Aktivarum

En positivistisk genusvetare? | april 4, 2010

Man måste säga att Carolinas blogg utmanar vissa fördomar om studenter,  tyvärr bekräftar den också fördomar om vissa kurser och lärare.

Det var tack vare Tanjas blogs kommentarsfält som jag hittade Carolinas blogg och tur var det för hennes inlägg Vart är Sverige på väg? är den mest välbehövliga dos realism man kan tänka sig. Först och främst så har hon all bakgrund som gör att hon kan skriva inlägget överhuvudtaget. Hon är med egna ord ”Stolt för att vara aramé, armenier, lebanese och svensk samtidigt. Jag är kvinna, akademiker, genusvetare och språkvetare”

Vad hon skriver är bra nog att det i helhet kunde stått på denna blogg men med kommentarer blir det ännu bättre.

Carolinas inlägg är långt och sålunda blir detta en massiv kommentar men det är en längd som har substans. Det är många viktiga saker Carolina påpekar och hennes tillhörighet såväl som erfarenheter skänker rejäl tyngd åt diskussionen i den mån man bryr sig om sådana saker. Därmed ger vi Carolina ordet.

”Att ifrågasätta är ett väldigt modernt ord i akademiska sammanhang, även att tänka kritiskt. Men är det så egentligen. Under tiden då jag läste genusvetenskap så rådde det konsensus mellan eleverna vad gäller åsikter kring ämnena.”

Just detta har vi märkt också. Våra lärare motsvarar inte alls vad de lär ut. De föreläser om att vara kritiska men är det inte alls till egna arbetet. Det här med konsensus mellan eleverna i genusvetenskap är ju inget nytt utan visar snarare att den allmänna bilden av ämnet stämmer med verkligheten.

”Andra åsikter klingade alltid konstigt i gruppen. Det som bekymrar mig idag är det konsensus som har skapats mellan många feminister och genusvetare. Och jag har frågat mig själv sedan länge var har det kritiska tänkandet tagit vägen.”

Här får vi åter en bekräftelse på kopplingen mellan det politiska och akademiska inom ämnet.

Vi ser den klassiska mentaliteten att äta kakan och ha den kvar. Å ena sidan vill man ha den kritiska vetenskapens legitimitet, status och värde. Å andra sidan vill man vara fri att bryta mot alla regler som skapar legitimitet, status och värde. När det gäller är det till politiker man vänder sig, inte till vetenskapens tradition och värderingar. När detta leder till minskad status skyller man statusminskningen på att det ses som ”kvinnligt” och kräver politiska åtgärder som utjämnar.

Hur kan man tro blint att kön är endast socialt konstruerat, köra på det i tillämpningen i samhällets alla områden, utan att någon vågar ifrågasätta och utan hälsosam atmosfär för kritisk tänkande? Genusvetenskapen är styrd av politiska intressen. Dem som ifrågasätter genusvetenskapliga normer och konsensus klandras för politisk inkorrekta och sexistiska.

Att folk inte vågar ifrågasätta underlättar såklart möjligheten att köra på i denna tro men varför vågar inte folk ifrågasätta?

Jag tror vi har ett svar i det faktum att Carolina faktiskt gör det. Anledningen många inte vågar ifrågasätta är att de inte tycker personer av fel sort har den moraliska rätten att göra det. Carolina kan ifrågasätta för hon är en invandrare och kvinna. Det som gör henne orädd för den stigmatisering som följer är hennes immunitet mot att råka ut för den.

”Dessutom så är den feministiska diskursen hegemonisk och utesluter många grupper av kvinnor även om man försöker visa till ytan att så är inte fallet. Jag var ensam invandrad på kurserna, jag kände mig flera gånger inte välkommen varken av den hegemoniska diskursen eller på plan. Men detta är väldigt litet problem jämfört med vad jag ser vart den här extrema feminismen leder samhället.

Det här är någonting typiskt, de som vill representera svaga grupper vill i sin tur använda inte kunskap från medlemmar av de grupperna utan sin teori om vad som är bäst för dem. Här visar Carolina enormt hög grad av karaktär.

Hon inte bara uppmärksammar problemet hon påpekar även att trots hon personligen drabbas mest så ser hon andra saker som betydligt större problem.

”I detta så kritiserar man den klassiska vetenskapen för att den har gett sig ut för att vara neutral samtidigt som den tycktes tala om männen och männens värld. Det andra problemet var att kvinnor var inte representerade och att de var beskrivna på ett mindervärdigt sätt. Är detta hela sanningen?? Det tvivlar jag på.”

Här ser vi även de återkommande ämnena. Carolina påpekar i tur och ordning Negativismen i akademin.

Ämnets attacker på traditionell vetenskap i allmänhet och positivistisk vetenskap i synnerhet är påtagliga.

”Jag tycker inte att jag har tagit del under mina studier i genusvetenskap av den klassiska vetenskapen i tillräcklig omfång på dessa lektioner för att jag ska kunna tänka och avgöra själv om detta är sanningen såsom den besklrivs. sanningen var redan bara där välförpackat av några enstaka som har makten att formulera feminismen, det var bara att hålla med och tycka så synd om kvinnan. Trots att kritisk tänkande uppmuntrades så fanns det inte riktiga förutsättningar för det.”

Här får vi även en bild av synen på demokratiska värderingar inom ämnet. Några enstaka personer bestämmer allt. Bara att hålla med. Och detta från ett ämne som är kritiskt mot hierarkier!

Hon påtalar den dogmatiska synen att allt måste ses som sociala konstruktioner

”För att inte tala om den enorma ström av socialkonstruktivism av kön och det ena och det andra som har blivit en helig dogm kring vilken alla sitter ihopkrypna. Är detta vetenskap? Är tillämpningen som sker i samhällets alla institutioner hälsosam för människor?”

Men huruvida detta är hälsosamt för människor är ju en av de saker som de ansvariga bevisligen blivit tillsagda att ignoera i sin jakt på moralisk godhetsstatus.

Hon påpekar den okritiska och ovetenskapliga synen på mångkulturen

”För att inte tala om mångkulturalism och att allting är svenskarnas fel. Alla mångkulturalister som jag har studerat skyller på svensk politik, svensk lagstiftning, svenskarnas självbild, svensk rasism utan att någonsin benämna individernas/invandrarnas ansvar i något alls. Det är så synd om invandrare i forskningen hela tiden.”

Egentligen är det bara tragiskt. Man önskar ju att hon på något ämne skall ha en berättelse som går emot fördomarna men nej hennes beskrivningar av sina erfarenheter visar tyvärr att fördomarna stämmer.

Hon påtalar hatet mot Väst i allmänhet och Sverige i synnerhet.

”I kritiken mot svenskar så saknar jag hyfs och respekt. Teorin stämmer många gånger dåligt med en hel del av verkligheten och en stor skara av människors självuppfattning och självbild. Forskare ger sig ut att veta bättre vad som är bäst för vanliga arbetande människor som är nöjda med livet i Sverige.”

Här ser vi kanske den egentliga motiveringen hos de människor som arbetar i dessa ämnen. De får chansen att utmåla sig själva till auktoriteter. ”jag är minsann doktorand och vet bäst” utan att behöva göra jobbet som krävs för mödosamt faktainsamlande.

”Alla lever här och det känns för mig att alla bråkar om Sverige och var och en vill slita loss en bit till sig. Ett mer civiliserad men ändå i mina ögon primitivt politiskt och diskursivt krig mot Sverige och svenskarna.”

Ett diskursivt krig pågår mot Sverige och svenskarna. Men om vem är då motparten?

”Dessa krafter utövar starka angrepp mot den västerländska kristna arvet som västvärlden vilar på. Vart leder detta? Har dem frågat sig det. Feminister bland andra lider av lyxproblem och de saknar en hel del verklighetsförankring.”

Det här är kanske det enda stora problemet med Carolinas bloggtext. Hon nämner dem inte vid namn vilket hon faktiskt borde göra. Att hon påtalar de är feminister hjälper ju inte. Feminist är ingen konkret term. Hade hon sagt ”språkvetare” så hade det sagt mer om situationen.

”De har både tid och råd att socialt konstruera en helt ny världsbild som okritisk och oreflekterande förväntas tas emot av politiker som p.g.a. brist på andra alternativa röster och alternativ forskning och valmöjligheter känner sig tvungna att internalisera denna nya världsbild för att inte kallas sexistiska och politiskt okerrekta.”

Här ser vi ett påpekade angående politisk korrekthet, det är alltså inte politiker själva som bestämmer vad som är politiskt korrekt.

”Många vanliga männiksor som inte lider av stora problem är lyckliga över sitt liv i Sverige. det är människor av kött och blod som förstjänar respekt och skydd av sitt integritet. feminismen och den extrem kritiska mångkulturalismen är kränkande många gånger för vanliga svenskars integritet.”

Här borde Carolina få nån slags pris för kurage. Hon säger alltså att dessa bägge godhetens ideologier är kränkande för vanliga svenskars integritet (jag vill också påpeka att Carolina är en av de kränkta svenskarna)

”eliten dominerar och vill bestämma över allas identitet och självuppfattning och förvränga det som om dessa diskurser äger hela sanningen som kunde ägas någonsin i historien från Kristi födelse till idag.”

En kommentar om kultur och nationalitet.

Det finns ju en orsak att statsvetaren Cristopher Lasch döpte sin bok till Eliternas uppror. Budskapet är tydligt, de vill inte längre vara till för andra, allra minst egna kulturens andra. Likt sagans grekiska tragedi Anakin Skywalker bestämmer de sig för att bryta med jediorden och göra vad de vill men sina positioner.

”Precis som i alla andra länder så är det I sverige. man har som en vanlig människa rätt till sitt eget land och sin egen nationella identitet. Jag skulle aldrig acceptera något ifrågasättande av min varför då skulle jag göra det mot andra OCH på ett onyanserat sätt.”

En bra fråga som vi lämnar obesvarad eftersom den är ställd till de som motsvarar det beteendet och vi är lika undrande till deras korkade beteende. Vad håller de på med? Vet de själva det eller kanske det är dags för dem att tillämpa den kritik de hävdar är så värdefull på egna tänkandet?

Angående nuvarande politiska intressen görs följande intressanta påpekanden

”Varför skulle jag dölja hela sanningen? Vilka politiska intressen har jag för det? Och om jag vore forskare idag med den blindheten för helheten som jag skriver om, hur partiskt skulle inte min forskning vara??”

Lika partisk som den som redan finns i de existerande fälten och som beskrivs på hennes blogg kanske?

”Med några få ord och i ärlighetens namn så en del som sker i samhället är omvänd rasism och omvänd sexism. Och detta är destruktivt för samhället och männiksor helt enkelt och leder dem åt fel riktning och vilseleder dem.”

Om det finns nån svaghet vi hittar i Carolinas text är det att hon tar för givet folk förstår vad rätt riktning skulle vara medan bevisligen många skulle behöva ha den skriven på näsan. Något Carolina verkar för väluppfostrad för att göra. Eller så är det helt enkelt hennes sätt att inte sjunka till deras nivå. Som avslutning skriver hon.

”I kraft av att jag är en Svensk invandrad medborgare här som har inte bara rättigheter utan också skyldigheter mot detta samhälle och mot allmänheten,och har ansvar att säga vad jag tycker utifrån min kunskap, mina erfarenheter och min enkla vardag, för allmännas bästa och kännedom så skriver jag detta och kräver vetenskaplig, förnuftig, nyanserad, demokratiskt, logiskt och politisk oberoende granskning och kritik av ovannämnda diskurser.”

Då man inte vet om texten får stå kvar (se hur Ingrid Carlqvist pressades) så citerar vi ganska stora delar av den men låt det inte hindra er från att läsa resten för de delar vi inte citerade är lika bra.


7 kommentarer »

 1. Lästips till dig, blogpost här från 3 april: http://ingero.blogspot.com/

  Kommentar av Tanja Bergkvist — april 4, 2010 @ 7:20 e m

 2. […] all forskning pekar mot det” och då därmed är han ju kardinalexempel på vad Carolina sagt tidigare om forskningsfältet […]

  Pingback av Niclas Järvklo, mansforskare som kan ingenting om män « Aktivarum — april 4, 2010 @ 9:19 e m

 3. Hej,

  Jag är ingen positivist tror jag inte, inte heller socialkonstruktivist. Kanske något mitt emellan eller så är jag en sanningsökare ;-). Vi vet också att inom positivismen så har man klassat människor utifrån kategorier och sjukförklarat vissa och kunnat skaffa makt över dem på det sättet och diskriminera dem. Jag tycker personligen att det finns både vete och agnar inom dessa vetenskaper, positivismen, genusvetenskapen, mångkulturalismen osv.. det gäller att skilja mellan dem om vi inte ska gå över till samhällets förfall.

  Jag siktar personligen och förhoppninsvis att göra lite av detta till min uppgift nästa termin då jag är klar med mina studier. Jag kommer då att arbeta som kassörska 😉 på deltid och ägna min halva tid till att granska feminism och mångkulturalism.

  Det jag gillar här av det du har skrivit, det om min imunitet, *Ler*, det är sant, och jag älskar min situation som den är idag och med det jobb och andra projekt jag har. Vill tacka dig för att du uppmärksammar ämnet. 🙂

  Kommentar av Carolina — april 9, 2010 @ 10:29 f m

 4. Carolina:

  Kul att du ville skriva några rader. Jag inspireras av feedback och uppskattar att få andra personers perspektiv.

  Jag skrev förstås positivist? Så det var pga frågetecknet lite av en retorisk fråga. Men då måste man ju veta vad jag menar med positivist också om man skall diskutera det mer ingående. Positivism är i denna diskurs kortfattat åsikten att sanningar skall kunna bevisas och falsifieras. Dvs ingenting är i sig självklart på annan grund än bevis/resonemang.

  Sanningssökare tycker jag är en bra beskrivning på en positivist för övrigt 😉

  ”Vi vet också att inom positivismen så har man klassat människor utifrån kategorier och sjukförklarat vissa och kunnat skaffa makt över dem på det sättet och diskriminera dem.”

  Javisst, men där är det ju inte positivismen i sig det handlar om utan vad den ibland har använts till av politiker. Ungefär som att kritisera biologin pga Hitlers användning trots att Lenin med den rakt motsatta åsikten om biologi lyckades skapa omständigheter som var snarlika i praktiken.

  ”Jag tycker personligen att det finns både vete och agnar inom dessa vetenskaper, positivismen, genusvetenskapen, mångkulturalismen osv.. det gäller att skilja mellan dem om vi inte ska gå över till samhällets förfall.”

  Jag är lite mer detaljinriktad och definitionsnoga. Det jag utgår från är att det finns fyra huvudspår inom vetenskapsteori. De två extrema (dogmatism, relativism/postmodernism) och de två försöken att bilda en mittenfåra (positivism, hermeneutik/tolkningslära)

  Den genusvetenskap jag läst var dålig för den gav det sämsta av två världar. Den var politisk på det sätt som följer: Den var relatistisk när det passade politiken och den var dogmatisk när det passade politiken och det fanns ingen som helst konsekvent regel när vad det var som gällde.

  Istället så forskade genusvetarna först fram resultatet och valde sedan den tolkning som bäst bekräftade kvinnors underordning och mäns förtryck. Jag vill även påpeka genusvetenskap är samhällsvetenskap och därmed inte bara beskriver utan även påverkar och formar samhället.

  Dvs de inte bara hävdar kvinnor är underordnade. De ser till kvinnor blir det genom att bygga hela samhället utifrån antagandet de redan är det.

  Det om din immunitet är såklart både bra och dåligt. Det är bra för det ger dig en bra position men det är dåligt för folk kan ju ta för givet att din kompetens saknar betydelse pga den positionen (det är icke pk att säga emot så oavsett om du är kunnig eller okunnig lyssnar man lika mycket på dig) – Vidare så har vi dig som uppenbarligen slitit för att lära dig de här sakerna har hög kompetens. Hur kul blir det då för dig om folk lyssnar lika mycket på en annan invandrartjej som inte kan ett dugg men är duktig på att upprepa värdeord som rättvisa, och jämlikhet och sist men inte minst ”change”?

  Jag får ofta sämre möjlighet att påpeka dessa saker för folk tror jag försvarar min ”maktposition” (vad det nu skall föreställa då jag ofta kommenterar positioner jag personligen inte har intresse av ens) så ur den positionen är jag glad du har immunitet, problemet med immuniteten är att mycket mindre kunniga personer i samma position har samma immunitet och nuvarande system innebär sålunda en gigantisk arbetsbörda för er som får yttra er i debatten.

  Men vi andra kan ju såklart agera stödjande. Keep up the good work.

  Kommentar av Erik — april 9, 2010 @ 6:22 e m

 5. tack detsamma, jag inspireras också av feedback 🙂

  jo, jag har ju inom mina studier blivit översköljd av socialkonstruktivism så jag har glömt det lilla jag hade lärt mig om positivism. så nu börjar jag undra hur det skulle vara om man tillämpade det på genusfrågor.

  Det är bra att du är definitionsnoga..

  För att kunna vara saklig i min kritik då måste jag sätta in mig mer i genusfrågor eftersom då jag läste det var jag fundersam över vissa saker men nu är jag mer fundersam över saker som jag inte tänkte på då. Så så fort jag läser ngt just nu så ser jag det med nytt ljus..

  Men så klart att det är mycket fokus på kvinnors underordning och mäns dominans. detta görs för att vinna mer mark. det är ensidigt. Vad är underordning och överordning förresten? Bara för att en kvinna vill sitta hemma och ta hand om barnen är hon underordnad då? Hon är kanske lycklig..sedan så är det mot mina principer att man skapar en sådan diskurs där man blir nästan antimännen på ett onyanmserat sätt. under historien så har kvinnor inte haft samma möjligheter och rättigheter som män men idag så är det annurlunda, det går delvis åt andra hållet istället och så kallade kvinnor som förnekar sin egen kvinlighet vill dominera samhället och världen så småningom utifrån en feminism som är många gånger inte realistisk och därför förödande. Jag skulle inte kunna leva lycklig eller sova gott ens om jag låter dem göra detta utan att säga mitt ord. 🙂

  jag förstår inte detta: (det är icke pk att säga emot så oavsett om du är kunnig eller okunnig lyssnar man lika mycket på dig) –

  jag vet inte om jag bryr mig om folk lyssnar på en annan invandrartjej.. du vet jag är uppväxt i krig, jag har kämpat i hela mitt liv i sverige för att ha den kunskapen jag har idag, jag har flera gånger till och med känt motstånd hemmifrån för att jag studerar, förutom fördomarna i samhället, men jag ger mig inte, jag är medveten om vad jag vill. det är ingen i min familj som har gått på universitet och jag har fått känna dåligt samvete för att jag inte arbetade heltid istället då under mina studietider. det hör inte till vårt ämne men det kanske intressant för dig att veta lite mer om mig. så jag ger mig inte så lätt. jag kommer aldrig att ge mig i dessa frågor, det är mitt liv.

  jag kommer i alla fall göra mitt jobb och forska vidare, jag är van vid motgångar, det är inget nytt för mig. Jag har många gånger känt mig utanför den feministiska diskursen och aldrig känt igen mig i diskursen kring invandrare heller. så detta gjorde att det tog mera på mina krafter då jag inte hittade hur jag ska ventilera mina åsikter utan att gå in i ngn feministisk organisation. jag har till och med inte velat arbeta i ngn organisation i genusfrågor då jag inte accepterar att tillämpa det som dagens feminister vill. Detta gjorde att jag hamnade på mitt gamla jobb som jag alltid har haft och som har inget med mina studieämnen att göra.

  ja, jag har ett enormt arbete att göra och det kommer att ta tid men jag njuter av detta uppdrag. så stödet jag får här på nätet betyder oerhört.

  Kommentar av Carolina — april 10, 2010 @ 9:01 f m

 6. ”tack detsamma, jag inspireras också av feedback :)”

  Ser man på, trevligt 😉

  ”jo, jag har ju inom mina studier blivit översköljd av socialkonstruktivism så jag har glömt det lilla jag hade lärt mig om positivism. så nu börjar jag undra hur det skulle vara om man tillämpade det på genusfrågor. Det är bra att du är definitionsnoga..”

  Jag är nog inte bara definitionsnoga, jag är nog mycket definitionsnoga. Det är därför jag påpekar att man inte kan jämföra socialkonstruktionism med positivism. Det förstnämnda är ett akademiskt perspektiv, det sistnämnda är en metodologisk filosofi.

  Dvs en socialkonstruktionist kan i grund och botten vara dogmatisk, relativistisk, hermeneutisk eller positivistisk. Fältet man ägnar sig åt kommer inte att avgöra metodval. Metodval kommer att avgöras huvudsakligen av personlighet.

  ”För att kunna vara saklig i min kritik då måste jag sätta in mig mer i genusfrågor eftersom då jag läste det var jag fundersam över vissa saker men nu är jag mer fundersam över saker som jag inte tänkte på då. Så så fort jag läser ngt just nu så ser jag det med nytt ljus..”

  Personligen tycker jag genusfrågor i sig verkar vara mestadels osaklig kritik som strategi för ökat politiskt inflytande.

  ”Men så klart att det är mycket fokus på kvinnors underordning och mäns dominans. detta görs för att vinna mer mark. det är ensidigt.”

  Precis min åsikt, när det är så bra belönat för inget faktasamlande arbete alls är det inte konstigt vi får mer av det.

  ”Vad är underordning och överordning förresten?”

  Det är en åsikt som beror på vem du frågar. De flesta som diskuterar ämnet idag verkar utgå från kommunismen och marxismen med deras syn på jämlikhet. Då handlar under/överordning om kontrollen över produktionsmedel och materiella resurser. Individuella önskemål däremot struntar man helt i.

  ”Bara för att en kvinna vill sitta hemma och ta hand om barnen är hon underordnad då?”

  Det beror på vem du frågar. Inte enligt mig iaf men jag skall utveckla varför det i media enligt mig ser ut som det gör.

  Saken är den att marxister vill ha den kvinnan underordnad sina egna önskemål. Deras taktik för att uppnå det resultatet är att utmåla hennes egna önskemål (och alla andra som inte lyder dem) som ett offer för strukturer. De använder alltså omvänd psykologi, istället för att säga de vill kontrollera henne så utmålar de precis allt hon gör (förutom att lyda dem) som nån annan förtryckande krafts val.

  ”Hon är kanske lycklig..”

  Ja men det struntar marxism i. De anser rättvisa är viktigare än lycka. De anser även att personer som har mindre än nån annan aldrig kan vara lyckliga. Då är det inte ”sann lycka”. Just det här åsiktsfältet ser man massor av på universiteten idag. Nationen är inte ”sann” gemenskap. Familjen är inte ”sann” lycka osv och det enda som ger lycka sann är att ha lika mycket makt som nån annan.

  ”sedan så är det mot mina principer att man skapar en sådan diskurs där man blir nästan antimännen på ett onyanmserat sätt.”

  Jag ser gärna dina principer ta över högskolan och i massmedia. Dagens principer är helt absurda.

  ”under historien så har kvinnor inte haft samma möjligheter och rättigheter som män men idag så är det annurlunda”

  Ja och nej, saken är dem att det egentligen inte går att jämföra män och kvinnor på det sätt som görs. Det råder ingen tvekan om att det funnits lagar som begränsat kvinnor men den begränsningen i sig betyder inte att fördelningen blivit 50-50 utan de lagarna. Även utan de lagarna så är män och kvinnor väldigt olika i generella preferenser/önskemål.

  ”det går delvis åt andra hållet istället och så kallade kvinnor som förnekar sin egen kvinlighet vill dominera samhället och världen så småningom utifrån en feminism som är många gånger inte realistisk och därför förödande.”

  Visst, marxistisk ideologi är väldigt skicklig i att styra kvinnor. Den utmålar allting förutom vad den vill kvinnorna skall göra som ”förtryck” och då det idag är otrendigt att vara förtryckt och många kvinnor tycker saker som mode och trender är viktigt så är det många kvinnor som väljer saker de inte ens gillar bara för att visa de inte är förtryckta.

  ”Jag skulle inte kunna leva lycklig eller sova gott ens om jag låter dem göra detta utan att säga mitt ord. :)”

  Tur är det. Tack för att du är så autentisk. Många är inte det. De bara lär sig vad de skall säga för att få belöningar.

  ”jag förstår inte detta: (det är icke pk att säga emot så oavsett om du är kunnig eller okunnig lyssnar man lika mycket på dig)”

  Jag menar att om du slitit för kompetens vill du nog inte behandlas likadant som om du inte hade slitit alls.

  ”jag vet inte om jag bryr mig om folk lyssnar på en annan invandrartjej.. du vet jag är uppväxt i krig, jag har kämpat i hela mitt liv i sverige för att ha den kunskapen jag har idag”

  Jag visste inte (kunde gissa) men nu vet jag, och jag förstår.

  ”det hör inte till vårt ämne men det kanske intressant för dig att veta lite mer om mig. så jag ger mig inte så lätt. jag kommer aldrig att ge mig i dessa frågor, det är mitt liv.”

  Det är alltid intressant att höra andra männniskors starka upplevelser men du har rätt i att själva ämnet är separerat i högre grad.

  ”Jag har många gånger känt mig utanför den feministiska diskursen och aldrig känt igen mig i diskursen kring invandrare heller.”

  Jag förstår det. Jag påpekar vid flera tillfällen dagens diskurs är motsägelsefull. De som förespråkar multikultur verkar inte veta ett dugg om de länder de förespråkar och de som förespråkar feminism verkar inte veta ett dugg om kvinnor generellt.

  De representerar de grupperna i total ignorans till vad de grupperna själva har för önskemål.

  ”så detta gjorde att det tog mera på mina krafter då jag inte hittade hur jag ska ventilera mina åsikter utan att gå in i ngn feministisk organisation.”

  Nej precis, det är likadant med Tanja B. Man måste skapa en egen organisation för alla de existerande organisationerna tycker likadant. Man pratar om samhällsdebatt men det är ju ingen debatt. Alla tycker likadant.

  ”jag har till och med inte velat arbeta i ngn organisation i genusfrågor då jag inte accepterar att tillämpa det som dagens feminister vill.”

  Du är ju lika mycket feminist som dem. Det här handlar ju bara om att de inte vill dela med sig av makten.

  ”ja, jag har ett enormt arbete att göra och det kommer att ta tid men jag njuter av detta uppdrag. så stödet jag får här på nätet betyder oerhört.”

  Det är toppen att du gillar vad du gör. Själv så försöker jag organisera saker så gott det går. Du kan maila aktivarum@gmail.com om du vill ha lite förslag. Keep up the good work.

  Kommentar av Erik — april 10, 2010 @ 1:37 e m

 7. […] det visst finns plats för ifrågasättande och kritiskt tänkande inom genusvetenskapen, medans andra påstår något annat. Malte kan bara krasst konstatera att många som talar sig varma för genusvetenskapen inte är […]

  Pingback av Ifrågasättande och kritiskt tänkande. « Malte on the Roxxx — september 12, 2012 @ 8:02 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: