Aktivarum

Avslöja poststrukturalismen! | mars 29, 2010

Vad skulle ni säga kära läsare om jag hävdade att ni redan idag till stor del påverkas av poststrukturalismens ideologi?

En statsvetare startade nyligen en diskussion om hotet mot vårt samhälle. Nu kanske ni undrar vad jag menar med vårt samhälle? Ni kanske även undrar om detta blir ännu en diskussion av den sedvanliga typen. Svaret är att med vårt samhälle menar jag i den generella betydelsen demokratiskt statsskick med liberalt förhållande till religion och upplysningsidealets förhållande till kunskapsproduktion

Och nej detta blir inte en diskussion av sedvanlig typ. För att göra texternas sammanhang begripligt så inkluderas här även två andra källor. Dels hans egna kommentarer och dels de längre citat från studentlitteratur denne använde som bas för sina kommentarer.

De flesta verkar inte veta vad poststrukturalism är för något. Namnet är avsiktligt otydligt vilket ger flexibilitet.

För att citera Ron Paul- rörelsen angående sådana namn ”federal reserve is no more federal than federal express” Det är alltså ett namn valt för dess förmåga att dölja vad det innebär/betecknar. De flesta vet inte ens vad strukturalism (av modell 1960) innebär och sålunda får man egentligen börja med Existensialism för att ens kunna förklara fenomenet.

Existensialismen ersattes av Strukturalism och post-strukturalism finns alltså egentligen inte utan är en negativism som kan innebära vad som helst. Post-strukturalist är alltså inget annat än ett ord som döljer/innebär vem man lyssnar på och lyder under. I regel om en person kallar sig poststrukturalist betyder det denne har Foucault eller Derrida som person som vetenskaplig auktoritet. Dvs ”det är sant för så sade han”

Ifrågasätter man dessa ”sanningar” får man inga argument i ansiktet – snarare får man en diagnos ”att man är en vit man och därför är oförmögen (medvetet eller omedveten) att förstå – eftersom man skyddar sina privilegier

Vilket i sin tur inte bevisas alls utan är sant för att så sade Foucault/Derrida och de är gud och kan sålunda såga precis vilken vetenskap som helst hur de vill. Allt de säger är enligt deras följare sant och inget de säger behöver nånsin bevisas med nåt annat än att de sade så. Och tror du inte mig så försök debattera empiri med en Foucaultist. Det är ju inte ens marxism de håller på med utan post-marxism, som också är en negativism som beskriver i grund och botten vad som helst.

Marxister som Habermas och Sartre sågar dessa personer. Marxismen var ju till för just de personer som post-marxister hatar det är bara det att post-marxister är smartare än organisationer som KKK, där man var öppen med att den hatade personer så menar post-strukturalister de avskyr förtryckande strukturer och attackerar roller. Vilket såklart praktiskt innebär de precis som KKK attackerar människor.

Då Frankfurtskolan använde sig av Psykoanalys för att ”psykologisera” Marxismen, har dess efterföljare. Post-strukturalisterna började använda sig av Diskurspsykologi.

Ett till ovanligt fånigt ord som valts just för att dölja vad det innebär. Rent praktiskt så innebär diskurspsykologi att man försöker ställa diagnosen inte på patienten utan på sättet patienten pratar.

alla som ifrågasätter extremvänsterns ”sanningar” kommer få en ”diagnos” av psykisk sjukdom. De har ju redan gått så långt att ”vita män” är oförmögna till att ”förstå” och ”känna” sympati. Jag skulle faktiskt vilja gå så långt som att påpeka att de här post-strukturalisterna, men även en stor portion av de här mer ”mainstream” social-strukturalisterna är en samhällsfara.

Detta påstående om vita män är styrkt av ingenting förutom att poststrukturalisten har en personlig auktoritet att hänvisa till. Om du frågar mig så är extremvänstern mest inget annat än ett harem för starka sekteristiska män. Det är den klassiska sinnesbilden av en ensam man (guru) omringad av mestadels unga naiva kvinnor som vill finna sig själva.

Som det stod i en artikel hos föreningen Vetenskap och Folkvett, anledningen postmodernister bara dominerar vissa fält är att de fälten inte har omedelbart ansvar över människoliv. Om de vore flygplanskonstruktörer eller läkare skulle ju de fråntas ansvaret när folk dog under operation och plan störtade i omfattning. Diskursanalys är ett av alla de exempel där omfattningen av denna bluffteori blir tydlig

Förra terminen hade vi ”Discourses Analysis” as Theory and Method (skriven av L. Phillips och M. W Jørgensen) som kursbok (finns även på svenska om än litet omarbetad). Det är en mycket skrämmande läsning. Ett exempel är att ”Vita barn” tydligen är rasistiska – men inte andra barn från andra etniska populationer.

Enbart titeln avslöjar väl vad man har att vänta sig? Det står ”Som teori och metod?” Dvs författarna skriver både hur du skall arbeta och vad du skall komma fram till. Det är ju snällt av dem för då behöver läsaren inte göra nåt fältarbete alls. Beträffande barnen måste man bara älska de författarnas naiva mentalitet. Det var alltså ingen rasism alls inblandad i hur Japaner behandlade Kina och Korea under andra världskriget? Rape of Nanking var ingen rasism alls?

”Sure Australia has many racial skeletons in its closet, but does Japan really want to open the racial closet?”

Det mest genomgalna är ju att de här diskursanalytikerna besvarar kritiken mot deras perspektiv att de ”bekämpar rasism” och essensialisering, dvs. biologisering av människan. Dessa ”forskare” är således inte alls intresserad av en vetenskapsfilosofisk diskussion – snarare handlar det om att bränna västvärlden och allt som är ”vitt och kristet”

En tredje negativism ”mot essensialisering” som kan vara precis vad som helst. Det är vad än de själva och de personer som de ser som auktoriteter (profeter snarare) säger det är. Samma namn dyker upp som uppfinnare av praktiskt taget alla dessa åsikter. Som sagt det är ett harem för de som tror på det är huvudsakligen naiva vita tjejer som lyssnar på starka auktoritära män.

Beträffande ”bränningen” tror jag inte det. Att bränna västvärlden var mer vad deras mästare var intresserade av. Själva är de nog inte ens medvetna om den saken utan de vill bara vara mästarens lärjungar. Duktigt upprepa vad de behöver för att få status. Det är intressant hur tydligt man ser dessa mönster/strukturer i akademin efter att ha läst evolutionsforskaren Macdonalds bok.

Några rader från boken om diskuranalys:

”Tvärtom visar tvärkulturella studier att barn med annan kulturell bakgrund inte diskriminerar mellan grupper på samma sätt som tillexempel brittiska och nordamerikanska barn (Wetherell 1982, 1996a).

Grejen är ju den att vi inte behöver låtsasforskare för att bedöma vilka länder som är mest rasistiska. Det går utmärkt att bedöma på vem som dödar vem så om tvärkulturella studier går emot det kognitivt uppenbara är det inte verkligheten det är fel på utan studiernas metodik. Skall gubbar i vita rockar bestämma vad som är verkligt?

Studiernas resultat stämmer med det socialkonstruktivistiska antagandet att de identifierings- och kategorisering processer som är knutna till social identitet är historiskt och socialt specifika.

Antagandet stämmer med antagandet som stämmer med antagandet som stämmer med antagandets om stämmer med politiska önskemålet en viss person hade och att de icke-vita har ihjäl varandra behöver vi inte bry oss om för antropologerna har ju redan bestämt att krig fanns inte i andra kulturer. Översatt: Icke vita har inga krig, Icke vita har ingen rasism och det faktum att de haft ihjäl varandra i mängder behöver du enligt forskarna inte bry ditt huvud med.

Resultaten pekar på att gruppmedlemmarnas diskriminering av andra grupper inte beror på en automatiskt psykologisk förbindelse mellan gruppidentifiering och konkurrens mellan grupper, snarare är det en fråga om hur gruppmedlemmarna tolkar relationerna mellan grupperna utifrån sin kulturella förstålelse ramar.

Översatt: Eftersom krig inte fanns så kan heller inte de evolutionära processer som förklarar krig finnas.

Det är denna tolkningsprocess som avgör om grupp identifiering leder till ”in-group favouritism” och out-group discrimination eller får ett annat utfall”. (Jørgensen & Philips s. 2000, s. 103)”

Antingen sker inte rasistisk favoritism eller så favoriseras folk men då inte på basis av rasism utan på basis av kulturella processer som antagligen kan förklaras med de vita forskare som kom till platsen som antagligen var ett fredligt paradis innan dess.

Vad dess kvinnor säger är i princip att bara vita kan vara rasister och det beror på vår ”rasistiska” historia, medans då icke-vita barn inte är det.

Eller så är de det men då inte pga samma evolutionära processer som de onda vita utan snarare pga av nåt som inte fanns där förrän de vita forskarna kom dit och kognitivt bedömde vad som fanns där. Observera att post-strukturalism inte är nånting egentligen, det är vad än de själva säger. Det är personen som auktoritet, inte teori, inte vetenskap.

Det anses sant för profeten sade så och lärjungarna blir ”duktiga” genom att ordagrant upprepa profetens ord och ha rätt åsikter. Jag skulle gå ett steg längre och säga denna sorts tjejer inte har en aning om vad de säger innebär. Som sagt de försöker vara duktiga, jag tror inte ens de hatar vita. Att deras mästare hatar vita däremot fattar nog alla men själva gör de nog det inte. Jag tror de bara blir förvirrade när folk inte håller med när de varit så duktiga och upprepat rätt budskap.

Notera också att det inte handlar om ”konkurrens” – snarare handlar det bara om att den ena parten i princip är onda. Dessa occidentala rasistiska kvinnor kallar alltså VITA BARN (vilket betyder svenska barn) för rasister. Är någon upprörd?

Ingen är upprörd för deras mästare/guru sade även på ett övertygande sätt att vita inte kan utsättas för rasism och denne mästare kan säga vad som helst för post-strukturalism är vad än man säger det är. Det är så en negativism funkar. Det är vad många verkar missat. Att de diskuterar nåt som inte är nåt, utan nåt som är NÅGON.

Några fler rader från samma bok

”Medan nation, klass, kön och familj fungerade som västäntliga tyngdpunkter utifrån vilka alla identiteter formades, finns det nu en mängd olika centrum som skapar motstridande identiteter.

Jämför med: Medan det primitiva Långskeppet i Norge var primär fortskaffningsmetod så vet vi idag att helikoptrar går snabbare. Därmed drar vi slutsatsen Norge har fel.

Ja så kunde det lika gärna låtit. Inte illa av dem att jämställa en geografisk plats med en historisk tidpunkt men sådana fel är en av orsakerna jag tror de som upprepar dessa saker inte ens  vet vad innebörden är.

En identitet som kristen kan ifrågasätta ens identitet som feminist eller som arbetare Eller ens identitet som konsument kan råka i konflikt med ens identitet som miljömedveten.

Här får vi ordakrobatik igen. Nu byter de ut struktur mot identitet (annars brukar de använda ordet roll). Det är alltså inte personer som ifrågasätter saker. Individen finns ju inte. Det är identiteter som ifrågasätter saker. En identitet kan givetvis göra ingenting på egen hand det är människor som gör saker. Det var alltså inte identiteten/rollen KKK som trakasserade svarta det var personerna som var medlemmar som gjorde det. Att nån ”roll” krävde det är inget försvar och ingen förklaring.

Som konsument har man kanske en subjektsposition i en konsumtionsdiskurs som bygger på individuell valfrihet och principen att man skall få något för pengarna, men denna subjektsposition kan stå i strid med en ekologisk diskurs som går ut på att man ska främja en kollektiv nyttighet, nämligen miljön. ” (Ibid. 2000, s. 106-107)”

Bägge de sakerna är i sig individuella val och sålunda är att ha en åsikt gällande dem just – logiskt – att förespråka individuell valfrihet för sig själv. Svaret från diskursanalysen blir att anklaga logik för att vara maktmedel. Konflikten uppstår när personen som vill ha valfrihet för sig själv får sina val ifrågasatta av personer som representerar en demokratisk majoritet: Foucaults lösning på detta är enkel. När demokratin ger fel ”resultat” sågar han såklart demokratin.

Det blir sålunda lätt roande att lyssna på tjejer som dels skall föreställa positiva till demokrati och den jämställdhet som bara finns under demokrati men som å andra sidan skall vara mästarens lärjungar och upprepa de rasistiska och demokratihatande tankar som mästaren själv bevisligen hade.

Detta är mycket symptomatiskt för den här typen av bok. Författarna menar i princip att kristendomen är oförenlig med feminism och arbetarklassen.

Medan i praktiken feminism är helt oförenligt med precis allting förutom kristendom och demokrati, nåt Foucault i sin iver att kritisera majoritetssamhället såklart struntade i precis som han struntade i allting annat inklusive egna hälsan (Han dog 57 år gammal) han struntade även i vad han själv sagt tidigare. Så här lyder poststrukturalistiska budordet:

”Foucault remarked ”When people say, ‘Well, you thought this a few years ago and now you say something else,’ my answer is… [laughs] ‘Well, do you think I have worked hard all those years to say the same thing and not to be changed?’”

Praktiskt svar han kom med eller hur? Det är vad än jag säger det är, tills jag ändrar mig.

Även fast, som vi alla vet, att arbetarklassen har ofta varit för ”riktig” jämställdhet och också historiskt haft en religiös tro. Senare säger dessa två damer att ”kapitalism” (individualism) är i princip omöjligt för ”kollektivets” bästa, så som ekologism.

Det måste vara därför kollektivet riskerade livhanken för att fly över Berlinmuren? Det måste också vara därför kollektivet dör utanför Miami i knappt sjövärdiga båtar. Seriöst hur kan man lära sig nåt av folk som kan ingenting? Den enda anledningen jag kan komma på de säger så vidriga saker är duktig flicka syndromet i förhållande till alfahannar inom akademin.

Jag kan inte ens tro de är så vidriga som summan av deras åsikter, jag tror de bara är korkade och omogna. Ett argument är den ännu mer lättförståeliga anledningen ingenting annat än demokratin de trampar på ens varit i närheten av jämställdhet. Utan vad som hatas så finns inte jämställdhet. Inte särskilt smart att vara feminist och foucaultist.

Det är ingen tvekan om saken att det pågår ett aktivt socialiserings projekt på landets Universitet där svenska studenter lär sig att förkasta och förakta sin svenska nationella tillhörighet, sitt manliga kön, sin klass och sin etniska tillhörighet.

Jag tror inte ens det där stämmer helt. De lär sig inte alls de åsikterna de lär sig upprepa vidrigheter som personer som hade de åsikterna sade som auktoriteter. Personerna som hade de åsikterna var enormt smarta men deras studenter är ärligt talat vanligen rätt korkade för det behöver man vara för att inte fatta dessa saker.

Diskursen är så teoretiserad med nonsensord som identitet, roll och struktur att personer som för vidare dessa åsikter varken fattar att de gör det eller att det är människor som attackeras inte nån sorts konstruerbar struktur oberoende av personer som låtsasforskare kan leka med som om det vore dataspelet Sim City.

Folk vet nog inte vad kulturmarxism betyder men framför allt så är de nog inte kulturmarxister. De har knappast de åsikterna, snarare är det saker de lärt sig upprepa för att vara duktiga och ”medvetna”. Jag tror inte de här hatiska åsikterna är vanliga på universitetet bland studenter.

Snarare är språket format på ett sätt som gör att de personer som inte har dem är ansvariga för att föra dem vidare. Indoktrineringen kan inte stoppas för de som indoktrinerar har vanligen inte de åsikter de anklagas föra vidare och reagerar sålunda med äkta häpnad när folk inte håller med.

Det kanske är dags nu att fler börjar märka hur dessa vänsterextrema (och i viss mån även liberala) institutioner och ideologier samverkar i syfte att nedmontera vårt samhälle och de goda värderingar och normer som är inbyggt i det.

Inte ens de personer som sysslar med skiten märker det eller anser sig göra det. Lyssna på Bexell och Brage i filosofiska rummet. De skall alltså föreställa professorer. Men bägge representerar samma sorts naiva och teoretiserade hållning där det finns nån slags identitet, struktur, ide, byråkrati eller vad som helst som fråntar dem personligt ansvar och gör alla frågor konstiga för dem.


6 kommentarer »

 1. Ja men så här säger du ju bara för att du är en cis-person, lol. Uppfriskande o upplysande text som vanligt Erik!

  Kommentar av Adam Weisshaupt — mars 29, 2010 @ 7:09 e m

 2. Jo, brölande alfahannar omgiva av beundrande kvinnor är minsann vad dagens kvinnodominerade universitet givit upphov till. Den här politiskt fullkomligt inkorrekta aspekten är värd att uppmärksamma mera.

  Kommentar av Rick — mars 30, 2010 @ 1:02 e m

 3. […] de personer som själva okritiskt dyrkar Foucault står för. Detta ä r nog främsta anledningen poststrukturalismen är så […]

  Pingback av Svenska universitetsvärlden – Vetenskap eller personkult? « Aktivarum — april 10, 2010 @ 10:19 f m

 4. […] av samhällen så blir det obegripligt att läskunniga kvinnor anammar sådan här samhällskritik. Som jag nämnt tidigare så får jag mest intrycket att postfilosofer är haremets alfahannar omringade av sina […]

  Pingback av Truthandfiction har besvarat kritiken « Aktivarum — april 15, 2010 @ 9:31 f m

 5. […] Poststrukturalismen 1 (Dogdylan) […]

  Pingback av Hur nonsens på universiteten blir nonsens i Matrix-filmerna « Aktivarum — oktober 29, 2010 @ 5:29 f m

 6. […] åratals erfarenhet men de nickade inombords, de visste bättre. Haha! Men läs gärna min text om vad poststrukturalism innebär. ”De är svåra att boxa in, för de vill hela tiden ut ur den struktur de placeras i av oss […]

  Pingback av Och så var det dags att kommentera Foucault igen – Konstruktivismens superstjärna « Aktivarum — december 13, 2011 @ 6:01 f m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: