Aktivarum

Jämnare könsfördelning? | oktober 14, 2009

Skall jämnare könsfördelning vara ett mål för samhället eller inte?

Ja den frågan måste onekligen ställas när man i DN läser hur Centrum för rättvisa anser DO struntar i uppenbara fall av könsdiskriminering. Artikeln beskriver hur kvinnor drabbas av högskolans positiva särbehandling. Fler kvinnor än män söker utbildningarna ifråga men i och med det politiskt satta jämställdsmålet får männen sedan förtur till en del av platserna. Därmed så ogillar DO anmälan och nu anmäler Centrum för rättvisa DO till JO för diskriminering.

Då blir frågan, hur kan det vara diskriminering när DO bara rättar sig regerings och riksdags riktlinjer?

Vi har ju länge haft en debatt på detta ämne och redan under 90-talet beslutade man att man hädanefter skulle samhället eftersträva jämnare könsfördelning i grupperna. Denna debatt genomsyrar alla sfärer, exempelvis ses det som ett problem att det saknas kvinnor som programledare och gäster i SVTs nöjesprogram. Vi kan även överallt läsa om politiska satsningar för att få in fler kvinnor som brandmän, poliser, ingenjörer, politiska höjdare och sist men inte minst givetvis i näringslivets toppositioner.

Ur det perspektivet är DN-artikeln ovan just politiska satsningar för att få in fler män i typiska kvinnodominerade sfärer och pga att de sfärerna redan är så enormt dominerade av kvinnor så måste såklart några kvinnor helt enkelt plockas bort från sådana positioner och söka sig dit där det saknas kvinnor. Skall vi eftersträva jämnare könsfördelning i grupperna finns inga andra alternativ. Om kvinnorna kan hålla på sina bastioner så saknas ju argument för att männen inte skall få hålla på sina. Trist men så ser verkligheten ut att så länge den ena sidan bevakar sina intressen lär den andra sidan bevaka sina.

Så vad tycker ni? Skall vi eftersträva jämnare könsfördelning i grupper eller inte?

Vi diskuterade könsskillnader i kommunikation i klassen igår och där framgick det tydligt att forskningen anser det finns tydliga skillnader i kommunikation mellan män och kvinnor. Utifrån den forskning vi fick ta del av kan jag säga så här. Om män inte får draghjälp kommer kvinnor att dominera som psykologer men av samma anledning kommer kvinnor utan draghjälp att vara minoriteter i styrelser och politiska toppositioner.

Frågan är sålunda om vi anser jämnare könsfördelning i grupper skall vara ett politiskt mål eller inte. Inte huruvida någon blir negativt/positivt särbehandlad. Skall vi ha jämnare fördelning som mål så måste vissa personer av bägge kön påverkas negativt.


Publicerat i Allmänt
Tags: ,

11 kommentarer »

 1. Ja jag är för könskvotering så länge två sökande till en utbildning eller tjänst har samma kompetens, då tycker jag den underrepresenterade ska ha förtur. Detta för att vi ska eftersträva 50/50 inom alla tjänster och utbildningar.

  Kommentar av nina — oktober 14, 2009 @ 6:39 e m

 2. Problemet är att kompetens i det här fallet är betyg och vi har ingen garanti för att tjejernas betyg är rättvisa jämfört med killarnas.

  Jämförelser mellan killar och tjejer med exakt samma provresultat visade tjejernas betyg höjdes mer än killarnas. Jämförelser internationellt visade svenska killar hade samma kompetens som tjejerna. Varför får killar och tjejer med samma formella kompetens olika betyg?

  Kan förklaringen vara att lärarna ser tjejerna som det underrepresenterade könet i samhället i stort och sätter betyg för att ändra detta?

  Kommentar av Erik — oktober 14, 2009 @ 8:17 e m

 3. Det här med betygen. Jag vet detta om att killar får har samma kompetens som tjejer trots tjejers högre betyg, men efter vad jag uppfattat (har tänkt på detta länge och analyserat mina klasskamrater) tror jag absolut inte det endast (i alla fall inte i stor grad) handlar om diskriminering av killar när det sätts betyg. Killar skiter oftare i sina betyg till skillnad från tjejer, och detta instämmer lärare jag talat med i, grabbar kan bli superglada om de får ett G medan tjejerna får ångest av att få VG (jag känner igen detta från mig själv när jag var yngre). Det är bra att vara amitiös, men att skaffa sig MVGn handlar faktiskt inte alltid om att lära sig mer. Det kan handla om att läsa av läraren, lista ut vad denne vill ha och många andra saker som inte har med kunskapsinhämtning att göra.

  Att killarna visade sig ha goda kunskaper kan lika gärna visa att betygssystem inte är perfekta, därmed inte sagt att det finns ett bättre alternativ.

  Jag uppfattar generellt att män är mer vetgiriga än kvinnor, men det kanske är för att de har samma intressen som jag. Kvinnor kanske är intresserade av andra saker….

  ”Vi diskuterade könsskillnader i kommunikation i klassen..”

  Vad visade forskningen? Att kvinnor och män pratar om olika saker (kvinnor om relationer – män om apparater, politik) på olika sätt(kvinnor på sammarbetande sätt, män konkurrerande). Kvinnor avbryter för att uppmuntra den andre och stödja, män för att säga någonting själva. Män talar i längre repliker…..

  När jag var yngre kunde jag inte ens prata med män för att jag nästan bara umgicks med kvinnor! Nu har jag nog förvandlats till man tror jag, eller UTVECKLAT min manlighet:-)

  Hursomhelst, ang. könsfördelning på arbetsplatser. Jag tror på 50/50 när det gäller skolan, fast lite beroende på vilken årskurs, men jag tror att det är ett problem i skolan, att det inte finns några manliga förebilder. Frågan är om det skulle gå. Män drar sig till områden med hög konkurrens, kvinnor vill inte ha det…..

  Kommentar av knäppo — oktober 14, 2009 @ 10:34 e m

 4. knäppo: Först och främst vill jag påpeka att jag tycker du ger bra kommentarer. Det är tankeväckande och uppmuntrar till diskussion. Därmed till saken

  ”Killar skiter oftare i sina betyg till skillnad från tjejer, och detta instämmer lärare jag talat med i, grabbar kan bli superglada om de får ett G medan tjejerna får ångest av att få VG”

  Inget av dessa är argument för prestation. De är argument för olika taktiker för att hantera samma situation dvs olika personligheter. Usain Bolt är typexempel på den leksamma personligheten. Är han bäst trots detta eller pga det?

  ”Det är bra att vara amitiös, men att skaffa sig MVGn handlar faktiskt inte alltid om att lära sig mer.

  Nej, men det är de som kan mest som har fördelar i näringslivet. Och där saknas det som sagt kvinnor.

  ”Det kan handla om att läsa av läraren, lista ut vad denne vill ha och många andra saker som inte har med kunskapsinhämtning att göra.”

  Därmed så har tjejerna fördel i skolan. Tjejer är uppskattningvis tio gånger bättre än killar på att ”läsa av” saker. En skola som har det som premiss för betyg kvoterar in tjejer på höga betyg.

  ”Att killarna visade sig ha goda kunskaper kan lika gärna visa att betygssystem inte är perfekta, därmed inte sagt att det finns ett bättre alternativ.”

  Att killarna visade sig ha goda kunskaper samt att de presterar enormt bra i arbetslivet visar att skolornas betygsättning inte speglar verklig arbetskompetens.

  ”Jag uppfattar generellt att män är mer vetgiriga än kvinnor, men det kanske är för att de har samma intressen som jag.”

  Om män kan mer än kvinnor, är det då konstigt att kvinnor dominerar skolan och män arbetslivet?

  ”Vad visade forskningen? Att kvinnor och män pratar om olika saker”

  Det var inte vad de pratade om vi diskuterade utan hur de pratar.

  ”på olika sätt(kvinnor på sammarbetande sätt, män konkurrerande).”

  Nej så enkelt är det inte. Män och kvinnor både samarbetar och konkurrerar men de strävar efter olika sorteras relationer till sina medmänniskor. Mäns preferens prioriterar större hierarkiska relationer. Kvinnors prioriterar mindre och mer platta relationer. Vad som är bäst hänger på vad man försöker uppnå.

  ”När jag var yngre kunde jag inte ens prata med män för att jag nästan bara umgicks med kvinnor!”

  När du var yngre hette det nog pojkar, inte män och det var nog bara vissa pojkar du inte kunde prata med för att sexdynamiken var i vägen.

  ”Nu har jag nog förvandlats till man tror jag, eller UTVECKLAT min manlighet:-)”

  Eller så har männen lärt sig att de inte får prata hur som helst när du är i närheten.

  ”Hursomhelst, ang. könsfördelning på arbetsplatser. Jag tror på 50/50 när det gäller skolan, fast lite beroende på vilken årskurs, men jag tror att det är ett problem i skolan, att det inte finns några manliga förebilder.”

  Skolan ser ju manlighet som ett problem. Christina Hoff Sommers har skrivit en bok på ämnet ”The war against boys”

  ”Frågan är om det skulle gå. Män drar sig till områden med hög konkurrens, kvinnor vill inte ha det…..”

  Men rent romantiskt så är det ofta männen som konkurrerar som kvinnor själva dras till, tycker du inte det?

  Kommentar av Erik — oktober 15, 2009 @ 2:34 f m

 5. ”Inget av dessa är argument för prestation. De är argument för olika taktiker för att hantera samma situation dvs olika personligheter. Usain Bolt är typexempel på den leksamma personligheten. Är han bäst trots detta eller pga det?”

  Jag har inte sagt att de är sämre för att de beter sig på detta sätt. Tvärtom tror jag att det är ett bättre sätt om man vill behålla kunskaperna en längre tid.

  ”Därmed så har tjejerna fördel i skolan. Tjejer är uppskattningvis tio gånger bättre än killar på att ”läsa av” saker. En skola som har det som premiss för betyg kvoterar in tjejer på höga betyg.”

  Det är ju inte kvotering. Att läsa av saker är ju ett hjälpmedel för att få höga betyg. Detta är något alla kan använda sig av om de vill. Skulle man basera betyget på andra saker än provresultat skulle det inte blir en större fördel för killar.Killar är bättre på högskoleprovet. Jag tror att det är svårt att göra något åt att detta med att läsa av spelar en roll. Detta är helt enkel något som alla karriärister kan utnyttja.

  ”Kvinnors prioriterar mindre och mer platta relationer.”

  Fattar ej. Kan du utveckla?

  ”När du var yngre hette det nog pojkar, inte män och det var nog bara vissa pojkar du inte kunde prata med för att sexdynamiken var i vägen.”

  Nej, när jag var yngre hette det inte pojkar, det hette män. Och det var ingen sexdynamik i vägen i de fallen jag talar om. Jag ville egentligen säga: Hela mitt liv har jag mest umgåtts med kvinnor. Jag är van att prata på ett kvinnligt sätt. När jag diskuterade med män så blev jag frustrerad över att de pratade på ett annat sätt.

  ”Eller så har männen lärt sig att de inte får prata hur som helst när du är i närheten.”

  Det har män generellt förmodar jag. Men jag har definitivt lärt mig behärska manliga beteenden i vissa avseenden. Det går dessutom att signalera till personer att det är ok att bete sig på ett visst sätt. Om jag signalerar att jag är man genom manligt beteende, så kommer inte män att behandla mig som kvinna längre, eller i viss mån så funkar detta, det beror väl på hur trovärdigt det är.

  ”Skolan ser ju manlighet som ett problem.”

  Väldigt konstigt. Man vill ju att kvinnor ska kunna konkurrera på männens arbetsmarknad. Har inte män något att lära även flickorna då?

  ”Men rent romantiskt så är det ofta männen som konkurrerar som kvinnor själva dras till, tycker du inte det?”

  Männen konkurrerar ju för att bli bäst. Och kvinnor dras ju till de bästa männen, dvs. de som visar upp styrka. Att man är med och konkurrerar räcker ju inte.

  Kommentar av knäppo — oktober 15, 2009 @ 2:42 e m

 6. knäppo:

  ”Jag har inte sagt att de är sämre för att de beter sig på detta sätt. Tvärtom tror jag att det är ett bättre sätt om man vill behålla kunskaperna en längre tid.”

  Det där är mer en fråga om prioriteringar. Om vi tittar till de män som skapat de stora kända företagen handlade det ofta inte om att behålla kunskaperna de fått i skolan längre än det tog att lista ut hur man använder dem till något produktivt. Det är ju inte den bästa datavetaren som skapade Microsoft, det är den som kom på hur du bäst applicerar vad du lärt dig till något produktivt.

  ”Det är ju inte kvotering.”

  Nej, men det är det inte vid företagsstyrelser heller. Däremot har den ena gruppen på basis av kön fördelar som den andra gruppen inte har vid bägge förteelserna. Det är som om det ”könskrig” radikalfeministerna vill ha faktiskt blivit verklighet och fått resultatet ”ok om ni tar betygen och mjuka vetenskapen så tar vi killar näringslivet och hårda vetenskapen” Det är så dumt.

  För övrigt finns ingen orsak för skolan att vara otydlig med uppgifter. Det finns plats för bägge personligheterna i näringslivet. Om du behöver ”läsa” otydliga uppgifter eller får dem konkreta och fokuserar på lösningar hänger på vilken yrkesroll du har.

  ”Att läsa av saker är ju ett hjälpmedel för att få höga betyg.”

  Javisst, men att läsa av saker är inget hjälpmedel för att prestera bättre i alla yrken. Bara i vissa. I andra så är uppgiften klar och svårighetsgraden så hög att det vore enbart dumt att vara otydlig med vad som skall göras. De resurserna behöver läggas på att läsa problemet.

  Just detta är killar bra på, varför skall vi diskriminera killars starka sidor i skolan? Det är ju ingen nyhet vilka som har många bollar i luften och vilka som är nördar eller?

  ”Detta är något alla kan använda sig av om de vill.”

  Ja men inte lika bra. Precis som med allt annat. Jag fick själv sämre betyg i grundskolan på de ämnen där jag är bättre än de flesta för lärarna belönade mer extrovert personlighet och bestraffade en mer introvert. Sålunda har extroverta personer alltid haft fördel exempelvis. Men detta vet inte vanliga människor.

  ”Skulle man basera betyget på andra saker än provresultat skulle det inte blir en större fördel för killar.”

  Skulle man basera betyget på andra saker än provresultatet (vilket forskning visat redan sker idag) som avgör kompetensen har man satt betyg på andra saker än kompetensen också. Vad tror du styr lärarnas betygsättning när det inte är kompetensen (resultaten) som betygsätts?

  Vad baserar de då betygen p.

  Jag frågade vår föreläsare på psykodynamisk ledarmetod om detta. Men jag vill vänta och se vad du tror lärarna betygsätter innan jag berättar vad föreläsaren svarade.

  ”Killar är bättre på högskoleprovet.”

  Javisst, se fråga ett. Tjejerna är generellt mer duktiga på att behålla vad de redan lärt sig i litteraturen. Men högskoleprovet kan man inte ”plugga” in. Det vore som att plugga in ”Vem vill bli miljonär”

  ”Jag tror att det är svårt att göra något åt att detta med att läsa av spelar en roll. Detta är helt enkel något som alla karriärister kan utnyttja.”

  Vi talar om skolan, inte karriärer. Men jag tänkte vänta med att kommentera detta för jag tycker det vore intressant att höra ditt svar ovan på vad du tror lärare betygsätter utöver provresultaten.

  ”Fattar ej. Kan du utveckla?”

  Javisst, forskning (Baumeister, Jag kommer att återkomma till honom på bloggen) visar att tjejer bygger i högre grad parrelationer och små grupper. Killarna bygger lagrelationer och större grupper. Sedan gör killar och tjejer prioriteringar i enlighet med dessa sociala mönster.

  De flesta tänker inte på detta för vår kultur framställer sedan länge vanemässigt kvinnors valda relationsmönster som bättre, finare och mer meningsfulla än killars. (Det lustiga är att även religionen, som påstås vara mansdominerad gör den värderingen)

  Vi säger att människor skall få välja själva men de val som flest kvinnor gör betraktas hela tiden som mer värdefulla i filmer, i böcker, i skolan, vid romanser inte minst i genusvetenskapen (läs gärna mina inlägg om mansforskning med Jackson Katz) Men de val flest män gör är ofta de som skapar mest ekonomiskt värde.

  Så kvinnorna lär sig dels att de agerar rätt som nedvärderar killars vanligaste relationsmönster och de lär sig dels det är fel att de som har dessa kulturellt nedvärderade relationsmönster tjänar mer pengar än de som gör ”rätt”

  Titta på feministiskt initiativ och jämför med exempelvis frimurarna. Frimurarna är som ett fotbollslag, Fi är som ett antal smågrupper från mängder av olika konkurrerande fotbollslag som slår sig samman. Jag säger inte det i sig bevisar något jag säger att det illustrerar bra de könsskillnader Baumeister pratar om.

  ”Nej, när jag var yngre hette det inte pojkar, det hette män. Och det var ingen sexdynamik i vägen i de fallen jag talar om. Jag ville egentligen säga: Hela mitt liv har jag mest umgåtts med kvinnor.”

  Ok, jag förstår. Men vid en viss ålder då börjar killar vilja ha mer kontakter med tjejer och då börjar killar också ofta prata annorlunda när de är med tjejer. Så jag tror inte bara det var du som lärde dig hur killar pratar jag tror vi ser en ömsesidig anpassning av bägge kön.

  ”Jag är van att prata på ett kvinnligt sätt.”

  Jo och då blir jag såklart nyfiken och undrar vad du tycker det innebär att prata på ett kvinnligt sätt?

  ”När jag diskuterade med män så blev jag frustrerad över att de pratade på ett annat sätt.”

  Och hur pratar män? Pratar jag typiskt manligt? Jag har en bok hemma som beskriver detta lite halvseriöst det vore kul att se hur dina beskrivningar av skillnaderna ser ut jämfört med den lilla boken (det är nån av Venus&Mars böckerna)

  ”Det har män generellt förmodar jag.”

  Nja inte generellt men män lär sig dels att om de säger vissa saker så är chansen för sex ofta borta ”brukar ofta kallas att killar är omogna” och sedan har du andra saker som handlar om artighetsregler.

  ”Men jag har definitivt lärt mig behärska manliga beteenden i vissa avseenden. Det går dessutom att signalera till personer att det är ok att bete sig på ett visst sätt.”

  Jovisst, eller det går i alla fall att förhandla om vad som är ok och inte ok genom att den ena personen testar gränserna och den andra personen antingen accepterar det nya läget eller reagerar negativt.

  ”Om jag signalerar att jag är man genom manligt beteende, så kommer inte män att behandla mig som kvinna längre, eller i viss mån så funkar detta, det beror väl på hur trovärdigt det är.”

  Jo du har helt rätt, du är observant märker jag. De flesta har inte den medvetenheten att de kan ändra sin roll på det sättet. De flesta tror att andra människor styr vilken roll de har. Jag vill dock göra ett tillägg.

  Det är inte bara din trovärdighet som bestämmer hur väl det funkar. Det är huruvida de accepterar ditt förhandlingsbud också. Det är alltså både du och de som tillsammans styr om din nya roll accepteras.

  Men det är i högre grad du som styr genom det ”bud” du lägger. Ju bättre bud de får ju mer garanterat går det ”igenom”

  ”Väldigt konstigt. Man vill ju att kvinnor ska kunna konkurrera på männens arbetsmarknad. Har inte män något att lära även flickorna då?”

  Jo jag håller med om att det är väldigt konstigt och det tog mig lång tid att lista ut hur det funkar. Skolan ser kön som en social konstruktion. Därmed så blir manlighet och kvinnlighet enligt skolan politiska ideologier. Skolan anser manlighet är en politisk åsikt som finns för att ge män makten.

  Observera att detta är exakt samma resonemang Jimmie Åkesson använde när han pratade om islam. Skolan anser att attackera manlighet, mansrollen inte är att attackera män, Sd anser att attackera islam inte är att attackera muslimer.

  Vad tycker du, har de rätt eller fel?

  ”Männen konkurrerar ju för att bli bäst. Och kvinnor dras ju till de bästa männen, dvs. de som visar upp styrka. Att man är med och konkurrerar räcker ju inte.”

  Nej just det, du skall som man lyckas. Men utan den pressen som kvinna hur kan vi förvänta oss få fler kvinnor varken som uteliggare eller bankchefer?

  Kommentar av Erik — oktober 26, 2009 @ 1:25 e m

 7. Blev lite förvirrad av mina egna kommentarer i mitt senaste inlägg. Uttryckte mig slarvigt, så ska klargöra. När det gäller detta om att läsa av lärare så tycker jag att detta i vissa fall kan vara bra och i vissa fall dåligt. Det kan ju vara kunskapsrelaterat,dvs. att man läser av vad läraren uppfattar som viktigt i litteraturen, vad som är väsentliga teoretiska grepp och liknande. Detta är bra (om vi förutsätter att läraren är kompetent) och kan leda till att man klarar prov, vilket kan vara tecken på att man lärt sig det man ska lära sig. Att läsa av är dåligt om det finns utrymme för läraren att betygsätta hur elever beter sig. Eleverna kan då läsa av situationer och anpassa sitt beteende på ett för dem fördelaktigt sätt. Detta är såklart kunskapsfientligt av uppenbara anledningar och helt fel fokus för en kunskapsskola.

  Det var alltså när det gällde den första typen av avläsning som jag inte tyckte att det var något problem. Jag tycker självklart inte det är bra med en skola där endast flickor har fördelar, utan det måste självklar finnas en balans. Det här med balans är själklart viktigt för att både tjejer och killar ska kunna träna det de är bra på men också för att de måste lära sig det de inte är bra på.

  ”Vad tror du styr lärarnas betygsättning när det inte är kompetensen (resultaten) som betygsätts?”

  Hmm, eftersom tjejerna har fördelen när det gäller detta måste det vara något tjejer är bra på. Le? Vara trevliga? Tjejer är nog bra på hur de framställer saker och ting, språklig elegans? Det som lärare enligt min erfarenhet verkar gilla är när man tycker precis som de gör, då är man ”klok”, haha. Men detta hjälper ju inte i fysik och matte…. Själv är jag totalt oförmögen att ställa mig in men en gång ”smörade” en i min klass å hela klassens vägnar genom födelsedagsuppvaktning och då höjdes mystiskt mitt betyg i ämnet (TOTALT oförtjänt.) Jag är generellt så naiv att jag tror att lärare har förmåga att vara objektiva.

  ”De flesta tänker inte på detta för vår kultur framställer sedan länge vanemässigt kvinnors valda relationsmönster som bättre, finare och mer meningsfulla än killars.”

  Bättre vet jag i alla fall att det framställs. Att män inte skulle ha samma närhet kanske – är det inte så man brukar tycka? Finns ingen sanning i det menar du? Om män mår bra och är lyckliga så är det väl dock inga problem.

  Kommer du ihåg när det var ståhej över att man hade frågat barn om vilka de helst pratade med ….när de hade problem tror jag det var, och de svarade de hellre pratade med ”ingen” än med sin pappa. Tycker du att det är ett problem?

  ”Så jag tror inte bara det var du som lärde dig hur killar pratar jag tror vi ser en ömsesidig anpassning av bägge kön.”

  Jo, och det är väl bra att man utvecklas.

  Ok, detta med att jag förut kunde tycka att det var jobbigt snacka med män. När män pratar så kan det vara så att en man sitter helt tyst och med neutralt ansiktsuttryck medan den andra pratar, kvinnor nickar för att bekräfta och bekräftar också genom att säga mmm och liknande, och att man visar när man är med på vad den andre säger. Man visar att man förstår. Jag kunde alltså uppleva någon slags ”scenskräck” vid ngra tillfällen. Jag tror det var mest detta jag kunde tycka var obehagligt när jag var yngre. När det gäller tjejer/kvinnor så tycker jag att det jobbigaste kan vara att konversationerna inte alltid leder någonstans, ibland är detta okej som när konversationerna är roliga, men när det gäller förhållanden och relationer är det inte kul att hamna dä r och sitta och prata runt i cirklar och det leder inte till något. I viss mån tycker jag ju om att prata med kvinnor men det kan bli för mycket ibland. Äldre kvinnor är bättre tror jag. Känner en kvinna som har slutat att överhuvudtaget diskutera andra kvinnors respektive med dem, hon fick nog.
  ”Observera att detta är exakt samma resonemang Jimmie Åkesson använde när han pratade om islam. Skolan anser att attackera manlighet, mansrollen inte är att attackera män, Sd anser att attackera islam inte är att attackera muslimer.
  Vad tycker du, har de rätt eller fel?”

  I den mån mansrollen ”passar ihop” med männens natur, alltså är ett uttryck för manlig natur så är det ju en grav attack. Och det borde ju mansrollen vara. Om till exempel männens kreativitet ger teknik och industrialisering så borde de rimligtvis passa in i rollen som kreativa, alltså – det är inte konstigt att det är männen som är nördiga. Man skulle ju inte begära av en homosexuell man att sluta vara homosexuell, jag försökte säga detta under ett seminarium (om feminism) men jag tror inte att läraren fattade vad jag försökte säga.

  Att attackera mansrollen är ju också indirekt en attack mot kvinnor om an ser det som att män och kvinnor utgör ett biologiskt system. Dels när gäller kärlek, dels när det gäller de plikter som utförs av män som kommer kvinnor till godo. Och i den mån det biologiska systemet bär upp samhället så kommer samhället förstöras i den takt attacken mot män blir mer effektiv.

  Jag tycker att man attackerar muslimer om man attackerar islam.

  ”Nej just det, du skall som man lyckas. Men utan den pressen som kvinna hur kan vi förvänta oss få fler kvinnor varken som uteliggare eller bankchefer?”

  Om jag ska va ärlig så tror jag inte att kvinnor skulle palla den pressen generellt. Jag skulle inte vilja ha den i alla fall. Därmed inte sagt att jag inte vill ha några plikter alls. Pressen på att kvinnor ska vara som män har ju ökat och vad jag förstår så verkar inte unga kvinnor må så bra nuförtiden.

  Kommentar av knäppo — november 3, 2009 @ 4:39 e m

 8. knäppo:

  ”Blev lite förvirrad av mina egna kommentarer i mitt senaste inlägg. Uttryckte mig slarvigt, så ska klargöra.”

  Jo det var rätt svårt att tyda.

  ”När det gäller detta om att läsa av lärare så tycker jag att detta i vissa fall kan vara bra och i vissa fall dåligt.”

  Ok

  ”Det kan ju vara kunskapsrelaterat,dvs. att man läser av vad läraren uppfattar som viktigt i litteraturen, vad som är väsentliga teoretiska grepp och liknande.”

  Jo men just dessa saker är ämnesrelaterade. Det beror på vad du läser.

  ”Detta är bra (om vi förutsätter att läraren är kompetent) och kan leda till att man klarar prov, vilket kan vara tecken på att man lärt sig det man ska lära sig. Att läsa av är dåligt om det finns utrymme för läraren att betygsätta hur elever beter sig.”

  Det finns alltid utrymme för läraren att betygsätta hur elever beter sig. Betygskriterierna blev mycket luddiga för några år sedan.

  ”Eleverna kan då läsa av situationer och anpassa sitt beteende på ett för dem fördelaktigt sätt.”

  Javisst, när jag gick i skolan kallade vi detta att fjäska för läraren.

  ”Detta är såklart kunskapsfientligt av uppenbara anledningar och helt fel fokus för en kunskapsskola.”

  Ja, men som berättas på Tanja Bergkvists blog är vi inte bara en kunskapsskola längre. Skolan har dubbla uppdrag som i mångt och mycket går emot varandra.

  ”Det var alltså när det gällde den första typen av avläsning som jag inte tyckte att det var något problem.”

  Jo jag förstår, jag skall berätta mer nedan om detaljerna i detta. Vill bara ha en röd tråd i mitt svar.

  ”Jag tycker självklart inte det är bra med en skola där endast flickor har fördelar, utan det måste självklar finnas en balans.”

  Ja där delar vi åsikter men denna åsikt delas varken av politiska styret eller framför allt skolans egen ledning. Som påtalats av flera kvinnliga studenter och doktorander, skolan har länge funkat så här: I ett ämne där män traditionellt haft fördelar införs ansträngningar för att höja tjejers betyg (genom att ändra ämnet). I ämnen där kvinnor traditionellt haft fördelar görs inga ansträngningar för att höja mäns betyg (istället vill man tvinga killarna ändra sig själva).

  ”Det här med balans är själklart viktigt för att både tjejer och killar ska kunna träna det de är bra på men också för att de måste lära sig det de inte är bra på.”

  Ja och här finns ingen balans för det är bara killar som tvingas ändra sig. När tjejerna har problem ändrar man ämnet. Detta är välkänt.

  ”Hmm, eftersom tjejerna har fördelen när det gäller detta måste det vara något tjejer är bra på. Le? Vara trevliga?”

  Du är på god väg åt rätt håll. Nej vad man upptäckte var att lärarna gav högre betyg till de personer som motsvarade deras egen personlighet. Man kan bedöma detta på olika skalor som exempelvis Myers-Briggs. Detta var vad föreläsaren sade i förbifarten på en lektion i psykodynamiskt perspektiv på ledarskap.

  Inte nog med det, om vi följer tankar av Thomas Sowell i hans böcker på ämnet så är dessutom vissa personligheter kopplade i högre grad till vissa ideologiska åsikter. Dvs skolan ger helt enkelt högre betyg till tjejer för de motsvarar inte bara lärarnas personlighet utan även också den ideologiska åsikt de tycker undervisningen skall ge eleverna.

  Tjejerna förtjänar alltså högre betyg till del genom att motsvara politiska åsikter hos lärarna. Du kanske lagt märke till att protestpartier är mansdominerade? Hörde du om killen som inte fick läraruppdrag pga engagemang i det idag mest kända protestpartiet?

  ”Tjejer är nog bra på hur de framställer saker och ting, språklig elegans? Det som lärare enligt min erfarenhet verkar gilla är när man tycker precis som de gör, då är man ”klok”, haha.

  Just det, jag håller inte med om det första alls för killar kan vara minst lika bra som tjejer på språklig elegans. Men lärarna gillar att tjejerna tycker rätt (ideologiskt) och vill stötta den ideologin. Dvs för dem att diskriminera killar är en politisk handling. Det har inget att göra med att killar inte kan ämnena utan att lärarna vill killarna som har fel åsikt skall ha dåligt betyg av den anledningen.

  Som sagt, när tjejerna presterar dåligt ändras ämnet. När killarna presterar dåligt pratar man om att killarna skall ändra på sig och mansrollen. Se denna boks titel.

  http://www.amazon.com/WAR-AGAINST-BOYS-Misguided-Feminism/dp/0684849577/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1257417895&sr=8-1-spell

  ”Men detta hjälper ju inte i fysik och matte….”

  Jo tyvärr gör det det.

  ”Själv är jag totalt oförmögen att ställa mig in men en gång ”smörade” en i min klass å hela klassens vägnar genom födelsedagsuppvaktning och då höjdes mystiskt mitt betyg i ämnet (TOTALT oförtjänt.)”

  Det är inget mystiskt alls. Om lärarna inte bryr sig om fakta är det bara förväntat.

  ”Jag är generellt så naiv att jag tror att lärare har förmåga att vara objektiva.”

  Det trodde jag också, sedan diskuterade jag med lärare både i verkligheten och på internet och konstaterade att de pratade om vilken politisk åsikt man skall ha. Det finns många exempel på detta men jag vill inte det här inlägget blir för långt.

  ”Bättre vet jag i alla fall att det framställs.”

  Ja precis

  ”Att män inte skulle ha samma närhet kanske – är det inte så man brukar tycka?”

  Ja just det.

  ”Finns ingen sanning i det menar du?”

  Just det. Det finns ungefär lika mycket sanning i det som i att säga att män är intelligentare än kvinnor. Det är total bullshit.

  Män och kvinnor gör saker naturligt annorlunda eftersom män och kvinnor prioriterar olika. En av många anledningar till detta är att en man kan föda 10 barn samtidigt genom att ha sex med 10 kvinnor samtidigt. En kvinna kan inte det.

  Därmed är det aldrig lika emotionellt viktigt för en man att ta efter en kvinnas ”nära” relationer i romantisk bemärkelse. Det är helt enkelt något kvinnor biologiskt har all orsak att göra. Det är inte bättre eller sämre, det är bara annorlunda.

  ”Om män mår bra och är lyckliga så är det väl dock inga problem.”

  Nej visst men hur vet du om män mår bra och är lyckliga innan det är för sent?

  Vi män får inte säga vad vi vill och ”women cant hear what men dont say” Däremot om en man skjuter folk, begår övergrepp och liknande. Då blir det genast folk som lyssnar. Eller om en man säger saker som kan uppfattas som rasistiska, titta på den publik Åkesson har idag. Men om du var man, mådde dåligt och inte ville göra andra illa hur fick du nån att lyssna?

  ”Kommer du ihåg när det var ståhej över att man hade frågat barn om vilka de helst pratade med ….när de hade problem tror jag det var, och de svarade de hellre pratade med ”ingen” än med sin pappa. Tycker du att det är ett problem?”

  Jag tycker det är ett symptom på ett problem. Inte ett problem i sig. Om du tittar till vårt samhällsklimat idag så är det ständiga budskapet ”lyssna inte på män” (utom när de är dåliga) Varför skulle barn göra det när ingen annan gör det?

  ”Jo, och det är väl bra att man utvecklas.”

  Jo men frågan är då hur många kvinnor köper böcker som ”the game” och sitter på seminarier för att lära sig sådan utveckling?

  ”När män pratar så kan det vara så att en man sitter helt tyst och med neutralt ansiktsuttryck medan den andra pratar, kvinnor nickar för att bekräfta och bekräftar också genom att säga mmm och liknande, och att man visar när man är med på vad den andre säger.”

  Jo så kan det vara men jag har läst lite på ämnet det finns tre funktioner när vi pratar med varandra, den sociala, den informella och den argumenterande (säljande) vilken av dessa som gäller styr i mångt och mycket hur du pratar. Det du pratar om är mycket just den sociala funktionen.

  ”Man visar att man förstår. Jag kunde alltså uppleva någon slags ”scenskräck” vid ngra tillfällen. Jag tror det var mest detta jag kunde tycka var obehagligt när jag var yngre.”

  Jo men män upplever också scenskräck. Fast den sker inte vid samma tillfälle och kallas något annat. Den kallas ”approach anxiety” en kvinna ger i bästa fall väldigt otydliga och mixade signaler gällande om hon vill du skall närma dig henne eller inte.

  ”När det gäller tjejer/kvinnor så tycker jag att det jobbigaste kan vara att konversationerna inte alltid leder någonstans”

  Jo och det stärker ju tesen att det handlar om sociala funktionen. Dvs stärka det befintliga, inte avhandla något nytt.

  ”ibland är detta okej som när konversationerna är roliga, men när det gäller förhållanden och relationer är det inte kul att hamna dä r och sitta och prata runt i cirklar och det leder inte till något.”

  En kvinna jag pratade med om detta sade att när kvinnor diskuterar ett problem så slutar de inte diskutera när de löst problemet. Då blir intresset att se vilka olika sätt det går att lösa problemet på, diskussionen kan inte ta slut.

  ”I viss mån tycker jag ju om att prata med kvinnor men det kan bli för mycket ibland.”

  Jo jag förstår. Själv märker jag att huruvida det blir jobbigt hänger helt på premisserna för samtalet. Om det finns en naturlig grund för samtalet blir det mycket bekvämare.

  ”Äldre kvinnor är bättre tror jag. Känner en kvinna som har slutat att överhuvudtaget diskutera andra kvinnors respektive med dem, hon fick nog.”

  För några årtioenden sedan så fick diskussionerna som kvinnor har om andra kvinnors män en obehaglig vändning. De började tas på allvar. De började kopplas till politik. I varje tjejgäng fanns det minst en teoretiker som börkade förklara inte på skämt utan på fullt allvar vad som är fel med män.

  ”Vad tycker du, har de rätt eller fel?”

  Feministerna har helt fel för män är inte en politisk kraft, politiska systemet ”män/patriarkat” finns inte och de flesta politiska system har i mångt och mycket varit värre mot män än mot kvinnor.

  Åkesson har delvis fel för islam är inte bara en politisk kraft utan även en religiös och kulturell. Problemet många svenskar har med islam är att kulturell islam heter samma sak som politisk islam och religiös islam. De heter alla islam och ofta vet de inte vilken av dem som diskuteras.

  Ta exempelvis anklagelser om rasism mot Åkesson och anklagelser mot hets mot folkgrupp, de är faktamässigt enbart löjliga pga mängden etniciteter och grupper som täcks av islam. Hur skulle vi veta vilken av alla dessa som han menade?

  ”I den mån mansrollen ”passar ihop” med männens natur, alltså är ett uttryck för manlig natur så är det ju en grav attack.”

  Ja, men feminister anser mansrollen är ett politiskt system. Det är deras ursäkt för attackerna.

  ”Och det borde ju mansrollen vara. Om till exempel männens kreativitet ger teknik och industrialisering så borde de rimligtvis passa in i rollen som kreativa, alltså – det är inte konstigt att det är männen som är nördiga.”

  Precis, smarta tjejer fattar detta så feminister är antingen korkade eller så vet de detta och ljuger.

  ”Man skulle ju inte begära av en homosexuell man att sluta vara homosexuell, jag försökte säga detta under ett seminarium (om feminism) men jag tror inte att läraren fattade vad jag försökte säga.”

  Nej just det, när genusvetare och liknande ”experter” analyserar män som om det vore ett politiskt system så skapar de en situation där det är fritt fram att utmåla även andra grupper som om de vore ett politiskt system. Varför analyserar man en grupps kultur som om de vore ett politiskt system? Jo för politik är något man väljer och därmed rättrfärdigas attacker.

  Du kan jämföra detta med precis vilken grupp som helst med intresse att svartmåla andra människor. Tänk om Ku Klux Klan istället för att attackera svarta hade sagt att svarta strukturer är ett problem. Tänk om de hade sett att vara svart i sig som en politisk handling. De hade kunnat kalla det ”svartifikatet” och vips hade rasism varit ok?

  ”Att attackera mansrollen är ju också indirekt en attack mot kvinnor om an ser det som att män och kvinnor utgör ett biologiskt system.”

  Precis, men det är även att attackera kvinnor när man ser till de kvinnor som valt att favorisera män med mer av mansrollen. Som en kvinna sade: ”det värsta som finns är män som är dörrmattor”

  ”Dels när gäller kärlek, dels när det gäller de plikter som utförs av män som kommer kvinnor till godo. Och i den mån det biologiska systemet bär upp samhället så kommer samhället förstöras i den takt attacken mot män blir mer effektiv.”

  Ja samhället kommer att förstöras, men det kommer inte att heta förstörelse, det kommer att heta förändring. Att vara emot förstörelse kommer att kallas ”vara rädd för förändring” En av de vanligaste saker du kan se när feminister talar med ickefeminister är att feministerna upprepar ”vad är ni rädda för?” samma sak om och om igen ”jag kan inte se vad du är så rädd för”

  ”Jag tycker att man attackerar muslimer om man attackerar islam.”

  Man både gör det och inte gör det. Det beror på om du menar seder och vanor (kultur) personlig tro (religion) eller påverkan av samhället (politik)

  I Sverige har vi exempelvis personer som flydde Iran när Khomeni tog över landet. Både personerna som flydde och Khomenis anhängare har samma tro och samma etnicitet. Det som skiljer sig är deras politiska åsikt. Flyktningarna vill leva som oss, med religionen åtskild från samhället (en av mina grannar är iranska). Khomenis anhängare vill ha precis tvärtom religion som styr lagarna. På senare tid har flera av Khomenis anhängare flyttat till Sverige.

  Vad tror du händer när dessa två grupper möts?

  ”Om jag ska va ärlig så tror jag inte att kvinnor skulle palla den pressen generellt.”

  Nej, däremot finns det såklart kvinnor som gör det. Fast min uppfattning är att det räcker inte med att titta till huruvida de ”pallar” man måste titta på övriga effekter också, I USA har man studerat hur de personliga relationerna utvecklat sig och konstaterat följande.

  De kvinnor som ”pallar” är vid hög ålder i högre grad singlar, i högre grad barnlösa och i högre grad beroende av lyckopiller.

  Men vet du vilken grupp som drabbas hårdast av detta? Jo svarta kristna kvinnor. Det finns så få svarta män som uppfyller villkoren att duga för äktenskap att varje gång en vit kvinna gifter sig med en sådan svart man skapas enorm bitterhet i gruppen.

  ”Jag skulle inte vilja ha den i alla fall. Därmed inte sagt att jag inte vill ha några plikter alls. Pressen på att kvinnor ska vara som män har ju ökat och vad jag förstår så verkar inte unga kvinnor må så bra nuförtiden.”

  Ingen mår riktigt bra nuförtiden men jag tror det är svårare för dig att veta hur män mår än hur kvinnor mår. Detta eftersom vi märker en kvinna mår dåligt när hon sitter på Oprah, men vi märker en man mår dåligt först när han dyker upp på Efterlyst.

  Kommentar av Erik — november 5, 2009 @ 11:55 f m

 9. Det måste ju finnas sätt att komma runt att ge högre betyg till någon för att denne motsvarar ens personlighet.

  ”Inte nog med det, om vi följer tankar av Thomas Sowell i hans böcker på ämnet så är dessutom vissa personligheter kopplade i högre grad till vissa ideologiska åsikter. Dvs skolan ger helt enkelt högre betyg till tjejer för de motsvarar inte bara lärarnas personlighet utan även också den ideologiska åsikt de tycker undervisningen skall ge eleverna.”

  Och har tjejer/kvinnor då en viss typ av personligheter so gör att det dras till vissa ideologiska åsikter? Finns det inte stor variation inom gruppen kvinnor? Eller dras kvinnor till vad som helst som lärarna säljer in, alltså detta med trygghet som du snackat om. Vad är Sowels analys och vad är din?

  ”Du kanske lagt märke till att protestpartier är mansdominerade? Hörde du om killen som inte fick läraruppdrag pga engagemang i det idag mest kända protestpartiet?”

  Aha! Han var såndär ”rasist”? Ja vi kan ju inte rasister som undervisar, då upphör ju huvudsyftet med utbildningen – att ge eleverna en god värdegrund.

  Skulle inte FI vara ett protestparti menar du?

  ”En av många anledningar till detta är att en man kan föda 10 barn samtidigt genom att ha sex med 10 kvinnor samtidigt. En kvinna kan inte det.”

  Okej, så denna typ av närhet som kvinnor söker handlar om vikten av att skapa ett starkt band till män för att hålla dem nära, och som du tidigare påpekat så måste kvinnan dessutom försäkra sig om att ha starka band till resten av flocken för det råder mansbrist, därav acceptansen av flockens huvudsakliga ideologi? Hur tror du det påverkar att skolans lärare är kvinnor? Har de en större benägenhet att göra skolan mer politisk för att hålla ihop flocken? Skulle vara läskigt.

  ”Nej visst men hur vet du om män mår bra och är lyckliga innan det är för sent?”

  Men vi pratade ju om kvinnlig närhet och det är alltså okej att män inte är så och de mår inte dåligt av det. Menar du att män inte kommer att spilla bönorna om de tvingas in i ett kvinnligt relationsmönster, så då vet vi inte hur de mår? Alltså, att män isolerar sig om de tvingas bete sig som kvinnor.

  ”Vi män får inte säga vad vi vill och ”women cant hear what men dont say” Däremot om en man skjuter folk, begår övergrepp och liknande. Då blir det genast folk som lyssnar. Eller om en man säger saker som kan uppfattas som rasistiska, titta på den publik Åkesson har idag. Men om du var man, mådde dåligt och inte ville göra andra illa hur fick du nån att lyssna?”

  Det låter som det klassiska barnuppfostransproblemet. Du har ett utagerande barn och ett barn som agerar inåt men all uppmärksamhet går till det utåtagerande barnet.

  Man kanske skulle kunna döma männens välmående i stort med hjälp av att titta på hur mycket negativ manlighet (av typen katz pratar om) som finns. Men det skulle ju vara intressant att höra från de ”normala” männen hur de uppfattar verkligheten.

  ”Jag tycker det är ett symptom på ett problem. Inte ett problem i sig. Om du tittar till vårt samhällsklimat idag så är det ständiga budskapet ”lyssna inte på män” (utom när de är dåliga) Varför skulle barn göra det när ingen annan gör det?”

  Men det beror ju på vilken typ av problem man har. Männen ger ju rationella svar på emotionella frågor, medan kvinnor ibland reagerar emotionellt på rationella uttryck. Sen så tycker män att det är rätt att de svarar rationellt och kvinnor förstår inte varför inte allt har att göra med känslor, men det väsentliga är ju om kommunikationen har fungerat och man har förstått varandra. Jag menar, jag kan inte alltid gå till en man när jag har vissa typer av problem för han kommer att tro att mitt problem ska ”fixas” när jag bara vill ventilera.

  ”Jo men frågan är då hur många kvinnor köper böcker som ”the game” och sitter på seminarier för att lära sig sådan utveckling?”

  Är det viktigt att de gör det? Har inte läst den. Är den bra? Den är väl inte vetenskaplig? Min spontana reaktion är att det låter tramsigt, men det kanske är en icke korrekt fördom.

  ”Ta exempelvis anklagelser om rasism mot Åkesson och anklagelser mot hets mot folkgrupp, de är faktamässigt enbart löjliga pga mängden etniciteter och grupper som täcks av islam. Hur skulle vi veta vilken av alla dessa som han menade?”

  Jo, men man menar väl ofta främlingsfientlighet när man säger rasism. Jag tror man också tänker att Åkesson inte gör någon skillnad själv mellan päron och äpplen (när det gälle det du pratar om), att han är irrationell. I mina öron låter det som att han helt enkelt skiljer på det som är svenskt och det som är icke svenskt och sedan har han dessutom ett speciellt fokus på islam (för att spela på negativitet mot muslimer?) som då som du säger innefattar allt, seder och kulturella uttryck, så det är inte så att han endast är emot politisk islam. Alltså, att man på en viss plats inte äter griskött för att det är majoritet muslimer där är väl bara en praktisk fråga. Det är väl inget att bråka om när man redan har tagit beslutet att låta muslimer invandra.

  Jag tycker alla argumentationer mot Åkesson blir så patetiska. Det verkar som om man endast bestämt sig för att om man inte argumenterar mot honom då är ondskefull, så man har utgångspunkten, nu gäller det att hitta på argument, och sen bara kör man vare sig man är konsekvent eller ej, och utan att ha sin egen syn på saker om ting som bas. Ingen politisk integritet.

  ”Precis, smarta tjejer fattar detta så feminister är antingen korkade eller så vet de detta och ljuger.”

  Är det inte du som brukar säga att det enligt dem är oviktigt hur verkligheten ser ut?
  (Du ser – du har hjärntvättat mig.)

  ”Svartifikatet”

  !!! Värst vad du är finurlig. Tur att du inte är rasist. 🙂

  ”Precis, men det är även att attackera kvinnor när man ser till de kvinnor som valt att favorisera män med mer av mansrollen. Som en kvinna sade: ”det värsta som finns är män som är dörrmattor””

  Eh, vadå? Jo, jag tror att vi menar samma sak, detta är ju det ja menar med att man förstör för kvinnor när det gäller kärlek.

  ”Ja samhället kommer att förstöras, men det kommer inte att heta förstörelse, det kommer att heta förändring. Att vara emot förstörelse kommer att kallas ”vara rädd för förändring””

  Jo, de ser det ju som en positiv förändring, och när samhället blir värre och värre så kommer det att skylla det dåliga på patriarkatet såklart. Om vi låter det gå så långt.

  ”Man både gör det och inte gör det. Det beror på om du menar seder och vanor (kultur) personlig tro (religion) eller påverkan av samhället (politik)”

  Jo, jag tolkade som att det inte var frågan om politisk islam.

  ”På senare tid har flera av Khomenis anhängare flyttat till Sverige. Vad tror du händer när dessa två grupper möts?”

  Ja, lite irritation kanske uppstår kan hända. Jag vet hur som helst inte hur hemskt det är att ha både svensk-iranier och de nya invandrade iranierna här samtidigt, eller jag menar, att man låter så många vitt skiljda grupper invandra kommer ju garanterat leda till motsättningar så att det kommer in Khomeini anhängare gör nog inte så mycket skillnad från hur det redan är. Våra invandrarområden är ju redan blandade. Om man släpper in vitt skilda grupper så borde ju det göra hela invandrargruppen svagare i förhållande till svenskar, medan om man endast släpper in ett folk så borde de bli större motsättning mellan den gruppen och gruppen svenskar eftersom den gruppen skulle vara starkare. Svensk-iranierna, alltså de som kom efter revolutionen och kriget då verkar ju vara väldigt lättintegrerade. Men det finns ju konspirationsteorier om att vänstern vill ha in folk som hamnar i de lägre klasserna och är utsatta för att få folk som röstar på dem,men det låter ju väldigt konstigt om det skulle vara så, väldigt desperat och egoistiskt skulle det vara i alla fall, att vilja skapa utanförskap.

  ”De kvinnor som ”pallar” är vid hög ålder i högre grad singlar, i högre grad barnlösa och i högre grad beroende av lyckopiller.”

  Jo när jag sa palla så antog jag också att man kan må relativt bra också, att man gör ngt som passar ens natur så bra som möjligt, vi lever ju i samhälle där det borde finnas möjlighet till det.

  ”Det finns så få svarta män som uppfyller villkoren att duga för äktenskap att varje gång en vit kvinna gifter sig med en sådan svart man skapas enorm bitterhet i gruppen.”

  Jo, det är tråkigt, det är väldigt sorgligt de problem som finns för afro-amerikanska män, eller det kanske är ett klassproblem, hur som helst, där verkar det ju som om det finns ett manlighetsproblem, frågan är hur generellt det är. Jag ska inte låtsas att jag vet ngt om detta men när man hör afro-amerikanska män i intervjuer pratas det ofta om pappor som är frånvarande eller döda eller i fängelse. Jag tittade på första delen av katz film och tänkte att, men är det inte ett generellt problem? Alltså för vissa grupper i USA? Alltså man kan ju inte attackera hela manlighetskulturen på basis av vad han sa, det är ju en feldiagnos, men något kan ju vara manligt i den meningen att problemet finns endast för män, inte kvinnor, alltså problemet är könsspecifikt, och det kan i vissa fall vara legitimt att betrakta manligheten för vissa grupper.

  ”Ingen mår riktigt bra nuförtiden men jag tror det är svårare för dig att veta hur män mår än hur kvinnor mår. Detta eftersom vi märker en kvinna mår dåligt när hon sitter på Oprah, men vi märker en man mår dåligt först när han dyker upp på Efterlyst.”

  Jag vet att när jag mår dåligt så tjurar jag och snackar om det. Men vi vet att män biter ihop mer, och vi vet fler män tar sina liv oftare och vi vet att män jobbar mycket och att en större andel män än kvinnor inte får ligga (ta det som en metafor för kärlek). Och vi har mer negativ typ av manlighet som jag inbillar mig har ökat precis som vi har en negativ typ av kvinnlighet. Hursomhelst är jag väl så ung så jag kan egentligen inte jämföra hur med det var förut, när det gäeller personliga erfarenheter. Men min gissning skulle ändå vara att män inte mår så bra.

  Kommentar av knäppo — november 8, 2009 @ 12:08 e m

 10. Knäppo:

  ”Det måste ju finnas sätt att komma runt att ge högre betyg till någon för att denne motsvarar ens personlighet.”

  Javisst, betygsättning av resultatet. Eleverna får fritt välja metod efter vad som passar deras personlighet bäst.

  ”Och har tjejer/kvinnor då en viss typ av personligheter so gör att det dras till vissa ideologiska åsikter?”

  I högre grad än killar? Ja precis så är det. Fler kvinnor än män verkar dras till alla former av terapeutisk ideologi. Framför allt gäller det gruppen unga barnlösa kvinnor. När de säger något måste göras åt exempelvis våldtäkterna menar de inte färre kvinnor skall råka illa ut. De menar fler män skall visa ytligt engagemang.

  ”Finns det inte stor variation inom gruppen kvinnor?”

  Jovisst, liksom det finns stor variation inom gruppen män. Men generellt så finns det stora skillnader mellan grupperna. Det är inget konstigt alls, sådana skillnader finns ju mellan alla grupper. Ålder, religion etc, varför skulle kön vara ett undantag?

  ”Eller dras kvinnor till vad som helst som lärarna säljer in, alltså detta med trygghet som du snackat om. Vad är Sowels analys och vad är din?”

  Sowells analys är att det finns två huvudsakliga ideologier, den tragiska och den utopiska. Jag delar den analysen. Sowell kopplar de bägge till olika utbildningsdicipliner. Utifrån hans bedömning kan vi se att de utopiska i högre grad är kvinnodominerade. De tragiska är i högre grad mansdominerade.

  ”Aha! Han var såndär ”rasist”? Ja vi kan ju inte rasister som undervisar, då upphör ju huvudsyftet med utbildningen – att ge eleverna en god värdegrund.”

  Om syftet med utbildningen är värdegrund är det inte utbildning utan fostran vi pratar om. Han var heller inte rasist utan såvitt jag kan förstå etnopluralist. Huruvida eleverna ville vara det eller inte är däremot upp till dem och föräldrarna. Vi kan ju inte ha ett system där vi tar för givet ungar utbildade av en folkpartist själva blir folkpartister.

  ”Skulle inte FI vara ett protestparti menar du?”

  Just det, Fi är inget protestparti som representerar majoriteten mot makten. De är ett etablissemangsparti vars främsta skillnader gentemot övriga etablissemanget är att medlemmarna vill ha majoriteten överkörd ännu snabbare.

  ”Okej, så denna typ av närhet som kvinnor söker handlar om vikten av att skapa ett starkt band till män för att hålla dem nära”

  Män är lite missvisande. Det handlar om att skapa ett starkt band till rätt man. Kvinnor bryr sig inte om män generellt. En man bryr sig mycket mer om kvinnor allmänt än en kvinna bryr sig om män allmänt.

  ”och som du tidigare påpekat så måste kvinnan dessutom försäkra sig om att ha starka band till resten av flocken för det råder mansbrist, därav acceptansen av flockens huvudsakliga ideologi?”

  Precis, en större andel av kvinnorna är inte självständiga när de är singlar för deras källa till trygghet är flocken ”tjejgänget”. De måste bry sig om vad andra kvinnor tycker. En man behöver inte bry sig om vad andra män tycker. Av en mängd anledningar tvingas män bry sig om vad kvinnor tycker. Det kallas jämställt men då männen inte bryr sig om vad män tycker är det allt annat än jämställt.

  ”Hur tror du det påverkar att skolans lärare är kvinnor? Har de en större benägenhet att göra skolan mer politisk för att hålla ihop flocken? Skulle vara läskigt.”

  Lärarna bestämmer inte vad de lär ut. Det viktiga är alltså om kvinnor dominerar det system som styr innehållet i utbildningen exempelvis genuspedagogerna som skall granska och styra utbildningarna. Och ja isåfall blir skolan mer politisk för att hålla ihop flocken.

  Observera även att kvinnorna dominerar ofta även när männen är fler till antalet eftersom kvinnorna är samlad grupp medan männen är splittrade. Organiserade minoriteter som bara behöver bekämpa en person i taget från majoriteten är i praktiken den starka parten.

  ”Men vi pratade ju om kvinnlig närhet och det är alltså okej att män inte är så och de mår inte dåligt av det.”

  Jupp, men det betyder inte männen inte mår dåligt av andra saker, saker som en kvinna inte själv hade mått dåligt av och därmed missar.

  ”Menar du att män inte kommer att spilla bönorna om de tvingas in i ett kvinnligt relationsmönster, så då vet vi inte hur de mår?”

  Jupp

  ”Alltså, att män isolerar sig om de tvingas bete sig som kvinnor.”

  Inte nödvändigtvis, männen kan lika gärna gå och ljuga hela dagarna. Precis som de kvinnor som inte delar gruppens åsikter.

  ”Det låter som det klassiska barnuppfostransproblemet. Du har ett utagerande barn och ett barn som agerar inåt men all uppmärksamhet går till det utåtagerande barnet.”

  Just det. Man belönar dåligt beteende och får sålunda mer dåligt beteende. Man uppfattar inte sina belöningar som belöningar för man tycker omtanke inte skall räknas som en belöning. Man missar då att i vårt samhälle har all uppmärksamhet en belönande faktor.

  ”Man kanske skulle kunna döma männens välmående i stort med hjälp av att titta på hur mycket negativ manlighet (av typen katz pratar om) som finns.”

  Jag skulle inte kalla mord och våldtäkter negativ manlighet. Jag skulle kalla dem brist på manlighet. Därmed så anser jag Katz förstorar problemet.

  ”Men det skulle ju vara intressant att höra från de ”normala” männen hur de uppfattar verkligheten.”

  Men männens sätt att visa hur de uppfattar verkligheten är sedan länge inte att prata om detta för mäns popularitet (inte minst sexuellt) har sedan länge kopplats till just vad de säger. Därmed så finns det bara ett sätt att bedöma män idag, genom deras val och preferenser. Men vad Katz gör är sågar dessa val och preferenser, gång på gång. Han vill helt enkelt inte lyssna på killarna.

  ”Men det beror ju på vilken typ av problem man har. Männen ger ju rationella svar på emotionella frågor, medan kvinnor ibland reagerar emotionellt på rationella uttryck.”

  Är inte tanken att dessa två skall komplettera varandra för att bygga mognad?

  ”Sen så tycker män att det är rätt att de svarar rationellt och kvinnor förstår inte varför inte allt har att göra med känslor, men det väsentliga är ju om kommunikationen har fungerat och man har förstått varandra.”

  Men problemet blir ju då fixeringen vid det ”rätta” att något är det rätta förutsätter man bara använder den ena av dessa två varianter.

  ”Jag menar, jag kan inte alltid gå till en man när jag har vissa typer av problem för han kommer att tro att mitt problem ska ”fixas” när jag bara vill ventilera.”

  Problemet med ventilerande idag är den ideologi som säger det personliga är politiskt. Saker som sägs för att ventilera har tagits på allvar och hamnat både som forskning och politisk ideologi.

  ”Är det viktigt att de gör det?”

  Ja det är väldigt viktigt. Om män anstränger sig för kvinnors skull och kvinnor anstränger sig för kvinnors skull blir jämställdhet omöjlig.

  ”Har inte läst den. Är den bra? Den är väl inte vetenskaplig?”

  Den är en av de bästa böcker som skrivits på ämnet. Nej boken i sig är skönlitterär men metodiken den berättar om är mycket vetenskaplig.

  ”Min spontana reaktion är att det låter tramsigt, men det kanske är en icke korrekt fördom.”

  The Game är en berättelse om vad som inträffade när författaren testade metoder som byggde på modellering av killar som hade många tjejer. Den skall inte ses som en manual utan som en berättelse av effekten av att följa manualer.

  ”Jo, men man menar väl ofta främlingsfientlighet när man säger rasism.”

  Ja men även där fallerar det eftersom det är effekten som han pratar om och inte personerna i sig. Man kan ifrågasätta om teserna stämmer (många av de saker han räknar upp har redan inträffat) men man kan inte säga påståendena handlar om personerna ifråga när diskussionen handlar om vad som faktiskt inträffar.

  ”Jag tror man också tänker att Åkesson inte gör någon skillnad själv mellan päron och äpplen (när det gälle det du pratar om), att han är irrationell.”

  Irrationell skulle han vara enbart om det inträffade inte hade det resultat han säger. Vilka grupper som är inblandade blir då oviktigt.

  ”I mina öron låter det som att han helt enkelt skiljer på det som är svenskt och det som är icke svenskt och sedan har han dessutom ett speciellt fokus på islam (för att spela på negativitet mot muslimer?) som då som du säger innefattar allt, seder och kulturella uttryck, så det är inte så att han endast är emot politisk islam.”

  Man kan inte endast vara emot politisk islam eftersom islam är en fråga om tolking och många av tolkningarna av islam är i sig är politiska. Varför tror du Turkiet (Europas mest muslimska land) har en konstitution som förbjuder antisekulär verksamhet?

  ”Alltså, att man på en viss plats inte äter griskött för att det är majoritet muslimer där är väl bara en praktisk fråga. Det är väl inget att bråka om när man redan har tagit beslutet att låta muslimer invandra.”

  Om man på en viss plats bara talar arabiska blir det inte en frivillig fråga för då kan inte svenskar vara där vare sig de vill eller inte. Om affärerna anpassar sig och börjar annonsera tvåspråkigt försvinner incitamenten för boende att ändra på detta (jag trivs ju med egna språket, de får anpassa sig)

  Om du jobbar som försäljare märker du detta direkt, en stor del av befolkningen talar inte svenska överhuvudtaget längre annat än när de måste. Tänk om du flyttar till USA och bosätter dig i ett område med många svenskar. Skulle du kräva annonser skrevs på svenska? Skulle du isolera dig och vänta på svensktalande personer som kontaktade dig?

  ”Jag tycker alla argumentationer mot Åkesson blir så patetiska. Det verkar som om man endast bestämt sig för att om man inte argumenterar mot honom då är ondskefull”

  Det man gjort är bestämt sig för att det inte är en demokratisk fråga.

  ”Är det inte du som brukar säga att det enligt dem är oviktigt hur verkligheten ser ut?
  (Du ser – du har hjärntvättat mig.)”

  Jo just det, haha 🙂

  ”Värst vad du är finurlig. Tur att du inte är rasist. :-)”

  Hahaha!

  ”Eh, vadå? Jo, jag tror att vi menar samma sak, detta är ju det ja menar med att man förstör för kvinnor när det gäller kärlek.”

  Inte bara kärlek, det är ju alla relationer mellan könen som påverkas negativt.

  ”Jo, de ser det ju som en positiv förändring, och när samhället blir värre och värre så kommer det att skylla det dåliga på patriarkatet såklart. Om vi låter det gå så långt.”

  När det blir värre skyller de på backlash, precis som Faludi gjorde.

  ”Jo, jag tolkade som att det inte var frågan om politisk islam.”

  Ja för så har vi det i hemlandet. Men i de tolkningar vi pratar om är islam alltid politisk. Det finns ingen ”ickepolitisk islam” att tala om för personer som vill islam inte skall vara politisk är som norm marginaliserade och ofta hotade.

  ”Ja, lite irritation kanske uppstår kan hända. Jag vet hur som helst inte hur hemskt det är att ha både svensk-iranier och de nya invandrade iranierna här samtidigt”

  Låt mig berätta hur revolutionen i Iran gick till. Före revolutionen dominerades Iran precis som dagens Turkiet av en tolkning som såg ut precis om den vi har på kristendom. Dvs det är en privat angelägenhet och de sköter sig själva.

  Men i vår (väst) kultur, närmare bestämt i Frankrike frodades en politisk ideologi som ansåg att den högsta friheten är den som uppnås med väpnad våldsam kamp. Nästan alla diktatorer du någonsin hört talats om kommer från denna franska åsiktsriktning. Franska tänkare skapade en armé av massmördare.

  Revolutionärerna kombinerade dessa bägge saker. Det är den åsikt de nyanlända iranierna stödjer, att man känner sig som mest ”fri” när man slår ihjäl personer med andra åsikter, bombar restauranger och begår väpnade rån.

  ”eller jag menar, att man låter så många vitt skiljda grupper invandra kommer ju garanterat leda till motsättningar”

  Tyvärr tenderar människogrupper att gå ihop mot gemensamma fiender. Du vet ju hur det ofta sett ut i Melodifestivalen. Grannländer som haft bittra krig har ”grannröstat”

  ”så att det kommer in Khomeini anhängare gör nog inte så mycket skillnad från hur det redan är. Våra invandrarområden är ju redan blandade.”

  Problemet är att dessa saker inte som vi önskar styrs demokratiskt. Titta på tyskland på 30-talet. Det var inte den största gruppen människor som dominerade landet. Det var den mest hänsynslösa minoriteten.

  ”Om man släpper in vitt skilda grupper så borde ju det göra hela invandrargruppen svagare i förhållande till svenskar”

  Där har du helt rätt, problemet är att vi släpper inte in vitt skilda grupper. Vi har humanitära insläpp. Dvs vissa grupper har förtur.

  ”medan om man endast släpper in ett folk så borde de bli större motsättning mellan den gruppen och gruppen svenskar eftersom den gruppen skulle vara starkare. Svensk-iranierna, alltså de som kom efter revolutionen och kriget då verkar ju vara väldigt lättintegrerade.”

  Som sagt, före revolutionen var religionen en privat angelägenhet. Exiliranierna var sekulära och välutbildade så det är inte konstigt de är lätta att integrera.

  ”Men det finns ju konspirationsteorier om att vänstern vill ha in folk som hamnar i de lägre klasserna och är utsatta för att få folk som röstar på dem,men det låter ju väldigt konstigt om det skulle vara så, väldigt desperat och egoistiskt skulle det vara i alla fall, att vilja skapa utanförskap.”

  Vänstern vill troligen inte ha in folk i de lägre klasserna främst för att få röster, vänstern vill nog ha folk i de lägre klasserna mest för att vara behövda och känna sig betydelsefulla.

  ”Jo när jag sa palla så antog jag också att man kan må relativt bra också, att man gör ngt som passar ens natur så bra som möjligt, vi lever ju i samhälle där det borde finnas möjlighet till det.”

  Vårt samhälle kan inte ge vilka möjligheter som helst till hur många personer som helst. Det är en ekonomisk omöjlighet i konkurrens med andra samhällen.

  ”Jo, det är tråkigt, det är väldigt sorgligt de problem som finns för afro-amerikanska män, eller det kanske är ett klassproblem, hur som helst, där verkar det ju som om det finns ett manlighetsproblem, frågan är hur generellt det är.”

  Det är ju inte bara bland afro-amerikanska män längre. För 100 kronor på Jeopardy: Vem är Eminem? Observera att ett betydande stort antal kvinnor (både vita, svarta och latinos) tillhör samma kultur. Rent krasst så tycker vårt samhälle å ena sidan detta är dåligt, å andra sidan erbjuds idag så usla alternativ att det dåliga ”vinner”

  ”Jag ska inte låtsas att jag vet ngt om detta men när man hör afro-amerikanska män i intervjuer pratas det ofta om pappor som är frånvarande eller döda eller i fängelse.”

  Ja, och om de föredrar det framför vad vi erbjuder som alternativ kanske det är dags att fundera över kostnaderna av en manskritisk politik?

  ”Jag tittade på första delen av katz film och tänkte att, men är det inte ett generellt problem? Alltså för vissa grupper i USA?”

  Det är ett större problem för vissa grupper än för andra men jag skriver ju blogginlägg om detta du kan läsa mina tankar där.

  ”Alltså man kan ju inte attackera hela manlighetskulturen på basis av vad han sa, det är ju en feldiagnos, men något kan ju vara manligt i den meningen att problemet finns endast för män, inte kvinnor”

  Eftersom kvinnor och män lever så nära varandra så finns som jag ser det ingen sådan uppdelning. Problemet finns för kvinnor eftersom kvinnorna lever med män. Man kan inte säga ”det får män ta hand om själv” det funkar inte.

  ”Jag vet att när jag mår dåligt så tjurar jag och snackar om det. Men vi vet att män biter ihop mer, och vi vet fler män tar sina liv oftare och vi vet att män jobbar mycket och att en större andel män än kvinnor inte får ligga (ta det som en metafor för kärlek).”

  Precis, just det, kanonbra poänger och jag håller med om att vi kan ta det som metafor för kärlek. För även om kvinnor och män pratar på olika sätt om det handlar det knappast om olika behov. Snarare handlar det om att män som de aktiva som blir rejected har ett språk som reflekterar den distans man måste ha för att hantera den situationen.

  ”Och vi har mer negativ typ av manlighet som jag inbillar mig har ökat precis som vi har en negativ typ av kvinnlighet.”

  Jupp, fler killar som slåss, fler kvinnor som skaffar silikonbröst och skär sig.

  ”Hursomhelst är jag väl så ung så jag kan egentligen inte jämföra hur med det var förut, när det gäeller personliga erfarenheter.”

  Det sätt att jämföra hur det var förr utan att ha levt då.

  ”Men min gissning skulle ändå vara att män inte mår så bra.”

  Vår forskning däremot säger män mår prima. Har forskningen fel? Vad beror det isf på?

  Kommentar av Erik — november 21, 2009 @ 12:13 f m

 11. […] även utseende till nuvarande tema. Ännu ett inlägg skrevs om genus. Denna gång kommenterades om jämnare könsfördelning skall vara ett mål eller inte. Här ser vi också den första artikel som kan härledas till […]

  Pingback av Välkommen till en rundtur av Aktivarum « Aktivarum — april 1, 2010 @ 1:59 e m


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

  aktivarum@gmail.com

  Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

  Gör sällskap med 1 383 andra följare

  Arkiv

%d bloggare gillar detta: