Aktivarum

Svenska skolan betygsdiskriminerar pojkar – Varför? | februari 10, 2011

Det intressanta med debatten om pojkars betyg är att det är de personer som diskriminerat pojkar som man frågar.

Av naturliga skäl kan de personerna inte göra något åt problemet. Dels har de skapat problemet, dels så ser de ärligt talat inget problem för djupt inom dem vilar det faktum att de anser att diskriminering av pojkar av olika ursäkter… orsaker är mer ok än diskriminering av flickor och där är hela poängen. Chivalrismen är här!

Uppdaterat 14/2

David Holman har skrivit en debattartikel till Svd Debatt där han påtalar fördelarna med en könsuppdelad skola. Argumentet är enkelt och väl presenterat. Det finns dock ett problem med tankegångerna.

Lärarna kan även i en skola helt utan pojkar belöna de pojkar som beter sig mest som flickor.

Det här insåg jag när vår klass på universitetet gjorde MBTI-test. Nästan varenda en hade samma ”kvinnliga” preferens. Jag frågade en av huvudföreläsarna om detta. Tyvärr hann vi inte gå in på ämnet djupare.

Men han hann svara att man hade hittat en korrelation mellan lärares och elevers preferenser på MBTI-skalan. Samt att killarna i vår klass hade en sammansättning som statistiskt stämmer bättre på tjejer.

Det hela slutade med en debatt mellan en av (de få manliga) killarna och en av tjejerna.

Ämnet var huruvida det fanns en koppling mellan den manliga preferensen och hög lön. Det vet vi inte än men av allt att döma fanns en koppling mellan statistiskt manlig preferens och chefstjänster.

Uppdaterat 10/2

Som Bernard Chapin (ovan) berättar i sin recension av Robert Driscolls och hans fru Nancy Ann Davis bok ”You Still Dont Understand” handlar det om vår naturliga och historiska generella dragning att tycka och känna vad som drabbar flickor är hemskt och vad som drabbar pojkar är det inte i lika hög grad särskilt när flickor är vad som drabbade pojkarna.

För lite bakgrund på detta ämne läs Del 1 och Del 2 om UR och Skolan

Chivalry (ridderlighet) innebär att all information som inte är kvantifierad vinklas till tjejernas fördel.

Dvs oavsett om flickorna eller pojkarna är bäst på riktigt så bedöms tjejerna alltid vara bäst. Om tjejernas resultat inte motsvarar denna känsla så hjälper man tjejerna på traven och ser till att resultaten blir vad man hade förväntat sig att se. Och sedan finns flera ämnen där tjejerna är bäst – Där görs ingenting och snart anses tjejer vara bäst på allt.

Vilket redan är fallet i Sverige. Oavsett vilket ämne som diskuteras har vi lärare som utan vetenskaplig bedömning som vill sätta högre betyg på tjejer eftersom de personligen tycker och känner att tjejerna skall vara bäst. Att nåt är fel om inte tjejerna är bäst. Inte på några ämnen utan på precis samtliga ämnen i hela skolan.

I de fall att det helt saknas orsaker att ge tjejer högre betyg så hittar man på sådana. Dessa orsaker är då ofta icke-kognitiva.

Exempelvis påstås tjejerna vara mer intresserade och motiverade – Detta av de lärare som får betalt för att intressera och motivera skolbarn för de ämnen de lär ut.

Christermagister är en av lärarna som är uppenbart ute och slirar på hal is. Här bloggar han om ämnet.

”Visst kan det ligga en del sanning i detta och lärarkåren som kollektiv behöver definitivt återkommande kompetensutveckling inom betyg och bedömning, men jag tror faktiskt att Jan Björklund kommer närmare sanningen med sitt uttalande:

– Betygen ska inte vara en blåkopia av resultaten på de nationella proven, de ska även väga in elevens aktiviteter på lektionerna. Det kan mycket väl vara så att flickorna presterar mer på lektionerna. (SvD)

Här ser vi ganska tydligt hur Chivalry till kvinnliga könets favör funkar. Hade Christermagister sagt att det ”kan vara så att det är pojkarna som är bättre på lektionerna” om det var flickorna som hade lägre betyg och pojkarna som hade högre relativt uppmätt kunskapsnivå. Knappast! Hans kvinnodominerade arbetsplats skulle mobba ut honom på tre sekunder då.

När Larry Summers sade ”det kan vara så att pojkar är bättre än flickor på vetenskap” så blev kvinnliga biologiprofessorn Nancy Hopkins illamående bara av att höra sådant tal och Larry Summers fick först en storm av kritik och slutligen sparken från Harvard. Nej i vetenskapsklassrummet skall flickor vara minst lika bra som pojkar – i klassrummet då?

Kristermagister utvecklar sina resonemang.

”Det är ju faktiskt så att många av kursplanernas betygskriterier för de högre betygen inte mäts i de nationella proven. Jag tar ett enda exempel (resten kan du läsa här):

”Eleven bidrar vid bearbetning av vardagliga problem till frågeställningar som går att vetenskapligt undersöka.” (Kriterie för VG i biologi)”

Här ser vi alltså tydlig könsdiskriminering. Tjejerna ställer fler frågor, det skall belönas tycker lärarna. Ok varför? Är det en kompetensbrist att vara manlig och svara på frågor istället för att ställa dem? Det är ingen nyhet bland manlighetslära att tjejer generellt är mer frågvisa än killar. Killarna har här en genetisk nackdel. De föddes som killar.

Jag vet inte om lärarna bara låtsas inte veta detta är en helt uppenbar könsdiskriminering av pojkar eller inte. Men med samma logik så skall ju pojkar ha alla MVG i idrott för det finns inte en enda idrottsgren där flickor får högre resultat än pojkar eller hur? Men åter har vi Chivarly in action, där flickorna är missgynnade från början kompenseras de för bristande förutsättningar.

Flickor belönas för att de föddes mer benägna att fråga saker, killar belönas inte för att de föddes betydligt mer muskulösa.

Man får säga att det kan vara flickorna som är bättre, men man får inte säga att det kan vara pojkarna som är bättre. Det spelar heller ingen roll om vi erkänner detta eller inte. Att inte erkänna det innebär automatiskt vi säger att det inte bara är till kvinnornas favör utan skall vara så också.

Då återgår vi till ovanstående frågeställning där den som förespråkar detta skall förklara, ok varför? Varför skall flickorna anses vara bättre på allt? (Alla ämnen, inklusive idrott)

Särskilt intressant är den frågan med tanke på alla objektiva uppgifter där pojkar är bäst oavsett om vi säger det eller inte.

Att ge alla flickor högsta betyg i idrott och berömma dem och sedan kritisera pojkarna för att de inte är lika skötsamma på idrotten innebär ju inte att ett flicklag kan slå ett pojklag i de grenar som bedöms. Det kastar ett löjets skimmer över skolan att hävda deras bedömning säger mer än individuella prestationer.

Professor Roy Baumeister som forskat i ämnet och skrivit boken som frågar ”Är män bra till något?” har konstaterat att det finns två alternativ. Antingen är flickor och pojkar exakt likadana, eller så är flickor bättre på vissa saker, vilket per definition innebär att pojkar blir bättre på andra saker.

Alltså det sker en trade-off i alla sammanhang där alternativen skiljer sig åt överhuvudtaget.

Detta förhållande ställer så klart till det för Chivalry-förespråkare. För att flickor skall få vara bättre på de saker de vill påstå måste de släppa något till pojkarna också. Vilket statistiskt också är fallet. Men Chivalristerna har nu kommit på lösningen. De ger flickor bättre egenskap att lära sig på rätt sätt och förkastar sedan allt man lär sig på andra sätt.

Det spelar ingen roll hur bra du kan ämnet. Du lärde dig det på ett annat sätt än läraren vill tvinga dig lära dig saker. Och du visar det dessutom på fel sätt. Vidare så är du introvert vilket lärarna menar visar att du inte är med på lektionerna (om jag inte är med på lektionerna – hur kan jag kunna ämnet bättre än de som var med på dem?)

Riktigt varför det blir mindre värdefullt att bli bäst i världen på ett område på ett annat sätt än vad de lärarna förespråkar framgår ej.

De kan dock antingen fortsätta hålla tyst och acceptera mitt svar (som expert på ämnet) eller så kan de kravla sig upp och ge alternativ som vi kan undersöka vetenskapligt. Har ni sett de här reklamvideoinslagen på TV-shop där man säljer nya träningsmaskiner med vackra vältränade människor?

Det är rätt uppenbart att den personen såg ut så redan innan denne fick maskinen eller hur? Så varför skulle det vara bättre att använda maskinen än de metoderna som landade den personen jobbet att göra reklam för maskinen? Det säger sig själv att vi inte med moderna metoder i träning får fram supermänniskor.

”Att de högre betygen inte överensstämmer med resultaten på de nationella proven behöver inte tyda på en inkompetent lärarkår (även om det förstås kan göra det); jag skulle nästan våga säga att motsatt förhållande råder.”

Om syftet är att på alla områden i livet beskriva tjejer som bättre än pojkar så är svenska lärarkåren väldigt kompetent på den uppgiften.

Fast då undrar jag varför föräldrar till pojkar betalar skatt till deras lön alls för då är ju deras jobb att sabotera deras barns framtid och kanske om de har tur skapa några fler yrkesbrottslingar. För uppenbarligen är det hos tjejer – inte killar – som det redan finns för många sådana?

Annars är det väl en större andel av killarna som borde hjälpas upp. Medan tjejerna i högre andel borde stjälpas ner så vi får jämställda siffror i fängelset, på A-lagarbänken etc… Men nej så vill de såklart inte ha det. Biology too strong! Jämställdhet är inte alls önskvärt om tjejer bedöms med förlorarkillarna.

För om vi byter ut de båda könen i diskussionen mot vithyade (flickor) och mörkhyade (pojkar) så blir det ju helt uppenbar rasism vi pratar om.

Frågan är då om svenska lärare menar att Google hade kvinnliga grundare som killar körde över? Eller är killarna som gör saker som bevisligen är prestationer oberoende av betyg bara olyckor i arbetet? Vi som har koll på Chivalristernas sannolika sätt att resonera vet ju dock att de killar som redan lyckas aldrig räknas i deras kritik av pojkar.

”Det skulle ju vara tjänstefel att bortse från vad eleverna presterar på lektionerna. Det är där de har en möjlighet att visa att de uppfyller de flesta av de högre betygens kriterier. Kanske är det till och med heltokigt att betygsätta skriftliga prov med samma skala som ämnesbetyg?”

Det är (bara) där de har en möjlighet att visa de uppfyller höga betygskriterier? Ok så få se om jag förstått detta rätt. Det är inte tvång på att kunna ämnet, du kan få högre betyg på andra sätt. Men de andra sätten är ett absolut tvång för att få höga betyg i ämnet. Saknar du den delen så är ditt betyg lågt oavsett hur bra du lärt dig saker?

Frågan är inte om detta handlar om att lärarna inte vill bli bedömda på basis av saker där eleverna kan vara bättre än läraren.

Det är en sak jag märkt på sistone. Att lärare helt enkelt ofta verkar vara inkompetenta på ämnet såväl som har dålig allmänbildning. De vill inte ha kunskapsbaserade prov för de har ingen hög grad av kunskap själva. På ett TVprogram när de diskuterade Intelligent Design intervjuade de studenter som läste för att bli lärare i naturvetenskapliga ämnen.

Det visade sig då att studenterna som skulle bli lärare och lära ut dessa saker inte personligen trodde det minsta på dem. Så hur skall då undervisning gå till? Skall lärarna stå och ljuga för eleverna? Eller skall de kanske säga ”vetenskapliga bevis säger det är så men personligen tror vi inte på vetenskapen”?

Vidare så undrar jag hur svenska lärare kan vara så kaxiga på detta ämne när Sverige är i fritt fall i PISA-mätningen.

Norge har stoppat sin kunskapsminskning, Danmark likaså, Finland ligger i topp. Men Sverige är nu i valet och kvalet. Och vad gör svenska lärare då? Jo rätt många av dem klagar på PISA och säger ”allt mäts ju inte i PISA” som om de menade att de andra ländernas elever automatiskt är sämre än Svenska på andra saker.

Lärarnas Tidning här. DN här , SvD här, GP här, AB här, och hos SR här. Flera kritiska röster höjs i debatten. Här är inlägg från Prestationsprinsen som sedan fortsätter debatten. Här är det Hagwall på No size fits all som kommenerar.

Debatten fortsätter i inlägget Christermagister på hal is om pojkarnas betygsfråga!


Publicerat i Genus, Jämställdhet

26 kommentarer »

 1. Det underliga med betygssdiskussionen pojkar flickor är att det är urgammalt.

  Redan under det tidiga 1970-talet kommenterade t ex Svensson (1971) flickors bättre betygrelativt deras testresultat i matematik som acceptabla med tanke på flickors (underordnade) position i högre utbildningoch samhället i övrigt. (http://www.skolverket.se/publikationer?id=919)

  Vive la Difference? A Study on Sex and Schooling (1986)

  Sex differences in achievement test results and school marks are reviewed. Research shows a pattern that girls earn more in marks in relation to test results than boys. By using available Swedish data from two longitudinal research projects, one of them including boy-girl twins, the pattern is confirmed.

  http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ358743&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=EJ358743

  Jag listade lite källor på äldre studier i den här gamla kommentaren.
  http://genusnytt.wordpress.com/2010/12/07/genusnytt-en-kolsvart-snarskog-av-kvinnohat/#comment-32426

  Kommentar av Andreas Nurbo — februari 10, 2011 @ 4:27 e m

 2. Andreas Nurbo:

  Kanonbra jobbat!

  Kommentar av Erik — februari 10, 2011 @ 4:28 e m

 3. Saxat från Nettan på SR:

  ”Oj, vad jag känner igen det här. Jag har en son och en dotter. Min son gick ut nian för två år sedan. Han hade toppresultat på alla prov och nationella prov men det syntes inte i hans slutbetyg. Lärarna sa att det berodde på att han inte var tillräckligt aktiv på lektionstid och att att han egentligen var en MVG-elev men att han var för lat. Att han hade kunskaper/toppresultat räknades alltså inte.

  Nu går min dotter i nian och har också lika goda provresultat. Hon är ambitiös och duktig på alla sätt och hennes betyg är också betydligt högre. Jag är naturligtvis oerhört glad över hennes framgångar. Men jag är också oerhört besviken å min sons vägnar och känner att han har fått orättvisa betyg i jämförelse med hans kunskapsnivå. Så beteendet och personliga egenskaper är en mycket stor del i betyget har jag förstått. Precis som nu också statistiken visar.”

  Kommentar av Erik — februari 10, 2011 @ 4:33 e m

 4. Erik: Det är skrämmande att det varit känt så länge och ignorerats så länge. Skolverket och politikerna har inte brytt sig ett jävla dugg uppenbarligen.

  Man blir fundersam på hur mycket forskning det finns som visar att statens och kommunernas strategi inom olika områden är skit eller att deras underlag är skit. Tror det var snack om det för några år sedan om att forskarnas result aldrig kom till användning. Kunskapen fastnade inom universitetsvärlden.
  Men politik handlar inte om att göra rätt utan att verka rätt.

  Kommentar av Andreas Nurbo — februari 10, 2011 @ 4:55 e m

 5. Det är intressant att när pojkarna är aktiva på lektionerna så beskylls de för att ”ta plats” från flickorna och ”störa”, och om de inte är aktiva så kallas de ”lata”.
  Kanske dags att enbart utgå från nationella prov, som rättas automatiskt eller anonymt av en lärare från en annan skola, för betygen eller intagsprov för gymnasie och högskola.

  Kommentar av Andreas — februari 10, 2011 @ 6:43 e m

 6. Andreas – Det är så det fungerar på gymnasielinjen International Baccalaureate, och det fungerar bra! Ca 70% av betygen sätts av utomstående, och i princip alltid (förutom enstaka undantag) kontrolleras lärarnas betyg av en moderator som ser till att de inte har satt orättvisa betyg.

  Att lärarnas personliga åsikter, som alltid till viss del kommer att påverka betygssättningen vare sig vissa lärare tror det eller inte, ofta verkar mer positivt för tjejer och mer negativt för killar är en av de främsta anledningarna till att jag själv valde att gå International Baccalaureate!

  Jag kan inte säga ifall det verkligen är stora skillnader överallt, eftersom jag bara vet hur jag har haft det. Däremot kan jag definitivt säga att större delen av killarna i min klass på högstadiet tyckte att tjejerna favoriserades.

  Kanske är det så att i och med att tjejer mognar i tidigare ålder jämfört med killar får tjejerna bättre relation med lärarna som då, antingen medvetet eller, mer troligt, undermedvetet, låter detta återspeglas i betygssättningen?

  Kommentar av hamarstrom — februari 10, 2011 @ 7:04 e m

 7. […] Erik på Aktivarum tror inte att de som i åratal gynnat flickor och missgynnat pojkar i betygssättningen – och inte sett några problem med det – kommer att ta intryck av siffrorna nu heller. Deras beteende ligger djupare och är kanske inte ens medvetet. […]

  Pingback av Det misandriska skolsystemet « No size fits all — februari 10, 2011 @ 7:45 e m

 8. hamarström,

  ”Kanske är det så att i och med att tjejer mognar i tidigare ålder jämfört med killar får tjejerna bättre relation med lärarna”

  Det där med att tjejer mognar tidigare sägs ofta men det säger inget specifikt i sig. Man presterar inte bra för att man är mogen, däremot kan man kallas mogen för att man presterar bra.

  ”Mogen” är är en hedersutnämning likt ”hjälte”. Det är inte för att någon är en hjälte den kan rädda människor utan för att den räddar människor den är en hjälte.

  Tjejer kan alltså rätteligen kallas mogna men då för att de presterat, t ex presterat bygga bra relation. Anledning till det måste beskrivas, mognad är fluff bara, hedersfluff.

  Att kalla tjejer mogna och säga att är en orsak till något är istället ett uttryck för den generella trenden att placera orsaken till goda prestationer hos kvinnan hos henne själv medan dåliga prestationer hos kvinnan kommer utifrån. På samma sätt sätts dåliga kvaliteter hos pojkar och män inifrån (utvecklat antipluggkultur…) medan bra sägs komma utifrån (bakom varje framgångsrik man…).

  Kommentar av Jack — februari 10, 2011 @ 8:33 e m

 9. Jack:

  ”Att kalla tjejer mogna och säga att är en orsak till något är istället ett uttryck för den generella trenden att placera orsaken till goda prestationer hos kvinnan hos henne själv medan dåliga prestationer hos kvinnan kommer utifrån. På samma sätt sätts dåliga kvaliteter hos pojkar och män inifrån (utvecklat antipluggkultur…) medan bra sägs komma utifrån (bakom varje framgångsrik man…).”

  Du har såklart helt rätt och detta är den generella beskrivningen av hur rasism funkar. När det går bra för oss var det för att vi var bra, när det går bra för dem så var det för att de hade tur och hjälp.

  När man pratar om att flickor mognar tidigare än pojkar så pratar man om sexuell mognad. I polygama samhällen (vårt är seriepolygamt) så mognar flickor tidigare eftersom de pressas evolutionärt mot äldre killar – inte jämnåriga. Men påståendet att tjejerna beter sig lugnare för att de är mognare är ren fantasi. Tjejerna beter sig lugnare av samma orsak som så få flickor är nobelpristagare eller presidenter – de tävlar inte i prestationer för killar attraheras inte av prestationer. I den mån kvinnor tävlar är det precis som i OS, de tävlar då i en egen klass för att imponera på samhället och andra kvinnor.

  När Hillary Clinton nominerades till president så var det ingen man som tyckte hon var mer attraktiv att ha i sängen. När Obama nominerades var han miljontals amerikanska kvinnors sex och giftasfantasi.

  Kommentar av Erik — februari 10, 2011 @ 10:19 e m

 10. Erik

  Mycket bra inlägg. Det här visar det som vi alla kilalr vetat länge, att det är uppförandet i klassrummen som belönas, inte kunskapen eller det uppnådda resultatet. Frågan är vad man ska ha prov till i en feministisk värld.

  Kanske är det därför som alla humanioraprogrammen mer och mer slopar salstentorna och har infört 50 000 inlämningsuppgifter där man istället bedöms G eller VG och ofta arbetar i grupper. Det passar kvinnor bättre.

  Vad tror du?

  Kommentar av Torstensson — februari 10, 2011 @ 10:27 e m

 11. Torstensson:

  ”Mycket bra inlägg. Det här visar det som vi alla kilalr vetat länge, att det är uppförandet i klassrummen som belönas, inte kunskapen eller det uppnådda resultatet.”

  Tackar!

  Vad det visar är ju precis vad Gordon Gecko (Michael Douglas – Wall Street II) förklarar, nämligen ”Moral Hazard” Varför skulle lärarna bry sig om att göra ett bra jobb? De tjänar ingenting på att göra bra jobb och de förlorar ingenting på att låta polisen ta hand om jobbiga killar senare i livet – inte deras ansvar. Välkommen till statlig byråkrati – allt handlar om att skjuta problemen någon annanstans (till en annan lika skattebetalad budget som inte tillhör deras ansvarsområde) och fortsätta sitt bekväma liv med ett jobb som inte har några som helst prestationskrav. Ju färre killar desto bättre för då sjunker prestationskraven.

  ”Frågan är vad man ska ha prov till i en feministisk värld.”

  Frågan är vad man skall ha betyg för i en feministisk värld? Visa vem som kan någonting eller som belöning till den som är populär hos flest antal personer (sociala betyg)? Kommer ni ihåg när tjejer åkte ur idol hela tiden hur man förklarade detta ”problem” Nämligen att de flesta som röstar är unga tjejer och de blir lätt kära i söta killar som de röstar på.

  ”Kanske är det därför som alla humanioraprogrammen mer och mer slopar salstentorna och har infört 50 000 inlämningsuppgifter där man istället bedöms G eller VG och ofta arbetar i grupper. Det passar kvinnor bättre. Vad tror du?”

  Nej jag tror inte humanioraprogrammen utfomats för kvinnor. Jag tror kvinnor är mer toleranta för det enorma behov att ljuga och fjäska för lärarna och lista ut vad de vill höra som blev resultatet när 60-talsrebellerna tog ledarpositioner där. Lärarna kan säga hur knäppa saker de vill men kvinnor protesterar inte alls. De ser det som naturligt att lista ut vad lärarna vill ha och ge dem det så de får höga betyg.

  Kommentar av Erik — februari 10, 2011 @ 11:04 e m

 12. Det är inte svårt att tänka sig vilket satans liv det skulle ha varit på feministmaffian om situationen hade varit den omvända, dvs om lärarna till 90% hade varit män och de hade givit sämre betyg till tjejer än till killar.

  Den höga andelen män i storföretagens styrelserum framställs av feminister som diskriminerande och djupt problematiskt. Men total kvinnodominans inom socialtjänsten och lärarkåren är inga problem alls – trots att dessa makthavare bedriver skattefinansierad diskriminering av män och pojkar.

  Kommentar av evitap — februari 11, 2011 @ 1:10 f m

 13. Erik,

  ”När man pratar om att flickor mognar tidigare än pojkar så pratar man om sexuell mognad.”

  Nu var det inte det hamarstrom pratade om utan bara mognad utan vidare specificering. Att han därmed avsåg att påpeka att flickors sexuella nivå är den primära förklaringen till deras bättre relation med lärarna tror jag inte.

  Jag misstänker dock att du genom att nämna sexuell mognad speciellt syftar mot en betydelse av mognad som skulle kunna motivera påståendet att flickor mognar tidigare, vad jag ville poängtera var dock att ordet i de allra flesta fall används på sätt som inte kan motiveras.

  Om definitionen av sexuell mognad är baserad på evolutinsmekanismer kopplar jag för övrigt starkt sexuell mognad till reproduktiv mognad. Att kvinnorna tidigare mognar i reproduktiv bemärkelse kan dock ifrågasättas. Från ca 10 års ålder kan pojkar kan reproducera, medan flickor måste bli ca 13 för att kunna göra sin del. I reproduktiv bemärkelse mognar alltså pojkar tidigare än flickor! Varför inte lyfta fram det. Pojkar mognar tidigare än flickor!

  Den stora uppoffring som pojkar och män gör i reproduktivt hänseende, större än graviditet kan argumenteras, är den reproduktiva beredskap som infinner sig betydligt tidigare än för flickor och pågår för män betydligt längre än för kvinnor.

  Den reproduktiva mognaden är dock inte nödvändigtvis detsamma som sexuell mognad. Letar man förklaring till flickors bättre relation med lärarna tror jag dock man ska börja leta i en annan ände än sexuell mognad, även om det förstås antagligen kan bli uppmärksamhetsväckande slutsatser ifrån en sådan analys.

  Flickor attraherar dock mer än pojkar att döma av marknadkrafternas utslag på biståndsreklam t ex, vilket kan vara avgörande för relationsbygge och skapande av övriga förutsättningar för detta. Detta är dock inte heller nödvändigtvis en sexuell beskaffenhet och i relationen med lärarna tror jag det ganska sällan är så.

  Kommentar av Jack — februari 11, 2011 @ 2:02 f m

 14. evitap,

  Många många är nationalfeminister i det offentliga och inom politik. Deras vision går att likna med samhället där kvinnor stannar i centrum i byn pratar och styr och bestämmer var och när männen skall springa iväg och hämta och bygga och dylikt. De vill, genom samarbete, se till att visonen nås, kosta vad det kosta vill för män, de bryr sig ändå inte. Styrelser är bycentrum liksom riksdagen. Hemmet är ett förlegat och svagt bycentrum. Väck din broder om du vill att män ska få del av styret av framtidens samhälle.

  Kommentar av Jack — februari 11, 2011 @ 2:19 f m

 15. Saxat från Rockaden hos Christermagister:

  ”Redan när jag gick i grundskolan på 80-talet var fenomenet välkänt och gammalt. Flickor favoriseras i betygsättningen. Kvinnor väljer kvinnor, skulle man kunna säga eftersom problemet har eskalerat i takt med kvinnors ökande andel av lärarkåren. Men så säger man inte. I vårt genomfeminismiserade land där feminismens glosor ältas in i varje läsande och lyssnande själ låter sig formlerna inte gärna översättas till något som kan gynna det manliga könet på kvinnors bekostnad. Det liksom bara måste vara fel på pojkarna i skolan. Skulle vi kunna tänka oss en politiker i beslutsfattande ställning drämma näven i bordet och kräva lika betygsgenomsnitt för pojkar som för flickor? Ni får fem år på er, annars blir det lagstadgad kvotering. Knappast! Men varför inte? Det är väl mindre naturligt att göra en värderande skillnad mellan könen för barn och tonåringar än för vuxna människor. Okej att det bland medelålders nästan bara är män som har snöat in på matematik och lagt beslag på professorstjänsterna, men att 15-åriga flickor bedöms vara väsentligt bättre förberedda för fortsatta studier och arbetsliv än jämnåriga pojkar är inte okej. Då är det inte pojkarna som det är ”fel” på – då är det faktiskt fel på betygssystemet och ett flagrant övervärderande favoriserande av ena könets färdigheter.”

  Kommentar av Erik — februari 11, 2011 @ 5:17 f m

 16. Erik

  Ja det kan vara så ja.

  Jag tänkte bara på de samtalar jag haft med andra killar. Nu gick jag ett program som man kan kalla semi-humanioriskt eftersom vi hade en hel del ekonomi också. Det jag märkte var hur de feministiska lärarna plockade bort salstentorna och ersatte dom med grupparbeten eller inlämningsuppgifter. Vid salstentorna hade killarna i regel bättre resultat än tjejerna men på inlämningsuppgifterna fick tjejerna bättre betyg. Likaså redovisningarna fick konstellationen ”2 tjejer” bättre omdömen än ”2 killar”. Oavsett vem bedömaren var.

  Det här med att tjejer kan luska ut vad lärarna gillar och att dom aldrig ifrågasätter håller jag också med om.

  Sen har jag en annan grej jag vill berätta för dig, men jag gör det i mail annars outar jag mig själv. Jag kontaktar dej i mail om den saken.

  Kommentar av Torstensson — februari 11, 2011 @ 9:53 f m

 17. Chivalry är alltså en överlevnadsstrategi från början vilket utvecklats till curling i dagens samhälle?

  Kommentar av Hamstrn — februari 11, 2011 @ 12:59 e m

 18. Och vad händer med alla dem pojkar senare i livet? Dem kan inte läsa vidare för pga. betygen och måste ta jobb dem egentligen inte vill ha. Det blir sjukskrivningar eller försörjningsbidrag och många börjar begå brott.

  Allt detta kostar mycket pengar för staten. Jag förstår inte hur lärarna och politikerna tänker. Män som känner mindrevärdskomplex för sig själva vill ofta hävda sig för andra män och blir aggressiva. Vilket leder till misshandel både av män och kvinnor. Och slagna kvinnor går till kvinnorjourer och kostar pengar för staten.

  Så indirekt så skapar feminismen sina egna problem som dem senare klagar på. Dem klagar på män slår kvinnor men är inte intresserade av orsakerna.

  Och på tal om lärarna så kan många kvinnliga lärare vara fruktansvärt elaka mot elever som hon inte tycker passar in i klassen.

  Kommentar av Madelene — februari 11, 2011 @ 4:18 e m

 19. Jag är en kvinnlig 62-årig lärare som tvingats gå i pension p.g.a. att jag inte är politiskt korrekt och har rätt genusperspektiv i skolan.Idealläraren är en kvinna som belönar idealeleven (en flicka) som kan lära sig på ”rätt sätt” dvs genom att samarbeta,planera och reflektera (med andra flickor). Sätt en kamera i nästan vilket klassrum som helst: Flickorna sitter och småpratar om arbetet och pojkarna skjuter papperstussar eller smular sönder pennor och får tillsägelser av läraren. Därför flyr pojkarna när de kommer hem in i dataspelens värld och får skäll av sin mammor som förfasar sig över att det skvätter så mycket blod i spelen och ger på så sätt pojken självbilden att män är presumtiva mördare och våldtäktsmän. Men om skolan vore som i dataspelens värld skulle de prestera bättre: Lusten att tävla och klara av att lösa problem på allt högre nivåer är killarna bra på,helt enkelt för att könen har olika hjärnor och gener. Pojkar och de flesta flickor också för den delen, behöver frontalundervisning = katederundervisning, ett svärord numera, av kunniga och engagerade lärare som kan skapa magiska situationer och höja den intellekuella nivån i klassrummet. Men sådana lärare blir kränkta i den individuella lönesättningen och anklagade för att vara gammaldags och auktoritära av sin kvinnliga rektor som oftast har en lägre utbildningsnivå. Det behövs i Sverige en proteströrelse för att bekämpa statsfeminismen. Efter att ha läst förhörsprotokollet mot Julian Assange, får man hädanefter skämmas för att man är svensk.

  Kommentar av Maria Settergren — februari 12, 2011 @ 9:12 f m

 20. Maria Settergren:

  Tack för ditt inlägg. Det är verkligen till hjälp. Fascinerande nog säger du ganska precis vad en känd evolutionsforskare säger. Fast det du beskriver om män/kvinnor beskriver han som en konflikt mellan mellanösternkulturers kollektiva ideal och västvärldens individualism. Dvs hur ”må bästa man vinna” försvinner när stora grupper helt enkelt mobbar ut starkare individer.

  Kommentar av Erik — februari 12, 2011 @ 10:15 f m

 21. […] bli honom den här gången. I kommentarer till detta inlägg säger han som svar på den påstådda betygsdiskrimineringen av pojkar. ”Jag är rädd att en plattare och objektivare kunskapsmätning medför ytligare undervisning […]

  Pingback av Christermagister på hal is om pojkarnas betygsfråga! « Aktivarum — februari 12, 2011 @ 1:23 e m

 22. […] ser åter tydliga tecken på Chivalry in action där endast kvinnor tillmäts eget värde och åter kan vi se hur Chivalry och Misandry rent […]

  Pingback av Kan idéer kränkas? Bluff och båg på högsta nivå! « Aktivarum — februari 18, 2011 @ 2:29 f m

 23. […] pojkarna har lägre betyg än flickorna har debatterats ett tag nu. I samband med den debatten så fick vi dessa synpunkter på dagens […]

  Pingback av Den pensionerade lärarinnan « GenusLeaks — mars 18, 2011 @ 12:21 e m

 24. Skärpning!!! I alla tider har män hävdat sig på bekostnad av kvinnor. När det nu visar sig att tjejer presterar bättre i skoöan klarar vissa inte av att acceptera sanningen, utan vill att vi daltar med de små gossebarnen. Lägg ner och se sanningen i vitögat! Det är slut på gamla tider när världen skulle inrättas efter männens behov!!!

  Kommentar av Suna — oktober 30, 2012 @ 9:43 e m

 25. Suna:

  ”Skärpning!!! I alla tider har män hävdat sig på bekostnad av kvinnor.”

  Skärpning själv! I alla tider har en minoritet vissa män hävdat sig på bekostad av en majoritet andra män. Att inbilla sig alla män haft det bra och alla kvinnor dåligt är att det samma som att visa den där utbildningen somliga skryter över idag inte på något sätt förbättrar förmågan till kritiskt tänkande.

  http://www.dn.se/debatt/manga-blir-inte-klokare-av-en-hogskoleutbildning

  ”När det nu visar sig att tjejer presterar bättre i skoöan klarar vissa inte av att acceptera sanningen, utan vill att vi daltar med de små gossebarnen.”

  Du menar precis som vissa vill ”dalta med kvinnor” när de trots sina höga skolbetyg inte är i närheten av att vara lika bra som de bästa killarna på standardtester?

  http://www.expressen.se/nyheter/man-far-battre-resultat-pa-hogskoleprovet/

  Du menar som vissa vill ”dalta med kvinnor” när de trots bra omdömen i skolan inte är bra nog att hävda sig mot killar på höga akademiska positioner?

  http://genusnytt.wordpress.com/2012/10/30/kvinnor-smygkvoteras-med-ekonomiska-styrmedel/

  Du menar som vissa vill dalta med kvinnor när ingen kvinna är kompetent nog att nå privata bolags styrelser på egna meriter. Då minsann duger det att säga betygen inte är rättvisa. Men på lägsta tänkbara nivå där är de minsann helt rättvisa.

  Morsning korsning! Om du inte är med på att betygen i grundskoian skall ha jämnare könsfördelning så klaga inte över att närmast 100% av de högsta positionerna innehas av män för ju mer man hjälper kvinnor på låga nivåer ju hårdare utmaningar har männen tvingats genomgå för att nå de höga.

  Men det fattar ju inte tröga människor.Ni är verkligen fullkomligt sexistiska från huvudet till tårna.

  ”Lägg ner och se sanningen i vitögat! Det är slut på gamla tider när världen skulle inrättas efter männens behov!!!”

  GAMLA TIDER???!!!! Under gamla tider inrättades världen efter adelns behov ditt nöt! Över 90% av männen ingår inte i din okunniga beskrivning! Som vanligt är allt feminister ser när de babblar om män i själva verket de rika, kända och mäktiga männen.

  https://aktivarum.wordpress.com/vad-ar-politisk-korrekthet/apex-fallacy/

  Resten av männen är osynliga för er.
  Några mer faktavidriga påståenden du vill göra eller har du gjort bort dig tillräckligt ännu?

  Kommentar av Aktivarum — oktober 30, 2012 @ 10:10 e m

 26. […] Aktivarum skriver om hur flickor får högre betyg än de förtjänar här. […]

  Pingback av Birgitta Wistrand i SvD | Susanna's Crowbar — augusti 12, 2013 @ 11:25 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: