Aktivarum

Åkessons retorik är hämtad från strukturernas värld | oktober 23, 2009

Sverigedemokraternas artikel var lika förutsägbar som det bemötande den fick. Det viktiga med artikeln är dock inte budskapet utan den strukturella bevisning Åkesson använder.

Så skedde då i och med Jimmie Åkessons debattartikel i Aftonbladet det som hela Sverige förväntat sig, många med bävan.  Sverigedemokraterna visade färg i offentligheten. Som väntat blev det enad front av fördömanden från både politiker och akademiker. Sverigedemokraternas islamkritiska artikel bemöts precis överallt av exakt den sorts klimat som Sd brukar anklaga svenska offentligheten för. Systemet sluter sig utåt och byråkratin försöker hitta nya sätt att skydda sig själv. Det är förstås inte konstigt att detta sker. Det finns gott om saker i Jimmie Åkessons artikel att bli upprörd över. Det verkligt intressanta (då menar jag det nya) är dock varken Sverigdemokraternas åsikter gällande islamisering eller riksdagspartiernas bemötande på samma ämne. Vi visste från början vilka åsikter Sverigedemokraterna hade ifrågan och vi visste från början vad riksdagspartierna skulle tycka. Att i det läget ändå bli upprörd markerar närmast ett spel för gallerierna.

Jimmie Åkessons sätt att föra sin tes i bevisning däremot lämnar lika mycket att önska som när strukturer och normer används för att kritisera manliga strukturer. Han låter helt enkelt precis som många genusforskares och sociologers kritik av maskulin kultur.

Det är inget nytt att personer i offentlig debatt försöker använda den lilla grupp som begår våldsbrott som belägg för kritik mot den större grupp man ingår i. Det har tvärtom varit mycket vanligt i den offentliga debatten att framställa överrepresentationen av män inom exempelvis våldsbrott som ett tecken på något fel hos gruppen mäns kultur. Våldet som kontinuum kallas en av teorierna man använt. Där anser man sig ha perspektivet att närhelst en man begår våldshandlingar mot en kvinna är detta en del av något större. Jag har länge varnat över att denna metod utöver att vara vetenskapligt dålig riskerar att bli alla gruppers sätt att debattera människor. Genom att prata om dem som strukturer vilka det därmed blir ok att kritisera hur som helst. Men om det är ok att kritisera heterostrukturer för att några få heterosexuella begår brott mot homosexuella, och ok att kritisera manliga strukturer för att några få män begår våldsamma brott…?

Isåfall vad gör det mindre ok att på exakt samma empiriska basis kritisera muslimska strukturer för att det finns några få terrorister där? Det finns fler grova partnermisshandlare bland män än bland kvinnor säger många genusforskare. Det är inget nytt, sådan retorik har vi regelbundet kunnat läsa om i media. Fler män misshandlar grovt sin fru än kvinnor misshandlar grovt sin man. Javisst, och det finns givetvis fler religiöst motiverade terrorister bland muslimer än bland kristna också. Ser inte personerna som kommenterar artikeln att Åkessons och Sverigedemokraternas analys av gruppen muslimer som en struktur (där fler våldtäktsmän ingår än i gruppen ickemuslimer) är exakt samma sorts analys som när gruppen män framställs som våldsamma på basis av en struktur där fler våldsbrottslingar ingår jämfört med gruppen kvinnor?

Kan vi äntligen komma överrens om att strukturer är människor och att strukturell kritik därmed är att kritisera de människor som ingår i strukturen?

Detta oavsett om de är svarta, vita, patriarkala, muslimer, vänsterhänta eller män? Kan vi nu äntligen höra politiker sluta prata om den lilla gruppen våldsamma män som representanter för den manliga könsrollen? Eller måste Åkesson lära sig prata om strukturer och roller för att folk skall inse hur absurt det är att manlighetsforskare som Jackson Katz och Michael Kimmel inte forskar på vad som är vanligt hos män utan behandlar så ovanliga saker som våldsbrott som om de vore representativa för maskulinitet?

Vad är det som är nytt med det sätt som Åkesson framställer struktur/kultur som problemet? Så här säger erkända forskaren Kimmel om maskulinitet.

Samhällsfaran ligger i att en del av dessa unga män blir desperata och våldsamma.

På vilket sätt skiljer detta sig från vad Åkesson skriver om islam? Är det inte precis så hans retorik ser ut. Faran är i några få extrema individer och därmed skall hela gruppens kultur (sätt att vara/vanor etc) utmålas som ett problem? Lyssna lite mer på Kimmel och kom ihåg att detta inte som Åkesson betraktas som en extrem syn utan är en gästande forskare på Umeås universitet som sysslar med genusforskning.

”Kimmel har konstaterat att det vuxit fram en kultur bland de unga männen i undersökningen som han tycker är anmärkningsvärd.”

Den form av retorik som Åkesson använder har han lärt sig inte från nazister utan från sociologer och genusforskare som pratar om strukturer normer och den manliga våldskulturen på basis av några få brottslingar. Nu har Åkesson gjort vad som i grunden är samma sak, samma retorik, samma metodik.

Skillnaderna mellan Kimmels analys av maskulinitet och Åkessons analys av islam är framför allt vilken grupp, vilken kultur, vilken struktur som utmålas som problemet och hur bemötandet från etablissemanget ser ut.

Medan Åkesson kritiserar en grupp och kultur/roll som bevisligen anses känslig (vems åsikt har bestämt det tro?) kritiserar personer som Kimmel och Kats på exakt samma grund en grupp och kultur/roll som anses mindre känslig.

Uppdatering 25/9: Till och med bloggen Sverige är inte världens navel har uppmärksammat transgenus-fenomenet. I ett nyskrivet inlägg så rekommenderar Jerlerup att Gudrun slutar låta gällande män som en sverigedemokrat ofta låter gällande muslimer.


23 kommentarer »

 1. Bra och tydlig analys. Detta måste komma fram mer i jämställdhetsdebatten.

  Kommentar av Pelle Billing — oktober 23, 2009 @ 6:47 e m

 2. Du skriver: ”Medan Åkesson kritiserar en grupp och kultur/roll som bevisligen anses känslig (vems åsikt har bestämt det tro?) kritiserar personer som Kimmel och Kats på exakt samma grund en grupp och kultur/roll som anses mindre känslig.”

  Visst, du har en poäng. Men om jag byter ut orden ”en grupp och kultur/roll” mot hur det faktiskt förhåller sig i praktiken så får vi följande ordalydelse:

  ”Medan Åkesson kritiserar en religion/ideologi som bevisligen anses känslig (vems åsikt har bestämt det tro?) kritiserar personer som Kimmel och Kats på exakt samma grund människor födda med ett visst biologiskt kön som anses mindre känslig.”

  Kommentar av Dive_Deep — oktober 24, 2009 @ 4:40 f m

 3. […] Det är tråkigt att se att en manlig gymnasielärare har en sådan negativ bild av män och manlighet. Till att börja med så är rubriken lätt chockerande; vad skulle folk säga om man skrev “Tjejer, vad ska vi ha dem till?”. Troligen skulle det bli ett ramaskri. Tankefelet som läraren gör är att han anser att en liten minoritet män är representativ för den stora majoriteten. Dvs att om det finns en liten minoritet män som är våldsbrottslingar, så betyder det att det är något fel på alla män och på maskuliniteten – samt att alla män är medskyldiga till våldsamheterna. Frågan är hur det hade mottagits om man använt samma resonemang med kvinnor och prostitution? Dvs eftersom vissa kvinnor är prostituerade, så finns det en horkultur bland kvinnor, och alla kvinnor är medskyldiga till prostitutionen och är potentiella horor. Att säga så om kvinnor framstår som absurt, men frågan är då varför vi accepterar resonemanget när det gäller män? (läs för övrigt om denna typ av retorik på Aktivarum). […]

  Pingback av RFSU och undervisning av ungdomar — oktober 24, 2009 @ 11:37 f m

 4. Dive Deep:

  Mycket intressant jämförelse. Det resultat du får om du byter ut orden är nämligen det rakt motsatta det förhållande som gäller i verkligheten. Det är nämligen mer ok att kritisera moderater, kommunister och annat man väljer att vara medan det anses inte alls ok att kritisera folk pga medfödda saker som ras, utvecklingsskada eller sexuell läggning.

  Men då jag läst interkulturell kommmunikation skulle jag vilja påpeka att islam aldrig bara är en religion/ideologi. Den här tanken att separera kultur och religion är något som vi har men den finns inte i stora delar av världen. För många personer som kommer hit och ser vår flagga och våra ambulanser är vi en kristen nation. Inte en sekulär.

  Islam är för dem ett sätt att vara, en kultur. Det är därför Åkesson kallas rasist och anmäls för HMF (som JK tydligen avfört). För islam är alltid i muslimers ögon en högstående kultur.

  Ideologin ifråga däremot heter islamism. Dvs politisk islam och den betyder precis vad Åkesson är oroad för. Att politik förs utifrån vad religionen (prästerskapet) föreskriver. Islamisering däremot betyder av allt att döma i allmänhetens och politikers ögon att muslimer får mer att säga till om och då blir det främst en demokratifråga.

  Dvs demokrati är en viktigare fråga för svenskar än de andra frågorna Åkesson tar upp.

  Kimmel och Katz däremot kritiserar inte personer födda med ett visst kön. De kritiseras specifikt just den kultur de personerna tillhör. Det viktiga som framför allt rubriksättningen av Åkessons inlägg visar är att en kulturell/strukturell attack också är en attack på personerna som ingår i den kulturen.

  Man kan alltså inte säga ”det måste gå att kritisera heteronormen utan att det räknas som ett angrepp på heterosexuella” Det är precis som Åkessons försvar en vacker tanke men inte sanning.

  Kommentar av Erik — oktober 24, 2009 @ 11:38 f m

 5. […] Ingen ifrågsätter urvalet. Inte förrän exakt samma metodik användes på islam […]

  Pingback av Rörelsen mot maskulinitet – Del 1 « Aktivarum — oktober 24, 2009 @ 1:58 e m

 6. Jag förstår vad du säger och visst finns det likheter i argumentationen, men jag tycker ändå du sätter för starka likhetstecken.

  dvs det finns en kvantitativ parameter som inte går att bortse från. I synnerhet när det är just det kvantitativa (ökningen, inflödet av muslimer)som Åkesson betonar. Jag tror inte han har så stort intresse av att försöka ändra på de destruktiva strukturerna och normerna inom ”islam”. Han vill väl bara att de inte ska få fotfäste och inflytande här i Sverige.

  Kommentar av Affe — oktober 24, 2009 @ 3:31 e m

 7. Det går nog inte att hindra att destruktiva delar av islam får fotfäste i Sverige genom att försöka hindra att det blir fler muslimer i Sverige. Detta av samma anledning det inte går att hindra vissa killar att misshandla sina fruar genom att attackera maskulinitet i allmänhet. Det är en vacker tanke men samma sekund vi attackerar förteelsen i sig ökar andelen radikala människor inom kulturen eftersom det är så människan evolutionärt skyddar sin sociala grupp.

  Det är också därför taktiken mot Sd (och för övrigt hela idén att partier i riksdagen skall ha taktik mot något parti utanför) är en dum idé. Nu tvingas Sd bli just vad partierna är rädda för. Mer extrema. Om vi skapar en taktik att hantera muslimer inträffar sannolikt samma sak. De tvingas bli mer extrema. De sluter sig inåt och de tittar i högre grad till hur det ser ut i hemlandet.

  Dvs vi kanske får färre muslimer till antalet men vi får även fler radikala yttringar eftersom de som finns här känner sig hotade och rädda människor agerar mindre rationellt.

  Kommentar av Erik — oktober 24, 2009 @ 5:07 e m

 8. Du skriver: ”Det är en vacker tanke men samma sekund vi attackerar förteelsen i sig ökar andelen radikala människor inom kulturen eftersom det är så människan evolutionärt skyddar sin sociala grupp.”

  Vilket är extremt väl talat. Vacker poesi när den är som bäst; absolut tänkvärd.

  Men om det leder oss att tänka att radikalt motstånd mot könsrasism (statsfeminism) är fel. Så tänker vi fel. Chockerande radikalt och sakligt feministhat är en del av en frisk motståndsrörelse som leder till jämställdhet. Märk väl: En del av en rörelse.

  Vad är alternativet? Alla spelar nöjd PK-idiot som smågnäller *duktigt*, absolut sakligt och vetenskapligt, men utan faktiska svallvågor?

  Kommentar av Dive_Deep — oktober 24, 2009 @ 11:12 e m

 9. Dive Deep: Du har så rätt i dina poänger och därför vill jag göra några snabba påpekanden.

  ”Men om det leder oss att tänka att radikalt motstånd mot könsrasism (statsfeminism) är fel. Så tänker vi fel.”

  Statsfeminism är varken en kultur eller en social grupp. Det är en rent politiskt grupp som sysslar med attacker på manlighet (som är just en kultur) Statsfeminismen är institutionaliserat manshat som kommer med ursäkter för manshat och ursäkten att attacker på manlighet inte är attacker på män.

  På samma sätt säger Sd:s Åkesson att attacker på Islam inte är attacker på muslimer. Där är påståendet att statsfeminismen inte attackerar män MOTBEVISAT! Titta på vilken respons som Åkesson fick. Den ena experten efter den andra har sagt ”Jo, du attackerar visst muslimer”

  Isåfall så attackerar statsminismen också män.
  Därmed är resultatet av den kritik som statsfeminismen riktar mot manlighet (manliga strukturer, manliga könsrollen eller vad för nonsensord de hittat på för tillfället men som döljer att män attackeras pga sitt kön) sannolik att resultera i att fler män blir extrema.

  Jag vet de flesta inte tänker på detta men om vi sätter upp tidsramar och på ena sidan sätter mansforskare och genusvetare som attackerar manliga könsrollen och på andra sidan sätter upp empiriska data på män som begått våldsamma brottsliga handlingar…

  Då blir det helt tyst i rummet — för den ”framgång” som genusforskare skapat är nämligen raka motsatsen till framgång, det är ju både FLER och VÄRRE våldsbrott i modern tid. Då skyller de på BACKLASH och menar att om det blir värre när de jobbar är det för att männen blir värre när de jobbar.

  Men där är också poängen. De männen blir inte värre för att skydda sin ”makt”. De männen blir värre för att de (mansrollen) attackeras mer och mer (det ser likadant ut när SVARTA attackeras, blir vi förvånad om rasism skapar fler värre svarta brottslingar?) och alltså får vi radikaliserade män.

  Denna lilla minoritet av de värsta männen (inte ofta raka motsatsen till macho) Deras hemska brott försöker sedan genusvetenskapen använda för att validera sin existens. Detta trots att det snarare är genusvetenskapens attacker på manlighet som skapat radikalisering av de männen.

  ”Chockerande radikalt och sakligt feministhat är en del av en frisk motståndsrörelse som leder till jämställdhet. Märk väl: En del av en rörelse.”

  Det är inte rörelsen som hatar feminister. Det är feministerna som gjort manshat till nåt de tycker skall vara normalt och accepterat vilket männen pga ridderlighetskonventioner gjorde ett tag men resultatet av detta blev (precis som vid mobbning i skolan) såklart inte mindre manshat utan MER manshat och när det gick till överdrift så började allt fler män säga

  Nej, hit men inte längre, nu är manshat från kvinnor inte accepterat längre!

  Förtroendet har missbrukats, det gick till överdrift. Hade tjejerna kunnat hålla en hyfsad nivå så hade vi stått ut med det men de har bara velat ha mer och mer manshat överallt. Jag hör från allt fler killar samma sak. Hur universitetens humaniora allt innehåller rena attacker på män (enormt populära bland tjejerna)

  De har överdrivit manshatet bortom alla rimliga gränser och dessutom inbillat sig strukturell kritik av män inte är manshat. Det var ju därför Åkesson inbillade sig hans artikel inte var rasistisk. Han gjorde bara precis som alla andra. Enda skillnaden var att han gjorde som dem på en annan grupp människor.

  Men det första som hände NÄR han gjorde det var att de alla i kör ropade

  ”du kan inte attackera islam utan att muslimer är eller känner sig attackerade”

  Därmed kan man undra hur hög grad av självbedrägeri de ägnar sig åt när de inbillar sig att män inte är eller känner sig attackerade av deras löjliga låtsasvetenskap som inte gör annat än EXAKT VAD ÅKESSON GJORDE.

  Men poängen kanske är att medan våra politiker är rädda för hur muslimer agerar om de attackerar anser de att män kan man glatt attakera utan fara – Och när det pga attacker på män uppstår fara (som exempelvis skottlossning på skolor)

  Ja då inbillar man sig att när vissa MÄN väl är farliga har det inget att göra med alla ”strukturella” attacker man ägnat sig åt. När svarta mäns kultur attackeras går vissa till överdrift. När islams kultur attackeras går vissa till överdrift.

  Men när män attackeras och vissa män går till överdrift kan inte överdrifterna bero på attackerna:

  Detta av den enkla anleningen att OM isåfall attackerna på män resulterade i att vissa män reagerade extremt våldsamt så fick man ju inte fortsätta med attackerna på män.

  Då fick man behandla män med samma respekt som islam och sluta göra strukturella påhopp.

  Vilken katastrof för de tjejer (och få män, som Katz) som inte bara gillar att attackera män strukturellt utan även skall ha det som karriär.

  Kommentar av Erik — oktober 25, 2009 @ 1:41 f m

 10. Du för ett intressant och stimulerande argumentationsanalystiskt resonemang i jämförelsen mellan kritiken mot SD och genusindustrins hänvisande till strukturer. Good work. Men kanske får du backa på uppfattningen att det är ‘genusvetenskapens attacker på manlighet som skapat radikalisering av de männen’, ‘De männen’ som om jag förstår dig rätt avser de grövsta våldsbrottslingarna har nog varken någon direkt eller indirekt relation till hela denna diskussion. Jag tror dock absolut att den ständiga officiella deklarationen av män som det problematiska könet verkligen har, och alltmer kommer att få, konsekvenser för mäns allmänna välbefinnande, men snarare i form av ökad utslagning, missbruk och depressioner.

  Kommentar av Joachim — november 6, 2009 @ 10:14 e m

 11. Joachim:

  Tackar, beträffande ”backandet” är det knappast nödvändigt eftersom jag inte menar yrkeskriminella. Jag menar alltså personer som begår sk ”vansinnesdåd” Jag hyser den knappast kontroversiella åsikten att vansinnesdåd ökar när en grupp är marginaliserad och pressad. Utslagning, Missbruk och Depressioner menar jag leder till ökad risk för vansinnesdåd.

  Kommentar av Erik — november 19, 2009 @ 2:43 f m

 12. […] Detta klockrena påpekande var så slagkraftigt att Frostberg själv såg sig manad att besvara i kommentarsfältet på Billings blogg. Den som har den minsta erfarenhet av debatten behöver dock inte ens läsa Frostbergs försvar för att veta vad han skriver, han babblar såklart om system och strukturer detta trots att hans kollegor på Aftonbladet i sin kritik mot Sverigedemokraterna redan konstaterat att strukturer och system är människor. […]

  Pingback av Bör Obama avsättas i jämställdhetens namn? « Aktivarum — december 14, 2009 @ 3:25 e m

 13. Det är klart att det frodas djupt osunda våldskulturer bland vissa grupper av män som förklarar att dessa grupper av män, och därmed även gruppen män som helhet, är överrepresenterade inom våldsbrott. För att bäst lösa problemen gäller det dock att försöka identifiera den minsta gemensamma nämnaren, och då finner vi att vissa grupper av män är överrepresenterade och andra inte.

  Detta blundar feministerna eftersom de drivs av hat mot hela gruppen män. De blundar också för mäns våld mot andra män (som gör män mer utsatta för våld än kvinnor totalt sett), kvinnors våld mot män (där mörkertalet lär vara enormt eftersom det är så skambelagt och ignorerat), samt kvinnors våld mot kvinnor (inte minst på det psykologiska planet).

  En grupp av män som är väldigt överrepresenterade är muslimska män. Deras våld är också ofta hedersrelaterat (accepteras eller åtminstone tolereras och hanteras internt inom släkten) och rasistiskt/kulturalistiskt (det är mer okej att våldta icke-muslimska kvinnor då de anses orena).

  Varför islamisk kultur är ett större problem än ”manlig kultur” (som är svårdefinierad överhuvudtaget, eftersom det inte finns någon kultur med en minsta gemensam nämnare som omfattar alla män) framgår statistiskt av att överrepresentationen är mycket större, och av att våldet har stöd i islamiska urkunder (koranen och hadhiter).

  En alltför snabbt växande islamsk befolkning är problematisk även om en minoritet är extrema och de flesta mindre strikt troende, även om mycket pekar på att så inte fallet, exempelvis muslimers antisemitism, inställning till sharia, situationen i malmö och andra förorter. I takt med att samhället successivt anpassar sig till islam, vilket vi kommer att fortsätta göra med nuvarande demografiska utveckling och ”integrationspolitik” istället för en assimilerande politik, kommer radikaliteten bland den muslimska gruppen i helhet att öka.

  Kommentar av Stefan — mars 5, 2010 @ 6:43 f m

 14. Dr Jonsson:

  ”Det är klart att det frodas djupt osunda våldskulturer bland vissa grupper av män som förklarar att dessa grupper av män, och därmed även gruppen män som helhet, är överrepresenterade inom våldsbrott.”

  Inte nödvändigtvis, det finns alltid en fara i att hävda det är ”kulturen” som är förklaringen på något som bara några få personer sysslar med. Exempelvis skulla man då säga att kvinnor har en feminin kultur som förklarar att några få kvinnor säljer sex. Skall man hävda kulturen som förklaring bör man gå ner till subkulturell nivå. Att våldsamheten är större hos jugoslaver är ett ganska meningslöst påståede. Att medlemmar av juggemaffian är mer våldsamma däremot är till viss nytta. Det är varken vilken jugoslav som helst eller man som helst du hittar där. Där hittar du garanterat överrepresentation av en mängd saker.

  ”För att bäst lösa problemen gäller det dock att försöka identifiera den minsta gemensamma nämnaren, och då finner vi att vissa grupper av män är överrepresenterade och andra inte.”

  Ja vi ser att vissa grupper av män är överrepresenterade men vi ser också att de männen kommer från grupper som har en mängd problem vi inte har. Problem som kunde öka våldet även i vår kultur.

  ”Detta blundar feministerna eftersom de drivs av hat mot hela gruppen män.”

  Feministerna drivs nog inte av hat, vissa gör det men de flesta drivs snarare av en kombination av felaktiga fakta (som alltså inte är fakta), hög rättspatos, gynocentrism samt kvinnors biologiska tendens att testa män för att se om mannen är stark nog för hennes behov.

  ”De blundar också för mäns våld mot andra män (som gör män mer utsatta för våld än kvinnor totalt sett), kvinnors våld mot män (där mörkertalet lär vara enormt eftersom det är så skambelagt och ignorerat), samt kvinnors våld mot kvinnor (inte minst på det psykologiska planet).”

  Javisst, det första eftersom de inte ser utsatta män som en grupp. Män som grupp verkar bara finnas när de gör något dåligt. Det andra eftersom som sagt de biologiskt ser kvinnors attacker på män som rättfärdiga tester av mäns styrka. Nåt kvinnor känner de måste göra, testa så männen är starka nog att skydda dem från världens faror. Det sistnämnda helt enkelt för att det är de själva som är förövare.

  Och det är bara några av förklaringarna.

  ”En grupp av män som är väldigt överrepresenterade är muslimska män.”

  Nja, i ärlighetens namn är det muslimska män från ett fåtal specifika länder – anledningen man pratar om muslimer är att attacker på religion är mer ok än attacker på etnicitet/nationalitet.

  Om exempelvis kineser som är muslimer bor i Sverige tror jag de har lägre överrepresentation i våldsbrott än exempelvis muslimer som är palestinier.

  Jag vet även att Sverigedemokraterna använde siffrorna på vilka länder våldtäktsbrottslingar kom mest från i en invandringskritisk kampanj med effekten BRÅ blev politiskt beodrade att hädanefter var det onödigt att i forskningen veta vilka länder man talade om.

  Vid vissa debatter har även påpekats muslimer från Filippinerna knappast kan betraktas som en lika särdeles våldsam grupp heller.

  ”Deras våld är också ofta hedersrelaterat (accepteras eller åtminstone tolereras och hanteras internt inom släkten) och rasistiskt/kulturalistiskt (det är mer okej att våldta icke-muslimska kvinnor då de anses orena).”

  Just den biten är dock tydligt nationell/kulturell. Dvs det är inte muslimer worldwide, det är muslimer från vissa specifika länder. Om man skall vara specifik så utövar Egypten (efter mordet på Sadat), Iran (efter revolutionen) och Saudiarabien en oproportionerligt stor grad av inflytande.

  ”Varför islamisk kultur är ett större problem än ”manlig kultur” (som är svårdefinierad överhuvudtaget, eftersom det inte finns någon kultur med en minsta gemensam nämnare som omfattar alla män) framgår statistiskt av att överrepresentationen är mycket större, och av att våldet har stöd i islamiska urkunder (koranen och hadhiter).”

  Både islamisk kultur och manlig kultur är svårdefinierade förteelser men rent generellt så är manlig kultur bättre för att utan manlig kultur plockar du bort både de bra och dåliga sakerna och det finns fler bra saker i Sverige än exempelvis i Pakistan. Det betyder dock inte att islamisk kultur är dålig, bara att den svenska är bättre.

  ”En alltför snabbt växande islamsk befolkning är problematisk även om en minoritet är extrema och de flesta mindre strikt troende, även om mycket pekar på att så inte fallet, exempelvis muslimers antisemitism, inställning till sharia, situationen i malmö och andra förorter.”

  Problemet är att vi inte vet om den islamska befolkningen i sig är problemet eller om det helt enkelt är den isolering som de hamnat i pga de multikulturella teorier som finns i våra universitet och politiska institutioner vilka skyddar islamsk kultur och kallar försök att förbättra den för ”kränkningar”

  Som en kompis till mig ofta påpekar så är det långtifrån så att nuvarande svensk kultur är perfekt. Även den behöver förbättras och många av de saker Sverige skulle må bättra av hittar du definitivt i islamsk kultur. Problemet är att för närvarande så får vi det sämsta av två världar, muslimerna skyddas från att förbättras, svenskarna isoleras från bra saker i islam men konfronteras ständigt av de sämsta.

  Multikulturalism kunde handla om att svenskar tvingades bli mindre jante, istället har man gjort handskakning och slöja till symboliskt viktiga frågor och som detta exempel visar, det är ofta VITA aktivister som gör dessa saker viktiga och menar det är vad som skall utmärka muslimer.

  http://patriarkatsbloggen.wordpress.com/2010/03/03/den-pahittade-diskrimineringen/

  ”I takt med att samhället successivt anpassar sig till islam, vilket vi kommer att fortsätta göra med nuvarande demografiska utveckling och ”integrationspolitik” istället för en assimilerande politik, kommer radikaliteten bland den muslimska gruppen i helhet att öka.”

  Det är dock inte islam vi anpassar oss till. Det är till vissa specifika länder som råkar ha islam. Där många andra specifika länder också har islam men dem anpassar vi oss inte till.

  I Sverige pågår just nu en helt absurd debatt, å ena sidan har vi en urspårad progressiv genusteori som föraktar det konservativa, å andra sidan har vi en lika urspårad multikulturell teori som dessutom förespråkar tolerans gällande nationer som är hyperkonservativa – trots att den själv tillhör samma progressiva rörelse.

  Problemet verkar vara att de inte fattar att dessa saker utspelar sig i samma värld. Istället kallar de det intersektionalism att låtsas man kan placera integration i en dimension och genusfeminism i en annan helt separat dimension.

  Kommentar av Erik — mars 5, 2010 @ 4:48 e m

 15. […] har i detta inlägg redan påpekat likheten mellan feministiska genusforskare och Sverigedemokratiska politiker på […]

  Pingback av GW Persson om brottsstatistik « Aktivarum — mars 14, 2010 @ 1:03 f m

 16. […] skrev vi vårt första riktiga inlägg om transgenus där vi påpekade likheterna mellan Sverigedemokrater och genusvetare. Det är inget nytt att […]

  Pingback av Välkommen till en rundtur av Aktivarum « Aktivarum — april 1, 2010 @ 1:59 e m

 17. […] mot Ullgrens metod inte är något nytt. Samma kritik har riktats här mot Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson när han resonerade likadant. Metoden har även belysts av Matte Matik som konstruerade en så […]

  Pingback av Dilsa Demirbag-Sten vs Malin Ullgren, Om mäns ansvar « Aktivarum — juni 24, 2010 @ 1:12 e m

 18. […] ihåg från debatten om transgenus har vi tidigare berättat på Aktivarum om likheten mellan genusvetare och sverigedemokrater. Tro det eller ej men samma korkade UNT (Uppsala Nya Tidning) som ville polisanmäla […]

  Pingback av Sedan när är det inte rasistiskt att anklaga europeer för att vara rasister? « Aktivarum — augusti 16, 2010 @ 4:29 e m

 19. Intressant. tack! Denna artikel ska jag länka till!

  Kommentar av jerlerup — augusti 25, 2010 @ 5:28 f m

 20. […] on Samma argument som mot judarna…Michael Gajditza on Samma argument som mot judarna…Åkessons retorik är … on Debattråd till Feministiskt In…fredde on Samma argument som mot judarna…Mats […]

  Pingback av Argumenten mot Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna « Sverige är inte världens navel! — augusti 25, 2010 @ 5:32 f m

 21. Jag la den längst ner i min länksamling tillsammans med artikeln jag skrev:

  http://wp.me/pXH4A-nm

  Kommentar av jerlerup — augusti 25, 2010 @ 5:32 f m

 22. […] * Åkessons retorik är hämtad från strukturernas värld […]

  Pingback av Argument mot Sverigedemokraterna!!! « Sverige är inte världens navel! — september 9, 2010 @ 4:57 f m

 23. […] en folksjukdom” samt ”Islam – farligt för hälsan” När Jimmie Åkesson skrev att Islam(idealet) är ett hot så döpte aftonbladet om rubriken till ”Muslimerna är ett […]

  Pingback av Likheten mellan RFSU och Sverigedemokraterna « Aktivarum — september 28, 2010 @ 8:08 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör som 1 383 andra, prenumerera du med.

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: