Aktivarum

Ulf Bjereld vs Magnus Ranstorp vem har rätt gällande terroristdådet? | december 14, 2010

Jag hittade just en länk till Ulf Bjerelds blogg och hans argument är bland det sämsta man kan föreställa sig.

Ulf Bjereld skall föreställa professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet. Jag undrar mer och mer om det finns nån som helst vetenskapligt kvalitet på svensk samhällsforskning. Hur kan en person som aspirerar på ”professing expertise” (professor) skriva något så dumt som hans blogginlägg om terroristdådet i Stockholm?

”Sverige är en del av världen. Men det har vi varit länge. Så formulerade sig justitieminister Beatrice Ask i söndagens SVT Agenda.

Samma Beatrice Ask babblade om att misstänkta för sexköp skulle straffas med offentlig skampåle via gredelina kuvert som. Hon är helt enkelt inte trovärdig som källa i sakfrågor, hon kan endast ses som politiker.

”När jag i dag tar del av ett uttalande av Magnus Ranstorp, terroristexpert på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, blir jag än mer positiv till det Beatrice Ask sa. Ranstorp påstår: Sverige har tidigare varit en skyddad vik i en stormig värld, men att människor nu urskillningslöst vill mörda andra är djupt chockerande. Till om med för mig är det extremt chockerande att det här händer i Stockholm. Det är väldigt extremt.”

Ranstorp uttalar sig angående det första terroristdådet mot Sverige i modern tid.

Han kan sitt område och han har rätt. Det som skett är extremt. Bomberna var av allt att döma tänkta att orsaka massaker i nivå med londonbomberna 2005 (7/7). Taimour Abdulwahab kan enklast beskrivas som en vandrande Claymore-truppmina.

”Unlike a conventional land mine, the Claymore is command-detonated and directional, meaning it is fired by remote-control, shooting a pattern of metal balls into the kill zone like a shotgun.”

Med enbart denna information vet vi att syftet är att döda och skada människor. Själva explosionen orsakar inte så stor skada men metallkulorna åstadkommer förödelse långt bort från explosionen.

”I sitt uttalande markerar Beatrice Ask lugnt och sakligt att Sverige är en del av världen och att vi därför inte är – och heller aldrig har varit – immuna mot våld och destruktivitet.”

Det är såklart sant att även om en bil kör i 35km/h så kan personerna i bilen råka ut för en allvarlig olycka. Det är dock lika sant som Ranstorp säger att man inte räknar med att råka ut för allvarliga olyckor i 35 km/h.

”Terroristexperten Magnus Ranstorp blir i stället alarmistisk och beskriver den tragiska händelsen som att Sverige i ett slag har förändrats från ett fridens paradis (”skyddad vik”) till ett stormens Gehenna, där ”människor nu urskillningslöst vill mörda andra”

För det första är jag riktigt trött på personer som tror att ej styrkta anklagelser om -ismer är giltig argumentation. Det tycks som om vissa lever helt på att anklaga andra för rasism, sexism, alarmism, etc.

För det andra, för att vara statsvetarprofessor tycks Bjereld förvånande oinsatt om skillnaden mellan mord och terroristdåd. Terroristdåd handlar inte om att människor vill begå mord. De handlar om att människor vill få igenom politiska effekter. Politik skall föreställa Bjerelds expertämne.

Vidare så tycks detta försök att begå massmord resultera i mindre fördömanden än när SD tog plats i riksdagen.

Är det värre med nationalism än med massmord Ulf Bjereld? Hur kunde ett litet tramsparti i riksdagen resultera i sådana starka ordalag men vid ett försök att åstadkomma en massaker värre än Ådalen, Stureplansskjutningen och Malexandermorden tillsammans hittar man knappt någon med starka ord? Knappt någon ilska.

”Vi ska inte bli rädda, vi ska bli förbannade. När någon spränger sig till döds i hopp om att ta oskyldiga medmänniskor med sig i graven, och plocka en sorts förvridna poäng på kuppen, kan det inte bara mötas med sval och behärskad analys. Det måste till en stark och tydlig reaktion av vrede och beslutsamhet” PJ Anders Linder

Vad hade Bjereld och de andra sagt om det var en Sverigedemokrat som försökte bomba en moské? Ärligt vad hade deras reaktion varit? Låt oss inte glömma hur forskning visar terrorism fungerar.

Syftet med terroristdåd är att skapa rädsla, det har de misslyckats med men var är ilskan någonstans?

”Magnus Ranstorps historielöshet är avgrundsdjup. Sverige har inte i modern tid varit en fristad från terrorhot och politiskt våld. Så sköts t ex Jugoslaviens ambassadör Vladimir Rolovic till döds i ett skottdrama vid den jugoslaviska ambassaden i Stockholm den 7 april 1971.”

Det var inte ett attentat riktat mot oss Bjereld. Vidare så är ambassader specialfall, se Wienkonferensen 1961.

”Den 16 september 1972 kapades ett flygplan från Stockholm på väg till Göteborg, och kaparna krävde att de dömda gärningsmän som mördat Rolovic skulle friges.”

Heller inte riktat mot oss Bjereld, jag börjar bli riktigt trött på professorer med en argumentation som inte ens hade släppts igenom en A-kurs. Tappar man behovet att ha kvalitet när man jobbar som lärare? Är det bara eleverna som behöver motsvara krav?

”År 1975 ockuperades den västtyska ambassaden i Stockholm av medlemmar ur Röda armé-fraktonen (RAF), vilka krävde att den västtyska regeringen skulle frige ett antal fängslade RAF-aktivister. Fyra människor dödades i dramat, två ur RAF och två ur gisslan.”

Heller inte riktat mot oss, och ambassader är specialfall (vet inte Bjereld detta?). Om det var fel första gången så är det gissningsvis fel andra gången också.

”I slutet av 1970- och början av 1980-talet genomförde den s k Bombmannen Lars Tingström upprepade bombdåd mot centrala samhällsinstitutioner, med två dödsoffer som följd.”

Det här om Lars Tingström som jämförelse är rena dumheter från Bjereld.

Lars Tingström var inblandad i rättegångarna kring fyra olika bomber. Den mot VD Bo Hussner (när dennes bolag konkursade förlorade Tingström 70 000 kr, den mot åklagare (i ovan nämnda brevbomb) Sigurd Denckers villa, den mot Skatteskrapan (Tingström friades då han var i Syrien och knappast begick det dådet) samt den mot Kronofogdemyndigheten.

Åklagare Dencker hade samtidigt som brevbombsrättegången pågick en affär med den åtalade Tingströms sambo. Sambon var också huvudvittne i rättegången. 1990 beviljades Tingström resning och friades. Det var alltså den av åklagarens jäv-situation ogiltiga domen som var orsaken till bomben mot Åklagare Denckers villa.  Det var alltså en helt privat affär.

”Morden på statsminister Olof Palme och utrikesminister Anna Lind, Lasermannens och den nu aktuella Malmöskyttens beskjutningar av invandrare”

Några politiska motiv i samband med morden på Olof Palme och Anna Lindh har inte bevisats.

Däremot påstod Tingström i sitt testamente att hans bäste vän Christer Pettersson mördade Statsminister Olof Palme som hämnd för rättsrötan där Tingström dömdes för brevbomben mot Bo Hussner. Det var alltså även där en strikt privat affär där morden isåfall var hämnd för att Tingström ansåg sig oskyldigt fängslad.

Lasermannen, Den nya lasermannen-copycat och stollen som mördade Anna Lindh hade inga politiska krav. Tvärtom så var de så vrickade de såg sig själva som politisk påverkan.

”samt Sveriges deltagande med stridande trupp i Afghanistan är bara några ytterligare illustrationer av det absurda i påståendet att Sverige varit en ”skyddad vik” från politiska våldsdåd eller våld med internationell anknytning.”

Truppen i afghanistan är givetvis precis som ambassaderna inte svensk mark. Att han ens tar upp dessa saker är helt absurt.

”Jag skulle inte dra några långtgående slutsatser om terrorismen i och terrorhotet mot Sverige på grundval av dessa enskilda mäns aktioner. Och jag skulle inte dra några sådana på grundval av vad vi vet om Stockholmshändelserna heller.”

Vad vi vet om stockholmshändelserna är att en man som hade förvandlat sig själv till en Claymore-mina befann sig i den värsta julhandeln i Sveriges huvudstad. På svensk mark och med avsikten att döda svenska medborgare i politiskt syfte. Inget av Bjerelds exempel är i närheten…

Faktum är att den enda orsaken vi har denna diskussion är att Sverige hade änglavakt.

Gissningvis så var det tungt att bära all järnskrot som skulle utgöra ryggsäcksbombens ”ammunition” av spikar och skruvar så han stannade för att vila och ställde ifrån sig väskan. Av okänd anledning detonerade en liten del av ett bombbälte vid denna plats utan att för den skull detonera resten av den dödsbringande lasten. Vi vet ingenting om vart bomberna skulle eller om mannen var ensam.

Vi vet tydligen inte riktigt om det var en man heller. Som Tanja påpekat så var självmordsbombaren enligt en programledare en 28-29 årig nästan man. Men när man tänker efter inser man att det nog är de där 20-åriga ensamkommande flyktingbarnen han menar när han pratar om nästan-män.

Tanja påpekar även logiken i ”Sverige är en del av världen” nämligen att det påståendet kan motivera vad som helst.

”Då Sverige är en del av världen måste vi ha genuskunskap som obligatoriskt skolämne. Eftersom Sverige är en del av världen måste vi förstå att tågen inte alltid kan gå i tid. Då Sverige är en del av världen måste vi förstå att skatterna måste höjas och folkvettet sänkas. Om Sverige ska vara en del av världen kan vi inte odla tulpaner längs Sveavägen, det förstår väl alla?”

Vi återvänder till Bjereld.

”I Expressen för Per Wirtén ett motsvarande resonemang: Att Sverige varit en skyddad vik är inte bara ett ofta upprepat tankefel. Det närmar sig status av offentlig lögn.”

Det närmar sig status av det patetiska att se så usla resonemang som de från Bjereld och Wirtén. Beträffande Wirténs argument i Expressen så kan vi citera Eminem från filmen 8 Mile

”Didn’t you listen to the last round, meathead?

Pay attention You’re saying the same shit he said”

Låt mig summera Wirténs argument. Blah blah Anna Lindh, blah blah Lasermannen blah blah ingen kallar dessa för terrorister. Nej just det Wirtén. De är inte terrorister då kallar man inte dem det heller, en tämligen enkel definitionsfråga. Bjereld fortsätter.

”Jag tycker att såväl regeringen som polisen hittills har hanterat den tragiska händelsen i Stockholm bra. Det är utomordentligt viktigt att de alarmistiska stämningar som Magnus Ranstorp bidrar till att framkalla inte leder till en stigmatisering av islam eller av muslimer.”

För det första har ingen tragisk händelse inträffat i Stockholm. För det andra var -ism påståendet lika uselt som ogrundat första gången och för det tredje så var inte dådet riktat mot islam eller muslimer. Om en Sverigedemokrat bombmördar ett dussin muslimer skriver Bjereld då att det viktiga är att inte rikta ilska mot Sverigdemokrater? Givetvis inte så vad håller människan på med?

Men pinsamheterna slutar inte där. När jag sade detta var dåligt så menade jag att det verkligen är uselt.

För vidare leder statliga företrädares särbehandling av muslimer på detta sätt automatiskt leder till en stigmatisering av muslimer. Man kan inte samtidigt vara särbehandlad och en del av gruppen ”alla andra” Vill Bjereld att muslimer skall behandlas som alla andra så får han sluta behandla dem som curlingbarn varje gång det är något. Muslimer måste hantera denna situation utan pappa staten.

”Lika lite som vi skuldbelade tyskar för RAF:s gärningar eller skåningar för Malmöskyttens härjningar skall vi skuldbelägga muslimer för det nu aktuella bombdådet i Stockholm”

Epic fail! Sist jag kollade så var inte tyskarna och RAF på samma sida i andra världskriget.

Skulle Bjereld med RAF mena Röda Arme Fraktionen så har han även där helt fel. Problemet med det argumentet är att den stat som bär det ideologiska ansvaret för deras och liknande gruppers (german revolutionary cells) härjningar är Palestina – inte Tyskland.

Det var ungdomar, tyska studenter med knäppa åsikter men som i övrigt var helt harmlösa tills de riktiga aktörerna i den konflikten gjorde dem farliga i olika träningsläger i mellanöstern. De var även marxister så Sovjet får (välförtjänt då de var inblandade) en hel del skit för detta.

Ingen av de bägge lasermännen-malmöskyttarna var politiska aktörer så den jämförelsen är värdelös.

Argumentationen från professor Bjereld är bland det sämst underbyggda jag sett.

Regeringens hantering av försöket till massmord i Stockholm var för övrigt inte ett dugg bättre än regeringens hantering av Tsunamin i Thailand. Svenska regeringen gör vid katastrofer – inte ett dugg. Den främsta motiveringen bland statliga myndigheter vid katastrofer är att skydda sin egen rygg. Dvs göra ingenting – för då kan inget man gör bli fel.

Hade bomben smällt på riktigt hade väl Kung Carl XVI Gustav  fått trösta oss denna gång också?

Detta medan Politikerna springer och gömmer sig och möjligen skickar en Twitter bara för att riktigt visa att vi bara pratar om kommunikation men inte ens på regeringskansliet har vi någon.

På SVT-debatt fortsätter de för övrigt att göra alla fel man kan göra. Dessa människor tycks helt oförmögna att ändra åsikt på basis av bevisning. De babblar fortfarande om hur de personligen tycker det är…

”i en miljö av utanförskap, arbetslöshet, mindervärdeskänslor och bristande utbildning som extremismen växer. Undanröj dessa faktorer och terrorismens grogrund försvagas påtagligt.”

Som vi redan bloggat om är detta helt felaktigt. Rena faktafel. Forskningen visar att terrorister inte kännetecknas av dålig utbildning, fattigdom eller utanförskap. Ändå är det precis vad Liberaldemokraternas talesman Michael Gajditza hävdar. Ett annat argument från både Gajditza och andra är att statistiken inte visar en stor andel islamistisk terror i Europa.

Magnus Ranstorp svarade faktiskt på denna fråga i en chatt tidigare. Så här lyder svaret:

”Alla vänsterdebattörer har en tendens att dra fram Europols statistik kring terrorhotet i Europa (finns på nätet och heter TE-SAT-rapporten) som bevis for att islamistiska terrorismen ar överdriven. Två fel med detta: Storbritannien rapporterar inte in statistik (och de har över 235 terrordömda; de senaste 10 åren har de haft 20 planerade terrordåd (inkl. London 2005) varav 8 var riktigt allvarliga och 6 av dessa hade kopplingar till Pakistan) och statistiken visar inte avvärjda dåd (eftersom man också går in polisiärt tidigare). Denna typ av argumentation ar totalt missvisande”

Det mest skrämmande med alla de personer som försökt kommentera självmordsbombaren är dock att de inte förstår ens den grundläggande regeln att om man uppmuntrar/belönar dåligt beteende får man mer av den varan. Man kan inte undvika terrorism genom snällism.

Om de får betalt 1000 kronor för att spränga en bomb så vill de såklart ta reda på hur mycket de får betalt för en andra bomb.

Uppdatering: Peter Wolodarski i Agenda ”Det är ju inte den första svenska självmordsbombaren faktiskt. Det är det första svenska självmordsattentatet här i Sverige, faktum är att svenskar har utlöst självmordsbomber i andra delar av världen tidigare, så terrorn har funnits här.”

Så om självmordsbombare från Sverige spränger sig i Irak och Afghanistan finns terrorn… HÄR?

Nej Peter Wolodarski, terrorn finns inte här om de spränger sig där…. då finns terrorn… DÄR. Vidare så skulle ingen med vettet i behåll kalla de personerna för svenskar. De kallas i bästa fall för svenska medborgare, vilket i regel är något man kallar personer som inte är svenskar. Detta då man inte behöver påpeka att en svensk har medborgarskap i Sverige.

Agenda i SVT var för övrigt ett skämt som demokratisk samhällsdebatt.

Debatt antyder att folk har olika åsikter. Att lyssna på fyra personer från samma läger säga samma saker kallas intern partidebatt. Ja vi har fattat, ni tycker att det hemskaste med terroristbomber i Stockholm är risken att de leder till fördomar mot muslimer.

Problemet med den åsikten är att man inte har presenterat någon forskning som visar vad som är en korrekt bild av muslimer och vet man inte vad som är rätt beskrivning kan man liksom inte sitta i TV och säga folk har fel heller.

En läsare (tack Jonas P) lämnade lite statistik på området. Jag citerar den här som diskussionsunderlag.

”40 per cent support the introduction of sharia into British law for Muslims

a third back the notion of a worldwide Islamic caliphate (state) based on sharia law

40 per feel it is unacceptable for Muslim men and women to mix freely

24 per cent do not think men and women are equal in the eyes of Allah

a quarter have little or no respect for homosexuals.

Although 53 per cent said that killing in the name of religion was never justified, compared with 94 per cent of non-Muslims, 32 per cent said that it was.”

DN, DN #2, DN #3, DN #4, DN #5, DN #6, SvD, SvD #2, SvD #3, SvD #4, SvD #5, SvD #6, SvD #7, SvD #8, SvD #9, SvD #10, SvD #11, HD, HD #2, GP, GP #2, GP #3, GP #4, GP #5, GP #6, GP #7, GP #8, GP #9, GP #10, Aftonbladet WebbTV, Aftonbladet WebbTV #2, Aftonbladet WebbTV #3, Aftonbladet WebbTV #4, VG, VG #2, VG #3, VG #4, VG #5, VL, VL #2, VL #3, VL #4, VL #5


17 kommentarer »

 1. Ulf Bjereld är en charlatan som professor i statsvetenskap eller åtminstone mycket opartisk. Förvänta dig inget smart därifrån. Han är socialdemokratisk Israelhatare. Magnus Ranstorp däremot är proffs på terrorism, han har forskat på detta i många år, långt innan terrorism kom högst upp på agendan.

  Kommentar av Maria — december 14, 2010 @ 6:26 f m

 2. Förlåt, partisk skulle det förstås vara.

  Kommentar av Maria — december 14, 2010 @ 6:28 f m

 3. Mycket mycket bra skrivet!

  Kommentar av carl — december 14, 2010 @ 6:43 f m

 4. Bara en mindre kommentar angående tyskar och skuld kring RAF. Där avses säkerligen Rote Arme Fraction (Baader-Meinhof et al.) och inte Royal Air Force. Då blir uttalandet ingen Epic fail utan i viss mån begriplig.

  Kommentar av Jens — december 14, 2010 @ 7:09 f m

 5. Med RAF och tyskarna, du tror inte att han menar Rote Armee Fraktion snarare än Royal Air Force? I övrigt håller jag med dig!

  Kommentar av Invader ACE — december 14, 2010 @ 7:41 f m

 6. Jens: (och även Invader ACE)

  Du/ni har helt rätt i påpekandet att han nog menade Röda Arme Fraktionen. Men uttalandet blir fortfarande Epic Fail.

  Röda Arme Fraktionen och liknande terroristgrupper var som marxister (revolutionärer) sanktionerade och stöttade av Sovjetunionen och dess lydstater i Warzawapakten medan de som aktivister i Palestinafrågan givetvis sanktionerades av staten Palestina.

  Nyligen har man gjort filmer av biografier från denna tid. Jag talar då främst om The Baader-Meinhof Complex (2008) och Carlos ”The jackal” (2010) Då de berörda parterna numera inte finns kvar så kunde man äntligen använda det omfattande material som visar det politiska spelet bakom kulisserna.

  Och därmed så är varken Röda Arme Fraktionen, Baader Meinhof-ligan eller Carlos längre särskilt imponerande. De hade omfattande uppbackning från nationella säkerhetstjänster. De var småungar som gjordes till revolutionära rockstjärnor så de verkliga skurkarnas inblandning kunde döljas och krig undvikas.

  När de utnyttjade småungarna (däribland flera unga kvinnor) inte gjorde som de blev tillsagda så tog man från högre ort bort sin hand från dem och de blev då snabbt infångade eller dödade av polisen i väst. Hos deras herrar i Östblocket så visste man hela tiden var terroristbaserna fanns.

  Kommentar av Erik — december 14, 2010 @ 8:06 f m

 7. Apropå utbildade terrorister så är studien som refereras till gjord på engelska campus, det handlar om universitetsstudenter på t.ex. Kings College i London. Det är alltså muslimer som befinner sig på högt ansedda universitet och som är mer utbildade än befolkningen i allmänhet. De skiljer sig dock som synes ordentligt i sina åsikter jämfört med ickemuslimska studenter (och antagligen den ickemuslimska befolkningen i allmänhet).

  Jag skulle tro att anledningen till att vi inte har fler studier av detta slag är att de flesta helt enkelt är rädda att få ”fel” resultat. När jag berättade om denna studie för en kollega sade hon bara ”det tror jag inte på”.

  Det är således inte konstigt att det är just en ”right-wing think tank” som beställt undersökningen. Ingen annan vågar eller vill göra det. Studien i sig går dock inte att klaga på utan det är oberoende YouGov som gjort den. Förhoppningsvis får vi fler studier av detta slag så att vi får en bild av hur det faktiskt ser ut.

  Kommentar av Jonas P — december 14, 2010 @ 9:06 f m

 8. Vilken total sågning du åstadkom Erik.
  Fast Ulf Bjered missade ju att ta upp att en svenne skickade världens första brevbomb/er i början av 1900-talet, dåligt av honom. Hade ju gått i linje med hans övriga exempel.
  Är lite coolt egentligen. En missnöjd svenne skickar världens första brevbomb. Man skulle ju kunna tro att det var någon motståndsgrupp eller nåt som var först.

  Kommentar av Andreas Nurbo — december 14, 2010 @ 9:25 f m

 9. Vad är kommunistspöket? Kontrollerar den all utveckling här i väst och även i Sverige? Även Marx förutspådde 1848 att ett spöke ”kommunistspöket” skulle hemsöka europa. Hur som helst, så är det ett ont väsen som exporterades till Kina genom forna sovjetunionen några år efter oktoberrevolutionen 1917 och fick sin konkreta form i KKP (kinesiska kommunistpartiet.

  Kan ”självmordsbombningen” varit en statskonspiration? Läs hur ”kommunistspöket” med hjälp av KKP arrangerade den påstådda självbränningen på Himmelska Fridens Torg 23 jan 2001 där bevis har kommit fram att det var inget annat än en statskonspiration.

  Läs mera här
  http://se.clearharmony.net/articles/200305/6468.html

  Se filmen här
  http://falungonginfo.net/files/staged-tragedy.htm

  Citat del 8 från Nio kommentarer om kommunistpartiet

  III. Kommunistpartiets onda sektnatur

  Vad är det som gör kommunistpartiet så tyranniskt och så ondskefullt? När kommunistpartiets spöke kom till den här världen kom det med ett skrämmande uppdrag. Det kommunistiska manifestet har en mycket välkänd passus mot slutet:

  Kommunisterna försmår att hemlighålla sina åsikter och avsikter. De förklarar öppet, att deras mål blott kan nås genom en våldsam omstörtning av all hittillsvarande samhällsordning. Må de härskande klasserna darra för en kommunistisk revolution. Proletärerna har i den ingenting annat att förlora än sina bojor. Men de har en värld att vinna.

  Det här spökets uppgift var att använda våld för att öppet utmana det mänskliga samhället, krossa den gamla världen, ”eliminera privat ägande”, ”eliminera bourgeoisiens karaktär, oberoende och frihet”, stoppa exploatering, eliminera familjer och låta proletärerna styra världen.

  Detta politiska parti, vilket öppet står för att ”slå, krossa och röva”, inte bara förnekar att dess ståndpunkter är ondskefulla, utan deklarerar också självrättfärdigt i Det kommunistiska manifestet: ”Den kommunistiska revolutionen är den radikalaste brytning med de nedärvda egendomsförhållandena; inget under då att i dess utvecklingsgång radikalast brytes med de nedärvda idéerna.”

  Var kommer de traditionella begreppen ifrån? Enligt ateisternas naturlagar kommer de som en naturlig följd av naturens regelbundenhet och samhällets regelbundenhet samt är ett resultat av kosmos rörelsers regelbundenhet. Enligt dem som tror på Gud är dock mänskliga traditioner och moralvärderingar givna av Gud. Oavsett ursprung är den mest grundläggande mänskliga moralen, normerna för uppförande och standarderna för att skilja på gott och ont relativt stabila; de har utgjort grunden för styrningen av mänskligt beteende och upprätthållandet av samhällsordningen i tusentals år. Skulle inte mänskligheten degenerera till djur om den förlorade sina rättesnören för moral och standarder för bedömning av gott och ont? När Det kommunistiska manifestet talar om den mest radikala brytning med de nedärvda idéerna, hotar det grunderna för normal existens i det mänskliga samhället. Kommunistpartiet var tvunget att bli en ondskefull sekt som för med sig förödelse till mänskligheten.

  Hela Det kommunistiska manifestet, vilket framför de vägledande principerna för kommunistpartiet, är genomsyrat av extrema uttalanden men har inte en gnutta godhet eller tolerans. Marx och Engels ansåg att de funnit lagen för samhällsutveckling genom dialektisk materialism. Följaktligen ifrågasatte de med ”sanningen” i sin hand allting och förnekade allting. De tvingade envist kommunismillusionen på folket och tvekade inte att förespråka användande av våld för att förstöra existerande samhällsstrukturer och kulturella grundvalar. Det som Det Kommunistiska manifestet förde med sig till det nyfödda kommunistpartiet var ett orättfärdigt spöke som motsätter sig himlens lagar, utrotar den mänskliga naturen och uppträder arrogant, ytterst själviskt och fullständigt ohämmat.

  VII. Reflektioner över KKP:s onda styre

  Vad är kommunistpartiet?

  Denna till synes enkla fråga har inga enkla svar. Under förevändning att vara ”för folket” och förklätt till politiskt parti har kommunistpartiet verkligen bedragit miljontals människor. Ändå är det inte ett politiskt parti i gängse mening, utan en skadlig och ondskefull sekt besatt av ett ondskefullt spöke. Kommunistpartiet är ett levande väsen som manifesterar sig i den här världen genom partiorganisationerna. Det som verkligen styr partiet är det ondskefulla spöke som först besatte det och det är det ondskefulla spöket som bestämmer dess ondskefulla natur.

  Kommunistpartiets ledare fungerar, medan de agerar sektens gurus, bara som talesmän för det ondskefulla spöket och partiet. När deras vilja och avsikter ligger i linje med partiets och kan utnyttjas av det, kan de väljas som ledare. Men när de inte längre kan motsvara partiets behov, störtas de skoningslöst. Kampmekanismen inom kommunistpartiet säkerställer att bara den slugaste, ondskefullaste och hårdaste kan hålla sig stadigt kvar på positionen som partiets guru. Omkring ett dussin höga partiledare har råkat i onåd, vilket styrker påståendet. I själva verket går partiets toppledare på en mycket tunn spänd lina. De kan endera avvika från partilinjen och skapa sig ett gott namn i historien, såsom Gorbatjov gjorde, eller bli partiets offer, som t ex många av partiets generalsekreterare.

  Människorna är föremål för partiets förslavning och förtryck. Under partiets styre har folket inga rättigheter att ta avstånd från partiet. I stället tvingas de acceptera partiets ledarskap och fullgöra förpliktelsen att stödja partiet. De utsätts också för en typisk sektlik hjärntvätt under hot om tvång från partiet. KKP tvingar hela landet att tro på och stödja den ondskefulla sekten. Detta är högst ovanligt i världen idag och man måste erkänna KKP:s enastående skicklighet när det gäller sådant förtryck.

  Partimedlemmarna är en fysisk massa som används till att förkroppsliga partiet. Många av dem är ärliga och goda och kan till och med vara rätt skickliga i sitt offentliga liv. Det är de som KKP gärna rekryterar eftersom deras rykte och kompetens kan utnyttjas i partiets tjänst. För en anslutning till partiet arbetar många andra hårt och stödjer den ondskefulla varelsen, utifrån en längtan efter att bli tjänstemän och få hög social status. Det finns även de som valde att gå med i partiet för att de vill åstadkomma någonting i sina liv och insåg att de under det kommunistiska styret inte kunde göra det utan att gå med i partiet. En del gick med i partiet för att de ville bli tilldelade en bostad eller bara ville förbättra sin image. Det finns sålunda både goda och dåliga människor bland de tiotals miljonerna partimedlemmar. Oavsett motiven har man frivilligt hängett sig åt partiet när man väl svurit trohet inför partiflaggan, vare sig det var av egen vilja eller ej. Man går därefter igenom hjärntvättsprocessen genom att varje vecka delta i politiska studier, så ett avsevärt antal partimedlemmar saknar egna tankar och luras av partinaturens ”gemensamma tankar” så att de helt och hållet styrs av det ondskefulla spöket i KKP:s värdkropp. De här personerna kommer att fungera inom partiet liksom celler i människokroppen och arbeta oavbrutet för partiets existens, trots att de själva också utgör en del av den av partiet förslavade befolkningen. Än sorgligare är att när väl ”partinaturens” träldom lagts på någon så är den väldigt svår att avlägsna. Så snart man visar sin mänskliga sida blir man utrensad eller förföljd. Man kan inte dra sig ur partiet på egen hand även om man vill, eftersom partiet, med dess policy om inträde – ja och utträde – nej, skulle betraktas som en förrädare. Det är skälet till att människor ofta visar upp en dubbelnatur: i deras politiska liv uppvisar de kommunistpartiets natur och i vardagslivet den mänskliga naturen.

  Partikadrerna är en grupp som håller sig kvar vid makten bland partiets medlemmar. Även om de ställs inför valet mellan gott och ont och fattar egna beslut vid specifika tillfällen, tidpunkter och händelser, så måste de som helhet följa partiets vilja. Mandatet dikterar att ”hela partiet lyder under Centralkommittén”. Partikadrerna är ledare på olika nivåer; de är partiets ryggrad. Också de är bara partiets verktyg. De har också blivit bedragna, utnyttjade och attackerade under de gångna politiska rörelserna. KKP:s underliggande kriterium är till för att testa huruvida man följer rätt guru och är uppriktig i sin hängivelse.

  Läs vidare här i ”Nio kommentarer om kommunistpartiet”
  http://www.epochtimes.se/articles/2007/02/20/11452.html

  Kommentar av Seppo — december 14, 2010 @ 11:24 f m

 10. Det har ju varit andra som bombat sig själva och hus i Sverige tidigare. Enligt Säpos beskrivning av terrorism så är det att med skräck och våld som vapen skrämma en annan grupp av människor osv. Det är precis vad det nya lasermannen gjorde. Den här terroristen som lyckligtviss sprängde bara sig själv till döds är tyvärr en minoritet i Europa.

  Tänkvärd statistik från Europols statistik över terrordåd i Europa 2006-2009:

  Total number: 1770
  Islamic: 6 (0.34%)
  Right Wing Ethno-Nationalist and Separatist: 1596 (90.17%)
  Left Wing: 106 (5.99%)
  Other/Not Specified: 62 (3.50%)

  Kommentar av Dan — december 14, 2010 @ 7:51 e m

 11. Dan:

  ”Det har ju varit andra som bombat sig själva och hus i Sverige tidigare. Enligt Säpos beskrivning av terrorism så är det att med skräck och våld som vapen skrämma en annan grupp av människor osv.”

  Antingen så har du fel eller så har Säpo en värdelös definition av terrorism och borde anställa mig som Konsult. Gruppen ”kunder i bank” blir skrämda när busar begår väpnade bankrån men det är inte terrorism som rånarfilmer som ”Heat” och nya ”The Town” handlar om. De handlar om gangsters.

  Om jag skall skapa en operationell definition så – här är den – då vore det att TERRORISM handlar om att med våld skapa rädsla för fler liknande handlingar som tvingar stater och liknande aktörer till politiska eftergifter.

  Sålunda är Sverige nu drabbat av islamistisk terrorism (vilket vi var innan självmordsbombaren) då nästan varenda människa som är kritisk mot exempelvis Lars Vilks pratar om risken att utsättas för våld pga dennes konst. De är alltså rädda för våld.

  Islamofobi är alltså effekten av ett ständigt uttalat hot om våld. Människor vill inte utsättas för det våldet så de gör eftergifter där de belönar de kriminella förövarna. Anledningen de gör detta är ideologisk. Thomas Sowell beskriver det som en ideologisk konflikt mellan anhängare av William Godwin och Adam Smith. Hans bok är för övrigt fantastiskt bra.

  Om vi inte var drabbade av islamistisk terror skulle ingen rikta ilska mot Lars Vilks pga det enkla faktum att det skulle vara samma sak som att säga våldshandlingar mot oskyldiga är mer ok då. Det var inte terrorismens fel – det var Vilks fel.

  ”Det är precis vad det nya lasermannen gjorde.”

  Vad gjorde då dårarna som mördade sina skolkamrater på Columbine High? Skall det också föreställa terrorism för att det passar med PK? Det var ingen terroristhandling.

  Terrorism är inte ”riktade våldsbrott” terrorism behöver inte ens genomföra attentatet ifråga. Terrorism på 70-talet var att kapa plan, landa dem i Afrika och hota att mörda gisslan i allmänhet och judar i synnerhet.

  Världens då mest kända terrorist: Carlos gäng släppte sin Saudiska och Iranska gisslan (oljeministrarna) från attacken på OPEC-mötet mot 20 miljoner dollar och fri lejd.

  Den nya lasermannen spred ingen politisk påtryckning alls. Han kontaktade överhuvudtaget inte media. Jag har förklarat detta redan i mitt första inlägg – med forskning från ekonomerna Krueger och Levitt och hänvisning till boken Super Freakonomics. Terrorismen skadar via media.

  https://aktivarum.wordpress.com/2010/12/12/terrorbombers-skada-bygger-pa-medias-rapportering/

  ”Den här terroristen som lyckligtviss sprängde bara sig själv till döds är tyvärr en minoritet i Europa.”

  Den här terroristens mål var inte att dö, målet var inte ens att döda andra människor, verktyget var att döda andra människor men MÅLET var att påverka Sveriges politik. Få svenskar att tycka vi väl kan göra som talibanerna vill för annars….

  Ifall du missat det så kan detta fortfarande ha varit ett lyckat terroristdåd för vad händer nästa gång nån säger att om Sverige inte straffar Vilks så skall era bröder och systrar döden dö? Då tänker ni på denna händelse och vill undvika ett blodbad – grattis!

  Är ni så politiskt (korrekt) indoktrinerade i ni inte fattar hur detta funkar? Ni belönar dem vare sig de lyckas eller inte för ni är livrädda de kommer att lyckas nästa gång och gör därför som de vill för att slippa.

  ”Tänkvärd statistik från Europols statistik över terrordåd i Europa 2006-2009:

  Total number: 1770
  Islamic: 6 (0.34%)
  Right Wing Ethno-Nationalist and Separatist: 1596 (90.17%)
  Left Wing: 106 (5.99%)
  Other/Not Specified: 62 (3.50%)”

  Snarare tankelös statistik, den argumentationen är lika dålig som den från Bjereld. Ranstorp från FOI har gett två invändningar

  Här bifogar jag tre uppenbara invändningar till.

  1) (Ranstorp) Den statistiken gäller bara dåd som faktiskt genomfördes. Mängder av terroristdåd finns inte i statistiken för att organisationer som MI5, CIA, NSA, GRU ja till och med svenska FRA på tidigt stadium gick in och stoppade mördandet medan det var på planeringsstadiet.

  2) (Ranstorp) Storbritannien lämnar ingen statistik, där har flera terroristdåd skett.

  3) (Aktivarum) Statistiken har ett allvarligt fel då den antyder alla terroristdåd är lika allvarliga. Londonbomberna går inte att jämföra med islamisterna från tjetjenien som gasades ihjäl i en teater samt sprängde en skola med gisslan inuti.

  4) (Aktivarum) Statistiken har ytterligare ett allvarligt fel då man helt omotiverat har hopslagen statistik för högerextremister, nationalister och separatister. Då ingen motivering ges är detta ren politisk bias. Nazister och separatister är inte samma sak.

  5) Aktivarum) Statistiken har också ett uppenbart definitionsproblem, vad gjorde de när en grupp täckte upp fler än en definition? Tjetjenska terrorister är exempelvis både separatister och islamister.

  Kommentar av Erik — december 14, 2010 @ 9:52 e m

 12. En filologisk refutation av terrordådet? Professor förvånas över ordval på ljudfil:

  ”Jan Hjärpe, professor i islamologi, reagerar på den ljudfil på arabiska som självmordsbombaren Taimour Abdulwahab skickade före dådet.

  Ordvalen känns inte igen från terrorism och extrem islamism.
  – Inget säger att det här existerar annat än i hans (Abdulwahabs) hjärna, säger Hjärpe.

  Spekulationer finns om att Abdulwahab tillhör den mycket våldsamma al-Qaida-kopplade gruppen Islamiska staten. Bland annat påpekas det att Abdulwahab i meddelandet till TT före dådet bland annat säger att ”Nu har islamiska staten uppfyllt vad de har lovat er”.

  Men i ljudbandet på arabiska använder Abdulwahab termen dawla för stat, vilket Hjärpe inte känner igen från terrorism eller extrem islamism. Vid uttryck för att beteckna gruppen som är kopplad till al-Qaida används i stället termen amira för stat, säger Hjärpe.
  – På mig ger ordet dawla ett sekulärt intryck.

  Nu hyllas Abdulwahab på olika extremistiska hemsidor, bland annat av Islamiska staten – som också uppger sig ha tränat Abdulwahab. Men att bara utifrån detta säga att han verkligen har tränats av gruppen, eller är medlem i den, är att gå för långt, enligt Hjärpe.
  – Att man påstår sig tillhöra en organisation är inget bevis på att organisationen ens existerar eller att man hör till den.

  http://www.unt.se/sverige/abdulwahabs-ordval-vacker-forvaning-1160307.aspx

  Kommentar av QED — december 15, 2010 @ 4:07 f m

 13. Vem har rätt av Ulf eller Magrus? Erik naturligtvis!

  Kommentar av katten — december 15, 2010 @ 2:20 e m

 14. Skrev ett blogginlägg om hur islamiseringen av Sverige går till. http://enannandelavsmedby.blogspot.com/2010/12/uffe-har-ratt.html

  Kommentar av Rickard — december 15, 2010 @ 3:38 e m

 15. […] var alltså Dan som skrev en kommentar vars argumentation i mångt och mycket liknade Bjerelds mot Ranstorp. Här kommer svaret jag skrev till Dan, dock något modifierat för att passa som fristående […]

  Pingback av Terrorister med bomber kan vinna även när de förlorar « Aktivarum — december 16, 2010 @ 12:06 f m

 16. Mer info om Ulf Bjereld:
  Att han tillsattes av den statliga Säkerhetstjänstkommissionen i slutet av 1990-talet som oberoende expert på Mellanösternfrågor var ju som att sätta bocken till trädgårdsmästare.
  ”Efter att ha studerat professor Bjerelds utredning med hans i vissa fall märkliga citatkonst, haltande slutledningsförmåga och retoriska grepp började jag känna mig riktigt hemma. Det var som att sitta på ett Clarté-möte 1968! Min läsning av rapporten fick som resultat att jag och Svante Winqvist JO-anmälde Ulf Bjereld eftersom vi tyckte att det var konstigt att en så uppenbart partisk person kunde tillsättas som oberoende expert i en statlig utredning. JO tog aldrig upp vår anmälan till behandling och vägrade motivera sitt ställningstagande.
  Ulf Bjerelds roll som oberoende expert har senare ifrågasatts i andra sammanhang. Bland annat av PM Nilsson, som i Expressen kastar ljus över den gåtfulle professorn i en ledare: /länk:/
  http://www.expressen.se/ledare/1.356107/pm-nilsson-vem-ar-ulf-bjereld
  Ulf Bjereld var alltså medlem i Kommunistiska Partiet Marxist-leninisterna (r). Alltså före detta KFML(r), före detta KFML. Mer partisk i en utredning av säkerhetstjänsterna kan man inte bli. Vilket han själv med all tydlighet visar i sin utredning.”
  (Gunnar Ekberg, De ska ju ändå dö, 2009, s.394-5).

  Kommentar av Maria — december 17, 2010 @ 12:14 e m

 17. En sak bara. Jag har lyssnat på Ranstorps föreläsningar. Det visade sig att han hade fel i nästan allt. Han kör bokstavstroget på den officiella linjen. Det finns många falska terrorexperter. Vänta inget annat. De lever fett på att återanvända info som matas dem via h*rmedia. Sen kan de vara skickliga på vissa saker, men i analys skriver de vad makten vill.
  Att t.ex Osama varit död sen c 12 dec 2001 skiter de i. Och de skiter att cia(mi6/mossad och andra stöder även muslimska terrorgrupper. Förutom att de själva terroriserar.
  Ven hade förkunskap om stockholmsbombaren?

  Tänk på netiquetten/Erik

  Kommentar av Stefan — december 17, 2010 @ 8:05 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: