Aktivarum

Idiocracy – Den radikala sociologismens ansikte i Sverige | januari 28, 2011

Problemet med den svenska samhällsdebatten är att det knappt finns någon sådan debatt.

Den dominerande diskursen i Sverige är att det av politiska eller kommersiella orsaker är önskvärt att i sakfrågor skydda publiken från konkurrerande åsikter genom att censurera bort dem från forumen.

Nyligen debatterade jag på Genusnytt en av företrädarna för denna ideologiskt-kommersiella åsikt. Denne kallade sig ”Kriget” och gladde sig åt hur konkurrerande åsikter försvann från samhällsdebatten.

”Det enda positiva med biologister som dig är att ni är på väg att så sakta försvinna ur samhällsdebatten.”

(till Hamstrn på Genusnytt)

Det faktum att det isåfall inte är någon debatt överhuvudtaget missade denne ”Kriget” fullkomligt.

Ursprunget för samhällsdebatten finns i antikens Grekland. Denna form av debatt förutsätter personer med olika åsikter som argumenterar sina ståndpunkter inför publik på en offentlig arena – ett s.k. forum.

Detta så publiken kan göra ett så välinformerat demokratiskt val som möjligt i sakfrågan. En moderator ser sedan till att bägge ståndpunkterna i debatten förs fram till publikens – befolkningens bästa.

Den filosofiska principen bakom detta arrangemang är att man anstränger sig mer när det finns motstånd.

Principen säger alltså att man i brist på motstånd kommer att lata sig. Vilket jag anser stämmer utmärkt på sociologisten ”Kriget” som fortsättningvis i denna text går under benämningen Krister.

Inom retoriken är det viktigt med en inledning som sätter standarden för vad som skall komma. Kristers inledning är sålunda talande för debattens fortsättning: Om våldsutsatthet säger han:

”Män mördar allt som oftast andra män, så vi kan ju skylla oss lite själva där.”

(till antikythera82 på Genusnytt)

Nyfiken och ogenus som jag är frågade jag Krister om svarta får skylla sig själva om de mördas av svarta?

Enligt Kristers logik så får den tredje kvinnan skylla sig själv om en svart person mördar dem alla tre?

Som ni kan se är detta en fråga som Krister flera gånger undviker att svara på.

Vidare så har han en helt inkonsekvent retorik. Han hänvisar gärna till ”vi män” som blir provocerade av att utpekas som de onda. Samtidigt som han själv förlöjligar ”ni män” som har en annan åsikt än medhåll.

”Lägg ihop alla slagsmål en lördag, alla poliser som organiseras inför ett derby, ja allt skit i samhället – bakom står vi män.”

Menar han allvar? Poliser som organiseras inför ett derby är alltså samma skit som alla slagsmål en lördag?

En så uselt underbyggd åsikt kan bara överleva i en miljö där det råder total brist på åsiktsmässigt motstånd med effekten att förespråkarna helt enkelt inte behöver ha bra svar då ingen ställer svåra frågor.

Just denna brist på personer med andra åsikter än den han redan har beskriver Krister flera gånger som önskvärt förhållande. Flera gånger kopplar han även akademiska discipliner till åsikter. Som här:

”…och inte det minsta kunnig vad gäller beteendevetenskap? Alltså helt ointressant i mina ögon.”

(Till André Åkerlund, om mig)

Några rader längre ner utvecklar Krister sitt resonemang. i Svaret till mig skriver han:

”Dina kunskaper i argumentationsteknik är det säkert inget fel på. Det är dina åsikter jag vänder mig emot.”

Felet med mig är alltså att jag enligt honom inte kan beteendevetenskap. Att han sedan ett par rader ner skriver det är mina åsikter det är fel på antyder att åsikter (om makt) är precis vad han menar med beteendevetenskap.

Det finns många exempel på usla argument från Krister men av alla dumheter var det en som stod ut rejält.

Efter att ha gjort ett par helt omotiverade påståenden så försökte krister sedan använda dessa som bevis på det riktiga i ett ännu värre påstående, nämligen följande stycke storhetsvansinne.

”Därav kan vi se att om vi lyckas ändra beteenden och synsätt på exempelvis könsroller hos stora delar av oss män (och en del grupper av kvinnor), kommer vi nå ett mer jämställt samhälle.”

”Kriget” på Genusnytt (allmänt storhetsvansinne och dessutom fel i sak)

Detta är den radikala sociologismens ansikte i Sverige. ”Om vi bara får bestämma era åsikter och beteenden…”. Problemet enligt sociologisterna är att inte alla tycker likadant som dem själva.

Lösningen är att de (statliga byråkraterna) får kontrollen.

Då de inte bryr sig om rationella argument överhuvudtaget så är det enligt dem ingen mening att debattera.

Sålunda är det många av dem vars inställning till logik, debatt och vetenskap är snarlik den inställning som finns hos befolkningen i det fiktiva 2500-tal som visualiseras i Mike Judges film Idiocracy.

Utan att ange någon som helst förklaring så konstaterar läkaren att Joe ”talk like a fag, ur shit is retarded” Eller för att översätta till sociologisk härskarteknik. Vad han säger är förlegat och omodernt.

Detta kan jämföras med hur Krister/Kriget reagerar när han ombeds bevisa sina påståenden.

”VILKA BEVIS?!?! Läste jag rätt?! Hur f-n ser din världsbild ut?! Jag blir mörkrädd, jag lägger ner. Allting du skrivit, alla radmeter av argumentationsteknik och retoriska termer – ALLT – saknar SUBSTANS och du är därmed den dummaste jag någonsin diskuterat med på nätet överhuvudtaget.”

Anledningen jag är dum är alltså att jag ombad honom att leda sina påståenden i bevis? Vad som alltså uppfattas som så skrämmande av honom är själva principen att motivera sina åsikter.

Åter påminns jag om filmen Idiocracy. Särskilt om de reklamskyltar som i visar hur man i dumsamhället 2500 betraktar befolkningens åsikter.

Bevisning? Du skall bara hålla tyst och göra som vi säger

Avslutningsvis en kommentar om sociologismens förhållande till demokratiska värderingar.

Den västerländska demokratin bygger på iden att politiska frågor avgörs med demokratisk debatt och vetenskapliga frågor avgörs med väl grundade åsikter som kompetenta personer leder i bevis.

Den radikala sociologismen har en lite annorlunda vision för samhället. Enligt den radikala sociologisten så bör politiken vara en vetenskaplig fråga medan vetenskapen skall vara en demokratisk.

Problemet med den åsikten är att vetenskaplig politik inte funkar för utan mothugg behövs inte bra ideer.

Tydligen går det hos sociologister inte fram varken att västerländska demokratin är världens mest framgångsrika samhälle – eller varför. Mer om detta senare.


21 kommentarer »

 1. Gillade det med sumerernas och Feniciernas inflytande på antiken som i sin tur skapat inflytande och ideal för västerländska demokratier. Något som uppenbarligen måste förvaltas genom att ifrågasätta ga:media,medialocket och den andra sidan;feministiska ideologi som bär drag av fundamentalistisk religion, för att inte öppna upp för debatt. Det är ju trots allt,som du säger, Erik, publiken som ska ta del av argumenten och åsikterna.

  Word!

  ”The destruction of the Library of Alexandria is an amazing and stark example of how a self-inflicted lobotomy can occur within a society. This is what happens when dogma, especially religious dogma, becomes the prevailing way of ”thinking”.”

  Kommentar av Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) — januari 28, 2011 @ 7:45 e m

 2. http://www.sydostran.se/index.91865—1.html

  Håller du med om det som denna socialdemokrat säger?

  Kommentar av Emelie — januari 28, 2011 @ 9:09 e m

 3. Manhood:

  Tackar, den filmen var superkul att titta på. Jag kände till betydelsen hos Biblioteket i Alexandria men det var längesedan jag fokuserade på just den biten och här var presentationen dessutom makalöst välgjord.

  När man tittar på historien så börjar västvärldens framgångar i Antikens Grekland och Biblioteket i Alexandria var en direkt ättling i den linjen. Från Grekland via Makedonien till Egypten.

  Det var en student till Aristoteles som grundade biblioteket i Alexandria och det var Alexander själv som gav namn till staden som annars även var känd för ett av världens sju underverk: Pharos Fyrtornet vid hamnen.

  Jag skulle gissa att det var när jag som ung läste Asterix & Obelix som jag hörde talas om dessa historiska saker för första gången. Det var senare i livet som jag lärde mig kopplingen mellan modern demokrati och debatt enligt den klassiska retorikens regler.

  Den politiska filosofins vagga är i Grekland men i Romarriket så förädlades de råa ideeerna till ”Republiken” (det första seriösa alternativet till kungadömen) som sedan omvändes till kristendom och föll samman

  När Romarriket sedan föll samman tycks facklan ha tagits upp först av Frankrike och sedan England. Slutligen landade de i USA och de två sistnämnda är än idag världens främsta lärosäten med Harvard/MIT i USA och Cambridge/Oxford i England.

  Men sedan dess har ytterligare en utveckling skett. Numera samlar Internet kunskap från alla dessa lärosäten och skapar sålunda en virtuell motsvarighet till biblioteket i Alexandria. Vi lever för första gången med Biblioteket i Alexandria i hemmet.

  Frågan är vad vi gör med denna oöverträffade möjlighet.

  Kommentar av Erik — januari 28, 2011 @ 10:07 e m

 4. Emelie:

  ”Frågor jag inte kan låta bli att fundera över är varför inte alla kristna i Sverige tvingas stå till svars för exempelvis Åke Grens hatiska uttalande mot homosexuella, att Helge Fossmo lejde sin barnflicka för att mörda sin fru, att extremhögern i USA mördat abortläkare eller att den då största kristna ledaren, förre påven Johannes Paulus sa att de kvinnor som valde att göra abort till följd av alla våldtäkterna i forna Jugoslavien skulle brinna i helvetet.”

  Svaret på denna undran från Elina Gustafsson (SSU) bygger på att man förstår faktamässiga skiljelinjer, dvs vad saker är, vad saker inte är och hur man avgör vad som är vad. Anledningen Islam får stå till svars är att Islam fortfarande är en POLITISK makt i världen. Kristendomen stod till svars på den tiden när den var en politisk makt i världen men kristendomen är helt enkelt inte en politisk makt i världen idag och har inte varit det på länge. NATO-soldater är inte i Afghanistan eller Irak idag för att kristna präster och predikanter har dirigerat dit dem.

  Men tusentals muslimer brände Danska och Svenska ambassader i mellanöstern JUST för att muslimska präster demonstrerade sin politiska makt i mellanöstern när danska privatägda tidningar demonstrerade sin rätt att slippa politiska repressalier i Västeuropa i allmänhet och Danmark i synnerhet och publicera skämtteckningar på Muhammed. Vi kan jämföra detta med Ohlson-Wallin Ecce Homo-utställningen som resulterade i noll ambassadbränningar och vars värsta blowback var att Påven avbokade den Audiens med K.G. Hammar han hade beviljat tidigare.

  Värre blir det inte när man hoppar på kristna kyrkan för den är inte en politisk makt i dagens värld.

  ”Är det då rimligt att vi går ut och frågar varje 14-årig kristen konfirmand hur de ställer sig till att en katolsk präst sexuellt utnyttjar barn i en församling?”

  Det är bara löjligt att ställa den frågan. Dels då alla ger samma svar och dels för att kristendomen som helhet för länge sedan har fått stå till svars för sina synder och tappat sin politiska makt. Detta kallas med ett alllmänt känt ord för ”Upplysningstiden”

  ”Rädda människor är ofta snabba med att ta avstånd och kategorisera människor efter religion, etnisk härkomst eller sexualitet.”

  Alla människor kategoriserar människor efter religion , etnisk härkomst eller sexualitet – dess är universellt viktiga saker för människor i allmänhet. Det har inget med rädsla att göra utan är vårt naturliga beteende som människor. Att kalla ett normalt mänskligt beteende tecken på rädsla skulle bara innebära att människan som helhet beskrivs som en rädd varelse – men rädd jämfört med vad? Myror? Skalbaggar? Katter? Duvor? Vad vill man uppnå som människa med att svartmåla människan?

  Det är ett urkorkat beteende.

  ”Att som religiöst troende få stå till svars för en annan människas handlingar är inte bara kränkande utan också helt galet eftersom alla människor har olika uppfattningar.”

  Och där kommer vi då till problemet. Islam står till svars på politisk grund – inte religiös – ingen brydde sig exempelvis om Islam i Iran före revolutionen för då dyrkade man gud i hemmen (precis som vår kristendom). Det var en iransk läkare som lade grunden för Islam som politisk makt i Iran. Varifrån fick han då denna ide? Jo han studerade revolutionära marxistiska ideer på franska universitet åkte sedan hem och byggde grunden till Mullornas välde.

  ”En annan bild är att män som grupp är grovt överrepresenterade i misshandels- och våldtäktsdomar i Sverige.”

  Vilket kanske låter bra att säga om man har Aftonbladet som främsta kunskapskälla men faktum är att ”män som grupp” är en fantasi. Till skillnad från Islam som är en organiserad politisk makt med en skriftlig Agenda (Koranen) tolkad av organisationens högst rankade ledare. Män som grupp är ingen existerande organisation och det finns ej heller någon ”Koran för män” som reglerna plockas från.

  Vidare så menar man inte vilka män som helst när man pratar om ”män som grupp”. När man läser det akademiska ursprunget så inser man att det specifikt är VITA MÄN som anklagas för att vara en politisk makt i frågan. Förmodligen är den främsta anledningen att effektivt försvar saknas mot detta att påståendet är så absurt de flesta inte ens förstår det är på allvar. För vita män har skapat 100% av de saker som deras kritiker säger sig värna om.

  ”Är det därför rätt och riktigt att låta min storebror, som aldrig dömts för något, stå till svars för alla vansinnesdåd som utförts av människor som utrustats med samma kön som han?”

  Utrustats? Vi föds i vårt kön, vi utrustas inte med det. Jag skulle bli arg på Elinas manipulativa ordval om jag inte insåg att i hennes ålder kan man inte förväntas att se igenom denna form av lurendrejerier. Hon har helt enkelt lurats och blivit instruerad att prata på det här verklighetsfrånvända sättet – hon vet inte bättre.

  Avslutningsvis är hennes storebror mer sannolik än henne att råka ut för någonting våldsamt/otäckt så hennes själviskhet är det mest framträdande i hela texten.

  ”Förmodligen inte! Och varför? För att det skulle utmana mannens maktposition i samhället, tror jag.”

  Som jag redan förklarat finns ingen manlig kyrka, ingen manlig Koranen med reglerna nedskrivna, ingen manlig ledare som uttolkar manliga spirituella auktoritetens heliga vilja.

  Om man vill attackera den vanliga mannens maktposition i samhället får man först ge den mannen en sådan maktposition så man har någonting att attackera. Annars slår man i luften eller träffar någonstans där maktposition fullkomligt saknas. Vilket innebär att makthavare får mer makt – inte mindre.

  Feministiska kvinnor har varit väldigt behjälpliga för den uppgiften att ta makt från de som redan har lite (folk) och ge till folk som redan har mycket (regeringar och NGO:s)

  Den moderna feminismen är som en omvänd Robin Hood, ge mer makt till statliga och överstatliga supermakter, ta makt från individer och familjer.

  Kommentar av Erik — januari 28, 2011 @ 11:09 e m

 5. Det är inte bara religioner, feminism ”politisk korrekthet” etc som kan stelna i steril dogmatism. Samma sak gäller det som brukar kallas scientism, vilken uppkommer när en metod att studera verkligheten stelnar i en dogmatisk slutenhet. Jag tror att det finns en koppling till det psykologerna kallar ”habituering”. Det börjar som något levande men med tiden sker en förstelning som är orsakad av vanans makt och dålig fantasi.

  Med ”scientism” menar jag förstås inte vad fysiker, biologer och andra naturvetare sysslar med. Däremot har jag försökt diskutera med synnerligen dogmatiska representanter för ”humanisterna” (vet inte om alla är såna) vilket var lika stimulerande som att försöka diskutera evolution med en kristen amerikansk fundamentalist, eller Vilks yttrandefrihet med en rabiat muslim.

  Kommentar av 1984 — januari 29, 2011 @ 1:34 e m

 6. Skarp analys Erik, en eloge ska du ha!

  Kommentar av Hamstrn — januari 29, 2011 @ 3:21 e m

 7. Hamstrn: Tackar.

  Kommentar av Erik — januari 29, 2011 @ 3:56 e m

 8. Det man aldrig får glömma i den här typen av debbatter är att sanningen inte alltid är politiskt korrekt eller med andra ord sanningen är inte alltid som man vill att den ska vara eller som den borde vara.

  Kommentar av susanna svensson — januari 30, 2011 @ 1:22 e m

 9. susanna svensson:

  Sant, problemet är att ”politiskt korrekt” i sig säger absolut ingenting om någonting – förrän i efterhand. Dvs vad som helst kan i efterhand bestämmas vara PK eller inte PK…. Det är alltså helt omöjligt att göra prediktions om PK… de som följer PK varken vet vad som är PK i framtiden eller framför allt VEM som bestämmer det.

  Kommentar av Erik — januari 30, 2011 @ 1:34 e m

 10. Idiocracy är en rolig film. Men det märks att den är gjord under detta årtionde eftersom dumhet i filmen representeras av mansdominans.

  I själva verket har utvecklingen mot ”dumhet” gått hand i hand med ökad kvinnodominans.

  Kommentar av Jack — januari 31, 2011 @ 1:08 f m

 11. ”Den västerländska demokratin bygger på iden att politiska frågor avgörs med demokratisk debatt och vetenskapliga frågor avgörs med väl grundade åsikter som kompetenta personer leder i bevis.

  Den radikala sociologismen har en lite annorlunda vision för samhället. Enligt den radikala sociologisten så bör politiken vara en vetenskaplig fråga medan vetenskapen skall vara en demokratisk.”

  Vilka är de enda som kan bringa ordning i kaos

  Kommentar av Josef Boberg — januari 31, 2011 @ 9:38 f m

 12. Wåra mer eller mindre folkkära PyramidPyramidMaktHavare – eller Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna ❓

  Kommentar av Josef Boberg — januari 31, 2011 @ 10:21 f m

 13. ”En så uselt underbyggd åsikt kan bara överleva i en miljö där det råder total brist på åsiktsmässigt motstånd med effekten att förespråkarna helt enkelt inte behöver ha bra svar då ingen ställer svåra frågor.”

  Exakt.

  Kommentar av Jonas P — januari 31, 2011 @ 12:46 e m

 14. Erik, kan du inte tipsa om några bra böcker på svenska, och helst före den 4/2, i morgon alltså. Tack på förhand!

  Kommentar av Maria — februari 3, 2011 @ 11:17 f m

 15. Jag undrar vad du tycker om arbetarrörelsen och feminismen?
  Många feminister klagar ofta på att kvinnor tjänar mindre och jobbar mera deltid än män. Men dem tänker inte på att alla inte kan jobba heltid. Vissa har nedsatt förmåga eller inte helt enkelt vill jobba mera. Men naturligtvis så ska dem få mindre pengar än någon som jobbar heltid.
  Men jag tycker att i den politiska debatten och bland vanligt folk så finns det starkt förakt för dem kvinnor och män som inte kan arbeta 100 %.
  Det viktigaste i dagens samhälle är att vi jobbar, jobbar, jobbar. Som kvinna idag så ska vi jobba till 100 % helst som chef och sen springa hem och ta hand om man, barn och hemmet. Jag förstår inte hur folk orkar.
  Och sen så är frågan behövs verkligen alla på arbetsmarknaden? Självklart så måste vi arbeta för annars så skulle Sverige gå under. Men jag tror inte att alla behövs lika mycket och samtidigt.
  Och är inte det som feminismen handlar om? Det ska vara lika för alla för alla är lika.

  Kommentar av Madelene — februari 3, 2011 @ 3:51 e m

 16. Maria:

  Hmmm bra svenska böcker. Jag tror de flesta bra böcker jag har är på engelska eller svenskaöversättningar av engelska böcker. Om det sistnända är ok så är Christopher Lasch ”Eliternas uppror” ett alternativ förstås även om den är lite svårläst. Sedan finns ju Steven Pinker ”Ett oskrivet blad” på svenska (förord av Martin Ingvar) vidare så finns några av Thomas Sowells böcker översatta på engelska, vad sägs om ”Vägen ut ur slummen – marknader och minoriteter” eller ”Jakten på total rättvisa”?

  Kommentar av Erik — februari 3, 2011 @ 11:34 e m

 17. Madelene:

  ”Jag undrar vad du tycker om arbetarrörelsen och feminismen?”

  Jag vet inte längre vad arbetarrörelsen är för någonting. Den var bra för många år sedan men sedan dess så har det mest handlat om minoriteter, inte om majoriteten arbetare. Tvärtom Socialdemokratiska HSB ville ju att åtminstone halva befolkningen skulle vara akademiker och Mona Sahlin var besatt vid att fjäska för genusvetare och sociologister som stollen Masoud Kamali vars främsta mål var att få babbla om strukturell rasism.

  ”Många feminister klagar ofta på att kvinnor tjänar mindre och jobbar mera deltid än män. Men dem tänker inte på att alla inte kan jobba heltid.”

  Du har helt rätt i att de inte tänker på att alla arbetare inte kan jobba heltid. De tänker heller inte på att alla yrken inte kan erbjuda heltid. Det är en fråga om ekonomi, dvs vad kostar det? Alla företag har inte en bottenlös skattkista att ösa ur. Jag har flera gånger arbetat utan att ha heltid och jag har inte heltid nu. Det ger mig möjlighet att skriva på boken om feminism, världen och allting… men välfylld plånbok får man inte.

  ”Vissa har nedsatt förmåga eller inte helt enkelt vill jobba mera. Men naturligtvis så ska dem få mindre pengar än någon som jobbar heltid.”

  De flesta yrken har timlön sedan länge så hur en kvinna som arbetar färre timmar skall kunna få högre lön när jag (arbetar färre timmar och) inte får det begriper jag inte. Då vore ju jag fett diskriminerad om inte jag också fick heltid för arbete jag inte gör.

  ”Men jag tycker att i den politiska debatten och bland vanligt folk så finns det starkt förakt för dem kvinnor och män som inte kan arbeta 100 %.”

  Alltså det är så löjligt. Hela poängen med att göra karriär är att kunna försörja den andre så att inte bägge behöver arbeta heltid. Personligen har jag inget emot omvända roller där – problemet är som Walter Fox (kanadensisk advokat) påpekat alla högavlönade kvinnor som tappar sexuella lusten när deras man jobbar för lite. Att mannen inte jobbar mer gör ju inte honom i deras ögon till en bättre pappa eller man.

  ”Det viktigaste i dagens samhälle är att vi jobbar, jobbar, jobbar. Som kvinna idag så ska vi jobba till 100 % helst som chef och sen springa hem och ta hand om man, barn och hemmet. Jag förstår inte hur folk orkar.”

  Även detta är skumt, män jobbar till stor del för att attrahera kvinnor (det finns enorma statistiska bevis för hur män jobbar mindre effektivt när de uppnått sitt mål). Men kvinnor kan inte jobba för att attrahera män – män attraheras inte av att kvinnor jobbar så varför skall kvinnorna jobba så mycket?

  Svaret är lika enkelt som otäckt!

  Som ManWomanMyth website säger, feminism = ”putwomentoworkism”. Fler arbetare innebär lägre löner, mer produktion och konsumtion.

  ”Och sen så är frågan behövs verkligen alla på arbetsmarknaden?”

  För att hålla nere lönerna och produktionen uppe? Javisst!

  ”Självklart så måste vi arbeta för annars så skulle Sverige gå under. Men jag tror inte att alla behövs lika mycket och samtidigt.”

  Det är nog mer sannolikt att Sverige går under för att vi arbetar för mycket, har för lite kärlek och föder för få barn än det är att Sverige går under för att vi arbetar för lite har för mycket kärlek och föder för många barn. Vi är ett av de rikaste länderna i världen.

  Och vidare så hur skall Sverige kunna gå under när så många höjdare bestämt att Sverige egentligen inte finns, inte har någon kultur etc? Om Sverige inte finns, vad skulle gå under?

  ”Och är inte det som feminismen handlar om? Det ska vara lika för alla för alla är lika.”

  Nej, det är vad feminismen säger feminismen handlar om. Vad feminismen har handlat om på sistone har dock enbart varit att ge ursäkter till statliga ingrepp. Som Professor Svante Nordin sade när han var på Filosofiska rummet med Tanja Bergkvist, Genusvetenskapen är rappakalja vetenskapligt men har en funktion i att legitimera byråkratisk statsmakt.

  Feminismen vill

  Bestämma hur barnen skall leka
  Bestämma hur skolans skall utbilda
  Öka politikers inflytande över vetenskap
  Öka tjänstemäns inflytande över folks ungar
  Bestämma/kvotera yrkeskårers sammansättning
  osv…

  Kommentar av Erik — februari 4, 2011 @ 12:07 f m

 18. Tack, då är önskemål inlämnat, sedan återstår att se om tomten uppfyller önskelistan. Det går bra med översatt litteratur, huvudsaken är att den är på svenska.

  Kommentar av Maria — februari 4, 2011 @ 12:53 e m

 19. Maria:

  Varsågod. Hoppas tomten väljer något du gillar. Allihop är böcker jag gillar och de är så olika att det är svårt att säga vilken av dem som är bäst. Det är en smakfråga vilket ämne man vill läsa om. Lasch är statsvetare, Pinker psykologiprofessor och Sowell ekonom. För närvarande håller jag på att presentera Ett par Aktivarum-inlägg från min personliga utredning om den svenska skolan.

  Dessa inlägg jobbade jag extra mycket med, det var ett inlägg från början men det växte och växte och till slut så fick jag dela det i två delar. Den ena av dem är för liten men jag har mer saker att skriva där så det kommer att bli kanonbra när jag är klar. Men som sagt del 1 är näääääästan ready for public release. Nån timme till kanske… 🙂

  Kommentar av Erik — februari 4, 2011 @ 1:15 e m

 20. […] hon måste säga så för ”åsiktsstyrning” låter kanske inte riktigt lika sexigt och ”demokratifientlighet” är heller ingen massmedial storsäljare. Inte desto mindre är bägge de orden en bättre […]

  Pingback av UR och Svenska skolan del 1 – Genuspropaganda istället för utbildning « Aktivarum — februari 4, 2011 @ 2:14 e m

 21. […] GenusLeaks – Genusnytt – Pelle Billing – Tanja Bergkvist – Aktivarum […]

  Pingback av Debattvänligare Aktivarum, Twitter och GenusLeaks « Aktivarum — februari 14, 2011 @ 3:30 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: