Aktivarum

Manlighetslära och jämställdhet i krig | april 16, 2010

Ett påstående som ofta upprepas från politiska, akademiska och mediaeliten idag är att de, dvs vi, landet, samhället, strävar mot jämställdhet.

Vad som sällan diskuteras är att dessa aldrig konkret beskriver vad denna jämställdhet består av. Oavsett om det är media, universitet eller riksdag upprepas jämställdhetsmål ofta. Men vad som diskuteras mindre är att detta mål inte ens existerar i konkreta termer.

Hur kommer det sig? Svaret är enkelt. Eftersom ingenting finns att jämföra med så accepterar folk vad än man påstår som sant. Nu är detta på väg att ändras i och med skapandet av ett akademiskt fält där jämställdhet inte bara är en abstrakt känsla utan där konkreta fakta ställs mot eliternas påståenden att de faktiskt vill ha jämställdhet på riktigt.

Det nya fältet kallas male studies. Viss osäkerhet råder om hur detta skall översättas jag tänkte jag skulle bringa klarhet i denna fråga här.

Den svenska översättningen lyder som rubriken avslöjar

Male Studies = Manlighetslära

Pelle Billing har tidigare gjort översättningen mansvetenskap men jag förespråkar att denna byts ut till manlighetslära av följande tre orsaker. Unikhet: Mansvetenskap kan lätt förväxlas med liknande ord från kritisk genusforskning Trovärdighet: Faktabaserade fält döper sig inte till något som slutar på ordet vetenskap. Översättningsmässigt: Male betyder manlig, inte man.

Det finns flera andra skäl men jag presenterar ovan de tre som är lättast att begripa och hoppas de flesta är med på dem. Det vore onödigt att skriva en uppsats om varför male studies svenska benämning bör vara manlighetslära då det inte finns någon presenterad fördel med att kalla det mansvetenskap men flera uppenbara nackdelar.

Manlighetslära handlar om att lära sig mer om manligheten i världen. Med manlighet avses den manliga befolkningen, inte det abstrakta könsrollsideal som felaktigt fått den benämningen. Ett bra sätt att förstå vad manlighetslära handlar om är att googla det medicinska fältet Andrologi. Manlighetslära är alltså dess motsvarighet inom samhällsvetenskapliga ämnen. På samma sätt som läkare måste lära sig hur en man funkar på samma sätt måste andra fält lära sig hur manligheten funkar istället för att sprida fördomar om den.

Eftersom male studies – manlighetslära knappt existerar på universiteten idag och flera åsikter om manlighet på universiteten i andra fält är djupt fördomsfulla, kränkande och empiriskt falska så kommer den initiala perioden att handla om att samla in fakta utifrån. Det är helt enkelt inte forskarna som är experter på manligheten idag.

Som exempel på det usla arbete som forskningssamhället har gjort hittills på ämnet presenterar jag den film om jämställdhet i krig som Genusnytt uppmärksammat. Filmen ifråga kommer från manwomanmyth som också låg bakom denna film. Jag skulle varna tittarna för starka och obehagliga bilder men jag tror bloggens besökare är smarta nog att inse vad en dokumentär om krig kommer att innehålla.

Den första delen fokuserar på vilka som dödas i krig, hur massmediaeliten beskriver detta offer och det absurda faktum att de få kvinnliga soldater som finns krigar mer mot egna sidan i rättssalar än de krigar mot fienden på slagfältet. Filmklipp från ”Saving Private Ryan” med Tom Hanks och ”A Few Good Men” med Jack Nicholsson illustrerar fenomenet.

Man påtalar även att Indira Patel vid Womens National Commission på fullaste allvar är så okunnig hon tror det är fler kvinnor än män som blir offer för krig. Fast då räknade hon förstås barn som kvinnor för att få upp statistiken. Och eliten låter henne hållas, kvinnor i hennes position kan påstå vad som helst.

Mediaeliten upprepar även mekaniskt frasen ”servicemen and women” men vilka kommer hem i kistor? När männen skall kommenteras används alla tänkbara ord förutom ordet män. Veterans, soldiers, causalities, eller som i ett reportage från en kyrkogård där ”dead” och ”almost a generation of people” påstås vara begravda. Ett liknande klipp avslöjar absurditeten när en intervjuad som svar på könsskillnaden svarar ”13 women are buried here, the rest are men”

Den exakta siffran män säger inte den intervjuade mannen men enligt texten som skaparen av filmen inkluderar är det 3799 män. När intervjuaren framhärdar visar det sig att de 13 kvinnorna ingick i röda korset och mest dödades i olyckor. Detta var kommentaren av första delen, del två och tre kommenteras här. Observera att manlighetslära – male studies nu är ny kategori/Erik

Tillägg: I och med införandet av det nya akademiska fältet manlighetslära – male studies så ändras en mängd saker på bloggen för att göra den mer effektiv. Ändringarna blir främst i kategorier och tags. Under en övergångsperiod använder vi både svenska och engelska begreppen.


21 kommentarer »

 1. Din blogg är en djup guldgruva.

  Manlighetslära låter vettigt av många skäl. Det kommer inte minst generera nyfikenhet från gemene man och gemene kvinna. För det råder definitivt ett extremt underskott av saklig, och faktabaserad information på området.

  Kommunist-/feministlögnerna på området som sprids i samhället som pesten med hjälp av den trojanska hästen ‘genusvetenskapen’ är nog de flesta intuitivt skeptiska till. Men det saknas som sagt saklig och faktabaserad information, manlighetslära, på alla nivåer i samhället – vilket gör det svårt för oss alla att ögonblickligen debunka genuslögnerna som ständigt kastas omkring oss av diverse nyttiga idioter.

  Vad jag är nyfiken på är hur vårt samhälle skulle utvecklas om vanliga män inte längre accepterade att agera samhällets förbrukningsbara galärslavar.

  Kommentar av Skägget — april 16, 2010 @ 6:37 f m

 2. […] hittar ni Manlighetslära och jämställdhet i krig del 1. Nu skall vi se klart på de övriga […]

  Pingback av Manlighetslära och jämställdhet i krig del 2 « Aktivarum — april 16, 2010 @ 9:03 f m

 3. Hallå Erik!

  Om jag får gissa så gissar jag på att du är de en relativt hög militär. Jag har ett par anledningar som gör att jag gissar det, men jag tänker inte ta upp dem här. Vill du ha kvinnor i stridande förband eller inte? Det är min fråga till dig.

  Roger Klang, Lund Scaniae Sverige

  Kommentar av rogerklang — april 16, 2010 @ 10:02 f m

 4. Du skrev ”Male betyder manlig, inte man.”

  Det kan visst betyda ”man”:

  ”The suspect is a male”
  ”Can all males please raise their hands?”
  ”Look at that male over there.”

  Kommentar av Clabbe — april 16, 2010 @ 11:02 f m

 5. Clabbe:

  I dina exempel betyder inte ”male” man utan det har innebörden ”av manligt kön”

  Kommentar av Erik — april 16, 2010 @ 11:42 f m

 6. Hej Roger:

  Jag varken vill eller inte vill det. Det är upp till de stridande förbanden själva att bedöma om kvinnor skall vara där eller inte. Med tanke på att både UK Royal Marines och US Marines sagt nej så är det konstigt det finns debatt på ämnet. Menar de på allvar de vet bättre än världens mest erfarna moderna militära styrkor?

  Kommentar av Erik — april 16, 2010 @ 11:49 f m

 7. Ja, jag håller med! Men det finns en avgörande skillnad mellan UK Royal Marines/US Marines och svenska försvaret. Det svenska försvaret är inte gjort för att användas, om vi nu bortser från utlandsstyrkan (fredsstyrkan), annat än på svensk mark, och det vet vi ju alla från minsta barn till gamlingar i den palliativa vården att det aldrig kommer att inträffa, eller hur?

  Det finns många problem med att blanda könen inom militära styrkor, främst i krigstid, men det finns bara en fördel och den ser vi i den svenska fredsstyrkan i Afghanistan. Så länge det inte råder fullskaligt krig i Mazar-e-Sharif så fungerar mixningen.

  Roger

  Kommentar av rogerklang — april 16, 2010 @ 2:50 e m

 8. Rock on! Mr. Erik.

  Kommentar av Sötis — april 17, 2010 @ 6:16 f m

 9. Tackar, sötis

  Kommentar av Erik — april 17, 2010 @ 8:20 f m

 10. Roger:

  Du har rätt i skillnaden mellan US/UK och svenska försvaret men poängen är att man måste rusta för fred för om man inte rustar alls ökar man risken att bli angripen. Det här vet alla personer som sysslar med nån form av konflikthantering.

  Svaghet leder till angrepp. Svaghet belönas inte i den riktiga världen även om vi skulle önska det och ofta sprider det budskapet i våra idelogogier. Om förhandlare frågar somaliska pirater för underdånigt kräver piraterna mer och blir självsäkrare.

  Vi kan säga att vi inte vill behöva använda svenska försvaret men vi kan inte säga att vi aldrig kommer att behöva använda svenska försvaret. Man kan säga att hävda det sistnämnda för mycket leder till svaghet vilket ökar risken för att det inte blir sant.

  Vilken är den där enda fördelen du ser i Mazar-e-Sharif med att blanda könen? Och egentligen är väl inte könen blandade, det är väl som vanligt mestadels killar och sedan några kvinnor där vi inte har en aning om vad som hände om vi hade riktig blandning i stor skala?

  För att inte tala om hur en all-female styrka skulle klara sig. För att få se hur stor del av kvinnornas arbete som är beroende av att de har män omkring sig hela tiden. En manlig styrka kan klara sig helt utan kvinnor, kan en kvinnlig styrka klara sig helt utan män?

  Kommentar av Erik — april 17, 2010 @ 9:10 f m

 11. Erik skrev:

  ”Du har rätt i skillnaden mellan US/UK och svenska försvaret men poängen är att man måste rusta för fred för om man inte rustar alls ökar man risken att bli angripen. Det här vet alla personer som sysslar med nån form av konflikthantering.”

  Roger svarar:

  Ja men då är vi ju helt överens! Jag var bara ironisk när jag skrev; ”…och det vet vi ju alla från minsta barn till gamlingar i den palliativa vården att det aldrig kommer att inträffa, eller hur?”

  Erik skrev;

  ”Vilken är den där enda fördelen du ser i Mazar-e-Sharif med att blanda könen? Och egentligen är väl inte könen blandade, det är väl som vanligt mestadels killar och sedan några kvinnor där vi inte har en aning om vad som hände om vi hade riktig blandning i stor skala?”

  Roger svarar;

  Den fördel jag ser är att de svenska soldaterna som grupp kan tala via de svenska kvinnorna med de infödda kvinnorna. Mycket information kan måhända inhämtas på det sättet, information som kanske är mer ackurat än den de svenska männen får från byäldsten.

  Vi ska kanske vara tacksamma att inte fler kvinnor intresserar sig för att göra karriär i det svenska försvaret, men de som finns måste ju tilldelas en uppgift. De bör enligt mig inte få delta i krigföring i alla fall.

  Jag läste om ett ryskt helkvinnligt förband flygare som var framgångsrika under andra världskriget. Deras bästa pilot sköt ner femton tyska plan innan hon själv blev nedskjuten och dog. Tål att tänkas på!?

  Mvh Roger Klang

  Kommentar av rogerklang — april 17, 2010 @ 10:50 f m

 12. Roger:

  Javisst är vi överrens, men jag förtydligar för ”publiken”. Och visst är det bra att kvinnorna kan prata med varandra men glöm inte att kvinnorna på Borneo fullkomligt blåste forskaren ”Margaret Mead” när hon skrev om manligt och kvinnligt. Kvinnor skapar ibland socialt förtroende helt utan någon form av fakta.

  Jag har inget problem med kvinnor i svenska försvaret eller nåt försvar för den delen. Det är bra de är där och gör en insats men när forskningen visar de orsakar fara för alla inblandade om de finns i stridsförband så bör de inte finnas i stridsförband heller. Det är ju också vad testerna i England visade. Militärens uppgiftsberedskap måste gå först. Kan inte tjejerna slåss så skall de inte finnas där man slåss – precis som männen.

  Det var inte en rysk kvinnlig pilot utan två som sköt ner tillräckligt med fiender att bli flygaräss. De där två ryska tjejerna bör man dock ta med en nypa salt. Dels så hade propaganda-Josef dille på att skapa ”fosterlandshjältar” för att höja moralen. Dels så säger antalet nedskjutna plan mer om fiendens kvalitet än om pilotens skicklighet. Vidare så skickades tysklands bästa piloter till västfronten där de duellerade med Englands R.A.F.

  Jag kan ge en jämförelse.

  Tysklands ”bästa” pilot över Sovjet sköt ner 250 plan

  Tysklands ”bästa” pilot över England sköt ner 80 plan.

  Det fanns helt enkelt många fler måltavlor rattade av dåliga piloter över Sovjet. Eliten sköts ner över England, Luftwaffe förlorade utan tvivel den striden men då skall man komma ihåg att när tyskarna hoppade fallskärm hamnade de i engelskt fängelse. När britterna hoppade fallskärm hamnade de i ett nytt plan nästa dag.

  Kommentar av Erik — april 17, 2010 @ 11:53 f m

 13. ”…men då skall man komma ihåg att när tyskarna hoppade fallskärm hamnade de i engelskt fängelse. När britterna hoppade fallskärm hamnade de i ett nytt plan nästa dag.”

  Man måste också komma ihåg att åtminstone under senare delen av kriget så stred de tyska piloterna oavbrutet, utan möjlighet till recovering, därför var de mer erfarna piloter än engelsmännen. Det är i alla fall vad jag har hört. Men under den tiden när luftstriderna var som intensivast så var resultatet både jämnt och ojämnt mellan engelsmän och tyskar, dvs. lika många plan sköts ner på båda sidor men inte vid ett och samma specifika tillfälle utan det kunde variera kraftigt från mission till mission vem som vann och med hur många nedskjutna plan. Det som avgjorde kriget i väst var att engelsmännen producerade Spitfires på löpande band i sina fabriker när tyskarna inte alls var lika produktiva flygplanstillverkare under någon del av kriget.

  Kommentar av rogerklang — april 17, 2010 @ 12:33 e m

 14. Viktigt och bra inlägg!

  /KB

  Kommentar av kimhZa Bremer — april 18, 2010 @ 10:04 f m

 15. Vad skulle en, som Fredrikabremer ha att göra när det gäller att debattera manlighet. För hon som moderator på passagens feminism har, som blivit nerlagd numer(tack vare att hon utblockerade alla andra åsikter än hennes), har gjord tillräcklig mycket för att vi män kan få lättare att förklara för våra liv.
  Pelle Billing kan ju sin sak på Mansnätverket med.

  Kommentar av mieitte — april 22, 2010 @ 3:17 e m

 16. mieitte: Ursäkta jag förstod inte riktigt det där kan du förtydliga är du snäll?
  Såvitt jag kan förstå är inte debatten om feminism nedlagd på passagen, däremot har passagen slagit ihop forumen för jämställdhet, jämlikhet och feminism till ett enda.

  Men du måste komma ihåg att vad feminister som Bremer kallar manlighet är den abstrakta iden som kallas könsroll applicerat på män. Vad manligheten i manlighetslära handlar om är den del av befolkningen som har könet man.

  Mänskligheten = Alla människor
  Kvinnligheten = Alla kvinnor
  Manligheten = Alla män

  Kommentar av Erik — april 22, 2010 @ 3:35 e m

 17. Tackar Kimhza

  Kommentar av Erik — april 22, 2010 @ 3:54 e m

 18. Tja, I USA så har man haft en regel som säger att kvinnor inte skall ha stridande befattningar. Det finns ett djupt rotat motstånd till kvinnor i krigsmakter, därför ser vi inte kvinnor i någon större utsträckning på stridaned befattningar.

  Vi börjar att se en omsvängning i att allt fler kvinnor tar platser och därför kommer allt fler kvinnor i stridande befattningar att komma i kistor i från krigsområden.

  Nej släpp fram lämpliga individer och ställ relevanta krav på befattningsinnehavarna så skall vi se att både mängden kvinnor ökar i stridande befattnignar och att kvalitén på förbanden ökar.

  J.K Nilsson

  Kommentar av J.K Nilsson — maj 9, 2010 @ 11:17 f m

 19. JK Nilsson

  Det är inte bara USA som har det så utan så har även UK och mängder av andra länder.

  ”Det finns ett djupt rotat motstånd till kvinnor i krigsmakter, därför ser vi inte kvinnor i någon större utsträckning på stridaned befattningar.”

  Det är inte motståndet i sig som är orsaken vi inte ser kvinnor vid stridande befattningar. Det är orsakerna till motståndet som är orsaken att vi inte ser kvinnor vid stridande befattningar.

  ”Vi börjar att se en omsvängning i att allt fler kvinnor tar platser och därför kommer allt fler kvinnor i stridande befattningar att komma i kistor i från krigsområden.”

  Var hittar du den omsvängningen? Man skall inte förväxla personliga önskemål om framtiden med fakta om nutiden. Tittar vi på siffrorna för samtliga väpnade konflikter på sistone är det ingen av dem som stödjer ditt påstående. Enligt WHO dödades dubbelt så många män än kvinnor i fredstid och tredubbelt så många män i krigstid.

  ”Nej släpp fram lämpliga individer och ställ relevanta krav på befattningsinnehavarna så skall vi se att både mängden kvinnor ökar i stridande befattnignar och att kvalitén på förbanden ökar.”

  Kvaliteten på förbanden i strid (observera att majoriteten av en militär inte är stridande förband) kan av naturliga skäl inte öka med fler kvinnor.

  Diskussionen rör huruvida förbanden kan ta in fler kvinnor utan att sänka kvaliteten. Alternativt huruvida sänkningen av förmågan att utföra stridsuppgifter är ok då vi inte planerar att hamna i någon situation där krigsuppgifter skall utföras på riktigt.

  ”When the ”Combat Effectiveness Gender Study” was initiated, it was widely expected that the Army’s field trials would demonstrate that women were physically capable of serving in land combat units. Defence Minister Geoff Hoon previously had expressed support for the idea. During the 2001 elections, some Labour Party leaders questioned the premise that the armed forces exist to defend the United Kingdom and project power around the world. Instead, some said the military was a kind of human rights agency, and that ”warfighting does not represent the primary function of our Armed Services.” (Electronic Telegraph Mar. 26, 2001)

  The September 11, 2001, terrorist Attack on America seems to have changed that attitude dramatically. According to sources close to the situation, the drive to assign women to British land combat units has come to a halt.”
  http://www.dadi.org/fem2weak.htm

  Kommentar av Erik — maj 9, 2010 @ 7:20 e m

 20. […] tid. Exempelvis så har vi rapporterat om Theory of sexist language vi har även rapporterat om Manlighetslära (Male studies) Beträffande ämnet genus/gender i sig så finns även Tanja Bergkvist […]

  Pingback av Ole Birk Olesens text om kvinnor på Svenska « Aktivarum — juni 8, 2010 @ 2:39 e m

 21. […] vi berättat om i tidigare inlägg här på Aktivarum. Denna form av kunskap har vi valt att kalla manlighetslära (fritt översatt från male studies). Intressant och aktuellt i sammanhanget är att Pelle Billing […]

  Pingback av Mansrörelsens personligheter: Warren Farrell « Aktivarum — augusti 14, 2010 @ 10:41 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: