Aktivarum

Dilsa Demirbag-Sten vs Malin Ullgren, Om mäns ansvar | juni 24, 2010

Så har vi då fått en mansdebatt mellan kvinnor om männens ansvar/mansföraktet i samhället.

Det är Dilsa Demirbag-Sten som med artikeln ”Skuld går inte i arv” nu bemött Malin Ullgrens försök att med artikeln ”Varför pratar vi inte om männen” skuldbelägga män kollektivt och Ullgren som skrivit ett kritiskt svar. med rubriken ”Bisarrt att jämföra mig med SD i mansdebatten” Vi återkommer till artiklarna men först lite bakgrund.

Kritiken mot Ullgrens metod inte är något nytt. Samma kritik har riktats här mot Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson när han resonerade likadant. Metoden har även belysts av Matte Matik som konstruerade en så kallad transgenusmotor för att visa likheten mellan vissa personers beskrivningar av män och rent rasistiska texter.

Så här lyder Demirbag Stens argumentation när hon beskriver felen som Ullgren gjort.

”Det gungar friskt under fötterna när hon i en handvändning ska göra rent hus med logiska principer (som att korrelation inte är detsamma som kausalitet – att män är överrepresenterade i våldsbrott innebär inte att manligt kön i sig orsakar våldsbrott) eller när hon skarelativisera moraliskt ansvar (är du en man så förlorar du rätten att bli bedömd som individ för vad du gör och i stället döms du på förhand som tillhörig ett maskulint kollektiv). Mekanismerna och retoriken är densamma som hos SD. En dualistisk föreställning om svensk och icke-svensk byts ut mot manligt och kvinnligt, med ett enda syfte: att ro hem en från början bestämd slutsats. Artikeln har ett pedagogiskt värde för alla som vill lära sig hur illa det kan gå när relativiserande kollektiviseringar får löpa amok, utan några som helst hämningar.”

Det pedagogiska värdet i att läsa vad Malin Ullgren skriver är instruktion i hur man inte skall göra.

Poängen här verkar vara att Demirbag-Sten begriper det som för varje normalt funtad människa borde vara uppenbart. Att män inte har maktövertag gentemot kvinnor för män och kvinnor befinner sig inte i kamp mot varandra annat än i Ullgrens egen hjärna.

Är det någon grupp som personifierar makt och det normala så är det snarare journalister som Ullgren själv där det normala är den politiskt korrekta negativism vi gärna ser dem börja agera kritiskt mot, precis som Demirbag Sten här gör med den äran.

Så här lyder Malin Ullgrens svar och motivering till innehållet i första artikeln.

”Är det då, som Dilsa Demirbag-Sten menar, lika illa att påstå att manligheten är problematisk som att säga samma sak om invandrare? Självklart inte. Gruppen män har ett generellt maktövertag gentemot gruppen kvinnor.”

Här finns inte bara ett utan två helt felaktiga påståenden. Män har inte ett generellt maktövertag gentemot kvinnor (hade män haft det så hade män använt det, Ullgren behärskar uppenbarligen inte logisk slutledning) men även om män hade haft det hade det i sig inte varit någon ursäkt för Ullgrens rasism ifråga. Det finns flera orsaker till detta.

Men först går vi igenom mer av Ullgrens försök att inbilla sig hon har rätten på sin sida.

I varje kontext där en viss grupp personifierar det normala genom ekonomisk, politisk och social övermakt har denna grupp ett kollektivt ansvar att ifrågasätta och bekämpa sitt förtryck av grupper med mindre makt.”

Rent spontant är det första man undrar när man läser var sjutton hon får sådan här smörja ifrån? Det är det värsta trams jag sett. Om en grupp har den absoluta makt hon pratar om behöver de så klart inte ta det ansvaret.

De enda som ett sådant uttalande överhuvudtaget kan gälla är de som inte har den makten.

Malin Ullgrens grodor tar dock inte slut där. Hennes nästa slutsats är ungefär lika intelligent som Carl Henric Swanbergs ”we care about the small people”. Hon menar att ”Det riktigt obehagliga är att feminister som ser mäns våld mot kvinnor som ett strukturellt problem jämställs med Sverigedemokrater.”

Godafton yxskaft! De som jämställer personer med strukturell syn på män med sverigedemokraters strukturella syn är ingen annan än dem själva! Deras sätt att uttrycka sig visar inte bara likheter med rasism, deras sätt att uttrycka sig är exakt likadant som extremt rasistiska personer.

Vi tar några exempel på hur de pratar innan vi går till den film som beskriver vilken betydelse det har att lära sig detta beteende.

(Obs transgenusifierad text)

”Den invandrarspecifika folkgruppsrollen är destruktiv. Så är det bara.” Simon Rosen

”Varje dag nås vi av same old shit där invandrare över hela världen låst in svenskar och svenska barn” Lisa Gålmark

”Vi måste faktiskt våga ställa krav på invandrarna. Jag har inget emot invandrare, jag har t.ex. flera invandrarspecifika vänner, men vi måste göra klart för dem vilka normer och värderingar som gäller i vårt samhälle.” Pim John Andersson

”Det kostar staten miljarder att försöka integrera invandrarna i samhället, men vad får vi i gengäld? De är otacksamma, försöker sprida sin konstiga kultur och allmänt förstöra.” Dorian Ertymexx

Människor förblindade av sina perspektiv kan inte se verkligheten objektivt längre. The Wave (1981) visar hur det går till.

Styrka genom uppförandekoder (disciplin) styrka genom kollektivisering (community) styrka genom gemensamt handlade (action) och stolthet att tillhöra gruppen (pride) När vi återkommer till Mr Ross och hans klass har förändringarna i mentalitet börjat märkas. Här ser vi samma resonemang som Malin Ullgrens i DN.

Att bete sig som en skitstövel anses ok bara man tycker sig handla i självförsvar mot förtryckare och folk i vägen.

Det är inte det att Malin Ullgren inte beter sig precis som de andra rasisterna och liknande kollektiviserande grupperingar – det gör hon – det erkänner hon. Det är istället det att hon inte kan se något fel i det när förtrycket riktas mot vad hon själv tycker och lärt sig är det onda i samhället.

”Jag tyckte att frågan var så självklar efter vårens alla uppmärksammade brott mot kvinnor, och också mot barn. Att det är den vi alla innerst inne undrar över.”

Den självklara frågan, skillnaden mellan vad som uppmärksammas och brottsstatistiken säger hon ingenting om.

I Ullgrens & Co:s värld är det så självklart att brott mot män, pappor, bröder, pojkvänner, söner etc inte uppmärksammas alls. Detta med ett uppenbart undantag. Hon verkar ha extremt svårt att förstå att hälften av barnen har samma kön som gruppen hon attackerar.

Vidare så kan man inte annat än undra hur hon skall resonera gällande de homosexuella männen. Är de inte riktiga manliga män i hennes värld kanske? Hur skall hon ta sig ur den retoriska rävsaxen? Enligt HMF lagen får man inte hetsa mot folk pga deras sexuella läggning. Gäller detta inte heterosexualitet?

Fundamentalism är en obehaglig förteelse men obestridligen så stoppar den upp sitt fula nylle i mansdebatten.

Jag tänker på det där arkadspelet på tivoli där man med en klubba skall bonka sorkar (eller vad de är) som sticker upp huvudet. Fundamentalismen är som ett sådant skadedjur och sålunda är det bara för självständigt tänkande människor som uppskattar liberal demokrati att bonka ”the bastard” så fort som möjligt med logikens klubba.

Läs även Tanja Bergkvists inlägg En studie i svensk Fundamentalism Pär ströms inlägg Nytt index visar kvinnodominans, Pelle Billings inlägg Helgläsning och Ingrid Carlqvists inlägg Ofarligt att falskanklaga sina medmänniskor. Anders B Westin har även skrivet ett intressant inlägg om hur det är Att vara ett manligt proffs.


48 kommentarer »

 1. ”att män är överrepresenterade i våldsbrott innebär inte att manligt kön i sig orsakar våldsbrott”.

  Varför dessa demagogiska – men meningslösa – tillspetsningar? Det finns inte någon faktor alls, som ”i sig” orsakar våldsbrott.

  Kommentar av Anders — juni 24, 2010 @ 1:24 e m

 2. Det beror på hur man ser på saken Anders, man kan definitivt leta större och mindre orsaker till våldsbrott där de största stilistiskt kan kallas ”faktorer i sig” men om könet hade varit en större faktor hade många många fler män begått våldsbrott – av den anledningen är Ullgrens text helt felaktig vilket Demirbag-Sten påpekar.

  Kommentar av Erik — juni 24, 2010 @ 1:30 e m

 3. Ja, man kan leta efter ”större och mindre orsaker till våldsbrott”.

  Man kan emellertid invända mot samtliga korrelationer som beskrivits, att om X hade varit en större faktor hade många många fler i gruppen X eller med egenskapen/attributet X begått våldsbrott.

  Hur stor andel i en grupp anser du måste begå våldsbrott, för att medlemskap i gruppen X skall vara en faktor som ”i sig” orsakar våldsbrott?

  Kommentar av Anders — juni 24, 2010 @ 1:59 e m

 4. Anders: Det beror på om det är en organiserad (aktivt val) grupp eller inte (passiv). Om det är en ej organiserad grupp skall vara en generell egenskap, dvs det skall vara det vanligaste alternativet. Om man har två alternativ alltså minst 51% om det är tre alternativ minst 34% osv Om det däremot är en organiserad grupp (som ROKS eller Islam) så hänger det dels på om medlemskapet är självvalt eller inte. Om medlemskapet är självvalt så är det de egenskaper som utmärker ledarna (de som sätter agendan) som de andra får ta ansvar för. En organisation får sin styrka genom sin storlek. De kan antingen välja en ny ledning eller lämna gruppen om de menar att deras åsikt inte motsvaras av den som topparna har. Inget av de organisatoriska argumenten stämmer dock för manlighet eller män. Män är ingen självvald grupp och manlighet är ingen organisation.

  Kommentar av Erik — juni 24, 2010 @ 2:08 e m

 5. Ser att du hänvisar till det här inlägget bland kommentarerna i DN, men det är ännu effektivare att Twinglylänka till artikeln om man vill bli läst. Brr för skribenter som Ullgren och att folk kan ta henne på allvar säger en del om läget i landet.

  Kommentar av Maria — juni 24, 2010 @ 2:13 e m

 6. Det där var tyvärr inte glasklart. Menar du, att om 51% av en grupp (som man inte medvetet har valt att ansluta sig till) är brottsaktiv, så är grupptillhörighet i denna grupp en faktor som ”i sig” orsakar brottslighet?

  Kommentar av Anders — juni 24, 2010 @ 2:24 e m

 7. Tack för tipset Maria, Jag har pingat bloggen i twingly redan (såväl som nyligen och bloggtoppen), finns det något mer man kan göra för att få fler uppmärksamma hur tokigt M.U. resonerar? Och visst har du rätt, det säger något om läget i landet. Framför allt säger det en hel del om läget i skolan när Demirbag Sten behöver förklara grundläggande grundskolekunskaper.

  Kommentar av Erik — juni 24, 2010 @ 2:25 e m

 8. Erik!

  Tack för att du gång på gång tar dig tid att banka sorkarna i huvudet varje gång de sticker upp sina fula sexistiska trynen.

  Själv reagerar jag på Ullgrens ologiska definition av ‘manlighet’. Hon väljer att definiera detta efter ett beteende som endast finns hos en liten del av männen. Varför ska just denna minoritet av män definiera vad som är ‘manligt’? Borde inte det logiska vara att definiera detta efter beteendet hos majoriteten. Dessutom så sympatiserar inte heller majoriteten av männen med de män som våldtar och misshandlar. Därmed ingår det heller knappast beteendet i ‘normen’ över hur den ‘man’ ska vara.

  Dessutom är det viktigt att påpeka att om det, som Ullgren påstår, varit så att männen som kollektiv hade makten och underordnade kvinnorna, så hade aldrig Ullgren fått göra sin röst hörd i media. Om män hade makten så hade hennes åsikter tystats. Men som vi alla vet så är det snarare så att de som är kritiska mot det radikalfeministiska budskapet som har svårt att komma till tals i media!

  Kommentar av Medborgare X — juni 24, 2010 @ 2:26 e m

 9. Erik, om 51% av en grupp (som någon inte medvetet har valt att ansluta sig till) måste vara brottsaktiv, för att grupptillhörighet i denna grupp skall anses vara en faktor som ”i sig” orsakar brottslighet – då finns det inte någon faktor som ”i sig” orsakar brottslighet.

  Vilka grupper identifierar du, där (åtminstone) 51% är brottsaktiva?

  Kommentar av Anders — juni 24, 2010 @ 2:46 e m

 10. Anders, det jag menar är att om 51% eller fler inom en kulturell tillhörighet begår en viss brottshandling finns det iaf orsak att titta på om det finns en kulturell förklaring på handlingen i sig. Om 3% gör det finns ingen som helst orsak. Då är det andra motiv bakom och detta är helt uppenbart vad som driver fram strukturella resonemang. Låt säga att 75% av subkulturen bikers misshandlat folk. Vid den storleken på omfattning finns orsak att ifrågasätta bikerkulturen. Men att 10% bikers och 2% icke-bikers misshandlat folk visar inte bikers-kultur gör folk till misshandlare. Det måste vara mycket större omfattning för att det skall finnas orsak till kulturell svartmålning och efter att ha sett hur man gjort samma saker med hårdrockare, rejvare, lajvare, etc… Så är det överlägset bästa att bestämma en tydlig och klar siffra. 51% minst, annars får de leta specifika skäl. Struktrurer har inget att göra i resonemang med några få människor.

  Kommentar av Erik — juni 24, 2010 @ 2:49 e m

 11. De grupper jag kan identifiera där man kan prata om 51% brottsaktiva är mestadels extrema subkulturer. Exempelvis ”Förortsgäng” ”Outlaw-MCklubbar” ”Extrempolitiska stenkastar rörelser” (som AFA, Nynazister) Fotbollshuliganer, osv… Det är möjligt att över 50% av alla sociopater/psykopater är brottsaktiva och det är nog isåfall det närmaste det går att komma att födas till brottslighet. Det är dock fullt möjligt även de flesta psykopater är ej brottsaktiva.

  Kommentar av Erik — juni 24, 2010 @ 2:58 e m

 12. Anders är förmodligen en sverigedemokrat som halkat in här och på Ingrid Carlqvists blogg. Orkar inte lägga någon energi på honom.

  Kommentar av Maria — juni 24, 2010 @ 3:17 e m

 13. Erik, betr. extrema subkulturer där 51% (eller mer) är brottsaktiva så får du genast en diskussion om hönan eller ägget, eftersom det helt eller delvis handlar om en självvald grupptillhörighet.

  Är någon brottsbenägen pga att vederbörande är med i maffian – eller är någon med i maffian pga att vederbörande är brottsbenägen?

  (Jag tror f.ö. inte, att en majoritet av psykopaterna är brottsaktiva.)

  —–

  Du ser väl hur meningslös det är, att (som Demirbag-Sten) struntviktigt pladdra om ”att män är överrepresenterade i våldsbrott innebär inte att manligt kön i sig orsakar våldsbrott”. Båda fjollorna för ett fånigt resonemang.

  Unga män är i genomsnitt mer brottsaktiva än gamla män. Det framstår som rätt larvigt att avskriva den korrelationen med argumentet, att 51% av alla unga män givetvis! inte är brottsaktiva.

  Kommentar av Anders — juni 24, 2010 @ 3:28 e m

 14. Lika dum som oförskämd kommentar.

  Kommentar av Anders — juni 24, 2010 @ 3:30 e m

 15. Hmmm.. Erik. Du definierade ”strukturer” som utfallet av människors val.

  Antag att 10% av grupp A och 2% av grupp B misshandlat folk. Anser du, att det är ointressant?

  Skulle du lika gärna anförtro din dotter till någon från grupp A som någon från grupp B?

  Antag att 10% av chaufförer i bussbolag A råkar ut för olyckor och 2% av chaufförer i bussbolag B råkar ut för olyckor. Anser du, att det är ointressant?

  Skulle du lika gärna välja att åka med bussbolag A som med bussbolag B?

  Kommentar av Anders — juni 24, 2010 @ 3:42 e m

 16. Rätta mig om jag har fel då. Vad vill du komma fram till, Anders?

  Kommentar av Maria — juni 24, 2010 @ 4:03 e m

 17. Resonemang (oavsett vad det gäller) testas inte tillräckligt i Sverige.

  (Jag har ingen relation till sverigedemokraterna och relevansen undflyr mig f.ö.)

  Kommentar av Anders — juni 24, 2010 @ 4:09 e m

 18. Anders: ”Hmmm.. Erik. Du definierade ”strukturer” som utfallet av människors val.”

  Precis Anders. Att fler personer gör en viss sak än en annan sak.

  ”Antag att 10% av grupp A och 2% av grupp B misshandlat folk. Anser du, att det är ointressant?”

  Kulturellt är det ointressant ja. Det visar inte att grupp A lever i en kultur som skapar misshandel. För övrigt tänk på att det kunde vara du själv som förvägras jobb eller inträde för att EN person mer i grupp A (din grupp) än i grupp B har misshandlat någon.

  ”Skulle du lika gärna anförtro din dotter till någon från grupp A som någon från grupp B?”

  Javisst, (vid en viss ålder är det för övrigt upp till henne) jag skulle däremot inte anförtro min dotter till någon alls jag inte själv bedömt och när jag bedömt personen från grupp B hade det saknat betydelse en eller två personer fler i den gruppen begått dåliga handlingar. Det är inte hans fel, allt hänger på intrycket han gör på mig. Enligt samma logig skulle jag inte automatiskt anförtro min dotter till en person från grupp B för att denne tillhörde grupp B.

  ”Antag att 10% av chaufförer i bussbolag A råkar ut för olyckor och 2% av chaufförer i bussbolag B råkar ut för olyckor. Anser du, att det är ointressant?”

  Ja fullkomligt. Och ju mer man letar sådan värdelös information ju mer trygghetsknarkare på det sätt som David Eberhardt beskriver kommer folk att bli. Det skapar bara paranoia och behov att läsa mer om hemskheter så man lär sig vad man skall skydda mot. Detta är anledningen många tjejer läser så mycket om våldtäkter idag och knappt vågar gå utanför dörren.

  Och tro inte bara ”svenskar” resonerar så. Det blir precis likadant när andra kulturer skall lära sig de sämsta aspekterna av Sverige eller USA och skydda sig. Det är som om du inte vågar resa till USA för du har tittat på CSI så mycket och fått veta det dödas 15% fler i USA än i Sverige.

  ”Skulle du lika gärna välja att åka med bussbolag A som med bussbolag B?”

  Javisst och just därför är det viktigt att påpeka vilka siffor som är av betydelse och vilka som inte är det. Betänk att jag är logiker och ofta tänker två tre steg framåt vilket resultat man får till slut om man fortsätter göra dessa val.

  Kommentar av Erik — juni 24, 2010 @ 4:17 e m

 19. Okej, då ber jag om tillgift. Frågor som vem som begår brott i Sverige och framför allt våldtäkter brukar vara ett populärt ämne för sverigedemokrater. Även om det är viktigt att föra fram sådana frågor så är det lika fel att bunta ihop gruppen invandrare som gruppen män. Även inom invandrarna skiljer det sig åt och vissa grupper är mer representerade än andra i brottsstatistiken. Därför är jag för att förövarens nationalitet anges, så att inte alla invandrare dras över en kam.

  Kommentar av Maria — juni 24, 2010 @ 4:19 e m

 20. Precis, Maria, där håller jag med. Massmedia måste lägga ner sin politiskt korrekta censur. Hela den här taktiken med att dölja nationalitet hos förövare har fått helt omvänd effekt. Den döljer inte bara nationaliteten, den döljer också brottsorsakerna så folk tar den enda förklaring de har tillgänglig – nationaliteten.

  Kommentar av Erik — juni 24, 2010 @ 4:23 e m

 21. Erik
  Såg att du länkade till min enkla vardagsbetraktelse.

  Jag tror att vi skall hålla fram det positiva som mannen sysslat med de senaste 200 åren i Sverige.

  Genusfeministerna är totalt blinda inför 90-95 % av manligt beteende och totalt blockerade av 5-10 % procent av de negativa biprodukterna.

  Biprodukter som är en ovillkorlig konsekvens av både de själviska genernas riktningslösa kamp och kulturens naturliga restprodukter.
  Inget system kan existera utan negativa biprodukter.

  Även den snälla vindkraften dödar örnar och får människor att bli störda av restprodukten buller.

  Ingen av genusfeministerna kan ha fokuserat på elementär naturvetenskap.
  Varje form av energiomvandling skapar biprodukter.

  Psykopati, schizofreni, bipolärt syndrom, anorexi, adhd, borderline, otrygg anknytning är konsekvenser av evolutionära biprodukter.

  Varför begriper dom inte det!

  Jag påstår: Skolan är dålig på viktiga kunskaper.

  Istället kämpar samhället för dogmatisk indoktinering.

  Genuslek och religiösa friskolor.

  Jag svettas ständigt!

  🙂 🙂

  Kommentar av Anders B Westin — juni 24, 2010 @ 4:25 e m

 22. Jaha Erik.. om jag förstår dig rätt, så anser du, att man bör endast välja bort bussbolag och flygbolag, där 51% eller mer av chaufförerna/piloterna råkar ut för olyckor. Du är nog ganska ensam om den inställningen till säkerhetsarbete (får man hoppas). 😀

  Hur ser du på Salmonellasmitta hos ägg?

  Anser du att 51% (eller mer) av en producents ägg måste vara Salmonellasmittade innan du väljer bort denne producents ägg?

  Kommentar av Anders — juni 24, 2010 @ 5:22 e m

 23. För det första så diskuterade vi kulturer, inte företag. För det andra: Företag är organiserade och bedöms utifrån agendan hos ledningen. Om ledningen hos SAS tycker 25% störtade plan är ok så går de i konkurs av sig själva väldigt fort. Alternativet att välja bort ett SAS med 49% olyckor kommer alltså aldrig att existera. De kommer att konkurreras ut av ett företag vars ledning förespråkar bättre kundservice långt innan dess. Äggproducenter är också företag, också en fråga om ledningens syn på saken. För att frågan skall vara relevant skall företagen ha fabrik på olika plats och det ena företaget tycka det är ok att fabriken är full av salmonella. Men då är det med största sannolikhet inte nationaliteten hos arbetarna på fabriken som orsakar smittan. Hade de en kulturell sed som orsakade samlonella skulle det vara vanligare. Ungefär så.

  Kommentar av Erik — juni 24, 2010 @ 5:30 e m

 24. Hej Anders B Westin, javisst gjorde jag det. Jag länkade till alla vettiga inlägg på ämnet jag hittade *pust* Visst har du rätt i beskrivningen av hur de lärt sig fokusera på negativa biprodukter men då är frågan vem har utbildat dem i detta överhuvudtaget? Lärare är ju utbildade yrkesfolk så någonting har bevisligen gått rejält snett på lärarutbildningarna på högskolan. Det verkar ha blivit ett politiskt slagfält där alla slåss om rätt politisk värdegrund istället för att förmedla kunskaper.

  Kommentar av Erik — juni 24, 2010 @ 5:35 e m

 25. Medborgare X det är kul du gillar mitt sorkbankande. Man känner sig ibland som Bill Murray i Caddyshack! De vanliga instrumenten för att banka dem räcker inte till och helst skulle man även spola ut dem med vatten och aptera gångarna med dynamit. Beträffande den ologiska definitionen av ”manlighet” så är ju manlighet i detta fall inte bestämd av en minoritet män utan det är precis vad som helst som Ullgren & Co bestämmer. Och precis som du säger beskrev jag det i mitt inlägg, Om den grupp som påstås ha den makten har den så har de inget ansvar att vara självkritiska, de behöver inte och ingen kan ju tvinga dem. De enda man kan tvinga är ju de som inte har den makten.

  Kommentar av Erik — juni 24, 2010 @ 5:41 e m

 26. Du finner ingen anledning att välja bort ett bussbolag eller flygbolag där 10% av chaufförerna/piloterna råkar utför olyckor – du framförde att en sådan olycksfallsstatistik var ”fullkomligt ointressant”. Du verkar emellertid vilja dra gränsen någonstans innan 51%.

  När blir det intressant, Erik? Var går din gräns?

  Kommentar av Anders — juni 24, 2010 @ 6:12 e m

 27. Här finns en bra sammanställning av manshatiska citat från tongivande feminister. Bra att ta fram när feminister påstår att de inte har något emot män:

  https://www.flashback.org/t214635

  Kommentar av Clabbe — juni 24, 2010 @ 6:21 e m

 28. Tackar Clabbe, alla bidrag uppskattas.

  Kommentar av Erik — juni 24, 2010 @ 6:29 e m

 29. Nu har det blivit något fel. Om du läser mina första svar så ser du att siffran 51% gällde kulturella förklaringar. Inte alla förklaringar. För organisationer angav jag ingen siffra utan där hänger det på ledningens inställning. Exempelvis BP blir bortvalda pga deras hantering av oljeläckan. ROKS för att de valde en ordförande med den åsikt på män som hon hade. Det spelar då ingen roll hur stor procent av organisationens medlemmar i övrigt som är vettiga. Deras ledning representerar dem.

  Kommentar av Erik — juni 24, 2010 @ 6:32 e m

 30. ÄNDRING AV KOMMENTARSSYSTEMET!

  Jag blev helt förvirrad av att hålla koll på allting i ”trådade svar” så nu när aktiviteten på bloggen ökar, länkarna blir fler och diskussionerna längre har bloggen bytt och prövar samma system som finns hos de andra mer kända bloggarna.

  Kommentar av Erik — juni 24, 2010 @ 6:51 e m

 31. Erik, du har varit mycket tydlig.

  Jag: ”Antag att 10% av chaufförer i bussbolag A råkar ut för olyckor och 2% av chaufförer i bussbolag B råkar ut för olyckor. Anser du, att det är ointressant?”

  Erik svarar: ”Ja fullkomligt.”

  Jag: ”Skulle du lika gärna välja att åka med bussbolag A som med bussbolag B?”

  Erik svarar: ”Javisst”

  Du finner alltså ingen anledning att välja bort ett bussbolag (och inte heller ett flygbolag, antar jag) där 10% av chaufförerna/piloterna råkar utför olyckor – du framför att en sådan olycksfallsstatistik är ”fullkomligt ointressant”.

  När blir det intressant, Erik? Var går din gräns?

  Kommentar av Anders — juni 24, 2010 @ 6:58 e m

 32. Jag blir stolt över dessa svenska kvinnor som står upp mot etablissemangets vansinne, likaså över ditt eviga kämpande för upplysning Erik. VoF kommer förmodligen, till sistone, att förstå vad du talar om 🙂

  Kommentar av Adam Weisshaupt — juni 24, 2010 @ 7:25 e m

 33. Adam W:

  Tackar, visst blir man glad över alla modiga, vackra, skärpta och fantastiska tjejer som ser igenom dumheterna. Jag vet inte om VoF kommer att förstå men om inte annat så kommer bloggen iaf att fungera som en kontaktpunkt för många olika sorters människor som alla kan bidra till en bättre tillvaro och mer välmående. Jag trodde VoF skulle ha fler människor som försöker förstå andra människor men kommunikation i allmänhet är folk väldigt dåliga på nuförtiden som det verkar.

  Kommentar av Erik — juni 24, 2010 @ 7:36 e m

 34. Erik och andra;
  ni uttrycker fördomar om bikers;-)

  Kommentar av Biker — juni 24, 2010 @ 10:02 e m

 35. Biker:

  Nej bikers i allmänhet har jag inte sagt någonting om. De flesta bikers ingår tvärtom som polisens egna rapporter konstaterar inte alls i de sk outlaw-klubbarna. Där har vi ett till exempel på metodens felaktghet. Att beskylla alla bikers för vad den lilla minoriteten i outlaw-klubbarna gör.

  Kommentar av Erik — juni 24, 2010 @ 10:36 e m

 36. Tack för det klargörandet, Erik.

  Kommentar av Biker — juni 24, 2010 @ 10:46 e m

 37. Anders:

  ”Erik, du har varit mycket tydlig. Jag: ”Antag att 10% av chaufförer i bussbolag A råkar ut för olyckor och 2% av chaufförer i bussbolag B råkar ut för olyckor. Anser du, att det är ointressant?” Erik svarar: ”Ja fullkomligt.””

  Kulturellt ja. Det betyder inte jag struntar i andra faktorer som huruvida ledningen tycker det är ok eller inte (visar arrogans i TV), huruvida priserna går upp för att de måste köpa in nya fortskaffningsmedel osv… Verkligheten funkar inte som en socialvetenskaplig teori. Socialvetare försöker hävda att om du undviker ett svart bussbolag måste det vara för att de är svarta. Det är den effekt som sker när man är under konstant politisk press. Negativismkritik har ett bra exempel som jag redan länkat till.

  http://negativism-kritik.blogspot.com/2008/11/parodisk-negativism-i-diskursanalys.html

  Här ser man tydligt hur socialvetenskaplig teori formligen piskas att hitta rasism. Sociologin som ämne har till stor del ingen annan funktion än att avskaffa rasismen i USA. I andra länder blir teoriernas applikation rena skämtet och hela ämnet blir en affärsrörelse för politisk legitimitet.

  ”Du finner alltså ingen anledning att välja bort ett bussbolag (och inte heller ett flygbolag, antar jag) där 10% av chaufförerna/piloterna råkar utför olyckor – du framför att en sådan olycksfallsstatistik är ”fullkomligt ointressant”.”

  Det finns massor av anledningar att välja bort ett buss/flygbolag där 10% av chaufförerna råkar ut för olyckor (inte minst ekonomiska) Det jag påpekade var att kulturen ifråga inte är någon anledning vid den nivån.

  ”När blir det intressant, Erik? Var går din gräns?”

  Kulturellt går den vid det generella. Gällande andra faktorer (som i verkligheten – men inte i socialteori – alltid är delaktiga) så ligger den mycket lägre. Den relevanta frågan är alltså, Om du har två grupper på 10 personer. Två personer har krashat i ena gruppen, En person har krashat i andra. Säger detta någonting kulturellt om övrig 17 personer? Svaret är såklart nej. Det säger inte ett dugg om dem. Skall 8 oskyldiga personer straffas för att de råkar befinna sig i den andra gruppen?

  Men tänk om de i ena gruppen är afrikaner och i andra gruppen svenskar?

  Ja och?

  Varför skall de 8 Svenskarna straffas för det?

  Kommentar av Erik — juni 25, 2010 @ 1:13 e m

 38. Anders

  Det verkar som att du vill missförstå Erik.
  Erik ska ha en eloge som tålmodigt orkar förklara samma sak för dig gång på gång.

  Kommentar av AP — juni 26, 2010 @ 8:06 e m

 39. AP: tackar, jag är rädd för att jag kombinerar enorm envishet med obotlig fakta-optimism. Dvs jag tror folk ändrar sig när de inser verkligheten ser väldigt annorlunda ut vad de fått berättat. (iaf i de länder som haft upplysningen)

  Kommentar av Erik — juni 27, 2010 @ 1:13 e m

 40. Gudrun Schyman upprepar sig ”Åtalet mot polischefen visar att jag hade rätt i mitt talibantal”

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/06/29/talet-mot-polischefen-visar-att-jag-hade-r-tt-i-mitt-talibantal

  Kommentar av QED — juni 29, 2010 @ 6:30 e m

 41. Nu kan det ju vara så att män faktiskt bär ansvar för kvinnors underordning. Trots allt tenderar män på gruppnivå att premiera män. Kvinnor agerar på motsvarande sätt. Detta gäller även andra ”grupper”.

  Demirbag-Sten snackar liberal verklighetsfrånvänd goja. Män bär en kollektiv skuld till kvinnors underordning, men det betyder inte att det är något moraliskt fel i det.

  I begreppet ”underordning” ligger en specifik moralisk utgångspunkt, så som att underordning är fel.

  Men barn är underordnade vuxna. Det är få sunda individer som ifrågarsätter denna ordning. Män och kvnnor bör kanske ha samma formela rättigheter inför lagen, men kvinnors och mäns roll i det informella och det formella samhället ser olika ut – ibland är kvinnor underordnade och ibland är män underordnade – som grupp.

  Kvinnor är mödrar och män är fäder – dessa fyller olika funktioner i familjen. Detta måste vi acceptera – då vi trots allt är en del av en verklighet, oavsett vilken moraliskt perspektiv som för stunden är överordnat.

  Under och överordning är ett naturligt fenomen – det kan inte Demirbag eller den här ytterlighetsfeministen dekonstruera bort.

  Kommentar av DogDylan — juni 30, 2010 @ 9:34 f m

 42. Dogdylan:

  ”Nu kan det ju vara så att män faktiskt bär ansvar för kvinnors underordning.”

  Nej för Kvinnor är inte underordnade män. Anledningen det framstår som om de vore det är att man har gjort en extremt vinklad tolkning som ignorerar skillnaden mellan att representera kvinnor och att vara kvinna.

  https://aktivarum.wordpress.com/2010/06/25/angaende-kvinnors-offentliga-representation/

  Män bär heller inte ansvar för denna situation i demokratiska stater. Det är helt enkelt en fråga om att kvinnorna själva med absolut makt gör analysen att kvinnor premieras mer av att man röstar på rätt man. De enda som hävdar kvinnor skulle premieras mer av att rösta på kvinnor är feministerna.

  https://aktivarum.wordpress.com/2009/12/14/bor-obama-avsattas-i-jamstalldhetens-namn/

  ”Trots allt tenderar män på gruppnivå att premiera män. Kvinnor agerar på motsvarande sätt. Detta gäller även andra ”grupper”.”

  Män premierar män. Kvinnor premiserar kvinnor. Det enda som skiljer sig åt är att Malin Ullgren av rent ideologiska orsaker inbillat sig det som gynnar kvinnor mest är att rösta på andra kvinnor. Men vardagskvinnan i Sverige (och större delen av världen håller inte med)

  Återstår då iden att kvinnor själva skulle anse det dåligt att vara kvinna. Så här svarade en hermafrodit i en studie av intersexualitet när hon erbjöds bli man på riktigt:

  ”Would you have to remove that vagina? I don’t know about that because that’s my meal ticket. If you did that, I would have to quit my husband and go to work, so I think I’ll keep it and stay as I am. My husband supports me well,”

  Underordningen är alltså ren fantasi.

  ”Demirbag-Sten snackar liberal verklighetsfrånvänd goja. Män bär en kollektiv skuld till kvinnors underordning, men det betyder inte att det är något moraliskt fel i det.”

  Det är goja att kvinnor skulle befinna sig i en underordning. Tvärtom vid en genusstudie där man skickade ut samma manus undeskrivit av ett manssnamn och ett kvinnonamn visade det sig att de manliga bedömarna alla hade givit samma betyg till män och kvinnor. Samtliga personer som hade gett sämre betyg till manuset skrivit av en kvinna var själva kvinnor.

  Kvinnor är alltså smarta nog att inse det är bättre för dem att rösta på rätt man än på en kvinna. De flesta feminister däremot verkar inte ha nått den graden av intelligens.

  ”I begreppet ”underordning” ligger en specifik moralisk utgångspunkt, så som att underordning är fel.”

  I begreppet underordning ligger det specifika antagandet att kvinnor inte är kompetenta att göra det bästa valet. De måste ha genusvetare som säger åt dem att göra andra val med ren skrämselpropaganda och helt utan fakta.

  ”Men barn är underordnade vuxna. Det är få sunda individer som ifrågarsätter denna ordning.”

  Barn har inte förmågan att välja det som är bäst för dem. Det har vuxna kvinnor – såvida man inte anser att kvinnor generellt är för dumma för att inse att rösta på en kvinna är bättre och har man den åsikten ligger man jämställdhetsmässigt på samma nivå som argumenten MOT kvinnlig rösträtt.

  ”Män och kvnnor bör kanske ha samma formela rättigheter inför lagen, men kvinnors och mäns roll i det informella och det formella samhället ser olika ut – ibland är kvinnor underordnade och ibland är män underordnade – som grupp.”

  Kvinnor är inte underordnade för att de insett det gynnar dem mer att välja rätt man än att lyssna på feminister och välja kvinnor. Tvärtom ovan studie visade att de kvinnor som efterfrågade specifikt kvinnliga rescensenter försämrade sina chanser. Med en manlig rescencent fick de däremot en rättvis bedömning.

  ”Kvinnor är mödrar och män är fäder – dessa fyller olika funktioner i familjen. Detta måste vi acceptera – då vi trots allt är en del av en verklighet, oavsett vilken moraliskt perspektiv som för stunden är överordnat.”

  Även här handlar det inte om någon underordning. Det handlar tvärtom om medvetna val som unga kvinnor gör. De anser de gynnas mer av att välja män som ligger högre än dem själva. Det är dock ingen underordning. De kan välja mindra framgångsrika män om de vill och tycker sig gynnas mer av det.
  Poängen är att vanliga kvinnor och feminsistiska kvinnor inte alls är ense om vad som är mest gynnande.

  Sedan är också de flesta i fråga om partnerval och liknande levnadsval rent egoistiska. De väljer mannen som är bäst för dem personligen. De väljer inte på basis av hur det påverkar hela kvinnosläktet som feminister vill de skall göra.

  ”Under och överordning är ett naturligt fenomen – det kan inte Demirbag eller den här ytterlighetsfeministen dekonstruera bort.”

  I just detta fall så antingen finns ingen underordning eller om man tolkar det som att den finns så är det som i fallet Emma. Hon vill inte alls vara man för att vara kvinna med rätt man är hennes ”meal ticket”

  Kommentar av Erik — juni 30, 2010 @ 4:30 e m

 43. […] är noll. Bedöm denna video och betänk sedan människor som Malin Ullgren som sitter och pratar om mäns ansvar i DN medan hon själv har inget alls. Läs även vad Anders B Westin skriver om det kvinnliga […]

  Pingback av Den hemska mansdominerade världen « Aktivarum — juli 1, 2010 @ 5:15 f m

 44. […] det europeer som tycker rashat är ok? Ja! Men det finns många fler som inte gör dessa saker, vilket för övrigt gäller gruppen män också något de som håller med Malin Ullgren […]

  Pingback av Sedan när är det inte rasistiskt att anklaga europeer för att vara rasister? « Aktivarum — augusti 16, 2010 @ 4:29 e m

 45. […] ingen nyhet att hon ignorerar fakta (DN) och låter sina ideologiska behov (DN) styra åsikt. Nej Ullgren är känd på Aktivarum sedan Demirbag-Sten (DN) påpekade och kritiserade hennes relativisering av moraliskt ansvar. […]

  Pingback av Malin Ullgren bekriver män som skurkar och kvinnor som tankelösa våp « Aktivarum — november 14, 2010 @ 5:22 e m

 46. […] det syns i hela kulturdebatten så borde vi kunna hitta fler exempel som inte handlar om SCUM. Mycket riktigt så är detta inte första gången som ”men de är ju starka, det är skillnad för jag […]

  Pingback av Försvaret av SCUM samlar extremisterna under samma tak « Aktivarum — november 20, 2011 @ 3:09 e m

 47. […] insatser som Demirbag-Sten gjorde för jämställdismen och vetenskapen i Juni 2010 när Malin Ullgren var ovetenskaplig på alla upptänkliga vis. “Om vänstern vill vara ett alternativ för framtiden och inte […]

  Pingback av I Svallvågorna efter Svelands attacker på Högerextremism hittar vi Feministiskt Perspektiv, Bo Rothstein, Dilsa Demirbag-Sten m.fl « Aktivarum — februari 22, 2012 @ 9:07 e m

 48. […] ihåg att hennes förra åsikt var att det var absurt att hennes attacker på män liknades vid Sverigdemokraternas attacker på […]

  Pingback av Malin Ullgrens felaktigheter om Gold diggers – Hur medelvärden inte skall användas « Aktivarum — augusti 2, 2012 @ 11:09 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: