Aktivarum

Används evolutionen som politiskt slagträ? | juni 20, 2010

Detta är den andra delen som kommenterar de påståenden som Erik Svensson, professor i Zoologi, gör på sin blogg.

Den första delen kan läsas här. I detta inlägg skall vi dock kommentera artikeln Om evolutionsbiologi och könsrollerbiology & politics och därmed även debattinlägget Använd inte evolutionen som politiskt slagträ i Fria Tidningen. Sålunda kommer vi att börja med källan nämligen debattinlägget av Kristina Karlsson, Josefin Madjidian och Anna Runemark, doktorander i evolutionsbiologi. Hädanefter kallas de för enkelhetens skull KJA.

”Direkta misstolkningar av evolutionsteori används tyvärr ofta för att motivera traditionella könsrollsmönster.”

Vad är nu detta? Skrev de inte i rubriken att man inte skulle använda evolutionen som politiskt slagträ? Jag trodde ämnet de skulle skriva om var att man inte skulle använda dessa saker politiskt. Med några få ynka ord har KJA negerat sin egen rubrik. Det verkar snarare som att de stödjer evolutionen som politiskt slagträ bara det är rätt politik det handlar om. KJA fortsätter: Vidare vem är det som kritiseras egentligen?

”Argumentationen är i de flesta fall ovetenskaplig och felaktig.”

Vems argumentation är det som de bemöter egentligen? Vilken argumentation bemöter de för övrigt? Någon som vet? Är det doktorander i biologi eller retorik som skriver? Detta verkar mer vara demonstration av retoriska knep än biologiskt kunnande. De utmålar sin egen argumention som vetenskaplig och korrekt utan att ännu ha kommit med någon argumentation överhuvudtaget.  Efter detta exempel på hur man uppväger faktabrist med retoriska tricks så kommer den första delen riktig argumentation.

”Evolution sker när individer som är bättre anpassade till rådande förhållanden överlever och fortplantar sig i högre grad, och därför för fler gener vidare. Detta är en kontinuerlig process som verkar mellan generationer och som fortfarande påverkar oss. Människan har gynnats av att kunna anpassa sig till nya villkor. Därför är evolution inte ett hållbart argument för att hålla fast vid traditionella mönster.”

Detta är inte bara deras första argument, det är ett helt felaktigt påstående. Bägge alternativen är lika möjliga beroende på empiri. Enligt de villkor de satt upp så hänger det helt på vilken strategi som för flest gener vidare huruvida evolutionen kan användas som argument på ämnet. Det betyder att deras påstående kräver stödbevisning i form av empiri som bekräftar de traditionella mönstrens påstådda brister. Det är helt på dem bevisbördan ligger men personligen gissar jag att om de samlar data visar det sig att de går tvärs emot deras påstående i denna fråga. De går vidare:

”Ett missförstånd är att evolutionen formade könsrollerna under stenåldern. Till exempel är det vanligt att hävda att män anpassats till att jaga, medan kvinnor anpassats till att ansvara för barn och plocka bär. Varför skulle just stenåldern och jägar- samlarsamhället vara viktigast för den mänskliga evolutionen? Och varför skulle vi inte ha utvecklats sedan dess?”

Samma retoriska strategi igen. Någon någonstans påstår och själva går de mot denna odefinierade någon. Anledningen KJA inte bemöts på sakfrågan är att det i deras resonemang inte finns någon sakfråga. De har inte presenterat något eget. De pratar mestadels om ”de vanliga andra” och placerar sig själva i positionen att ha den rakt motsatta åsikten jämfört med de hotfulla ”andra” Ni som redan läser här sedan tidigare känner såklart igen denna strategi mycket väl. Till deras fråga:

Varför är stenåldern av särskild betydelse? Varför har vi inte utvecklats sedan dess? För att vi inte behövde det mer. Evolution handlar om anpassning till överlevnad och senare människor utvecklade metoder som gjorde miljön mer överlevnadsvänlig omkring dem, vilket innebar människans behov att anpassa sig själv minskade drastiskt.

Män anpassades såklart inte för att jaga. Människan behövde däremot skaffa mat. Graviditeter och låg medelålder gjorde att kvinnor inte kunde göra vad som helst. Man kan lika gärna säga att män fick skräpet som blev över. Det var ingen avundsvärd position att vara man på den tiden.

Genetisk forskning har visat att dubbelt så många kvinnor som män var delaktiga i evolutionen. Detta faktum inom genetisk forskning påtalade Professor Roy Baumeister redan i sitt tal 2007. ”Recent research using DNA analysis answered this question about two years ago. Today’s human population is descended from twice as many women as men.”

Mina sökningar på detta område visade att originalkällan på detta är Jason Wilder, Biolog på Williams College. Wilder har studerat variablar i Y-kromosomen och MitokondriaDNA. Forskningen är från 2004 och kan hittas hos Oxfordjournals.

”In conclusion, our results indicate that the human NRY tends to have an approximately twofold smaller Ne and TMRCA than mtDNA within human populations. There is no indication from our data that this difference is caused by different forms or intensities of natural selection acting on mtDNA and the NRY. Instead, we favor a hypothesis whereby sex-specific demographic processes act to reduce the male breeding population size”

Professor Roy Baumeister släpper i Juli 2010 resultatet av sin forskning i form av boken Is There Anything Good About Men?: How Cultures Flourish by Exploiting Men

(se bild högst upp)

Sprid denna information till alla ni känner. Kom ihåg var ni hörde det först. Bara den provokativa  undertiteln på boken får mig att undra om den möts av protester eller tystnad.  En kort summering:

”In Is There Anything Good About Men? , Roy Baumeister offers provocative answers to these and many other questions about the current state of manhood in America. Baumeister argues that relations between men and women are now and have always been more cooperative than antagonistic, that men and women are different in basic ways, and that successful cultures capitalize on these differences to outperform rival cultures”

”Whereas women favor and excel at one-to-one intimate relationships, men compete with one another and build larger organizations and social networks from which culture grows. But cultures in turn exploit men by insisting that their role is to achieve and produce, to provide for others, and if necessary to sacrifice themselves.”

Här kan man se paralleller till det könsindex som Yakida har skapat. Med detta konstaterande går vi tillbaka till KJA:s debattartikel.

”Kunskapen om människans tidiga utveckling är i dag för liten för att man med säkerhet ska kunna uttala sig om vilka eventuella roller män och kvinnor haft i samhället.”

Här återgår KJA till retorik igen. De menar att det som skall få oss att lyssna på dem är att de inte vet och stolta kan presentera att forskningen vet ingenting och inget kan veta. Detta är en ny roll för blivande forskare. Normalt brukar forskare presentera vad de vet. Här har vi personer som anser forskningens roll är att förklara hur allt är obegripligt och osäkert. Varför de tycker så vet vi inte men en ledtråd får vi i nästa stycke.

”Att använda sig av exempel som jakt och bärplockning visar på en stereotyp bild av mänsklig evolution. Levnadssätten, och därmed eventuella samhällsroller, för de tidiga människorna har tvärtom troligen varierat stort mellan olika områden.”

Med anledning av denna förklaring så kan vi gissa att vad det egentligen handlar om är kriget mot stereotyper som ni redan kunnat läsa om här på bloggen. Det intressanta är att de ofta är helt övertygade om att stereotyper är överdrivna medan forskningen Dr Lee med kollegor gjort visar tvärtom att skillnader vanligen blir underskattade.

Argumentationen fortsätter i flera inlägg. Fokus här får ligga på Jason Wilders forskning och Roy Baumeisters nya bok som alltså finns att köpa redan Juli 2010.


9 kommentarer »

 1. Det är härligt att se dig gå lös med rakkniven. Noterade en del självemotsägelser i deras artikel. Gillar den där med att de säger att vi har för lite kunskap för att veta något om människans tidiga utveckling, för att i nästa stund dra till med hur de själva tror att det var. Men… de sa ju just innan att det inte gick att veta? Varför spekulerar de själva när de vänder sig mot att andra spekulerar?

  Unket!

  Kommentar av Matte Matik — juni 20, 2010 @ 7:46 e m

 2. […] På biology & politics kommenteras denna debattartikel. Här på Aktivarum finns del 1 och del 2 som kommenterar bakgrund såväl som artikelns innehåll i sig. Här i del 3 kommer vi att […]

  Pingback av Roy Baumeister mot Erik Svensson, Evolutionstrilogin avslutas « Aktivarum — juni 20, 2010 @ 10:08 e m

 3. […] inlägg döpte jag till del 1 i Evolutionstrilogin. Här hittar ni del 2 och del 3. Trilogin känns lätt igen då alla tre inläggen nu har bilden av Roy Baumeisters […]

  Pingback av Så var det dags för biologin att bli politisk « Aktivarum — juni 20, 2010 @ 10:52 e m

 4. Matte Matik:

  Jadu jag tycker mest det verkar vara så att dessa personer har en bakvänd definition av politik. Här är ett försök att visa skillnaden. Min definition: Politik = Förändringsarbete, att försöka påverka så saker ändras. Deras definition: Politik = Allt som inte okritiskt stödjer förändringsarbete.

  Och det där om människans tidiga utveckling är ju trams. Vi vet att det måste födas en viss mängd barn, vi vet också de hade en mycket låg medelålder jämfört med oss. Enbart dessa två fakta begränsar könsrollerna.

  Kommentar av Erik — juni 20, 2010 @ 11:08 e m

 5. Tack för intressant och läsvärt inlägg Erik! Någon som har ngn teori kring varflr könsskillnader accentueras då tillgången på föda är bra? Mkt intressant ju (Erik S nämnde ju det i sitt inlägg).
  Någon som har en idé till förklaring? Eller ska mna våga vända sig till professor Svensson ang detta? 😉

  Kommentar av Tanja Bergkvist — juni 21, 2010 @ 1:05 e m

 6. Tanja, har du sett ”Hjernevask”, det Norska TV-programmet som gjorde upp med några genusvetare och deras socialkonstruktionism. Om du tänkte på människor och tillgång till föda (bra ekonomi, bra tider osv) kallade de det för ”jämställdhetsparadoxen” (även om det inte är en paradox). Dvs att när vi har det bra kan vi välja vad vi egentligen vill göra, och då väljer kvinnor i större utsträckning traditionellt sett kvinnliga yrken.

  Socialkonstruktionisterna tycker det är väldigt konstigt att utfallet inte närmar sig 50/50 ju mer ”jämställda” vi blir.

  Kommentar av Matte Matik — juni 21, 2010 @ 1:15 e m

 7. …men du tänkte kanske på annat än människor. Typ fiskar och så? Undrar hur det är ställt med jämställdheten i haven – övergödningen torde väl göra att det blir mindre jämställt om de följer det mönstret – dvs större könsskillnader med mer mat. 😉 Havets övergödning – ett jämställdhetsproblem. Jag känner en genusforskningsansökan formas….

  Kommentar av Matte Matik — juni 21, 2010 @ 1:18 e m

 8. Tanja:
  Beträffande saker generella för djur så tror jag Professor Svensson har bra källor. Hans problem är att han (precis som en gång i tiden evolutionsteorin gjorde) försöker framställa människan som ett djur bland andra. Människan är unik i det att människan är både en biologisk och social varelse (både styrd av miljö, och styrd av biologi) Dvs i hur hög grad människan styrs av evolution hänger mycket på om miljön tillåter det men där gör genusvetarna sicken tabbe. Att miljön inte tillåter det betyder inte att evolutionen ger upp. Människan har förmågan att ljuga. En människan kan alltså (precis som Kapten Klänning/aka Göran Lindberg) framställa sig som antievolutionist medan denne glatt själv tar del evolutionens emotionella fördelar.

  Det är inte konstigare än Nordkoreas ledare som förbjuder kontakter med USA medan han själv älskar amerikansk sprit och amerikansk underhållning som han såklart har åt sig själv och möjligen några lojala närmaste. Så när genusvetare och andra sociologer går ut och frågar människorna själva och presenterar svaren som ”kvalitativ vetenskap” de har rätt att tolka så sväljer de okritiskt alla lögner utan att ens undersöka saken. Så fort deras tolkning stödjer önskad politik vill de såklart inte längre vara källkritiska. Istället för att avslöja andras lögner genom objektiv vetenskaplig källkritik så ljuger de själva och presnterar ”tyckande” som resultat i sig.

  Kommentar av Erik — juni 21, 2010 @ 6:22 e m

 9. Matte Matik:
  Stämmer bra det där. Det kallades ”Likestillingsparadoxen”
  https://aktivarum.wordpress.com/2010/03/21/biologiska-konsskillnader-vid-1-dags-alder/
  Ju mer inflytande kvinnorna får ju mindre är intresset för statistisk jämställdhet. De kvinnor som är verkligt intresserade av de manligt dominerade tekniska yrkena kommer framför allt från fattigare länder där de inte har lyxen att välja vad som helst.

  Kommentar av Erik — juni 21, 2010 @ 6:28 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: