Aktivarum

Utmanad på genusnytt att debattera kvotering och orättvisor | september 16, 2010

Jag utmanades av Stina Rusk att besvara ett längre inlägg som handlade om kvotering och orättvisor.

Det var i kommentarsfältet på Genusnytt som jag tillfrågades att besvara hennes inlägg, vars syfte tycks vara att förklara varför hon stödjer kvotering. Som vanligt så delar jag upp texten så att jag kan besvara frågeställningarna när de förekommer.

För enkelhetens och tydlighetens skull så är alla delar från hennes text i kursiv fet stil. Ursprungligen skulle svaret bara vara till henne men då jag nu gör det till allmän debatt så lägger jag i paranteser till tredje person också.

Stina Rusk ”I den bästa av världar skulle jag inte vara för kvotering. Om människor, oberoende kön, etnicitet och ålder, hade samma förutsättningar skulle vi inte behöva utjämna orättvisor med hjälp av kvotering.”

Vad menar du (hon) med ”utjämna orättvisor”?  Exempel: Om två människor arbetar på en byggarbetsplats och den ena under samma tid pga mer muskler kånkar upp två säckar på den andra personens enda säck. Vad skall bedöma lönen? Andelen arbete gjort eller alla som anstränger sig får lika mycket oberoende av effektivtet? Bägge grupperna kommer att hävda att just deras metod är den rättvisa. Absolut rättvisa finns inte.

”Men uppenbarligen finns det orättvisor som i alla fall jag tycker att vi bör komma tillrätta med.”

Som jag demonstrerat ovan finns i absolut mening varken rättvisa eller orättvisa. Olika människor definierar rättvisa olika. Detta kan förklara varför demokratiska systemet når sådana framgångar.

”Kvotering handlar om att särbehandla. Och särbehandling har vi ägnat oss åt i urminnes tider.”

Kvotering handlar om att diskriminera (det exakta ordet spelar ingen roll) beträffande urminnes tider så har ”VI”  större delen av tiden inte haft nåt system som ens kunde diskriminera (moderna samhället är en modern uppfinning som inte funnits i urminnes tider). Vi gjorde i urminnes tider vad vi var tvingade att göra för att överleva en generation till en annan.

Dagens generation är en av de första (och troligen en av de sista) som kan leva utan att tänka på detta. Resultatet har blivit att barnafödandet (som handlar 100% om kvinnor – ett biologiskt faktum) har sjunkit till paniklåga nivåer.

Låt mig förklara grunderna: Om två familjer föder ett barn var och de barnen sedan blir ihop och föder ett barn…. do the math! Kort sagt, den rättvisa framtid som divserse politiska aktivister pratar om idag finns inte. Deras ”rättvisa” system är ett komplett misslyckande eftersom kulturerna som förespråkar den är i full färd med sin egen demografiska undergång.

”I dag kvoteras dagligen till exempel män in i bolagsstyrelser, till chefstjänster och andra välbetalda yrken med hög prestige.”

Nej de ”kvoteras” verkligen inte in. Zuckerberg har inte välbetald tjänst i Facebook för att han är man. Han har välbetald tjänst i facebook för att det är hans ide och skapelse. Sergey Brin och Larry Page må vara män och ha välbetalda yrken. Men även där har vi det problemet att de inte har yrket på Google för att de kvoterats dit. De har yrket på Google för att de skapade Google.

Att säga att Zuckerberg är inkvoterad på Facebook är som att säga att Madonna och Beyonce är inkvoterade på Pop respektive RnB. När rock/alternativekillar vinner priser så påpekar feminister att det saknas kvinnliga alternativ (har vi skrivet om tidigare här på Aktivarum). När Beyonce vinner allt så är det inte en genuskäft som öppnas. När hon vinner är det för att hon är ”Såå bra”

”Som svenskfödd är det lättare att få i princip vilket jobb som helst jämfört med någon som råkar vara född i en annan del av världen. Så bara för att vi inte har det på papper betyder det inte att vi inte kvoterar.”

Du (hon) får Sverige att låta som ett av de där shejkdömerna i mellanöstern där alla ordinära arbeten sköts av pakistanier.

Hur kommer det sig att det finns vita svenska män som är sotare eller uteliggare om det nu är sådan fribiljett att vara vit svensk man?  Ja svenska vita män har lättare att få jobb, det är dock långtifrån det enda utmärkande med vita svenska män och absolut inte anledningen de har lättare att få jobb.

Inom experimentell (vetenskaplig) psykologi är din (hennes) beskrivning ett kardinalexempel på ett vanligt fel – Att förväxla observerad korrelation med kausal bevisning – Att vita män lättare får jobb kan exempelvis bero på att de är mer sannolika att komma med en ide som leder till skapandet av nya uppfinningar som exempelvis.. tja Skype, Google, Milliondollarhomepage, etc..

”Det håller väl de flesta med om?”

Korrelationen ja, inte kausaliteten. Att personer som är unga hamnar i trafikolyckor behöver inte nödvändigtvis betyda att man hamnar i trafikolyckor för att man är ung Det kan betyda att unga kör mer bil och att sålunda de som kör mer bil (oavsett ålder) också hamnar i fler olyckor.

Observera även att argumentet ”de flesta tycker” är en fallacy som kallas argumentum av populum (vädjan till popularitet)

Att sedan de flesta professorer är vita män kan bero på att det flesta personer som ens bryr sig om att lära sig sån här ”skit” är just vita män och att utan denna kunskap så kommer hela yrket att tappa lön, status och då kan ju genuslåtasvetenskapen ljuga ihop att det var könet som var orsaken och inte slarvet.

”Och om man mot förmodan inte gör det menar man ju per automatik att män är bättre än kvinnor och svenskfödda bättre än utlandsfödda.”

Helt rätt Stina. Det betyder att män (hemska tanke) är bättre än kvinnor generellt på vissa saker. Men det betyder inte att man anser männen är bättre än kvinnor på de sakerna FÖR ATT DE ÄR MÄN! och heller inte att man diskriminerar de kvinnor (individer) som är lika bra som männen, för att de är kvinnor.(Hade Oprah Winfrey tjänat bättre om hon var man?)

Sålunda finns det en mängd kvinnor med höga positioner. Att tro alla de kvinnorna är ”dubbelt” eller ”tredubbelt” bättre än alla män i samma position kan svårligen beskrivas som nåt annat än larv. De kvinnliga cheferna är helt enkelt inga superchefer. Detta oavsett vad skvallertidningar och ledarteoretiker påstår.

Sedan finns såklart individer bland männen som är orättvisa och egoistiska. De är dock minst lika sannolika att diskriminera en hårt arbetande kille de inte gillar (som exempelvis raggar på samma tjej) som de är att diskriminera en duktig tjej.

Lägg till detta att om kvinnorna föder barn så lägger de mindre tid än männen på arbetet (en situation som enligt Professor Rothsteins bedömmning uppstår för att kvinnor sexuellt generellt söker sig uppåt till män mer framgångsrika med karriären än kvinnorna själva – se inlägget om Henry Laasanens forskning)

Om kvinnorna däremot inte föder barn: Ja då går de feministiska kulturerna under istället och vinnarna globalt blir de som var sämst på kvinnliga rättigheter och bäst på att förtrycka kvinnor (smart beteende av feminister – inte). Detta gäller inte bara ultrafeministiska kulturer som Sverige och Norge, nej även de mer moderna kulturerna som England och Frankrike samt de mer traditionella som Grekland och Italien drabbas av samma problem idag.

Och det är inte ett framtida fenomen. Det är ett nuvarande.

Kvinnor föder barm = Mindre inflytande för kvinnor jämfört med män
Kvinnor föder inga barn = Först kort mer inflytande – sedan ännu mindre än jämfört med ovan.

”Något annat är logiskt omöjligt. Om man tror att anledningen till att kvinnor tjänar 80 procent av mäns löner inte beror på kön utan är rena tillfälligheter kanske man ska ta och läsa en kurs i sannolikhetslära.”

Varifrån får du (hon) siffran 80%? Kvinnor som jobbar 100% av män med samma sak som män med samma kompetens som de männen tjänar inte 80% av de männen så mycket vet jag att ur det perspektivet är siffran felaktig.

Däremot om man har många unga kvinnor och många äldre män och lönen höjs med tiden så har ju personerna (oavsett kön) som jobbat längst en högre lön. Igen, se mitt första stycke som förklarade hur rättvisa är relativ.

”Om man däremot inser att det beror på om man föds med eller utan snorre men forfarande tycker att det är rätt, kan man väl erkänna det? Alla har rätt till sin egen åsikt (även om den är idiotisk).”

Nu är du (hon) åter på grånsen till träskmarkerna där man missar skillnaden mellan korrelation och kausalitet. Detta trots att det vetenskapligt är en av de viktigaste åtskillnader man kan göra. Att många rökare har dålig hälsa bevisar inte att rökning ger dålig hälsa – Riktig vetenskap förkastar iden att göra kausalitet av korrelation.

”Alltså: I dagens samhälle kvoterar vi så att det står vilt till. Det kan ingen förneka.”

För det första är det som sagt en retorisk fallacy att hänvisa till ”vad alla tycker” (argumentum ad populum) och för det andra så har jag redan förklarat att kvoteringen du (hon) hänvisar till verkar handla uteslutande om korrelation.

”Sedan är det upp till var och en om man anser att man bör utjämna dessa orättvisor eller inte.”

Hur skall vi utnämna orättvisan att inte två tjejer har uppfunnit någon kvinnlig motsvarighet till Google? Eller Skype? Eller milliondollarhomepage? Eller nåt annat som kan konkurrera på en riktig marknad, inte bara stödjas ekonomiskt med konstgjord andning via skattepengar?

”Om man tycker att vi ska leva jämställt och –likt måste vi börja kvotera, i syfte att utjämna orättvisor.”

Hur skall vi rent praktiskt kunna kvotera Google-uppfinnande? Eller barnafödsel? Eller ens framgångar i Schack? Argumenten har blivit så teoretiska och ideologiska att ingen längre verkar ens kunna grundläggande vetenskapliga regler.

Och nu är det inte bara politikerna som är dåliga på detta (att politiker förespråkar politik förstår man ju), det verkar finnas flera forskare som heller inte fattar den vetenskapliga forskningens grundläggande regler.

Det verkar som om det har blivit en del av forskning att vara kritisk mot de mest grundläggande förutsättningarna för forskning. Nämligen att observera och utifrån objektivitetens förutsättningar sedan göra experiment.

”Allt snack om att det går att förändra genom attityder med information bla bla bla är irrelevanta.”

Det är inte metoden som är problemet. Problemet är personer som förespråkar förändring utan att ens veta de grundläggande premisserna det nuvarande systemet bygger på. Det är ungefär som att renovera ett hus utan att veta var de bärande väggarna finns (eller ens ha lärt sig bärande väggars existens).

”Bevisligen går det bättre att förändra människors attityder genom tvång (till exempel lagstiftning) så varför inte ta den snabba vägen? Jag vill inte ha samma förutsättningar som män i morgon, jag vill ha det i dag.”

För det första så får du generellt (hon) aldrig samma förutsättningar som män (Varifrån kommer iden det ens är möjligt?). En liten del av alla kvinnor kan ha samma förutsättningar som män och aldrig föda barn. Men de flesta män kan inte föda barn så de flesta kvinnor måste föda barn och gör de inte det blir denna diskussion ganska onödig för då kommer en annan kultur vars kvinnor föder barn att ta över.

Ja varför inte ta den snabba vägen och tvinga folk? Svaret är av en mängd orsaker. Men om jag skall välja en av dem så skulle det inte minst bli vad som inom psykologisk vetenskap kallas ”direction problem” (resultat kan gå åt bägge håll)

Det skulle nämligen legitimera att länder med andra åsikter än lilla Sverige tar den snabba vägen gällande sina egna värderingar. Därmed så kan de hundra miljoner människor som tycker kvinnor skall stanna i hemmet helt enkelt rulla hit några stridsvagnar och snabba på vår utveckling i den frågan.

”De intervjuade en student på nyheterna angående kvotering till universitetsutbildningar här om dagen. Givetvis måste hon säga det klassiska, ”Jag är emot kvotering eftersom jag inte vill känna att jag kommer in för att jag är kvinna, utan för att jag är kompetent.”

Saken är ju den att de som behöver kvoteras in på universitetsutbildningar om man ser på könet inte är kvinnor utan män. Inte minst genusutbildningar behöver anpassas eftersom det är 90% kvinnor både bland lärare och elever. Vidare så är det uppenbarligen ett akut behov av universitetslärare med liberala och/eller konservativa åsikter.

Detta då var och varannan person på högskolan tycks tillhöra endast den ena av världens tre dominerande politiska ideologier. Detta oavsett etnicitet eller kön. Därmed blir ju alla påståenden om mångfald helt falska. Att anställa kvinnliga lärare med exakt samma åsikter som de manliga ändrar inte undervisningens innehåll till det bättre.

”Gud vad trött jag är på det ”argumentet”. För det första, hur ofta hör man en man säga det? ”Jag vill inte ha det här jobbet för att jag är man, utan för att jag är mest kompetent.”

En man som tävlar med en massa andra män behöver inte säga det eftersom det är omöjligt de väljer honom bara för att han är man när alla andra är precis lika mycket man som honom.

”Män besitter ju en massa poster JUST FÖR ATT DE ÄR MÄN”

Den som hävdar detta har bevisligen inte fått sin forskartjänst genom att vara kompetent. Det handlar om korrelation vs kausalitet. Kan man inte den biten så är man en bluffmakare. Om en man konkurrerar ut en eller flera andra män så fick han inte posten för att han är man.

Hur ofta har en man fått någonting utan att konkurrera ut andra män? Det finns en orsak att så många män – men så få kvinnor – är uteliggare. Mördande konkurrens leder inte bara till glamour och vinnare – det innebär även krasher och förlorare.

”inte för att de är mer kompetenta än alla kvinnor som skulle kunna ha deras jobb (i den bästa av världar, eller när vi börjar kvotera enligt lag).”

Kommer en inkvoterad kvinnlig VD plötsligt och magiskt att gifta sig och skaffa barn med en manlig städtant eller rörmokare? Alltså jag frågar inte om det är teoretiskt möjligt det inträffar, jag frågar om det faktiskt kommer att hända lika ofta som det omvända?

För annars blir det för att citera Lando Calrissian från Jedins Återkomst ”världshistoriens kortaste anfall”. Demografiska regler är inget relativistiskt som ideologiskt utnämnda låtsasprofessorer kan leka med efter önskemål. De är naturlagar som aldrig blivit övervunna.

”För det andra kommer hon ju inte in på grund av sitt kön.”

Uppenbarligen gör hon det. Vi har ju inte en massa kvinnliga A-lagare på parkbänkarna som visar att samma mördande konkurrens finns bland kvinnor om toppositioner eller hur? Dessutom som vi visat i tidigare inlägg så är det redan ett faktum att kvinnor dominerar medelklassjobben. Vilka av naturliga skäl är mer talrika än överklassjobb som VD och Styrelseproffs i Skanska. Underklassjobb domineras av män.

”Däremot kommer hon INTE in på grund av sitt kön om vi inte kvoterar.”

Nej, däremot så tvingas hon på samma sätt som män att konkurrera med andra bättre män. Med alla de biverkningar det innebär i form av alkoholmissbruk, A-lagare på parkbänkar och sist men inte minst kriminalitet. Däremot så kommer hur bra hon presterar sannolikt att ha den rakt motsatta effekten det har på män socialt.

Högpresterande män har fler partners, fler barn, mer sociala kontakter och pga att de gifter ner sig har de även via sin partner ett skyddsnät när jobbet kräver mer tid. Högpresterande kvinnor har färre partners, färre barn, sämre sociala kontakter och pga att de gifter upp sig är de i regel sin partners skyddsnät när dennes jobb kräver mer tid.

Eller som en kvinna sade till Warren Farrell när han förklarade att i gruppen ogifta barnlösa 40+ hade kvinnorna högre lön – Men du Warren, männen är förlorare, kvinnorna är vinnare.

”Till sist en annan viktig aspekt: Varför ska den med högst betyg eller mest erfarenhet av liknande arbetsuppgifter få en viss universitetsplats eller ett visst jobb?”

Svaret på den frågan är att det är så man uppmuntrar folk att anstränga sig och göra ett bra jobb. Varför skulle Zlatan lägga ner miljoner timmar på att göra mål i fotbollsmatcher mot motstånd av högsta klass om man kvoterar in kineser som inte gör det. Då skulle Zlatan sova sig igenom träningen.

”Borde inte befolkningen representeras på viktiga utbildningar och yrkespositioner?”

Den där frågan förstår jag inte alls. Representation handlar ju om åsikter. Om jag vägrar att rösta på en person med mina åsikter för att denne är svart så vore jag ju värsta rasisten. Att vägra referera till en oerhört vettig person för att denne är kvinna eller man vore ren sexism. Men om en bög säger att vi måste ha en bög statsminister vad skulle Stina kalla detta?

”Lever vi inte i en demokrati där vi vinner på att alla får komma till tals?”

Vad har demokrati att göra med att alla får komma till tals? Demokrati betyder att man efter att alla har fått komma till tals låter de som lyckades bäst att övertyga den röstberättigade delen av folket bestämma.

”Ibland fattar jag inte hur folk tänker. Om vi ska få ett jämställt samhälle krävs två simpla ting: Individualiserad föräldraförsäkring och kvotering. Det skulle lösa alla problem, jag lovar.”

Jag undrar isåfall fortfarande hur vi skall kvotera googleuppfinnande och barnafödsel. Annars så kommer det samhälle som du (hon) förespråkar att överleva lika länge som velourmansidealet. Dvs så lång tid det tar att sexuellt selektera bort de evolutionärt dåliga ideerna. Det är rätt grundläggande evolutionärpsykologiska principer.

Vi får inte mer av det som saknar framtid.


Publicerat i Genus, Jämställdhet
Tags:

13 kommentarer »

 1. Haha, jag trodde att det inte gick att svara på ett utförligare sätt än vad Christopher gjorde men du visade att det gick. Bra jobbat!

  Kommentar av Maria — september 16, 2010 @ 5:32 e m

 2. Precis min tanke Maria. Två inlägg i genusebatten att bokmärka.

  Kommentar av Patrik (PP) — september 16, 2010 @ 6:03 e m

 3. […] analysera detta genom att dra andra paralleller med samma synsätt. I dag har han analyserat ett inlägg för kvotering. Nu har jag inte läst det inlägget i sitt helhet, utan bara delarna som han […]

  Pingback av Bloggtips och egna reflektioner « Trollan's Tankar om stort och smått — september 16, 2010 @ 6:22 e m

 4. Ganska usel argumentering av feministen. Desto trevligare att läsa dina svar. Keep up the good work!

  Kommentar av etvisvitae — september 16, 2010 @ 8:01 e m

 5. Att ‘kämpa på barrikaderna’ för könskrig och att hata vita, västerländska, heterosexuella män är jättebra för den kultur som vill avskaffa sig själv.

  Hmm. Vad kallades nu den -ism som ägnar sig åt just detta? Ah, nu kommer jag ihåg: Femin-ism. Låter som en fin-fin ideologi det.

  Kommentar av Liberal — september 16, 2010 @ 8:04 e m

 6. Tack allihop, jag trodde det skulle vara en bra ide att placera kommentaren här istället för bara i kommentarsspåret. När jag tänker efter så har jag ett antal kommentarer på andra bloggar som jag skrivit för länge sedan som jag kan fräscha upp och publicera här.

  Förresten såg ni den helt vansinniga insändaren om familjeliv och reproduktion i DN?
  Om ni såg den så kan ni se fram emot ett svar på den här. Och om ni missade den, ja då har ni chansen att inte bara läsa den här utan även en ingående förklaring hur korkad texten ifråga är.

  Kommentar av Erik — september 17, 2010 @ 5:06 f m

 7. Hejsan!

  Jag har inte läst hela din text men vill påpeka att även om ”hon” har gjort många generaliseringar som nog inte är sanna så är det just så att kvinnor med samma kompetens på samma befattning och med samma arbetstid (100%) tjänar ca 80% av månnens lön.
  Själv är jag kvinnlig civil ingenjör me hög lön och trodde inte detta var sant men även inom vårt förbund har man gjort undersökningar som visar samma trend.
  Vilken statistisk grund står du på om du säger dig veta (annat än med ditt sunda förnuft) att kvinnor och män på samma position med samma kompetens tjänar samma?

  Kommentar av citystina — september 17, 2010 @ 5:42 f m

 8. By the way – inom ALLA NIVÅER på studier så har kvinnor höe betyg än män, men får för det inte ens hälften av alla forskar tjänster – är inte det konstigt?

  Kommentar av citystina — september 17, 2010 @ 5:44 f m

 9. Hejsan Citystina, välkommen till debatten.

  ”Jag har inte läst hela din text men vill påpeka att även om ”hon” har gjort många generaliseringar som nog inte är sanna så är det just så att kvinnor med samma kompetens på samma befattning och med samma arbetstid (100%) tjänar ca 80% av månnens lön.”

  Det är mycket möjligt att det är som du just beskrev att kvinnor när man BARA ser till utbildning, position och arbetstid har mindre lön än män. Men där är också problemet. Den som hävdar att det enda som bestämmer lönen är arbetstid, utbildning och position har fullkomligt fel.

  Exempel: Jag pratade för ett tag sedan med en kvinna som arbetade som sportjournalist. Hon arbetade lika mycket som de manliga kollegorna, på samma position med samma utbildning och hade HÖGRE lön än dem. Hur kommer det sig?

  Jo det beror på något som kallas marknadskrafter (det här ordet som varken Schyman eller nån annan pengabrännare verkar begripa)… Vill man ha en kvinnlig sportjournalist så finns det inte så många att välja mellan. Sålunda får man betala vad det kostar eller nöja sig med en manlig.

  Om sålunda kundkretsen efterfrågar en kvinna lika högt som en man så kommer kvinnorna att kosta mer. Om man (som i yrket fotomodell) efterfrågar kvinnor mer än män så blir kvinnornas löner högre än mäns. Vilket också är fallet för fotomodeller. Tjejerna tjänar mer.

  Så stor skillnad är det i sannolikheten du jag och alla andra som INDIVIDER använder lönen till att köpa nåt som annonseras av kvinnliga eller manliga modeller (ring de tidningar som testat och fråga). Innebär detta att statens rättviseivriga politiker erbjuder sig att höja lönerna för manliga fotomodeller så de inte skall diskrimineras från framsidan på Cosmopolitan?

  Nej givetvis inte. Och ingen funderar heller över de diskriminerade modellkillarna.

  ”Själv är jag kvinnlig civil ingenjör me hög lön och trodde inte detta var sant men även inom vårt förbund har man gjort undersökningar som visar samma trend.”

  Har man? Vilka ”man”? Kan du nämna några namn? Vidare så kanske du kan testa en sak åt mig? Kontakta de som gjorde undersökningarna och ge dem följande variabler: Vilka har vid 50 års ålder högst lön? Barnlösa män eller barnlösa kvinnor?

  ”Vilken statistisk grund står du på om du säger dig veta (annat än med ditt sunda förnuft) att kvinnor och män på samma position med samma kompetens tjänar samma?”

  Jag står på den solida statistiska grunden som Professor Bo Rothstein skapade i och med artikeln ”Den moderna könsmaktsordningens grundbult” (Statsvetenskaplig tidskrift 2000:1) Jag har alltså 10 års erfarenhet av debatten.

  Enligt Rothstein så blir våra relationer inte jämställda för de ÄR inte jämställda från början.

  Favoritvalet av man är lite äldre, lite rikare, lite längre fram i karriären osv och med andra ord så kommer kvinnans karriär generellt att gå i andra hand i en normal (dvs den vanligaste sorten) svensk heterosexuell relation.

  Är det fel att arbetsgivare är beredda att GENERELLT betala män mer för att satsa mer på jobbet än en kvinna i motsvarande situation brukar eller ens KAN göra? Det är nämligen krutdurken här. De flesta kvinnor med ett viktigt högavlönat jobb har ingen man hemma med ett mindre viktigt lägre avlönat jobb som HAN i högre grad kan låta gå i andra hand.

  Anledningen till detta har positivistiska forskare vetat länge. Ju mer viktig en kvinna känner sig ju mindre sannolik är hon att dejta en man som är rörmokare.

  Låt oss ta S-O Littorins nuvarande relation som exempel (om våra höga politiker inte kan föregå med gott exempel skall de inte förvänta nån annan gör det heller)

  *Han: Minister, företagare, klart äldre
  *Hon: Sekreterare åt en av hans kollegor, yngre

  Vems arbete är viktigast? Vem av dessa två kommer realistiskt att stanna hemma oftare och vem kommer att oftare att ”arbeta över”?

  Rothstein besvarade dessa frågor redan för 10 år sedan så jag har haft några år på mig att leta rätt på svaren på dessa frågor.

  Kommentar av Erik — september 17, 2010 @ 7:26 f m

 10. Citystina:

  ”By the way – inom ALLA NIVÅER på studier så har kvinnor höe betyg än män, men får för det inte ens hälften av alla forskar tjänster – är inte det konstigt?”

  Nej! Pga att flickor sexuellt dras till pojkar med spetskunskaper så har pojkar högre spridning än flickor på sin begåvning (ett måste för pojkar – men inte flickor – för att attrahera och föröka sig).
  Den som hade läst vetenskapen på området hade förutspått resultatet – inte blivit förvånad. De som kommenterar det här ämnet är dock bevisligen antingen ideologiskt styrda ( ljuger när vetenskapen inte går deras väg) eller så är de inkomptetenta.

  ”In Minnesota, for example, 1.85% of white boys in the 11th grade hit the 99th percentile, compared with 0.9% of girls — meaning there were more than twice as many boys among the top scorers than girls.”

  Dvs dubbelt så många pojkar som flickor hade varit forskare om forskarna var i 99% graden av begåvning och diskriminering ej sker.

  http://mjperry.blogspot.com/2008/07/larry-summers-vindicated-by-new-study.html

  Det är inget konstigt att fler män är i toppen. Det konstiga är snarare att det är tillåtet att ha ett skolsystem som konsekvent ger flickor högre betyg.

  (Inte minst när killarna presterar lika bra som tjejerna på internationellt standardiserade tester – och sist men inte minst så finns det heller inga superkvinnor ute i samhället som är dubbelt eller tredubbelt bättre än killar i samma position)

  Om flickor konsekvent fick sämre resultat än pojkar i skolan skulle det förklaras med kulturell bias mot flickor i undervisningen. Dvs att betygen ges på basis av vad pojkarna är intresserade av. (Det är också vad som händer de få gånger det går bättre för pojkarna)

  Det konstiga är alltså betygens fördelning, inte att de killar som klarar den hårdaste konkurrensen ofta har högre begåvning än tjejer som inte alls behöver motsvara lika hårda krav i tusentals år för att kunna bilda familj och barn.Kommer ni ihåg hur mycket fler killar än tjejer som finns i 99% begåvningsgraden?

  Just det, dubbelt så många killar.

  Gissa nu hur många fler tjejer än killar som de senaste hundratals åren levt länge nog att hitta en partner och få barn?

  Kommentar av Erik — september 17, 2010 @ 8:01 f m

 11. Inte minst när killarna presterar lika bra som tjejerna på internationellt standardiserade tester – och sist men inte minst så finns det heller inga superkvinnor ute i samhället som är dubbelt eller tredubbelt bättre än killar i samma position

  Har för mig att de är bra på olika grejer iaf i PISA undersökningen.
  http://pisacountry.acer.edu.au/

  Kommentar av Andreas — september 17, 2010 @ 8:27 f m

 12. […] den som missat att det förra inlägget här på Aktivarum upp demografiska argument så kommer en snabb […]

  Pingback av Lena Andersson: Demografisk härdsmälta – Del 1 « Aktivarum — september 17, 2010 @ 7:59 e m

 13. ”moderna samhället är en modern uppfinning som inte funnits i urminnes tider”

  Och cirkulära argument är cirkulära. Det mesta som är modernt har en tendens att vara just modernt. Varför det vi hon pratar om skulle vara just modernt är en annan sak. Reglerade, institutionaliserade samhällen vet vi inte hur gamla de är, men har studerats av t.ex. de Waal hos schimpanser, så det finns goda skäl att anta att de inte uppstod i förrgår.

  Utan att veta vem personen det argumenteras emot är så tror jag att hennes poäng är att antingen beror den statistiska snedfördelningen av kön på vissa positioner i lönestegen att det diskrimineras, vilket är möjligt, eller så är t.ex. män mer lämpade för uppgifter som sannolikt inte utövat något nämnvärt evolutionärt tryck på mänskligheten (ett gammalt Pinker-argument: att ett kön skulle vara bättre på t.ex. integralkalkyler skulle falla på att den färdigheten inte haft någon praktisk nytta förrän de senaste seklerna), vilket förefaller något orimligt.

  Inte för att jag tror att lösningen är kvotering, men kulturrelativism är ett en ful ovana. Självklart kan man diskutera rättvisa på ett rationellt sätt, även om den inte är absolut. Men då riskerar man ju komma fram till att status quo inte är önskvärt.

  Kommentar av Per — september 21, 2010 @ 2:31 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: