Aktivarum

Könsmaktsordningen är baserad på lögner från början till slut – Del 2 | oktober 12, 2010

Vi konstaterande tidigare att debatten till stor del handlar om att starka aktörer skall positionera sig som svaga.

Detta är i sig en svår konst som den genuint svaga kanppast behärskar. Här hittar ni del 1 om könsmaktsordningen.

Överdrifter och fiktionella beskrivningar används för att rättfärdiga teorin om denna påstådda könsmaktsordnings existens. Ingen vikt läggs vid proportioner eller korrekt statistik. Det gäller för legitimitetens skull att få killar/män att verka så hemska som möjligt.

Och vad liknar då den sortens positionering? Jo som vi påpekat, och som här påpekas av Alice Teodorescu är den snarlik retoriken från det parti alla säger sig avsky. Polisprofessorn GW Persson har också påpekat hur tricket fungerar.

”…allt sammantaget handlar det om det politiska tjuvknepet att göra ytterst sällsynta undantag till allmänna exempel.”

Därmed blir det ännu mer uppenbart hur full av hål teorin om könsmaktsordning är om dess kritiker lånar metoden med annat resultat.

När sålunda Bitte Assarmo i SvD-artikeln Myten om den förtryckta skolflickan med samma kvalitativa ”hur jag upplever det” metod kommer fram till att könsmaktsteorin har fel så låtsas inte ens förespråkarna att de respekterar sin egen analysmetod.

Poängen här är inte metoden. Poängen är att det ideligen är precis på detta sätt de grundlagt iden att könsmaktsteorin är något annat än löst tyckande motiverat av politiska behov och möjligheten att få forskningspengar utan ansträngning eller resultatskrav.

Med den kvalitativa metoden kan man helt enkelt få vilket resultat som helst. Ändå är det genom att agera så här man skapat könsmaktsteorin.

För att citera feministiska skribenten Loretto Linusson på bloggen Kaffekopp.

”jag är ju etnolog så jag besitter noll om intet kunskap kring statiska undersökningar, bara kvalitativa undersökningar som utförts av kvinnliga forskare som har forskat om flickors situation utifrån feministiska begrepp.”

Bara kvinnliga forskare som utfört kvalitativ forskning (intervjuer med fåtal personer) om flickors situation utifrån feministiska begrepp. Man hade alltså sitt eget utgångsläge från början. Allt som behövdes var att hitta sätt att tolka fram det önskade resultatet.

I Bitte Assarmos fall är tolkning av resultatet inte ens en utmaning. Hon konstaterar att Saga inte är en nyhet utan brukade heta Asta.

”När jag gick i högstadiet i mitten av 1970-talet visades en TV-serie som hette Tjejerna gör uppror. Den handlade om Asta, som fått nog av patriarkatet och beslöt sig för att samla ihop resterna av tjejerna i klassen och visa att tjejer kan.”

Hade forskningen inom fysik eller medicin inte nått en ny stavelse sedan 70-talet gissar jag att vetenskapsrådet skulle dra in alla forskningsanslag. Hela poängen med vetenskap och forskning är att få ny kunskap men i ett politiserat fält går det såklart inte att komma på något nytt.

Sålunda blir ”tjejers uppror” modell 2010 Saga precis likadan som ”tjejers uppror” modell 1970 Asta. Gissningvis så fanns invändningarna på teorin här presenterade av Pelle Billing även de för fyrtio år sedan

Så precis som på 70-talet blir slutsatserna a) det behövs mer forskning och b) ungdomar skall luras av propaganda maskerad som underhållning.

Vid varje misslyckande att komma nån vart så kommer genuseliten fram till att det behövs mer av samma sak. Forskningens främsta kännetecken är kodord som ”synliggörande” Vilket dels innebär man är närmast sjukligt misstänksam mot vardagsförteelser.

Tanja Bergkvist har dock i sitt inlägg om Genusmotioner hittat ytterligare en dold innebörd i kodordet synliggörande.

”Dessutom betyder det att pumpa statskassan på pengar för att skriva nonsens-utredningar som aldrig kommer fram till något (jag har ju läst ett antal nu…) och de avslutas alltid med att ”här behövs mer forskning”

Den som tvivlar på detta kan läsa citat från en hel drös sådana utredningar på Tanjas blogg. ”Formuleringen ”skyddskläder” är i sig intressant, män ”skyddar” medan kvinnor ”vårdar” (motionen: genusskillnader i avdrag för skyddskläder)

Skall man skratta eller gråta? Det är kläderna som skyddar och definitivt inte personerna som bär kläderna. Men här ser vi hur det blir när samma personer som skriver är de som bedömer kvaliteten.

”vid den borgerliga regeringens utförsäljningar av statliga bolag finns risken att jämställdheten inom bolagen går förlorad. År av jämställdhetsarbete kan därmed slås sönder.” (motionen: jämställdhet vid försäljning av statliga bolag)

Om marknadskrafterna slår sönder jämställdhetsarbete så var det liksom inte jämställdhetsarbete. Bra att veta vad man betalar för.

”Idag är inte genusvetenskapen en naturlig del i lärarutbildningen och det på grund av att sådana krav aldrig har ställts. Genus bör genomsyra hela samhället” (Motionen: Genusperspektiv som obligatorium vid lärarutbildningarna)

Här ser vi tydligt graden av ovetenskaplig idioti det rör sig om.

(På tal om ovetenskaplig idioti, läs på Genusnytt vad Feministikonen professor Germaine Greer förespråkar. T o m Daniel Pernikliski hos AB Wendela tycker det är det dummaste förslag han någonsin hört.)

När man använder ord som ”genomsyra” eller ”färga” eller liknande så är det en kraftig varningssignal om total ovetenskaplighet. Dessa ord har nämligen ingen konkret innebörd.

Eller jo, som Tanja påpekar betyder de påfallande ofta vederbörande behöver några miljoner för att konkretisera vad ordet ifråga betyder.

”Vänsterpartiet vill synliggöra könsmaktsordningen för att kunna befria oss från den…” (motionen: feministisk strategi för en jämställd kultur)

Nu hör det dock till saken att så länge könsmaktsordning kan stå för vad som helst så är det såklart omöjligt att bli fri från den. Ta exempelvis teaterfolkets genusåsikt i del 1 att manlighet handlar om hur man med våld/hot skaffar sig makt.

Faktum är ju att det yttersta måttet på manlighet enligt de flesta inte alls är hur man med våld eller hot om våld skaffar sig makt.

Snarare verkar det att döma om genuselitens tjat vara de själva som vill skapa ett sådant mått på manlighet – tvärtemot den trilskande majoriteten människor som ser det yttersta måttet på manlighet i andra saker som fotbollsdribblingar eller skapande av musik.

Könsmaktsordningens påstådda fiender är ju dess främsta stöttepelare. Utan dem finns den inte, men hjälten behöver en skurk. Genusteoretiker påminner sålunda mest om poliserna i filmen Kopps som försöker skapa en brottsvåg för att inte förlora jobbet.

Anhängare av könsmaktsordning i ett nötskal. De ville bara ha upp statistiken lite.

Men till skillnad från poliserna i Kopps behöver genusfolk ingen riktig brottsvåg. Som de makthavare genuseliten är kan de lika gärna lura folk en sådan finns genom att göra underhållning om denna påhittade ”brottsvåg” de säger sig behövas för att avskaffa.

Observera även att vi med uttrycket ”anhängare av könsmaktsordning” beskriver de som säger en sådan finns och förespråkar den avskaffas. Frågan är om man kan hitta en enda människa av betydelse för andra människor som säger en sådan finns och att denne stödjer den.

(Vem skulle det vara som stödjer en sådan könsmaktsordning? Någon som kan nämna namn?)

Annars blir det inte särskilt ansträngande att vara genusteoretiker då man närmast spelar fotboll med ett mål på plan och utan motståndarlag

Och vad handlar det då om. Jo som Kajsa Ekis Ekmans artikel i DN beskrev handlar det om positionering baserad på att framstå som den svage. Detta för att nå det idag närmast heliga tolkingsföreträdet förbehållet till offer och offers sändebud.

Och detta med metoder som de – om de nu vore svaga – aldrig hade haft tillgång till. Hyckleriet är alltså totalt bland förespråkarna av denna uppvisning i hur dogmatisk utbildning i vad man skall tycka bara kan leda till att man tvingas ljuga om faktiska förutsättningar.

”För att legitimera sig som ”marginaliserad” krävs i själva verket att man kan koderna, att man vet exakt hur man presenterar sig som tystad. Det är en avancerad konst. Vem som helst klarar det inte och definitivt inte någon som är politiskt marginaliserad. Därför blir ett system som detta, byggt på marginalisering, betydligt mer uteslutande än ett system byggt på kunskap.”

Men i världen av anhängare av teorin könsmaktsordning gör det såklart ingenting då det ju är ett system som utesluter rätt personer.

Vad det kunskapsföraktande systemet inkluderar är människor som fått en utbildning i vad som är politiskt korrekt och en uppgift att förhärliga sig själva och skoningslöst attackera kritisera kritisera och kritisera de som har någon annan åsikt än den de lärt sig man skall ha.

Vad är då auktoriteten på den åsikt man skall ha? Att döma av denna debatt så är det att vara viljelös nickedocka till Michael Foucault. Deras beteende är ganska snarlikt vad han här säger vid 04.00 kritisera, attackera. Och vem är fienden?

Jo, enligt språkvetaren Ferdinand de Sassures teorier råder föga eller – i extrema versioner – ingen skillnad mellan språk och verklighet.

En följd av detta är att sanningsanspråk blir degraderade till rena maktanspråk. I det moderna samhället är humanvetenskaperna, enligt postmodernister som Foucault, bara maktinstrument för kontroll av befolkningen.

Då det inte är meningsfullt att skilja mellan vetenskap och makt, uppmanas historikerna att acceptera disciplinens politiska karaktär och ställa den i olika så kallade motmakters tjänst. Den fiende som Foucault kritiserade var den moderna vetanderegimen.

För feministiska anhängare av könsmaktsordningen är Foucaults tankar på detta område en gudomlighets heliga skrift.

Anledningen till detta är att kvinnorna för feminister blir den motmakt de vill ägna sig åt. Detta medan det ur Foucaults vrickade tes vore att stödja den manliga kunskapsregimen att ens försöka vara objektiv och hålla sig till fakta.

”Enligt en feministisk variant på Foucaults makt-kunskapstes kan endast kvinnor skriva kvinnors historia därför att män saknar kvinnors erfarenheter.”

Men som historikern Richard Evans påpekar får detta resonemang helt orimliga konsekvenser så snart man lämnar de bekväma ramarna.

Den logiska konsekvensen vore då att nazister är de enda som kan skriva nazismens historia och kommunister de enda som kan skriva kommunismens historia.  Inga empiriska redogörelser om brott mot mänskligheten vore möjliga utan brottslingens godkännande.

För kan sådana redogörelser så otidsenligt objektivt göras om en historisk händelse så kan de såklart i någon grad göras även på andra historiska händelser. Postmodernister klarar inte ens av de vetenskapliga grund-rekvisiten.


42 kommentarer »

 1. […] Del 2 om könsmaktsordningen hittar ni här. Vi utvecklar resonemanget om hur man positionerar sig som svag och marginaliserad och gör åter ett besök i franska flumfilosofers flumteorier på jakt efter svaret Postat i Demokrati, Genus, Jämställdhet, Kultur, Media, Politik, Politisk korrekthet, Samhälle, Transgenus, Universitetsgenus, Vetenskap, YttrandefrihetTags: evelina svensson, forssberg, katherine young, könsmaktsordning, könsmaktsordningen, kielos, laestadius, llosa, mahskara, manne, Matte Matik, pär ström, tanja bergkvist, tusen gånger starkare, vargas […]

  Pingback av Könsmaktsordningen är baserad på lögner från början till slut – Del 1 « Aktivarum — oktober 12, 2010 @ 8:55 f m

 2. Här tänkte jag citera några kommentarer på Bitte Assarmos SvD-artikel.

  ”Tack för detta. Är själv f.d feminist men när jag såg hur mina söner missgynnades av skräniga tjejer i skolan kände jag verkligen att något var helt fel. Min son frågade mig helt uppriktigt när vi hade flyttat hem från flera år utomlands: Varför tycker man så illa om killar i Svenska skolan…? Lärarna håller bara på tjejerna och vad vi killar än gör är det fel…”

  Anna

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 9:30 f m

 3. ”Vilken medelålders-krisande man har skrivit denna krönika?”

  G.B.

  (Det står att Bitte Assarmo skrivit artikeln men G.B. är så enspårig denne inte kan föreställa sig en kvinna som bryr sig om pojkar)

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 9:32 f m

 4. ”Ett stort pedagogiskt problem på 80-talet var att killarna i genomsnitt hade bättre betyg än tjejerna i NO-ämnen och framför allt matte. 30 år senare är situationen den omvända, men nu anses det inte längre vara ett problem. Snarare då ett tecken på att de okoncentrerade slynglarna inte förtjänar bättre…”

  Skrivet av: Hej Matematik

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 9:33 f m

 5. ”Vad skönt att höra att fler tjejer än jag har svårt att känna igen mig i den beskrivning av skolan som finns idag. Jag har heller aldrig upplevt att vi tjejer var tysta och inte fick ta plats. Däremot minns jag många pojkar i min klass som väldigt tysta och försynta. Ett fåtal pojkar var riktigt högljudda men räknat i antal så var det färre pojkar än flickor som ”skränade”. Jag känner sällan igen mig i den förtryckta roll jag förväntas ha.”

  Pilas

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 9:36 f m

 6. ”Jag instämmer totalt med skribenten. Jag gick också i skolan på 70-80 talet. Har precis samma erfarenheter. Framförallt i de lägre årskurserna fick flickorna mest uppmärksamhet. Och ofta betyg efter hur söta de var. Pojkarna bestraffades med betygssänkningar om de ansågs ”vilda”. När jag gick på Chalmers kvoterades tjejer in på Elektro och Datalinjerna. Det fanns nätverksorganisationer som stöddes av studiehandledning för att stärka tjejernas sammanhörighet osv. MYCKET gjordes för att underlätta”

  forts

  ”Killar har missgynnats av skolan i över 30 år skulle jag vilja säga. Läroplanen har flummats igen av projektarbeten, gruppredovisningar osv. Vilket var åtgärder som ursprungligen infördes för att det torde styrka tjejers inlärning och kunskapsinhämtning. Vi ser ju vart det lett. Killar tycker om tävlingsmoment och de-motiveras av grupp och redovisnings arbeten. De presterar bättre om de får lära sig individuellt.”

  Harald

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 9:41 f m

 7. ”Någon har kommenterat här att det var en ironisk artikel. Jag vet inte var du har fått det ifrån? Jag tycker mest att det låter som en jävligt KORKAD och VERKLIGHETSFRÅNVÄND artikel. Om man inte ”tror på” att samhället/skolan är ojämställd är det nog dags att ta en titt på lite statistik och genusforskning. Vakna upp och kom ut ur särartsgrottan!”

  Sanna

  (Intressant med dessa människor som dels inte förstår statistiken bara är en korrelation och dels menar att det är sant bara för att det sägs i genusforskningen. Några belägg anges inte annat än att ”där säger de det är så” Vidare så är ”j-igt korkad” inget giltigt argument.)

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 9:44 f m

 8. Ha ha ha ja jädrar anåda ”Postmodernister klarar inte ens av de vetenskapliga grund-rekvisiten.”
  Det här är ju själva kittet i framgången, dom är ju emot vetenskapen så det är väl rimligt att de alltid vinner då ingen kan mäta resultatet ”vi måste snarast få mer medel för forskning för vi har sett att kartan inte stämmer med verkligheten”, typ verkligheten måste skrivas om.

  På debatt för någon vecka så kunde man höra Rossana Dinamarca resonera kring det onda partiets utträde ur kyrkan och hur man ska stoppa dessa grupperingars makt (demokrati nån?)
  Rossana:
  – Det handlar om att få bort offerstämpeln de har tagit på sig.

  Lol och dubbel lol, ”de onda” använder sig ju av precis samma offermentalitet som dessa vänstertänkare levt på under lång tid. Kritiken får bara gå åt ett håll och nu har några andra anammat samma teknik men med en helt annan politik. För den som har sett en pendel och vet hur den fungerar så borde man ju ha förväntat sig detta men nej, vi har ju rätt och dom har fel. Jag garvade i alla fall rätt friskt när jag tittade på debatt, det är som om dom är omedvetna om basic kunskap om hur människor anammar framgångsrika strategier, nåväl under en mindre era sedd som framgångsrik åtminstone. ”You can fool some people sometime but you can´t fool all the people all the time”

  Det är väl det som håller på att hända, några har vaknat ur törnrosasömnen och delar med sig, upplyser den grå massan om hur mekanismerna ser ut bakom detta verk av kritikskolorna.

  Tack Gode Gud för internet!

  Ps, otroligt arbete du gör Erik, kudos!

  Kommentar av Adam Weisshaupt — oktober 12, 2010 @ 9:47 f m

 9. Adam Weisshaubt:

  ”Det här är ju själva kittet i framgången, dom är ju emot vetenskapen så det är väl rimligt att de alltid vinner då ingen kan mäta resultatet”

  Precis, det är egentligen rena skämtet då politikerna som förespråkar dessa dumheter inte är i närheten att kunna läsa och förstå vad texternas innehåll är. Det är avsiktligt krångligt och utbytta ord som skall låta avancerade men när man tittar på det och frågar ”ok vad säger texten” så är det ofta rena dagisnivån. Som Tanja säger, ofta säger de ingenting mer än ”det behövs mer av oss”

  ”Rossana: – Det handlar om att få bort offerstämpeln de har tagit på sig.”

  Lol! Vilka dummers det finns. Det är inte SD som har tagit på sig någon offerstämpel det är SD som utsatts för just de handlingar de säger sig ha blivit utsatta för vilket folk reagerar på. SD har liksom sanningen på sin sida i offerfrågan. Nåt relativistflummare inte har kapacitet att fatta då de alltid menat att offerrollen är förbehållet dem själva precis som Sossarna tagit för givet de och arbetarrörelsen är samma sak.

  ”Lol och dubbel lol, ”de onda” använder sig ju av precis samma offermentalitet som dessa vänstertänkare levt på under lång tid.”

  Ja och faktiskt i många fall med större legitimitet. Det råder ingen tvekan om att homosexuella har utsatts för vidriga hatbrott men det var nog rätt längesedan något annat parti såg i närheten av den kampanj som riktats mot SD. Det är många som inte stödjer SD som har reagerat på det hot mot demokratin som kampanjen i sig utgör. Nu får vi dessutom betala extra polisbeskydd pga dumheterna.

  ”Kritiken får bara gå åt ett håll och nu har några andra anammat samma teknik men med en helt annan politik. För den som har sett en pendel och vet hur den fungerar så borde man ju ha förväntat sig detta men nej, vi har ju rätt och dom har fel.”

  Ja precis. Detta är ju Transgenus så det skräller om det. De blir helt panikslagna och vill närmast polisanmäla sina egna metoder och retoriska trick när de används av någon annan ideologi.

  ”Det är väl det som håller på att hända, några har vaknat ur törnrosasömnen och delar med sig, upplyser den grå massan om hur mekanismerna ser ut bakom detta verk av kritikskolorna.”

  Det är min uppfattning också. Det är såklart många som sitter och ljuger i klassrummen för att undvika att bestraffas med dåliga betyg och få fiender högt upp men…. men… Språkteorin är helt enkelt trams. Folk är fullt kapabla att skilja mellan vad de säger och den faktiska verkligheten.

  Tack för uppmuntran.

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 10:01 f m

 10. ”Jag har en dotter och en son som jag vill ska studera vidare, jag är rädd för att min dotter kommer att curlas fram och min son kommer få sina ben bortsparkade på vägen. Jag vill ju så gärna att båda ska få samma chans. Orolig Mamma.”

  Karin

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 10:06 f m

 11. ”Kan inte mer än hålla med om innehållet i artikeln. Som lärare ser jag varje dag hur killar missgynnas av skolans strukturer, men det är inte politiskt korrekt att idag prata om att killar missgynnas. Idag skall alla vara feminister, medan jag anser att HUMANISTER istället gynnar samhället bättre. Fram för en skola som gynnar såväl killar som tjejer!”

  Lärare i grundskolan

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 10:08 f m

 12. ”Tack för en bra artikel. Jag gjorde exakt samma obsevation på 70 talet när jag gick i skolan och jag gör det nu när min son går i skolan. jag tycker att förhållandet är det omvända att det är pojkarna som har det tuffast. Gäller för övrigt ute i verkligheten också Vilken hjälp får den slagna pojken eller medelålders mannen på stan? Pojk och mansfrid finns det?Vilken hjälp får den man som ej tilldöms vårdnande i en process med övervvägande kvinnor? Svensk genuspolitik är enkelspårig.”

  Carpe Diem

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 10:10 f m

 13. ”i många fall är det så att lärare bedömer andra saker än kunskap i sin betygssättning. att skriva vackert och välformulerat blir viktigare än att skriva rätt. att reproducera bokens och lärarens tankar är bättre än att ifrågasätta och tänka fritt. som lärarstudent kunde jag se hur (tyvärr i mitt fall alla) lärare jag följde såg positivt på de flickor som följde mallen medan pojkar som tänkte kreativt, men rätt, uppfattades som jobbiga och bråkiga och bemöttes med en negativ attityd.”

  Anna

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 10:12 f m

 14. ”Varför är det så fult att vara pojke i Sverige? Hur har det blivit så här? Feminismen liknar mer och mer Tyskland på 30-talet. Tar snart min son och flyttar till ett annat land.”

  Ullis

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 10:14 f m

 15. ”Jepp, så der det ofta ut idag. Har vänner som är gymnasielärare i Stockholms innerstad och detta bekräftar precis vad jag har hört. Tjejerna är väldigt studiemotiverade och syns och hörs i större grad än killarna.”

  Anders

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 10:16 f m

 16. ”Håller fullkomligt med artikelförfattaren. Vi har tre pojkar födda i mitten på 80-talet som alla varit med om tjejmaffian och med kvinnliga lärare som till 100% stod på flickornas sida. Hur mycket pojkarna än läste och slet med sin skola och sina hemuppgifter fick de aldrig samma credit som flickorna. Det var flickorna tillsammans med sina kvinnliga lärare som ställde och styrde i klassrummet och på skolgården. Medans pojkarna fick skit för allting.”

  GBH

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 10:18 f m

 17. ”Ett litet antal utagerande killar stör och får därmed representera alla killarna. De tysta killarna (de flesta) osynliggörs. Ja, det finns en hel del duktiga flickor, men också en hel del som viskar, tisslar och stör på lektionerna. Men eftersom de tjejerna också går utanför gängse bild blir även de negligerade. Verkligheten passar sällan in i en stereotyp o enkelspårig film. Föräldrar till pojkar bör verkligen engagera sig i sönernas skola och kräva deras rätt. Blev själv betygsdiskr. i skolan.”

  AV en lärare

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 10:26 f m

 18. ”Är utled på att höra om att tjejerna skulle vara eftersatta i studiesammanhang – det är en av de värsta officiella lögnerna som dukats upp i Sverige de senaste 20 åren. Killarna blir systematiskt nedprioriterade i skolan och allt Björklund har att säga är att ”killarna måste skärpa sig”. Vad tror ni man skulle ha sagt om det var tjejerna som var eftersatta? Då skulle hela etablissemanget gå i taket och kräva radikala ”jämställdhets”-åtgärder till gagn för ”offren Bort med genusteoretikerna!”

  Veritas

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 10:28 f m

 19. ”Efter 12 års skola känns det bra att det är någon som tar upp det här. Vårat betygssystem är kaotiskt, och det gynnar kvinnor. Och om det var några som fick uppmärksamhet på våra lektioner under gymnasiet var det tjejerna. Tjejerna i min klass under gymnasiet var jätte duktiga på att ta för sig, de satt längst fram, frågade mest och fick mest hjälp. Vi killar satt längst bak och gjorde inte så mycket väsen av oss.”

  Karl

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 10:30 f m

 20. ”Helt korrekt Det är bara att titta på betygen i svenska skolor idag. Flickorna är helt överlägsna och för pojkarna går det bara sämre. Men ändå sätts det in stödinsats efter stödinsats bara för flickor. Pojkarna får klara sig bäst de vill.”

  Helena

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 10:31 f m

 21. ”Jag har varit skolflicka i slutet på 60 talet och likaså vi var de starkare i klassen, Pojkarna var tysta , blyga och kortare än vi. Vi hade i genomsnitt bättre betyg . Jag liksom Bitte känner inte igen mig i de konstiga beskrivningar av de stackars flickorna. Jag tyckte tvärtom tjejer var och är v.tuffa och våra pojkklasskamrater var rätt så kuvade av oss , speciellt från 13 årsåldern. Tidigare som barn var vi nog mera jämställda.”

  forts

  ”Bra! Äntligen någon vågar komma med sanningen till de förfalskade röda strumpornas rapporter. Titta på de vuxna svenska män hur kuvade och tysta är de och hur gapiga och krävande kvinnorna är. Det går inte att prata och diskutera med en svensk man pga hans underlåtenhet och dåliga självförtroende som formas i skolan”

  Aina

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 10:33 f m

 22. ”Jag har en ett år yngre syrra Jag lämnade in en uppgift till min lärarinna, jag tror detta var 95-96 och jag fick en 3:a. Min ett år yngre syrra hade samma lärare och ett år senare fick hon en liknande uppgift och hade inte tid att lägga ner tid på detta. Hon bad mig ge henne mitt gamla jobb. Hon bytte namn och gjorde små ändringar lämnade in och fick…. Hör och häpna en 5:a! Jag konfronterade inte läraren för att inte röja min syrra men bitter det blev jag.”

  Petter

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 10:35 f m

 23. ”Haha rolig grej gjorde liknade fast jag är den yngre brodern och kopierade min storasyster som hade fått MVG, jag i min tur fick ett G-..”

  mgm

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 10:36 f m

 24. Touché. Igen.

  Kommentar av K — oktober 12, 2010 @ 10:39 f m

 25. K: Tackar 🙂

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 10:41 f m

 26. Får en idé när du skriver om att man ska passa sig när vissa ord dyker upp i texter…. Vi skulle ha haft ytterligare ett verktyg för att poängsätta skrifter och sätta betyg på hur genusindoktrinerad texten verkar vara.

  Jag tror ett neuralt nätverk skulle vara rätt väg att gå. Man tränar det på ett antal genustexter, så det kan börja hitta likheter mellan texter. Ord som färgad, genomsyra, könsmaktsordning, hegemoni m.fl. torde ge ordentligt utslag.

  Kommentar av Matte Matik — oktober 12, 2010 @ 11:01 f m

 27. Matte Matik:

  Vilken kanonide från dig! Du har helt rätt. Det skulle inte vara alltför komplicerat att skriva in ett antal genusfloskelord (precis som Alan Sokal och Jean Bricmont identifierade de postmoderna nonsensorden) och sedan skapa en applikation som känner av de orden i en text. Inte minst detta eländigt upprepade ”-görande” medvetandegörande, synliggörande osv… medvetenhet är också en röd varningstriangel. Du kanske minns för två år sedan när Aschberg gjorde uppdrag granskning ”Småpartierna” (Något av det roligaste man kunnat se i politisk väg) och de hade det här superflummiga partiet Enhet som babblade om hur det viktigaste är att alla skall vara mer medvetna. Sedan hade de ett superfeministiskt religiöst parti ”Kvinnokraft” som rök ihop med representanten för Nordisk Union som ansåg att halleluja inte hade i politiken att göra. 😀

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 11:14 f m

 28. Ja, det är mycket som inte är så svårt att göra, men allt tar tid. Vi får se, det blir inte i första taget, men har jag tid framöver så finns det ingen brist på idéer iallafall. Generatorn för postmoderna texter är talande om något.

  Enhet finns kvar och fick en del röster såg jag i rösträkningen, jag tycker det verkar vara ett rätt snällt parti iallafall, även om man deras program är flummigt.

  Kommentar av Matte Matik — oktober 12, 2010 @ 11:40 f m

 29. Matte Matik: Jo visst finns Enhet kvar, haha och de är inte lite flummiga utan superflummiga. Bland annat har de inget handlingsprogram, de har visionsprogram istället, allt enligt deras youtubevideo. Visst är postmodernistisk generator en guldklimp. Man känner sig alltid som ett missförstått geni när den senaste nonsenstexten ploppar fram.

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 12:13 e m

 30. Skulle nog inte vara helt svårt att åstadkomma en genustextgenerator heller. Plus att jag alltid velat göra en ”kvinnor drabbas värst”-generator. Som sagt, det finns så mycket roligt man kan göra.

  Kommentar av Matte Matik — oktober 12, 2010 @ 12:32 e m

 31. Genustextgenerator i pseudokod:

  Inledningen görs av att man slumpar mellan ett antal olika populära textstycken man stoppat in, med referenser (Hirdmans genussystem, Connells kritiska maskulinitetsteori el dylikt). Något som slår fast att män är norm, kvinnor avvikande. Sedan tar man upp ett problem, man slumpar mellan ett antal. Man slår fast att det finns strukturer, något som genomsyrar och normer och genuskontrakt som kan skönjas. Sedan avslutar man med att man minsann har hittat något intressant, gör jämförelser till något av ett antal citat och avslutar med att det krävs mer forskning för att ”genomlysa” och ”belysa”.

  Kommentar av Matte Matik — oktober 12, 2010 @ 12:37 e m

 32. Matte Matik: ….och medvetandegörande, och synliggörande, och för att lyfta fram det finns strukturer, skapa medvetenhet om dessa strukturer. Eller min favorit, de citat som Björn och Emma skrev i lilla fickboken ”Vem slår Eva forskande feminister i genusland”

  ”Feministiska teorier försöker förstå olika förtryckarmekanismer genom att dekonstruera rådande sanningar och ifrågasätta vardagliga föreställningar och praktiker” (Maria Wendt-Höjer är snillet som skrivit denna uppvisning i kodad radikal misandry)

  ”Det heterosexuella paret och de subjektspositioner det innehåller existerar inte på något sätt i en objektiv verklighet utanför våra språkliga konstruktioner av paret” (Sara Elden är den vrickade människa som förespråkar denna extremvariant av Ferdinand de Sassures stollerier som jag redan nämnt i inlägget)

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 12:53 e m

 33. Ush Foucoult. vi fick läsa en bok av honom på Genusvetenskapen. Kommer dock inte ihåg varför men han var uppenbarligen stor på den genusvetenskapliga institutionen i Lund.

  På tal om inget. Ett ”test” för att visa att könet var en social konstruktion var att vi fick titta på bilder av män och kvinnor som kanske kanske inte klätt ut sig till det motsatta könet.
  Eftersom vi inte kunde identifiera könet på alla visade det att könet var konstruerat.
  Jupp man lär sig mycket nyttiga saker på genusvetenskapen.

  Kommentar av Andreas — oktober 12, 2010 @ 1:16 e m

 34. Andreas:

  Era genuslärare var kompletta idioter som inte hör hemma i en undervisningssal. De beskrev just raka motsatsen till hur varelsen homo sapiens sapiens (den moderna människan) fungerar. Människan fungerar genom drivkraft (drifter) inte förmåga. Huruvida vi kan korrekt bedöma vad drivkraften behöver är i sig irrelevant för drivkraften i sig.

  Dvs det relevanta är om vi söker oss till personer som verkar vara 20-åriga kvinnor. Inte huruvida de faktiskt är 20-åriga kvinnor. (det är i detta fall frånvaron av könet som är den sociala konstruktionen för övrigt) Fattar man inte detta skall man inte vara lärare i något ämne det är en skamfläck denna politiska aktivism kallas undervisning.

  Det förvånar mig inte alls att Foucault var stor på undervisningen i Lunds Univ. Han var nämligen (som kan konstateras om man lyssnar på hans debatt) spritt språngande galen. En annan fingervisning till att genusfolk i Lund gillar Foucault är väl att Christina Hoff Sommers sågar honom fullkomligt i boken ”Who stole feminism?”

  En tragikomisk detalj i sammanhanget är att homosexuelle Foucault stöttade islamistiska regimen i Iran – de i sin tur skulle dödat honom på fläcken för hans sexuella läggnings skull om han satte sin fot i landet.

  Kommentar av Erik — oktober 12, 2010 @ 1:43 e m

 35. Erik: Hehe jag drog den slutsatsen också =). Ville se ifall Rothstein hade rätt och så var jag nyfiken på ämnet. Rothstein hade fel. Det är mycket mycket mycket värre.

  Glömde bort en bit till det finns inga skillnader mellan män och kvinnor. Det var det övningen skulle visa och i förlängningen är ju då ”könet” socialt konstruerat. Men hela testet var ju löjligt då syftet för personernas klädombyte, sminking, nertejpade bröst osv var att se ut som motsatta könet. Var ju inte precis ”not so good transvestite” bilder. Allt arbete som las ner för att dölja de icke-existerande skillnaderna borde varit en väckarklocka. Finns det yttre skillnader så är det mycket möjligt att det finns inre skillnader också.

  Personligen tycker det är rätt talande att transexualitet inte behandlades på kursen. Alltid undrat hur transexualitet går ihop med ett socialt konstruerat kön och avsaknad av skillnader. Inte ens vanliga sexuella läggningar som bisexualitet och homosexualitet går ju ihop med den förklaringsmodellen. Isf skulle man ju kunna ”bota” homosexuella.

  Kommentar av Andreas — oktober 12, 2010 @ 2:23 e m

 36. Matte Matik och Erik: får jag påminna om postmodernismgeneratorn som leverar en del genusteori
  om den är på det humöret

  http://www.elsewhere.org/pomo/

  Kommentar av QED — oktober 12, 2010 @ 3:31 e m

 37. […] Den nytillkomne läsaren hittar här Del 1 och Del 2. […]

  Pingback av Könsmaktsordningen är baserad på lögner från början till slut – Del 3 « Aktivarum — oktober 12, 2010 @ 10:53 e m

 38. […] Del 2 […]

  Pingback av Vad genusfolk missar « Aktivarum — oktober 13, 2010 @ 10:08 f m

 39. ”Den logiska konsekvensen vore då att nazister är de enda som kan skriva nazismens historia och kommunister de enda som kan skriva kommunismens historia. Inga empiriska redogörelser om brott mot mänskligheten vore möjliga utan brottslingens godkännande.”

  Här jämställer du kvinnor med nazister, kommunister och brottslingar. Påståendet i genusdebatten är ju att det är kvinnorna som förtryckts, så i fallet med nazismen skulle då kvinnorna hellre liknas med judarna.
  Den logiska konsekvensen skulle alltså snarare vara att judarna är de enda som skulle kunna skriva nazismens historia.
  Självklart behövs båda sidornas perspektiv, men tyvärr är kvinnornas liv underrepresenterade i historien. Jag gillar inte att jämföra genusfrågor med nazism, men: Jag har svårt att tro att en nazist skulle ge en rättvis bild av judarnas perspektiv.

  Visst är det för övrigt lite konstigt att tjejerna haft högre betyg och tagit för sig i skolan ända sedan sjuttiotalet men trots detta inte får samma plats i toppen av företag, i de högsta posterna i kommuner och landsting och att de i snitt tjänar mindre?

  Tråkigt att jämställdhet skrämmer dig.

  Kommentar av Linnea — november 29, 2010 @ 4:52 e m

 40. Linnea:

  ”Här jämställer du kvinnor med nazister, kommunister och brottslingar.”

  Nej, grupperna är helt irrelevanta då min text handlar om att visa metoden i sig är idiotisk. Iden att metoden bara skulle användas på vissa grupper är i linje med PK-dogmens ide att folk skall värderas inte på basis av sina meriter utan på vilken designerad grupp de av självutnämnda experter anses tillhöra. Jag kan hälsa från några produktiva invandrarvänner att de är hjärtligt trötta på att tryckas ihop med sitt hemlands mest odugliga missbrukare för att PK-folk behöver en offergrupp.

  ”Påståendet i genusdebatten är ju att det är kvinnorna som förtryckts, så i fallet med nazismen skulle då kvinnorna hellre liknas med judarna.”

  Nazisterna betraktade sig själva som en förtryckt grupp med exakt samma demografiska argument som många feminister använt. Nazisterna ansåg bla att för många bankirer, VD:ar och professorer var judar i förhållande till judarnas antal. Likheten i retorik är slående.

  ”Den logiska konsekvensen skulle alltså snarare vara att judarna är de enda som skulle kunna skriva nazismens historia.”

  Nej däremot skulle judarna skriva judarnas historia så länge judarna är offergruppen. Sedan skulle magiskt rätten att skriva historia överföras till palestinierna när det är judarna som anses vara den av parterna som har mest makt.

  ”Självklart behövs båda sidornas perspektiv, men tyvärr är kvinnornas liv underrepresenterade i historien.”

  Liksom männens. Det beror på att historien representeras främst av några få kungar, grevar och andra viktiga personer eftersom demokrati som begrepp fick betydelse först i och med den amerikanska revolutionen mot England.

  ”Jag gillar inte att jämföra genusfrågor med nazism, men: Jag har svårt att tro att en nazist skulle ge en rättvis bild av judarnas perspektiv.”

  Poängen som du verkar missa är att om judarna får bestämma så kommer många judar att ge en allt annat än rättvis bild av judarna. Iden att den förtryckta partens bild magiskt skulle vara mer sann förväxlar SVAG med GOD.

  ”Visst är det för övrigt lite konstigt att tjejerna haft högre betyg och tagit för sig i skolan ända sedan sjuttiotalet men trots detta inte får samma plats i toppen av företag, i de högsta posterna i kommuner och landsting och att de i snitt tjänar mindre?”

  1) Nej, inte när man tittar till vad tjejer i allmänhet är intresserade av och hur tjejer i allmänhet hellre väljer vad de är intresserade av än vad som ger mycket pengar medan män i många fall (mycket pga motiveringen att få mer attraktiva kvinnor) ofta avstår från sina intressen för att göra en karriär som ger pengar och därmed i högre grad chans på attraktiva kvinnor.

  2) Med samma logik var det också lite konstigt att hälften av Tysklands vetenskapliga toppnamn i Fysik var judar.

  ”Tråkigt att jämställdhet skrämmer dig.”

  Jämställdhet skrämmer mig inte. Det som skrämmer mig är personer som på basis av demografiskt baserade flumteorier förespråkar raka motsatsen till jämställdhet (där jämställdhet alltså enligt mig betyder lika rättigheter – inte tvång att använda dem till samma saker)

  Kommentar av Aktivarum — augusti 12, 2011 @ 2:22 e m

 41. […] Aktivarum har skrivit om könsmaktsordningsteorins historia här, här och här. Like this:LikeBe the first to like this post. This entry was posted in Uncategorized. […]

  Pingback av Kortare om könsmaktsordningsteorin | Rutrutan — december 5, 2011 @ 6:01 e m

 42. […] kvinnor fortfarande kan välja den längre originaldistansen. Detta har absolut ingenting med den påstådda könsmaktsordningen att […]

  Pingback av Ett särskilt Vasalopp för tjejer förstärker idrottens könsmaktsordning? | Malte on the Roxxx — mars 3, 2013 @ 3:29 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: