapet i programmet att det inte spelar någon roll om kvinnor är underordnade, poängen är att de tycker det.

Utöver Aschberg så deltog Pär Ström och Hanna Fridén i programmet. Här vill jag klargöra att Hanna på flera sätt verkar bra. Det problematiska med att diskutera feminism med henne är att hon inte verkar ha någon hög position i den feministiska hierarkin och verkar ha dålig koll på hur en stor organisation/rörelse funkar.

Det är såklart en gigantisk skillnad mellan att sitta i styrelsen för en feministisk organisation (Som exempelvis Warren Farrell gjorde i flera år) och att vara vanlig medlem (som Hanna Fridén verkar vara – med reservation för att jag kan ha fel). Organisationer brukar ”filtrera” information och ger sällan medlemmar en direkt insyn.

Detta innebär att Hanna Fridén ofta (verkar) säga saker för att andra personer sagt dem – utan att själv ha verklig insyn.

Så är det ofta i konsensus-besatta Sveriges universitet. När något sägs av föreläsare på lektionerna samverkar två viktiga faktorer

* Klassen har sociala relationer till varandra och ser läraren som en auktoritet på ämnet. Att bestrida vad som sägs innebär såväl svårigheter med läraren som med många klasskamrater. För de som har de rätta åsikterna märks inte detta och att någon kan tycka något annat är för dem märkligt.

* Elevernas medhåll är ofta en förutsättning för betygsättningen. Inga pluspoäng ges för att påpeka läraren har sakmässigt fel – Exempelvis finns det en lärare i  svenska universitetsvärlden som hävdade Olof Palme i sitt ”tortyrtal” kritiserade att USA atombombade Vietnam*

(* USA har använt atombomber i krig en enda gång. De fällde atombomber mot Hiroshima och Nagasaki 1945 för att avsluta andra världskriget utan att behöva invadera Japan)

Eftersom det inte fanns tid att få fram alla punkter i Radio hos Aschberg så tänkte jag ta upp några av dem till diskussion här.

Denna del riktas till genusfeminister*** i allmänhet och johansblohm i synnerhet. Han har gjort några påståenden som faktiskt kan besvaras. Här undersöker jag om han kan argumentera för dem bortom korta slogans. Detta för att se om han har kunskaper på djupet eller bara upprepar nåt han hört någon föreläsare påstå.

(*** Kallas även radikalfeminister. Hit räknas både statsfeminister och mediefeminister)

”Inkomst, chefstjänster, övriga höga tjänster i samhället, löneförmåner, arbetsförmåner”

1) Jag föreslår här en googling av Apex fallacy!

På vilket sätt gynnar det en genomsnittlig man att exempelvis Bill Gates, Warren Buffet Arnold Schwarzenegger och Barack Obama är enormt rika och mäktiga? Förklara vad det har med saken att göra (nu låter jag som Aschberg) och styrk eventuella påståenden med belägg.

”våldtäktsstatistik, våldsbrottsstatistik”

2) Vilken statistik åberopas här?

Sist jag såg efter så var inte ett anmält brott ett bevisat brott utan bara ett påstått brott vars giltighet polisen skall bedöma. Att använda antalet anmälningar som bevis på att man utsatts för brottslighet förutsätter alltså en felaktig premiss.

Sedan vet jag män som har utsatts för sexuella övergrepp i min släkt så jag har lite koll på varför det är så få killar som anmäler sexbrott. Våra myndigheter är inte så bra på det där när det inte är en kvinna som är offer så mycket kan jag säga.

3) Beträffande våldsbrott så är det totalt många fler män än kvinnor som är utsatta.

Män är överrepresenterade i misshandel (även med partnermisshandel inkluderad), rån, rånmord och mord bara för att nämna några. De flesta har inte förstått det pga Chivalrykänslo. En mördad kvinna i media känns värre än en mördad man.

Samma fenomen kan skådas i USA där media inte tar mord på svarta i underklassområden på lika stort allvar. I TV-serien Blue Bloods där Tom Selleck spelar polischef kritiserades fenomenet i ett avsnitt som handlade om mordet på en företagare.

”medicinsk forskning”

4) För det första är ”forskning säger” ett värdelöst argument – man måste specificera vilken.

För det andra så lever kvinnor mycket längre än män i medel. In fact så är skillnaden mellan män och kvinnor så stor att i USA (där svarta har lägre medelålder än vita pga rasismen) så lever vita män i genomsnitt kortare än svarta kvinnor.

Se även förra svaret om känslorna på området.

”bemötande”

5) Enligt vilka objektiva kriterier har detta påstående gjorts?

Enligt författarinnan Norah Vincent tror de flesta (inklusive en gång i tiden hon själv) att män blir bättre bemötta än kvinnor men när hon klädde ut sig till man och gick undercover (beskrivs i boken self-made man) upplevde hon det rakt motsatta.

Som man bemöttes hon ofta mycket sämre än hon bemöttes som kvinna. Och framför allt mycket sämre än hon trodde av kvinnor. Hon trodde kvinnor är snälla och trevliga mot en man som förstår kvinnor  men hon blev grundligt motbevisad.

”härskartekniker”

6) Ett helt grundlöst påstående (försök gärna ge belägg på motsatsen).

Ingen studie med objektiva kriterier visar att kvinnor inte använder så kallade härskartekniker och Berit Åhs har ingen legitimitet whatsoever att bestämma vad som är och inte är härskartekniker. Att hon säger nåt gör det inte sant.

Det finns en bok som beskriver 48 härskartekniker för övrigt och den är könsneutral.

”sexuella trakasserier”

7) Män och kvinnor utsätts av naturliga orsaker för ungefär lika många sexuella bemötanden.

Skillnaden är att när en manlig artist får massor av sexrelaterade SMS från kvinnor så är det sällan någon kallar det trakasserier medan om det var en kvinnlig artist det är risk för polisens inblandning.

Och ingen reagerar heller på det kvinnligt dominerade fenomenet groupies. En kvinna kan vara besatt av att ha sex med en eller flera manliga världsstjärnor utan att någon kallar henne stalker eller pervo.

”pension”

8) Som jag förklarade i punkt fyra så har män flera år lägre medelålder än kvinnor.

Det betyder alltså att många män dör innan de fått ut de pensionspengar man hänvisat till och kvinnor får alltså pension i många fler år än män. Männen går inte jämt upp på den teoretiska summan eftersom män i medel dör innan balans uppnås mellan inbetald och utbetald summa.

Betänk även att när mannen dör får frun ofta ärva hans tillgångar och när han levde hade hon samma livsstil som han hade även om pengarna och huset de bodde i inte var skrivna på henne. Det är så kärleksrelationer fungerar – man delar på vad han har för familjens bästa.

”otrygghet i samhället”

9) Som jag tog upp i punkt tre så är det många fler män än kvinnor som utsätts för våldsbrott.

Även om kvinnor vid den tillfrågade stunden känner en större otrygghet än män så saknar denna känsla faktisk grund. En man är mer sannolik att rånas, misshandlas etc… och dessa brott är för övrigt statistiskt mycket vanligare än sexbrott.

En man är även mer sannolik att mördas och i allmänhet mer sannolik att dö för whatever reason inklusive självmord (hade kvinnor begått självmord i samma omfattning som män hade en kriskommission sannolikt tillsatts)

”krig”

10) Att män startar krig är en helt grundlös anklagelse mot en genomsnittlig man. Detta av två orsaker:

Dels för att – som jag förklarade i punkt nummer ett – har det inte med mig att göra att Bill Gates, Arnold Schwarzenegger etc är rika mer än det har med mig kollega (från Somalia) att göra vissa andra Somalier kapar skepp utanför Afrikas kust mer än svenskar gör det!.

Sålunda har det heller inte med mig att göra att Kim Il Sung, Hitler. Stalin etc… har krigat. Men det är inte ens det värsta problemet med argumentet. Ännu värre med påståendet är att krig inte ens startas av individer överhuvudtaget utan krig förklaras av de politiska system som styr stater.

Sedan kvinnor fick rösträtt (skedde på de flesta platser i början av 1900-talet) har de sålunda i lika hög grad som män startat krig

Detta genom att rösta/stödja de politiker vars ideologi förespråkade de krigen. Exempelvis Obama (kvinnors favorit framför Hillary och mottagare av nobels fredspris) har fått många röster från kvinnor. Nu råkar han som en del av sin politik ha genomfört militära aktioner.

Kvinnor har alltså röstat på och varit medskyldiga i dessa krigsaktioner.

Vidare ifall någon missat det så hade kvinnor rösträtt i Tyskland på 30-talet. Hur argumenterar man då? Var det okänt för de tyska kvinnor som röstade på Adolf Hitler vad han tänkte göra eller räknas inte tyska kvinnor vid den tidpunkten som kvinnor?

”terrorism”

11) Här har jag en fråga.

Om det kallas rasism att ge muslimer skulden för några enstaka personers islamistiska terrorism vad kallas det då att ge skulden till män för enstaka personers terrorism/rasism/kriminalitet? Kanske inte den svåraste frågan.

”droger mm”

12) Detta är ett helt felaktigt antagande.

Det varierar såklart över olika kulturer men i västvärlden (som jag antar kommenterades) så använder kvinnor droger i högre andel än män. Anledningen till detta är att det är färre personer som använder kriminella narkotiska preparat än det är som använder lagliga narkotiska preparat.

Kvinnor dominerar ihög grad användningen av antidepressiva och liknande lagliga droger. (Detta bevisar dock inte kvinnor är deprimerade mer än män, män uthärdar i högre grad sådana problem utan att be om hjälp, dvs varken psykologer eller medicin – däremot brukar män ofta alkohol mot sådana problem)

Som den amerikanske politiske kommentatorn och komikern Bill Maher förklarar det:

Skillnaden mellan marijuana och prozac är att när man handlar prozac så är det staten som är langare och får sin del av vinsten. När det är marijuana så får regeringen inga pengar så polisen slår så hårt mot marijuanaanvändning

Detta trots att en vetenskaplig studie visat alkohol är en mycket farligare drog **. Detta är även känt i Sverige via komikern Magnus Betner som tar upp engelsk forskning i sin senaste dvd ”livets ord”

(** Disclainer: Detta betyder inte jag förespråkar legalisering av olagliga droger eller kriminalisering av några av de lagliga.)

”Inom alla dessa områder och många därtill är män överrepresenterade/har förmåner medan situationen för kvinnor är den omvända…”

Som jag demonstrerat här så är det inte alls så enkelt. Jag kunde ha kallat inlägget 12 feministiska myter.

När man går saker på djupet ser man gigantiska hål i denna sorts ytliga och ofta faktoid-baserade argumentation. Jag har besvarat påståendena gällande dessa områden. Nu får vi se om johansblohm ger ett seriöst svar eller bara säger nåt i stil med ”så där långa inlägg orkar jag inte läsa”

Alternativt är det någon som försöker slösa tid och styra in på ämnet om det är ok att bryta upp och kommentera citat från en text för sig (förutsatt att hela texten finns tillgänglig) Avslutningvis vill jag rekommendera Tanja Bergkvists och Pelle Billings senaste inlägg.

Jag skulle såga Genuspsykologiprofessor Emeritus Mona Eliassons nonsensus också men detta är redan för långt och jag behöver krubb.


Publicerat i Genus, Jämställdhet

23 kommentarer »

 1. Tack för inlägget Erik!

  Jag slutar inte att imponeras av att du orkar föra en rationell och saklig argumentation mot personer som tror att det män har förmåner för att ”forskning säger det”.

  Ett par frågor/kommentarer har jag dock.

  1. Tror du på fullaste allvar att män utsätts i lika hög grad som kvinnor för sexualbrott? I så fall, vilket källmaterial bygger du denna uppfattning på? Jag vill också passa på att säga att detta egentligen inte är en jämställdhetsfråga eftersom sexualbrott redan är olagliga.

  2. Till pensionsavsnittet bör du lägga till den mansdiskriminarande änkepensionen samt att kvinnor går i pension tidigare än män.

  3) Frågan är också vad du menar med sexuellt bemötande? Kvinnor tar i princip alltid första steget via sitt kroppsspråk medan män i regel tar det första explicita steget.

  4) Apropå droger. Både du och Johan verkar mena att man är priviligierad om man tar mest droger. Eller vad är det ni menar egentligen?

  Kommentar av 50/50 — maj 15, 2011 @ 12:00 e m

 2. Man får imponeras av det arbete du lägger bakom dina personliga tolkningar. Intressant läsning. Lite som genusområdets svar på Sd.

  Kommentar av johansblohm — maj 15, 2011 @ 12:16 e m

 3. Johan, bemöt Eriks argument med dina argument! Du beter dig som ett internettroll.

  Kommentar av 50/50 — maj 15, 2011 @ 12:20 e m

 4. Jag tycker visst att du passar i radio och detta var ju ett ypperligt tillfälle att göra dig hörd, förr eller senare så kommer du med största sannolikhet att ombedjas presentera dina djupare tankegångar. Man måste börja någonstans s a s.

  I övrigt så är jag tacksam för allt råmaterial med källhänvisningar man erhåller från dig att du sen dessutom tar dig tid att förklara argumentationsfelen hos de ”trogna” och belyser exakt vad som är fel är ju ganska hänförande måste jag säga. Kudos Erik!

  Ps. Återkommer till dig senare ang. föreläsning genom Uppsala Mansjour, vi brukar ha en del genusbestrukna personer på våra föreläsningar så det kan bli en lärorik dag. Vi vill ha högt till tak och komma så nära sanningen som det är möjligt, du är viktig i den kampen oavsett om du föreläser hos Oss eller inte.

  Kommentar av Mats Lind — maj 15, 2011 @ 12:23 e m

 5. Wow imponerande.
  Robert Aschberg är för övrigt en feminist i något av hans program kommer man inte få något vettigt sagt.

  Kommentar av antik — maj 15, 2011 @ 1:07 e m

 6. johansblom, en feminasse! Nöff på dig!

  Kommentar av Musse Pig — maj 15, 2011 @ 1:32 e m

 7. Musse, varför sjunka till hens nivå?

  Kommentar av 50/50 — maj 15, 2011 @ 1:35 e m

 8. Känner inte att jag behöver argumentera för vedertagen fakta. Det är ju inte mina personliga åsikter utan något som jag som samhällsmedborgare har att förhålla mig till. Det jag ser i ditt resonemang är att det är extremt individualistiskt, och bristen med ett sådant perspektiv är ju att det aldrig går att dra några generella slutsatser om något. Dvs ovetenskapligt…

  Nu lämnar jag denna sandlåde-pajkastning.

  Ha det gott!

  //Johan

  Kommentar av johansblohm — maj 15, 2011 @ 1:36 e m

 9. ”Känner inte att jag behöver argumentera”

  Troll?

  ”för vedertagen fakta.”

  Vilken fakta?

  ”Det är ju inte mina personliga åsikter”

  Hm, jo!

  ”Det jag ser i ditt resonemang är att det är extremt individualistiskt, och bristen med ett sådant perspektiv är ju att det aldrig går att dra några generella slutsatser om något. Dvs ovetenskapligt…”

  Nu börjar vi närma oss något som kan likna en diskussion, men du väljer fortfarande inte att besvara ett enda argument (eftersom som du inte kan) och har tydligen inte förstått vad vetenskap är.

  ”Nu lämnar jag denna sandlåde-pajkastning.”

  Johan flyr debatten utan ett enda argument.

  Någon som är förvånad?

  Ärligt Johan, det kanske är dags att byta åsikter ibland. Är det verkligen rätt att vanliga män ska diskrimineras för att andra män sitter på ledande poster? Hur skulle du känna dig om du inte får ett jobb på grund av ditt kön eller din hudfärg fast du är lika eller mer kompetent?

  Johan, det handlar om lika rättigheter, det är det vi vill ha. Som det är nu översköljs ena könet (gissa vilket!) med förmåner på det andra könets bekostnad. Denna diskriminering motiveras oftast med ”forskning säger” och ”strukturer”. Man måste vara en rejält insnöad kollektivist för att inte förstå att något är galet.

  Så låt oss diskutera dina åsikter. Vad tycker du om diskriminering?

  Kommentar av 50/50 — maj 15, 2011 @ 1:54 e m

 10. 50/50, det var helt uppenbart vartåt det barkade? Han skulle inte stå för någonting och det kommer han inte göra heller. Ingenting tyder på att han har något att komma med.

  Kommentar av Musse Pig — maj 15, 2011 @ 2:27 e m

 11. Hans sista utläggning är ju helt bisarr och förvirrad!

  Kommentar av Musse Pig — maj 15, 2011 @ 2:30 e m

 12. Tyvärr kommer Johan nog hålla kvar vid sina åsikter ändå. Att förlora i en debatt får sällan någon att ändra sig, tvärtom.

  Att övertyga någon är oftast en lång process och att knäcka den man vill övertyga är en väldigt dålig start. Det bästa är om man kan få personen ifråga att tro han själv resonerat sig fram till åsikten och ironiskt nog är det ofta effektivare att hålla med än säga emot när man vill få någon att byta åsikt.

  Kommentar av 50/50 — maj 15, 2011 @ 2:45 e m

 13. Jodå, men ibland blir man förbannad på dumdrygheten.

  Kommentar av Musse Pig — maj 15, 2011 @ 3:46 e m

 14. […] i Radio1 . Programmet (1  tim 29 min) går att LYSSNA PÅ DET HÄR! Erik på Aktivarumbloggen (se hans inlägg här)  ringde in till programmet (min 55 och framåt). Igår höll jag ett föredrag på FreedomFest  om […]

  Pingback av Radiodebatt och varning för att ”råka” förmedla något till sina barn « Tanja Bergkvists Blog — maj 15, 2011 @ 4:24 e m

 15. Kul att du tog upp detta, har också bloggat om det nu, dock utan analysen, så jag skickar hit mina läsare! Tack för att du tar dig tid!

  Kommentar av Tanja Bergkvist — maj 15, 2011 @ 4:27 e m

 16. Tillåter du inte pingbacks? Fixa det i ditt wp-admin, att tillåta pingbacks.

  Kommentar av Tanja Bergkvist — maj 15, 2011 @ 4:30 e m

 17. Tanja:

  Jovisst tillåter jag pingbacks. Det var nåt felmeddelande om att akismet missat något och kommentarer därför hamnat i modereringskön. Jag godkände alla tre manuellt.

  Kommentar av Erik — maj 15, 2011 @ 4:41 e m

 18. Hej
  Jag är inte feminist och tycker det du gör är bra.

  MEN…Barack Obama förespråkade INTE kriget mot Irak. Han kallade kriget ”a dumb war”.
  Själv var jag för det, men djävulen ligger i detaljerna och folk kommer att kritisera dig för att hävda osanningar om du inte korrigerar.
  Med bästa hälsningar.

  Kommentar av HC — maj 15, 2011 @ 5:01 e m

 19. HC:

  Hej och tack för kommentaren.

  Som vanligt är saker inte så enkla som de verkar. När jag säger ”förespråkade” kriget menar jag inte den image kandidaterna försöker ge sig själva i media. Jag menar hur de verkligen agerat/röstat. Obama var inte senator när kriget startades 2002 så han har inte röstat ja men heller inte nej.

  Så länge kriget gick bra så höll han tyst och röstade som alla andra på ökade resurser till kriget. Han började framställa sig som ”war opponent” senare. Sannolikt som en strategi för att utmärka sig från Hillary Clinton men samtidigt så är deras ”voting record” på kriget i stort sett identisk.

  Skillnaden är att Hillary var med 2002 och liksom många andra demokrater så röstade hon för kriget. Det var ett av Obamas trumfkort. Hon kunde inte ta tillbaka den rösten. Det finns ingen garanti Obama hade röstat nej 2002. Senare så ”kuppade” både Obama och Hillary och röstade mot ökade resurser till kriget 2007. Efter att in i det längsta väntat och sett hur vindarna blåste.

  Det var inte Barack Obama som var demoraternas ”anti war” kandidat. Det var Dennis Kucinich. Fast han röstade inte kvinnorna på. Kanske han inte är ung och snygg som Obama, kanske kvinnor blir avtända av hans mycket yngre fru. Men faktum kvarstår han har samma åsikter nu som han alltid haft.

  ”Analysts said opposing the bill was a safe choice for Democrats given the public mood against the war. But the delay in making a decision by Obama and Clinton made them appear calculating, said Cal Jillson, a political analyst at Southern Methodist University in Texas.”

  http://www.reuters.com/article/2007/05/25/us-iraq-usa-politics-idUSN2547342320070525?feedType=RSS&rpc=22

  Obamas näst största styrka under presidentkampanjen var att han framgångsrikt gjorde saker som inte har ett dugg med politiska åsikter att göra till kampanjens tema. ”Change we can believe in” – Sedan får alla lägga in sin egen tolkning för annars tvingas man säga en åsikt som vissa gillar mer och andra mindre.

  Hans största styrka under kampanjen var det faktum att massmedia i mångt och mycket betedde sig som en förlängd arm av hans kampanjhögkvarter. Läs boken ”A slobbering love affair” av Bernard Goldberg om du vill ha exempel på de absurda citaten och statistiken över massmedias beteende under 2008 valet.

  En av den tyngsta punkterna var att folk från massmedia efter att Barack Obama blivit vald själva började kommentera hur lite de visste om Obama (förutom vad kampanjhögkvarteret själva släppte. Obs! jag är ingen Obama-motståndare. Jag är motståndare till det här PR-management oärliga sättet att kommunicera oavsett vem som gör det.

  Kommentar av Erik — maj 15, 2011 @ 6:39 e m

 20. ”Det är såklart en gigantisk skillnad mellan att sitta i styrelsen för en feministisk organisation (Som exempelvis Warren Farrell gjorde i flera år) och att vara vanlig medlem (som Hanna Fridén verkar vara – med reservation för att jag kan ha fel). Organisationer brukar ”filtrera” information och ger sällan medlemmar en direkt insyn.

  Detta innebär att Hanna Fridén ofta (verkar) säga saker för att andra personer sagt dem – utan att själv ha verklig insyn”

  Men herregud. Förstår du själv hur det här uttalandet ser ut, Erik? Du måste rimligtvis bemöta saker jag säger och kritisera dem istället för att fantisera ihop hur min ställning ser ut och sedan avfärda mig bara på grund av din fantasi. Om du i alla fall hade orkat googlat så hade du sett att ditt påstående var fel, och hade du varit osäker så skulle det ju knappast ha varit svårt att fråga heller. För det där blir bara otrevligt, substanslöst och något löjligt.

  Däremot så är ju din erfarenhet i ämnet, som du sagt själv till mig i alla fall, att du gick en genuskurs i skolan och inte tyckte om dina lärare och dina klasskamrater och att du sedan dess känt dig lurad vad gäller genus då de inte undervisade det du ville bli undervisad inom och att klasskamraterna inte tyckte som du. Jag är rädd att detta är ett rätt vanligt problem inom skolan, och för all del något du hemskt gärna får kritisera hur mycket du än vill, men att du ständigt ska ta upp detta (även i radioprogrammet) som ett bevis på att feministrörelsen är skum och att alla styrelser är galna är helt enkelt inte rimligt. Vi satt och diskuterade Pärs bok och det han anser vara feministiska myter och du börjar återigen prata om den skolan du tyckte sög. Du får gärna tycka att den sög enligt mig, hur mycket du än vill! Men sluta använd det som ett bevis för saker som det inte har att göra med. Du verkar förvånad över att Aschberg avbröt dig – Men maila i så fall honom och be honom ha ett program om genus i högskolan så kan du sedan ringa in och prata om det hur mycket du vill, inga problem!

  Och nej, din tid i skolan är heller inte något som är ett bevis för att du vet om hur feministiska styrelser ser ut. Däremot så är det ju som så inom alla politiska organisationer exempelvis att du blir filtrerad och till och med utkastad om dina åsikter går för mycket isär. Det gäller sossarna, Moderaterna, Centern och Feministiskt Initiativ och andra organisationer som på något vis knyter till en ideologi. Jag har lett ett flertal lyckade satsningar och jag har inte heller velat ha med folk i gänget som vill något helt annat – Då kan de söka sig någon annanstans. Senaste gången jag arbetade med problematiken med ungdomars könssjukdomar och smittspridning exempelvis så var det en person som ville vara med som snarare ville föra propaganda kring en viss typ av mensskydd – Henne valde vi bort för det var helt enkelt fel baserat på det vi gjorde. Konstigare än så är det inte.

  Jag sätter punkt här nu för jag orkar inte med ytterligare en fejd med dig. Egentligen skulle jag bara säga åt dig att lära dig att googla – Men det blev visst lite längre. Hejdå Erik.

  Kommentar av Hanna Fridén — maj 15, 2011 @ 9:18 e m

 21. Hanna Fridén:

  Först och främst så tycker jag din reaktion är överdriven. Sedan tror jag även du förväxlat mig med någon annan person du pratat med.

  ”Men herregud. Förstår du själv hur det här uttalandet ser ut, Erik?”

  Tja, vi är individer. Hur det ”ser ut” beror helt på vem som läser det och utifrån vilka premisser. Så vad det handlar om är alltså att oroa sig för hur ihopfantiserade människor skall uppfatta det? Eller var det någon särskild av personerna som skrev i kommentarsfältet du tänkte på när du pratade om hur det ”ser ut”?

  ”Du måste rimligtvis bemöta saker jag säger och kritisera dem istället för att fantisera ihop hur min ställning ser ut och sedan avfärda mig bara på grund av din fantasi.”

  Jag kommer att bemöta vad du säger också men det är lite svårt att ta på allvar att du tror att det inte ligger politiska beslut bakom feministisk ekonomi. Särskilt med tanke på att Tanja Bergkvist räknar upp belopp i hundramiljonersklassen enbart till feministisk forskning på bla genustrumpeter.

  (det kan du själv googla på hennes blogg)

  Lägg till det Kvinnoforum som beskrevs i Magasinet Neo under den talande rubriken ”rik på att göra ingenting” och då är det ändå bara början, hur mycket pengar som läggs på allehanda nonsenskurser som säljer ”genusmedvetenhet” utan resultatfokus vet nog ingen. Det är bara att titta på Norge där genusvetare lovade vitt och brett. Inget de lovade stämde. Och på tal om det där med ”jämställdhet”

  När ett politiskt parti (eller högskoleområde) har 43% kvinnor och ett annat har 65% kvinnor gissa vilket av partierna (eller områdena) som oftast beskrivs som det mest jämställda av de två alternativen? Jag väntar bara på att man skapar en feministisk festival där 80% av artisterna är kvinnor – Det skulle inte förvåna mig det minsta om den festivalen beskrevs som den mest jämställda i världen.

  ”Om du i alla fall hade orkat googlat så hade du sett att ditt påstående var fel, och hade du varit osäker så skulle det ju knappast ha varit svårt att fråga heller. För det där blir bara otrevligt, substanslöst och något löjligt.”

  Enbart i det här inlägget finns TOLV olika påståenden jag kommenterat. Var det någon av de tolv punkterna som du hade något att säga om? För det här som du är inne på nu när du behandlar det personliga som om det vore politiskt är faktiskt oviktigt strunt. Jag har inte gjort några sakmässiga påståenden om dig jag har sagt vad jag tyckte utifrån den information jag då hade. Jag har flera gånger påpekat jag bedömer innehållet, inte personen. Och självfallet var jag osäker, vad tror du ordet ”verkar” betydde i sammanhanget?

  Jag hade inte ens hunnit lyssna på hela programmet när jag skrev mitt inlägg. Därför fick jag gå på det intryck jag fick om hur det verkade vara.

  ”Däremot så är ju din erfarenhet i ämnet, som du sagt själv till mig i alla fall, att du gick en genuskurs i skolan”

  Nej jag har inte gått någon genuskurs i skolan. Det där har du antingen fantiserat ihop, missförstått eller (mest troligt) så har du förväxlat mig med någon annan du pratat med. Utöver detta faktum så är de där sakerna personliga och sålunda helt irrelevanta för sakfrågan. Att försöka avvisa ett argument med hänvisningar till personen kallas Ad-hominem.

  ”men att du ständigt ska ta upp detta (även i radioprogrammet) som ett bevis på att feministrörelsen är skum och att alla styrelser är galna är helt enkelt inte rimligt.”

  Upplysning: Det är faktiskt ni feminister som klagar på hur styrelser ser ut och tycker tillsättningen av män där är fel och förespråkar lagar som tvingar styrelser att anställa en viss mängd kvinnor. Det är inte jag som gör det. Något är som sagt väldigt skumt med ditt svar.

  ”Vi satt och diskuterade Pärs bok och det han anser vara feministiska myter och du börjar återigen prata om den skolan du tyckte sög.”

  Nej nu gör du ett rent sakfel. Vad jag sade var att feminister är finansierade statligt, bland annat via genuspengar till genusforskning som används synonymt med feministiska teorier. Mina två punkter hos Aschberg var

  1) Apex Fallacy (statusblindhet), ni pratar som om det vore bevisat att det finns en underordning men varken du, Aschberg eller någon annan kunde försvara den åsikten när jag påpekade det är lika sant män är i fängelse. Det är en amerikansk psykologiprofessor som konstaterat att män är extrema i alla områden, såväl framgång som misslyckande. Sålunda blir vad som helst sant på män. Såväl över som underordning.

  2) Politiska beslut om finansiering för ickefeministisk jämställdhet. Feminister har sitt privata forskningsområde genusvetenskap där man får miljonbelopp för att komma med forskning vars slutsats är att det behövs mer forskning. Vill man ha mer jämställd diskussion måste pengar fördelas till andra åsikter också – exempelvis nystartade fältet ”male studies” (ej att förväxla med feministiska genusfältet masculinity studies som går ut på att kritisera män) Sålunda har jag ingen aning om vad du pratar om när du babblar om skolan.

  ”Däremot så är det ju som så inom alla politiska organisationer exempelvis att du blir filtrerad och till och med utkastad om dina åsikter går för mycket isär.”

  Knappast! Politiska organisationer vill ha så många medlemmar som möjligt, särskilt betalande ditto (fler medlemmar – mer makt). Däremot vill de inte ha vilka medlemmar som helst på höga positioner. Det är därför det inte bara är Ireene Von Våffelfält som drabbas när hon säger ”Män är djur, tycker du inte det?” i rikstäckande TV. Som ordförande så representerar hon inte bara sig själv utan även de åsikter som organisationen ville ha högst upp. Inom feminismen har man löst detta precis som man gjorde inom kommunismen. Man har börjat dela upp sig inom rörelsen och hitta på olika namn åt undergrupperna (likhetsfeminist, särartsfeminist, ekofeminist, liberalfeminist, anarkofeminist etc. Man vill helt enkelt inte tappa några medlemmar.

  ”Jag har lett ett flertal lyckade satsningar och jag har inte heller velat ha med folk i gänget som vill något helt annat – Då kan de söka sig någon annanstans.”

  Det där är inte feminismen, det är undergrupper inom feminismen. Poängen är att de personer som styr feministrörelsen baserar sin makt på det totala antalet personer som kallar sig feminister, detta oavsett vilka åsikter de har om vad som skall göras och inte göras.

  ”Jag sätter punkt här nu för jag orkar inte med ytterligare en fejd med dig.”

  Fejd? Sedan när har vi haft fejder? Mig veterligen har vi haft en enda ordentlig debatt här. Den handlade om logik och vetenskaplighet.

  Finns här
  https://aktivarum.wordpress.com/2010/12/09/hanna-fridens-asikter-om-vetenskap-och-sveriges-resultat-i-pisa-2009/

  Den enda slutsats jag kan dra här är att du har förväxlat mig med någon annan. Du talar till mig som om vi hade pratat massor. Det har vi inte. Och jag brukar hur som helst heller inte diskutera mig själv i den här debatten.

  Kommentar av Erik — maj 16, 2011 @ 12:46 f m

 22. […] Det första inlägget hittas här. Vid programmets början delar Pär Ström in jämställdhetskamp i kategorierna ”feminism” ”maskulism” och ”jämställdism” Problemet är dock att jämställdhet betyder olika vid olika tillfällen. Ibland åsyftas lika rättigheter och skyldigheter. Ibland åsyftas lika resultat. […]

  Pingback av Aschberg, Hanna Fridén och Pär Ström om Sex feministiska myter « Aktivarum — maj 16, 2011 @ 11:00 f m

 23. 50/50:

  ”1. Tror du på fullaste allvar att män utsätts i lika hög grad som kvinnor för sexualbrott? I så fall, vilket källmaterial bygger du denna uppfattning på?”

  Jag ”tror” inte alls, jag förespråkar vetenskaplighet. Det spelar sålunda ingen roll vad jag tror i den frågan, vi kan lika gärna slå tärning eller dra kort om det. Min poängen var just att vi inte vet.

  I övrigt saknar ämnet relevans eftersom sexbrotten inte har värre effekter än våldsbrott i allmänhet (Faktum är att andra våldsbrott oftare har den värre effekten döden) och sexbrott är dessutom bara en liten del av alla våldsbrott.

  ”Jag vill också passa på att säga att detta egentligen inte är en jämställdhetsfråga eftersom sexualbrott redan är olagliga.”

  Alla våldsbrott är såklart olagliga. Jämställdhetsfrågan ifråga handlade om det faktum att många fler män än kvinnor drabbas av våldsbrott medan tokfeminister pratar om hur otrygga kvinnor är.

  ”2. Till pensionsavsnittet bör du lägga till den mansdiskriminarande änkepensionen samt att kvinnor går i pension tidigare än män.”

  Instämmer, mycket bra påpekande. Men då det där är ämnen jag inte kan så måste jag kolla upp vad de betyder i realiteten också.

  ”3) Frågan är också vad du menar med sexuellt bemötande? Kvinnor tar i princip alltid första steget via sitt kroppsspråk medan män i regel tar det första explicita steget.”

  Påståenden som det att kvinnor tar första steget med kroppspråk är rent lurendrejeri. Om en man är attraktiv så kan han strunta i kvinnors initiala kroppspråk eftersom kvinnor regelbundet ändrar sig efter mäns status – förmedlad via beteende.

  Det är lika åt andra hållet, initial attraktion kan försvinna på två sekunder om mannen velar och minskar sitt värde. Samma regel gäller vid vanlig försäljning. Där kallas det ”assumed close”

  ”4) Apropå droger. Både du och Johan verkar mena att man är priviligierad om man tar mest droger. Eller vad är det ni menar egentligen?”

  Jag vet inte vad Johan menade, jag rättade hans påstående att det är män som brukar mest droger.

  Kommentar av Erik — maj 16, 2011 @ 11:46 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: