Aktivarum

Den hemska mansdominerade världen | juli 1, 2010

Rich Zubaty påpekar hur en värld  med män ser ut och hur en värld utan män skulle se ut.

Den enkla slutsatsen är att massmedia ljuger och blir trodda trots att massmedias trovärdighet är noll. Bedöm denna video och betänk sedan människor som Malin Ullgren som sitter och pratar om mäns ansvar i DN medan hon själv har inget alls. Läs även vad Anders B Westin skriver om det kvinnliga partnervalet samt Olesens text om kvinnan.

Gudrun Schyman frågar på Newsmill angående rättegången mot Göran Lindberg som har uttryckt precis samma mansföraktande åsikter som hon själv vad detta innebär för mansrollen. Nu har det visat sig att Lindberg ifråga ljög och bara låtsades ha de åsikterna för att det närmast dubblade hans lön. Han stöttades av Thomas Bodström, ni vet samma person som saboterade gemensam vårdnad.

”I en prejudicerande dom från Högsta domstolen slås nämligen fast att om en mamma inte vill samarbeta med en pappa så slipper hon (T 228-07).”

”Vad säger detta om vårt samhälles mansroll? Inget, tycks den allmänna meningen vara. I alla fall finns det en djup ovilja att kritiskt diskutera dagens mansroll.”

Tvärtom skulle jag svara, vad säger Gudrun Schymans och Malin Ullgrens beteende om mansrollen i samhället?

Om mansrollen i massmedia som den som det ständigt skall vara ok att sparka på? Vad säger ovanstående film om mansrollen som försörjare och beskyddare? Vad säger ovanstående film om iden att riktiga samhället skapas av diskurser, massmedia och teorier. Ingen bygger någonting, allt bara diskuteras fram? 

Läs artikeln om svensk fundamentalism hur professionella tyckare ser på deras behov att bidra till den värld de klagar på.

”Att kräva att genusforskare ska delta i det praktiska jämställdhetsarbetet är lika orimligt som att kräva att forskare i hållfasthetslära ska gjuta betong runt armeringsjärn,skriver Pia Sandvik Wiklund, ordförande i Delegationen för jämställdhet i högskolan på Debatt.”

Det är intressant hon på allvar jämställer forskning som skapar någonting och forskning som är inget annat än diskurser. Flera texter finns i artikeln om den svenska skolan och snälla apor ”Den svenska populistiska ideologin säger att det finns en klass av ”starka” som hotar harmonin i samhället. Det är statens uppgift att i folkets namn eliminera ”de starka”

På Genusnytt kan man även läsa om Reklamombudmannens opinionsnämnd som tycker det är fel att personen som kör dåligt i en reklamfilm var kvinna, det ger intryck att kvinnor kör dåligt säger de, om nån skall köra dåligt i reklam måste det vara en man annars är det inte jämställt.

Nämndens jämställdhet sägs inget om. Ordförande kvinna, föredragande kvinna, övriga personer 5 stycken varav 4 kvinnor. Nämnden hävdar sig följa riktlinjer från ICC men längre ner kan man läsa att det i själva verket är persolig ”praxis” att tolka konservering av det otidsenliga som samma sak som könsdiskriminering.

Skulle det omvända förhållandet möjligen resultera i anklagelser om att män gynnar män?

Men detta är knappast en förvånande eller ovanligt åsikt. Så här kommenderar Österåkers personalchef Char­lotte L’Estrade i Kommunalarbetaren hur man resonerat gällande att bara kvinnor får ta del av saker. ”Enligt jämställdhetslagen kan man bara diskriminera åt ena hållet, mot kvinnor. Vid lönekartläggning tittar man bara åt ena hållet, förklarar hon.”

Denna högst personliga tolkning visar sig inte alls stämma. ”Det inte är så att diskrimineringslagen* bara skulle kunna gälla åt ena hållet, säger dock Sherlot Jonsson på Diskrimineringsombudsmannens (DO) arbetslivsenhet. Så även män kan bli diskriminerade vad gäller löner.

Så här elegant besvarar Pelle Billing artikeln av Gudrun Schyman.

 


10 kommentarer »

 1. Erik!

  Draget till sin spets, men tyvärr sant. Vad bidrar kvinnor med till samhället? Jag läste för ett tag sedan att män under livet i genomsnitt bidrar med en miljon kronor till kvinnor genom transfereringsystemet. En miljon kronor av de skatter som män betalar in går till kvinnor! Hur mycket betalar en genomsnittlig svensk man i skatt per år? Kanske hundratusen? Det är 10 års hårt arbete som de inte får något för, utan istället tvingas ge kvinnor. Inte underligt att män dör tidigare än kvinnor!

  Kommentar av Medborgare X — juli 1, 2010 @ 5:38 f m

 2. Medborgare X

  Vad bidrar kvinnor med till samhället? Det är väl ändå fel fråga, det är ju inte alla eller de flesta kvinnor som kritiseras utan DE kvinnor som klagar i massmedia och på högskolorna medan de själva inte lyfter ett finger.

  Alla kvinnor jobbar inte med editorials men det är skrämmande hur stor del av massmedia som är just kvinnor som klagar på nån annan och säger åt dem vad de skall göra medan de själva gör ingenting.

  Och ja varje man bidrar med 1 miljon via transfereringssystemet vilket beror på att män arbetar mer men det är inte poängen och heller inte problemet. Problemet är att det blivit ok ja rentav mode och trendigt med otacksamhet och okunnighet från vissa grupper gällande dessa saker.

  Kommentar av Erik — juli 1, 2010 @ 6:04 f m

 3. ”Parternas samarbetsproblem är enligt Högsta domstolen av sådan omfattning att gemensam vårdnad inte kan anses bäst för T (barnet).”

  För den som själv vill tolka HD´s dom och bilda sig en egen uppfattning av vad som fastslogs och inte.

  Klicka för att komma åt 2007-05-31%20T%20228-07%20dom.pdf

  Och i fallet Catarina Hurtig ville inte heller mamman samarbeta med pappan och hon slipper mycket riktigt också då vårdnaden nu tilldelats pappan.

  Kommentar av Mia — juli 1, 2010 @ 7:27 f m

 4. En framtid där kvinnor har makten och män bara gör kroppsarbete? Dax att vakna upp.

  http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/07/the-end-of-men/8135/

  Kommentar av Ville — juli 1, 2010 @ 1:48 e m

 5. […] attackera män indirekt via påstådda hittepåbegrepp som kultur, roll, struktur, identitet, manssamhälle eller liknande faktorer. Nu kan man vara öppen med vad man menat från […]

  Pingback av Den moderna mansrollen: Den som det skall sparkas på i media « Aktivarum — juli 1, 2010 @ 4:57 e m

 6. Ang Videon;
  Ja det finns tydligen olika världar här på jorden, även innom Sverige,
  för jag har byggt mitt eget hus,eftersom jag är Utbildad byggnadssnickare.
  Har tagit ut min egen vattenbrunn med slagruta, utgrävningen av brunnen gjordes av en man,med maskin, visserligen.
  Har gjort möbler själv, skapat trädgård med gräsmatta och trädgårdsland av slyområde, helt själv.
  Har plöjt,harvat,sått och skördat mina egna åkrar,själv.
  Har fött upp mina egna djur, och levererat varor till samhället.

  Har fött, ammat och fostrat mina barn själv,tyvärr också fostrat.

  Men jag skulle aldrig skuldbelägga män kollektivt, för mina söners välbefinnande och självkänslas skull, man slår inte på sitt kött och blod.

  Tjena Josef

  Kommentar av KVINNA — juli 4, 2010 @ 2:49 e m

 7. KVINNA:

  Angående Videon. Ingen har påstått att det inte finns kvinnor som gjort dessa saker. Poängen är hur mycket vanligare det är att män gjort dem. Om vi gör en enkel jämförelse mellan antal kvinnor som gjort vad du gjort och antal män som gjort vad du gjort blir jämställdhetsproblematiken ganska uppenbar. Och ja mannen grävde med en maskin, varifrån kommer den maskinen? Vem tänkte ut den? Vem satte ihop delarna och fick den att funka? Om den inte fungerar som den skall vem är mest sannolik att få i uppgift att laga den?

  Det är vad vi borde snacka om, om vi diskuterar jämställdhet. Inte om bolagsstyrelser, maktanalyser och liknande statusräkmackor.

  Kommentar av Erik — juli 4, 2010 @ 3:02 e m

 8. Du har rätt ni vinner,
  lycka till i kriget, alla krig förresten, och även könskriget som jag att vägrar delta i, Ha,ha…nej du är inte seriös så varför skulle jag…

  Ang Maskinen,
  menar du att Volvolastmaskiner inte har kvinnliga arbetare på löpandebandet?!!
  Fabriker i hela västvärlden har kvinnliga industriarbetare, truckförare, maskinförare och Lastbilschaffisar.

  Jag vet inte hur gammal du är men nog känner jag till tre kvinnliga maskintekniker, här…

  Som sagt min verklighet befolkas av kvinnor som gör det jag gör, står med verktyg i näven.

  Och det finns massor av kvinnliga konstruktörer, ingenjörer, kirurger, forskare, arkitekter….vad lever du i för värld?

  Kommentar av KVINNA — juli 4, 2010 @ 3:20 e m

 9. KVINNA

  ”Ang Maskinen, menar du att Volvolastmaskiner inte har kvinnliga arbetare på löpandebandet?!!”

  Inte många jämfört med männen nej.

  (Vad jag och även vad Zubaty menar att tar jag alla personer som krävdes för att tänka ut, sätta ihop, underhålla och frakta prylen ifråga så är de överlägset FLESTA och viktigaste av dem män. Och då skall vi inte tala om hur beroende processen varit av andra saker, också skapade, tillverkade och underhållna mestadels av män. Läs siffrorna på ekonomiska krisen, mest drabbade branscherna var produktionsindustrin, vad innebär det? Jo att det mest drabbade könet såklart var män. Vilket du såklart inte får läsa i tidningar som fokuserar på att sälja till kräsna kvinnor som bara köper budskap de vill höra. Det är ju det som är det intressanta, att män kan köpa kritik i sanningens namn men om kvinnor får kritik så har de lärt sig det viktiga är deras egna känslor, inte om det är sant)

  ”Fabriker i hela västvärlden har kvinnliga industriarbetare, truckförare, maskinförare och Lastbilschaffisar.”

  Javisst men hur många då? Kan du ge mig en siffra i procent? Jag har varit i metallindustrin och min familj har varit i transportbranschen. Vet du hur få kvinnor det finns där i praktiska uppgifter?

  ”Jag vet inte hur gammal du är men nog känner jag till tre kvinnliga maskintekniker, här…”

  Hur stor andel av alla som jobbar där är de i procent?

  Jag skall förklara generella data? Det betyder vad som är mer vanligt och vad som är mindre vanligt. Det är mer vanligt män arbetar utomhus, det är mer vanligt män arbetar i slitsamma yrken osv. Välkända data men Tjejer köper bara vad de gillar att höra och sålunda har massmedia lärt sig att inte prata högt om dessa saker.

  ”Som sagt min verklighet befolkas av kvinnor som gör det jag gör, står med verktyg i näven.”

  Din verklighet i den form du beskriver den är en skyddad fantasi. Frågan är inte om de finns alls utan HUR MÅNGA de är och vilka uppgifter de gör. Det är intressant detta. Det anses helt ok att säga kvinnor kan uppfostra barn utan män trots att det finns enstaka män inom barnomsorgen men att påtala män kan bygga maskiner helt utan de enstaka kvinnor som ens sätter en fot på golvet leder genast till det inlärda beteendet protester.

  ”Och det finns massor av kvinnliga konstruktörer, ingenjörer, kirurger, forskare, arkitekter….vad lever du i för värld?”

  Så här ser det ut när man kontrollerar saken. Inte vid ett enda tillfälle så är det fler kvinnor än män på det tekniska, slitsamma eller liknande krävande området.

  Däremot tror jag att det är 95% kvinnor som svarar att de läst i tidning eller hört av kompisar eller hört på en utbildning att det är massor av kvinnor oavsett vad man pratar om. Det är ett inlärt beteende. Det spelar ingen roll vad vi pratar om för enligt den socialt accepterade åsikten domineras INGET yrkesområde (förutom statsminister, styrelseproffs, polis och brandman) av män. Inte för att detta är sant utan för att vi inte får säga sanningen. Den kan nämligen (jättehemskt) leda till det magiska ordet – stereotyper.

  Kommentar av Erik — juli 4, 2010 @ 4:11 e m

 10. […] anser att folk anser att kvinnor kör dåligt. Då blir det sexism att visa en enda kvinna som kör dåligt. Uppgiften för samhället är enligt genustroende att visa saker som är tvärtom vad folk tror. […]

  Pingback av Sagors betydelse för genustroende « Aktivarum — juli 5, 2010 @ 1:13 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: