Aktivarum

De kallar oss Liberaldemokrater… | december 2, 2009

Härmed så marknadsför jag begreppet Liberaldemokrat i den offentliga debatten.

Denna gäller personer positiva till vissa saker som utmärker dagens offentliga debatt, men negativa till andra. Mitt intryck är att det finns en stor grupp människor i Sverige som inte kan ta upp de frågor som de tycker är viktiga, då de frågorna är i konflikt med andra frågor som de håller med om och är rädda för att de frågorna skall påverkas negativt. Genom att kalla sig liberaldemokrat löser sig detta eftersom det innebär att den specifika fråga som tas upp inte kommer i konflikt med den andra fråga som fortfarande stöds. Det finns inget liberaldemokratiskt parti,  att kalla sig liberaldemokrat innebär inte en låsning till ett visst riksdagsparti. Det innebär tvärtom att man får flexibilitet att diskutera frågor som inte prioriteras av ens eget parti utan att behöva byta parti.

Sådana diskussioner kan enbart leda till mer genomtänkta lösningar.

Anledningen jag föreslår personer anammar epitetet liberaldemokrat är för att dessa frågor partiobundet skall kunna tas upp och diskuteras utan att det ändrar blockpolitiken. En av de saker som jag gillar med USAs president Barack Obamas tal är att de utgår från demokratiska förutsättningar, inte partibunden politik. Man måste kunna hylla en viss person på en viss fråga utan att detta automatiskt kopplas till att man stödjer allt denne säger. Det viktiga måste vara vad som faktiskt sägs, inte att en annan person med i övrigt mindre önskade åsikter sagt samma sak. Annars blir det väldigt få personer man kan hålla med och dessutom tvingas man hålla med om saker man inte alls stödjer.

Liberaldemokrat är inte en partitillhörighet

När jag googlade såg jag att LD är namnet på ett brittiskt politiskt parti. Den svenska motsvarighet jag tänker mig har dock ingenting gemensamt med detta förutom namnet. Jag valde namnet för att det är partiobundet. Demokratiska värderingar och liberala värderingar finns i samtliga svenska partier idag. Demokrati innebär att allmän representation, liberala värderingar innebär människan är i centrum. Vad som saknas är möjligheten att diskutera specifika ämnen. Av rädsla att betraktas som ej lojal med partiet så tas många ämnen inte upp. Istället handlar idag allting om de dominerande ideologiernas konflikt och alla ställer sig bakom endera person och allt annat försvinner.

Typiskt för detta är den kommentar som Mona Sahlin gjorde med innehållet att ingenting är mer viktigt än att se till Sverigedemokraterna inte får någon makt. Därmed så blir antalet ämnen som kan diskuteras ännu mindre för de andra ämnena är så oviktiga.

Detta innebär inte bara en ideologisk centralisering utan även en total brist på mångfald i de ämnen som diskuteras.

För att igen ta inspiration från Obama: Visst är det så att vi inte är överrens om exakt vilken åsikt vi skall ha i vilken fråga men vi kan nog alla komma överens om att oavsett vilken åsikt man har och oavsett vilket parti man tillhör så är det bättre att saker diskuteras ordentligt än att man bestämmer att det viktigaste är så viktigt att allt annat ignoreras? Jag tror även de flesta av oss oavsett vilket parti vi röstade på i EU-valet anser att det inte är skadligt att veta mer om någonting, jag tror de flesta anser kunskap är någonting bra.  Jag tror även många av de personer som har som mål att bekämpa fördomar anser att försöka minska dem genom att minska kunskapen som får förmedlas i språk inte är rätt väg att gå.

Jag tror även att de flesta anser att de är kompetenta nog att göra egna val i livet utan att ständigt vara så kontrollerade av normer att de måste vara kontrollerade av någon annan människa som har som jobb att bevaka och kolla de inte är det.

Om tillräckligt många kallar sig liberaldemokrater…

Detta är det centrala med tanken bakom uttrycket Liberaldemokrat. Att  myndigförklara sig själv som kompetent att göra egna prioriteringar tillsammans med andra människor utan att för den skull tvångsbenämnas med en parti eller ideologisk tillhörighet. Jag anser en liberaldemokrat kan rösta på vilket parti som helst, det viktiga är att inom det partiet se till de frågor som de tillsammans med andra liberaldemokrater (gärna från andra partier) diskuterat. Anledningen dessa frågor inte tas upp är att de i respektive grupp/parti är en minoritet. Men där är också poängen. Det viktiga är inte antalet personer i varje parti. Det viktiga är att inget annat parti heller tar upp de frågorna.

Om tillräckligt många kallar sig liberaldemokrater spelar det ingen roll vad en specifik grupp tycker om en viss fråga. Den kommer ändå att diskuteras offentligt. Om tillräckligt många kallar sig liberaldemokrater så bryts det ideologiska dödläget i partipolitiken eftersom det inte innebär stöd av ett visst parti utan stöd av en viss fråga. Idag så innebär en viss åsikt automatiskt ett visst parti och därmed så fråntas folk i grunden rätten att bestämma över sin egen demokratiska rösträtt.

Istället så hänvisas andra frågor till s.k. enfrågepartier, vilket är förkastligt då enfrågepartier ofta inte ens har samma ideologi i grunden. Därmed så får partier som inte ens har stöd för sin ideologi fler medlemmar eftersom det är det enda ställe de kan få gehör för frågan i sig.  Därmed så behöver de andra partierna inte bry sig om andra frågor än de själva väljer eftersom de räknar med att de flesta stannar även om de ignoreras på just den frågan. Och att blankrösta eller proteströsta funkar inte för de flesta vill inte ta risken att det påverkar ordinarie politik. Detta är förståeligt, en blankröst antas vara ett budskap men precis som reklam i posten är det ett budskap som mottagaren saknar anledning att ta till sig. Sålunda är det bara en bortkastad röst på ämnet. Inte minst pga fyraprocentspärren.

Den bästa lösningen är sålunda ett partiobundet nätverk.

Först när tillräckligt många personer står bakom en viss fråga finns anledning att tro den frågan blir en del av den ordinarie offentliga debatten och tillräckligt många personer kommer aldrig att stå bakom en sådan fråga om den riskerar den ordinarie blockpolitiken. Behoven att försvara den ordinarie blockpolitiken riskerar att skapa en ännu sämre mångfald av diskuterade ämnen. Som om inte nuvarande situation var illa nog för det finns ju en anledningen dessa saker hamnat på bloggar. I övriga forum har man struntat i dem – detta av den enklaste av anledningar – för att man kunde göra det.

Jag är medveten om svårigheterna men jag tror de kan övervinnas och framför allt,  svårigheterna med de andra vägarna är mycket större. Detta är för övrigt bara ett första initiativ. Vi måste komma överrens om något alla kan stå för om någon av oss skall kunna stå för någonting på allvar. Annars är åsikterna som framförs bara på lek och kan (och kommer) tyvärr ignoreras.

Edit: Nu är bloggens mail aktiv. Den som är intresserad av att vara med om detta och vill veta mer får gärna skicka mail till oss på aktivarum@gmail.com


15 kommentarer »

 1. En mycket tilltalande idé. Liberaldemokrater…

  Kommentar av Dive_Deep — december 2, 2009 @ 6:37 e m

 2. Tackar

  Tanken är att få bort partistämpeln som är i vägen för diskussion av vissa ämnen. Jag tycker det är helgalet att personer som vill diskutera vissa frågor skall förpassas till partier med en ideologisk tillhörighet de inte delar.

  Jag vill att människor skall kunna diskutera de frågorna utan att behöva lämna sina partier. Idag är folk rädda för att blott diskutera en viss fråga skall ge stöd åt en viss ideologi. Jag vill skapa ett nätverk där dessa frågor diskuteras utan risk att ge stöd åt någon ideologi.

  Kommentar av Erik — december 2, 2009 @ 8:13 e m

 3. Du är något på spåret Erik (som vanligt) Personligen så har jag länge förespråkat ett lämnande av den befintliga vänster-höger skalan då den politiska debatten blir så fruktansvärt svart-vit och människors demokratiska möjligheter försvinner t ex när partipiskan viner.
  Ibland är mina utopier dock mer dystopier…

  En sån tanke är t ex att människor själva ska få bestämma vilka olika skatter de vill betala, byråkratiskt omöjligt? – Nej , inte i dagens moderna samhälle med ny teknik. Det vore bra om någon politiker vågade lufta denna tanke nån gång men dagens politiker verkar sakna visioner, i alla fall i Sverige.

  Pappabloggaren
  fd Adam Weisshaupt

  Kommentar av pappabloggaren — december 2, 2009 @ 9:33 e m

 4. Mycket bra och intressant idé Erik!

  Kommentar av Sofia — december 3, 2009 @ 7:30 f m

 5. Kul det finns folk som gillar iden. Jag måste dock påpeka att det enda sättet den kan funka är att ni pratar med personer ni känner och sprider uttrycket. Det kommer jag att göra, om folk frågar vilket parti jag röstar på kommer jag att svara jag är Liberaldemokrat och sålunda röstar på vad än för parti som visar intresse för liberaldemokratiska frågor.

  Poängen med detta är att det spelar ingen roll vem jag röstade på eftersom det inte finns någon garanti jag röstar lika nästagång. Detta motiveras med att OM jag röstar lika hela tiden kan partierna fortsätta strunta i viktiga frågor. Blockpolitiken gör de flesta rädda för att ens ta upp ”motståndarsidans frågor” men partiobunden politik gör dem rädda att missa motståndarsidans frågor.

  Kommentar av Erik — december 3, 2009 @ 10:28 f m

 6. Erik,
  Har du hört talas om Ron Paul?

  Kommentar av pappabloggaren — december 4, 2009 @ 10:34 e m

 7. I like what i see, han är en förebild för mig. Klarspråk och common sense tänk. Dessutom otroligt sympatisk.

  Kommentar av pappabloggaren — december 5, 2009 @ 12:34 f m

 8. Javisst har jag hört talas om Ron Paul. Jag följde hans kampanj under presidentvalet. Lade märke till honom när komikern Bill Maher uppmärksammade att han under republikanernas valmöte var den enda som sade vettiga saker om kampen mot terrorismen. Men det område där han verkligen skiner är ekonomi och förståelse av marknaden. Ron Paul är en av medlemmarna i den lilla exklusiva grupp österrikiska ekonomer som är de enda som korrekt beskrivit bolånekrisen. Han har även exakt samma förståelse som mig angående vad identitetspolitik egentligen innebär. Han sade det rakt ut i ett av sina tal. Rasism är kollektivism så att förespråka kollektivism är att förespråka rasism.

  Kommentar av Erik — december 5, 2009 @ 1:20 f m

 9. […] det perspektivet är problemet med folkomröstningen i Schweiz att om medborgarna gjorde ett dåligt val (ur […]

  Pingback av Vem bär ansvaret för förbudet i Schweiz? « Aktivarum — december 12, 2009 @ 1:04 e m

 10. Jag hänger nog inte med riktigt. (Är kanske för trött).
  Men, menar du att LD INTE ska vara ett politiskt parti i vanlig mening, utan bara en nätgrupp som i sin tur ska påverka nuvarande partier och/eller den allmänna debatten?

  Kommentar av Bernt — december 13, 2009 @ 12:10 f m

 11. Bernt:

  Se det så här, föreställ dig fem personer som står och bråkar om vad fotbollslaget på allsvenskanivå skall heta. De tycker alltså att det är viktigare vad laget skall heta än att vara tillräckligt många för att överhuvudtaget ha ett lag de pratar om allsvenskan men har inte ens en börjat spela organiserat ännu.

  Min poäng är att spelar ingen roll om LD skall vara ett politiskt parti eller en nätgrupp. Så länge inte antalet personer intresserade för dessa frågor på seriöst nivå är större så är frågan vad gruppen skall göra på riksdagsnivå inte av betydelse.

  Diskussionen om vilket parti man skall välja missar helt att om inte antalet är stort nog spelar det ingen roll. Oavsett parti så kommer dessa frågor med 100% säkerhet att ignoreras.

  Om antalet var stort nog skulle det med samma logik heller inte spela någon roll vilket parti man valde, då skulle frågorna tas upp oavsett vilket parti det handlade om.

  De som diskuterar dessa ämnen har missat att de av feminismen (som är en del av politiska korrektheten) blivit utsatta för taktiken ”söndra och härska” vår demokrati bygger på organiserat arbete, de enda som har organisation är de andra grupperna

  Hur kommer det sig?

  Jag försöker ”bygga ihop och samla” de som är söndrade och härskade över. LD är ett initiativ att åstadkomma just detta. Det är inledningsvis partiobundet eftersom man måste ha ett stort antal personer från början för att det skall vara mening att ens skapa ett nytt parti.

  Jag är nybörjare på bloggande och liknande men det här är en fråga om organisationsteori, ett av de ämnen jag faktiskt kan mycket bra. Jag har alltså skapat ett namn som alla (oavsett nuvarande parti) inledningsvis kan vara med på och hjälpa till att forma till vad än vi vill det skall vara.

  Liberaldemokrati, det tema som bloggen fått.

  Det börjar alltså inte som ett nytt parti men om tillräckligt många är med och en majoritet där vill det skall bli ett parti kan det bli det i framtiden. Men det är ungefär som att börja som korplag och prata om allsvenskan. Kanske vi måste vara där först? Vi måste vara bra nog att nå dit innan det är relevant att prata om vad vi gör där.

  Det blir vad än vi vill om vi är många nog att faktiskt ta upp dessa frågor.

  Är inte det poängen med alla dessa bloggar och tusentals timmars skrivtid på nätet? Att få upp frågorna?

  Kommentar av Erik — december 13, 2009 @ 12:51 f m

 12. vi är med på en ny diskussion.

  Kommentar av Kvinnor för jämställdhet — december 13, 2009 @ 8:01 f m

 13. […] De kallar oss Liberaldemokrater… […]

  Pingback av Eva Lundgren gör gemensam sak med SD « Kvinnor för jämställdhet — december 13, 2009 @ 11:43 f m

 14. Coolt, välkommna till diskussionen. Bloggen är under utveckling, nyligen lades Liberaldemokrati till som egen kategori (3 inlägg än så länge) men läs även gärna inläggen under identitetspolitik, de förklarar behovet av bloggande på ämnet.

  Kommentar av Erik — december 13, 2009 @ 12:53 e m

 15. […] inlägg handlade om liberaldemokrati. Det var en generell kommentar om den politiska diskurs som då pågick. En mer specifik politisk […]

  Pingback av Välkommen till en rundtur av Aktivarum « Aktivarum — april 3, 2010 @ 2:50 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: