Aktivarum

Rörelsen mot maskulinitet – Del 1 | oktober 24, 2009

Varför är det en givande karriärsväg att smutskasta mäns vanliga sätt att vara men en avskyvärd människosyn att på samma sätt analysera islam?

Redan i förra inlägget påpekade jag att den retorik och ovetenskaplighet Åkesson använde var vanlig i andra sammanhang. Här kommer jag att gå in i detalj på hur den ser ut och analysera ”mansforskaren” Jackson Katz budskap. Kom ihåg att Katz inte ses som extremist utan utbildat personalen vid svenska myndigheter. Jag tänkte ursprungligen lägga ner mer tid på detta men jag tror det är bättre att denna publiceras nu medan folk kommer ihåg hur Åkessons artikel såg ut. Materialet som bedöms är en dokumentär som heter ”Tough Guise”

Redan vid inledningen manipuleras vi med ljud från minoritetsexempel som antyds vara representativa för ämnet. Därefter visas snett selekterade sekvenser från actionfilmer varefter man klipper in riktiga filmer av dömda brottslingar som leds bort. Sedan får vi lika snett urvalda sekvenser från elitidrotten och därefter lika snett selekterade sekvenser från talkshower i underhållningsmedia. Därefter mer actionfilm, och mer idrott och givetvis också snett urval från våldsamma dataspel.

Vilket bevisvärde anser vi denna sorts film skulle ha om det var en annan grupps kultur som utmålades som ett ”problem”?

För Sverigedemokraterna att skapa en likadan film som visar våldsamma muslimska terrorister i actionfilmer, klipper till nyhetsfilmade riktiga terroristdåd, skrämmer oss med några snett representativa sekvenser av radikala böneutropare etc skulle vara tämligen enkelt. Retorik är inte begränsad till det man skriver och säger. Det är hela framställningen. En av de viktigaste saker i en övertygande framställning är inledningen. Så tänk på vad ni fått se/veta redan en och en halv minut in i programmet och innan Katz sagt ett ord.

Det första Katz säger om sekvensen av Oz ”det representerar inte bara ett klassiskt ögonblick i amerikansk filmhistoria det gav oss även en metafor för ett nytt sätt att se på maskulinitet

Problemet är att detta är en lögn. Det finns ingen koppling mellan maskulinitet och det urval som Katz gjorde förutom den uppenbara kopplingen. Att det var vad han valde att prioritera.

Just detta blir ännu mer uppenbart när vi tittar på Åkessons analys av islam. Vad gör några snett urvalda sekvenser mer representativa än andra sekvenser som en annan person hade valt som mer prioriterade? Svaret är uppenbart. Om du slumpmässigt spelar in tre sekunder av Will Smiths Bad Boys två hundra gånger hur stor del av dessa tre sekunder långa sekvenser visar vad Katz visade? Och om vi visar muslimska terrorister från Chuck Norris Delta Force istället utan sammanhang vad lär vi oss då?

Vi lär oss att när urvalet inte är representativt säger slutsatserna ingenting om den verklighet vi påstår oss uttala oss om.

Katz fortsätter beskriva sitt sätt att se maskulinitet ”A pose, An act” Min personliga reaktion: Lustigt, jag skulle säga att medan beskrivningen av urvalet stämmer så är påståendet att vad han beskriver skulle vara det maskulina just en akt av teater från honom. Det utmärkande för det maskulina är varken våld eller frånvaron av våld utan att NÄR våld är ok och inte ok. Vilket framgår tydligt av de filmer Katz tagit sekvenser från men inte om man bara ser sekvenserna på rad.

Katz upprepar sin prioritering vid 3.20. (Jag vet det går långsamt i början men kom ihåg att inledningen är viktig och bygger ethos – trovärdighet) Han säger ordagrant så här:

”This mask can take many forms, but one thats really important to look at in our culture at the millenium is what I call ”the tough guise”

Givetvis så säger inte Katz det rakt ut men självklart är orsaken detta är viktigt för att han väljer att göra det viktigt. Det kunde lika gärna stått ”one that I think is really important to look at”  Med skillnaden att då hade motivering krävts. Nu spelar Katz just ”An act” där han låtsas att prioriteringen gjordes över huvudet på oss. Det är viktigt men det är såklart inte hans fel det är viktigt eller hur? Kom ihåg hur Åkesson beskriver islam i Aftonbladet:

”att ett tiotal muslimska terrororganisationer skulle komma att etablera sig i Sverige, att ledande muslimska företrädare skulle framföra krav på införandet av sharialagar i Sverige”

Jovisst, Åkesson tycker dessa aspekter av islam är de viktiga, Katz tycker de aspekter ni ser av manlighet är de viktiga. En annan person med en annan utbildning och ett annat politiskt syfte skulle tycka andra saker var mycket viktigare. Men den stora frågan ställs inte. Varför tycker Åkesson just dessa saker är Islam och varför tycker Katz just dessa saker är manlighet?

Åter kommer jag att sätta fokus på hur det sneda urvalet som bevisning och hur detta inte alls är något som bara Åkesson sysslar med utan tvärtom är Åkesson mer ett barn av sin tid. Katz var långt före Åkesson med metodiken att hävda kulturen är problemet. Fast Katz attackerade såklart en mindre exotisk kultur.

Katz fortsätter att koppla manlighet till följande saker: ”emphasis on physical toughness, strenghth, and gaining respect and admiration from others through violence

Observera att det fortfarande är Katz själv som lade denna ”emphasis” det är ju ingen magisk överhet som bestämt detta är var fokus skall sättas när vi diskuterar män och manlighet utan det är personer som Katz själva som bestämt detta urval. Det är likadant med newsmills artiklar på ämnet, alla använder de samma metodik: Först gör de sitt eget maskulina urval till det viktiga, sedan hänvisar de till hur detta urval är något dåligt.

Inom retoriken kallas detta för en halmgubbe. Inom statistiken är det snett urval. Dvs Katz väljer att göra de våldsamma männen representativa för män generellt.Fast Katz tycker såklart inte så. Han säger det är ”The dominant culture” som definierat detta fokus som manlighet? Dvs ”det är inte mitt fel, jag är bara stackars samhällsforskare” Men vilka är då den dominanta kulturen?

Det svarar inte samhällsforskarna inom genus/maskuliniteter på. Anledningen till detta kan vi möjligen hitta inom samhällsvetenskapen och journalistiken. Den som läst endera vet att dessa ämnen inte bara speglar samhällsutvecklingen utan aktivt styr och påverkar den. Dvs när Katz säger att det viktiga att se på när man tittar på män är två sekunder av en våldsam scen i dödligt vapen gör han det också via val/prioritering mer viktigt.

Ingen ifrågsätter detta urval. Inte förrän exakt samma metodik användes på islam

Syns möjligen parallellerna till Åkessons islamkritiska text om vi byter ut våldsamma män mot radikala religösa och män generellt mot muslimer?


10 kommentarer »

 1. ”Syns möjligen parallellerna till Åkessons islamkritiska text om vi byter ut våldsamma män mot radikala religösa och män generellt mot muslimer?”

  Förvisso, men jämförelsen hade haltat mindre om gruppen ”män” i antal hade ökat med en enorm hastighet och följaktligen även minoriteten våldsamma män inom den stora gruppen män.

  Kommentar av Affe — oktober 24, 2009 @ 3:42 e m

 2. Affe:

  Jo, bra poäng.

  Men problemet med den analysen är att den är deterministisk. Dvs den förutsätter proportionen mellan dåliga och bra personer förblir likadan pga en skadlig kultur. Lösningen blir då antingen segregation (isolera det dåliga) eller kulturkritik (tvinga det dåligt att bli bättre)

  Men ingen av de sakerna funkar rent empiriskt. Isolation i en global värld är dömt att misslyckas då allting är en del av något annat (Danmarks ekonomi är en del av Arlas försäljning i mellanöstern) medan kritik av kulturen leder till att huvuddelen av kulturen sluter sig inåt och slutar lyssna på andra (Skyttegravskrig)

  Kritik av ett ömtåligt ego leder inte till ett mindre ömtåligt ego.

  Kommentar av Erik — oktober 24, 2009 @ 4:32 e m

 3. ”analysen .. förutsätter proportionen mellan dåliga och bra personer förblir likadan”

  Jaha? Vad finns det för anledning att anta något annat?

  Kommentar av Anders — oktober 28, 2009 @ 6:15 e m

 4. Vad finns för anledning att anta nåt annat resultat? Jadu där behövs tips från Coachen!

  Resultatet beror ju på vad man själv gör från början. Om man antar det går åt pepparn så gör man sannolikt ingenting och därmed ökar sannolikheten det verkligen går åt pepparn också.

  Vi kan antingen antaga att proportionen mellan dåliga och bra förblir sådan den redan är eller så kan vi påverka den proportionen så det blir fler bra personer istället.

  Kommentar av Erik — oktober 28, 2009 @ 9:41 e m

 5. ”Vi kan antingen antaga att proportionen mellan dåliga och bra förblir sådan den redan är eller så kan vi påverka den proportionen så det blir fler bra personer istället.”

  Du antar:

  1. att det står i vår makt att påverka ”proportionen mellan dåliga och bra”

  2. att vi vet vilka metoder som funkar.

  Det finns, såvitt jag kan se, inget stöd för dessa båda antaganden.

  Kommentar av Anders — oktober 29, 2009 @ 2:41 e m

 6. Anders:

  Nej jag ”antar” inte att det står i vår makt att påverka proportionen mellan dåliga och bra personer hos arten människa. Tvärtom, faktum är att de kulturella grupper som ofta diskuteras i debatten är lyckade exempel på just sådan påverkan. Du har alltså sådan påverkan framför ögonen hela tiden det är inget du bara antar utan något du med lätthet kan observera.

  Det är bara det att det är inte Sverige som stått för påverkan för ett antal årtionden har Sveriges yrkeskår på berörda områden överallt i samhället haft ideologin (värdegrunden) att sådan påverkan är om inte ett rasistiskt så iaf imperialistiskt förtryck enligt den förhärskande mångkulturalistiska (dvs kulturrelativistiska) idén.

  Observera att man inte nöjde sig med att sluta försöka påverka människor i produktiv funktionellt baserad riktning (nej nu var det ideologi och känslor för hela slanten alla med fel värdgrund skall mobbas bort). Man försökte också kompensationspåverka åt andra hållet. Dvs uppmuntra de stackars förtryckta grupperna att ”återta” vad de hade innan.

  Men vad ingen inom denna ideologi säger ett knyst om är såklart hur detaljerna som dessa grupper/kulturer skall återta såg ut. Detta av två enkla anledningar. Dels för att de flesta som uttalar sig gör det principiellt och har ingen kunskap om detaljerna de uttalar sig om. Dels för att många av detaljerna som skall återtas är hundra gånger värre än de beskrivningar som ofta kallas rasistiska.

  Exempelvis framställs svarta kongobor i ”Tintin i Kongo” som primitiva och lite korkade. Detta fick Afrikasvenskarna och Centrum Mot Rasism att gå i taket. Lägg detta mot bakgrunden att Kongo varit helvetet på jorden med några av mänsklighetens vidrigaste krig och det faktum att när svensk press besökte Kongo var befolkningen överlycklig att vara i albumet ifråga.

  Vad är mest besvärande? Tintin-albumets bild av Kongo (som gör egna befolkningen lyckliga att beskrivas på annat sätt än det krig som varit verkligheten under modern tid?) eller den verklighet som du kan hitta från andra källor men som knappast ger någon utomstående en mer positiv bild av landet?

  Ställ denna fråga:

  Om det enda som vi hade att komma med var två grymma krig, skulle vi klaga över hur svenska blondiner framställdes i seriealbum som Knasen?

  Kommentar av Erik — oktober 29, 2009 @ 7:13 e m

 7. ”jag ”antar” inte att det står i vår makt att påverka proportionen mellan dåliga och bra personer hos arten människa.”

  Hur långt sträcker sig ditt perspektiv för påverkan ”hos arten människa” som ”vi” enl. dig har åstadkommit?

  ”Tvärtom, faktum är att de kulturella grupper som ofta diskuteras i debatten är lyckade exempel på just sådan påverkan.”

  Mot bakgrund av ditt intresse, så förmodar jag, att när du skriver ”de kulturella grupper som ofta diskuteras i debatten”, så syftar du på på män resp. kvinnor?

  ”Du har alltså sådan påverkan framför ögonen hela tiden det är inget du bara antar utan något du med lätthet kan observera.”

  Syftar du på, hur svenska män har avmaskuliniserats?

  Utgår du isf från, att de som invandrar till Sverige är lika mottagliga för propaganda – OAVSETT hur många de är?

  Kommentar av Anders — oktober 30, 2009 @ 9:09 f m

 8. Anders:

  ”Hur långt sträcker sig ditt perspektiv för påverkan ”hos arten människa” som ”vi” enl. dig har åstadkommit?”

  Konstig fråga, vad menar du hur långt? Vad skall jag svara på det? Mitt perspektiv sträcker sig mycket långt typ. Det jag menar är att det finns framgångsrika exempel på påverkan av högre andel dåliga personer (exempelvis Tyskland på 30-talet) och det finns fler framgångsrika exempel på högre andel produktiva personer (vissa delar av USAs befolkning)

  ”Mot bakgrund av ditt intresse, så förmodar jag, att när du skriver ”de kulturella grupper som ofta diskuteras i debatten”, så syftar du på på män resp. kvinnor?”

  Jag menar alla berörda grupper. Du har helt rätt i att jag då kan mena svenska män och kvinnor och hur de uppmuntras till kontrakultur MOT den liberala upplysningskulturen. Men nu tänkte jag mer på de kulturella grupper som är lyckade exempel på hur diktaturer skapar högre grad av dåliga människor, detta vare sig det är 30-talets tyskland eller en religiös diktatur i mellanöstern i modern tid.

  ”Syftar du på, hur svenska män har avmaskuliniserats?”

  Jag kunde ha syftat på det men jag tänkte här främst på hur befolkningen i vissa länder i mellanöstern avhumaniserats och kollektiviserats av sitt prästerskap och/eller sin regering.

  ”Utgår du isf från, att de som invandrar till Sverige är lika mottagliga för propaganda – OAVSETT hur många de är?”

  Nej, jag försöker förklara de personer som invandrar till Sverige redan oavsett hur många de är ofta har mottagit propaganda från andra länder. Och fortfarande i stor grad fortsätter göra det genom vanor som har just syftet att skapa den effekten. Det hänger sedan på Sverige om vi hjälper dem ur detta eller gömmer oss bakom kulturrelativistiska akademiker medan de styrelseskick som vi avskaffat fortsätter att dominera befolkningen från andra länder.

  För de personer som i de länderna betraktas som ledare är exakt den sorts personer som vi sedan kungarnas tid i Sverige betraktat som helt olämpliga som ledare. I de berörda länderna finns det både Nelson-Mandela personer och Idi-Amin personer, när vi gör ingenting är det Idi-Amin personerna som fortsätter att bestämma.

  Det är Nelson-Mandela personerna vi borde stödja men av rädsla för att anklagas för rasism ser vi glatt Idi-Amin personerna öka sin makt över de människor som kommer hit. Och de få personer inom dessa länders befolkningar som försöker genomföra en förändring, ja de har ungefär lika stor möjlighet att få gehör för sina värderingar som exilkubanerna hade att på egen hand vinna tillbaka Kuba i grisbukten.

  Kommentar av Erik — oktober 30, 2009 @ 10:43 f m

 9. […] andra ord rör dig sig om samma sorts man som beskrivs i inläggen om Rörelsen mot maskulinitet 1-4 här på bloggen. En man som fått betalt för att stå och kritisera män, macho och […]

  Pingback av Polisens genusföreläsare misstänkt för våldtäkt « Aktivarum — januari 28, 2010 @ 6:38 f m

 10. […] denna generella beskrivning valde vi ett specifikt fall. Manforskaren Jackson Katz. En studie av de tekniker han använde avslöjar falska förspeglingar och uppenbar misandri. Hans […]

  Pingback av Välkommen till en rundtur av Aktivarum « Aktivarum — april 3, 2010 @ 2:49 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: